The Boston Consulting Groupin uutuuskirjan mukaan johtajien on aika miettiä strategiaansa uudesta näkökulmasta

The Boston Consulting Groupin uusi kirja, Your Strategy Needs a Strategy tarjoaa organisaatioiden strategiatyöhön kehyksen, jonka avulla voidaan tunnistaa, kehittää ja toimeenpanna kuhunkin toimintaympäristöön sopiva strategia.

The Boston Consulting Groupin (BCG) uutuuskirja, Your Strategy Needs a Strategy kertoo, että tehokkaiden yritysstrategioiden tunnistaminen on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Perinteinen tapa ja monissa yrityksissä käytössä oleva tapa tehdä strategiaa, ei välttämättä toimi enää nykypäivän monimuotoisessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisesti aloilla, joissa ympäristö on arvaamaton ja alan johtajat vaihtavat positiotaan usein, saattaa erilaisten lähestymistapojen kokeilu olla pitkänajan suunnitelmaa parempi vaihtoehto.

BCG:n Senior Partnereiden Martin Reevesin, Knut Haanæsin ja Janmejaya Sinhan kirjoittama, Your Strategy Needs a Strategy, tarkastelee erilaisia ympäristöjä, joissa yritykset tällä hetkellä toimivat, samalla tunnistaen ja sovittaen tähän ympäristöön sopivia strategioita. ”Strategy palette” on kirjoittajien kehittämä työkalu strategian toteuttamista varten.

Strategy palette -työkalu muodostuu viidestä erilaisesta ympäristöstä ja niihin sopivista strategisista lähestymistavoista:

  • Yrityksen ympäristö on ennustettavissa, mutta vaikeasti muokattavissa, vaaditaan klassista lähestymistapaa (ole iso).
  • Ympäristö on vaikeasti ennustettavissa ja vaikeasti muokattavissa, tarvitaan adaptiivista lähestymistapaa (ole nopea).
  • Ympäristö on ennustettavissa ja muokattavissa, on lähestymistavan oltava visionäärinen (ole ensimmäinen).
  • Ympäristö on vaikeasti ennustettavissa, mutta muokattavissa, vaaditaan muokkaus-lähestymistapaa (järjestele).
  • Yritys on selviytymistilassa vaikeassa ympäristössä, tarvitaan uusiutuvaa lähestymistapaa (ole toimintakykyinen).

Nykyään jos yritys haluaa pärjätä, se ei voi enää seurata vain tiettyä strategiamallia. Kehittämämme työkalu on suunniteltu auttamaan johtajia valitsemaan parhaan tavan strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon. Jokaisen yrityksen täytyy räätälöidä lähestymistapa tämänhetkiseen tilanteeseensa sopivaksi, kertoo kirjan kirjoittaja Martin Reeves.

- Yrityksen toimintaympäristön selvittämiseksi on kysyttävä hyvin perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ensin on määriteltävä, onko ympäristö ennustettavissa oleva vai ei? Toiseksi pystyykö sitä muokkaamaan vai ei? Tällä tarkoitetaan sitä, että voiko ympäristöä muokata niin kuin Apple on tehnyt iPhonellaan vai täytyykö sinun noudattaa vakiintuneita sääntöjä? Lopuksi täytyy tunnistaa, kuinka ankara ympäristö on: täytyykö sinun taistella joka päivä selviytyäksesi, vai onko sinulla mahdollisuus allokoida resursseja myös pitkän aikavälin tavoitteisiin, huomauttaa Reeves.

Your Strategy Needs a Strategy esittelee uuden tavan suunnitella ja toimeenpanna menestyksellisiä strategioita nykypäivän yhä monimutkaisemmissa ja dynaamisemmissa toimintaympäristöissä. Kirja esittelee kuinka strategia kytkeytyy innovaatioihin, toimeenpanoon, organisaatioon, kulttuuriin ja johtamiseen.

Kirja tilattavissa täältä. iPad applikaatio ladattavissa täältä.

Kirjan kotisivut: https://www.bcgperspectives.com/yourstrategyneedsastrategy

Lisätietoja ja kirjailijoiden haastattelupyynnöt:
Jatta Lindström, Marketing Coordinator, BCG Helsinki, puh. +358 9 8568 6000, lindstrom.jatta@bcg.com

Your Strategy Needs a Strategy

Your Strategy Needs a Strategy on BCG:n Bruce Henderson Instituutin puolen vuosikymmenen tutkimuksen tulos, jota varten on haastateltu lukuisia asiakkaita ja tehty kysely 150 eri aloilla ja eri maissa toimiville yrityksille. Ymmärtääkseen ympäristön muuttumisen trendejä, kirjoittajat analysoivat kirjaa varten eri aloja yli 60 vuoden ajanjaksolta. He myös suorittivat syvähaastatteluja toimitusjohtajille ja selvittivät heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään toimivien strategioiden syntymisestä. Lisäksi kirjoittajat testasivat Strategy palette -työkaluaan matemaattisesti, suunnittelemalla ohjelman, joka simuloi yrityksien strategioita ja niiden onnistumista erilaisissa ympäristöissä.

The Boston Consulting Group

The Boston Consulting Group (BCG) on johtava liikkeenjohdon konsulttiyritys. Yritys toimii globaalisti 46 maassa. BCG:n asiakkaita ovat maailman johtavat yritykset useilta eri toimialoilta muun muassa finanssi- ja energia-aloilta, teollisuudesta, julkiselta sektorilta, teknologiayrityksistä, kuluttajatuotteista ja terveydenhuollosta. BCG on perustettu vuonna 1963 Bostonissa, Yhdysvalloissa. BCG:n Helsingin toimisto avattiin 1995. Lisätietoja: www.bcg.com

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa