Suomalaisyritysten mukaan paikkatiedosta on otettavissa enemmän irti

Suomalaisyritykset näkevät sijaintitiedon hyödyntämiselle runsaasti lisämahdollisuuksia liiketoiminnassaan. Karttakeskuksen tuoreessa selvityksessä yritykset arvioivat, että jalostuneen paikkatiedon avulla ne pystyisivät muun muassa kohdentamaan paremmin markkinointikampanjoitaan ja optimoimaan jakeluverkostoaan. Selvityksestä nousee esiin myös joukko suomalaisia edelläkävijäyrityksiä, jotka käyttävät jo paikkatietoa aktiivisesti liiketoiminnassaan.

Karttakeskuksen tuoreessa Paikkatieto 2016 -kyselyssä selvitettiin paikkatietoratkaisujen tämänhetkistä käyttöä ja niihin liittyviä odotuksia suomalaisyrityksissä.

- Suomalaisyritykset tuntuvat jakautuneen suhtautumisessaan paikkatietoon ja laajemminkin digitalisaatioon. Iso osa yrityksistä kehittää aktiivisesti liiketoimintaansa ja hakee uusia mahdollisuuksia digitaalisista ratkaisuista, kun taas passiivisemmat keskittyvät tiukasti nykyiseen toimintaansa, sanoo Karttakeskuksen johtava konsultti Jarmo Suoranta.

Paikkatieto on maantieteellisen sijainnin hyödyntämiseen perustuvaa teknologiaa, jolla on koko ajan enemmän soveltamismahdollisuuksia sekä yrityksissä että julkisissa palveluissa. Uusia mahdollisuuksia vauhdittavat teknologioiden nopea kehitys ja hintojen lasku.

- Monien maailman menestyneimpien palvelujen ja startup-yritysten ytimessä on paikkatiedolle perustuva liiketoiminta. Hyviä esimerkkejä ovat Airbnb, Uber ja Wolt. Toisaalta paikkatietoa käytetään onnistuneesti myös suurissa yrityksissä esimerkiksi kohdentamalla markkinointikampanjoita asiakkaille tai optimoimalla huoltoa tai jakelureittejä kaluston ja asiakkaiden sijainnin mukaan, Suoranta kertoo.

Edelläkävijäyritykset näkevät eniten potentiaalia paikkatiedolle

Tutkimukseen vastanneista yrityksistä 36 prosenttia käyttää liiketoiminnassaan pidemmälle vietyjä räätälöityjä paikkatietoratkaisuja.

- Kokeneemmat paikkatiedon käyttäjät arvioivat, että paikkatiedon hyödyntämisen suurin lisäpotentiaali löytyy asiakkuuksien hoidosta, esimerkiksi palveluiden sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä. Tutkimuksen mukaan nämä edelläkävijät arvioivat paikkatiedon tärkeänä liiketoiminnalleen ja siihen tehdyt investoinnit kannattavina. He näkevät myös muita helpommin uusia mahdollisuuksia paikkatiedon syvemmälle hyödyntämiselle, Suoranta jatkaa.

Liki puolet (47%) räätälöityjen paikkatietoratkaisujen käyttäjistä arvioi, että palveluiden mukautuminen asiakkaan sijainnin perusteella toisi heidän yritykselleen vähintään jonkin verran hyötyä. Yhtä suuri osa uskoo karttavisualisoinnin hyödyntämiseen asiakaskannan hallinnassa. Lähes yhtä hyödyllisenä (44%) nähdään sijaintitietojen käyttäminen myynti- ja markkinointikampanjoiden kohdentamisessa.

Kyselyä varten haastateltiin sata keskisuuren tai suuren yrityksen liiketoimintajohdossa työskentelevää henkilöä. Yleisimmät haastateltavien tittelit olivat toimitusjohtaja ja kehitysjohtaja. Feelback Oy toteutti haastattelut heinä-elokuussa 2016. Tulokset analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.

Lataa tutkimusraportti.

Lisätietoja:
Jarmo Suoranta, johtava konsultti, Karttakeskus, jarmo.suoranta@karttakeskus.fi

Karttakeskus tarjoaa paikkatietoratkaisut ja -palvelut asiakkailleen yhdestä paikasta usean vuosikymmenen ja kartat lähes vuosisadan kokemuksella. Olemme 100 paikkatiedon ammattilaisen voimin Suomen suurin paikkatietoon keskittynyt asiantuntijayritys. Karttakeskus Oy on Affecto Oyj:n tytäryhtiö. Karttakeskuksen liikevaihto vuonna 2015 oli noin 12 miljoonaa euroa.

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa