Suomalaisten taloudellinen varautuminen vanhuuteen puutteellista – puolet ei säästä

Suomalaisten taloudellisessa varautumisessa eläkepäivien ja vanhuuden varalle on parantamisen varaa selviää Investiumin kyselytutkimuksesta: suomalaisista 45 prosenttia ei säästä vanhuuden varalle. Noin puolet suomalaisista ei ole myöskään arvioinut tulevaa eläkettään. Moni ei varaudu eläkkeellejäämisen rahallisesti edes eläkeiän kynnyksellä. Kyselyn mukaan 50-59-vuotiaista vain 26 prosenttia on arvionut paljonko tarvitsee säästöjä eläkkeen lisäksi.

Kotimaisen finanssikonserni Investiumin kyselytutkimuksessa selvitettiin kuluttajien talousasenteita ja –suunnitelmia. Kyselytutkimuksen mukaan 59 prosenttia 18-70-vuotiaista suomalaisista ei ole laskenut tai arvioinut, kuinka paljon he tarvitsevat työuransa jälkeen säästöjä eläkkeen lisäksi. Eläkeiän kynnyksellä olevien, 50-59-vuotiaiden keskuudessa 37 prosenttia ei laskenut tai arvioinut tulevaa eläkettään. Vielä suurempi osa, 54 prosenttia, ei ole laskenut tai arvioinut paljonko he tarvitsevat säästöjä eläkkeen lisäksi.

– Yllättävän moni suomalainen ei ole eläkeiän kynnykselläkään varautunut taloudellisesti eläkkeellejäämiseen. Suurimmalla osalla suomalaisista on erinäisiä suunnitelmia eläkepäivien varalle, mutta moni ei ole varautunut siihen, miten nämä unelmat rahoitetaan. Tulotason pudotus eläkkeellä tuleekin monille yllätyksenä, sanoo Investiumin hallituksen puheenjohtaja Tarkko Laitinen.

– Selvityksemme mukaan vanhuuteen varautuminen on suomalaisille tärkein syy säästää ja sijoittaa. Monet asiakkaistamme ovat huolissaan siitä, miten heidän eläkkeensä riittää elämiseen ja miten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut pystytään tulevaisuudessa järjestämään ja mikä niiden taso on, Laitinen jatkaa.

Turvallisuushakuisuus syö suomalaisten omia eläkesäästöjä

– Kyselytutkimuksen mukaan 38 prosenttia suomalaisista kertoo säästävänsä vanhuuden varalle. Suomalaisten suosituin sijoituskohde ja säästämismuoto ovat säästötilit. Eläkepäiviin ei kuitenkaan kannata varautua säästämällä pelkästään pankkitilille tai maksamalla asuntolainaa, Laitinen sanoo.

Liiallinen turvallisuushakuisuus henkilökohtaisissa säästöissä ja pitkäaikaisissa sijoituksissa syö Laitisen mukaan suomalaisten eläkepäivinä käytettävissä olevia varoja. Yksinkertaistettu laskutoimitus auttaa ymmärtämään sijoittamisen merkitystä eläkepäiviin varautumisessa.

– Esimerkiksi 20 000 tuhannen euron sijoitettu summa voi kasvaa jopa 64 000 euroon 20 vuodessa, kun se on sijoitettu rahastoihin tai osakkeisiin, jotka tuottaisivat 6 prosenttia vuodessa. Vastaavasti, jos sama summa olisi pankkitilillä saman ajan, se todennäköisesti menettäisi arvoaan, Laitinen vertaa.

Hän kannustaa tekemään sijoittamiseen henkilökohtaisen suunnitelman, jota noudattamalla pystyy pitkäjänteisesti varautumaan vanhuuden varalle.

Perintöjen suunnittelu ei ole suosittua

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 71 prosenttia ei ole suunnitellut jättämäänsä perintöä verotuksen kannalta, näin kertoo tehneensä vain 16 prosenttia. Perintöjen verotehokkuuden suunnittelu on suosituinta 60-70-vuotiaiden keskuudessa. Heistä 35 prosenttia kertoo suunnitelleensa jättämäänsä perintöä verotuksen kannalta.

– Lähtökohtaisesti perintöveroa joudutaan maksamaan sitä vähemmän, mitä pienemmissä osissa perintöä jaetaan ja mitä aikaisemmin sitä aletaan henkilön elinaikana antaa. Moni jättää kuitenkin perintöveron suunnittelun kokonaan tekemättä ja siirtää omaisuuttaan näin ollen mieluummin valtiolle kuin läheisilleen. Vaikka veroedut eivät kiinnostaisi, kannattaa testamentti tehdä joka tapauksessa perintöriitöjen välttämiseksi, sanoo Laitinen.

Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Kohderyhmänä olivat 18–70-vuotiaat suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 1001 vastaajaa ja tutkimusotos oli kansallisesti edustava.

Kyselytutkimus: kuinka samaa tai eri mieltä olet seuraavista väittämistä?

Säästän vanhuuden varalle.
Täysin samaa mieltä 10 %
Jokseenkin samaa mieltä 28 %
En samaa enkä eri mieltä 18 %
Jokseenkin eri mieltä 20 %
Täysin eri mieltä 25 %

Olen laskenut tai arvioinut tulevan eläkkeeni.
Täysin samaa mieltä 17 %
Jokseenkin samaa mieltä 20 %
En samaa enkä eri mieltä 15 %
Jokseenkin eri mieltä 16 %
Täysin eri mieltä 32 %

Olen laskenut tai arvioinut paljonko tarvitsen säästöjä eläkkeeni lisäksi.
Täysin samaa mieltä 7 %
Jokseenkin samaa mieltä 16 %
En samaa enkä eri mieltä 18 %
Jokseenkin eri mieltä 17 %
Täysin eri mieltä 42 %

Olen suunnitellut jättämääni perintöä verotuksen kannalta.
Täysin samaa mieltä 5 %
Jokseenkin samaa mieltä 11 %
En samaa enkä eri mieltä 13 %
Jokseenkin eri mieltä 14 %
Täysin eri mieltä 57 %

Lisätietoja:
Tarkko Laitinen, Investium, hallituksen puheenjohtaja, tarkko.laitinen@investium.fi, 045 110 9008

Investium on suomalainen finanssikonserni, joka vertailee ja välittää ensiluokkaisia sijoitus- ja vakuutusratkaisuja asiakkaan tarpeiden mukaan. Vuonna 1994 perustettu yhtiö on tehnyt yli 10 000 asiakkaalleen erilaisia ratkaisuja yhteensä noin 2 miljardin euron edestä. Investiumilla ei ole omia tuotteita, vaan se etsii, kilpailuttaa ja välittää asiakkailleen yksilöllisesti sopivimmat vaihtoehdot koti- ja ulkomaisilta finanssimarkkinoilta ilman lisäkustannuksia.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa