Suomalaisyritykset tekevät Venäjällä jätteestä bisnestä

Suomalaisten jätehuoltoalan yritysten mahdollisuudet kasvavat Venäjällä, kun sen metropolien kaatopaikat täyttyvät ja jätehuollon uusiin ratkaisuihin investoidaan miljardeja euroja. Esimerkiksi Pietarissa Levashovon uuden jätteenkäsittelylaitoksen rakentamiseen on varattu noin 300 miljoonaa euroa. EU:n raja-alueyhteistyöhön kuuluvan ENPI-hankkeen myötä suomalaisyritykset saavat uusia kontakteja ja ajankohtaista markkinatietoa kaupan edistämiseksi.


Venäjän kunnat uudistavat jätehuoltoaan kaatopaikkojen täyttyessä, yhdyskuntajätteen määrän kasvaessa ja venäläisten vaatiessa yhä siistimpää asuinympäristöä.

        Esimerkiksi Pietarin hallinto on tehnyt jätehuollon kehityssuunnitelman 2012–2020, joka sisältää suunnitelman rakentaa uusia kierrätyslaitoksia ja uudistaa kaatopaikkoja. Valtion osuus näiden kustannuksista on jopa noin 1,5 miljardia euroa. Hanke kuvastaa laajemmin Venäjän jätehuoltomarkkinoiden euromääräistä kasvua, kertoo Finpron Pietarin toimistossa työskentelevä vanhempi asiantuntija Olga Makeeva.

Ratkaisuja kaivataan kaatopaikkojen sulkemisesta jätemurskaimiin

Suomalaisyrityksillä on erityistä tietotaitoa ja teknologiaa kuntien jätehuoltoon, kuten vanhojen ja täynnä olevien kaatopaikkojen sulkemiseen, joka on tällä hetkellä yksi Venäjän metropolien akuuteimmista ongelmista.

        Lisäksi suomalaisilla ympäristöteknologiayrityksillä on maailmanluokan ratkaisuja vaarallisten jätteiden ja jätevesien käsittelyyn, sairaalajätteiden käsittelyyn ja polttoon, erilaisiin jätemurskaimiin, paalaimiin ja käsittelylinjastoihoihin, kertoo Finpron ympäristö- ja energiateollisuudesta vastaava johtaja Ilkka Homanen.

        Suomalaisyritykset voivat saada yhteistyön Venäjällä nopeammin liikkeelle suoraan jätehuoltoyrityksien kanssa kuin kuntahallinnon kanssa. Yritykset ovat kiinnostuneita esimerkiksi tehokkaammista logistiikka- ja keräysratkaisuista. Kaivattujen ratkaisujen mittakaavat ovat Venäjällä huomattavasti isommat, mikä on hyvä ottaa huomioon markkinoille suunnattaessa, kuvaa Homanen markkinoita.

Venäjän jätealan markkinoilla toimii noin 20 suomalaisyritystä, esimerkiksi L&T ja Cargotec, sekä suunnittelu- ja konsultointitoimistoja kuten Ramboll ja Pöyry.

ENPI-hanke sillanrakentajana

Yhteistyötä on tehty myös Suomen, Venäjän ja EU:n rahoittaman ENPI Waste management in St.Petersburg -hankkeen avulla, jota koordinoi Pietarin informaatio-analyyttinen keskus IAC. Hankkeen kumppaneina toimivat Finpro, Pietarin valtiollinen finanssi- ja talousyliopisto Finec, Pietarin kaupungin kunnossapito- sekä IT- ja viestintäkomiteat. Sen tavoitteena on vuosina 2012–2014 parantaa Pietarin kaupungin ylläpitämää jätehuoltojärjestelmää ja löytää siihen suomalaisia ratkaisuja. ENPI-hankkeessa perustettu jäteportaali tarjoaa alan yrityksille ajantasaista tietoa markkinoista.

        Hankkeen puitteissa saimme useita suomalaisyrityksiä ja venäläisiä ostajia kontaktiin ja esimerkiksi Ramboll teki suunnitelman kaatopaikan sulkemisesta ja Pöyry puolestaan teki suunnitelman ekoteollisuuslaitoksen perustamisesta Pietariin. Uuden jäteportaalin kautta kaikki alasta kiinnostuneet voivat löytää uusia kontakteja ja uutisia, kertoo hankkeen assistentti Johanna Terva Finprosta.

        Toki haasteena Venäjällä on heikko lainsäädäntö, joka ei edistä kierrätystä, rajallinen rahoitus ja ihmisten ympäristökoulutuksen puute. Mutta kaikki merkit viittaavat kovaan kasvuun alalla. Toki alalla on kova kilpailu, sillä useat eurooppalaiset yritykset haluavat osansa jätealan markkinoista, päättää Terva.

Lisätietoa:
Future of Waste Management in Russian Megacities, Tekes ja Team Finland (2013):

https://www.tekes.fi/Julkaisut/Future_of_Waste_Management_in_Russian_Megacities.pdf

Portaali: http://waste-exchange.iac.spb.ru/ru/

Yhteystiedot:
Olga Makeeva, vanhempi asiantuntija, Finpro, olga.makeeva (at) finpro.fi, puh. 020 4695 840

Johanna Terva, assistentti, Finpro, johanna.terva (at) finpro.fi, puh. 040 3433 242
Ilkka Homanen, johtaja, energia-, ympäristö- ja metsäteollisuus, Finpro, ilkka.homanen (at) finpro.fi, puh. 044 5774430
Outi Torniainen, viestintä- ja markkinointijohtaja, Finpro, outi.torniainen (at) finpro.fi, puh. 040 512 1375

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Tehtävämme on tuoda kasvua Suomeen. Visit Finlandin integroitumisen myötä Finprossa työskentelee noin 200 asiantuntijaa 58 toimipisteessä noin 40 eri maassa. Finpro hallinnoi merkittäviä kansallisia hankkeita kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Future Learning Finland ja FinlandCare.
Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Olemme keskeinen toimija Team Finland -verkostossa. www.finpro.fi

 Finpro – kasvua Suomeen

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa

Multimedia

Multimedia