Terveystalon uusi seurantajärjestelmä auttaa diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

Diabeteksen hoitoon käytetään Suomessa yli kaksi miljardia euroa terveydenhuollon varoja vuosittain. Kustannuksista suurin osa olisi vältettävissä, jos riskiryhmään kuuluvat pystytään tunnistamaan ajoissa. Terveystalo on kehittänyt uuden hoidon vaikuttavuutta analysoivan seurantajärjestelmän, joka auttaa tunnistamaan riskiryhmiin kuuluvat ja tukee ennaltaehkäisyä.

Diabeteksen hoitoon käytetään Suomen terveydenhuollon kokonaismenoista vuosittain noin 15 prosenttia. Vuonna 2011 sairauden hoitokustannukset olivat 2,6 miljardia euroa. (1)

Kustannuksista jopa 70 prosenttia johtuu erilaisten komplikaatioiden hoidosta, jotka pystyttäisiin välttämään ennaltaehkäisyn ja hyvän hoidon avulla. (1)Terveystalo on kehittänyt tähän tarpeeseen uuden seurantajärjestelmän, joka on kansainvälisestikin edelläkävijä hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa.

        Olemme tunnistaneet puolesta miljoonasta työterveysasiakkaastamme yhteensä yli 40 000 diabetesta sairastavaa tai riskiryhmään kuuluvaa henkilöä. Pureutumalla diabeteksen varhaiseen tunnistamiseen ja hoidon tarkempaan seurantaan pystymme tuomaan merkittäviä kustannussäästöjä niin työnantajille kuin koko yhteiskunnalle. Potilaalle hoidon tarkempi seuranta tarkoittaa parempaa hoitotasapainoa ja vähemmän lisäsairauksia, kertoo Terveystalon johtava ylilääkäri Juha Tuominen.

Seurantajärjestelmä on hoidon vaikuttavuutta ja kattavuutta mittaava sekä analysoiva työkalu, jonka ensimmäiseksi analysointikohteeksi on nostettu tyypin 2 diabetes sen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi.

Riskiryhmät yhä aikaisemmin hoidon piiriin

Työkalun avulla kukin lääkäri näkee omien potilaittensa diabetesriskit ja diagnosoitujen potilaiden hoitotasapainon yhdellä silmäyksellä. Tieto generoituu automaattisesti potilastietojärjestelmästä, ja sitä voi verrata koko Terveystalon keskiarvoon.

Suomessa on jopa 500 000 diabeetikkoa, joista puolet sairastaa tautia tietämättään. Määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan 10 vuodessa, joten riskiryhmien seulonta ja varhainen diagnoosi ovat siten tärkeitä hoidon vaikuttavuuden kannalta.

        Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen pystytään puolittamaan, jos elintapoja muutetaan onnistuneesti ajoissa. Tärkeintä on laihduttaminen ja liikunnan lisääminen. Työterveys on tässä avainasemassa, sillä diabetesriski arvioidaan jokaisen terveystarkastuksen yhteydessä, eikä yleistä yhteiskunnallista käytäntöä seulonnoille ole olemassa. Riskitestin voi tehdä myös itse Diabetesliiton sivuilla, sanoo kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi Terveystalosta.

Diabetespotilas voi seurata omia hoitotuloksiaan Oma Terveys -palvelussa, jonne kertyy tieto muun muassa laboratoriotutkimuksista. Jatkossa potilas voi verrata omaa hoitoaan Käypä hoito -suosituksiin ja Terveystalon keskiarvoihin. Diabeteksen hoito on usein täysin potilaan omalla vastuulla, joten mittaustyökalu tukee mahdollisuuksia oman sairauden hoitoon.

Lisätietoja:
Juha Tuominen, johtava ylilääkäri, Terveystalo, p. 040 528 4160, juha.tuominen@terveystalo.com

Esa Asikainen, työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo, p. 030 633 7184, esa.asikainen@terveystalo.com
Päivi Metsäniemi, kehittämisylilääkäri, Terveystalo, p. 045 633 8858, paivi.metsaniemi@terveystalo.com
Anni Romu, viestintäpäällikkö, Terveystalo, p. 050 571 1887, anni.romu@terveystalo.com

Riskitesti Diabetesliiton sivuilla: http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/diabeteksen_ehkaisy/riskitesti

1)      Lähteet: Käypä hoito -suositukset, päivitetty 12.9.2013 http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50056#s1

THL: Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2011 -tilastoraportti, jonka mukaan vuonna 2011 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 17,1 miljardia euroa. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tilastot/aiheittain/talous/terveysmenot

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2012 oli yhteensä 71,9 miljoonaa euroa ja viime vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 27 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.