Työelämän ikäraja: jo viisikymppiset kokevat työnsaantinsa vaikeutuvan

Työikäiset suomalaiset uskovat työnsaantinsa vaikeutuvan jo 49-vuotiaana, kertoo tuore kyselytutkimus. Terveystalon työterveyshuollon ylilääkärin Esa Asikaisen mukaan suomalaisten kokemukset työelämän kipukohdista ja todellisuudesta haastavat keskustelua työurien pidentämisestä ja eläkeiän nostosta.

Terveystalon tuoreen kyselytutkimuksen mukaan ihmiset uskovat työnsaantinsa vaikeutuvan selvästi jo keskimäärin noin 49-vuotiaana. Kuitenkin eläkkeelle työikäiset suomalaiset arvioivat jäävänsä noin 63-vuotiaana.

Suomalaisten kokemus työnsaannin vaikeutumisesta jo viisikymppisenä pitäisi ottaa vakavasti. Työelämän ikäsyrjintä on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka aiheuttaa epävarmuutta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Viisikymppisen karsastamiselle ei ole lääketieteellisiä perusteita, vaan he ovat pääosin hyvissä voimissa ja heillä on aikaa paneutua työasioihin, sanoo Terveystalon työterveyshuollon ylilääkäri, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, Esa Asikaisen.

Ikäsyrjintään puuttumisen lisäksi Asikainen listaa kolme tekijää, joilla työpaikoilla voidaan parantaa työntekijöiden luottamusta omaan jaksamiseensa ja kilpailukykyynsä eläkeikään asti.

Ensimmäisenä korostuu johtamisen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus. Toiseksi selkeä käsitys siitä, miksi töihin tullaan: on merkityksellinen tehtävä, koulutus, työvälineet, ohjeistus ja palaute. Kolmas tekijä on oman elämän hallinta ja yksilön tukeminen työelämässä ja työyhteisössä. On myös mietittävä, miten saadaan varhaisessa vaiheessa kiinni piilevistä työuupumuksen oireista ja puututtua niihin. Panostamalla työntekijöiden jaksamiseen työnantaja sijoittaa lopulta itseensä.

Terveystalon kyselytutkimuksessa kysyttiin myös, mitkä asiat auttaisivat ihmisiä jatkamaan työelämässä pidempään, sekä mitkä ovat työntekijän näkökulmasta työelämän suurimpia ongelmia. Loka-marraskuussa 2013 toteutettuun internetpaneeliin vastasi 1 076 suomalaista. Otos edustaa 18–70-vuotiaita suomalaisia iän, sukupuolen ja maantieteellisen jakauman suhteen. Tutkimuksen virhemarginaali on +/- 3 prosenttia. Terveystalo on Suomen johtava valtakunnallinen työterveyspalvelujen tuottajana ja vastaa puolen miljoonan suomalaisen työterveyshuollosta.

Heikko esimiestyö voi olla monen ongelman takana

Tärkeimmäksi tekijäksi työelämässä jaksamiseen kyselyyn vastanneet ilmoittivat hyvän terveyden. Toiseksi tärkeimmäksi nousi hyvä työilmapiiri. Suurimmaksi ongelmaksi taas nousivat epäpätevät esimiehet. Vain 10 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heikko esimiestyö ei ole heille ongelma lainkaan. Myös heikko työilmapiiri ja epäoikeudenmukaisuus ovat vastaajien mukaan merkittäviä ongelmia.

Työelämän epävarmuus on johtanut siihen, että etenkin nuoret painottavat elämässään selkeästi omaa terveyttään, työilmapiiriä ja työn joustavuutta, Asikainen sanoo.

Hän muistuttaa, että yrityksissä tulisi puhua työntekijöiden työtulevaisuudesta.

– Tavoitteena on, että työntekijät tekevät työuransa entistä terveempinä ilman sairauslomakierteitä tai työkyvyn menettämisen uhkaa. Työtulevaisuus muodostuu työkyvystä ja työhalusta, joiden avulla tarkastellaan ja kehitetään kokonaisvaltaisesti työntekijän työtehtäviä ja -oloja, mahdollisia sairauksia ja organisaation toimivuutta. Työ- ja toimintakykyyn työterveys voi vaikuttaa paljon edesauttamalla ja parantamalla työoloja yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa sekä hoitamalla sairauksia, mutta työhaluun voidaan vaikuttaa esimiestyön kautta. Huono esimiestyö voi olla myös heikon työilmapiirin taustalla.

Raportti tuloksista ja kyselytutkimuksen toteutuksesta

Lisätietoja:
Esa Asikainen, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri, Terveystalo, p. 044 7222 021, esa.asikainen@terveystalo.com
Anni Romu, viestintäpäällikkö, Terveystalo, p. 050 571 1887, anni.romu@terveystalo.com

Terveystalo on Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja lähes 150 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2012 oli yhteensä 71,9 miljoonaa euroa ja viime vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 27 miljoonaa euroa. www.terveystalo.com

Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Cint Oy:n internet-paneelissa (SnabbaSvar-Omnibus survey). Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.