Talouskriisi jätti syvät arvet kuluttajien luottamukseen

2000-luvun talouskriisit ja pankkien toiminta vaikuttavat yhä kuluttajien luottamukseen talouselämää kohtaan Euroopassa. Luottamus on laskenut muun muassa toimitusjohtajia, hallituksia ja kansainvälisiä yrityksiä kohtaan, kertoo viestintätoimistoketju Burson-Marstellerin uusi tutkimus.

Tutkimusyritys Penn Schoen & Berland haastatteli verkossa kuluttajia kaikkiaan kahdessatoista Euroopan maassa 5.–16.5.2011 Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjun toimeksiannosta. Tutkimus osoittaa, että kuluttajien luottamus ei ole vieläkään palautunut talouskriisin jäljiltä.

Eurooppalaisten luottamus kansainvälisiin yrityksiin on laskenut 38 prosenttia viimeisen kahden vuoden sisällä, ja luottamus toimitusjohtajiin laskenut 50 prosenttia viimeisen kahden vuoden sisällä. Kuluttajien luottamus on romahtanut myös hallituksia kohtaan. Eurooppalaisten silmissä luottamus maidenhallituksia kohtaan on laskenut 49 prosenttia. Eniten luottamus hallitukseen romahti Espanjassa (–77 %), Belgiassa
(–68 %) ja Iso-Britanniassa (–53 %).

– Ei ole liioiteltua sanoa, että vuoden 2008 taloudellinen lasku vaikutti katastrofaalisesti luottamukseen yrityksiä ja yritysjohtoa kohtaan. Finanssikriisi on muokannut tapaa, jolla ihmiset suhtautuvat liike-elämään, sanoo johtava konsultti Tommi Siikaniva Viestintätoimisto Pohjoisrannasta, joka on Burson-Marstellerin edustaja Suomessa.

Luotetuimmat teollisuudenalat ovat tietotekniikka, online-palvelut, supermarketit, ruoka- ja juomateollisuus sekä autoteollisuus. Vähiten luotetuimpia ovat energiantuottajat, sosiaalinen media sekä finanssipalvelut.

Arvot kuluttajille tärkeitä

Lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista piti tärkeänä, että yrityksillä on vahva arvomaailma. Lähes 80 prosenttia vastaajista sanoi maksavansa mieluummin enemmän palveluista, joista on tiedossa, että ne on tuotettu vastuullisesti ja reilusti.

– Yritykset eivät voi enää pitää luottamusta itsestään selvänä. Luottamus pitää ansaita ylläpitämällä läheistä suhdetta kuluttajiin ja muihin sidosryhmiin sekä osoittaa jatkuvasti sitoutumista asioihin, jotka ovat yrityksille tärkeitä, Siikaniva mainitsee.

Kuluttajien luottamus riippuu monesta eri osatekijästä. Tärkeimpien joukossa ovat kuitenkin yrityksen alkuperä ja koko. Kuluttajat luottavat paikallisiin yrityksiin eniten, kansallisiin yrityksiin hieman vähemmän ja kaikkein vähiten kansainvälisiin. Kuluttajat suosivat pienten yritysten palveluja kasvottomien suuryritysten sijaan.

Lisätietoja
Viestintätoimisto Pohjoisranta
Tommi Siikaniva
010 424 5933
tommi.siikaniva@pohjoisranta.fi


Kysely toteutettiin 12 Euroopan maassa: Belgiassa, Tanskassa, Virossa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Norjassa, Espanjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Iso-Britanniassa. Burson-Marsteller on tutkinut aihetta vuonna 2010 Corporate Purpose Image Ranking -tutkimuksella yhdessä IMD Business Schoolin kanssa sekä vuonna 2008 Purpose and Performance -tutkimuksella Penn-Schoen Berlandin kanssa.

Pohjoisranta on maineenhallintaan ja viestintään erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Yrityksen palveluihin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, tutkimus ja analysointi, operatiiviset viestintäpalvelut sekä viestinnän ulkoistusratkaisut. Yrityksen liikevaihto on noin 5 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee yli 40 henkilöä. Pohjoisranta on globaalin viestintätoimistoketju Burson-Marstellerin edustaja Suomessa. Burson-Marstellerin verkosto kattaa lähes 100 maata. Lisää tietoa www.pohjoisranta.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa