Uudenmalliset pilviympäristöt yhä useampien yritysten ulottuville

Hewlett-Packardin (HP) teettämän tuoreen tutkimuksen* mukaan hybridimallisilla pilviympäristöillä on jatkossa yhä merkittävämpi rooli yritysten liiketoiminnan kannalta. Hybridimallissa käytetään rinnakkain yksityisiä, hallinnoituja ja julkisia pilviratkaisuja.

HP:n teettämän, vastikään valmistuneen tutkimuksen mukaan hybridimallisilla pilvipalveluilla on tulevaisuudessa kriittinen rooli niin liiketoiminnan tulosten kuin uusien innovaatioiden syntymisenkin kannalta. Tutkimusta varten haastatellut liiketoiminta- ja teknologiajohtajat uskovat, että vuoteen 2020 mennessä heidän organisaatioissaan käytettävät julkiset ja yksityiset pilvipalvelut lähes kaksinkertaistuvat määrältään tähän päivään verrattuna. Nyt pilviympäristöt kattavat vain 24 % kaikista yritysjärjestelmistä.

Vastaajien mukaan tärkeimmät syyt pilvipalveluiden käyttöön ovat sovelluskehityksen nopeutuminen (50 % vastaajista), ketteryyden lisääntyminen markkinakysyntään vastaamiseksi (32 %) sekä järjestelmien käyttökulujen pieneneminen (18 %). Vastausten perusteella pilveen liittyvät strategiset päätökset ovat myös tyypillisesti ylimmän johdon käsissä, sillä lähes joka toinen organisaatio ilmoitti toimitus- ja talousjohtajan olevan mukana päätöksenteossa.

Perinteisesti pilvipalveluihin siirtymisen esteinä yrityksissä ja julkishallinnossa on ajateltu olevan huolien tietoturvasta, muutoksen mukanaan tuomista haasteista ja viranomaismääräysten tai hyvän hallintotavan noudattamisesta. HP vastaa yritysten tarpeisiin uudella hybridiympäristöjen rakentamiseen suunnitellulla, yhdentyneellä ratkaisulla nimeltään HP Converged Cloud. Yhtenäiseen it-arkkitehtuuriin pohjautuva pilvipalvelu kytkee yksityiset, hallinnoidut ja julkiset pilviympäristöt saumattomasti perinteiseen it:hen. Näin organisaatiot voivat varmistaa, että niiden infrastruktuuri, data ja sovellukset ovat saatavilla aina ja kaikkialla, ajasta ja paikasta riippumatta.

HP:n pilvipalvelumalli tuo organisaatioiden toimintaan ketteryyttä ja innovointikykyä sekä parantaa talous- ja kulupuolen hallintaa. Converged Cloud kattaa HP:n julkisia pilvipalveluita sekä uusia infrastruktuuri-, hallinta- ja tietoturvatuotteita. Muun muassa HP Cloud Services -yksikön uuden HP Public Infrastructure as a Service -palvelun julkinen betaversio tulee saataville 10.5.2012.

Big Dataan keskittynyt, HP:n vastikään hankkima Autonomy-yhtiö kertoi yksityisen pilvensä paisuneen maailman suurimmaksi yksityiseksi pilvipalveluksi, joka hallinnoi yli 50:tä petatavua web-sisältöä, videota, sähköposteja ja multimediaa noin 6 500 palvelimella ja 14 konesalissa eri puolilla maailmaa. Yksityispilvi on Autonomy Intelligent Data Layerin (IDOL) päällä.

Tarkat tuotetiedot julkistettavista tuotteista ja palveluista ovat saatavilla alkuperäisessä englanninkielisessä tiedotteessa osoitteessa http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2012/120410a.html. Lisätietoja löytyy myös osoitteesta http://www.hp.com/go/convergedcloud2012.

*) ”HP Research: The Future of Cloud,” Coleman Parkes Research Ltd., February 2012.

Mediayhteydet: Taina Kaitala, puh. 050 372 3406, etunimi.sukunimi@hp.com
Kuvatiedustelut:
hp@pohjoisranta.fi

HP
HP luo teknologiaa, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia ihmisille, yrityksille, julkiselle hallinnolle ja yhteiskunnalle. Maailman suurimpana teknologiayhtiönä HP tarjoaa kokonaisuuden, joka kattaa
tulostuksen, henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn, ohjelmistot, palvelut ja it-infrastruktuurin asiakkaiden ongelmien ratkaisemiseen. Lisätietoja HP:stä (NYSE: HPQ) löytyy osoitteista www.hp.com ja www.hp.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa