Suomalaiset kuluttajat pelkäävät EU-asetuksen haittaavan maksukorttien käyttöä

Suomalaiset kuluttajat ovat huolissaan EU:ssa parhaillaan käsiteltävästä säädösehdotuksesta, joka saattaa tehdä maksukorttien käyttämisestä entistä kalliimpaa ja hankalampaa. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yli seitsemän kymmenestä suomalaisesta uskoo, että ehdotus siirtohintakatosta vaikeuttaisi maksukorttien käyttöä.

Kyselyssä tarkasteltiin kuluttajien näkemyksiä EU:n ehdotuksesta asettaa kattoja välitysmaksuille ja ottaa käyttöön useita maksukorttien käyttöön vaikuttavia toimenpiteitä. Kyselytutkimus tehtiin 13 Euroopan maassa, ja sen toteutti IPSOS.

- Kaikki elektronista maksujärjestelmää koskevat säädökset pitäisi säätää korttien käyttäjien eduksi. Tilasimme tämän kyselytutkimuksen, koska pelkona on että siirtohintojen keinotekoinen alentaminen nostaa korttien käyttökustannuksia ja estää kaikkia markkinoilla toimivia noudattamasta samoja sääntöjä. Tulokset osoittavat, että kuluttajat Suomessa ja ympäri Eurooppaa ovat tästä huolissaan ja uskovat, että käsiteltävinä olevat toimenpiteet eivät ole heidän etujensa mukaisia, sanoo MasterCardin Mats Taraldsson, Head of Business Development Nordic & Baltics.

Kyselytulosten mukaan 76 prosenttia suomalaisista kuluttajista pelkää, että joustamattomat siirtohintakatot vaikeuttaisivat korttien käyttöä (vastaava luku koko Euroopassa 65 %). Vielä useampi suomalainen (82 %) uskoo, että maksujen alenemisesta syntyvät kustannussäästöt eivät näkyisi kuluttajien kukkarossa.  

MasterCard on toistuvasti ilmaissut huolensa siitä, että ehdotetut maksukatot nostavat kuluttajien käyttökustannuksia. Huoli perustuu viimeaikaisiin käytännön kokemuksiin esimerkiksi Espanjasta, missä säädettiin laki siirtohintakatosta. Laki johti kortinhaltijoiden maksujen nousemiseen yli 50 prosentilla, eivätkä säästöt näkyneet kuluttajille lainkaan. MasterCardin mielestä ei myöskään ole perusteltua yhtenäistää maksuja yli 30 maassa, joissa markkinaolosuhteet vaihtelevat huomattavasti.

- Miksi kansainväliset ja kansalliset siirtohinnat pitäisi rajoittaa ilmeisen satunnaiselle tasolle ikään kuin yksi hinta sopisi kaikkialle? Kysymys ei ole teoreettinen, vaan se perustuu esimerkiksi Espanjan esimerkkiin. Kun siirtohinnat pakotettiin maassa keinotekoisesti alas, joutuivat kuluttajat maksamaan siitä koituneet kulut, jatkaa Taraldsson.

Kysely osoittaa myös, että kuluttajat suhtautuvat erityisen kriittisesti ehdotettuun sääntöön, joka antaisi kauppiaille oikeuden päättää, mitä kortteja he hyväksyvät ja mitä eivät. Niin sanotun kaikkien korttien hyväksymisvelvoitteen rikkominen veisi kuluttajilta maksukorttien kaikkein tärkeimmän edun eli sen, että niitä voi varmasti käyttää missä tahansa ympäri maailmaa. Suomessa yli seitsemän kuluttajaa kymmenestä (koko Euroopassa 77 %) katsoo, että uudistus hankaloittaa korttien käyttöä. Niin ikään 64 prosenttia suomalaisista on huolissaan siitä, että kuluttajan asema heikkenisi, jos samassa kortissa saisi olla useita logoja.

- MasterCard tukee Euroopan komission tavoitetta luoda tehokkaat, kilpailukykyiset ja innovatiiviset maksumarkkinat. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että jotkin ehdotukset eivät tue tätä kehitystä, vaan päinvastoin vahingoittavat ja haittaavat kuluttajia, Taraldsson päättää.

Lisätietoja:
Mattias Hellström, Pohjoisranta Burson-Marsteller
Puh.: 050 383 8837
Sähköposti: mattias.hellstrom@bm.com

Tietoa IPSOKSEN tutkimuksesta:
Tutkimuksesta vastasi Ipsos. Ipsoksen verkkopaneeliin osallistui noin tuhat ihmistä kustakin seuraavasta maasta: Alankomaat, Espanja, Iso-Britannia, Italia, Kroatia, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi ja Tshekki. Ipsoksen verkkogallupien tarkkuus lasketaan luotettavuusvälillä. Tässä tapauksessa tuhannen ihmisen gallupin virhemarginaali on +/-3,5 %. Vastaajille annettiin taustatietoa siirtohinnoista. Tutkimuksen tulokset voi lukea kokonaan täältä.

Lisätietoja MasterCardista:
MasterCard on maailmanlaajuinen maksu- ja teknologiayhtiö. Sillä on käytössään maailman nopein maksujen käsittelyverkosto, joka yhdistää kuluttajat, rahalaitokset, kauppiaat, viranomaiset ja yritykset yli 210 maassa. MasterCardin tuotteet ja ratkaisut helpottavat jokapäiväisiä kaupallisia toimintoja, kuten ostosten tekemistä, matkustamista, liiketoiminnan harjoittamista ja raha-asioiden hoitoa – ja tekevät niistä kaikkien käyttäjien kannalta turvallisempia ja tehokkaampia. Voit seurata meitä Twitterissä @MasterCardNews, osallistua keskusteluun Cashless Pioneers Blogissa tai tilata tuoreimmat uutiset.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa