Tulojen kasvu on etusijalla vuonna 2011, kun maailmantalouden elpyminen vakiintuu

HELSINKI – 24.1.2011 Sijoittajien täytyisi pyrkiä turvattuun tulojen kasvuun vuonna 2011, kun maailmantalous asettuu "uuteen normaaliin" tilaansa kehittyvien talouksien johdolla, toteaa Bill O’Neill, Merrill Lynch Wealth Managementin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) yksikön sijoitustoiminnan johtaja ja Merrill Lynch Wealth Managementin Year Ahead 2011 ‑raportin toimittaja.

Maailmantalouden kasvu hidastuu todennäköisesti vuoden 2010 4,9 prosentista 4,5 prosenttiin vuonna 2011. Yhdysvalloissa ja Manner-Euroopassa elpyminen tuottaa todennäköisesti pettymyksen, mutta vahva kotimainen kysyntä varmistanee Kiinalle pehmeän laskun, uskoo O'Neill.

”Maailmantalouden elpyessä sijoittajien tulisi suosia raaka-aineita sekä osakkeita valtion ja yritysten joukkovelkakirjojen sijaan. Osakesijoituksissa tulisi asettaa pääpaino osinkotuotolle pääoman kasvun sijaan”, toteaa O'Neill. ”Sijoittajien tulisi suhtautua varoen kehittyvien markkinoiden velkaan ja välttää yliarvostettuja sijoituskohteita.”

Epätasapaino varjostaa markkinoita

Merrill Lynch Wealth Managementin Year Ahead 2011 ‑raportin mukaan vuosien 2007–2009 taantuma osoittautui paljon syvemmäksi kuin edeltävät laskusuhdanteet ja siitä palautuminen on hitaampaa.

Kehittyvästä maailmasta on tullut globaalien säästöjen tärkein lähde: säästämisaste siellä on vuosien 2009–2014 ennusteen mukaan 33 prosenttia käytettävissä olevista tuloista, kun taas säästämisaste kehittyneissä talouksissa laskee jatkuvasti. Nämä säästöt toimivat pontimena kehittyvien markkinoiden kasvulle, joka tähtää jatkuvasti kasvavan kuluttajakysynnän tyydyttämiseen; samanaikaisesti kuluttajat Yhdysvalloissa pyrkivät leikkaamaan velkojaan ja Euroopan hallitukset koettavat puuttua valtaviin alijäämiin.

Merrill Lynch Wealth Management ennustaa, että Yhdysvaltojen talous välttää ns. W-käyrän mallisen kehityksen, vaikka työpaikkojen määrän kasvu on heikkoa verrattuna aiempiin talouden nousuihin. Kehittyneiden markkinoiden julkisia menoja hallitsevat ikääntyvän väestön terveydenhoito- ja eläkevaraukset.

Kehittyneiden talouksien rahapolitiikka on edelleen poikkeuksellisen löyhää. Samanaikaisesti kun kehittyneet markkinat laskivat liikkeelle lisää dollareita, kehittyvät markkinat kerryttivät niitä. Ajan kuluessa tämä ilmiö todennäköisesti johtaa dollarin ja erityisesti euron arvon laskupaineisiin. Euron oletetaan pysyvän heikkona vuoden 2011 ajan, mutta dollariin kohdistuva paine helpottuu O'Neillin mukaan jonkin verran. Tämä on aiheuttanut nousupainetta renminbille sekä muiden kehittyvien markkinoiden valuutoille ja kiristänyt kaupan jännitteitä. Yli- ja alihinnoitellut valuutat vääristävät arvopaperien arviointia; tämän ongelman oletetaan edelleen vaikeutuvan vuoden 2011 kuluessa.

”Ideaalitilanteessa Yhdysvaltojen ja kehittyneen maailman rahapolitiikan korjausliike osuisi ajallisesti samaan kauteen, jolloin kehittyvät taloudet myöntyvät joustavampaan valuuttapolitiikkaan ja valuuttojen vahvistumiseen”, toteaa O'Neill. ”On kuitenkin olemassa jatkuvien jännitteiden vaara ja sen riski, että esimerkiksi kehittyville markkinoille suuntautuviin pääomavirtoihin pyritään puuttumaan. ”

Sijoitusmahdollisuuksien löytäminen

Vaikka markkinoiden kasvava kysyntä nosti Saksaa taantumasta odotettua tehokkaammin vuonna 2010, erityisesti Espanja, Ranska ja Italia yliarvioivat kasvuennusteitaan, O'Neill uskoo. Euroalueen pienten talouksien heikko taso rappeuttaa koko aluetta ja heikentää euroa.

Yhdysvaltojen talouskasvun oletetaan säilyvän vuoden 2010 2,8 prosentissa myös vuonna 2011, mutta talouden elpyminen vuoden jälkipuoliskolla alentaa työttömyyttä samalla kun maailmantalouden palautuminen ylläpitää omaa kasvuaan. Isossa-Britanniassa vuotuisen kasvun odotetaan vahvistuvan 2 prosenttiin: elpyminen on melko vakaalla pohjalla, mikä suojaa taloutta hallituksen menoleikkausten vaikutuksilta.

Kiinan talouden odotetaan kasvavan tänä aikana 9,1 prosentilla ja Intian talouden 8,4 prosentilla. Vuonna 2010 osakkeiden kehitys kehittyvillä markkinoilla oli vahvinta pienimmillä markkina-alueilla, esimerkiksi Thaimaassa, Turkissa ja Indonesiassa, ja suuntauksen odotetaan jatkuvan vuonna 2011.

”Kehittyvillä markkinoilla etusijalla on kotimainen kasvu”, kertoo O'Neill. ”Kuluttajan merkitys kasvaa siellä jatkuvasti. ”

O'Neillin mukaan parhaat osakesijoitusmahdollisuudet ovat kehittyvillä markkinoilla, joissa on alhainen markkinakapitalisaatio, Ison-Britannian osakkeissa ja eurooppalaisissa suuryrityksissä. Talouden sektoreista erittäin kiinnostavia ovat energia (öljy ja maakaasu mukaan lukien) sekä teleala.

O'Neillin mielestä sijoittajien tulisi vuonna 2011 painottaa osinkojen – historiallisesta näkökulmasta tärkeimmän tuottolähteen – merkitystä pääoman kasvun sijaan. Sijoittajien tulisi suhtautua varoen kehittyvien markkinoiden joukkovelkakirjoihin ja välttää rajoittamattomien käteisvarojen ansiosta kuumenevan kaupan houkutuksia.

Tuottojen metsästäminen

Koska sijoituksilla metsästetään tuottoja, valtion joukkovelkakirjojen markkina-arvo jää pieneksi. ”Suuryritysten joukkovelkakirjat ovat kokonaan toinen asia. Mielestämme ne saattavat kannattaa hyvin vuoden 2011 alkupuoliskolla”, O'Neill jatkaa. Yleisesti osakkeita ja raaka-aineita kannattaa suosia valtion ja yritysten joukkovelkakirjojen sijaan. Yritysten käteisvarojen ansiosta voidaan todellakin vahvistaa eri alojen konsolidoitumista, sulauttamista ja yritysostoja, kun tähän tarjoutuu mahdollisuus.

Merrill Lynch Wealth Management odottaa raaka-aineiden hintojen jatkavan nousuaan vuonna 2011, Kiinan välttäessä ylikuumenemista. Energia on jälleen merkittävässä asemassa kuparin ja muiden teollisuudessa käytettyjen metallien ohella, kun Aasiassa tapahtuva kasvu nostaa kysyntää. Kullan hinnan nousu on kuitenkin tullut päätepisteeseensä, O'Neill sanoo. ”Kullan hinnan suhde yhdysvaltalaisosakkeisiin on nyt sama kuin se oli 22 vuotta sitten”, O'Neill toteaa. ”Epänormaali nousu on päättynyt. Osakkeet tarjoavat kullan veroisen inflaatiosuojan.”

Ison-Britannian liikekiinteistöistä on jälleen tulossa houkutteleva tuottolähde. Kiinteistöistä saatavat tuotot voivat olla nyt yli neljä prosenttiyksikköä suurempia kuin osakkeiden tuotto tai yli kuusi prosenttiyksikköä suurempia kuin inflaatiosuojattujen obligaatioiden tuotto.

Suojautuminen inflaatiolta

Ilmassa on merkkejä siitä, että Kiinan taloudessa tapahtuu pehmeä lasku, mutta inflaation kasvun riski on silti olemassa. Sijoitusten hajauttaminen (osakkeet mukaan lukien) on tärkeää, jotta voidaan suojautua mahdollista inflaation nousua vastaan.

Valtion joukkovelkakirjoista indeksiin sidotut Yhdysvaltojen valtion velkasitoumukset vaikuttavat hinnaltaan sopivalta matalan riskin sijoitusvaihtoehdolta. Jos inflaatio kasvaa Yhdysvalloissa, japanilaisten osakkeiden arvo todennäköisesti nousee, kuten se ennenkin on noussut vastaavassa tilanteessa, O'Neill toteaa.

Vuonna 2011 hajauttamisen tulisi olla sijoittajien tunnussana, O'Neill sanoo. ”Vaikka talouden toipuminen on nyt alkanut, maailmantalouden epätasapaino aiheuttaa erittäin suurta epävarmuutta. Äärimmäiset poliittiset toimenpiteet ovat mahdollisia, joten sijoittajien on harkittava, miten hyvin hajautettuja heidän salkkunsa ovat.

Lisätiedot: Veli-Matti Peltola
Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy
Kalevankatu 20, PL 1062
00101 Helsinki
puhelin 050 551 9199
veli-matti.peltola@pohjoisranta.fi

Merrill Lynch
Merrill Lynch Global Wealth Management (GWM) on maailmanlaajuisesti johtava toimija yksityisten ja yritysten kokonaisvaltaisissa varainhoito- ja sijoituspalveluissa. Yhtiön palveluksessa on yli 15 300 taloudellista neuvonantajaa ja sen asiakkaiden varat olivat 30.9.2010 noin 1,5 biljoonaa dollaria, minkä ansiosta se on yksi suurimmista yhtiöistä omalla alallaan. Yli kahdella kolmasosalla GMW:n asiakkaista pääoma on vähintään miljoona dollaria. GMW:n Private Banking & Investment Group -yksikkö tarjoaa yksilöityjä ratkaisuja erityisen varakkaille asiakkaille ja pystyy tuomaan asiakkuuteen sekä boutiqueluokan palvelujen henkilökohtaisuuden että maailman johtavan finanssipalvelutarjoajan vahvuudet. Näiden asiakkaiden käytössä on yli 160 Private Wealth Advisor -tiimiä, jotka työskentelevät yhdessä erikoisasiantuntijoiden kanssa. Asiantuntijat ovat erikoistuneet muun muassa sijoitusten hallintaan, keskitettyyn osakkeiden hallintaan ja omaisuuden sukupolvenvaihdosstrategioihin.
Merrill Lynch Global Wealth Management on osa Bank of America Corporation -yhtiötä.
www.ml.com

Bank of America Merrill Lynch Financial Centre
2 King Edward St
London EC1A 1HQ

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa