Ulkomaiset investoinnit Suomeen kehittävät taloutta ja kilpailukykyä

Ulkomaiset toimijat ja suorat investoinnit tuovat lukuisia mahdollisuuksia Suomen liiketoiminta- ja innovaatioympäristön kansainvälistämiseen ja kehittämiseen. Ne tarjoavat pääoman lisäksi osaamista, vahvistavat kansainvälisiä verkostoja ja kehittävät osaamisklustereita. "Invest in Finland haluaa olla mukana varmistamassa, että Suomi on myös tulevaisuudessa huippuosaajien ja korkean osaamisen maa. Tätä varten tarvitsemme Suomeen lisää ulkomaisia osaajia sekä kansainvälistä yhteistyötä", toteaa Invest in Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen. Invest in Finland Forumissa puhuneen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen mielestä investointeja julkisin varoin edistettäessä on pyrittävä kiinnittämään huomiota siihen, kuinka ne palvelevat Suomen taloutta ja työllisyyttä. "Suomesta ulkomaille suuntautuvien investointien tulisi edesauttaa tänne jäävän toiminnan kilpailukykyä ja kehittymistä. Toisaalta ulkomailta Suomeen olisi pyrittävä saamaan sijoituksia, jotka edistävät täällä tapahtuvaa tutkimusta, tuotekehitystä ja tuotantoa", ministeri totesi. Masataka Fujita, Officer-in-Charge, Investment issues Analysis Branch, UNCTAD kommentoi puheenvuorossaan Invest in Finland Forumissa: "Maiden pitäisi nähdä ulkomaisten investointien hankkiminen kansallisena agendana; toiminnan tulisi olla johdonmukainen osa kansallisia strategioita. Ulkomaisten investointien hankkimista maahan ei tule jättää marginaaliseksi toiminnoksi vaan ymmärtää ne hyödyt, jotka ovat saavutettavissa systemaattisella työskentelyllä." Ulkomaisten investointien painoarvoa tulisi Invest in Finlandin mukaan lisätä esimerkiksi kansallisessa viennin ja kansainvälistämisen edistämisstrategiassa. "Uudistettavassa VKE-strategiassa ulkomaisten investointien hankintatyölle tulisi antaa nykyistä suurempi rooli", esittää Tuomo Airaksinen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa