Uusi vuosi, uusi työlainsäädäntö – tämä kannattaa tietää lakimuutoksista

Vuoden vaihtuessa työlainsäädäntöön on tulossa muutoksia, joista niin yrittäjän kuin työntekijänkin kannattaa olla kartalla. Accountorin lakiasiainpäällikkö listaa, mitä lakimuutoksista pitää tietää.

Tammikuun alussa työsopimuslakiin tulee useampi muutos, jotka sekä työnantajan että työntekijän kannattaa huomioida. Muutokset pidentävät koeaikaa, lyhentävät työnantajan takaisinottovelvollisuutta ja helpottavat pitkäaikaistyöttömän palkkaamista määräaikaisella työsopimuksella.

-        Vuodenvaihteessa voimaan tulevat muutokset pyrkivät tukemaan yritysten työllistämismahdollisuuksia ja toisaalta helpottamaan ihmisten uudelleentyöllistymistä. Koeajan pidentyminen on muutoksista mielenkiintoisimpia. Se antaa sekä työntekijälle että työnantajalle enemmän aikaa selvittää, onko työ tekijälleen sopiva, toteaa taloushallinnon palveluihin erikoistuneen Accountorin lakiasiainpäällikkö Anna-Maija Marjakangas.

Koeajan kuluminen uudistuu

Koeaika, joka on aikaisemmin ollut pisimmillään neljä kuukautta, pitenee nyt maksimissaan kuuden kuukauden mittaiseksi. Yhtä merkittävä on myös muutos, jonka mukaan koeaikaa voidaan pidentää, mikäli työntekijä on ollut sen aikana yli 30 päivää poissa töistä esimerkiksi sairauden tai perhevapaan vuoksi.

-        Aikaisemmin koeaika on kulunut normaalisti, vaikka työntekijä olisi viettänyt suurimman osan neljästä koeaikakuukaudesta esimerkiksi perhevapaalla tai tapaturman vuoksi poissa töistä. Jos koeaika päättyy, eikä töissä ole ehtinyt olla juuri ollenkaan, päätöksiä jatkosta on jouduttu tekemään puutteellisten tietojen pohjalta, kuvailee Marjakangas.

Muutoksen myötä koeajalle osuvat perhevapaat, sairauslomat ja vastaavat pidentävät koeajan kestoa. Samalla molemmat osapuolet saavat aikaa tarkastella, soveltuuko työntekijä työhön ja onko työpaikka hänelle oikea.

Työllistämisen kynnys matalammalle

Tähän asti työnantajalla on ollut velvollisuus palkata tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottu työntekijä takaisin, mikäli samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin haetaan uutta työntekijää yhdeksän seuraavan kuukauden aikana työsuhteen päättymisestä.

-        Vuodenvaihteessa takaisinottovelvollisuus lyhenee huomattavasti – se on voimassa neljä kuukautta työsuhteen päättymisen jälkeen. Tällä muutoksella pyritään alentamaan yritysten työllistämiskynnystä tuotannollis-taloudellisten irtisanomisten jälkeen, selittää Marjakangas.

Toinen työllistämiskynnystä madaltava muutos koskee määräaikaisia työsopimuksia. Vielä vuoden 2016 puolella määräaikainen sopimus on voitu solmia vain perustellusta syystä, josta työnantajan on annettava työntekijälle selvitys. Sääntöön tulee kuitenkin poikkeus, kun pitkäaikaistyöttömän saa vuoden vaihduttua palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erillistä syytä.

-        Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan henkilö, joka on ollut 12 kuukautta työttömänä. Jotta henkilö voidaan palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erillisiä perusteluja, tarvitaan työ- ja elinkeinotoimiston ilmoitus henkilön pitkäaikaistyöttömyydestä, Marjakangas tarkentaa.

Pitkäaikaistyöttömän määräaikainen työsuhde saa koostua enintään kolmesta työsopimuksesta, jotka eivät kuitenkaan saa kestää yhteensä yli vuotta. Vuoden verran jatkuttuaan määräaikaisuudelle pitää jo olla peruste samalla tavoin kuin tavallisessa määräaikaisessa työsopimuksessa.

Muista nämä kolme asiaa lakimuutoksiin liittyen:

  1. Lakimuutokset eivät vaikuta työsopimuksiin, jotka on solmittu ennen vuodenvaihdetta.
  2. Yrittäjän kannattaa muistaa tehdä muutokset työsopimusten standardipohjiin. Laki ei pidennä koeaikaa automaattisesti, vaan siitä pitää sopia työsopimuksessa.
  3. Pitkäaikaistyöttömän perustelematon määräaikaisuus saa jatkua enintään 12 kuukauden ajan.

Lisätietoja:
Anna-Maija Marjakangas, lakiasiainpäällikkö, Accountor, p. 040 351 0112,
anna-maija.marjakangas@accountor.fi

Kaikki työlainsäädännön muutokset nähtävissä osoitteessa www.yrittajat.fi/yrittajat/a/yrittajan-abc/tyonantajan-abc/ajankohtaista/tyolainsaadannon-muutokset-2017-546475

Accountor – asiantuntija lähellä sinua.  Accountor on Pohjois-Euroopan johtava talous- ja palkkahallintopalvelujen osaaja, joka palvelee yli 100 000 asiakasyritystään yli 2300 asiantuntijan voimin seitsemässä eri maassa. Suomessa Accountorilla on yli tuhat talousalan osaajaa ja liki 30 erikokoista toimistoa ympäri maan – toimimme paikallisesti siellä, missä asiakkaammekin ovat. Accountor on suomalainen Avainlippu-yritys. www.accountor.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa