Suomalainen ei seksiongelmiaan levittele

Ongelmista huolimatta suomalaiset ovat seksielämäänsä kohtuullisen tyytyväisiä Suomessa ja Ruotsissa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista kärsii seksuaaliterveyden häiriöistä, mutta hoitoon ei uskalleta hakeutua. Lisäksi selvisi, että lääkärin tarkastuksissa seksuaaliterveyden asioita ei oteta tarpeeksi huomioon.

Seksuaaliterveyden ongelmat ovat monen suomalaisen arkipäivää. Lääkeyhtiö Janssen-Cilagin teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista on kärsinyt seksuaaliterveyteen liittyvistä ongelmista jossain elämänsä vaiheessa. - Yleisimmät vaivat liittyivät miehillä ennenaikaiseen siemensyöksyyn ja erektiohäiriöihin. Naiset raportoivat miehiä useammin seksuaalisen halukkuuden puutteista ja orgasmivaikeuksista suhteessaan, seksuaalilääketieteen asiantuntija Juhana Piha summaa tutkimustuloksia. Hoitoon ei hakeuduta Seksuaaliterveyden asioissa suurimpana koetin kivenä on usein se, että ongelmaa häpeillään, eikä hoitoon tästä syystä hakeuduta. Miesten erektiohäiriön saama suuri julkisuus on osaltaan vaikuttanut siten, että näistä asioista uskalletaan puhua. - Tästä huolimatta hoitoon hakeutuminen on edelleen hyvin harvinaista niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Niistä miehistä, joilla on jokin seksuaalihäiriö, ainoastaan 10 prosenttia Suomessa ja 7 prosenttia Ruotsissa on hakeutunut lääkärin, urologin tai andrologin puoleen, Piha korostaa. Hoitoon kannattaisi hakeutua, sillä moni kyselyyn vastaajista oli saanut apua lääkehoidosta. Seksuaalihäiriöiden takia hoitoon hakeutuneista suomalaisista 58 prosenttia ja ruotsalaisista 43 prosenttia arvioi lääkärissä käynnin parantaneen heidän sukupuolielämänsä laatua. Seksielämään ollaan kohtuullisen tyytyväisiä Positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että ongelmista huolimatta useimmat suomalaiset ja ruotsalaiset aikuiset ovat tyytyväisiä seksuaalielämäänsä: seksi nykyisen kumppanin kanssa koetaan turvalliseksi, läheiseksi, avoimeksi ja levolliseksi. Kaksi kolmesta vastaajasta kokee seksin nautinnolliseksi ja itsensä halukkaaksi. Naisten ja miesten välillä oli kuitenkin selviä eroja siinä, mitä asiaa he seksissä arvostavat. - Suomalaisten ja ruotsalaisten vastaajien yleiseen seksuaaliseen tyytyväisyyteen vaikuttavat etenkin seksielämän aktiivisuus ja nautinnollisuus. Naisilla korostuu nautinnollisuuden merkitys, miehillä taas aktiivisuuden. Kolmas tärkeä tekijä molempien mielestä on turvallisuuden tunne, toteaa Piha. Suomessa ja Ruotsissa miehet arvioivat suhdettaan pääosin samalla tavalla kuin naiset. Yksi asia on kuitenkin ennallaan: miehistä selvästi useampi (79 %) arvioi itsensä halukkaaksi kuin naisista (59 %). Ennenaikainen siemensyöksy yleisin vaiva Erektiohäiriöiden saamasta suuresta julkisuudesta huolimatta yleisimmäksi miesten seksuaaliterveyden ongelmaksi nousi ennenaikainen siemensyöksy. - Kolmanneksella suomalais- ja ruotsalaismiehistä on ollut ennenaikaista siemensyöksyä eli laukeamista ennen yhdyntää tai alle 2 minuutissa yhdynnän alkamisesta. Mistään ohimenevästä vaivasta ei ole useinkaan kysymys, sillä ennenaikainen siemensyöksy on ollut osa pariskuntien seksuaalielämää keskimäärin 7.0 vuotta, painottaa Piha. Luvut vastaavat muista tutkimuksista saatuja tuloksia. Erektiohäiriöitä on ollut noin neljänneksellä suomalaismiehistä ja viidenneksellä ruotsalaismiehistä. Toinen yllättävä tutkimustulos oli, että ennenaikaisen siemensyöksyn vaikutukset saattavat olla naisille jopa suurempia kuin miehille itselleen. Ne suomalaisnaiset, joiden kumppanilla on ennenaikaista siemensyöksyä, kokevat seksielämänsä selvästi useammin epätyydyttäväksi (26 %) kuin ne naiset, joiden kumppani ei kärsi ennenaikaisesta siemensyöksystä (10 %). Asiantuntijasta on apua Nykytietämyksen mukaan ennenaikaisen siemensyöksyn keskeinen syy on aivojen välittäjäaineen serotoniinin tasossa. Tämä ei kuitenkaan ole yleisesti tiedossa: ainoastaan 10 prosenttia suomalaisvastaajista ja 7 prosenttia ruotsalaisvastaajista arvelee taustalla olevan neurologisia syitä. Yleisintä on ajatella, että syynä on peniksen liika tuntoherkkyys, suorituspaineet tai stressi. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivistä suomalais- ja ruotsalaispariskunnista 43 prosenttia on saanut ainakin jonkin verran apua lääkärikäynnin ansiosta. Asian esiin tuominen lääkärissä ei myöskään aina ole aivan ongelmatonta. - Seksuaalihäiriöihin tulisi puuttua nykyistä vakavammin lääkärintarkastuksessa. Lähes puolet niistä ruotsalaismiehistä, joilla on ollut ennenaikaista siemensyöksyä, ovat tyytymättömiä siihen, miten lääkärintarkastuksessa on suhtauduttu seksuaalihäiriöihin. Yli puolet vastaajista toivoi, että lääkäri ottaisi vakavasti ne ongelmat, jotka liittyvät enneaikaiseen siemensyöksyyn. Lääkeyhtiö Janssen-Cilagin teettämään kyselyyn vastasi 1144 suomalaista ja 1000 ruotsalaista, ja siihen saatiin edustava otos 16–70-vuotiaita miehiä ja naisia molemmista maista. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Pohjoisranta ja TNS-Gallup.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa