SUUREMPI LÄÄKEANNOS FULVESTRANTTIA PIDENTÄÄ METASTASOITUNUTTA RINTASYÖPÄÄ SAIRASTAVIEN NAISTEN TAUDIN ETENEMISVAPAATA ELINAIKAA

CONFIRM-tutkimuksen tulokset esitellään tänään ensimmäistä kertaa jokavuotisessa rintasyöpäkongressissa Yhdysvaltain San Antoniossa. Tutkimuksen mukaan kaksinkertainen (500 mg) annos Faslodexia (fulvestrantti) pidentää merkittävästi levinnyttä rintasyöpää sairastavien taudin etenemisvapaata elinaikaa ilman uusia sivuvaikutuksia.

Fulvestrantti on endokriininen hoito, jota käytetään vaihdevuodet ohittaneiden naisten levinneen rintasyövän hoitoon. CONFIRM-tutkimuksen mukaan 34 prosentilla naisista, joita hoidettiin 500 mg:lla fulvestranttia, sairaus ei ollut vuoden kohdalla edennyt. Vastaava luku naisilla, joita hoidettiin nykyisin hyväksytyllä 250 mg:lla, oli 25 prosenttia (1). Metastasoituminen tarkoittaa, että syöpä on levinnyt ja muodostanut uusia kasvaimia myös muihin kehon osiin, jolloin sitä ei enää mahdollisesti voi parantaa. Metastasoituneen rintasyövän hoidon ensisijainen tarkoitus onkin hidastaa sairauden etenemistä ja parantaa potilaiden elämänlaatua. ”Uudet CONFIRM-tutkimuksesta saadut tulokset vahvistavat, että fulvestrantti-annoksen nostaminen 250 mg:sta 500 mg:aan tehostaa nykyistä hoitoa. Jo aiemmin on todettu, että fulvestrantti 250 mg annoksena on vähintään yhtä tehokas hoitomuoto kuin aromataasin estäjähoidot levinneessä rintasyövässä. Suurempi 500 mg annos vähentää merkittävästi sairauden etenemisen riskiä ja pidentää sairauden etenemisvapaata elinaikaa, millä on levinnyttä rintasyöpää sairastavalle potilaalle suuri elämänlaadullinen merkitys”, osaston ylilääkäri, dosentti Minna Tanner Tampereen yliopistosta kommentoi tutkimusta. Ainutlaatuinen vaikutusmekanismi Hormoniherkässä rintasyövässä syöpäkasvain tarvitsee estrogeenia kasvaakseen. Faslodexin erityinen vaikutusmekanismi erottaa sen muista hormonihoidoista. Lääkeaine sitoutuu estrogeenireseptoreihin estäen estrogeenien normaalin vaikutusreitin syövän kasvussa ja johtaen lopulta reseptorien määrän vähenemiseen. Tämä voi johtaa vähentyneeseen resistenssin vaaraan tai pidentää hoitovasteen aikaa (2,3). Sairauden etenemistä voidaan hidastaa CONFIRM (4)(COmparisoN of FASLODEX In Recurrent or Metastatic Breast Cancer) on vaiheen III satunnaistettu kaksoissokkotutkimus, jossa verrattiin fulvestrantin kahta annoskokoa levinneen rintasyövän hoidossa vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. Kontrolliryhmien annoskoot olivat 500 mg ja 250 mg fulvestranttia. Kaikkia tutkimukseen osallistuneita naisia oli aikaisemmin hoidettu aromataasin estäjällä tai antiestrogeenihoidolla. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon potilaan saama hoito vaikuttaa sairauden etenemiseen kuluvaan aikaan (TTP, Time To Progression). Tulokset osoittivat, että riski sairauden etenemiseen oli 20 prosenttia pienempi potilailla, joita hoidettiin 500 mg:lla fulvestranttia (n = 362) verrattuna potilaisiin, joita hoidettiin 250 mg:lla fulvestranttia (n = 374); (HR 0,80; 95 % CI 0,68–0,94, p = 0,006). Yli kolmasosalla (34 %) 500 mg fulvestranttia saaneista naisista rintasyöpä ei ollut edennyt vuoden kohdalla. Vastaava luku 250 mg:lla hoidetuilla naisilla oli 25 prosenttia. Elämänlaatu ja lääkkeen siedettävyys olivat kummassakin hoitoryhmässä samaa tasoa. Fulvestrantin positiivinen teho on dokumentoitu jo aiemmin 250 mg:n fulvestrantti-annostuksen yhteydessä. Tutkimukset osoittavat, että fulvestrantti on vähintään yhtä tehokas kuin muut endokriiniset hoidot, mutta erityisen toimintamekanisminsa ansiosta fulvestrantti voi lisäksi pidentää tautivapaata aikaa ennen sairauden etenemistä (5,6). San Antonion rintasyöpäkongressissa myös esiteltävä FACT-tutkimus osoittaa, että anastrotsolin ja 250 mg fulvestrantin yhdistelmähoidolla ei ole löydetty selkeitä hyötyjä pelkän anastrotsolin käyttöön verrattuna (7). Tutkimusten perusteella tämä tarkoittaa, että pidennettäessä metastasoituneen rintasyövän tautivapaata aikaa fulvestrantilla, tulisi käyttää 500 mg:n fulvestranttiannosta mielummin kuin 250 mg:n fulvestranttiannoksen ja aromataasin estäjän yhdistelmää. AstraZeneca on parhaillaan hakemassa myyntilupaa 500 mg:n annoskoolle.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa

Liitteet & linkit