Suomalainen terveysvienti laajenee

Suomalaisia terveyspalveluita Venäjällä tunnetuksi tehnyt FinlandCare-ohjelma laajenee uusille markkinoille Pohjoismaihin, Persianlahdelle ja Ukrainaan. Myös vuoden alussa voimaan astuva EU:n potilasdirektiivi lisää korkealaatuisten sairaanhoito- ja hoivapalvelujen kysyntää.

–        FinlandCare-ohjelma laajenee markkinatutkimuksiin perustuen uusille markkinoille, joissa on kysyntää ja kiinnostusta yhteistyöhön suomalaisten terveyspalveluyritysten kanssa. Venäjän ollessa edelleen päämarkkina-alue vuoden 2014 aikana laajennamme toimintaa muun muassa Ukrainaan ja Persianlahden alueelle. Lisäksi tarkastelemme lähemmin myös Aasian mahdollisuuksia, kertoo toimialajohtaja Meria Heikelä Finprolta.

Vuonna 2012 käynnistyneen Finpron ja työ- ja elinkeinoministeriön FinlandCare-ohjelman tärkeimmät tavoitteet ovat suomalaisten hoito- ja hoiva-alan sekä terveysteknologiayritysten kansainvälistyminen ja kilpailukyvyn parantaminen kansainvälisillä markkinoilla. Ensivaiheessa on tarkoitus saada potilaita hoitoihin Suomeen ja pitkällä tähtäimellä edesauttaa alan yritysten etabloitumista kansainvälisille markkinoille.

–        FinlandCare-ohjelma on yksi niistä strategisista avauksista, joilla uudistetaan Suomen vientiä. Ohjelmaan osallistuvilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet saada palveluläpimurtoja aikaan, koska niillä on vahvat edellytykset kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen, toteaa kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho työ- ja elinkeinoministeriöstä.

–        Ensimmäisen kahden toimintavuoden aikana olemme vahvistaneet suomalaisten vaativien erikoissairaanhoidon palveluiden, kuten syöpähoitojen, neurokirurgian ja sydäntautihoitojen tunnettuutta. Nyt mukaan liittyy myös hoiva-alan yrityksiä. FinlandCare-brändin alle on pystytty kokoamaan pk-yritykset yhteen verkostoon ja avaamaan niille ovia kohdemarkkinoille, Heikelä kertoo.

Potilasdirektiivi avaa yrityksille uusia mahdollisuuksia

Vuoden 2014 alussa voimaan astuvan EU:n potilasdirektiivin odotetaan lisäävän kiinnostusta suomalaisia huippuyksiköitä kohtaan erityisesti vaativassa erikoissairaanhoidossa.

–        Vakuutusvaltion maksaessa hoidon kustannukset terveyspalveluyritykset voivat markkinoida palvelujaan suoraan ulkomaisille kuluttajille, jotka direktiivin mukaan päättävät itse, mihin maahan ja mille palvelutuottajalle hakeutuvat hoitoon. Suomalaisyrityksiä kiinnostavat erityisesti Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta tulevat potilaat, jotka hakevat parasta mahdollista hoitoa itselleen, Laiho selittää.

FinlandCare-yritysten markkinoinnin tehostamiseksi on avattu suomen-, englannin- ja venäjänkieliset verkkosivustot. Ne tarjoavat tietoa suomalaisesta osaamisesta, vaativien hoitojen korkeasta tasosta, diagnostiikan ja hoidon edellyttämistä teknologioista ja ohjelmistoista, terveysalan koulutuksesta ja kehittämistoiminnan konsultoinnista. FinlandCare-sivustojen kautta asiakkaat löytävät helposti kanavan yksittäisten yritysten erikielisille sivustoille. Tämä parantaa yritysten ja niiden palvelujen löydettävyyttä ja tunnettuutta.

http://www.finlandcare.fi/

Lisätietoja:
Meria Heikelä, toimialajohtaja, Life Sciences, Finpro, + 44 778 715 3014, meria.heikela(a)finpro.fi
Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö, 010 606 4907, ulla-maija.laiho(a)tem.fi
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. + 358 40 5121 375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 370 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa