Suomalaiset arvioivat säästämiseen ja sijoittamiseen käytettävissä olevat rahansa niukoiksi

Suomalaisista noin 60 % arvioi pystyvänsä säästämään tai sijoittamaan yli 50 euroa kuukaudessa ilman, että he joutuisivat kohtuuttomasti tinkimään muusta. Suomalaisista noin neljäsosa ei säästä tai sijoita lainkaan. Niistäkin suomalaisista, jotka eivät säästä tai sijoita, noin puolet kokee, että he voisivat kuitenkin aloittaa säästämisen. Finanssikonserni Investium selvitti, kuinka suomalaiset tyypillisesti sijoittavat.

”Suomalaiset arvioivat melko maltillisesti säästämiseen ja sijoittamiseen käytettävissä olevat varansa. Yleinen kokemus on, että pitäisi tienata vähän enemmän sijoittamisen aloittamiseksi. Myös keski- ja hyvätuloisemmat ovat usein mitoittaneet menonsa tarkasti nykyisille tuloille ja ajattelevat elävänsä budjettinsa äärirajoilla. Sijoittamisen aloittamiskynnystä nostaa myös se, että suomalaiset tuntuvat yliarvioivan sijoittamisen aloittamiseen tarvittavan rahamäärän”, kertoo finanssikonserni Investiumin hallituksen puheenjohtaja Tarkko Laitinen.

Noin 39 % suomalaisista arvioi, että he pystyisivät säästämään yli 100 euroa kuukaudessa. Vastausten perusteella suomalaisista opiskelijoistakin useampi kuin joka kolmas arvioi voivansa säästää tai sijoittaa yli 50 euroa kuukaudessa joutumatta kohtuuttomasti tinkimään muusta rahankäytöstä.

”Sijoittamisessa tärkeintä on tehdä päätös aloittamisesta ja sijoittaa pitkäjänteisesti. Esimerkiksi 150 euron kuukausittaisesta säästösummasta ehtii 10 vuoden sijoittamisen aikana kasvaa noin 22 600 euron pääoma, jos tuotto on esimerkiksi viisi prosenttia vuodessa. Kahdessakymmenessä vuodessa pääoma on kasvanut jo noin 60 000 euroon”, Laitinen sanoo.

Riskien pelko syö tuottoja

Suomalaiselle sijoittajalle ominaista on riskien välttely. Tutkimustulosten perusteella ylivoimaisesti suomalaisia eniten kiinnostavin säästämis- tai sijoituskohde on oma pankkitili, jota 40 % vastaajista piti kiinnostavana. Seuraaviksi kiinnostavimpina kohteina vastaajat pitivät omaa asuntoa (27 %), rahasto-osuuksia (24 %) ja suoria osakesijoituksia (19 %).

”Suomalaisten turvallisuushakuisuus sijoittamisessa näkyy hyvin kiinnostavimpina pidetyistä säästökohteista. Liian harva hakee säästöilleen tuottoa, vaan tyytyy makuuttamaan rahojaan pankkitilillä. Riskejä vältellessä valitettavasti menettää samalla pitkäjänteisen sijoittamisen merkittävimmän hyödyn eli korkoa korolle -kertymän. Vuosien saatossa sen voima tuottojen kertymisessä on valtava. Pahimmillaan omien säästötilillä makaavien rahojen ostovoima voi jopa heikentyä inflaation vuoksi”, Laitinen sanoo.

Noin puolet sijoittajista huomioi verokysymykset

Selvityksessä kysyttiin myös kysymyksiä suomalaisilta, jotka kertoivat sijoittavansa (N=400) suorilla osakesijoituksilla, rahasto-osuuksilla tai määräaikaistalletuksilla. Näistä vastaajista 56 % kertoi pyrkivänsä sijoituksissa ja niiden myynnissä minimoimaan maksamansa verot. Vastaajista 40 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän ”huomioin sijoitukseni verotehokkuuden” -kanssa.

”Suomessa piensijoittajan verokohtelu on varsin kovaa, kun verrataan sitä suursijoittajiin, säätiöihin, ay-liikkeeseen ja eläkeyhtiöihin, jotka eivät joudu maksamaan esimerkiksi osingoista veroja. Käytännössä piensijoittajan käytössä on muutamia keinoja, joiden avulla voi suunnitella verojen maksua. Tärkeimmät liittyvät perintösuunnitteluun ja esimerkiksi verovapaisiin lahjoihin omille lapsille. Vakuutuskuoren avulla voi puolestaan lykätä osingoista maksettavien verojen maksua siihen hetkeen, jolloin nostaa voittoja kuoresta omaan käyttöönsä”, Laitinen kertoo.

Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1001 vastaajaa ja tutkimusotos oli kansallisesti edustava.

Kyselytutkimus: kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavista väittämistä?

”Kuinka suuren määrän tuloistasi voisit säästää kuukaudessa ilman, että joutuisit kohtuuttomasti tinkimään muusta?”)

 • En ollenkaan 22%
 • Enintään 50 euroa 18 %
 • 51-100 euroa 21 %
 • 101-200 euroa 16 %
 • 201-400 euroa 11 %
 • yli 400 euroa 12 %

”Millainen säästäminen/ sijoittaminen kiinnostaa sinua tällä hetkellä eniten?”           

 • Oma pankkitili 40 %
 • Oma asunto 27 %
 • Rahasto-osuudet 24 %
 • Suorat osakesijoitukset 19 %
 • Sijoitusasunto 14 %
 • Määräaikaistalletukset 11 %
 • Metsä- tai maaomaisuus 10 %
 • Vakuutukset 7 %
 • Muu 3 %
 • EOS 23 %

Lisätietoja:

Tarkko Laitinen, Investium, hallituksen puheenjohtaja, tarkko.laitinen@investium.fi, 045 110 9008

Investium on suomalainen finanssikonserni, joka vertailee ja välittää ensiluokkaisia sijoitus- ja vakuutusratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Vuonna 1994 perustettu yhtiö on tehnyt yli 10 000 asiakkaalleen erilaisia ratkaisuja yhteensä noin 2 miljardin euron edestä. Investiumilla ei ole omia tuotteita, vaan se etsii, kilpailuttaa ja välittää asiakkailleen yksilöllisesti sopivimmat vaihtoehdot koti- ja ulkomaisilta finanssimarkkinoilta ilman lisäkustannuksia.

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa