Suomalaisen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon läpimurto Saudi-Arabiassa

Suomalaiset terveysyritykset Aino Health ja Commit yhdessä Suomen valtion kanssa neuvottelevat merkittävää sopimusta Saudi-Arabiaan. Lisääntyvien elintasosairauksien kanssa painiva Saudi-Arabia panostaa ennaltaehkäisevään terveystyöhön suomalaisyritysten kanssa. Ulkoministeriön ja Finpron FinlandCare-kasvuohjelman tuella syntyvä sopimus on merkittävä avaus Saudi-Arabian markkinoille, jonka odotetaan poikivan myös muille alan yrityksille kauppaa.

Sopimuksella sovitaan usean vuoden kestävästä projektista, jossa ennaltaehkäisevän terveyshuollon ammattilainen Aino Health ja terveydenhuollon ratkaisukehittäjä Commit kehittävät Saudi-Arabian ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tyypin 2 diabetes, ylipaino-ongelmat sekä sydän- ja verisuonisairaudet ovat väestön kohonneen elintason myötä yleistyneet Saudi-Arabiassa kansanterveydellisiksi ongelmiksi, joiden kustannukset halutaan saada kuriin. Sopimuksen puitteissa kehitettäisiin lisäksi lasten ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja rintasyöpäseulontoja.

- Arviomme mukaan neuvoteltavassa sopimuksessa puhutaan noin 50 miljoonan euron panostuksesta maan terveydenhuollon uudistuksiin, kertoo Finpron FinlandCaren johtaja Meria Heikelä.

- Tavoitteenamme on auttaa Saudi-Arabiaa muuttamaan terveydenhuollon toimintamalleja ja painopistettä sairaudenhoidosta kohti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja tuloksellista terveysjohtamista. Ratkaisumme palvelevat nimenomaan kouluja, perusterveydenhuoltoa ja yritysten terveysjohtamista. Keskittyämällä ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon saavutetaan merkittäviä säästöjä, kertoo Aino Healthin toimitusjohtaja Jyrki Eklund.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon kärkimaana Suomi on pystynyt avaamaan keskusteluja Saudi-Arabian kanssa erityisesti diabeteksen torjunnassa. Myös tietoisuus rintasyöpäseulonnan merkityksestä on kasvanut viime vuosina Saudi-Arabiassa.

- Commit tarjoaa kulttuuriin sovitettua järjestelmää ja menetelmää rintasyöpien seulontaan. Näillä seulonnoilla suurin osa syövistä löydetään ajoissa, jolloin 95 prosenttia näistä naisista selviää syövästä ilman merkittäviä komplikaatioita, kertoo Commitin toimitusjohtaja Markku Myllylä.

Suomen terveysvienti edelleen kasvussa

Terveysala on maailman nopeimmin kasvavia toimialoja. Suomessa alalla on erittäin vankkaa osaamista, joka on kansainvälisesti kilpailukykyistä.

- Nyt neuvoteltava sopimus on hyvä esimerkki siitä, kuinka asiat etenevät yllättävän nopeasti, kun Saudi-Arabiassa on vahva tarve terveydenhuollon ennaltaehkäisevään työhön ja maan hallitus on antanut asialle tukensa. Kauppojen syntymistä vauhditti FinlandCare-kasvuohjelman yritysten keskinäinen yhteistyö sekä asian etukäteisvalmistelut, kertoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka, joka oli yritysten mukana delegaatiomatkalla Saudi-Arabiassa ja osallistui terveysministeriön tapaamiseen, jossa pohja sopimuksen syntymiselle luotiin.

Muutamaa suuryritystä lukuun ottamatta Suomen terveysalan yritykset ovat pieniä tai keskisuuria. Ala tarvitseekin vientitulojen kasvattamiseksi tahoja, jotka avaavat ovia kansainvälisille markkinoille ja lisäävät yritysten keskinäistä yhteistyötä. Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama FinlandCare-kasvuohjelma tekee huippuosaamista ja teknologiaa hyödyntäviä terveys- ja hyvinvointipalveluja tunnetuiksi ja halutuiksi kansainvälisillä markkinoilla.

- Tätä projektia johtavat Commit ja Ano Health, mutta se tulee avaamaan liiketoimintamahdollisuuksia erittäin laajalle joukolle muita suomalaisyrityksiä. Sopimusneuvottelu on hyvä esimerkki siitä, kuinka ulkoministeriön tukemat korkean tason päättäjien neuvottelut auttavat suomalaisyrityksiä tarttumaan merkittäviin projekteihin. Jälleen yksi merkittävä läpimurto Team Finland -yhteistyön saavutuksista Lähi-idän alueella, kertoo johtaja Meria Heikelä Finpron FinlandCare-kasvuohjelmasta.

Lisätietoja:
Aino Health Management: toimitusjohtaja Jyrki Eklund, p. +358 400 424 221, jyrki.eklund@ainohealth.com
Commit: toimitusjohtaja Markku Myllylä, p. +358 400 459 777, markku.myllyla@commit.fi
FinlandCare -kasvuohjelma, Finpro: johtaja Meria Heikelä, p. +44 7787 153 014, meria.heikela@finpro.fi
Finpro: viestintä- ja markkinointijohtaja Outi Torniainen, p. 040 512 1375, outi.torniainen@finpro.fi

Aino Health Management Oy on terveysjohtamisen edelläkävijä, joka auttaa asiakasorganisaatioitaan ottamaan terveysjohtamisen päivittäiseksi toimintatavaksi. Määritämme muutostarpeet edistyksellisin taustaselvityksin sekä tuotamme toimintamallit ja johtamisen ohjelmistotyövälineet, joita käyttäen voidaan edistää mitattavasti terveyttä, terveystaloutta ja työkykyä.www.ainohealth.com

Commit Oy on digitalisoinut 90-luvulta lähtien röntgenosastoja ja viime aikoina patologian laboratorioita. Keskeinen osa tarjontaa ovat syöpäseulontojen ja diabeettisen retinopatian menetelmät, joita myydään aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla.www.commit.fi

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Tehtävämme on tuoda kasvua Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro hallinnoi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamia Team Finland -kasvuohjelmia, kuten FinlandCare. Olemme keskeinen toimija Team Finland -verkostossa. www.finpro.fi

FinlandCare-kasvuohjelma tukee suomalaisten terveys- ja hoiva-alan yritysten kansainvälistymisestä. Ohjelmaan osallistuvat 40 yritystä tarjoavat terveys- ja hoiva-alojen palveluja, teknologiaa ja jatkokoulutusta. Ohjelman rahoituksesta vastaa TEM ja toteutuksesta Finpro yhteistyössä ohjelmaan osallistuvien yritysten kanssa. www.finlandcare.fi

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa