Tutkimus: Yli puolet suomalaisista kärsii seksuaaliterveyden häiriöistä

Tänään julkaistu Suomessa ja Ruotsissa tehty kyselytutkimus osoittaa suomalaisten seksuaaliterveyden kipukohdat: Ongelmista huolimatta hoitoon ei uskalleta hakeutua, lääkärin tarkastuksissa ei oteta seksuaaliterveyden asioita tarpeeksi huomioon ja yleisimmästä seksuaaliterveyden ongelmasta, ennenaikaisesta siemensyöksystä on vallalla harhakäsityksiä.

Seksuaaliterveyden ongelmat ovat monen suomalaisen arkipäivää. Lääkeyhtiö Janssen-Cilagin teettämän kyselyn mukaan yleisimmät seksuaaliterveyden vaivat liittyivät miehillä ennenaikaiseen siemensyöksyyn ja erektiohäiriöihin. Naiset raportoivat miehiä useammin seksuaalisen halukkuuden puutteista ja orgasmivaikeuksista suhteessaan. Kyselyyn vastasi 1144 suomalaista ja 1000 ruotsalaista, ja siihen saatiin edustava otos 16–70-vuotiaita miehiä ja naisia molemmista maista. Tutkimuksen toteutuksesta vastasi Pohjoisranta ja TNS-Gallup. Ennenaikainen siemensyöksy yleisin seksuaaliterveyden ongelma miehillä Kolmanneksella suomalais- ja ruotsalaismiehistä on ollut ennenaikaista siemensyöksyä eli laukeamista ennen yhdyntää tai alle 2 minuutissa yhdynnän alkamisesta. Kyseessä on hyvin yleinen ja kaikenikäisiä vaivaava haitta. Luvut vastaavat muista tutkimuksista saatuja tuloksia. Erektiohäiriöitä on ollut noin neljänneksellä suomalaismiehistä ja viidenneksellä ruotsalaismiehistä. Ennenaikaisen siemensyöksyn vaikutukset saattavat olla naisille jopa suurempia kuin miehille itselleen. Ne suomalaisnaiset, joiden kumppanilla on ennenaikaista siemensyöksyä, kokevat seksielämänsä selvästi useammin epätyydyttäväksi (26 %) kuin ne naiset, joiden kumppani ei kärsi ennenaikaisesta siemensyöksystä (10 %). Mistään ohimenevästä vaivasta ei ole useinkaan kysymys, sillä ennenaikainen siemensyöksy on ollut osa pariskuntien seksuaalielämää keskimäärin 7.0 vuotta. Hoidosta olisi apua, muttei sinne hakeuduta Moni vastaajista oli saanut apua lääkehoidosta. Seksuaalihäiriöiden takia hoitoon hakeutuneista suomalaisista 58 prosenttia ja ruotsalaisista 43 prosenttia arvioi lääkärissä käynnin parantaneen heidän sukupuolielämänsä laatua. Ennenaikaisesta siemensyöksystä kärsivistä suomalais- ja ruotsalaispariskunnista 43 prosenttia on saanut ainakin jonkin verran apua lääkärikäynnin ansiosta. Tästä huolimatta hoitoon hakeutuminen on edelleen hyvin harvinaista niin Suomessa kuin Ruotsissakin. Niistä miehistä, joilla on jokin seksuaalihäiriö, ainoastaan 10 prosenttia Suomessa ja 7 prosenttia Ruotsissa on hakeutunut lääkärin, urologin tai andrologin puoleen. Asiantuntija-apu auttaisi hälventämään harhakäsitykset Nykytietämyksen mukaan ennenaikaisen siemensyöksyn keskeinen syy on aivojen välittäjäaineen serotoniinin tasossa. Tämä ei kuitenkaan ole yleisesti tiedossa: ainoastaan 10 prosenttia suomalaisvastaajista ja 7 prosenttia ruotsalaisvastaajista arvelee taustalla olevan neurologisia syitä. Yleisintä on ajatella, että syynä on peniksen liika tuntoherkkyys, suorituspaineet tai stressi. Seksuaalihäiriöihin tulisi puuttua nykyistä vakavammin lääkärintarkastuksessa. Lähes puolet niistä ruotsalaismiehistä, joilla on ollut ennenaikaista siemensyöksyä, ovat tyytymättömiä siihen, miten lääkärintarkastuksessa on suhtauduttu seksuaalihäiriöihin. Yli puolet vastaajista toivoi, että lääkäri ottaisi vakavasti ne ongelmat, jotka liittyvät enneaikaiseen siemensyöksyyn. Seksielämään ollaan kohtuullisen tyytyväisiä Positiivista kyselyn tuloksissa oli se, että ongelmista huolimatta useimmat suomalaiset ja ruotsalaiset aikuiset ovat tyytyväisiä seksuaalielämäänsä: seksi nykyisen kumppanin kanssa koetaan turvalliseksi, läheiseksi, avoimeksi ja levolliseksi. Kaksi kolmesta vastaajasta kokee seksin nautinnolliseksi ja itsensä halukkaaksi. Naiset ja miehet arvioivat suhdetta pääosin samalla tavoin. Suomessa ja Ruotsissa miehet arvioivat suhdettaan pääosin samalla tavalla kuin naiset. Yksi asia on kuitenkin ennallaan: miehistä selvästi useampi (79 %) arvioi itsensä halukkaaksi kuin naisista (59 %).

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa