Suomalaiset cleantech-yritykset sopivat lähes 1,5 miljardin liiketoimista kiinalaisyritysten kanssa

Suomalaisten cleantech-alan yritysten Kiinan kauppa kiihtyy vauhdilla. Kuluvan viikon aikana suomalaiset yritykset ovat sopineet noin 1,5 miljardin euron liiketoimista kiinalaisyritysten kanssa. Tämä on kuitenkin vain murto-osa niistä mahdollisuuksista, joita Kiinan markkinat tarjoavat. Maan seuraavassa 5-vuotissuunnitelmassa ympäristöteknologia (cleantech) tulee olemaan merkittävässä roolissa.

Kuluvalla viikolla allekirjoitetuista sopimuksista välittömästi toteutettavien yhteistyösopimusten arvo on 170 miljoonaa euroa ja aiesopimusten noin 1,3 miljardia euroa. Kiinalaiset yritykset ovat nyt erityisen kiinnostuneita suomalaisesta energiatehokkuus-, bioenergia-, tuulivoima-, vesihuolto- ja jätehuoltoratkaisuista. Tulevaisuuden suurimmat mahdollisuudet sisältyvät erityisesti sähköautoteollisuuteen sekä erilaisiin automaatio- ja nanoteknologiaratkaisuihin. - Lähitulevaisuudessa suurin potentiaali Kiinan markkinoilla on energiatehokkuudessa ja uusiutuvissa energioissa. Näihin liittyvissä ratkaisuissa takaisinmaksuajat ovat lyhyitä ja tulokset nopeasti nähtävissä, sanoo johtaja Ari Makkonen, Finnish Environmental Cluster for China (FECC). Nyt tehdyt välittömästi toteutettavat yhteistyösopimukset liittyvät muun muassa päästöoikeus (CER) sopimuksiin, olkiselluteknologiaan, ekologisiin kaupunkeihin (ecocities) sekä jätteenkierrätyksen ratkaisuihin. Chempolis ja Tianjin Jiuqian Paper Co Ltd. sopivat kolmen biojalostamon toimittamisesta. GreenStream allekirjoitti päästökauppasopimuksia, Eero Paloheimo Ecocity solmi merkittävän konsultointisopimuksen ja Cargotec sopi jätteenkeräysratkaisujen toimittamisesta. Aiesopimuksia allekirjoittivat muun muassa Preseco, Gaia Networks, Eero Paloheimo Ecocity, Reponen Construction sekä Oilon. Presecon ja Gaian tekemä sopimus koskee biohiilen tuottamista orgaanisesta jätteestä, Reponen teki aiesopimuksen matalaenergiataloratkaisuista. Oilon puolestaan lähtee kehittämään Kiinan olosuhteisiin ja kotitalouskäyttöön sopivia pieniä kattiloita. Sopimukset allekirjoitettiin keskiviikkona 26.5. Pekingissä pidetyssä Cleantech Finland China -seminaarissa, jossa oli läsnä Kiinan ja Suomen poliittista sekä yritysjohtoa. - Ympäristöteknologia- ja kestävän kehityksen ratkaisut ovat nyt keskeisellä sijalla Suomen ja Kiinan välisessä yhteistyössä. Suomalaisyrityksillä on entistä paremmat mahdollisuudet löytää yhteistyökumppani ja aivan uudet markkinat Kiinasta. Kiinan poliittisen johdon tuki on suomalaisten ja kiinalaisten yritysten yhteistyölle merkittävä etu, sanoo Makkonen. Lisätietoja: FECC, johtaja Ari Makkonen GSM: +358 50 382 2402 (fin.) etunimi.sukunimi@fecc.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia