Suomalaista IT-osaamista eurooppalaisiin pankkeihin

Keski- ja Itä-Euroopan pankkisektori uudistuu: konttoriverkostoja karsitaan sähköisen asioinnin yleistyessä ja kustannuspaineiden kasvaessa. Uudistukset avaavat suomalaisille IT-yrityksille useiden kymmenien miljoonien eurojen mahdollisuudet aina mobiilipankkiratkaisuista asiakkuudenhallintajärjestelmiin.

        Tiukentunut taloudellinen tilanne, kova kilpailu asiakkaista ja asiakkaiden puolelta tuleva paine moderneille ratkaisuille heijastuvat koko pankkialaan Keski- ja Itä-Euroopassa. Pankit pyrkivät uusien liiketoimintamallien ja IT-ratkaisujen avulla vastaamaan haasteisiin. Odotettavissa on myös yritysjärjestelyjä, kertoo Finpron Romanian vientikeskuksen päällikkö Alexander de Reuterhorn.

Itä-Euroopan maihin tehtiin 2000-luvulla Euroopan mittavimmat suorat ulkomaiset investoinnit pankki- ja vakuutussektorille. Finanssikriisin puhjettua riskit ovat realisoituneet ja pankit on ajettu kulukuurille. Euroopan Unionin tiukentunut lainsäädäntö asettaa myös tiukat vaatimukset pankkien pääomalle. Samaan aikaan kuluttajat vaativat yhä henkilökohtaisempaa palvelua ja sähköisen asioinnin kehittämistä.

        Keski- ja Itä-Euroopassa on edelleen useita pankkien konttoreita joka kylässä, mutta niitä tullaan lähivuosina ajamaan alas. Kuluttajille muutos näkyy konttoriverkon karsimisena ja uusina verkko- ja mobiiliratkaisuina. Suomessa pankkien rakenneuudistus käytiin läpi pääosin jo 2000-luvun taitteessa, sanoo de Reuterhorn.

Kustannustehokkuuden lisäksi pankit pyrkivät lisäämään myyntiään ja asiakasmääriä uusien palvelujen ja ratkaisujen avulla. Pankit etsivät automatisoituja ratkaisuja asiakkaiden hallintaan ja uusien tuotteiden, kuten vakuutuspalvelujen kehittämiseksi.

Turvallisuus ja luotettavuus etusijalla

        Pankkitoiminnan peruskivet turvallisuus ja luotettavuus ovat olennaisia kriteerejä, kun pankit arvioivat potentiaalisia ratkaisutoimittajia, de Reuterhorn sanoo.

De Reuterhornin mukaan esimerkiksi Itävalta pyrkii säilyttämään oman asemansa finanssisektorin edelläkävijänä ja paikalliset yritykset etsivät ratkaisuja eri tuotteiden ristiinmyymiseen ja CRM-järjestelmiin. Romaniassa sen sijaan kaivataan mobiilipankkiin ja IT-turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja. Sosiaalinen media ja siihen linkitetyt CRM-järjestelmät ja sovellukset ovat lähivuosina entistä tärkeämpiä pankeille Keski- ja Itä-Euroopan alueella.

        Suomalaisyritysten näkökulmasta pankkisektorin päätöksenteko voi olla haastavaa. Yritysten täytyy päästä esittelemään ratkaisujaan suoraan ylimmille päättäjille ja usein kansainvälisen konsernitason IT-johtajalle, yksittäisten konttorien johdon sijaan sekä onnistua lisäksi vakuuttamaan pankkien kansalliset hovihankkijat, jotta nämä avaavat valmiit jakelukanavansa suomalaisyritysten ratkaisuille, de Reuterhorn kertoo.

Lisätietoja:
Alexander Reuterhorn de, Romanian vientikeskuksen päällikkö, Finpro, +358 20 4695 843, alexander.reuterhornde(a)finpro.fi

Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, puh. + 358 40 5121 375, outi.torniainen(a)finpro.fi

Finpro on kansallinen suomalaisyritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistävä ja ulkomaisia investointeja Suomeen hankkiva organisaatio. Finpro edistää asiakkaidensa kansainvälistä kasvua ja menestystä auttamalla niitä olemaan oikeilla markkinoilla oikeaan aikaan kilpailukykyisillä tuotteilla, palveluilla ja konsepteilla. Finpro verkostoituu asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa hyödyksi paikallisesti ja kansainvälisesti. 370 asiantuntijaamme työskentelee 69 toimipisteessä lähes 50 eri maassa. Yrityksille tehtävien toimeksiantojen lisäksi Finpro hallinnoi merkittäviä kansainvälisiä hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland ja Future Learning Finland. www.finpro.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa