Tutkimus: Innovaatioiden puute huolettaa tietohallintopäälliköitä

Yritykset eivät käytä IT-budjettejaan järkevästi, osoittaa tutkimus johon osallistui tietohallintopäälliköitä EMEA-alueen viidestäsadasta suurimmasta yrityksestä. Kuusikymmentä prosenttia tietohallintopäälliköistä käyttää suurimman osan IT-budjetistaan olemassa olevien järjestelmien käyttöön ja huoltoon, mikä estää heitä sijoittamasta innovaatioihin.  Tämä puolestaan näkyy yritysten tuloksissa.

Ohjelmistoyritys SAP:n tekemässä tutkimuksessa selvitettiin EMEA-alueen viidensadan suurimman yrityksen IT-prioriteetit. Tutkimus osoittaa, että yritysten suurimpana haasteena on IT-budjetin kohdentaminen käytön, huollon ja innovoinnin kesken. Haastatellut olivat yksimielisiä siitä, että innovaatioiden osuutta toiminnassa täytyisi huomioida enemmän tuottavuuden ja tuloksien parantamiseksi.

Päivittäiset toiminnot syövät budjetin

Tutkimuksen mukaan yritykset käyttävät keskimäärin 77 prosenttia IT-budjetistaan käyttöön ja huoltoon. Tämä jättää uudet innovaatiot ja teknologiainvestoinnit pahasti marginaaliin. Kolmannes vastaajista sanoi heidän IT-strategiansa keskittyvän lähinnä päivittäiseen ylläpitoon ja kuusi kymmenestä totesi tämänkaltaisen strategian estävän uudet investoinnit. Yleisimmäksi syyksi nykyiseen IT-strategiaansa vastaajat antoivat epävarman taloustilanteen.

Innovaatioiden puute nakertaa kilpailukykyä

Puutteet uusien innovaatioiden hyödyntämisessä vaikuttavat liiketoimintaan negatiivisesti.  44 prosenttia vastanneista uskoi tämän vaikuttavan tuottavuuteen. Yli puolet vastanneista uskoi uusien IT-investointien parantavan yrityksen liiketoimintaa, jos niihin vain annettaisiin mahdollisuus. Investointien puutteen takia 43 prosenttia katsoi yrityksen menettäneen säästöjä ja 38 prosenttia totesi asian hankaloittaneen kilpailukykyä.

Mediayhteydet:
Katariina Ahonen
Pohjoisranta Oy   
050 5877 737
katariina.ahonen@pohjoisranta.fi

SAP on maailman johtava liiketoimintaratkaisujen* toimittaja. SAP tarjoaa sovelluksia ja palveluita, joiden avulla kaikenkokoiset yritykset yli 25 toimialalla voivat menestyä paremmin. SAP:llä on yli 105 000 asiakasta yli 120 maassa. SAP on listattu useissa eri pörsseissä, muun muassa Frankfurtin ja New Yorkin pörsseissä. Lisätietoja www.sap.com/finland

*SAP määrittelee liiketoimintaratkaisuihin kuuluviksi toiminnanohjausjärjestelmät ja niihin liittyvät sovellukset.

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa