Venäjällä neuvotteluja 10 miljoonien sijoituksista suomalaisiin terveydenhuollon innovaatioihin

Pietarin kauppakamarilla järjestetty BioMed2016 -tapahtuma keräsi yhteen joukon sekä suomalaisia että venäläisiä terveydenhuollon teknologiayrityksiä, sijoittajia ja toimialan kansallisia viranomaisia. Huippuinnovaatioita tuottavien kasvuyritysten lisäksi Suomen delegaatiossa toimialaa edustivat Finpro, Tekes sekä StartUp Health® Finland. Lopputuloksena käynnissä on neuvotteluja kymmenien miljoonien sijoituksista suomalaisiin digitaalisen terveydenhuollon innovaatioihin.

Pietarissa 9.6. järjestetyn BioMed2016 -tapahtuman pääteemana oli kartoittaa terveydenhuollon ja lääketieteen sovellus- ja teknologiainnovaatiohankkeiden yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välillä. Tapahtumassa esittäytyi joukko suomalaisia ja venäläisiä startup-yrityksiä, jotka samalla etsivät myös potentiaalisia sijoituskumppaneita toiminnan kehittämiseen ja uusien markkinoiden saavuttamiseen paikallisen yhteistyön kautta.

Suomi tunnetaan kansainvälisesti erityisesti digitaalisiin terveyspalveluihin liittyvien innovaatioiden edelläkävijämaana, ja Suomeen luotu ekosysteemi nähdään myös Venäjällä hyvänä esimerkkinä paikallisen järjestelmän uudistamiselle ja alan kilpailukyvyn kehittämiselle.

Tapahtumassa esittäytyi seitsemän suomalaista terveydenhuoltoalan kasvuyritystä: BBS – Bioactive Bone Substitute Oy, Buddy Healthcare Ltd Oy, Contral Clinics, Genoscoper Oy, GoodLife Technology Oy, HLD Healthy Life Devices Oy sekä Myontec Oy. Pietarissa esitellyt suomalaisinnovaatiot valikoituivat mukaan venäläissijoittajien ja StartUp Health® Finlandin toimesta. StartUp Health toimii start up-yritysten kasvukiihdyttämönä, joka tukee monivuotisella ohjelmalla terveysalan yrittäjiä liiketoiminnan rakentamisessa sekä tuo kasvuyrityksille pääsyn kansainväliseen sijoittajien, ammattilaisten ja kaupallisten mahdollisuuksien verkostoonsa.

 ”StartUp Health on maailman suurin terveysalan yrityskiihdyttämö, joka tähtää globaaliin muutokseen. Suomalaisyritykset edustavat terveydenhuollon startup-yritysten terävintä kärkeä ja ovat loistoesimerkki Suomessa kasvavasta vahvasta digitaalisten terveyspalvelujen tuottajien joukosta viemässä tätä muutosta eteenpäin”, StartUp Health Finlandin johtaja Aki Koivistoinen kertoo.

Suomalaisten ja venäläisten yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön edistäminen on tärkeä kehitysalue myös Tekesille, jonka ydintehtäviä on auttaa yrityksiä ja organisaatioita tunnistamaan ja ymmärtämään innovaatiomarkkinoita ja niiden muutoksia Venäjällä kattavan yhteistyöverkoston rakentamiseksi. BioMed2016 - tapahtumaan osallistuneen Tekesin hyvinvointi- ja terveysjohtaja Anssi Pulkkisen mukaan Suomessa ja Venäjällä tiedetään kummassakin olevan paljon tieteen ja teknologian osaamista. Innovaatioiden kaupallistaminen on kuitenkin ollut molemmille haasteellista.

Suomalaisilla yrityksillä paljon annettavaa

”BioMed2016 – tapahtuman seurauksena käydään jo neuvotteluja merkittävistä sijoituksista suomalaisiin terveysinnovaatioihin. Tämä on loistava kehityssuunta, sillä ideoiden muuttaminen toimiviksi innovaatioiksi vaatii merkittävää panostusta kaupallistamiseen. Ihanteellisesti lopputuloksena luodaan terveyttä ja hyvinvointia, ja sitä kautta myös onnellisuutta loppukuluttajille”, Pulkkinen toteaa.

Suomalaista delegaatiota isännöineen Finpron terveystoimialajohtaja Nora Kaarela kommentoi, että tapahtuman jatkoa suunnitellaan sekä Venäjälle että muihin maihin.

”Venäjällä tehdään huipputiedettä monella alalla, mutta terveyspuolen innovaatioissa tarvitaan paljon molemminpuolista tukea ja yhteistyötä. Finpro haluaa edistää tätä yhteiseksi hyväksi”, Kaarela kuvailee. Venäjän hallitus on tehnyt viime aikoina merkittäviä investointeja innovaatioympäristön kehittämiseen ja ​​ teknologiayritysten liiketoimintaolosuhteiden parantamiseen.

”Tapaamiset venäläisten kollegoiden kanssa olivat erittäin hedelmällisiä, suomalainen innovaatioekosysteemi on lajissaan ainutlaatuinen, ja pyrimme yhteistyön kautta tarjoamaan mallia venäläisen järjestelmän kehittymiselle innovaatioita palvelevaksi kasvualustaksi”, Kaarela kiteyttää.

Lisätietoja:

Finpro
Nora Kaarela, terveystoimialajohtaja, sp. nora.kaarela[at]finpro.fi, p. 0294695020
Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, sp. hetta.huittinen(a)finpro.fi, p. 040 033 9597         

Tekes
Anssi Pulkkinen, hyvinvointi- ja terveysjohtaja, sp. anssi.pulkkinen[at]tekes.fi, p. 0505514509

StartUp Health Finland
Aki Koivistoinen, johtaja, sp. aki[at]startuphealth.com, p. 0503094298

Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa ja 6 aluetoimistossa Suomessa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

Team Finland -toimijana Finpro hallinnoi lähes 40 merkittävää kasvuohjelmaa, kuten puhtaan teknologian Cleantech Finland, Food from Finland ja FinlandCare. Kasvuohjelmilla Team Finland auttaa satoja suomalaisyrityksiä kansainvälisille markkinoille ja houkuttelee investointeja maailmalta Suomeen. www.teamfinland.fi

Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes palvelee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista. www.tekes.fi

StartUp Health on maailmanlaajuinen terveysalan innovaatioyritys. StartUp Health on globaali toiminta-alusta, joka edistää maailmanlaajuista innovoija- ja yrittäjäverkostoa terveydenhuollon uudistamisessa. Toiminta-alustaan kuuluvat yrittäjiä palveleva StartUp Health Academy, asiakkaiden ja rahoittajien verkosto, innovaatiorahasto ja media. Yrityksellä on maailman suurin terveysalan startup-portfolio, joka koostuu 150 yrityksestä 12 maasta. www.startuphealth.com

Yrityksestä

Pohjoisranta Burson-Marsteller on viestinnän strateginen kumppani. Keskeisiin palvelualueisiin kuuluvat maineenhallinnan ja viestinnän konsultointi, mediasuhteet, kriisiviestintä sekä tutkimukset ja analyysit. Olemme osa kansainvälistä Burson-Marsteller-viestintätoimistoketjua, joka kattaa yli 100 maata. Burson-Marsteller on osa maailman johtavaa viestintäpalveluyhtiö WPP:tä.Lisää tietoa: www.burson-marsteller.fi sekä www.burson-marsteller.com.

Tilaa