Talouden laiminlyönti uhkaa pohjoismaista hyvinvointia

Suomi on jäämässä jälkeen muista maista tulojen ja talouden tasapainossa sekä terveydenhuollossa, osoittaa Boston Consulting Groupin kestävän talouskehityksen raportti (SEDA). Raportti katsoo miten valtiot ovat onnistuneet muuttamaan taloudellisen hyvinvoinnin yleiseksi hyvinvoinniksi. Tämä kehitys näyttää paitsi Suomessa niin kaikissa Pohjoismaissa jäävän jälkeen muun maailman tahdista.

Liikkeenjohdon konsulttiyritys Boston Consulting Group tutki kestävää talouskehitystä 149 maassa. Raportti tarkastelee maiden hyvinvointia talouden, investointien ja vastuullisuuden näkökulmasta kymmenen eri dimension avulla, kuten taloudellinen vakaus, työllisyys, terveys, ympäristö ja hallintotapa. Pohjoismaiden tunnetusti korkea hyvinvoinnin taso on jäämässä muun maailman kehityksen jalkoihin, erityisesti talouden ja investointien osa-alueilla.

         Raportti osoittaa miten osa länsimaista on jo saanut käännettyä talouden epävakauden tasapainoon. Maat kuten Saksa, Sveitsi, Kanada ja USA ovat edistyneet huomattavasti talouskasvun ja hyvinvoinnin tasapainossa. Maissa on tehty isoja muutoksia, jotka ovat vasta Suomessa edessä. Uusi raportti osoittaa selvästi, miten taloudellinen hyvinvointi korreloi suoraan yleiseen hyvinvointiin, kertoo Boston Consulting Groupin partneri Tuukka Seppä.

Pohjoismaat pärjäävät edelleen vastuullisuuden osa-alueella. Suomessa, kuten muissakin Pohjoismaissa on edelleen hyvinvoiva kansalaisyhteiskunta, tulojen tasapuolisuus, toimiva hallintomalli sekä ympäristön huomioonottaminen.

Hyvinvointi kestää vain hyvin hoidettuna

SEDA-raportti tarkastelee maiden nykyistä hyvinvoinnin tasoa ja toisaalta viimeaikaista kehitystä. Suomessa on pitkään rakennettu hyvinvointimalli, joka edelleen kantaa monilla osa-alueilla kuten koulutuksessa, tulojen tasapuolisuudessa ja kansalaisyhteiskunnan arvoissa. Pitkään ratkaisemattomina olleet talouden rakenteelliset ongelmat heikentävät kuitenkin viimeaikaista kehitystä.

         Suomella on kolme erityisen suurta ongelmaa, jotka heijastelevat hyvinvointimme kehitykseen. Suomen vientiteollisuus on yksipuolistunut ja kilpailukykymme on romahtanut. Myös tuottavuutemme on heikentynyt rakenteellisesti, koska teollinen toiminta vähenee edelleen ja kehittyvä palveluliiketoiminta ei ole yhtä tuottavaa. Kolmanneksi emme investoi tarpeeksi tulevaisuuteen vaan käytämme valtaosan julkisista menoista tulonsiirtoihin, kertoo Tuukka Seppä.

Boston Consulting Group teki vuoden 2014 lopulla kattavan tutkimuksen Pohjoismaiden talouden tilasta ja muutostarpeista. Raportti osoittaa selvästi, miten Suomen tulee pienentää julkista sektoria ja lisätä investointeja esimerkiksi tulevaisuuden infrastruktuuriin, koulutukseen ja innovaatioihin. Työn tuottavuutta ja työn määrää on lisättävä sääntelyä purkamalla ja työmarkkinoiden pelisääntöjä uudistamalla. Kasvun palauttamiseksi on nopeasti aktivoitava muita Pohjoismaita huomattavasti suurempi työvoiman ulkopuolella oleva aikuisväestö sekä lisättävä merkittävästi työperäistä maahanmuuttoa.

         Suomi ei pärjää tulevaisuudessa ilman rakenteellisia muutoksia. Jotta pystymme säilyttämään nykyisen hyvinvoinnin tason, joudumme tekemään monia uudistuksia. SEDA-raporttikin osoittaa hyvin miten esimerkiksi Saksa on pystynyt talousuudistuksilla, kuten työmarkkinoiden uudistamisella, varmistamaan taloudellisen hyvinvoinnin ja muuntamaan sen yleiseksi hyvinvoinniksi, kertoo Seppä.

Hyvinvointi lisääntyy kehittyvissä maissa

SEDA-raportti avaa 149 valtion kestävää talouskehitystä. Hienoa edistymistä hyvinvoinnissa on tapahtunut erityisesti Afrikan valtioissa, kuten kaikilla raportin tarkastelemilla tasoilla Etiopiassa ja Ruandassa. Lisäksi Saharan eteläpuoliset valtiot ovat parantavat erityisesti terveyden osa-alueella.

         Pohjoismaat ovat aina osanneet muuntaa vaurauden hyvinvoinniksi. SEDA-raportti osoittaa, miten tämä kehitys on nyt siirtynyt muihinkin valtioihin. Erityisesti Singapore ja Euroopan maista Puola osoittavat hienoa kehitystä taloudellisen menestymisen muuntamisessa yleiseksi hyvinvoinniksi. Monissa maissa matka on vielä pitkä, mutta raportin osoittama viimeaikainen kehitys kertoo hyvinvoinnin lisääntymisestä monilla alueilla maailmassa, kertoo Tuukka Seppä

Tutustu SEDA-tutkimusraporttiin >> www.bcgperspectives.com
Tutustu Nordic Agenda-raporttiin >> http://www.bcg.se/expertise_impact/nordic_publications/nordic_publications_2014.aspx

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Jatta Lindström, Marketing Coordinator, BCG Helsinki, puh. 09 8568 6000, lindstrom.jatta@bcg.com

The Boston Consulting Group (BCG) on johtava liikkeenjohdon konsulttiyritys. Yritys toimii globaalisti 46 maassa. BCG:n asiakkaita ovat maailman johtavat yritykset useilta eri toimialoilta muun muassa finanssi- ja energia-aloilta, teollisuudesta, julkiselta sektorilta, teknologiayrityksistä, kuluttajatuotteista ja terveydenhuollosta. BCG on perustettu vuonna 1963 Bostonissa, Yhdysvalloissa. BCG:n Helsingin toimisto avattiin 1995. Lisätietoja: www.bcg.com

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa