Tutkimus: Ruotsalaiset haluavat varmistaa näkevänsä tarkasti, suomalaiset tarkastuttavat näkönsä, kun käsketään

Specsaversin tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin pohjoiseurooppalaisten* tietoja, asenteita ja käytöstä liittyen näköön ja sen huoltoon. Tutkimuksen mukaan jopa 83 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että näöntarkastuksessa on tärkeää käydä säännöllisesti kahden vuoden välein. Suomalaisista vastaajista noin puolet, 48 prosenttia, nimeää tärkeimmäksi näöntarkastuksessa käymisen syyksi haluavansa varmistaa näkevänsä täydellisen selkeästi. Tutkimukseen vastanneilla ruotsalaisilla vastaava luku oli selvästi suurempi, jopa 66 prosenttia. Joka kymmenes suomalainen mainitsee tärkeimmäksi tarkastuksessa käymisen syyksi lääkärin tai optikon neuvon, kun taas ruotsalaisista tätä pitää tärkeimpänä syynä vain kaksi sadasta. –         Suomessa arvostetaan asiantuntijan sanaa. Samalla on mahdollista, että esimerkiksi työpaikkojen terveystarkastukset koetaan pääasiassa riittäväksi näöntarkastukseksi, pohtii Specsavers Itäkeskuksen optikko Marina Åkerlund. Näöntarkastuksissa ei käydä, jos näkö ei muutu Lähes puolet suomalaisista vastaajista ei käy näöntarkastuksissa, koska he kokevat näkevänsä tarpeeksi hyvin. –         Jos silmissä ei ole akuuttia ongelmaa, tarkastuksiin ei aina koeta tarvetta. Säännöllisten silmätarkastusten avulla näön muutokset ja poikkeamat voidaan kuitenkin huomata aikaisemmin – siksi tarkastuksissa käyminen on tärkeää. Moni silmäsairaus on piilevä, eikä tällaisia sairauksia yleensä voi itse havaita, Åkerlund muistuttaa. Vaikka omien silmien tarkastuttamiseen ei aina nähdä syytä, uskotaan sekä Suomessa että Ruotsissa näöntarkastuksen roolin olevan merkittävä. Tutkimuksen mukaan 41 prosenttia kummankin maan vastaajista uskoo, että optikolla käyminen voi pelastaa hengen. –         Tämä uskomus on totta. Olen itsekin lähettänyt potilaan suoraan näöntarkastuksesta terveyskeskukseen. Tieto tietysti lisää tuskaa, mutta mitä aikaisemmin mahdolliset silmävaivat saadaan kiinni, sitä paremmin niitä voidaan usein myös hoitaa, Åkerlund toteaa. Lisätiedot:Marina Åkerlund, optikko, Specsavers Oy, +358 40 585 7336, marina.akerlund@st.fi.specsavers.comIrene Hernberg, viestintäjohtaja, Specsavers Oy, +358 40 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com  

Handelsbankenin talousennuste: Suomi kuroo kiinni menetettyä tuotantoaan

Suomen talous on kääntynyt vahvaan nousuunArvioimme, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,3 prosenttia edellisvuodesta (kesäkuun 2017 ennuste 2,7 %). Ensi vuonna kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 2,0 prosenttia (1,5 %), ja vuoden 2019 kasvun odotetaan hidastuvan 1,1 prosenttiin (0,9 %). BKT:n kasvu on tänä ja ensi vuonna laaja-alaista, kun sekä kotimainen kysyntä että ulkomaankauppa synnyttävät Suomeen talouskasvua. Tämä varsin äkillinen suhdanteen vahvistuminen nojaa vahvasti siihen, että maailmantaloudessa on käynnistynyt keskeiset taloudet yhtä aikaa tavoittanut kasvuspurtti. ”Suomi on syttynyt näin vahvasti globaalin suhdanteen voimistumiselle, koska tällä kertaa globaalin kasvun kiihtyminen on ollut vahvasti teollisuusvetoista ja ulottunut investointeihin. Välituotteet ja investointihyödykkeethän muodostavat edelleen Suomen viennin ytimen”, kertoo Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius. Kannattavuuden kasvu näkyy uusina investointejaInvestoinnit kasvavat tänä vuonna edelleen vahvasti. Yritysten kannattavuuden parantuminen, globaalin kysynnän vahvistuminen, yritysten ja kotitalouksien vahvistunut luottamus sekä ennätysmatalat korot ovat luonnollisesti taustana investointien elpymiselle. Työttömyyden pelko on hälventynyt, ja työllisyyden kasvaessa kotitaloudet ovat matalien korkojen siivellä halukkaita paitsi asuntokauppoihin, myös kuluttamaan säästöjään. Koska reaalitulojen kasvu on Suomessa heikentynyt vuodesta 2016, on kotitalouksien säästämisaste ollut negatiivinen, emmekä usko sen kääntyvän positiiviseksi ennustejaksolla. ”Säästämisen lykkääminen näinkin pitkäksi aikaa tekee kotitalouksista luonnollisesti haavoittuvampia tuloihin kohdistuvia äkillisiä shokkeja kohtaan”, sanoo Helenius. Talouden elpymisestä huolimatta työttömyysaste on pysynyt korkeana, koska noususuhdanteen rohkaisemana ihmisiä on palannut työnhakuun työmarkkinoiden ulkopuolelta. Tehdasteollisuudessa työllisyys ei ole vielä juurikaan kohentunut, ja työllisyyden kasvun moottorina ovatkin olleet palvelu- ja rakennussektori. ”Kun yritysten kannattavuus on parantunut ja kysyntänäkymät ja luottamus kohentuneet, on teollistenkin yritysten ennen pitkää palkattava uusia työntekijöitä”, kertoo ekonomisti Janne Ronkanen. ”Ennustammekin työttömyysasteen vuonna 2019 laskevan 7,9 prosenttiin tämän vuoden 8,5 prosentista.” Kasvun kiinnikurominen on pitkä tieSuomi on lähtenyt noususuhdanteeseen pohjoismaisiin ja pohjoiseurooppalaisiin verrokkeihinsa nähden melkoiselta takamatkalta. Vaikka kansantulo putosi rajusti vuoden 2008 jälkeen ja tuottavuuden kasvu hyytyi elpyäkseen vasta hiljattain, kotitalouksien kulutus ja velat sekä kansantalouden työn yksikkökustannukset jatkoivat nousuaan ylittäen lamaa edeltäneet huipputasonsa. ”Samaan aikaan immateriaaliset investoinnit inhimilliseen pääomaan supistuivat trendinomaisesti. Tämä ei lupaa hyvää tulevaisuuden tuottavuuden kasvulle”, muistuttaa Tiina Helenius. Handelsbankenin BKT-ennuste tarkoittaa Suomelle sitä, että lamaa edeltävä BKT:n reaalinen huipputaso (vuoden 2007 lopussa) saavutetaan ensi vuonna.  ”Menetetyn potentiaalisen kasvun kiinnikurominen on sen sijaan pitkä tie, jolla kohdataan useita rakenteellisia uudistuksia”, pankin ekonomistit toteavat. Globaali suhdanne vahvistuu, kypsymisen merkkejä näkyvissä Maailmantalous on vahvistunut tänä vuonna odotettua nopeammin. USA on näyttänyt suuntaa, mutta myös euroalue on päässyt vahvaan kasvuun. Näiden lisäksi Kiina ja Japani ovat yllättäneet myönteisesti. Suhdanteen vahvistuminen maailmanlaajuisesti ja raaka-ainemarkkinoiden vakautuminen ovat kuluvan vuoden aikana siivittäneet maailmankaupan ja teollisuustuotannon vahvaan kasvuun. Teollisuussuhdanteen vahvistuminen, työttömyyden lasku, matalat korot ja poliittisten riskien hälveneminen povaavat hyvää kasvua myös ensi vuodelle. Monissa maissa suhdanne osoittaa kuitenkin jo kypsymisen merkkejä, mikä näkyy talouden resurssien niukentumisena. Näin on erityisesti Yhdysvalloissa. USA:n työmarkkinatilanteen tiukentuessa edellytykset työllisyyden kasvulle alkavat heiketä. Yritykset joutuvat vähitellen nostamaan palkkoja, mutta globalisaation kasvu vaikeuttaa kasvavien kustannusten siirtämistä hintoihin. Yritysten voittomarginaaleihin kohdistuukin entistä kovempia paineita. Arvioimme, että korkojen nousu, yrityssektorin korkea velka-aste ja riskinottohalukkuuden uudelleenarviointi sysäävät USA:n negatiiviseen kierteeseen, joka päättyy taantumaan vuonna 2019. Keskuspankki Federal Reserve ei katsele tilannetta sivusta, joten taantuma jäänee maltilliseksi. Talouden jarrutusliike heijastuu myös ympäröivään maailmaan, mutta emme näe edessämme syvää globaalia laskusuhdannetta. Finanssikriisin jälkeen keskuspankkien taseiden kasvattaminen on ollut keskeinen talouskasvun elvytyskeino. Globaali määräelvytys (QE) on tukenut talouskasvua, ja nyt keskuspankit ovat valmistautumassa seuraavaan vaiheeseen, taseen pienentämiseen. Tässä Yhdysvaltain keskuspankki näyttää mallia muille. EKP lopettanee joukkolainojen osto-ohjelmansa ensi vuoden puoleen väliin mennessä. Talletuskorkoaan keskuspankki nostaa erittäin maltillisesti, sillä positiiviseksi talletuskorko ei vuosina 2017–19 nouse. Määräelvytyksen aloittaminen oli ainutlaatuinen kokeilu globaalissa taloudessa ja niin on myös siitä luopuminen. Globaali pankkijärjestelmä on kuitenkin nyt terveemmällä pohjalla ja maailmantalouden näkymät ovat vakaat. On silti kohtuullista odottaa, että määräelvytyksestä luopuminen tulee vaikuttamaan hidastavasti maailmantalouden kasvuun. Talousennuste on luettavissa kokonaisuudessaan liitteessä  Ekonomistit Tiina Helenius ja Janne Ronkanen keskustelevat suhdannekatsauksesta Twitter-lähetyksessä @HandelsbankenFi tänään klo 10.00. Lisätiedot: Tiina Helenius, pääekonomisti, Handelsbanken Suomi, puh. 010 444 2404Janne Ronkanen, ekonomisti, puh. 010 444 2403 s-postit muotoa: etunimi.sukunimi@handelsbanken.fi  Keskeiset ennusteetSuomen taloudelleProsenttimuutos, 2016 2017E 2018E 2019Esuluissa kesäkuun 2017ennusteYksityinen kulutus 1.8 2.3 (2.0) 1.5 (1.2) 0.9 (0.9)Julkinen kulutus 1.2 0.5 (-0.3) 0.5 (0.0) 0.5 (0.0)Investoinnit 7.2 7.5 (5.2) 3.3 (3.0) 1.7 (1.7)Vienti 1.3 7.0 (6.0) 4.0 (4.0) 1.5 (-0.1)Tuonti 4.4 5.0 (4.2) 3.3 (3.1) 1.1 (0.0)BKT 1.9 3.3 (2.7) 2.0 (1.5) 1.1 (0.9) Ansiotasoindeksi 1.2 0.2 1.5 1.7Kuluttajahintaindeksi 0.4 0.8 1.2 1.4Työttömyysaste* 8.8 8.5 8.1 7.9Julkisyhteisöjen -1.8 -1.0 -0.7 -0.5rahoitusjäämä*** prosenttiatyövoimasta** prosenttia BKT:sta Lähde: Handelsbanken

SUOMALAISET KARTUTTAVAT LOMAKASSAA SÄÄNNÖLLISELLÄ SÄÄSTÄMISELLÄ

Monet suomalaiset lihottavat säästöpossua säännöllisesti päästäkseen reissuun. Flickr  © joiseyshowaa  momondo.fi otti tutkimuksessa selvää muun muassa siitä, miten matkailijat varmistavat, että heillä on lomamatkallaan riittävästi rahaa käytettävissä. Suomalaisista vastaajista 41 prosenttia kertoi säästävänsä matkustelua varten säännönmukaisesti. Toiseksi suosituin tapa (15 %) kartuttaa kassaa on myydä tarpeettomaksi käyneitä tavaroita esimerkiksi kirpputorilla tai verkossa. Sen sijaan osamaksusuunnitelmat (5 %) tai kulutusluotot (3 %) eivät juuri suomalaisia kiinnosta. ”Suomalaiset haluavat kerryttää lomakassansa jo etukäteen ja säästävät rahaa matkusteluun suunnitelmallisesti”, kommentoi momondon Suomen markkinointipäällikkö Miina Malkki. ”Kuitenkin kansainväliseen keskitasoon nähden yllättävän harva suomalainen varautuu lomaan säästämällä”, Malkki tarkentaa. ”Keskimäärin yli puolet (52 %) kaikista vastaajista laittaa rahaa sivuun ennen lomamatkaa. Esimerkiksi ruotsalaisista vastaajista 60 prosenttia kertoi säästävänsä säännöllisesti lomaa varten ja brasilialaisista peräti 71 prosenttia. Tähän verrattuna suomalaisten 41 prosenttia on alhainen luku.” Suomalaiset ovat kuitenkin tarkan markan matkailijoita, sillä suurin osa kertoo säästävänsä jostakin matkaan liittyvästä kuluerästä. Mieluiten suomalaiset säästävät shoppailusta kohteessa (33 %), lentolipuista (27 %) tai majoituksesta (24 %). Ruuasta säästää vain 14 prosenttia suomalaisista, kun esimerkiksi amerikkalaisille ateriat ja välipalat ovat tärkein säästökohde (38 %). ”Tulosten perusteella Suomessa naiset ovat säästäväisempiä matkailijoita kuin miehet. Miehistä 21 prosenttia ei murehdi lomamatkan kustannuksista lainkaan, kun naisista vain 16 prosenttia on yhtä huolettomia. Miehistä 43 prosentilla on varaa matkustella säästämättä sitä varten etukäteen, kun taas naisista samoin vastasi vain 33 prosenttia”, sanoo Miina Malkki. Tässä momondon säästövinkit matkakassan kerryttäjälle: 1.     Jätä take away -kahvit ostamatta. Kun jätät päivittäisen neljän euron latten ostamatta ja keität kahvit kotona, säästät 80 euroa kuussa kuin varkain. 2.     Laita rahaa sivuun säännöllisesti. Aloita pienellä summalla ja kasvata sitä hiljalleen. Kun säästämisellä on selkeä tavoite, on matkakassan kerryttäminen tyydyttävämpää. 3.     Peru tarpeettomat kuukausimaksut. Mieti voisitko peruuttaa lehtitilauksen tai kuntosalijäsenyyden jolle sinulla ei riitä aikaa, tai tarkista puhelinliittymäsi hinnoittelu. 4.     Myy tarpeettomat tavarasi. Vie kaapin perälle jääneet vaatteet ja kellariin hylätyt käyttötavarat kirpputorille tai myy ne netissä. TIETOA TUTKIMUKSESTA:  Lento- ja hotellihakukone momondo toteutti kansainvälisen kyselyn ihmisten matkailutottumuksista ja matkailun trendeistä online-tutkimuksena Cint-paneelin kautta. Kysely toteutettiin 2.–12. tammikuuta 2017, ja siihen osallistui 1011 iältään 18–65-vuotiasta suomalaista. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava. Suomen lisäksi kysely toteutettiin 22 muussa maassa: Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa, Hollannissa, Belgiassa, Espanjassa, Portugalissa, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Brasiliassa, Kiinassa ja Australiassa. Kaikkia numeroita ja lainauksia saa vapaasti käyttää julkaisemistarkoituksiin. Lähdeviittauksen osoite tulisi olla http://www.momondo.fi Kuva: http://www.flickr.com Lisätiedot:  Ona Aula Miltton ona.aula@miltton.fi 040 828 6697 momondosta (FI):  momondo.fi on ilmainen ja riippumaton kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee miljardeja lento-, hotelli- ja matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat kansainväliset mediat, kuten  CNN, Frommer’s,  The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone - ja Android -laitteille. momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Priceline Groupin itsenäinen tytäryhtiö. Liite 1. FAKTAT LYHYESTI: Suomalaiset säästävät lomamatkoja varten säännöllisesti rahaa: · 41 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi laittavansa rahaa säännöllisesti sivuun lomamatkalla käytettäväksi. Kaikkien mukana olleiden maiden vastaajista näin tekee keskimäärin 52 prosenttia. 60 prosenttia ruotsalaisista ja 71 prosenttia brasilialaisista vastaajista vastasi näin. Vähiten sukan varteen säästäjiä on norjalaisissa ja belgialaisissa, joista molemmista 40 prosenttia kertoi laittavansa rahaa säännöllisesti sivuun lomamatkalla käytettäväksi. · 15 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi myyvänsä tavaroitaan kirpputorilla tai verkossa tienatakseen rahaa lomamatkaa varten. · 12 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi hankkivansa ekstratöitä lomamatkaa edeltävälle ajalle tienatakseen rahaa lomamatkaa varten. · 9 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä matkaa varten laittamalla rahaa yhteiseen rahastoon ystävien tai perheenjäsenten kanssa. · 5 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi maksavansa matkansa osamaksulla. · 3 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi lainaavansa matkaa varten rahaa pankista tai muulta rahoittajalta ja 3 prosenttia kertoi lainaavansa rahaa ystäviltä tai perheenjäseniltä. · 1 prosentti suomalaisista vastaajista kertoi antavansa kotinsa vuokralle loman ajaksi. · 4 prosenttia säästää jollakin toisella tavalla, ja 2 prosenttia ei osannut sanoa. · 38 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi, ettei tee mitään erityistä, jotta matkaan olisi varaa. Itävaltalaisista 46 prosenttia toimii samoin, kun taas brasilialaisista vain 7 prosenttia vastasi näin. Lomamatkan yhteydessä suomalaiset säästävät mieluiten shoppailusta: · 33 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä matkaillessaan rahaa shoppailusta. · 27 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä lentolipuista. 11 prosenttia säästää matkustamalla kohteeseen lentokoneen sijasta esimerkiksi junalla tai autolla. · 24 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi säästävänsä majoituksesta. · 23 prosenttia suomalaisista vastaajista säästää autonvuokrauksesta ja 16 prosenttia säästää liikennevälineiden käytöstä loman aikana. · 21 prosenttia suomalaisista vastaajista säästää illanvietoista ulkona ja 15 prosenttia säästää nähtävyyksistä ja retkistä. · 14 prosenttia suomalaisista säästää aterioista ja välipaloista loman aikana. Yhdysvaltalaisista vastaajista 38 prosenttia valitsi saman vastauksen. · 19 prosenttia suomalaisista vastaajista kertoi, että ei murehdi siitä, kuinka kalliiksi lomamatka tulee. Suomalaisten keskuudessa naiset ovat säästäväisempiä matkailijoita kuin miehet: · Suomalaisista miesvastaajista 37 prosenttia kertoi säästävänsä säännöllisesti käyttääkseen rahat lomamatkalla. Naisvastaajista 46 prosenttia vastasi näin. · Suomalaisista miesvastaajista 43 prosenttia kertoi, että ei tee mitään erityistä varmistaakseen, että lomailuun on varaa. Naisvastaajista 33 prosenttia vastasi näin. · Suomalaisista miesvastaajista 21 prosenttia kertoi, että ei murehdi siitä, kuinka kalliiksi lomamatka tulee. Naisvastaajista 16 prosenttia vastasi näin.

Uusi NESCAFÉ AZERA kahvilasukupolvelle - kahvilakahvin laatu pikakahvissa

Useimmat meistä rakastavat nauttia kahviloista saatavaa kahvia. Nautimme houkuttelevan näköisestä höyryävästä kahvista, voimakkaasta tuoksusta ja paahdetun kahvin mausta. Nyt voit hetkessä saavuttaa saman tunteen kuin kahvilassa ilman kalliita koneita. AZERA sopii kaikenlaisten kahvijuomien valmistukseen, voimakkaasta espressosta vaahdotettuun café latteen. NESCAFÉ AZERA -kahvit myydään modernin tyylikkään näköisissä pakkauksissa. Käytännöllinen pakkaus myös takaa kahvin pitkän säilyvyyden. AZERAn avulla luot kahvilatunnelmaa opiskellessa, ystävien kanssa tai vaikkapa sohvalla oman kodin rauhassa. ”Olemme huomanneet, että erityisesti nuoremmat kahvinjuojat pitävät kahveista, joita ovat tottuneet juomaan kahviloissa. Siksi olemme luoneet heille kaksi korkealaatuista vaihtoehtoa, joiden avulla on mahdollista luoda kahvilasta tuttuja kahvijuomia missä tahansa", kertoo NESCAFÉn Senioir Brand Manager Jorgelina Melano. AZERA-valikoimasta löytyy kaksi makua, americano ja espresso. Näistä valmistat helposti täydellisen kahvilakahvin riippumatta siitä, nautitko kahvisi mustana, sokerilla vai kermaisena lattena. Kahveihin voit lisätä myös esimerkiksi makusiirappeja tai tehdä niiden avulla herkullisen makuista jäätelöä - vain mielikuvitus asettaa rajat. Samanaikaisesti AZERA on budjettiystävällinen vaihtoehto kahvilakahvin nauttimiseen. Purkista saa noin 55 kuppia kahvia, kun kahvilassa samaan hintaan saa usein vain yhden tai kaksi kahvikupillista.Riippumatta siitä, mitä kahvia rakastaa ja missä haluaa nauttia kahvinsa, NESCAFÉ AZERA antaa 100% puhtaan kahvikokemuksen. NESCAFÉ AZERA tuo kahvilan, missä ikinä oletkin! Espresso: 100% puhdasta Arabica-kahvia, jossa on hienostunut ja hedelmäinen aromi sekä samettisen kermainen maku.Americano: Pitkä Arabica- kahvi, jossa ripaus Robustaa antaa tasapainoisen aromin ja runsaasti makua. Molempien kahvien suositushinta on 5,99 euroa. Lisätietoa: Jorgelina Melano, Senior Brand Manager, Kuvat jaNESCAFÉ                                                                           testituotteet: AnneliPuh +45 26899916                                            Sähköposti: Doepel, MSL              jorgelina.melano@dk.nestle.com  Puh: +358 45 325 0470                                     Sähköposti: anneli.doepel@mslgroup.com

K-Supermarket Kamppi laajentuu ja uudistuu – uutuuksina muun muassa oma savustamo ja leipomo

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 10.10.2017 K-Supermarket Kamppiin pääsee nyt kätevästi suoraan metrosta, sillä sisäänkäynti kauppaan on siirretty aivan metron uloskäynnin kohdalle. Sisäänkäynnin viereen on rakennettu kokonaan uusi Take away -piste, jonka tuotteita voi myös nauttia paikan päällä. Laajennuksen myötä kauppaan tulee Fazerin jauholeipomo, josta saa alusta asti paikanpäällä leivotut tuoreet leivät, patongit, sämpylät ja kahvileivät. Kauppaan on rakennettu myös oma savustamo, joten jatkossa kaupan palvelutiskillä on tarjolla kaupassa itse savustettua kalaa ja lihaa. Pakaste-altaita ja muita kalusteita on uusittu. Kaikki palvelutiskit tullaan kokonaan uusimaan myöhemmin syksyllä. ”Haluamme panostaa erityisesti palvelutiskistä saatavien lämpimien ja kylmien kotiruokavaihtoehtojen valikoimaan, joka laajentuu huomattavasti uudistuksen myötä”, sanoo kauppias Jouni Tuominen. Kauppias henkilökuntineen toivottaa asiakkaat tervetulleiksi uudistuneen kaupan avajaisiin torstaina 12.10. Kaupassa on tarjolla kakkukahvit klo 11 - 18 sekä paljon hyviä tarjouksia. K-Supermarket Kamppi palvelee asiakkaita vuoden jokaisena päivänä, maanantaista perjantaihin klo 6.30 - 22, lauantaisin klo 7 - 22 ja sunnuntaisin klo 10 - 22. Lisätietoja: K-kauppias Jouni Tuominen, puh. 040 746 1993 K-Supermarketit ovat tavallista parempia ruokakauppoja, jotka tarjoavat asiakkailleen aina ajankohdan parhaat raaka-aineet ja ideat niin arjen kuin juhlankin ruoanlaittoon. K-Supermarket-kauppias henkilökuntineen rakentaa kauppansa valikoiman oman asiakuntansa mukaan tarjoten runsaasti sekä paikallisia lähituotteita että erikoisuuksia. Monipuolisilla valikoimilla, vastuullisesti toimien ja parasta palvelua tarjoten inspiroimme asiakkaitamme innostumaan ja onnistumaan omassa ruoanlaitossaan! K-Supermarket-ketjuun kuuluu runsaat 220 kauppaa. www.k-supermarket.fi

Tee nämä nyt ja vältät keväällä hikisen työleirin

Kohta on kiire saada puutarha talvikuntoon Nyt on viimeinen hetki valmistella puutarha talveen. Syksyn lehdet haravoidaan ja kompostoidaan. Monivuotiset kasvit suojataan pakkaselta ja jäniksiltä ja vielä ehtii myös istuttaa uusia perennoja, pensaita ja sipulikukkia. Oikea-aikaiset syystyöt varmistavat, että keväällä puutarha herää kukoistukseen ilman työleiriä.   Syksy on hyvää istutusaikaa, koska maassa on kasvien juurtumiseen tarvittavaa kosteutta. Myös ilmankosteus on suurempi kuin keväällä ja siksi kastelutarve on vähäisempi. Myöhään syksyllä voi istuttaa niin kuin monivuotisia ruohovartisia kukkia eli perennoja kuin pensaitakin. Ainoastaan arkojen köynnösten, havupuiden ja hedelmäpuiden istutus kannattaa jättää kevääseen. Lokakuu on kukkasipuleiden kuukausi Paras istutusaika kukkasipuleille on lokakuussa. Pohjois-Suomessa tosin toimeen kannattaa tarttua heti kuun alkupuolella, että sipulit ehtivät juurtua ennen maan jäätymistä. − Jos istutus jää myöhään, ja maan pinta on jo ehtinyt jäätyä, kannattaa mullan pinnalle lisätä kunnon kerros puunlehtiä tai kasvien talvisuojakseen tarkoitettua turvetta. Tällainen katekerros hidastaa maan routaantumista ja antaa kukkasipuleille lisää juurtumisaikaa, vinkkaa Biolanin puutarhaneuvoja Riikka Kerttula. Kukkasipuleiden istutusalueen maata parannetaan lisäämällä istutusmultaa tai kypsää kompostia. Uuden mullan voi kääntää maahan istutusvaiheessa tai laittaa istutuskuopan pohjalle. Sipulit istutetaan niin syvään, että niiden päälle tulee multaa ainakin kaksi kertaa sipulin korkeuden verran. Älä haravoi kukkapenkkejä Haravointi on monen omakotiasujan syksyinen painajainen. Onneksi luonnonmukainen puutarhanhoito antaa mahdollisuuden ottaa vähän rennommin. Yksittäiset nurmikolle lennähtäneet lehdet voi jättää haravoimatta ja puiden alle pudonneet paksut lehtipatjat voi levittää laajemmalle alueelle. Kun lehtien päältä ajaa ruohonleikkurilla, lehdet silppuuntuvat pienemmäksi ja hajoavat nopeammin. − Paksua lehtikerrosta en kuitenkaan suosittele jättämään nurmikolle, koska monet nurmikon taudit viihtyvät kostean ja tiiviin lehtikerroksen alla. Jos nurmikon peittää yhtenäinen lehtikerros, kannattaa osa lehdistä haravoida kompostiin, opastaa Biolanin Riikka Kerttula. Kukkapenkkejäkään ei tarvitse rapsutella puhtaaksi syksyllä. Lehdet ja kuolleet kukkavarret suojaavat kasveja pakkaselta, viimalta ja kevätauringolta.  − Itse en enää haravoi kukkapenkkejä enkä pensasryhmiä lainkaan. Keväällä leikkaan perennoiden kuivettuneet varret ja jos syksyn lehtiä näkyy vielä mullan pinnalla, ripottelen päälle lannoitetta ja peitän lehdet sitten ohuella komposti- tai multakerroksella. Tästä ovat tykänneet niin kasvit kuin maan matosetkin, kertoo Biolanin Riikka Kerttula. Multatehdas käyntiin syksyllä Syksyn lehdet, naatit, ruohosilppu ja muu puutarhajäte voidaan kompostoida omalla tontilla mullaksi. Puutarhajätteen kompostointi onnistuu vaikka kasalla, mutta kompostorissa maatuminen on nopeampaa. Puutarhakompostin rakentaminen aloitetaan laittamalla pohjalle haketta, silputtuja oksia, kuoriketta tai pieniä risuja. Ne takaavat, että komposti saa happea. Kompostiin kasataan kerroksittain vuorotellen typpipitoisia vihreitä kasvinosia, haravointijätettä ja ilmavuutta lisäävää oksasilppua. Syksyllä typpeä saadaan puutarhakompostiin naateista tai ruohon leikkuujätteestä. Syksyn haravointijätteiden lahoamista voi nopeuttaa lisäämällä pieneliöiden ravinnoksi joko kompostiherätettä tai kanankakkarakeita. Nyt syksyllä koottu puutarhakomposti käännetään ensi keväänä. Näin varmistutaan, että komposti kypsyy tasaisesti. Älä syötä puutarhakasveja jäniksille Omena- ja päärynäpuut sekä pensasmustikka ovat jänisten herkkua. Nuorille hedelmäpuille kannattaa laittaa sekä runkosuojat että vähintään 1,5 metrin korkuinen verkko ympärille suojaamaan myös oksistoa. Näin saadaan pidettyä sekä myyrät, jänikset että peurat kasvien ulottumattomissa. Jos kasvien suojaukseen tarvitaan tukiseipäitä, ne kannattaa laittaa paikoilleen ennen maan jäätymistä. Jaloruusut, jalokärhöt ja arat perennat, kuten ritarinkannus, punahattu ja karpaattienkello, kannattaa suojata talven kylmyyttä vastaan. − Lumisina talvina arkojen kasvien päälle asetellut havunoksat lisäävät lumen kinostumista suojaksi. Valitettavasti kunnon lumitalvet eivät ainakaan Etelä-Suomessa ole enää itsestäänselvyys, joten varmempi keino on suojata kasvit talvisuojaukseen tarkoitetulla turpeella. Kun maan pinta on hieman jäätynyt, talvisuojaa levitetään kasvien päälle 10‒20 cm kerros, opastaa Biolanin Kerttula. Talvisuojaukseen käytetyt aidat, havut ja katteet kannattaa poistaa keväällä vasta, kun maa on jo sulanut roudasta. Puutarhan syystyöt top 5 1. Istuta uusia perennoja ja pensaita. 2. Istuta kukkasipulit. 3. Haravoi isoimmat lehtikasat pois. 4. Kompostoi lehdet ja muu kasvijäte mullaksi. 5. Suojaa omenapuut ja arat kukat sekä jäniksiltä että pakkaselta.

ELÄKÖÖN SUOMIROCK! -GAALA PALKITSEE KOTIMAISEN ROCKIN PARHAAT

Missään muussa maassa ei tehdä niin hyvää SuomiRockia kuin Suomessa. Siksi on korkea aika, että tuon huikean genren parhaat osaajat saavat ansaitsemaansa tunnustusta. Marraskuussa Helsingin Tavastia-klubilla järjestettävä Eläköön SuomiRock! -gaala korjaa tilanteen ja palkitsee SuomiRockin osaajia ja legendoja monessa kategoriassa. Vuosittaiseksi perinteeksi syntyvä tilaisuus järjestetään ensimmäistä kertaa torstaina 9.11. Tapahtumassa esiintyy näyttävä kattaus artisteja suomirockin eri aikakerroksista: Pate Mustajärvi, Pantse Syrjä, Anssi Kela, Maija Vilkkumaa, Olli Herman, Arto Tuunela ja Leo. Heitä säestää Antti ”Letku” Lehtisen Eläköön SuomiRock! -orkesteri. Sarjakuvataiteilija Juho Juntusen suunnittelemalla palkintopokaalilla palkitaan muun muassa vuoden artisti ja vuoden SuomiRock-teko. Yleisökin pääsee kertomaan mielipiteensä, sillä himoittu Vuoden SuomiRock -kappaleen palkinto ratkaistaan Iltalehden sivuilla käytävällä yleisöäänestyksellä. Gaala huipentuu Juhani Merimaan jakamaan SuomiRockin elämäntyö -palkintoon. Eläköön SuomiRock! -tapahtuman ympärille tullaan perustamaan myös rahasto, joka keskittyy tukemaan henkilöitä ja tahoja, jotka omalla toiminnallaan edistävät SuomiRock-kulttuuria. Ensimmäisen SuomiRock -stipendin saaja julkistetaan gaalassa. ”SuomiRock on musiikkilaji, josta on syytä olla ylpeä. Se on omaleimaista ja vahvaa kulttuuria, jonka merkitys kansalliselle identiteetillemme on suurempi kuin monet hahmottavat. Jos musiikkityyli määrittää parhaimmillaan kansakunnan tilaa, uudistaa kieltä ja lisäksi tuottaa kuuntelun kautta mielihyvää, se on ansainnut ainakin yhden gaalan”, kommentoi tapahtuman syntymistä radiokanava SuomiRockin päällikkö Jani Rajalin. Eläköön SuomiRock!torstaina, 9.11. klo 19.30Tavastia, Urho Kekkosenkatu 4-6

Metsähallitus ja NCC pilotoivat ekologista kompensaatiota

Kyse on vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta, ja pilottihankkeen tarkoituksena on kehittää Suomeen uudenlainen toimintamalli. Kompensaatio on mekanismi, jolla luonnon monimuotoisuutta heikentävää toimintaa korvataan kunnostamalla elinympäristöjä. Tavoitteena on, ettei luonnon monimuotoisuudessa tapahtuisi heikennystä. Ekologinen kompensaatio tuo pilaaja maksaa -periaatteen luonnonsuojeluun. Kompensaatiossa maankäyttöhankkeita tekevät yritykset ja maanomistajat tekisivät osansa monimuotoisuuden vähentämisen pysäyttämiseksi. - NCC pyrkii aktiivisesti vähentämään toimintansa negatiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tiedostamme, että yhteiskunnan rakentajana meillä on myös merkittävä vastuu ympäristöstä. Ekologisen hyvityksen pilottihanke edistää kestävää kehitystä ja auttaa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä, NCC-konsernin kestävän kehityksen liiketoimintajohtaja Jukka Viitanen sanoo. - Tulevaisuudessa uskomme, että vapaaehtoinen kompensaatio nopeuttaa toimintalupien käsittelyä, mistä syntyy merkittäviä hyötyjä kiviainestoiminnallemme, NCC Industryn kehityspäällikkö Taina Piiroinen kertoo. - Metsähallitus on monipuolisen biotalouden edelläkävijä ja pyrkii toisaalta pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden vähenemisen valtion mailla ja toisaalta etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kompensaatiokohteiden tarjoaminen toteuttaa kumpaakin edellä mainituista näkökulmista, Metsähallitus Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Suomi on sitoutunut YK:n tavoitteisiin pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja elinympäristöjen heikentyminen vuoteen 2020 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden suojelu kaipaa kipeästi uusia keinoja, koska nykyisin keinoin asetettua tavoitetta ei saavuteta. Kompensaatio voisi olla yksi tulevaisuuden toimintamalleista. NCC:n ja Metsähallituksen pilottihankkeessa hyödynnetään ympäristöministeriön ELITE-hankkeen tutkimustuloksia ja siinä kehitettyä biodiversiteetin arvotusmallia yhteistyössä Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen ja Suomen Ympäristökeskuksen kanssa. Pilotista saatavia kokemuksia ja tietoa voidaan hyödyntää lainsäädännön kehittämistyössä sekä vapaaehtoisten kompensaatiotoimenpiteiden toimeenpanossa. Mukana on myös Suomen Habitaattipankki, jonka tarkoituksena on perustaa Suomeen kompensaatiomarkkinat.

Finnairin syyskuun 2017 liikennetiedot

Finnair Oyj                           Sijoittajauutinen                                          10.10.2017 klo 9.00 Vahva kasvu jatkuu: matkustajamäärä nousi 10,7 % syyskuussa Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 10,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 16,9 prosenttia. Matkustajia oli syyskuussa 1,08 miljoonaa eli 10,7 prosenttia vertailukautta enemmän. Matkustajakäyttöaste nousi 4,6 prosenttiyksikköä 85,3 prosenttiin. Finnairin suurimman liikennealueen Aasian kapasiteetti kasvoi syyskuussa 15,4 prosenttia ja liikenne kasvoi 21,5 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 4,5 prosenttiyksikköä 88,9 prosenttiin. Reittitarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella, mutta vuoroja lisättiin useisiin kohteisiin, erityisesti Tokioon ja Hongkongiin. Amerikan-liikenteen kapasiteetti pysyi viimevuotisella tasolla (ASK -0,3 prosenttia) mutta liikenne kasvoi 17,9 prosenttia: matkustajakäyttöaste nousi peräti 13,4 prosenttiyksikköä 86,6 prosenttiin. Merkittävimmät ohjelmamuutokset vuodentakaisesta olivat Miamin reitin keskeytys kesän ajaksi sekä uuden, kolmesti viikossa operoitavan San Franciscon reitin avaus kesäkuun alusta syyskuun loppuun. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 8,6 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden A321-kapearunkokoneen myötä. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 12,3 prosenttia. Kotimaanliikenteen kapasiteetti väheni vertailukaudesta 3,0 prosenttia. Myydyn liikenteen volyymi supistui hieman vähemmän (RPK -1,2 prosenttia) ja matkustajakäyttöaste nousi. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 10,5 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,9 prosenttia. Rahdin vahva positiivinen kehitys jatkui syyskuussa. Suurimpina kasvumarkkinoina edellisvuoteen verrattuna olivat Japani, Saksa, Ruotsi ja Hongkong sekä Kiinan pääkohteet. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä Japan Airlinesin päivittäiseltä Tokio−Helsinki−Tokio-lennolta vuokrattu rahtitila. Syyskuussa Finnairin lennoista 87,2 prosenttia (90,9) saapui aikataulussa. Alustavien tietojen mukaan Finnairin yksikkötuotto eli liikevaihto jaettuna tarjotuilla henkilökilometreillä (RASK) nousi heinä–syyskuussa 3,3 prosenttia vuotta aiemmasta ja oli 7.29 eurosenttiä. ”Kolmas vuosineljännes oli liikennesuoritteiden valossa hyvin vahva. Kapasiteettimme kasvoi yli kymmenen prosenttia kaikkina kuukausina ja on ilahduttavaa, että samaan aikaan kysynnän kasvu ylitti selvästi kapasiteetin kasvun. Huomionarvoista on myös se, että yksikkötuottomme on noussut samalla kun koneiden täyttöasteet ovat parantuneet”, sanoo Finnairin talousjohtaja Pekka Vähähyyppä. Lokakuun 2017 liikennetilasto julkaistaan tiistaina 7.11.2017. Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2017 syyskuu muutos % vuoden 2017 alusta muutos % 2017 Koko liikenne yhteensäMatkustajat   1000 1   10,7 8   948,5 8,2 075,7Tarjotut   3   10,6 27   315,4 6,2henkilökilometrit milj. 252,0Myydyt   henkilökilometrit 2   16,9 23   032,0 11,6milj. 775,1Matkustajakäyttöaste   % 85,3 4,6 84,3 4,1Rahti ja   posti tn 15   13,2 116   143,2 5,8 196,8Tarjotut   tonnikilometrit 489,7 11,9 4   078,8 7,5Myydyt   tonnikilometrit 343,1 16,6 2   774,4 10,5Kokonaiskäyttöaste   % 70,1 2,8 68,0 1,9 Euroopan reittiliikenneMatkustajat   1000 676,8 11,5 5   611,6 9,3Tarjotut   1   8,6 10   767,3 6,9henkilökilometrit milj. 242,3Myydyt   henkilökilometrit 1   12,3 8   735,9 9,6milj. 021,3Matkustajakäyttöaste   % 82,2 2,7 81,1 2,0 Pohjois-AmerikanreittiliikenneMatkustajat   1000 31,5 15,8 241,1 2,8Tarjotut   260,5 -0,3 2   054,0 -2,3henkilökilometrit milj.Myydyt   henkilökilometrit 225,7 17,9 1   741,3 3,2milj.Matkustajakäyttöaste   % 86,6 13,4 84,8 4,5    Aasian reittiliikenneMatkustajat   1000 191,4 21,3 1   557,6 15,1Tarjotut   1   15,4 13   315,8 7,2henkilökilometrit milj. 623,8Myydyt henkilökilometrit   1   21,5 11   758,3 15,2milj. 443,2Matkustajakäyttöaste   % 88,9 4,5 88,3 6,1 Kotimaan reittiliikenneMatkustajat   1000 176,0 -2,2 1   538,1 -0,5Tarjotut   125,4 -3,0 1   178,2 4,8henkilökilometrit milj.Myydyt   henkilökilometrit 84,8 -1,2 796,6 2,5milj.Matkustajakäyttöaste   % 67,7 1,2 67,6 -1,5 RahtiliikenneRahti   reittiliikenteessä 13   12,7 101   735,1 5,2yhteensä 495,9- Euroopan   rahtiliikenne 2   5,3 19   275,0 -0,2tn 474,8- Pohjois-Amerikan 861,9 -11,1 7   018,8 -1,5rahtiliikenne   tn- Asian   rahtiliikenne tn 10   18,8 74   680,7 8,4 093,4- Kotimaan   rahtiliikenne 65,9 -56,9 760,6 -41,7tnRahtilento   tn** 1   17,2 14   407,1 9,6 700,9Kokonaisrahti-   ja posti 15   13,2 116   142,3 5,8tn 196,8Tarjotut   133,7 10,6 1   092,8 3,4rahtitonnikilometrit* milj.Myydyt   94,7 15,7 713,7 7,7rahtitonnikilometrit milj.Tarjotut reittiliikenteen   125,5 10,5 1   018,9 3,6rahtitonnikilometrit* milj.Myydyt reittiliikenteen   86,2 15,9 640,5 7,5rahtitonnikilometrit milj.Rahtiliikenteen 70,8 3,1 65,3 3,6kokonaiskäyttöaste*   %- Pohjois-Amerikan 47,9 -1,6 49,9 4,2rahtiliikenteen  käyttöaste* %- Aasian rahtiliikenteen   77,0 4,1 70,5 5,2käyttöaste* %Reittiliikenteen rahdin 68,7 3,2 62,9 2,3kokonaiskäyttöaste* %  * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne – Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä) – Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä – Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä – Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä – Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä - Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä - Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Thomas Kingelin Omena-hotellien toimitusjohtajaksi

KTM Thomas Kingelin (38) on nimitetty toimitusjohtajaksi luotsaamaan hyvässä kasvuvaiheessa olevaa Omena-hotelliketjua. Kingelinillä on reilun kymmenen vuoden kokemus matkailu- ja hotellialalta, jossa hän on toiminut erilaisissa asiantuntija-, myynti- ja johtotehtävissä, viimeisimpänä Långvik-hotellin ja Scandic-hotellien myyntijohtajana. – Olen todella innoissani, että saan olla mukana kehittämässä uuden aikakauden hotellia ja edelläkävijää hotellitoimintojen digitalisoinnissa, sanoo Kingelin.  Omena-hotellit hakevat kasvua kehittämällä tuotteitaan ja konseptejaan. Omena edustaa nykyaikaista majoituspalvelua, jossa digitaalisuus ja itsepalvelu yhdistyvät edulliseen hotellimajoitukseen kaupungin keskustassa.   – Olemme panostaneet kotimaisiin laatusänkyihin, muuten turhat ja siten ylimääräiset välilliset kustannukset on toimestamme tingitty, mikä säästää asiakkaidemme matkabudjettia ruokaan, juomaan ja elämyksiin tai työmatkoilla bisneksen kehittämiseen, tarpeettomien hotellipalveluiden sijaan, kertoo Kingelin. Omena-hotellit ovat viime vuosien aikana onnistuneesti kehittänyt tunnettuuttaan ja vahvistanut brändiä suomalaisten kuluttajien keskuudessa, mikä näkyy myös konsernin kasvussa. Omena-hotellien vuoden 2016 vertailukelpoinen myynti kasvoi 15 prosenttia. Yhtiö jatkaa vahvaa, lähes 10 prosentin kasvua myös vuonna 2017 ja suunnittelee uusia hotelleja Suomeen.  – Uskon vakaasti, että Omena-hotellien kaltaiselle toimijalle on vielä paljon kasvuvaraa Suomessa, koska kysyntä edulliselle ja laadukkaalle majoitukselle kaupunkien keskustoissa kasvaa koko ajan. Etsimme aktiivisesti uusia kohteita hotelleillemme Helsingin lisäksi kaupungeista, joissa Omena-hotelleja ei vielä ole, sanoo Kingelin.  Omena-hotelleja on tällä hetkellä seitsemän, joista kaksi sijaitsee Helsingissä ja muut Tampereella, Turussa, Vaasassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Hotellit sijaitsevat aina kaupunkien keskustoissa, jolloin palvelut ja elämykset ovat asiakkaan lähellä. Lisätietoja: Thomas Kingelin, toimitusjohtaja, Omena Hotellit Oy Puhelin: 0403503627 S-posti: thomas.kingelin@omenahotels.com Omena-hotellit Suomalainen Omena-hotellit on ainutlaatuinen itsepalveluhotelliketju, jonka liikeidea perustuu asiakkaiden itsepalveluun, sijaintiin kaupunkien keskustassa ja aina edullisiin hintoihin. Huone varataan ja maksetaan ketjun verkkosivuilla, eikä hotelleissa ole erillisiä sisään- tai uloskirjautumisia. Yhtiöllä on tällä hetkellä seitsemän hotellia, joista kaksi Helsingissä ja loput Tampereella, Turussa, Vaasassa, Jyväskylässä ja Seinäjoella. Omena-hotellit on perustettu vuonna 2001. www.omenahotels.com  

Kutsu lehdistötilaisuuteen: Ship Recycling -tutkimushanke kutsuu tutustumaan laivanromutukseen 19.10.2017 klo 13 Turun korjaustelakalle

Aika: 19.10.2017 kello 13-14:30 Paikka: Turun korjaustelakka, Navirentie 14, 21101 Naantali Lehdistötilaisuuden kokoonkutsujat: Delete, Hans Langh, Meriaura, Turun korjaustelakka ja Tekes Ilmoittaudu tilaisuuteen osoitteessa https://www.getfeedback.com/r/jZ4aLuXa    Lehdistötilaisuuden ohjelma: · Lehdistötilaisuuden avaus, toimitusjohtaja Kim Kangas, Turun korjaustelakka · Ship Recycling -hankkeen esittely, Esa Lindqvist, Tekes · Ship Recycling -hanke ja Euroopan laivanpurkumarkkina, Senior Advisor Juhani Linna, Castle Consulting Oy · Projektiorganisaation esittely:Delete, Janne Salonen, toimialapäällikköHans Langh, Linda Langh, toimitusjohtajaMeriaura, Jukkis Sutela, liiketoiminnan kehityspäällikköTurun korjaustelakka, Kim Kangas, toimitusjohtaja · Kysymykset · Purkulaivan katselmus telakalla Tutustu Ship Recycling -projektisivustoon https://recyclingships.fi/ Taustoittava tiedote: Ship Recycling -hanke: Aluskierrätyksestä uutta bisnestä meriteollisuuteen Maailmassa puretaan vuosittain tuhatkunta yli 150-metristä valtamerilaivaa, joista satakunta on eurooppalaisia. Tähän asti laivat on purettu EU:n ulkopuolella esimerkiksi Intiassa tai Bangladeshissa, joissa purkuolosuhteet eivät aina ole kunnossa. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet ja valmiudet aloittaa kaupallinen toiminta elinkaarensa päässä olevien valtamerilaivojen purkamiseksi. Tekesin rahoittamassa Ship Recycling -hankkeessa selvitetään, miten Suomi voisi vastata tähän globaaliin haasteeseen. Mukana projektin konsortiossa ovat Turun Korjaustelakka Oy, Meriaura Oy, Delete Finland Oy ja Pesupalvelu Hans Langh Oy. Ship Recycling -hankkeen tavoitteena on synnyttää Suomeen laivojen purkuteollisuus. Alusten romutusmäärät maailmalla kasvavat tulevina vuosina. Tahtia kiihdyttää rahtilaivamarkkinan ylikapasiteetti ja kiristyvä ympäristölainsäädäntö.Erityisesti vanhimpiin, paljon polttoainetta kuluttaviin aluksiin ei aina tule olemaan kannattavaa investoida esimerkiksi uusien vaatimusten mukaisia typen- ja rikinpoiston laitteita. Varustamoiden päätöksenteossa paineita voi tuoda myös odotus siitä, että meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ryhdytään hinnoittelemaan.Aluskierrätys säästää ympäristöä ja vahvistaa kilpailukykyä Suuri osa maailman aluskannasta päätyy romutettavaksi Aasiaan, olosuhteisiin jotka eivät täytä länsimaiden työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun vaatimustasoa. EU:n alueella on 2013 annettu aluskierrätysasetus, joka astuu täysin voimaan lähivuosina. Asetuksen tavoitteena on, että EU:n lippujen alla olevat alukset puretaan ja kierrätetään jatkossa turvallisesti ja vastuullisesti. Se tehdään telakoilla, joista jätteitä tai haitallisia aineita ei päädy mereen. ”Uusi määräys ja ennusteet kasvavista romutusmääristä rohkaisevat kehittämään uuden sukupolven alusten purku- ja kierrätysosaamista Eurooppaan,” sanoo Tekesin Arktiset meret -ohjelman päällikkö Piia Moilanen. ”Romutettavaksi päätyvät alukset voidaan kierrättää lähes kokonaan. Tyypillisesti jopa 90 prosenttia aluksen painosta on arvokkaita metalleja, pääasiassa terästä. Se on tärkeä raaka-aine metalliteollisuudelle. Muita materiaaleja, kuten tekstiilejä, muovia ja komposiittimateriaaleja, voidaan myös tehokkaasti ohjata uudelleenkäyttöön tai hyödyntää energiana. Aluskierrätyksessä syntyvät materiaalivirrat ovat merkittäviä, ja teollisuudenalan synnyttäminen tukee EU:n kiertotaloustavoitteita”, Moilanen jatkaa. Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Vähäheikkilä näkee aluskierrätyksessä mahdollisuuden vahvistaa suomalaisen meriteollisuuden tarjontaa: ”Luonteva askel elinkaariosaamisen kasvattamiseksi on kytkeä aluskierrätyksen tieto osaksi uusien alusten suunnittelua, varustelua ja rakentamista. Vanhimpien alusten romutus vauhdittaa lisäksi puhtaamman ja turvallisemman merilogistiikan kehittymistä.” Meriteollisuuden cleantech-markkina on kasvava ja sen koko tulee olemaan jopa 20 mrd seuraavan vuosikymmenen aikana. Suomella on paljon voitettavaa uuden ja puhtaamman merenkulun rakentamisessa. Tekesin Arktiset meret -ohjelma (2014-2017) on rahoittanut tähän mennessä 30 meriklusterin vastuullisuutta ja cleantech-ratkaisuja kehittävää projektia. Projektien kokonaisvolyymi on noin 23 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusosuus on noin 12 miljoona euroa. ”Ship Recycling” projektien kerrannaisvaikutukset meriteollisuuden uudistumiseen voivat olla merkittäviä. Lisätietoja Piia Moilanenpiia.moilanen(at)tekes.fiPuh. 050 5577 748 Lähde: Tekes

Finnair ja islantilainen Bókun yhteistyöhön

Finnair ja islantilainen matkailualan ohjelmistoalustan tarjoaja Bókun aloittavat yhteistyön, jonka tarkoituksena on vauhdittaa suomalaisen matkailutarjonnan digitalisointia, ja tuoda matkailuelämykset helpommin ostettaviksi kansainväliselle asiakaskunnalle. Bókunin kehittämän myynti- ja sopimuksenhallinta-alustan avulla erilaisten matkailuaktiviteettien ja elämysten tarjoajat voivat saada tuotteensa varaustilanteen sähköiseen muotoon, tuoda sen helposti kuluttajan ostettaviksi omilla tai muiden palveluntarjoajien nettisivuilla, vastaanottaa maksuja ja hoitaa sopimuksia muiden toimijoiden kanssa. ”Bókunin alusta on toiminut yhtenä Islannin matkailuteollisuuden voimakkaan kasvun katalysaattorina, ja uskomme, että se hyödyttää myös suomalaista matkailuteollisuutta ja tuo matkailuelämykset paremmin asiakkaiden saataville ”, sanoo Finnairin digitalisaatiosta vastaava johtaja Katri Harra-Salonen. ”Suomeen tulevat matkailijat arvostavat palveluiden helppoa löydettävyyttä ja ostomahdollisuutta suoraan eri nettisivuilta. Matkailutoimijat taas pystyvät alustan avulla toimimaan tehokkaammin ja tekemään myös yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.” Finnair ja Bókun järjestävät syksyn aikana matkailutoimijoille työpajoja, joissa tutustutaan alustan mahdollisuuksiin ja toimintaan. ”Haluamme jatkossa tuoda suomalaiset ainutlaatuiset matkailuelämykset tehokkaammin kansainvälisten asiakkaidemme tietoisuuteen”, Harra-Salonen jatkaa. ”Lentoyhtiönä näemme matkailun ekosysteemin kehittämisen keskeisen tärkeänä ja haluamme olla tässä aktiivinen toimija.” ”Olemme mielellämme mukana rakentamassa Suomen matkailuteollisuuden menestystarinaa, ja testattu alustamme tuo tähän konkreettisen ja tehokkaan työkalun”, sanoo Bókunin toimitusjohtaja Hjalti Baldursson. Bókun on pilvipohjainen myynti-, sopimus- ja varauksenhallinta-alusta matkailuteollisuuden käyttöön. Bókunin käyttäjäyritykset voivat alustan avulla myydä tuotteitaan ja palveluitaan verkossa, tehdä yhteistyötä, seurata varaustilannetta reaaliaikaisesti, yhdistää tuotteitaan toisten toimijoiden tuotteisiin ja hoitaa maksuliikennettä. Lisätietoja: www.bokun.io

Tontista tuottoa -palvelu taloyhtiöille tiivistää kaupunkirakennetta ja tarjoaa taloyhtiölle mahdollisuuden rahoittaa remonttihankkeita

Täydennysrakentaminen on kaupungistumisen kiihtyessä ekologisesti kestävää ja taloudellisesti järkevää, koska infra ja palvelut ovat täydennysrakennettavilla alueilla jo olemassa. Monessa kasvukeskuksessa on meneillään myös ratahankkeita, jolloin täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden saattaa yhä suurempi joukko asukkaita toimivan julkisen liikenteen lähettyville. Täydennysrakentaminen on julkisen sektorin näkökulmasta taloudellinen vaihtoehto, sillä se ei edellytä merkittäviä lisäinvestointeja infraan. Näin se tukee kestävää kehitystä. Samaan aikaan moni taloyhtiö kipuilee mittavia investointeja vaativien saneeraustarpeiden äärellä. Etenkin linjasaneeraukset haastavat monen taloyhtiön ja yksittäisen osakkaan kantokyvyn.  – Taloyhtiössä ei kenties ole ajateltu, että sillä on hyödyntämätöntä tonttialaa, jota kehittämällä asuntoyhtiö voisi rahoittaa esimerkiksi merkittävän osan tulevasta linjasaneerauksestaan ja luoda osakkaille arvonnousua koko alueen yleisilmeen kohentuessa, Laptin hankekehitysjohtaja Tuomas Lindfors kertoo.   Tontista Tuottoa -palvelu taloyhtiöille Lapti tarjoaakin taloyhtiöille helpotusta Tontista tuottoa -palvelulla. -Tavoitteena on helpottaa taloyhtiöiden saneeraushankkeiden rahoitustarvetta avaimet käteen -palvelullamme. Se on taloyhtiölle erittäin varteenotettava vaihtoehto, sillä taloyhtiö voi täydennysrakentamishankeen ansiosta kattaa jopa 50 % putkiremontin kustannuksista.    Lapti hoitaa prosessin alusta loppuun Mitä Tontista tuottoa -palvelu käytännössä tarkoittaa?  – Muutosprosessi käynnistyy aina Laptin veloituksettomalla tontin tuottomahdollisuuksien arvioinnilla. Mikäli taloyhtiö päättää sen jälkeen käynnistää hankkeen, hoidamme koko prosessin taloyhtiön edustajana viranomaisten suuntaan. Se tarkoittaa, että teetämme arkkitehtisuunnitelmat, neuvottelemme kaavoituksesta, ohjaamme kaavoitusprosessia ja ostamme tai vuokraamme tontin taloyhtiöltä. Näin taloyhtiön tontille syntyy uusi rakennuspaikka, jolle rakennamme uuden kohteen. Voimme sopia taloyhtiön kanssa samalla myös piha-alueiden päivityksestä, Lindfors jatkaa.    Arvonnousua tai parempaa elämänlaatua Se, että tontille rakennetaan uusi rakennus, kumuloi monenlaisia hyötyjä taloyhtiölle.  – Uusi tontille rakennettava rakennus kohentaa myös piha-alueen ilmettä ja nostaa samalla vanhojen asuntojen arvoa. Mikäli täydennysrakentamisen yhteydessä alueelle tulee myös lisää palveluja ja työpaikkoja sekä samalla kohennetaan alueen ympäristön laatua nousee arvo entisestään. Tällaisessa tilanteessa alueen arvonnousuun on mahdollista aikaansaada itseään ruokkiva positiivinen kierre. – Käytämme suunnittelussa aina kokeneita ja kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivia suunnittelijoita, jotta lopputulos istuu hyvin olemassa olevaan ympäristöön. Muutos voi tarjota vanhan taloyhtiön asukkaille myös mahdollisuuden parantaa omaa elämänlaatua etenkin, jos nykyisestä asuintalosta puuttuu hissi ja viereen nousee uusi yhtiö, jossa on hissi ja esteettömyys muutoinkin huomioitu, Lindfors toteaa.   Lisärakentamista koko Suomen laajuisesti Lapti on jo toteuttanut useita lisärakentamiskohteita pääasiassa pääkaupunkiseudulla.  – Kysyntää on tullut kiitettävästi taloyhtiöiden suunnalta ja toteutetut kohteet ovat olleet hyvin haluttuja. Moni uudiskohde on nimittäin rakennettu alueelle, jossa ei ole välttämättä ollut tarjolla uudiskohteita. Teemme lisärakentamista yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa kasvukeskuksissa koko Suomen laajuisesti, joten jos kiinnostusta löytyy, kannattaa olla yhteydessä Laptin hankekehitykseen, Lindfors vinkkaa.     Kiinnostuitko?  Katso yhteystiedot osoitteesta www.lapti.fi/tontistatuottoa   Teksti: Mia Heiskanen   …………… TONTISTA TUOTTOA -PALVELUN HYÖDYT TALOYHTIÖLLE: +tiivistää kaupunkirakentamista +olemassa olevan infran hyödyntäminen +helpottaa taloyhtiöiden saneeraushankkeiden rahoitustaakkaa +vanhojen asuntojen arvonnousu +piha-alueiden päivittyminen +parempi elämänlaatu uudessa kohteessa esteettömyyden ansiosta---Julkaisija: Editori.fihttps://www.editori.fi/artikkeli/tontista-tuottoa--palvelu-taloyhtioille-tiivistaa-kaupunkirakennetta-ja-tarjoaa-taloyhtiolle-mahdollisuuden-rahoittaa-remonttihankkeita/

TOSIBOX ESITTELI UUDEN OHJELMISTOPOHJAISEN AVAIMEN ETÄYHTEYKSILLE

Asiakkaat voivat Tosiboxin palkituilla innovaatioilla rakentaa turvalliset etäyhteydet, jotka palvelevat esimerkiksi hajautettujen tuotantojärjestelmien hallintaa ja ylläpitoa. Tyypillisiä sovelluskohteita ovat esimerkiksi  kiinteistöautomaatio, energia- ja vesihuolto sekä teollisuuden prosessit. Asiakkaan järjestelmiin tai laitteisiin kytketään TOSIBOX® Lukko, jolloin taustalla oleviin järjestelmiin päästään helposti ja turvallisesti TOSIBOX® Avaimella. Jatkossa asiakkaat tarvitsevat vain yhden fyysisen Master-avaimen, sillä julkaistava TOSIBOX® SoftKey vastaa toiminnaltaan aliavainta ja on hallittavissa fyysisen Master-avaimen kautta. ”TOSIBOX® SoftKey täydentää jatkuvasti kehittyvää ratkaisuvalikoimaamme, jolla turvalliset etäyhteydet voidaan luoda myös ohjelmistopohjaisesti. Jatkossa asiakkaat eivät välttämättä enää tarvitse fyysisiä aliavaimia, mikä entisestään nopeuttaa yhteyksien luomista ja laajentaa kytkettävien laitteiden valikoimaa”, sanoo Tosiboxin toimitusjohtaja Tero Lepistö. TOSIBOX® SoftKey soveltuu asiakkaille, joiden pitää nopeasti tarjota yhteyksiä pitkien välimatkojen päähän. Se mahdollistaa esimerkiksi nopeiden väliaikaisten käyttöoikeuksien jakamisen vaikka toisella puolella maapalloa olevalle käyttäjälle. Kytkettävissä PC tai MAC -työasemissa ei tarvita USB-porttia, ja asiakkaat voivat luottaa ratkaisun tietoturvaan. TOSIBOX® SoftKey toimii samalla TOSIBOX® Key -ohjelmistolla, jota käytetään myös fyysisen avainlaitteen kanssa. Ohjelmistopohjaisen avaimen sarjoitus ja käyttö tapahtuu samojen tuttujen ja tietoturvallisten käytäntöjen kautta kuin fyysisen avaimen, eikä avainta voi kopioida toiselle koneelle. Myös käyttäjän autentikointi tapahtuu aina kaksivaiheisesti. Uusi tuote tulee saataville vielä tämän vuoden aikana. Lisätietoja: Tero Lepistö, toimitusjohtaja, Tosibox Oy tero.lepisto (at) tosibox.com, puh. +358 50 404 1346 Tosibox OyTosibox Oy tarjoaa helpon ja tietoturvallisen etäyhteyden internetiin. Suomalaisen yhtiön tavoite on kehittää maailman paras ja tietoturvallisin internetyhteys, jonka avulla voidaan toteuttaa muun muassa asioiden internetin ratkaisuja. Tosiboxin tuotteita on käytössä 119 maassa.  Lisätietoja osoitteesta www.tosibox.com 

Vinkkejä pienyrittäjien verkostoitumiseen ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen

Moni yrittäjä tekee pitkää työpäivää ja -viikkoa sekä pitää keskimäärin vähemmän lomia kuin muut. Joka kolmas yrittäjä sinnittelee työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmien kanssa.  Osa yrittäjistä kuitenkin onnistuu hyvin tasapainon löytämisessä. Omia ajanhallinnan taitoja voi myös kehittää. –  Hyvä tavoite on pyrkiä siihen, että itselle merkitykselliset asiat eivät jää liian vähäiselle huomiolle. Jokaisen yrittäjän olisikin hyvä ottaa agendalleen omasta hyvinvoinnistaan huolehtiminen, kertoo vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta. Työ, muu elämä ja ajanhallinta –oppaassa kerrotaan myös ajan hallinnan työkaluista ja oppaan esimerkeistä saa lisää vinkkejä omaan ajanhallintaan. Yrittäjän verkostot tukevat sekä liiketoimintaa että hyvinvointia Verkostojen avulla yrittäjä voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Niistä voi löytää uusia yhteistyökumppaneita, tavoittaa uusia asiakkaita, kasvattaa yrityksen myyntiä ja tehostaa toimintaa. Samalla voi saada uusia oivalluksia ja ideoita, kehittää tuotteita ja palveluita sekä parantaa omaa osaamistaan. –  Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa voi olla myös hyvä tapa irrottautua työstä, helpottaa työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä jakaa ajatuksia ja huolia, joita muiden kuin yrittäjien saattaa olla vaikea ymmärtää, kertoo erikoistutkija Auli Airila Työterveyslaitoksesta. Verkostot pienyrittäjän tukena -opas kuvaa verkostoitumisen hyötyjä, esittelee erilaisia verkostoja ja kertoo, mitä verkostoissa toimiminen vaatii. Opas antaa myös käytännöllisiä vinkkejä siihen, miten muihin ihmisiin tutustuu parhaiten. –  Hyvä lähtökohta on, että pitää olla aidosti kiinnostunut muista ihmisistä. Vuorovaikutuksessa kannattaa keskittyä niihin asioihin, joiden arvelee saavan toisen tuntemaan itsensä arvostetuksi ja merkitykselliseksi. Teeskentelyyn tai mielistelyyn ei kuitenkaan kannata sortua, yrittäjä Yusuf Mohamed kuvaa oppaassa. Verkostot pienyrittäjän tukena ja Työ, muu elämä ja ajanhallinta – opas yrittäjille -oppaat on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille –hankkeen (2015-2017) Työterveyslaitoksen vastuulla olleessa  osahankkeessa ”Maahanmuuttajayrittäjien työhyvinvointi” yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän ja NewCo YritysHelsingin  kanssa. Hankkeessa on järjestetty työhyvinvointipajoja yrittäjille, joissa on yhdessä osallistujien kanssa pohdittu yrittäjän jaksamiseen ja yrittäjänä pärjäämiseen vaikuttavia seikkoja. Oppaat ovat saatavilla suomeksi, englanniksi, viroksi ja venäjäksi. Työterveyslaitos julkaisee myöhemmin syksyllä vielä sarjan kolmannen oppaan Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus. Lisätiedot: Vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom, Työterveyslaitos, p. 043 824 3765, barbara.bergbom(at)ttl.fi Erikoistutkija Auli Airila, Työterveyslaitos, p. 043 824 5472, auli.airila(at)ttl.fi Verkostot pienyrittäjän tukena –opas  Työ, muu elämä ja ajanhallinta – opas yrittäjälle 

D.Day for Travel Industry -tilaisuudessa kannustetaan kotimaista matkailualaa tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin

Digitalisaatio on mullistanut matkailualaa 90-luvulta alkaen ja kehitys jatkuu ja kiihtyy. Jo nyt suuri osa – monilla markkinoilla suurin osa – matkailijoista etsii ja varaa matkoja online. Samaan aikaan ryhmämatkailusta ollaan nopeasti siirtymässä yksittäismatkailuun. Rajusti kilpailluilla matkailumarkkinoilla edelläkävijät kehittävät liiketoimintaansa uutta teknologiaa hyödyntäviä palveluja kuten virtuaali- ja lisättyä todellisuutta sekä yksilöllisesti räätälöityjä matkoja ja elämyksiä. Ylläpitääkseen ulkomaisten matkailijoiden mielenkiinnon suomalaisten matkailuyritysten ja muiden palveluntarjoajien pitää olla hereillä. Suomen matkailu- ja elämysteollisuuden tulevaisuutta visioidaan D.Day for Travel -tilaisuudessa D.Day for Travel on Team Finlandin (Tekes ja Finpron Visit Finland) ja yhteistyökumppaneiden (Nokia, CGI, VTT ja Teknologiateollisuus) yhdessä järjestämä tilaisuus, jonka tavoitteena on innostaa Suomen matkailuteollisuutta yhdessä tarttumaan digitalisaation haasteeseen. Innostavien puheenvuorojen lisäksi tilaisuudessa workshopataan mahdollisiksi yhteisiksi hankkeiksi ja projekteiksi kehittyvien aiheiden ympärillä. – Suomella on erinomainen mahdollisuus esitellä vankka digiosaamisensa sekä toimiva infrastruktuurinsa matkailun kautta. Käytännönläheisten digitaalisten palveluratkaisujen kautta avautuu keinoja kertoa paitsi maamme matkailullisista sisällöistä myös Suomesta digitalisaatiokehityksen edelläkävijänä. Matkailun D.Day on erinomainen foorumi kohdistaa yhteiset ponnistukset samaan suuntaan, asiakaskokemusten syventämiseen sekä myönteisten palvelullisten muistijälkien synnyttämiseen, sanoo Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen. Digi-innovaatiokilpailu etsii matkailun mullistavaa kotimaista ideaa Tilaisuudessa julkistetaan myös Team Finland -verkoston matkailun digi-innovaatiokilpailu, jolla halutaan vauhdittaa uusien suomalaisten, digitaalisuutta hyödyntävien matkailupalveluiden ja tuotteiden kehittämistä ja menestymistä. Voittajalle on tarjolla kehityspolku ja tukea ideasta myyntiin. – Tärkeää on, että idea ratkaisee olemassa olevan pulman tai vastaa tiedossa olevaan tarpeeseen ja että siinä on kansainvälistä kasvupotentiaalia. Me Team Finlandissa autamme viemään ideaa eteenpäin, lupaa Visit Finlandilla digitalisaatiokehityksestä vastaava Kaisa Kosonen. Kilpailuun voi osallistua 10.10.–30.11.2017 ja voittaja julkaistaan tammikuussa 2018 matkamessuviikolla. Lisätietoja digi-innovaatiokilpailusta    LISÄTIETOJA Paavo Virkkunen, johtaja, Visit Finland, Finpro, puh. 040 766 6355, paavo.virkkunen@finpro.fi Kaisa Kosonen, StopOver Finland Program Manager, Visit Finland, Finpro, p. 050 597 4995, kaisa.kosonen@finpro.fi Salla Salovaara, Communications Specialist, Visit Finland Finpro, p. 040 526 0100, salla.salovaara@finpro.fi Markku Kivistö, projektipäällikkö – D.Day-tapahtumat, Tekes, puh. 050 486 2704, markku.kivisto@tekes.fi   Visit Finland vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Visit Finland tukee alan yrityksiä ja yritysryhmiä kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen matkailupalvelujen kehittämisessä ja markkinoinnissa. Visit Finland on osa Finpro Oy:tä.www.visitfinland.fi  www.visitfinland.com Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen D.Days are free of charge high profile events to accelerate innovations and to boost collaboration and competitiveness with emerging disruptive technologies. www.dday.fi Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekes palvelee suomalaisen elinkeinoelämän ja tutkimuksen uudistumista. Tekes on osa Team Finland -verkostoa. www.tekes.fi

Nämä Suomen 13 parasta kasvuyrittäjää kamppailevat yrittäjäkilpailun voitosta

Yksi finalisteista kruunataan marraskuun 3. päivä järjestettävässä finaalissa Suomen EY Entrepreneur of the Year -kilpailun voittajaksi. Hän tulee edustamaan Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailussa (EY World Entrepreneur of the Year) ensi vuoden kesäkuussa. Uudeltamaalta Suomen EY Entrepreneur of the Year 2017 -kilpailun finaaliin menivät seuraavat kannattavaa kasvua tekevien yritysten omistajayrittäjät: kiinteistöjen energiajärjestelmien modernisoija LeaseGreen Group Oy:n Tomi Mäkipelto ja Juho Rönni; tietohallintojohtamisen palveluja tarjoavan Sofigate Oy:n Juha Huovinen, Jari Raappana ja Sanna Siniketo; interaktiivisen musiikin oppimissovelluksen kehittäneet Yousicianin Christoph Thür ja Mikko Kaipainen; Jungle Juice Bareistaan tutun Smoothie Heaven Oy:n Noora Fagerström; rakennusalan yritys Fira Group Oy:n Jussi Aho sekä Classic Pizza Restaurantin Juha Toivanen ja Merja Rahkola-Toivanen. Pohjois-Suomesta finaaliin ylsivät ansioituneet Sievin Jalkine Oy:n Juha Jokinen, bioenergiayhtiö Volter Oy:n Jarno Haapakoski, uusien asumisratkaisujen edelläkävijä Synkronitalo/Synkroni Oy:n Mikko Ahola sekä taloushallintopalvelutarjoaja Talenom Oyj:n Harri Tahkola. Länsi-Suomesta Kyrö Distillery Companyn eli Rye Rye Oy:n Miika Lipiäinen kilpailee muita vastaan finaalissa menestyneellä tislaamollaan. Hämeen ja Keski-Suomen yrittäjien joukosta finaaliin nousi Vesa Korhonen, joka lunasti paikkansa ympäristöystävällisiä uusitutuvia energiatuotantoratkaisuja tarjoavan Nocart Oy:n kasvutarinan myötä. Itä-Suomesta lattiapäällysteurakointiliikkeen Jarmo Heikkinen saavutti finaalipaikan vakuuttamalla kilpailun tuomarit Heikkinen Yhtiöt Oy:n pitkäjänteisellä kasvulla. Finalistiyritykset tuovat Suomelle talouskasvua Vuodesta 2003 lähtien Suomessa järjestetty kilpailu etsii vuosittain yrittäjien joukosta kovia kasvajia ja vastuullisen liiketoiminnan rakentajia.                                                                               - EY:n yrittäjäkilpailu osoittaa, että maastamme löytyy upeita menestystarinoita eri aloilta, eripuolilta Suomea. Joukossa on niin cleantech-yrittäjiä, rakennusalan edelläkävijöitä kuin ravintola-alan ja IT-tai softapalvelualan kasvuyrittäjiä. Kaikki finalistiyritykset toimivat myös vastuullisesti, mikä on kilpailussa tärkeä kriteeri. Oli myös hieno huomata, että tänä vuonna mukana oli poikkeuksellisen paljon tuomaristolle ennalta tuntemattomia yrityksiä. Uusia menestystarinoita syntyy Suomessa koko ajan, iloitsee kilpailun tuomariston puheenjohtaja, Ensto Groupin hallituksen puheenjohtaja Marjo Miettinen. Myös yritysten työllistämisluvut ovat positiivisia. Finalistit ovat vuosittain kasvattaneet henkilöstönsä määrää ja näin luoneet uusia työpaikkoja. Keskimäärin ne työllistivät viime vuonna 16 % enemmän edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihtoaan yritykset kasvattivat vuonna 2016 keskimäärin 33 %. Finalistien joukossa on myös nelinumeroisin luvuin liikevaihtoaan kasvattaneita yhtiötä. - EY järjestää kilpailun Suomessa jo viidettätoista kertaa. Kilpailuvuosien aikana olemme käyneet läpi satoja kasvuhakuisia yrityksiä ja niiden omistajayrittäjiä. Näemme selvästi, että kasvuyrittäjyys Suomessa on monipuolistunut ja menestyvä kansainvälinen kasvutarina on mahdollista luoda toimialasta ja kotipaikasta riippumatta. Tämän osoittavat myös kolmetoista upeaa finalistiamme. Heidän menestyksestään voi jokainen suomalainen olla ylpeä, sanoo EY Entrepreneur of the Year -kilpailun johtaja Juha Hilmola EY:ltä. Päätökset kilpailun finaaliin valituista yrittäjistä teki riippumaton tuomaristo. Sen jäsenet edustavat kukin omien alojensa huippuasiantuntemusta ja kokemusta. Puheenjohtaja Marjo Miettisen lisäksi kahdeksan hengen tuomaristoon kuuluvat mm. Slushin perustajajoukkoon kuuluva start up -yrittäjä Miki Kuusi ja viime vuonna kilpailun voittanut Ponssen Juha Vidgrén. Tuomaristo arvioi muun muassa yrittäjähengen, taloudellisten tulosten, strategian, toimintatapojen ja innovatiivisuuden lisäksi yrittäjän ansioita vastuullisemman ja paremman maailman rakentamiseksi. Kaikki vuoden 2017 aluevoittajat eli EY Entrepreneur of the Year 2017 -finalistit: https://bit.ly/EoY2017_finalistit Kuvia finalisteista: jenni.rinne@fi.ey.com Mikä EY Entrepreneur of the Year –kilpailu (EoY)? · EY Entrepreneur of the Year on arvostettu kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville yrittäjille. · Maailman ainoa kansainvälinen yrittäjäkilpailu, joka järjestetään kaikilla mantereilla yli 60 maassa alueellisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. · Monesta muusta yrittäjäkilpailusta poiketen, EoY pohjautuu yrittäjien henkilökohtaisiin haastatteluihin. Laajoissa haastatteluissa tarkastellaan ehdokkaita yrittäjyyden eri osa-alueiden kautta, taloudelliset tunnusluvut on vain yksi osa. EY tutustui kevään 2017 aikana yli 500 kandidaattiyritykseen. Näistä 58 valikoitui haastatteluprosessiin sekä tuomariston arvioitavaksi. · Suomessa kilpailua on järjestetty vuodesta 2003 lähtien, maailmalla vuodesta 1986. · Päätökset voittajista tekee järjestäjistä riippumaton kahdeksanhenkinen tuomaristo. Katso kaikki kisan tuomarit täältä http://www.ey.com/FI/fi/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/Entrepreneur-of-the-Year-kasvuyrittajakilpailu-tuomaristo · 10.10. palkittiin Suomen kilpailun viiden maantieteellisen alueen voittajat ja siis EoY-kilpailun finalistit: Uusimaa, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Häme ja Keski-Suomi. · 3.11. finalistit kisaavat EY Entrepreneur of the Year 2017 -voittajan tittelistä. Marraskuisessa juhlagaalassa jaetaan myös erikoispalkintoja, kuten Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinto. · Kesäkuussa 2018: Suomen EY Entrepreneur of the Year 2017 -voittaja edustaa Suomea maailmanlaajuisessa EY World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monte Carlossa. · Suomen EY Entrepreneur of the Year -kilpailun pääyhteistyökumppaneita ovat Evli Pankki ja työeläkevakuutusyhtiö Elo.  · Kilpailusta lisätietoa täällä: http://www.ey.com/FI/fi/About-us/Entrepreneurship/Entrepreneur-Of-The-Year/Entrepreneur-of-the-year-kasvuyrittajakilpailu Lisätietoja: Laura Uuttu-Deschryevere, EY Entrepreneur of the Year –päällikkö, laura.uuttu-deschryvere@fi.ey.com, 040 717 6415Juha Hilmola, EY Entrepreneur of the Year –johtaja, juha.hilmola@fi.ey.com, 040 540 8963Katriina Puro, viestintäpäällikkö, katriina.puro@fi.ey.com, 0400 791 537

Mercedes-Benz GLC F-CELL-lataushybridi esituotantoon,  voimanlähteinä vetypolttokenno ja litiumioniakku

”Monivuotinen kokemuksemme polttokennoteknologiasta kantaa hedelmää GLC F-CELL-mallissamme. Pitkä toimintamatka sähköllä, lyhyt tankkausaika ja SUVin jokapäiväinen hyvä käytettävyys tekevät siitä täydellisen ajoneuvon. Tämä kaikki on mahdollista, koska olemme onnistuneet kehittämään polttokennojärjestelmän erittäin kompaktin kokoiseksi. Toinen maailmanluokan uutuus on litiumioni-lisäakku, joka voidaan ladata vaivattomasti plug-in-teknologialla”, Mercedes-Benzin tutkimus- ja kehitysjohtaja Ola Källenius sanoo. Ainutlaatuinen kahden sähköenergialähteen yhdistelmä GLC F-CELL-autot ovat maailman ensimmäiset polttokennokäyttöiset ajoneuvot, jotka saavat lisäenergiaa ulkoisesta virtalähteestä ladattavasta litiumioniakusta. Kahden energialähteen älykäs yhteiskäyttö takaa aidon sähköisen ajokokemuksen nollatason paikallispäästöillä. Polttokennojärjestelmä on täysin uusi ja kehitetty yhdessä Daimlerin yritysyhteistyöverkoston kanssa. Järjestelmän yhteisteho on 147 kW (200 hv) ja maksimivääntö 350 Nm. Verrattuna vuodesta 2010 saakka myynnissä olleeseen B-sarjan F-CELL-versioon teho on kasvanut noin 40 prosenttia. Moottori- polttokennojärjestelmän koko on pienentynyt 30 prosenttia, ja se on voitu ensi kertaa asentaa normaaliin moottoritilaan ja kiinnittää perinteisen moottorin kiinnityspisteisiin. Platinan tarve polttokennossa on 90 prosenttia pienempi kuin ennen, mikä alentaa valmistuskustannuksia ja säästää arvokkaita raaka-aineita. Esituotantosarjan autoissa on kapasiteetiltaan 13,8 kWh:n tehoinen litiumioniakku, joka toimii sähkömoottorin varavoimalähteenä. Ensimmäistä kertaa se voidaan ladata myös ulkoisesta virtalähteestä. Ajomoottori ja –akku on tilaa säästäen sijoitettu SUVin takaosaan. Integroitujen, 7,2 kW:n tehoisten laturien avulla akku voidaan ladata normaalista kotitalouspistorasiasta, wallbox-latauspisteestä tai julkisesta latauspisteestä. Latausaika on noin 1,5 tuntia. Vety tankataan kahteen hiilikuituvahvisteiseen säiliöön, joiden kapasiteetti on yhteensä 4,4 kiloa. Polttoainejärjestelmän paine on 700 baria, ja vetytankkaus kestää vain kolme minuuttia – suunnilleen yhtä kauan kuin normaalin polttomoottoriauton tankkaus. Koska sähköisessä voimajärjestelmässä ei tarvita kardaaniakselia, toinen säiliöistä mahtuu auton lattian alle. Toinen säiliö on sijoitettu takaistuimen alle. Valinnan vapautta: Kolme ajotilaa ja neljä eri tapaa käyttää sähköä GLC Plug-in Hybrid –mallin tapaan käytössä on kolme eri ajotilaa: Eco, Comfort ja Sport. Eco-tilassa sähkön kulutus on minimoitu. Comfort-tila vaikuttaa paitsi ajamiseen, myös esimerkiksi automaatti-ilmastoinnin toimintaan. Sport-tila käyttää auton hybridijärjestelmää optimaalisesti parhaan urheilullisen suorituskyvyn takaamiseksi. GLC F-CELL on ensimmäinen vetypolttokennoauto, jossa myös energiajärjestelmän toimintaa voi säädellä neljällä tasolla. Hybrid-tilassa auto käyttää molempia energialähteitään. Polttokenno toimii normaalitilanteissa optimaalisella tehoalueella, ja tehon tarpeen kasvaessa akku tarjoaa käyttöön lisäenergiaa. F-CELL-tilassa korkeajänniteakun varaustaso pysyy vakaana polttokennon tuottamalla energialla. Auto käy lähes pelkästään vetyenergialla, jolloin akun kapasiteetti voidaan säästää myöhempää tarvetta varten. Akku-moodissa auto toimii korkeajänniteakun energialla, eikä polttokennoa käytetä lainkaan. Lataus-tilassa järjestelmän toiminnan pääpaino on akun lataamisessa niin, että auton toimintamatkaa voidaan pidentää ja käytössä on lisävoimaa esimerkiksi maastoltaan haastaville reiteille. Kaikissa ajotiloissa auto ottaa talteen lisäenergiaa aina, kun autoa jarrutetaan tai sillä ajetaan tasakaasulla painamatta kaasupoljinta voimakkaasti. Vahvaa EQ-henkeä, silti myös aito Mercedes-Benz GLC F-CELL täyttää kaikki Mercedes-Benz-malleille normaalisti asetettavat turvallisuusstandardit, jotka monessa tapauksessa ovat huomattavasti tiukemmat kuin lainsäädännön vähimmäisvaatimukset. Mercedes-Benzin Real Life Safety –filosofian mukaisesti akut, polttokenno ja tankit on vahvistettu ja suojattu huolellisesti ja törmäystestattu ennen käyttöönottoa. Käytössä ovat viimeisimmät aktiiviset turvallisuusteknologiat: aktiivinen Distronic-etäisyysavustin, katveavustin ja aktiivinen kaista-avustin, pysäköintiavustin 360 asteen kameranäkymällä sekä Comand Online liikennemerkkitunnistuksella. Uusi sähkökäyttöinen SUV-malli tarjoaa lisäksi erinomaiset tilat ja kuljetuskapasiteetin niin matkustajille kuin matkatavaroillekin. GLC Plug-in Hybridin tapaan tavaratilassa on vain pieni ylimääräinen kynnys, ja takaistuin on hieman korotettu. Taka-akselilla on ilmajousitus, jonka avulla taka-akselin korkeus säästyy automaattisesti kuorman mukaan. Auton ulkonäkö heijastelee sukulaisuutta muihin Mercedes-Benzin esittelemiin EQ-sähköautokonsepteihin: etusäleikön, vanteiden, levikkeiden ja takailmanohjaimen siniset korostukset, 20-tuumaiset renkaat sekä aidon puun, villan ja pellavan käyttö sisäverhoiluissa. Mittaristonäytön halkaisija on 12,3 tuumaa ja keskinäytön 10,25 tuumaa. Näytön ja mittariston uusi muotokieli erottaa polttokennomallin selkeästi muista GLC-sarjan autoista. Uutuus polttokennomallissa on monitoimi-kosketuslevy; touchpad tunnistaa myös kuljettajan oman käsialan. Telematiikkatoimintoja voidaan ohjata yhden tai useamman sormen liikkeillä (ns. Multitouch-toiminto). Kosketuslevy tunnistaa lisäksi käsin kirjoitettuja kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Toimintoja voidaan tämän lisäksi ohjata äänikomennoilla sekä ohjauspyörän Touch Control –näppäimillä. GLC F-CELL on matkalla sarjatuotantoon Esisarjan autojen ensiesittelyn jälkeen Daimler valmistelee vahvasti uuden polttokenno-hybridinsä sarjatuotantoa. Autoa varten kehitetään markkinaspesifejä myynti- ja leasing-ratkaisuja. SUV-erikoismalli valmistetaan Bremenissä, ja litiumioniakut toimittaa Daimlerin tytäryhtiö Deutsche Accumotive Kamenzista. Vedyn jakeluinfrastruktuuria kehitetään lähivuosina voimakkaasti Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Saksalaisen H2 Mobility -hankkeen puitteissa, jossa Daimler on mukana, maahan rakennetaan vuoden loppuun mennessä 100 vetyjakelupisteen verkosto. Vuoteen 2023 mennessä asemien määrä nelinkertaistuu. Daimler tukee hanketta voimakkaasti, koska sillä on vetyautoista jo vuosikymmenten mittainen kokemus. Mercedes-Benzin ensimmäinen vetykäyttöinen konseptimalli NECAR 1 esiteltiin vuonna 1994, ja A-sarjan F-CELL-malli saatiin koekäyttöön 2011. Sen jälkeen teknologia on testattu F 015 Luxury in Motion -konseptimallissa, B-sarjan F-CELL-mallissa sekä Citaro FuelCELL Hybrid -kaupunkibussissa. Esisarjan GLC F-CELL-mallin tekniset tiedot +---------------------+------------------------------------------+|CO2-päästöt |0 g/km |+---------------------+------------------------------------------+|H2-toimintamatka   |437 km (mitattu TÜVin   valvonnassa) ||hybridi-ajotilassa | |+---------------------+------------------------------------------+|Toimintamatka |49 km ||sähköllä   Akku | ||-ajotilassa | |+---------------------+------------------------------------------+|Moottori |Sähkömoottori |+---------------------+------------------------------------------+|Akku |Litiumioni |+---------------------+------------------------------------------+|Polttokenno |PEM   (polymeerielektrolyytti-polttokenno)|+---------------------+------------------------------------------+|Teho |147 kW (200 hv) |+---------------------+------------------------------------------+|Vääntö |350 Nm |+---------------------+------------------------------------------+|Huippunopeus |160 km/h (rajoitettu) |+---------------------+------------------------------------------+|H2-säiliön   |4,4 kg ||kapasiteetti | |+---------------------+------------------------------------------+|Akun kapasiteetti   |13,8 kWh/9,3 kWh ||(brutto/netto) | |+---------------------+------------------------------------------+|Pituus/leveys/korkeus|4671/2096/1653 mm || | |+---------------------+------------------------------------------+|Raideleveys |1625 mm (edessä)/1621 mm (takana) |+---------------------+------------------------------------------+|Akseliväli |2873 mm |+---------------------+------------------------------------------+ Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab  Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/. Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ Lisätietoja: Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi  Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 

Plantronicsin Manager Pro tuottaa yrityksen puheviestinnästä dataa päätöksenteon tueksi

Lehdistötiedote 10.10.2017 Nykypäivän organisaatioita ohjataan datalla. Yksi tärkeä tiedon lähde on kuitenkin usein vajaakäytössä: puhelujen äänidataa analysoimalla voi saada aivan uudenlaista näkymää liiketoiminnan kehittämiseksi. Plantronics Manager Pro v3.10 on pilvipohjainen SaaS-palvelu Plantronicsin audioviestintälaitteiden hallintaan. Plantronics Manager Pron uuden version avulla äänidataa voi hyödyntää entistä monipuolisemmin. Ohjelmiston avoin Open Data Access API Suite -rajapinta mahdollistaa pääsyn laitteista kerättyyn dataan sekä räätälöityjen sovellusten kehittämisen. Kanavakumppaneille Plantronics Manager Prosta on hyötyä mm. asiakassuhteiden kehittämisessä, jälleenmyyjille se puolestaan antaa mahdollisuuden hallita asetuksia etänä ja vastata nopeasti palvelupyyntöihin. Uusi sovelluskehittäjille tarkoitettu Plantronics Manager Pro Developer Portal  -sivusto sisältää tukimateriaalia, josta on apua uuden version käyttöönotossa. Laajennettua analytiikkaa Plantronics Manager Pro -ohjelmistoa on kehitetty sadoilta käyttäjiltä ympäri maailmaa saadun palautteen perusteella. Ohjelmisto sisältää neljä osiota audiodatan monipuoliseen analysointiin: · Asset analysis huolehtii laitteiden hallinnasta ja keskitetyistä päivityksistä · Usage analysis antaa tärkeää tietoa äänilaitteiden käytöstä, kuten puheluiden kestosta ja kuulokkeiden käyttötavoista · Conversation analysis analysoi keskustelun ominaisuuksia, kuten päälle puhumista ja hiljaisia hetkiä. Uutena ominaisuutena Bluetooth Link Quality  kertoo, milloin tietokoneen ja kuulokkeiden välisen langattoman yhteyden laatu on ollut heikko · Acoustic analysis seuraa akustisia tapahtumia ja päivittäistä melulle altistumista. Uusi Bluetooth Link Quality -raportti on ainutlaatuinen ominaisuus, joka antaa tilannekuvan puheluiden äänenlaadusta. Sillä pääsee käsiksi puheluihin viikko-, päivä- ja tuntitasolla aina yksittäisiin puheluihin asti. Conversation analysis- ja Acoustic analysis -tukea on samalla laajennettu Voyager 3200 UC-, Voyager 5200 UC- ja Voyager 8200 UC -kuulokkeisiin. SaatavuusPlantronics Manager Pro on saatavilla Plantronicsin virallisilta jälleenmyyjiltä 143 maassa yhden tai kolmen vuoden tilauksena. Lisätietoja: http://www.plantronics.com/uk/services/plantronics-manager-pro/ . Tietoja PlantronicsistaPlantronics on äänitekniikan pioneeri ja kommunikaatioalan johtava toimija. Yritys luo älykkäitä ja mukautuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat yksinkertaisen ja selkeän viestinnän häiriöttömästi. Plantronicsin maailmanlaajuisesti tunnettuja ratkaisuja käyttävät niin kuluttajat kuin yritykset, ja ne ovat erinomainen valinta avokonttoreihin. Oli kyse sitten yhdistetystä viestinnästä, asiakaspalveluekosysteemistä, data-analytiikasta tai langattomista kuulokkeista, Plantronics tarjoaa asiakkailleen korkealaatuisia ja luotettavia viestintäratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa. Lisätietoja osoitteessa plantronics.com. Lisätietoja:Toni StubinNetprofiletoni@netprofile.fi  040 865 6560      

Viiden tähden kehitystyötä 20-vuotiaalla Botnia Mill Servicellä

Viiden tähden kehitystyötä 20-vuotiaalla Botnia Mill Servicellä Caverionin ja Metsä Fibren yhteisomistuksessa olevalle metsä- ja prosessiteollisuuden kunnossapidon ja suunnittelun syväosaajalle Oy Botnia Mill Service Ab:lle (BMS) myönnettiin viime vuonna Suomen Laatupalkinto. Kyseessä on merkittävä tunnustus, mutta myös konkreettinen osoitus siitä, että BMS on onnistunut kehittämään toimintakulttuuria ja luomaan hyviä käytäntöjä tulevan menestyksen pohjaksi. Koko organisaation toiminnan kattavissa arvioinneissa merkittävimmiksi vahvuuksiksi nostettiin strategian asiakaslähtöisyys, henkilöstön kattava osallistuminen sekä johtamisen johdonmukaisuus. Systemaattinen kehittäminen aloitettiin EFQM-mallin mukaisesti vuonna 2012. Kehityksen kulmakivenä on ollut strateginen kumppanuus Metsä Fibre Oy:n kanssa. Strateginen kumppanuus mahdollistaa tehokkaan resurssien, osaamisen ja oppimiskokemusten jakamisen sekä mahdollisuuden tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Yhteisesti määriteltyihin tavoitteisiin pohjaavan strategisen yhteistyön avulla molempien osapuolten on mahdollista saavuttaa myös pidemmän aikavälin kilpailuetuja. Kehitystyön ytimessä ovat olleet asiakaslupauksesta lähtevä strateginen suunnittelu sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen. Strategiasta ei ole juurikaan hyötyä, ellei sitä saada käytäntöön. Siksi erityistä huomiota on kiinnitetty myös strategian jalkauttamiseen ja siinä avainasemassa on työntekijöiden sitouttaminen. Johdon ja henkilöstön välistä Top-down-top- menetelmää systemaattisesti hyödyntämällä on onnistuttu sitouttamaan henkilöstö uuteen strategiaan ja sitä kautta myös sen jalkauttamisen. Myös henkilöstöä osallistavat toimintatavat sekä yrityskulttuurin avoimuus nousivat arvioinneissa esiin positiivisesti. Fokuksessa johtamisputken avaaminen ja muutosviestintä Johtamisen laatu on suoraan verrannollinen asioiden jalkauttamiseen ja siksi myös Botnia Mill Servicen johtamisjärjestelmää on kehitetty ja johtamisputkea pyritty avaamaan systemaattisesti. Huomiota on kiinnitetty muun muassa sisäiseen viestintään: on erityisen tärkeää, että viesti kulkee tehokkaasti yrityksen johtoryhmästä paikallisjohtoryhmiin, viikkokokouksiin ja aina yksittäisiin työnjohtoryhmiin asti sekä vastaavasti myös toiseen suuntaan eli kentältä organisaation läpi johtoon asti. Henkilöstöltä ei voi odottaa sitoutumista tai itseohjautuvuutta, jos viestiä ei kyetä viemään eteenpäin ilman katkoksia tai väärintulkintoja. Kohti itseohjautuvia tiimejä Eräs suurimmista henkilöstöä koskevista muutoksista on ollut muutos kohti entistä itseohjautuvampaa organisaatiota. Siinä missä perinteisesti suuri osa esimiesten työajasta kuluu tiimin työn ohjaamiseen, uudessa toimintamallissa on pyritty kohti itseohjautuvia tiimejä. Työntekijöille annetaan mahdollisuus toimia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti, jolloin toimihenkilöiden aikaa puolestaan vapautuu asiantuntijatyöhön ja työn suunnitteluun. Todellinen itseohjautuvuus vaatii luonnollisesti myös panostusta työntekijöiden jatkuvaan kouluttamiseen ja moniosaamisen lisäämiseen. Mallin avulla on kuitenkin mahdollista paitsi tehostaa työtä, myös saada käyttöön piilevää osaamista ja potentiaalia, jota perinteisesti ylhäältä johdetuissa tiimeissä saattaa jäädä hyödyntämättä. Itseohjautuva organisaatiorakenne mahdollistaa myös työn suunnitelmallisuuden lisäämisen sekä aiempaa paremman ennakointikyvyn ja reagointinopeuden. Kaikki mihin ei panosta, rämettyy Systemaattisella ja yhdenmukaisella johtamisella on päästy erinomaisiin tuloksiin eri osa-alueilla. Muutoksen haasteena on aina kyky ylläpitää uusia hyväksi todettuja toimintamalleja sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toimivuus käytännön tasolla. Paitsi kehitystyöhön, myös raportointi- ja seurantakäytäntöihin on siksi panostettu. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti, sillä kaikki mihin ei panosta, rämettyy: jos haluamme nauttia menestyksestä myös seuraavat 20 vuotta, laakereille ei ehdi jäädä lepäämään.

YIT käynnistää uusien kerrostalojen rakentamisen Moskovan alueella ja Tjumenissa, Venäjällä

YIT käynnistää asuntohankkeiden rakentamisen Moskovan alueella ja Tjumenissa, Venäjällä. Projektien arvo on yhteensä yli 25 miljoonaa euroa. Aloitukset kirjattiin kolmannelle neljännekselle. Hankkeet valmistuvat vuoden 2019 puoliväliin mennessä. Moskovan alueella Shelkovossa käynnistynyt projekti on Finsky-aluekehityshankkeen uusin vaihe. Tähän mennessä hankkeesta on valmistunut kuusi kerrostaloa ja päiväkoti. Kohteeseen rakennetaan noin 260 asuntoa ja yhteensä noin tuhat neliömetriä liiketilaa. Kohde sijaitsee lähellä Klyazma-jokea ja metsäistä puistoaluetta. Se on toisaalta myös lyhyen ajomatkan päässä Shelkovon keskustasta. Tjumenissa käynnistynyt projekti on Žukov-hankkeen viimeinen vaihe ja se käsittää noin 290 asuntoa sekä noin tuhat neliömetriä liiketilaa. Kohde sijaitsee yhdessä Tjumenin pidetyimmistä kaupunginosista kehittyneen infrastruktuurin tuntumassa. Valmistuttuaan Žukov-hankkeessa on noin 900 asuntoa. Lisätietoja antavat: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi  Teemu Helppolainen, Asuminen Venäjä -toimialan johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. +7 915 316 8216, teemu.helppolainen@yit.ru  YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Heidi Klumin ja Lidlin toinen yhteinen muotimallisto #LETSCELEBRATE vaatettaa talven juhlakautta

Heidi Klumin ja Lidlin yhteistyö jatkuu. Syyskuussa julkaistun ensimmäisen yhteisen malliston, ”Heidi & The Cityn”, ydintä oli trendikäs arkimuoti. Toista mallistoa tehtäessä inspiraationa olivat loppuvuoden juhlat. Suunnittelija ja kauppaketju julkaisevatkin maanantaina 4. joulukuuta rajoitetun #LETSCELEBRATE-malliston, joka tuo helposti yhdisteltävää muotia jokaisen saataville. Malliston tyylikkäitä perusvaatteita ja juhlavia yläosia on kätevää yhdistellä niin pikkujouluihin, perheen jouluillalliselle kuin uudenvuodenjuhliin. – Halusin luoda muotia, joka antaa meidän kimaltaa juhlapyhinä ja on kuitenkin yksinkertaista ja eleganttia, Heidi Klum kertoo. Paljetteja, samettia ja satiinia Mallistossa tummanpuhuvat värit ja vivahteikkaat materiaalit yhdistyvät juhlavaksi mallistoksi, kun sametti ja satiini kohtaavat paljetit. Säihkehtivä paljettitoppi ja viettelevät samettileggingsit kutsuvat jo juhlimaan! Malliston tuotteet tuovat juhlamuodin kaikkien saataville Lidlille tyypillisillä hinnoilla. – Olemme aina tarjonneet asiakkaillemme jotakin erityistä jouluksi. #LETSCELEBRATE-malliston myötä jouluinen Lidl-myymälä on uusi kokemus myös muodin ystäville, Lidl Suomen markkinointipäällikkö Seppo Niemelä kertoo. Kuhinaa Lidlin ovilla maanantaiaamuna 4. joulukuuta Uuden malliston myynti alkaa maanantaina 4.12. Suomen lähes 170 Lidl-myymälässä. Malliston vaatteiden kokovalikoima on 34–44. Kansainvälisesti mallisto on tarjolla 27 Euroopan maassa ja Yhdysvalloissa yhteensä yli 10 000 Lidl-myymälässä. Instagram: @lidlsuomiFacebook: lidlsuomi#esmarabyheidiklum#letscelebrate

Alma Regions sopeuttaa toimintojaan ja aloittaa yhteistoimintaneuvottelut

Alma Media Oyj       Lehdistötiedote                      10.10.2017 klo 13 ALMA REGIONS SOPEUTTAA TOIMINTOJAAN JA ALOITTAA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT  Alma Median maakunta- ja paikallislehtiä julkaiseva Alma Regions suunnittelee tehostamistoimia liiketoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. Alma Regionsin suunnittelemien neuvottelujen taustalla on näkemys sanomalehtimainonnan volyymin laskusta kansantalouden kasvusta huolimatta. Alma Regions aloittaa henkilöstönsä kanssa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä kustannusliiketoiminnassa, pois lukien Alma Lapin lehtiliiketoiminta ja Lännen Mediassa työskentelevä henkilöstö. Neuvottelut eivät koske samaan liiketoimintayksikköön kuuluvaa paino- ja jakeluyhtiö Alma Manua Oy:tä.Tämän hetkisten arvioiden mukaan suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen voi johtaa enintään 35 henkilön vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 360 henkilöä. Neuvotteluissa käsitellään työnantajan suunnitelmia toiminnan tehostamisesta ja niiden toteuttamisen mahdollisista vaikutuksista henkilöstöön. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. toimintojen uudelleenjärjestelyt, toimenkuvien muutokset ja siirrot toisiin tehtäviin, joidenkin toimintojen keskittäminen, palvelujen ostot ja mahdolliset uudelleenkoulutukset irtisanomisten vaihtoehtoina. Alma Regions- liiketoimintayksikköön kuuluu Alma Media Kustannus Oy, joka kustantaa Alma Media -konsernin maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehtiä. Tunnetuimpia tuotteita ovat Aamulehti, Satakunnan Kansa ja Lapin Kansa. Lisäksi samaan liiketoimintayksikköön kuuluu paino- ja jakelupalveluita tuottava Alma Manu Oy. Lisätietoja:Kari Juutilainen, Alma Regions -liiketoimintayksikön johtajaPuh. 050 435 4159

Madeleine Onne Kansallisbaletin taiteelliseksi johtajaksi

Ruotsalainen Madeleine Onne toimii tällä hetkellä Houstonin balettiakatemian johtajana Yhdysvalloissa. Onnella on vahva klassisen baletin sekä nykykoreografioiden tuntemus ja osaaminen. Hän on työskennellyt balettitanssijana Tukholman Kuninkaallisessa baletissa 1978 ̶ 2002. Tanssijauransa jälkeen Onne on toiminut baletin taiteellisena johtajana sekä Tukholman Kuninkaallisessa baletissa että Hongkongin baletissa yhteensä 15 vuoden ajan. Kansallisbaletin taiteellinen johtaja vastaa ohjelmiston taiteellisesta suunnittelusta sekä johtaa ja kehittää baletin toimintaa. Hän toimii pääjohtajan alaisuudessa. Madeleine Onnelle on muodostunut aiemmissa johtotehtävissään hyvä kokemus strategian luomisesta, toimeenpanosta ja esimiestyöstä. - Tavoitteena oli löytää henkilö, jolla on sekä vahva oma kansainvälinen balettitanssijan ura että kokemusta baletinjohtajan tehtävästä. Tärkeitä ovat myös laajat kansainväliset verkostot sekä yhteistyökyky niin talossa kuin sen ulkopuolellakin. Madeleine Onnessa yhdistyy tämä kaikki, lisäksi hän on valloittava persoona, Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Päivi Kärkkäinen kertoo. Madeleine Onnen sopimus on määräaikainen 1.8.2018 ̶ 31.7.2022 (neljä vuotta) sisältäen kolmen vuoden lisäoption. Kansallisbaletin nykyisen taiteellisen johtajan Kenneth Greven kausi päättyy 31.7.2018. - Kenneth Grevellä on ollut merkittävä vaikutus sekä Kansallisbaletin että Balettioppilaitoksen kehitykseen, Päivi Kärkkäinen korostaa. Madeleine Onne tuntee myös hyvin pohjoismaisen taideorganisaation toimintatavat. Aiemmissa johtotehtävissään hän on osoittanut erinomaista talousasioiden osaamista, kapellimestari- ja orkesterityön tuntemusta ja kykyä ymmärtää isoja kokonaisuuksia. - Kasvoin suuressa ooppera- ja balettitalossa, ja olen onnellinen ja ylpeä saadessani palata sellaiseen jälleen. Odotan innolla Suomen kansallisoopperan ja -baletin tarjoamia mahdollisuuksia. On kunnia jatkaa Kenneth Greven tasokasta työtä tässä talossa, Madeleine Onne toteaa.  * * * Vain tiedotusvälineille, ei julkaistavaksi: Kutsu lehdistötilaisuuteenTervetuloa lehdistötilaisuuteen tiistaina 10.10. klo 14.30. Alminsalin lämpiöön, sisäänkäynti Töölönlahden puolelta.Paikalla ovat Madeleine Onne, Päivi Kärkkäinen sekä hallituksen puheenjohtaja Leena Niemistö. Tilaisuudessa on mahdollisuus tehdä lyhyitä haastatteluja, pidemmät sovitaan erikseen. 

Philipsiltä parranajotottumukset muuttava OneBlade

Philipsin teettämän kyselyn pohjalta käy ilmi, että 59 prosenttia suomalaisista miehistä antaa parran kasvaa. Suosituimmat tyylit miesten keskuudessa olivat (luvut pyöristetyt): 1. 1.     Sänki (21 %) 2. 2.     Lyhyt kokoparta (11 %) 3. 3.     Viikset ja pukinparta (8 %) 4. 4.     Viikset (8 %) 5. 5.     Pitkä kokoparta (4 %) 6. 6.     Pukinparta  (3 %) 7. 7.     Joku muu (5 %) (Lähde: Philips / SnabbaSvar; 2016) Sama kysely osoittaa myös, että 18–35-vuotiaat miehet vaihtelevat partatyyliään vähintään kerran kuussa. Suurin osa yli kolmekymppisistä on löytänyt parrakkaan tyylinsä ja pysynyt sille uskollisena. – Miesten tyyli ja ulkonäkö on todellakin muuttunut viime vuosina. Siitä on tullut enemmän elämäntapa kuin pelkkä partamuoti. Tänään on täysin sallittua saapua palaveriin kahden päivän sängellä varustettuna, mikä ennen oli täysin mahdoton ajatus. Mutta jostain syystä parranajovälineet eivät ole seuranneet tyylikirjon kehitystä. Kunnes nyt! Olemme kovin ylpeitä tästä vallankumouksellisesta hybridituotteesta jonka Philips on luonut nykyaikaisen, partaa muokkailevan miehen tarpeisiin, sanoo Erika Krieg, Marketing Manager OneBlade, Philips Nordicilta. Uusi tekniikka suo lukuisia käyttötarkoituksia, ilman haavaumia tai punotusta Philips OneBladen ainutlaatuisuus on keskittynyt itse terään. OneBlade -tekniikka koostuu nopeasti liikkuvasta, tuplasuojatusta ajoyksiköstä, joka liikkuu 200 kertaa sekunnissa antaen tehokkaan ja mukavan ajon myös pidemmille parroille. OneBlade ajaa kerralla kaikki, sängestä pitkään kokopartaan, ja liikkuu joka suuntaan, sekä myötä- että vastakarvaan. Terä seuraa kasvojen muotoa, mikä tekee parranajosta mukavaa ja tehokasta joka alueella. Päivittäinen parranhuolto vie monilta turhan paljon aikaa. OneBlade -terällä helpotat aamurutiinit. Parranajo käy nopeasti ja vaivattomasti kun käytät vain yhtä työkalua, eikä vaahtoa tarvitse lainkaan! Kaksi mallia: OneBlade ja OneBlade Pro OneBlade tulee kahtena mallina:  OneBlade ja OneBlade Pro. OneBlade on hitusen yksinkertaisempi malli, kun taas miehelle, joka arvostaa vankkaa muotoilua, akunkestoa ja lukuisia  pituusasetuksia, on olemassa premiummalli OneBlade Pro. Molemmat ovat vedenkestäviä ja helppoja puhdistaa, ja toimivat sekä kuivassa että kosteassa.    OneBlade on saatavilla K-Citymarketeista, Gigantista ja Clas Ohlsonilta, sekä Philipsin omasta verkkokaupasta. OneBlade Pro löytyy Philips elektroniikkapuolen jälleenmyyjiltä sekä Philipsin omasta verkkokaupasta. OneBlade svh alkaen 34,90 € ja OneBlade Pro svh alkaen 79,90 €. Kyselystä Tutkimusyhtiö SnabbaSvar teki Philipsille kyselyn pohjoismaisten miesten suhteesta partaan. 1 000 suomalaista 18–70-vuotiasta miestä koko maasta vastasi kyselyyn marras-joulukuussa 2016. Aineisto on saatavilla.  

Lyhyesti: Philips OneBlade trimmaa, muotoilee ja ajaa kaiken pituiset parrat samalla terällä

OneBlade ja OneBlade Pro · Uusi vallankumouksellinen tekniikka keskittyy itse terään, joka on kehitetty miehille, jotka muotoilevat ja vaihtelevat partatyylejään. OneBlade -tekniikka koostuu nopeasti liikkuvasta, tuplasuojatusta ajoterästä, joka liikkuu 200 kertaa sekunnissa mahdollistaen tehokkaan ja ihoystävällisen ajon myös pidemmille parroille. · OneBlade ajaa erittäin läheltä, muttei liian läheltä, suojaten ihoa. Siksi lopputulos ei ole aivan vauvanposken kaltainen, mutta sitäkin lempeämpi kasvoille. · Suojakerros ja pyöristetyt trimmausharjakset vähentävät kitkaa ihoa vasten sekä estävät haavaumat ja punotuksen. · Kaksipuolinen terä tekee suorat reunalinjat ja ääriviivat, ja terällä voi ajaa mihin suuntaan tahansa. Koska OneBlade on pienikokoinen ja ergonomisesti muotoiltu, on laitteella helppoa stailata kulmat ja ja reunat juuri niin kuin itse haluaa. KUVA: Ainutlaatuinen tekniikka perustuu nopeasti liikkuvaan teräyksikköön, joka liikkuu 200 kertaa sekunnissa, sekä suojaavaan kerrokseen trimmauskampoja, jotka suojelevat ihoa.  · Terät ovat pitkäikäisiä. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi riittää, että teriä  vaihtaa joka neljäs kuukausi. Terien vaihto on helppoa ja vaivatonta. · Parransängen voi trimmata tarkasti mukana tulevilla sänkikammoilla: millimetrin pituinen iltapäiväsänki, kolmen millin tarkkuustrimmaus tai viiden millin pidempi sänki. · OneBlade Pro sisältää 14 asetuksen trimmauskamman 0,4–10 millimetrin vaihtoehdoilla. · OneBlade Pro -mallissa on myös digitaalinen LED-näyttö, joka ilmaisee pariston tilan ja jäljellä olevan latauksen, sekä varoittaa alhaisesta pariston varaustasosta. Matkalukon ilmaisin on myös saatavilla laitteessa. · OneBlade on johdoton ja toimii sekä kuivassa että kosteassa ajossa. Ajamiseen ei tarvitse partavaahtoa, mutta sitä voi toki halutessasi käyttää. · OneBlade on ladattava ja sisältää pitkäkestoisen akun. OneBlade Pron varaus kestää mallista riippuen 60–90 minuuttia vain tunnin latauksella, ja OneBlade:n varaus kestää mallista riippuen 45–60 minuuttia 4–8 tunnin latauksella.     Hinnat ja saatavuus: · OneBlade on saatavilla K-Citymarketeista, Gigantista ja Clas Ohlsonilta, sekä Philipsin omasta verkkokaupasta. OneBlade Pro löytyy Philips elektroniikkapuolen jälleenmyyjiltä sekä Philipsin omasta verkkokaupasta. · OneBlade svh alkaen 34,90€ · OneBlade Pro svh alkaen 79,90€ · Lisätietoja osoitteesta www.philips.fi/oneblade.

Räätälöityä kuljetuspalvelua laadusta tinkimättä

Yrityksen juuret ovat vahvasti Suomen kuljetus- ja huolintahistoriassa. Kun FREJA ja toimitusjohtaja Matti Urmas ostivat 2003 vuonna 1942 perustetun suomalaisen Maa ja Meri Oy:n, neljän hengen yrityksen liikevaihto oli vain 3 miljoonaa. Nyt Suomen tytäryhtiö työllistää 50 henkilöä ja tekee erinomaista tulosta vuosittain. Menestystarina syntyy ihmisistä Freja-konsernin toiseksi suurin yksikkö on merkittävä tekijä Suomessa. Matti Urmas kiittää menestyksestä sitoutunutta ja motivoitunutta henkilökuntaa, tehokkaita it-ratkaisuja ja markkinointiviestintää. - Olemme sähköisen liiketoiminnan suunnannäyttäjä. Powerpointeilla ei voiteta markkinaosuuksia, vaan maailman parhaalla henkilökunnalla, jolla on alansa parhaat työkalut, joilla palvella asiakkaita paremmin kuin muut. - Logistiikka on ihmis- ja verkostobisnestä, joiden ympärille kansainvälinen logistiikka aina rakennetaan. Kun nämä hallitsee, syntyy menestystarina, hän kiteyttää. Freja Suomen rekrytoinneissa ja toiminnan kehittämisessä mukana olevan Romana Managementin toimitusjohtajan Seppo Romanan mukaan Freja on erinomainen työnantaja, mikä näkyy myös asiakkaille. - Freja on yksi parhaimmista työyhteisöistä, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä, hän sanoo. Ulkomaankaupan noustessa logistiikayhtiön joustavuus, tavoitettavuus ja asiakaslähtöisyys ovat tärkeitä kilpailutekijöitä – kuten myös tuotanto, joka kulkee käsi kädessä asiakaspalvelun ja myynnin kanssa. - Meillä on myös hyvin laaja palveluportfolio, joka sisältää Europan maantiekuljetukset, yhdistetyt kuljetukset, laiva- ja lentorahdin sekä erikois- ja projektikuljetukset ympäri maailmaa. Voimme valita itse parhaat yhteistyökumppanit, mikä tuo meille merkittävän kilpailuedun, Urmas kertoo.  Teksti: Eila LokkaOta yhteyttä:www.freja.com---Julkaisija: Editori.fihttps://www.editori.fi/artikkeli/customised-transport-services-without-compromising-on-quality/

Stressivapaa Saimaa matkailumaailman kartalle

Saimaan aluetta ryhdytään markkinoimaan kansainvälisille matkailijoille eksoottisena uutuutena, jossa voi kokea autenttisia elämyksiä turvallisesti ja stressittömästi. Seudulla riittää matkailijoille valinnanvaraa: rantasaunan rauhasta keskelle ennenkokemattomia tapahtumia ja kulttuurisia kiertomatkoja. Tarjolla on kylpylöitä ja risteilyjä, lähiruokaa ja luonnon harmoniaa, hyvinvointipalveluja ja ostoskohteita, urheilijoille treenipaikkoja ja lapsille seikkailupuistoja. Ja nurkan takaa löytyy Pietari, jossa voi piipahtaa helposti samalla reissulla.  "Saimaan alueella on kaikki se, mikä kiinnostaa nyt matkailijoita ympäri maailman. Puhdas, luonnonläheinen ja turvallinen ympäristö kahden metropolin puolivälissä on täynnä erikoisia ja uniikkeja elämyksiä. Meidän pitää vain näyttää voimamme ja hioa yhdessä matkailutuotteemme ja -palvelumme huippukuntoon koko Saimaan alueella. Meillä on nyt kaikki osaaminen ja mahdollisuudet luoda Saimaan alueesta yhtenäinen, selkeä mielikuva, joka houkuttelee niin kotimaisia matkailijoita kuin ostovoimaisia vieraita Kiinaa ja Japania myöten, venäläisiä unohtamatta", toteaa goSaimaa Oy:n brändi- ja markkinointijohtaja Juha Sorjonen. Uudet kumppanit vahvistavat kansainvälistä osaamista Brändin rakentamiseen ja kansainvälisten digitaalisten kanavien hyödyntämiseen saadaan uusien kumppanien myötä vahvaa tukea. Lake Saimaa, Purest Finland -hankkeeseen kilpailutettiin kumppaneiksi markkinointialan toimistoja. Tarjouskilpailutuksen voittajaksi tuli markkinointi- ja viestintätoimisto SEK sekä Mediatoimisto Voitto.  "SEKin ja Voiton kokemus, osaamisen taso ja innovatiivisuus ovat hyvin vakuuttavia. Heillä on todella kirkas näkemys toimintaympäristömme nykytilasta ja tavoitteista. Toteutussuunnitelma oli konkreettinen ja tarvevetoinen ja toimintamalli asiakaslähtöinen ja moderni. Kokonaisuudessaan heidän kokemuksensa, näkemyksenä ja ehdotuksensa istuvat erinomaisesti Saimaan matkailuelinkeinoelämän tarpeisiin", kertoo Sorjonen.  SEK ja Voitto ovat tehneet vuosia tuloksellista matkailumarkkinointia muun muassa Visit Finlandin kanssa. Molemmilla kumppaneilla on laajat, kansainväliset verkostot ja matkailumarkkinoinnin erityisosaamista. "Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen matkailussa on valtavasti potentiaalia. Alueen hienous on tehtävä tunnetuksi ja matkailutuotteiden ostaminen helpoksi. Saimaan alueen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin, mutta käytännön tekeminen on saatava rullaamaan entistäkin paremmin, jotta markkinoinnin lupaukset voidaan lunastaa. Venäläiset matkailijat ovat jatkossakin tärkeässä roolissa, mutta kiinnostavaa potentiaalia on näkyvillä myös Keski-Euroopasta ja Aasiasta. Matkailijat ovat kokeneempia, joten he odottavat laadukasta asiakaskokemusta niin fyysisissä kuin digitaalisissa kohtaamisissa. Tartumme innolla ja kaikella osaamisellamme Saimaan kansainvälisen markkinoinnin haasteisiin", toteaa SEKin strategiajohtaja Tommi Pelkonen. Asiakasdataa ja virtuaalimateriaaleja helmen hiontaan  Saimaan alueen matkailumarkkinoinnissa panostetaan jatkossa voimakkaasti uusiin digitaalisiin mahdollisuuksiin, hyödynnetään asiakasdataa ja rakennetaan virtuaalimateriaaleja. Alueen toimijoita kannustetaan ja tuetaan yhteistyöhön, kehittämään yhdessä osaamista ja paketoimaan räätälöityjä tuotteita eri kohdemarkkinoille. "Saimaa on kuin hiomaton helmi, joka on vain odottanut mahdollisuutta näyttää upeutensa koko maailmalle. Turvallisuus, puhtaus, monipuoliset elämykset ja kaiken helppo sujuminen ovat nyt asioita, joita matkailijat arvostavat ympäri maailman. Saimaalla ei tarvitse pitkästyä, mutta siellä saa halutessaan olla rauhassa", kiteyttää asiakkuusjohtaja Raisa Summanen Mediatoimisto Voitosta. Lisätietoja: Juha Sorjonen, goSaimaa, brändi- ja markkinointijohtaja, 040 8412 480, juha.sorjonen@gosaimaa.com Tommi Pelkonen, SEK, strategiajohtaja, 040 505 0821, tommi.pelkonen@sek.fi Raisa Summanen, Voitto, asiakkuusjohtaja, 044 535 0024, raisa.summanen@mediatoimistovoitto.fi goSaimaa Oy on yrityselämävetoinen yhtiö, jonka ydintehtävä on toteuttaa ja johtaa Etelä-Karjalan alueen matkailun yhteismarkkinointia. Yhtiön omistavat laajasti alueen matkailualan yritykset, kaupungit ja kunnat.https://www.gosaimaa.com.   SEK on markkinoinnin ja viestinnän luova talo. Vuonna 1935 perustettu SEK on suomalainen markkinointiviestintäalan toimija ja osa perheomisteista Salomaa Groupia. SEK on Suomen johtava luovan alan kansainvälinen yritys, jonka palveluksessa on yli 100 huippuosaajaa.https://sek.fi/Voitto on suomalainen mediatoimisto, joka ymmärtää ihmistä ja aikaa. Voitto tarjoaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa asiakasymmärryksen syventämiseen, valitsee parhaat vaikuttamisen kanavat ja suunnittelee integroituja mediaratkaisuja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille Suomessa ja maailmalla. Voitto kuuluu Salomaa Groupiin ja on 100 %:sti Salomaa Yhtiöiden omistama.http://mediatoimistovoitto.fi/

Bittium Oyj alentaa vuoden 2017 taloudellista ohjaustaan

Pörssitiedote Vapaa julkaistavaksi 10.10.2017 klo 17:58 Bittium Oyj alentaa vuoden 2017 taloudellista ohjaustaan Bittium Oyj alentaa vuotta 2017 koskevaa taloudellista ohjaustaan. Syynä tähän on Meksikon Mexsat-satelliittipuhelinjärjestelmään liittyvien tuotetoimitusten aloituksen siirtyminen pääosin vuodelle 2018 johtuen meksikolaisten viranomaisasiakkaiden sisäisistä syistä. Aiemmin yhtiö odotti näiden tuotetoimitusten ajoittuvan vuoden 2017 toiselle vuosipuoliskolle. Bittium odottaa vuoden 2017 liikevaihdon olevan alempi kuin edellisvuonna (64,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liiketuloksen odotetaan olevan selvästi negatiivinen (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). Tammi-kesäkuu 2017 puolivuosikatsauksessaan 9.8.2017 yhtiö vielä arvioi vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna (64,2 miljoonaa euroa vuonna 2016) ja liiketuloksen olevan negatiivinen (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). Mexsat-mobiililaitteiden tuotetoimitusten määrän pieneneminen vuonna 2017 ei muuta Bittiumin julkaisemaa pitkän tähtäimen kasvunäkymää. Vuoden 2017 on jo aiemmin ennakoitu olevan haasteellinen pääosin erään merkittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön päättymisen takia. UUSI: Vuoden 2017 näkymät Bittium tulee jatkamaan epäorgaanisen kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla tuote- ja palvelualueilla ja on valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa. Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille. Bittiumilla on edelleen hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä. Bittiumin tavoitteena on edelleen kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa. Bittium on aiemmin ilmoittanut tavoittelevansa 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja pyrkivänsä saavuttamaan 10 prosentin liikevoittotavoitteen viimeistään vuoden 2017 aikana. Yhtiö uskoo tulevina vuosina pystyvänsä kasvattamaan liikevaihtoa jopa aiemmin ilmoitettua tavoitetta enemmän ja asettaa tavoitteekseen ylittää 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite. Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavuttaa liikevaihdon kasvuun ja liikevoittotasoon asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Vuoden 2017 liikevaihdon kehitykseen negatiivisesti vaikuttavat aiemmin julkaistu merkittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön päättyminen, Mexsat-satelliittipuhelinjärjestelmään liittyvien tuotetoimitusten aloituksen siirtyminen pääosin vuodelle 2018 sekä tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi tehdyt panostukset. Bittium odottaa vuoden 2017 liikevaihdon olevan alempi kuin edellisvuonna (64,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liiketuloksen odotetaan olevan selvästi negatiivinen (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). AIEMPI: Vuoden 2017 näkymät (julkistettu 9.8.2017) Bittium tulee jatkamaan epäorgaanisen kasvumahdollisuuksien tutkimista kaikilla tuote- ja palvelualueilla ja on valmis investoimaan yritysostoihin, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa. Langattomuuden lisääntyminen, yhä kasvavat tiedonsiirtomäärät ja tarve turvatulle tiedonsiirrolle luovat kysyntää Bittiumin osaamiselle, tuotteille ja tuotealustoille. Bittiumilla on edelleen hyvät mahdollisuudet kasvaa kannattavasti pitkällä aikavälillä. Bittiumin tavoitteena on kasvattaa tuotteisiin ja tuotealustoihin perustuvaa liikevaihtoa. Bittium on aiemmin ilmoittanut tavoittelevansa 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja pyrkivänsä saavuttamaan 10 prosentin liikevoittotavoitteen viimeistään vuoden 2017 aikana. Yhtiö uskoo tulevina vuosina pystyvänsä kasvattamaan liikevaihtoa jopa aiemmin ilmoitettua tavoitetta enemmän ja asettaa tavoitteekseen ylittää 10 prosentin vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite. Yhtiö ei kuitenkaan usko voivansa saavuttaa liikevaihdon kasvuun ja liikevoittotasoon asetettuja tavoitteita vielä vuonna 2017. Syy tähän on aiemmin julkistamamme merkittävän tietoliikenneasiakkaan yhteistyön päättyminen. Tässä laajuudessa tapahtuvan suuren ja nopean palveluliiketoiminnan liikevaihdon laskun korvaaminen lyhyellä aikavälillä muilla hankkeilla ei ole mahdollista, mikä vaikuttaa erityisesti vuoden 2017 liikevaihdon ja liiketuloksen kehittymiseen. Lisäksi vuoden 2017 liikevoiton tasoon vaikuttavat osaltaan myös tulevaisuuden kasvun mahdollistamiseksi aloitetut panostukset. Bittium odottaa vuoden 2017 liikevaihdon pysyvän samalla tasolla kuin edellisvuonna (64,2 miljoonaa euroa vuonna 2016). Liiketuloksen odotetaan olevan negatiivinen (2,5 miljoonaa euroa vuonna 2016). Oulu, 10.10.2017Bittium OyjHallitus Lisätietoja: Hannu HuttunenToimitusjohtajaPuh. 040 344 3507 Jakelu: Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineet Bittium Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita ja 30 vuoden aikana kertynyttä syvällistä radioteknologian osaamistaan. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita. Lisäksi Bittium tarjoaa korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Marraskuusta 2016 alkaen Bittium tarjoaa asiakkailleen myös terveydenhuollon teknologian tuotteita ja palveluita biosignaalien mittaamiseen kardiologian, neurologian, kuntoutuksen, työterveyden ja urheilulääketieteen osa-alueilla. Bittiumin vuoden 2016 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,5 miljoonaa euroa. Bittium Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä. www.bittium.com

K-Market lahjoittaa yli 10 000 euroa helsinkiläisille nuorille

K-RYHMÄ LEHDISTÖTIEDOTE 11.10.2017 K-Market oli mukana syyskuun viimeisellä viikolla järjestetyssä Lähiöfest2017-tapahtumassa yhtenä pääyhteistyökumppanina. K-Marketin tavoitteena oli herätellä suomalaisia pohtimaan uudella tavalla lähiöiden sekä lähikauppojen roolia ja tulevaisuutta. Festivaaliviikonlopun aikana Vuosaaren lukion tiloihin perustettu K-Marketin pop-up-ravintola Safka herätti valtavasti kiinnostusta. Safka oli auki kahtena päivänä ja ravintolassa vieraili noin 2000 kävijää. Tämän lisäksi K-Market oli mukana Lähiöfest2017-tapahtuman neljällä tapahtumatorilla. ”Haluan kiittää Helsingin kaupunkia, Lähiöfest2017-tapahtuman tuottajia sekä kaikkia yhteistyökumppaneitamme, jotka mahdollistivat pop-up-ravintolan ja tapahtumatorien järjestämisen”, kertoo K-Market-ketjun johtaja Jesper Åberg. Viikonlopun kaikki tuotot, yhteensä 10 277 euroa lahjoitetaan lyhentämättömänä Ruuti-toiminnan kautta helsinkiläisille nuorille. Lisäksi ravintolasta ylijääneet ruoat lahjoitettiin Pelastusarmeijan ruoanjakeluun. Apulaispormestari Razmyar: ”Tärkeä lahjoitus nuorten osallistumiselle”Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan asioista vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar iloitsee lahjoituksesta. ”Olemme Helsingin kaupungilla hyvin iloisia tästä lahjoituksesta, joka tukee tärkeää nuorten Ruuti-toimintaa. Ruuti on kaikille helsinkiläisille nuorille ja sen avulla nuoret pääsevät mukaan vaikuttamaan omaan kaupunkiinsa. Kiitämme lämpimästi K-Marketia!” apulaispormestari Nasima Razmyar sanoo. Ruuti on helsinkiläisten nuorten oma vaikuttamisjärjestelmä, jossa nuoret voivat vaikuttaa ja tehdä Helsingistä paremman kaupungin. Nuoret on otettu huomioon myös kaupungin uudessa strategiassa. ”Helsingin kaupunki on päättänyt, että pidämme jokaisen nuoren mukana ja ehkäisemme syrjäytymistä. Ruuti-toiminnan avulla voimme tukea nuorten osallisuutta ja toimijuutta”, Razmyar kertoo. Lähiöfest2017 kokosi eri toimijat samaan tapahtumaanSyyskuun viimeisellä viikolla järjestetty Lähiöfest2017 oli Suomen suurin lähiöihin keskittynyt kaupunkitapahtuma. Tapahtuman vastaavana tuottaja toimi Egnahem media Oy, jonka aloitteesta lähiöfestivaali on saanut alkunsa Vantaan Mikkolassa vuonna 2015 nimellä Our House 2015. Helsingissä tapahtuma kasvoi yhteensä kymmeneen lähiöön ja kaupunginosaan: Vuosaareen, Malmille, Kontulaan, Pohjois-Haagaan, Kannelmäkeen, Herttoniemenrantaan, Jakomäkeen, Lauttasaareen, Siltamäkeen ja Kalasatamaan. Tapahtuma toteutettiin yhteistyömallilla, jossa julkisen sektorin toimijat, yritykset, yliopistot, yleishyödylliset organisaatiot sekä vapaat toimijat toimivat aktiivisina sisällöntuottajina. Yhteistyömalli mahdollisti uudenlaisia projekteja, kuten K-Marketin Safka-ravintolan. Lisätietoja:Ruuti: www.ruuti.munstadi.fi/K-Market: www.k-market.fi/lahiofestLähiöfest2017: www.lähiöfest2017.fi K-Market: Minttu Tirkkonen, Viestintäpäällikkö, 050 350 4937, minttu.tirkkonen@kesko.fi Lähiöfest2017: Katja Lindroos, vastaava tuottaja, 050 354 1411, katja@lahiofest.fi Helsingin kaupunki: Apulaispormestari Nasima Razmyar, apulaispormestarin erityisavustaja Hanna Isbom, puh. 050 413 8299, hanna.isbom@hel.fi K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi.

Kari Hotakaisen rakastettu Juoksuhaudantie klovniversiona Helsingin Kaupunginteatteriin

Teatteriklovneriaan erikoistuneen Red Nose Companyn supersuosittu Juoksuhaudantie saa uusintaensi-iltansa Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä 1. marraskuuta. Esitys nähdään Arenassa viitenä marraskuun iltana. Red Nose Companyn Juoksuhaudantie on hulvaton komedia, jossa taitavat Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama hyppäävät roolista toiseen ja käyvät läpi Kari Hotakaisen Finlandia-palkitun romaanin kahdessa tunnissa. Otso Kauton ohjaaman huippusuositun esityksen kruunaa klovnikaksikon esittämä livemusiikki Neil Youngista U2:een ja Johnny Cashiin. Esityksen puvut on suunnitellut Tuomas Lampinen ja valosuunnittelusta vastaa Jere Kolehmainen. Esitys on yhteistuotanto Teatteri Quo Vadiksen kanssa. Tarina lähtee liikkeelle, kun Matti Virtanen on menettänyt perheensä. Kotirintamalla – ruoanlaitossa ja lastenhoidossa – kunnostautunut mies tippuu tyhjän päälle. Matti oivaltaa, että hankkimalla talon hän voisisaada vaimonsa pyörtämään eropäätöksen. Esikaupunkialueen lenkkipolut johdattavat miehen keskelle rintamamiestalojen idylliä. Yli 14-vuotiaille sopivan Juoksuhaudantien kantaesitys oli Teatteri Avoimissa Ovissa vuonna 2014. Esitys on nähty kiertueella 74 kertaa aina Helsingistä Kajaaniin ja Lappeenrannasta Poriin. Red Nose Company on helsinkiläinen ammattiteatteriryhmä, josta on nopeasti tullut yksi maamme kysytyimpiä kiertueteattereita. Tällä hetkellä ohjelmistossa ovat esitykset Juoksuhaudantie, Punainen viiva ja Keisarin uudet vaatteet. Ryhmällä on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana jo yli 15 000 katsojaa ympäri maan. Red Nose Company tekee esityksiä kaikenikäisille, ja kiertää maamme merkittävimmillä näyttämöillä. Vuonna 2017 ryhmä valittiin mukaan kulttuurirahastojen Taidetestaajat-hankkeeseen, jonka puitteissa tarjotaan kulttuuria kahdeksasluokkalaisille. Red Nose Company on ensimmäinen teatteriklovneriaan erikoistunut ryhmä Suomessa. Sen perusti vuonna 2005 joukko nuoria ammattinäyttelijöitä. Juoksuhaudantie , uusintaensi-ilta 1.11.2017 ja esitykset 30.11. saakka Helsingin Kaupunginteatterin Arena-näyttämöllä (Hämeentie 2)Liput 17 - 34 € (sis. pm)

Koulujen sisäilmaan haetaan parannusta suomalaispilotissa

VTT koordinoi terveellisempään ja turvallisempaan ympäristöön ja sitä kautta parempaan elämänlaatuun tähtäävää eurooppalaista ESTABLISH-hanketta, jonka Suomen pilotti toteutetaan kouluympäristössä. Suomalaiskouluja haetaan nyt mukaan ensi syksynä alkavaan kokeiluun, jossa paneudutaan sisäilman parantamiseen.Projektissa luodaan uudenlaisia personoituja sovelluksia ja palveluja käyttäjille yhdistämällä henkilökohtaisia fysiologisia mittauksia ja antureilta saatavaa tietoa sisä- ja ulkoilman laadusta.Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy toteuttaa pilotin yhdessä suomalaisten yritysten, Inspector Sec Oy:n, Bigdatapump Oy:n ja UniqAir Oy:n, kanssa. Tavoitteena on saada tietoa sisäilman laadun vaikutuksista oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin sekä sisäilman laadun mittaamisesta luotettavasti.”Koulut pääsevät vaikuttamaan myös siihen, millaisia tulevaisuuden ratkaisuja sisäilman laadun määrittämiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi kehitetään esimerkiksi erilaisten digitaalisten palvelujen muodossa”, kertoo projektipäällikkö Kaisa Vehmas VTT:ltä.Pilotissa kerätään tietoa sisäilman laadusta erilaisilla antureilla, joita asennetaan luokkahuoneisiin.Pilotin aikana opettajille annetaan käyttöön rannetietokoneet henkilön fysiologisen tiedon keräämiseksi. He voivat myös antaa mobiilisovelluksen avulla palautetta siitä, millaiseksi he itse kokevat sisäilman laadun ja oman hyvinvointinsa.Kokeilun toisessa vaiheessa opettajille jaetaan mobiilisovelluksen avulla toimintaympäristöön ja omaan hyvinvointiin liittyvää tietoa.Pilvianalytiikkaa rakentavan Bigdatapump Oy:n projektivastaava Samuli Pöntinen painottaa teknologian merkityksen lisäksi tietoturvakysymyksiä. ”Ensiluokkainen yksilön tietosuoja ja käyttäjille läpinäkyvä datan käsittely ovat olennainen osa projektin toteuttamista. Pilveen perustuvan teknologian avulla voimme saavuttaa parhaan tuloksen sekä käyttäjähyödyn, toteutettavuuden että tietoturvallisuuden näkökulmasta.”Pilotti toteutetaan syksyllä 2018, ja se kestää noin neljä kuukautta.Elinympäristöömme sijoitettujen anturien määrän odotetaan kasvavan lähivuosina huomattavasti. Tämä tarjoaa valtavan potentiaalin kehittää uusia yksilöllisiä ja dataan perustuvia sovelluksia ja palveluita.Kaikkiaan Euroopan laajuisessa ESTABLISH (Environmental Sensing To Act for a Better quality of LIfe: Smart Health) -hankkeessa on mukana 20 yritystä 7 maasta. Projektin päätavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen ilmanlaatua tarkkailemalla ja sitä parantamalla.Hankkeen muissa piloteissa optimoidaan kulkuväline- ja reittivalintoja ilmansaasteiden pienentämiseksi kaupunkiolosuhteissa sekä parannetaan sisäilman laatua älykkäiden lämmitys- ja ilmastointilaitteiden avulla.Lisää hankkeesta: http://www.vtt.fi/sites/ESTABLISH  Twitterissä: @ESTABLISH_ITEA  Lisätietoja:VTTKaisa Vehmas, projektipäällikköPuh. 0400 127 116kaisa.vehmas@vtt.fi

Aivojen toistuva tasavirtastimulaatio on hyvin siedettyä

Aivojen tasavirtastimulaation sivuvaikutukset eivät lisäänny hoitojakson edetessä, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. Tasavirtastimulaatio on menetelmä, jossa aivojen toimintaan pyritään vaikuttamaan johtamalla päähän heikko sähkövirta päänahalle asetettujen elektrodien kautta. Se voi soveltua muun muassa masennus- ja aivohalvauspotilaiden hoitoon. – Stimulaatiokertojen lukumäärän ei havaittu vaikuttavan sivuvaikutusten määrään tai voimakkuuteen, toteaa Aaron Kortteenniemi, tutkimuksen ensimmäisenä kirjoittajana toiminut tohtorikoulutettava. – Sen sijaan iäkkäämmillä havaittiin voimakkaampaa ihon punoitusta elektrodien alla. Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen osallistui 82 tervettä, aikuista miestä, joista puolet sai aitoa stimulaatiota, puolet lumestimulaatiota. Jokainen koehenkilö sai stimulaatiota viitenä perättäisenä päivänä. Osallistujat ja tutkijat täyttivät joka tutkimuskerralla lomakkeen havaituista sivuvaikutuksista. Tiedot analysoitiin käyttäen uudenlaista lähestymistapaa, joka keskittyi hoitokertojen määrän vaikutuksen arviointiin. – Stimulaatioon näyttäisi liittyvän ainoastaan ihon punoitusta elektrodien alla. Muissa sivuvaikutuksissa ei juuri ollut eroja ryhmien välillä, kuvailee Kortteenniemi. Aivojen tasavirtastimulaatio (tDCS) on lupaava hoitomuoto esimerkiksi masennuksen hoidossa ja aivohalvauksen kuntoutuksessa. Kumpikin näistä sairauksista aiheuttaa suurta haittaa potilaalle ja suuria kustannuksia yhteiskunnalle. Aivojen tasavirtastimulaatio voi tulevaisuudessa olla hoitovaihtoehto tilanteisiin, joissa nykyiset hoitomuodot eivät sovellu käytettäviksi. Potilashoidossa stimulaatiojaksot ovat usein pitkiä, noin kymmenen päivää kestäviä, mutta tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että sivuvaikutukset säilyvät lievinä. Tutkimuksen menetelmiä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös suuremmissa aineistoissa, jolloin voidaan selvittää, mitkä potilasryhmät saavat hoidon hyödyt vähimmillä haitoilla. Lisätietoja: Tohtorikoulutettava Aaron Kortteenniemi, aaronk (a) student.uef.fi, 044 5278898 Dosentti, LT Soili Lehto, email. soili.lehto (a) helsinki.fi Kortteenniemi A, Javadi AH, Wikgren J, Lehto SM. Progression of adverse effects over consecutive sessions of transcranial direct current stimulation. Clinical Neurophysiology, julkaistu verkossa 7.10.2017. https://doi.org/10.1016/j.clinph.2017.09.112

Eforan digiloikalle kunnossapitoalan yritysinnovaatiopalkinto

Promaint ry:n tutkimus- ja koulutustoimikunnan ja hallituksen sekä Suomen Messusäätiön jakama yritysinnovaatiopalkinto on annettu Efora Oy:n digiloikalle. Palkinnon myöntämisen perusteluissa mainittiin, että ratkaisu yhdistää monia erillisiä innovaatioita ja se on käytännön toiminnassa. Palkinto jaettiin Kunnossapito 17 –messujen yhteydessä ja sen luovuttivat Promaintin hallituksen jäsen Timo Jatila sekä Suomen Messusäätiön puolesta Tomi Niemi. Eforan puolesta palkinnon vastaanottivat kunnossapitoasentaja Kari Kekäläinen, kunnossapitoinsinööri Pekka Silvennoinen, projektipäällikkö Antti Kymäläinen, projektipäällikkö Harri Pöllänen sekä kehitysjohtaja Veijo Pitkäniemi. – Stora Enson älykkään kunnossapidon yhtiönä Eforan tavoitteena on digitalisoida kunnossapidon osa-alueita ja prosesseja sekä mahdollistaa sillä tavalla organisaation itseohjautuvuus. Digitaaliset työkalut tukevat käytännön tekemistä, keventävät rutiineja ja raivaavat kunnossapitohenkilöstölle aikaa lisäarvon tuottamiseen, kertoo Veijo Pitkäniemi. Keskeiset ratkaisut, joilla Efora on uudistanut prosessejaan viimeksi kuluneen runsaan vuoden aikana, ovat raportointialusta Rapsa, mobiilikäyttöliittymä Välkky, materiaalinhallintajärjestelmä Agilon sekä alihankinnan toiminnanohjauspalvelu Site Manager. – Rapsan avulla voimme seurata ja visualisoida lähes reaaliaikaisesti keskeisiä kunnossapitoon ja käyttövarmuuteen liittyviä mittareita, kuten suunnitelmallisen tekemisen ja ennakkohuoltojen tilannetta ja kehitystrendejä. Välkky on asentajiemme mobiilityökalu, jolla he tekevät turvallisuushavainnot, vika- ja huoltoilmoitukset, työtilaukset ja –määräimet mistä tahansa tuotantolinjan varrelta. – Agilon puolestaan on Konecranesin kehittämä materiaalinhallintajärjestelmä, johon olemme liittäneet web-pohjaisen sovelluksen automaation hallintaan. Site Manager automatisoi alihankkijoiden työnhallinnan seuraamisen ja viranomaisraportoinnin, Veijo Pitkäniemi tiivistää kuvauksen ratkaisuista. Eforan digiloikka on vuonna 2015 käynnistetyn strategian toimeenpanoa. Siinä on osallistettu vahvasti koko henkilöstöä. – Jokainen ammattilainen haluaa kehittää ja uudistaa osaamistaan. Kaikilla kehittämillämme ratkaisuilla on suuri vaikutus rutiinityön vähentämiseen ja henkilöstön osaamisen järkevämpään, itseohjautuvaan käyttöön. Kehitys on tehty yhdessä henkilöstön kanssa ja siihen on osallistunut ryhmiä eri organisaatiotasoilta. Uudet toimintatavat muuttavat kunnossapitotyön tekemistä, joten uudistukseemme kuuluu jatkuvasti lisäkoulutusta ja johtamistaitojen kehitystä, Pitkäniemi jatkaa. (kuvatekstit) (KUVA 1) Vuoden 2017 yritysinnovaatiopalkinto myönnetään Eforalle, kertoo Promaintin toiminnanjohtaja Jaakko Tennilä. Eforan tiimissä palkintoa vastaanottivat (vasemmalta) Pekka Silvennoinen, Kari Kekäläinen, Antti Kymäläinen, Harri Pöllänen ja Veijo Pitkäniemi. Heidän vierellään palkinnon luovuttaneet Suomen Messusäätiön edustajana Tomi Niemi sekä Promaintin hallituksen jäsen Timo Jatila. (KUVA 2) Voittajia koko firma. Eforaa edustivat palkintojenjaossa (vasemmalta) Antti Kymäläinen, Veijo Pitkäniemi, Harri Pöllänen, Pekka Silvennoinen ja Kari Kekäläinen.

S-ryhmän myynti kasvoi – myös loppuvuodelle odotetaan kasvua

– Kotimaan päivittäistavarakauppamme kasvaa edelleen alan markkinakehitystä vauhdikkaammin. Lisäksi olen tyytyväinen koko vuoden jatkuneeseen vahvaan kasvuumme erityisesti ABC-ketjussa ja Sokos-tavarataloissa, SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo. Alkuvuonna ja elokuun lopussa jatkettu hintojen laskeminen tuki S-ryhmän Suomen päivittäistavarakaupan hyvää kehitystä. Myynti kasvoi 2,0 prosenttia ja oli 5 147 miljoonaa euroa. Myös käyttötavarakaupassa S-ryhmä on pärjännyt hyvin alan muuhun markkinaan verrattuna. Alan yleiseen kehitykseen vaikutti kylmä ja sateinen kesä. S-ryhmän rautakaupan myyntiin vaikutti lisäksi myyntineliöiden väheneminen. Pääjohtaja Heikkilä odottaa ryhmän myynnin kehittyvän myönteisesti myös loppuvuonna. –   Arvioimme, että joulukauppamme käy tänä vuonna edellisvuotta vilkkaammin.   S-ryhmän veroton vähittäismyynti 1–9/2017 +------------------+----------------+--------------------------------+|Liiketoiminta-alue|Myynti (milj. €,|Muutos tilanteeseen 1–9/2016 (%)|| |sis. koko S | || |-ryhmä) | |+------------------+----------------+--------------------------------+|Marketkauppa* |5 801 |+1,6 |+------------------+----------------+--------------------------------+|Liikennemyymälä- |1 233 |+6,6 ||ja | | ||polttonestekauppa | | |+------------------+----------------+--------------------------------+|Matkailu- ja |598 |+1,7 ||ravitsemiskauppa* | | |+------------------+----------------+--------------------------------+|Tavaratalo- ja |212 |+1,2 ||erikoisliikekauppa| | |+------------------+----------------+--------------------------------+|Rautakauppa |141 |-10,2 |+------------------+----------------+--------------------------------+|Muut |357 |+9,4 |+------------------+----------------+--------------------------------+|S-ryhmä yhteensä |8 342 |+2,4 |+------------------+----------------+--------------------------------+  *Lukuun sisältyvät myynnit Baltiassa ja Venäjällä. 

NCC lanseeraa kaikki kestävän kehityksen näkökulmat huomioivan työmaakonseptin

Kun 17 000 työntekijää pysähtyy samanaikaisesti keskustelemaan työturvallisuudesta, kun työmaan naapurikoulun koululaisia kutsutaan tutustumaan rakentamiseen, tai kun jätteistä jopa 70 prosenttia pystytään kierrättämään, on kyse vastuullisesta rakentamisesta. Nyt NCC ottaa Suomen rakennusalalla ensimmäisenä käyttöön toimintamallin, joka huomioi työmailla kaikki kestävän kehityksen näkökulmat: taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen. Vastuullinen työmaa on NCC:n uusi käytännönläheinen tapa huomioida kestävä kehitys työmailla. Uusi toimintamalli asettaa vaatimuksia muun muassa turvallisuudelle, reilulle liiketoiminnalle ja energiankäytölle. - Meillä on jatkuvasti käynnissä lukuisia kestävän kehityksen eteen tehtäviä edistysaskeleita, mutta Vastuullinen työmaa kokoaa ne nyt yhden otsikon alle ja yhtenäistää niiden seurannan. Toimintamalli auttaa myös tarkastelemaan vastuullisuutta kaikista sen näkökulmista. Uudella konseptilla kannustamme työmaitamme ylittämään odotukset vastuullisuudessa, ympäristöpäällikkö Johanna Kirkinen kertoo. Vastuullisella rakentamisella huomattavat vaikutuksetRakentaminen, rakennusmateriaalien valmistus ja rakennusten energiankulutus kattavat 40 % globaalista energiankulutuksesta. Rakennusteollisuus käyttää Suomessa merkittävän määrän luonnonvaroja ja työllistää neljännesmiljoona henkilöä. Hankintojen osuus on noin 75 % rakentamisen kokonaiskustannuksista. Taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioivalla rakentamisella on näin ollen merkittävät vaikutusmahdollisuudet kestävään kehitykseen. - Vastuullinen työmaa -toimintamallilla tuotamme lisäarvoa koko rakentamisen arvoketjulle: henkilöstölle, tuotteen toimitusketjulle, tuotteen elinkaarelle sekä koko yhteiskunnalle. Esimerkiksi pienemmillä hiili- ja materiaalijalanjäljillä hillitsemme ilmastonmuutosta ja varaudumme materiaalien kustannusten nousuun, turvallisilla ja reiluilla työmailla houkuttelemme tulevaisuuden taitajia meille töihin ja naapuriyhteistyöllä huolehdimme, että työmme ja sen tulokset muistetaan ilolla, Kirkinen sanoo. Vastuullinen työmaa käynnistyy aluksi seitsemässä hankkeessa. Työmaat sijaitsevat pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Hankkeet ovat sekä uudis- että korjausrakentamiskohteita.

Valiolta iso ympäristöteko: harjakattoiset pakkaukset jatkossa täysin kasvipohjaisia

– Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet tarjoamaan kuluttajille meijerialan vastuullisimmat pakkausratkaisut maailmassa.  Valio otti ensimmäisenä maailmassa käyttöön kokonaan kasvipohjaisesta, uusiutuvasta materiaalista valmistetut maitotölkit Valio Luomu™ maidoissa jo vuonna 2015. On siis luonnollista, että vuonna 2015 aloitettu siirtyminen kohti ekologisempia pakkauksia saa nyt jatkoa, pakkausteknologiapäällikkö Tanja Virtanen-Leppä Valiolta sanoo. Kasvipohjaisen pakkauksen hiilijalanjälki alle puolet entiseen verrattuna Siirtyminen kokonaan kasvipohjaisiin harjakattoisiin pakkauksiin on merkittävä ympäristöteko. Se vähentää riippuvuutta fossiilista raaka-aineista, siis öljystä. Kasvipohjaisen pakkauksen, jossa on myös kasvipohjainen korkki, hiilijalanjälki on alle puolet tavallisesta korkillisesta pakkauksesta.* – Nyt kasvipohjaisiin pakkauksiin siirtyvien tuotteiden määrä on merkittävä. Puhutaan noin 250 miljoonasta tölkistä vuosittain. Voimme näin vähentää pakkauksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 3 140 tonnia vuodessa. Sillä määrällä voisi ajaa yli 8 500 kertaa Helsingistä Kittilään ja takaisin tai lämmittää noin 500 öljylämmitteistä omakotitaloa, jos ne käyttävät 2 400 litraa öljyä vuodessa, Tanja Virtanen-Leppä suhteuttaa. Täysin kasvipohjaisessa tölkissä kaikki pakkauksen kartonki- ja muoviosat on valmistettu kasvipohjaisesta materiaalista. Tölkin aihio valmistetaan kartongista, joka syntyy puukuidusta. Kartonkiaihiossa on myös ohuita muovikerroksia, jotka tekevät pakkauksesta nestetiiviin. Muovikerrokset valmistetaan uusiutuvasta, kasvipohjaisesta muovista. Myös harjakattoisten pakkausten korkit ja niiden kaulaosat on valmistettu uusiutuvasta, kasvipohjaisesta materiaalista. Valion harjakattoisissa pakkauksissa käytettävä uusiutuva muovi valmistetaan sokeriruokoteollisuuden sivuvirtana muodostuvasta kasvietanolista. Perinteisesti muovi valmistetaan öljystä, joka ei ole uusiutuvaa. Kasvipohjainen pakkaus kierrätetään tuttuun tapaan Kokonaan kasvipohjaisten pakkausten käyttöominaisuudet säilyvät ennallaan. Pakkaukset kierrätetään samalla tavalla kuin nestekartonkipakkaukset yleensäkin. Pakkaus tulee siis huuhdella, kuivata, litistää ja pakata ja viedä sen jälkeen kartonkikeräysastiaan. Jos tölkissä on korkki, sen voi jättää paikoilleen tai halutessaan irrottaa ja kierrättää erikseen muovina. Uusiutuva pakkaus ei ole biohajoava. Valion kasvipohjainen pakkaus sai kansainvälisen Scanstar-palkinnon Valion laajamittainen siirtyminen kasvipohjaisiin pakkauksiin palkitaan pohjoismaisella Scanstar 2017 -pakkauspalkinnolla kilpailun Ympäristö-kategoriassa. ScanStar on yhteispohjoismainen pakkauskilpailu, jonka Scandinavian Packaging Association, SPA on järjestänyt vuodesta 1969. Palkinnot jaetaan marraskuun lopussa PackSummit-tapahtumassa Lahdessa. Tutustu animaatioon kasvipohjaisista pakkauksista:   * Comparative Life Cycle Assessment of Tetra Pak® carton packages and alternative packaging systems for liquid food on the Nordic market, Institut für Energie und Umweltforschung Heidelberg, huhtikuu 2017:   Tutkimuksen yhteenveto:   

Muovijätteestä saa arvokasta raaka-ainetta

– Haluamme muovin kiertävän niin kauan kuin sillä on arvoa, Fortumin kierrätys- ja jäteratkaisut -liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Tero Holländer toteaa. Holländerin edustaman Fortumin liiketoiminnan perustehtävän voisi kiteyttää lauseeseen enemmän arvoa jätteistä.  – Haluamme hyödyntää muovijätteen maksimaalisesti ja valmistaa siitä muoviteollisuudelle uusioraaka-ainetta sekä käyttää materiaalia myös omien tuotteidemme valmistuksessa.   Visiomme For a cleaner world kertoo siitä, että haluamme johtaa muutosta kohti resurssien optimaalista käyttöä ja puhtaampaa maailmaa. Tavoitteemme on tulevaisuudessa kierrättää yhä moninaisempia jätevirtoja ja tuoda teollisuuden käyttöön uusia kierrätysperäisiäraaka-aineita. On tärkeää, että Suomessa syntyvää muovijätettä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon kotimaisen muoviteollisuuden raaka-aineena.   Makkarapaketilla on merkitystä Istumme haastatteluhetkellä Fortumin Riihimäen toimipisteessä, missä sijaitsee edistyksellinen Kiertotalouskylä. Kiertotalouskylän Muovijalostamossa käsitellään vuositasolla noin 20 000 tonnia teollisuudelta, kaupalta ja kotitalouksilta kerättyä muovijätettä.  – Muovijalostamomme on ainoa Pohjoismaissa, joka käsittelee myös kuluttajien sekajätteestä eroteltua muovia aina valmiiksi teollisuuden raaka-aineeksi saakka, Holländer kertoo ja painottaa, että kuluttajilla on erittäin tärkeä rooli suomalaisessa kiertotaloudessa.  – Se, että meillä on laitos, ei yksin riitä. Lajittelu kotona ja esimerkiksi muovipakkausten kierrättäminen keräyspisteiden kautta on ensiarvoisen tärkeää, jotta saamme tänne hyvää ja laadukasta materiaalia jatkojalostettavaksi.    Mitään ei heitetä penkkaan Kiertotalouskylään päätyvät kaikki Suomessa kerätyt kuluttajien muovipakkausjätteet.  – Muovi ei ole yksinkertainen kierrätysmateriaali, mutta laitoksemme on varustettu edistyksellisellä teknologialla, joten täällä voidaan kierrättää myös haastavat muovijakeet uudelleen raaka-aineeksi.  Tuotemyynnistä vastaava Kirsi Rantala valottaa prosessia esimerkein.  – Puhtaista raaka-aineista syntyy Fortum CIRCO® -granulaattia eli muovinappulaa, josta muoviteollisuus voi valmistaa esimerkiksi kukkaruukkuja, kastelukannuja ja muovikasseja. Teollisuudelta kerätystä lajitellusta tuotantohylystä ja muovijätteestä valmistamme Fortum CIRCO® -kierrätysmuoviprofiilia. Fortum CIRCO® -kierrätysmuoviprofiiliin toimitamme myös omasta muovijalostamostamme syntyvää tuotantohylkyä. Mikäli muovi ei kelpaa granulaatin tai profiilin valmistukseen, siitä tehdään polttoainetta teollisuuslaitosten rinnakkaispolttoon. Jäljelle jäävä kiertätykseen ja rinnakkaispolttoon kelpaamaton materiaali hyödynnetään energiana omassa voimalaitoksessa, josta se päätyy kaukolämpönä Riihimäen ja Hyvinkään lämpöasiakkaille.    Fortum CIRCO® kestää aikaa ja kulutusta Fortum tosiaan kehittää ja valmistaa kierrätysmuovista myös omia tuotteita. Tästä hyvä esimerkki on CIRCO®-kierrätysmuoviprofiili, joka on kestävä materiaali moniin eri käyttökohteisiin.   CIRCO®-profiileja voidaan käyttää kohteissa, joissa on yleensä totuttu käyttämään puuta tai betonia.  – Muoviprofiilit soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa kosteuden- ja kulutuksenkestoa ja mikä parasta, niitä voidaan jyrsiä, sahata, porata, naulata ja ruuvata. Muoviprofiilit on myös helppo pitää puhtaana, sillä ne kestävät pesua ja kemikaaleja, eikä materiaali ime vettä. Laajaan valikoimaan kuuluvat lautojen lisäksi erilaiset palkit, rimat ja tolpat. Läpivärjättyjä profiileja ei tarvitse maalata, eikä niiden sävy haalistu, joten ne ovat todella kestävä ja pitkäikäinen valinta, Rantala tiivistää tuotteen edut.   …………… Tiesitkö, että oikein käsiteltynä voiteluöljytkin voivat kiertää loputtomasti? Suomessa syntyy vuosittain tuhansia tonneja uudistamiskelpoisia kirkkaita käytettyjä voiteluöljyjä. Käytetyt voiteluaineet ovat vaarallista jätettä ja ne tulee toimittaa asianmukaisesti keräilyyn. Öljyjätteen polttaminen ilman asianmukaista lupaa on kielletty.  Fortum valmistaa Jämsänkosken toimipisteessä kirkkaista jäteöljyistä ketjuvoiteluöljyjä metsäteollisuuden kuljettimiin.  – Puhdistamme ja jatkojalostamme teollisuuden kirkkaat käytetyt hydrauliikka- ym. öljyt ketjuvoiteluöljyiksi. Kuluttajatuotteemme on nimeltään Metsuri-teräketjuöljy, jota käytetään moottorisahoissa. Tähän prosessiin tarvitsemme korkealaatuista raaka-ainetta, jota keräämme suoraan tuottajilta, öljyjen tuotemyyntipäällikkö Martti Pentikäinen Fortumilta kertoo.     FORTUM Kiinnostuitko?  www.fortum.com/wastesolutions Soita asiakaspalveluumme 010 7551 625 tai lähetä viestiä asiakaspalvelu@fortum.comTeksti: Mia Heiskanen---Julkaisija: Editori.fihttps://www.editori.fi/artikkeli/muovijatteesta-saa-arvokasta-raaka-ainetta/

Maksalaatikkopäivän rusinavaaleissa äänestettiin innokkaasti: rusinat kuuluvat maksalaatikkoon

Saarioisten Perinteisessä maksalaatikossa on keskimäärin 21 rusinaa, mutta se onko maksalaatikossa ylipäänsä sijaa rusinoille, on kysymys, johon on yhtä monta mielipidettä kuin syöjääkin. Näitä mielipiteitä kartoitettiin myös Saarioisten Facebook-sivulla järjestetyssä Rusinavaalit-livelähetyksessä. ”Oli ilo huomata, että suomalainen perinneruoka herättää tunteita. Osasimme toki uumoilla aiheen herättävän keskustelua, sillä viime viikon alussa Saarioisten Facebook-sivulla julkaistu ennakkoääniä kartoittava postaus keräsi runsaassa viikossa yhteensä yli 15 000 ääntä tai kommenttia”, kertoo viestintäpäällikkö Anu Lehtinen Saarioisilta. Eilisen live-lähetyksen lisäksi äänestää sai Helsingissä, Turussa ja Tampereella järjestettyjen maksalaatikkojakelujen yhteydessä. “Olemme ihmisten intohimoisesta suhtautumisesta erittäin mielissämme. Se kielii tuotteen ikonisuudesta ja siitä, että maksalaatikko on ansainnut oman päivänsä”, Lehtinen iloitsee.  Annettujen äänten lisäksi vaalit kirvoittivat myös tuhansia kommentteja, joista monissa jaettiin maksalaatikkoon liittyviä muistoja. Maksalaatikkoaiheisia muistoja on voinut jättää Saarioisten kotisivuille, jossa muistelijoiden kesken on arvottu maksalaatikko-t-paitoja ja -julisteita graafikko Erik Bruunin kuvituksella. Lähes 400 ihmistä on käynyt sivustolla kertomassa oman muistonsa. Alkuperäisen maksalaatikkoreseptin takana oli Saarioisilla työskennellyt talousopettaja Mertta Järvi. Tuotteen resepti on pysynyt muuttumattomana vuodesta 1957 asti. Nykyäänkin riisiä ja maksaa maustavat valkopippuri ja suola. 60 vuodessa valmistusmäärät ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi: Saarioisten maksalaatikko on Suomen ostetuin valmisruoka-ateria*, ja sitä myydään lähes 9 miljoonaa rasiaa vuodessa. Lisätietoja: Saarioinen Oy, Anu Lehtinen, viestintäpäällikkö, puh. 050 529 8569 *Lähde: Nielsen Homescan valmisruoan valmiit ateriat, 52vkoa arvossa päättyen 16.7.2017

ESKO AHO JOHTAMAAN CINIA GROUP OY:N HALLITUSTA

TIEDOTUSVÄLINEILLE 11.10.2017 Cinia Group Oy:n omistajat ovat 10.10.2017 päättäneet yhtiön hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta. Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin viisi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Esko Aho, Heidi Koskinen ja Janne Yli-Äyhö sekä uudelleen hallitukseen valittiin Karri Alameri ja Hanna Maria Sievinen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Aho. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan 6.6.2017 tekemän päätöksen mukaisesti Cinia Group Oy on siirretty elokuussa 2017 Governia Oy:n omistuksesta valtion suoraan omistukseen ja Cinia Group Oy:n valtio-omistajaohjaus on siirretty 1.9.2017 alkaen liikenne- ja viestintäministeriölle. Valtion ohella Cinian omistajina ovat Ilmarinen ja OP Ryhmä. Lisätietoja antavat: Cinia Group Oy, toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila, puh. 050 2179, aj.knaapila@cinia.fi Liikenne- ja viestintäministeriö, ohjausyksikkö (konserniohjausosasto), yksikön johtaja, hallitusneuvos, Sanna Ruuskanen, puh. 0295 34 2077, sanna.ruuskanen@lvm.fi  Cinia Group tarjoaa älykkäitä verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistopalveluita sekä turvallisia pilvipalveluita, jotka poistavat etäisyyksien merkityksen ja parantavat maailman toimivuutta. Vahva osaaminen kriittisissä järjestelmissä sekä oma yli 10 000 kilometrin laajuinen kuituoptinen runkoverkko Pohjois-Euroopassa mahdollistavat yrityksille tietoturvallisen it-infrastruktuurin ja tulevaisuuden pilvipohjaisen toimintaympäristön. Cinian C-Lion1-merikaapeli vahvistaa Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita tarjoamalla lyhimmän ja nopeimman reitin Keski-Euroopasta pohjoisen Euroopan datakeskuksille ihanteellisiin oloihin sekä Aasian ja itäisen Euroopan markkinoille. Suomalaisen Cinian palveluksessa on noin 230 osaajaa. Lisätietoa: www.cinia.fi

Järjestäjien odotukset ylittyivät Helsingin kongressikesässä

Kuva: Kim Öhman Kongressikesä oli Helsingissä jälleen vilkas. Jo pelkästään touko-syyskuun aikana järjestettyihin kongresseihin osallistui yli 38 000 vierasta, jotka toivat Helsinkiin noin 50 miljoonaa euroa matkailutuloja. Tänä kesänä toista kertaa järjestetty Highlights in HEL -tapahtuma, jossa esiteltiin paikallista erityisosaamista, oli myös menestys. Kesäkuussa julkaistun UIA:n (Union of International Associations) kansainvälisen kongressitilaston mukaan Helsinki oli viime vuonna ensimmäistä kertaa pohjoismaiden suosituin kongressikaupunki ja maailman vertailuissa sijalla 15. Helsingin suosio näkyi jälleen myös vilkkaana kongressikesänä. Helsingissä järjestettiin tänä kesänä noin 150 kansainvälistä kongressia, jotka houkuttelivat kaupunkiin yli 38 000 kongressivierasta. Tämä on yli 8 000 vierasta enemmän kuin viime kesänä. Kesän kongressivieraat toivat Helsinkiin matkailutuloja yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. ”Sen lisäksi, että Helsingillä on toimivan ja luotettavan kongressikaupungin maine, täältä löytyy myös paljon erityisosaamista puhumattakaan korkeasta tutkimuksen tasosta monilla tieteenaloilla”, kertoo Helsinki Marketingin kongressipäällikkö Ines Antti-Poika. Helsinki houkutteli kongressikävijöitä yli järjestäjien odotusten. World Glaucoma Congress  teki kaikkien aikojen kävijäennätyksensä, sillä tapahtumaan osallistui lähes 3500 vierasta odotetun 3000 vieraan sijaan. Maailman suurimpaan allergologian alan tieteelliseen EAACI -kongressiin (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) osallistui yli odotusten ennätykselliset 8100 vierasta. EAACI-kongressin matkailutulovaikutusten voidaan arvioida olleen yhteensä yli 12 miljoonaa euroa.  ”Molempien kongressien osallistujilta saatiin todella hyvää palautetta järjestelyjen sujuvuudesta sekä kaupungin tarjoamista palveluista ja puitteista. Koska etenkin suurten kansainvälisten kongressien isännyydestä käydään maailmalla kovaa kilpailua, positiivinen palaute ja onnistumiset toimivat hienosti kannustavina esimerkkeinä tuleville järjestäjille”, Antti-Poika sanoo. Highlights in HEL -tapahtuman pääteemana Itämeri Tänä vuonna toista kertaa järjestetyssä Highlights in HEL -tapahtumassa Helsinki Marketing isännöi kutsuvieraita yhteensä 18 kansainvälisestä järjestöstä, kongressipalvelutoimistosta ja risteilyvarustamosta. Potentiaalisille asiakkaille esiteltiin paikallista erityisosaamista ja monipuolista kumppanitoimintaa. ”Vierailu ylitti odotukseni. Saimme hyvän kuvan siitä, mitä tämä kaupunki voi tarjota. Toivon, että voimme tulevaisuudessa tuoda kansainvälisen kongressimme tai yhden pienemmistä seminaarimme Helsinkiin,” kommentoi tapahtuman kutsuvieras. Highlights in HEL -tapahtuman pääteemana oli Itämeri sekä suomalainen cleantech-osaaminen. Vieraat tutustuivat esimerkiksi maailman ensimmäiseen LNG-jäänmurtaja Polarikseen ja Aker Arcticin jäänmurtolaboratorioon. Vierailuohjelmassa tuotiin esille myös suomalaista designia ja palvelumuotoilua. Osallistava toimintatapa sai paljon kiitoksia osallistujilta. ”Highlights in HEL -tapahtuma oli kaikin puolin onnistunut, ja etenkin vieraat pitivät ohjelmakokonaisuutta virkistävän erilaisena. Konsepti istuu hyvin myös kaupungin markkinointistrategiaan, jonka linjausten mukaan Helsinki tunnetaan tulevaisuudessa vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunkina”, kertoo Helsinki Marketingin kongressipäällikkö Ines Antti-Poika.   Lisätiedot: Ines Antti-PoikaHelsinki Marketing, kongressipäällikkö050 3863 472ines.antti-poika@hel.fi https://beta.myhelsinki.fi/en/meetings-and-events

SOTKAMO SILVER TILASI RIKASTAMORAKENNUKSEN JA SEN RAKENTAMISEN RUUKKI CONSTRUCTIONILTA. INVESTOINTIEN SUURUUS ON NOIN 6,5 M€

Onnistuneen optio-oikeusannin jälkeen Sotkamo Silver jatkaa Hopeakaivoksen avaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Yhtiö on päättänyt käynnistää Hopeakaivoksen rikastamon rakennuksen suunnittelun ja rakentamisen. Nyt päätettyjen investointien koko on noin 6,5 miljoonaa euroa. Urakoitsijaksi ja rakennuksen toimittajaksi on valittu Ruukki Construction Oy. Rakennuksen ja liittyvien investointien odotetaan valmistuvan kesäkuun 2018 loppuun mennessä. ”Olen tyytyväinen, että yhtiön hallitus päätti käynnistää rikastamorakennuksen rakentamisen yhtiön vahvan kassan turvin, vaikka neuvottelut kokonaisrahoituspaketista yhä jatkuvat. Tämä päätös nopeuttaa kaivostoiminnan käynnistämistä ja antaa mahdollisuuden pysyä nykyisessä tavoiteaikataulussa ja budjetissa”, sanoo tohtori Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja. Tukholma, 11. päivä lokakuuta 2017Sotkamo Silver AB (julk) Nämä tiedot ovat sellaista tietoa, jonka Sotkamo Silver AB on velvollinen julkistamaan markkinoiden väärinkäyttöä koskevan EU: n asetuksen mukaisesti. Tieto on toimitettu julkistamista varten edellä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä Tukholmassa, 11. lokakuuta 2017, kello 8:45. Kontaktihenkilö: Timo Lindborg, Sotkamo Silver AB:n konsernijohtaja, puh. +358 40 508 3 507. Viralliset pörssitiedotteet ovat ruotsin kielellä; käännetyissä versioissa saattaa olla eroja alkuperäiseen. Tietoa Sotkamo Silver AB:sta Sotkamo Silver AB:n liikeideana on hyödyntää mineraaliesiintymiä Pohjoismaissa huomioiden samalla yhteiskunnan ja ympäristön asettamat vaatimukset. Sotkamo Silver omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on Hopeakaivos projekti Sotkamossa. Sotkamo Silver soveltaa SveMin'in & FinnMin'in raportointisääntöjä julkisille kaivos- ja malmitutkimusyhtiöille. Sotkamo Silver raportoi mineraalivaransa ja malmivaransa kansainvälisesti hyväksytyn JORC (2012) tai NI 43-101-koodin mukaan. Yhtiö soveltaa International Financial Reporting Standards -järjestelmää (IFRS) Euroopan unionin hyväksymällä tavalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on SOSI Tukholman NGM-pörssissä ja SOSI1 NASDAQ OMX Helsingissä.ISIN-koodi Sotkamo Silverin osakkeille on SE0001057910. Legal Entity Identifier (LEI) tunnus on 213800R2TQW1OZGYDX93. Lisää tietoa Sotkamo Silveristä verkkosivustolla www.sotkamosilver.com tai www.silver.fi  Yhtiön lehdistötiedotteet ja taloudelliset tiedotteet jakaa Cision Sverige ja ne ovat saatavilla verkkosivustolla www.silver.fi

Lemminkäisen asuinkerrostalokohteisiin Sompasaaressa Fortum SmartLiving -ratkaisu

LEMMINKÄINEN OYJ   LEHDISTÖTIEDOTE    11.10.2017 KLO 10.15 LEMMINKÄISEN ASUINKERROSTALOKOHTEISIIN SOMPASAARESSAFORTUM SMARTLIVING -RATKAISU Neljään Lemminkäisen rakentamaan kerrostalokohteeseen Helsingin Sompasaaressa asennetaan Fortum SmartLiving -kotiautomaatioratkaisu. Ensimmäinen kohde, Asunto Oy Helsingin Takila, valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Fortum SmartLiving -ratkaisun avulla asukkaat voivat seurata ja ohjata kotinsa sähkö- ja turvajärjestelmiä sekä vertailla omaa energiankulutustaan muihin kotitalouksiin. Tarkan ja reaaliaikaisen mittaustiedon ansiosta asukas tai taloyhtiön huolto voi puuttua häiriötilanteisiin myös silloin, kun asukas on poissa kotoa, esimerkiksi lomamatkalla.  ”Lemminkäinen on mukana Kalasataman alueen asumisen kehittämishankkeissa, ja asukkaat ovat toivoneet mahdollisuutta kotiautomaation ohjaukseen ja etenkin energiankulutuksen seurantaan. Fortum SmartLiving -ratkaisun avulla voimme parhaiten tuottaa ajanmukaisen ja kiinnostavan palvelukokonaisuuden”, pääkaupunkiseudun talonrakentamisen johtaja Jussi Niiranen Lemminkäiseltä kertoo. ”Fortum SmartLiving -järjestelmä hyödyttää asukkaiden lisäksi myös taloyhtiötä. Huoltokustannukset pienenevät, kun ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa”, sanoo johtaja Rami Piik Fortum SmartLiving-yksiköstä. Fortum haluaa olla mukana kestävien asumis- ja kaupunkiratkaisujen kehittämisessä. Fortum SmartLiving on älykkään asumisen monipuolinen palvelukokonaisuus, joka tukee myös kestävää kehitystä ja ympäristön hyvinvointia. SmartLiving-ajattelu laajenee digitaalisesta ratkaisusta myös oman energian tuottamiseen aurinkopaneelien avulla, sähköauton kotilatauspisteeseen sekä muihin älykkäisiin energiaratkaisuihin LEMMINKÄINEN OYJKonserniviestintä LISÄTIETOJA:Jussi NiiranenJohtaja, pääkaupunkiseudun talonrakentaminen, LemminkäinenPuh. 02071 53208jussi.niiranen@lemminkainen.com Timo VitikainenKehityspäällikkö, Fortum SmartLivingPuh. 040 501 4622timo.vitikainen@fortum.comwww.fortum.com/smartliving JAKELU:Keskeiset tiedotusvälineetwww.lemminkainen.fi Lemminkäinen on vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen osaaja Pohjois-Euroopassa ja yksi markkina-alueensa suurimmista päällystäjistä. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja 4 700 ammattilaisemme kanssa kestävää ja vastuullista yhteiskuntaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli 1,7 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi 

Lidl lisää merkittävästi aurinkopaneelien määrää Suomessa

Turun Länsikeskuksen Lidl-myymälän aurinkopaneelit viettivät vuosipäiväänsä heinäkuussa. Lidl Suomen ensimmäiset aurinkopaneelit ovat lunastaneet niille kohdistetut odotukset: Ne tuottavat vuositasolla noin kolmanneksen myymälän tarvitsemasta sähköstä. – Ensimmäinen syksy ja pimenevät päivät saivat epäilemään aurinkopaneelien hyötyjä Suomen oloissa. Onneksi kevät ja kesä osoittivat paneelien todellisen potentiaalin. Tämän testin tehtyämme voimme kääriä hihat ja alkaa kasvattaa paneelien määrää Suomessa, kertoo Lidl Suomen energianhallintapäällikkö Simo Siitonen. Lidl Suomen suurin aurinkovoimala käynnistyy vuoden 2018 lopulla, kun Järvenpään uusi jakelukeskus valmistautuu palvelemaan Etelä-Suomen Lidl-myymälöitä. Jakelukeskuksen katolle tulee noin 1600 aurinkopaneelia, joiden nimellisteho on yhteensä noin 500 kWp. Paneeleja halutaan kuitenkin lisää myös myymälöihin, joita on Suomessa tällä hetkellä lähes 170. – Tavoitteenamme on asentaa kymmenkertainen määrä aurinkopaneeleja muutaman vuoden aikana. Lisäksi kehitämme jatkuvasti tapoja vähentää päästöjä ja säästää energiaa – energiatehokkuus on kokonaisuus eikä yksi konsti riitä, selittää Simo Siitonen. Systemaattinen energianhallinta vähentää päästöjä ja säästää ympäristöä Turun Länsikeskuksen myymälän aurinkopaneelien avulla on vuodessa säästetty 57 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä. Saman verran hiilidioksidia syntyy jos autolla ajetaan 375 000 kilometriä eli yli yhdeksän kertaa maapallon ympäri. Aurinkoenergian käyttö on yksi niistä monista keinoista, joilla Lidl pyrkii säästämään ympäristöä päästöiltä. – Panostimme viime vuonna koko henkilöstömme kouluttamiseen energia-asioissa. Nykyään energiatehokkuusasiat kuuluvat jokaisen lidliläisen perehdytykseen myymälöissä ja jakelukeskuksissa, Siitonen kertoo. Lidl otti viime vuonna käyttöön ISO50001-energianhallintajärjestelmän, ja seuraa nyt kaikissa toimipaikoissaan energiankäyttöä tarkasti. Energiatehokkuutta voi lisätä teknologisilla ratkaisuilla, mutta tärkeintä on käytössä olevien ratkaisujen toimivuudesta huolehtiminen. – Pieni inhimillinen virhe voi nostaa toimipaikan energiankulutusta kymmenillä prosenteilla. Kaikkien on tiedettävä oma roolinsa ja poikkeamat energiankulutuksessa pitää pystyä huomaaman heti, eikä viikkojen tai kuukausien viiveellä, toteaa Siitonen. Tällä viikolla vietetään valtakunnallista Energiansäästöviikkoa . Viikolla kampanjoidaan järkevän energiankäytön puolesta jo kahdettakymmenettä kertaa. Energiansäästöviikon järjestää Motiva

Dell Technologies julkisti IoT-strategiansa – uusi osasto ja ratkaisut vauhdittamaan asiakkaiden IoT-hankkeita

Uuden ajan IoT nojaa hajautettuun tietojenkäsittelyyn.          · Dell Technologiesin tuore IoT-strategia pohjautuu uuteen, hajautettuun malliin · Tekoäly ja koneoppiminen integroituvat IoT-infrastruktuuriin ja mahdollistavat älykkäämpien ja ennustuskykyisten järjestelmien toteuttamisen · Uuden IoT-osaston tehtävänä on ajaa tuote- ja palvelukehitystä kaikissa Dell Technologies -yksiköissä · Dell Technologies investoi miljardi dollaria (1 mrd $) IoT-kehitykseen seuraavan kolmen vuoden aikana Dell Technologies julkisti eilen IoT-visionsa ja -strategiansa sekä niitä tukevan kehitysosaston ja uusia IoT-optimoituja tuotteita, tuotekehitysyksiköitä, käyttömalleja ja kumppanuusohjelman. Uudessa strategiassa korostuu Dell Technologiesin sitoutuminen asiakkaiden auttamiseen heidän suunnitellessaan toimintansa digitalisoimista monimutkaisessa ja hajanaisessa IoT-maailmassa. Uusi hajautettu malli tietojenkäsittelyyn Digitaalinen transformaatio ja IoT yhdessä vaativat uutta lähestymistapaa tietojenkäsittelyyn. Keskitetysti tuotetut pilvipalvelut ovat hallinneet IT-kenttää jo 15 vuoden ajan. Pilvipalveluiden vasteajat eivät kuitenkaan riitä IoT-maailman tarpeisiin. Älykkäät, sensoreita sisältävät laitteet puhelimista sähkölamppuihin ja termostaateista sydänmonitoreihin vaativat hajautettua ja reaaliaikaista tietojenkäsittelyä. “IoT muuttaa olennaisesti tapaamme elää; sitä, miten organisaatiot koko maailma toimivat. Dell Technologies toimii asiakkaidemme tiennäyttäjänä IoT-maailmassa. Uusi hajautettu arkkitehtuurimme tuo yhteen IoTin ja tekoälyn, ja luo toisiaan tukevan ekosysteemin, jossa infrastruktuurin reuna, ydin ja pilvipalvelut yhdistyvät toisiinsa. Tällä on perustavanlaatuinen vaikutus koko globaaliin toimintaympäristöömme”, sanoo Michael Dell, Dell Technologiesin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja. Asiakaskunnasta nousee kasvava tarve löytää yksi yritys, joka yhdistää kokonaiset ja helposti käyttöönotettavat IoT-ratkaisut. Dell Technologiesin kokonaisvaltainen lähestymistapa asioiden internetiin vastaa tähän tarpeeseen ja auttaa asiakkaita valmistautumaan tulevaisuuteen. Yhtiön uuden IoT-osaston vetäjäksi on nimitetty VMwaren teknologiajohtaja Ray O´Farrell, jonka tehtävänä on johtaa IoT-tuotteiden ja -palveluiden kehitystoimintaa Dell Technologies-organisaatiossa. Osasto yhdistää sisäisen tuotekehityksen tuottamat teknologiat Dell Technologies -ekosysteemin kattaviin palveluihin ja tarjoaa näin asiakkaille kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Merkittäviä panostuksia tulevaisuuteen Dell Technologies investoi IoT-tuotteiden ja -ratkaisujen kehitykseen miljardi dollaria seuraavien kolmen vuoden aikana. Yhtiö panostaa IoT-strategiassaan myös vahvaan kumppanuusohjelmaan ja ekosysteemiin, ja on sitoutunut jatkamaan aktiivisena avoimuuden ja standardisoinnin puolestapuhujana ja toimijana IoT-maailmassa. Lue koko tiedote englanniksi täältä ! Lisätiedot: Tommi Valjakka, myyntijohtaja, suurasiakkaat, Dell EMC, tommi.valjakka@dell.com puh. 040 534 6988 Päivi Kivikoski, markkinointijohtaja, Dell EMC, paivi.kivikoski@dell.com puh. 040 6358 768 Dell Technologies Dell Technologies  on ainutlaatuinen yritysperhe, joka tarjoaa infrastruktuuriratkaisut organisaatioille niiden digitaalisen tulevaisuuden, muuttuvan it-ympäristön sekä heidän tärkeimmän pääomansa, tiedon, turvaamiseen. Yritys palvelee kaiken kokoisia asiakkaita Fortune 500 -organisaatioista pieniin yrityksiin toimialan laajimmalla ja innovatiivisimmalla ratkaisuvalikoimalla. Dell Technologies koostuu seuraavista yrityksistä: Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream ja VMware.

Tutkimus: Vertaiskauppa säästää vuodessa kasvihuonepäästöjä lähes 140 000 tonnia

· Tori.fin vertaiskaupan päästövaikutukset laskettiin Suomessa ensimmäistä kertaa · Torin ja seitsemän sisarsivuston yhteenlaskettu ympäristöhyöty vuonna 2016 oli 16,3 miljoonaa tonnia hiilidioksidia · Käytettyjen autojen kaupasta syntyy suurimmat päästövähennykset Tiedote 11.10.2017 Mediakonserni Schibsted on laskenut käytetyn tavaran vertaiskaupan ympäristövaikutuksia kahdeksalla eri kauppapaikallaan. Mukana on ensimmäistä kertaa myös Suomen suosituin verkon kauppapaikka Tori.fi. Second Hand Effect -raportin laskelman mukaan Tori.fin käyttäjät säästivät viime vuonna 137 982 tonnia hiilidioksidia (CO2e) ostamalla tavaroita käytettynä sen sijaan että olisivat ostaneet vastaavan uutena. Tämä määrä hiilidioksidia vastaa: · 140 000 edestakaista lentoa Helsingistä New Yorkiin · 500 000 uuden sohvan valmistamista · 500 000 automatkaa Helsingistä Rovaniemellä ja takaisin Yhdessä ruotsalaisen ympäristötutkimuslaitoksen, IVL Svenska Miljö Institutin, kanssa laadittu tutkimus osoittaa, kuinka suuri vaikutus vertaiskaupalla on jo nyt. “Jokainen kuluttaja voi vaikuttaa omilla ostopäätöksillään, ja näistä pienistä puroista syntyy merkittävä virta. Tutkimukseen valituilla kahdeksalla kauppapaikalla vierailee kuukausittain yli 60 miljoonaa käyttäjää, mikä kertoo vertaiskaupan volyymin suuruudesta. Digitaalisilla markkinapaikoilla kuluttajien välinen kaupankäynti on vaivatonta ja tavaroiden uudelleen käyttäminen on merkittävä osa kiertotaloutta”, sanoo Tori.fin toimitusjohtaja Juha Meronen. Kokonaislaskelmassa oli mukana Tori.fin lisäksi Ruotsin Blocket, Norjan Finn, Ranskan Leboncoin, Espanjan Vibbo, Italian Subito, Unkarin Jófogás ja Marokon Avito. Näiden Schibstedin markkinapaikkojen käyttäjät säästivät yhteensä 16,3 miljoonaa tonnia kasvihuonepäästöjä vuonna 2016. Määrä vastaa 1400 matkaa maailman ympäri Airbus 380 -lentokoneella tai sitä, että koko Pariisin liikenne seisoisi paikoillaan lähes kuusi vuotta. Autokauppa tuo suurimmat vaikutukset Tutkimuksessa ajoneuvojen vertaiskauppa on merkittävin tekijä. Ajoneuvot kattavat 58 prosenttia Tori.fin viime vuoden vertaiskaupan päästövaikutuksista. Auton hiilijalanjäljestä suurin osa syntyy tuotannossa. Tutkimuksessa on otettu huomioon myös se, että autokauppa vaatii erillisiä laskelmia, sillä auto voidaan myydä uudelleen moneen kertaan. Myös maiden välillä on eroja, joten jokaiselle kauppapaikalle laskettiin oma uudelleenkäyttöaste. “Suomen verraten vanhan autokannan näkökulmasta on kiinnostavaa havaita, että myös varsin vanhan auton ostaminen on ympäristön kannalta fiksu päätös”, Meronen sanoo. Koti-kategorian osuus päästövaikutuksista oli 31 prosenttia ja elektroniikan yhdeksän prosenttia. Huonekaluissa ja elektroniikassa materiaalien kuten nahan, puun ja harvinaisten metallien alkutuotanto aiheuttaa suurimman osan tuotteen elinkaaren päästöistä, joten jokainen uuteen käyttöön kiertävä nahkasohva tai kodinelektroniikka saa aikaan positiivisen ympäristövaikutuksen. Vertaiskauppa pidentää elinkaaria ja vähentää uustuotantoa Tutkimus tehtiin yhdessä Ruotsin ympäristötutkimuslaitoksen, IVL Svenska Miljö Institutin, kanssa. Elinkaarianalyysi perustuu oletukseen, että jokainen käytettynä ostettu tavara korvaa uuden vastaavan tuottamisen. Lisäksi kaupanteon aiheuttama liikenne, jätteenkäsittely sekä Schibstedin toimistojen ja palvelinhuoneiden energiankulutus on mukana laskelmassa. Tutkimus kattaa noin puolet Schibstedin kahdeksan kauppapaikan kaikista ilmoituksista. Mukana ovat vain yksityisten henkilöiden jättämät myynti-ilmoitukset. Osa tuotekategorioista, kuten palvelut, lemmikit, matkat ja majoitus, jätettiin laskelman ulkopuolelle. Näin tutkimus tehtiin: · Tutkimuksessa analysoitiin Schibstedin kahdeksan markkinapaikan myyntilukuja sekä käyttäjätutkimuksia ja otettiin huomioon liiketoiminnan sekä kuljetusten energiankulutus · Laskumenetelmä pohjautuu oletukseen, että vertaiskaupassa myyty tuote korvaa uuden vastaavan tuotteen tuotannosta ja hävittämisestä aiheutuvat päästöt · Maiden välisiä eroja on otettu huomioon mm. autokannan osalta autojen uudelleenkäyttöasteessa Koko Second Hand Effect -raportti on ladattavissa osoitteessa media.tori.fi/she. Lisätietoja: Juha Meronen, toimitusjohtaja, Tori.fi050 375 2160juha@tori.fi Tori.fi Tori.fi on vuonna 2009 toimintansa aloittanut, Suomen vilkkain verkon kauppapaikka. Torissa myyminen ja ostaminen on ilmaista. Vuonna 2016 sivustolla vierailtiin yhteensä 250 miljoonaa kertaa ja Toriin jätettiin noin 9 miljoonaa ilmoitusta. Tori.fi työllistää noin 50 henkilöä. Torin omistaa norjalainen mediakonserni Schibsted Media Group, jonka palveluita Suomessa ovat myös Hintaopas.fi, Lendo.fi ja Letsdeal.fi. http://media.tori.fi/

Neste K Teiskontie Tampereella on Suomen paras Neste K -liikenneasema

Suomen paras Neste K -liikenneasema on valittu nyt ensimmäisen kerran. Paras Neste K ‑liikenneaseman tunnustus ja kunniamaininnat julkistettiin Porvoossa Haikon kartanossa pidetyssä palkintogaalassa tiistai-iltana 10.10.Neste K Teiskontien kauppias Tuomas Hyytinen on tyytyväinen saamastaan tunnustuksesta:- Palkinto on osoitus liikenneasemamme liikeidean toimivuudesta ja varsinkin henkilökunnan erinomaisesta työstä. Teiskontiellä olemme kiinnittäneet valtavasti huomiota ravintolamme laadukkuuteen, mutta uskon voiton tulleen monista pienistä onnistumisista.Raati painotti voittajan valinnassa asiakastyytyväisyyden roolia. Neste K Teiskontien arviointikriteeristössä mainitaan mm seuraavaa:”Neste K Teiskontien ruokakaupan puoli on aina siisti ja kampanjoiden tarjoukset ovat esillä. Teiskontien harjoittaa ravintolatoimintaa parhaiten koko ketjussa, unohtamatta valtavan suosion saanutta lounasmyyntiä. Asemalla on käytössä uudistettu Neste K ‑ravintolakonsepti, jota noudatetaan tinkimättömästi. Teiskontie saa hyvästä ruoasta paljon spontaaneja positiivisia asiakaspalautteita. Palveluvitriini on aina tuotteiltaan runsas ja tuotteet ovat myös tuoreita.”– Palkinto antaa eväitä ja motivaatiota kehittää liikenneasemaa vieläkin paremmaksi, ainakin nykyinen taso on pidettävä yhtä korkeana. Saimme juuri toisen liikenneaseman, Neste K Hatanpään, jonne kopioimme kaikki Teiskontien hyvät käytännöt, totetaa Hyytinen.Kunniamaininnat Espooseen, Vantaalle sekä kaksi JyväskyläänPalkintogaalassa jaettiin myös tunnustukset eri osa-alueilla kunnostautuneille Neste K -asemille. Kriteereinä olivat menestyminen muita Neste K -liikenneasemia paremmin kyseisen liiketoiminta-alueen asiakastyytyväisyydessä ja kaupanteossa.– Paras ravintola -tunnustus myönnettiin Jyväskylän Neste K Kirrille kauppiaanaan Marit Mertsalmi.– Paras kahvila -tunnustus myönnettiin Jyväskylän Neste K Savelalle kauppiaanaan Keijo Asikainen.– Paras ruokakauppa -tunnustus myönnettiin Vantaan Neste K Rajatorpalle kauppiaanaan Petri Lahti.– Paras Quick Wash -autopesu tunnustus myönnettiin Espoon Neste K Viherlaaksolle kauppiaanaan Kimmo Kronlund.Tavoitteena sadan Neste K -aseman verkosto – lisää yrittäjiä haetaanNeste K -ketju on uudistunut nopeasti ja hakee nyt uusia Neste K -kauppiasyrittäjiä riveihinsä. Kaikki Nesteen ja K-ryhmän yli 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin sadan Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Suomen Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.Neste K -liikenneasemien uudistus on osa K-ryhmän lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, nopeasti ja vaivattomasti.Kauppiasparin haastattelu katsottavissa Youtubesta:https://youtu.be/VTMesAGjM7gLisätietoja:Mikko Paukkonen, Ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemat, p. 050 567 9761Neste K Teiskontie, Tuomas Hyytinen, p. 040 966 9581Neste K Viherlaakso, Kimmo Kronlund, p. 050 551 1115Neste K Rajatorppa, Petri Lehti, p. 0500 457 642Neste K Savela, Keijo Asikainen, p. 050 440 9530Neste K Kirri, Marit Mertsalmi, p. 040 129 0819Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon yli 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.

Näin toimit rengasrikon iskiessä – hyvä painehuolto korostuu talven lähestyessä

Rengasrikko vaanii autoilijaa tien päällä ympäri vuoden, mutta sen iskiessä voi vahinkoja rajoittaa – ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä. Kaikki alkaa oikeasta varautumisesta. Tyypillisin syy rengasrikolle on renkaaseen kohdistuva pistovaurio, Nokian Renkaiden  teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri kertoo. Pistovaurioiden tyypillisiksi aiheuttajiksi Morri listaa mm. naulat, ruuvit ja sepelin. “Tietyömaiden kohdalla kannattaa ajaa erityisen varovasti: vastaan voi tulla pistovaurioita aiheuttavia teräviä sepelin palasia. Varsinkin märällä kelillä terävä kivenpalanen voi upota renkaaseen kuin veitsi voihin ja lävistää sen teräsvyöt”, Morri varoittaa. Rengasrikoille altistaa myös matala rengaspaine. Esimerkiksi jyrkkään asfalttireunaan matalilla paineilla ajettaessa käy herkästi niin, että rengas iskeytyy vanteeseen ja rikkoo renkaan sivupinnan. Keväisin ja syksyisin kuoppainen, kelirikkoinen tie lisää renkaaseen kohdistuvien iskujen mahdollisuutta. “Liian alhaisilla paineilla ajettaessa rengas joustaa enemmän ja esteisiin osuessa sivupinta on herkempi rikkoutumaan. Tällöin rengasta ei voi enää pelastaa: sivupintavaurioisten henkilöautonrenkaiden korjaaminen ei ole turvallista eikä suositeltavaa.” Näin ennaltaehkäiset rengasrikkoa Rengasrikkoa ei voi täydellä varmuudella välttää, mutta sitä voi ennaltaehkäistä ja sen vahinkoja rajoittaa. Maltillisen ajotavan lisäksi kaikkein tärkeintä on hyvä painehuolto. “Uusista autoista löytyy TPMS eli tire-pressure monitoring system, joka tarkkailee rengaspaineita ja ilmoittaa niiden laskiessa. Jos TPMS:ää ei ole, tarkista rengaspaineet kolmen viikon välein”, Morri neuvoo.“Renkaisiin kannattaa laittaa 0,2 baria auton valmistajan suosituksia korkeammat paineet. Pienestä ylipaineesta on pelkkiä hyötyjä: vierintävastus pienenee ja renkaan kestävyys paranee.” Sään viiletessä ilmanpaineista huolehtiminen korostuu. Paineita kannattaa tarkkailla erityisesti lämpötilan laskiessa ja silloin, kun auto ajetaan lämpimästä tallista kylmään ulkoilmaan. Rengaspaine laskee noin 10 kPa jokaista kymmentä laskevaa celsius-astetta kohden. Paineita kannattaa nostaa myös auton kuormauksen kasvaessa. Jos ilmanpainetta ei nosteta kuormituksen kasvaessa, renkaan sivupinta alkaa kaareutua ulospäin, mikä tekee siitä herkemmän vaurioille. Nokian Renkaiden kehittämä Aramid Sidewall -teknologia  vahvistaa katumaasturirenkaiden sivupintaa kestävällä aramid-kuidulla. Reagoi ajoissa, varaudu ja muista turvallisuus Pieni pistovaurio voi oireilla jo ennen kuin rengas on korjauskelvoton. Jos ohjaustuntuma muuttuu epävakaaksi tai ajoneuvo alkaa puoltamaan, voi se olla merkki tyhjenevästä renkaasta. Tällöin tulisi ajaa heti sivuun turvalliseen paikkaan tarkastamaan tilanne: usein pistovaurioinen rengas rikotaan lopullisesti ajamalla sillä liian pitkään vajaapaineisena. Uusista autoista löytyy usein vararenkaan sijaan paikkausrasia ja kompressori. “Ideana on, että pistovaurio paikataan tilapäisesti: vaahto paikkaa pistoreiän ja korotetun ilmanpaineen turvin ajetaan lähimmälle korjaamolle. Varmista siis etukäteen, mistä paikkausrasia ja kompressori löytyvät ja perehdy niiden käyttöön.” Kylmät kelit tuovat tiettyjä lisähaasteita, Morri lisää. “On hankala sanoa varmuudella, miten kovilla pakkasilla paikkausaineet vielä toimivat hyvin; tästä meillä ei ole testattua tietoa. Auton nosto tunkilla sekä renkaan vaihto jäisellä ja liukkaalla pinnalla on haastavaa. Koska vahingon sattuessa rengasta ei usein pääse huoltamaan helposti sisätiloissa, suurimman palveluksen tekee itselle, kun tarkastaa renkaat jo ennen liikkeelle lähtöä.” Ensisijaista on tietysti turvallisuus. Jos on ajettava heti tien sivuun, ensitoimenpiteinä laita päälle hätävilkku, pue huomioliivi ja vie varoituskolmio paikalleen. Mikäli tilanne on hankala tai paikattava rengas on ajoradan puolella, kannattaa apuun soittaa tie- tai huoltopalvelu. Talvioloissa kannattaa myös varautua lämpimällä vaatetuksella, mikäli matka seisahtuu odottamatta pidemmäksi aikaa. Nokian Renkaiden tuotteisiin kuuluva ainutlaatuinen Hakka-turva j a sen tiepalvelu takaavat matkan jatkumisen, vaikka rengasongelma yllättäisikin tienpäällä. Rengasrikon lyhyt oppimäärä Milloin? Rengasrikkoja tapahtuu ympäri vuoden, mutta niissä on usein piikki kesälomakauden aikaan. Tällöin ihmiset ajavat pidempiä matkoja; myös tietyömaita on kesäisin enemmän. Keväisin ja syksyisin kelirikko vaurioittaa teiden pintaa; huonokuntoinen tie voi myös lisätä rengasrikon riskiä. Miksi? Rengasrikon aiheuttaa tyypillisesti pistovaurio. Riski ei koske vain kuluneita renkaita: myös uusi rengas on pistovaurioille altis, jos terävä esine joutuu uraan ja pääsee iskemään uran pohjasta vyöpaketin läpi. Matalat rengaspaineet altistavat usein siivupintavaurioille tilanteissa, joissa renkaaseen kohdistuu isku. Miten välttää? Huolehdi renkaiden ilmanpaineista ja suosi pientä ylipainetta. Nosta painetta riittävästi, jos autoa kuormataan tavallista enemmän. Säästä rengasta turhilta vaurioilta ajamalla maltilla ja varoen etenkin huonokuntoisilla teillä ja tietyömaa-alueilla. Kuinka toimia? Aja mahdollisimman pian sivuun turvalliseen paikkaan tutkimaan tilanne, jos auton ajotuntuma muuttuu epävakaaksi. Tutustu paikkausrasian käyttöön ennakkoon tai varmista, että vararengas on kunnossa ja autosta löytyvät tarvittavat rengasavaimet renkaan vaihtoa varten. Vaativissa tilanteissa huolehdi ensin liikenneturvallisuudesta ja soita apuun tie- tai huoltopalvelu. Pidä autossa mukana lämmintä vaatetta sen varalta, että rengasrikko iskee kylmissä olosuhteissa.  Nokian Renkaat: Renkaan sivupintaa vahvistava Nokian Tyres Aramid Sidewall -teknologia   Nokian Renkaat: Näin ajat renkaita vahingoittamatta  Lisätietoja: Nokian Renkaat Oyj, www.nokianrenkaat.fi  Teknisen asiakaspalvelun päällikkö Matti Morri, puh. +358 10 401 7621, matti.morri@nokiantyres.com Twitter  I  YouTube  I  Facebook  I  LinkedIn  

Olvi Oyj:n IR-kalenteri vuonna 2018

Olvi Oyj julkistaa vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteen 22.2.2018. Vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017. Vuosikertomus sisältää vastuullisuusraportin. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkat ja palkkiot –raportti tilivuodelta 2017. Olvi Oyj julkistaa vuonna 2018 osavuosikatsaukset: tammi-maaliskuulta 27.4.2018,tammi-kesäkuulta 16.8.2018 jatammi-syyskuulta 31.10.2018. Yhtiön hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen. Yhtiökokouskutsu julkaistaan viikolla 13. Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen suunniteltu kokouspäivä on maanantai 16.4.2018. Yhtiökokoukseen liittyvä aineisto kootaan yhtiön verkkosivuille. Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Olvi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi tulee toimittaa Olvi Oyj:n hallitukselle 26.2.2018 mennessä. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Konsernihallinto, PL 16, 74100 Iisalmi tai sähköpostitse: hallinto(at)olvi.fi. Tilinpäätöstiedote ja osavuosikatsaukset julkistetaan arviolta klo 9.00 kyseisenä päivänä. Olvi Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulosjulkistuksia. Lisätietoja:                                                                     Olvi Oyj                                                                        Lasse Aho                                                                      toimitusjohtaja                                                                puh. (017) 838 5200

Ivalon talvi kutsuu revontuliseikkailuun

Hiljaisuutta ja puhdasta luontoa arvostavalle Ivalo tarjoaa monenlaisia elämyksiä ilman massaturismin hälyä. Hotelli Ivalo sijaitsee Jäämerelle menevän päätien varressa joen rannalla, silti palvelujen ja lentokentän läheisyydessä. - Hotellihuoneiden sekä ravintolan ikkunat avautuvat joelle upeaan lappimaisemaan, jossa pimeällä voi revontulia ihailla mukavasti oman hotellihuoneen tai ravintolan ikkunasta, kehaisee hotellin varatoimitusjohtaja ja Aurora Villagen toimitusjohtaja Juha Tuunanen. - Vieraidemme käytössä on myös kolme saunaa, joenvarressa sijaitsevat lämpimät porealtaat ja kylmävesipalju. Avantoon pääsee suoraan ulkosaunasta. Aitoja elämyksiä ja luonnonrauhaa Suomen Ilmatieteenlaitoksen mukaan Ivalossa näkyy revontulia talvella neljänä yönä viidestä. Hotellilta 1,5 kilometrin päässä sijaitsevan Aurora Villagen lämpimät, kodikkaat revontulikodat ovat mahtava paikka revontulien bongaamiseen. Jokaisen puukodan lasikatto avautuu pohjoiselle tähtitaivaalle, joten revontulien hiljaista tanssia voi ihailla omasta sängystä käsin. Kaikissa on myös revontulihälytysjärjestelmä. Hotelli Ivalon ja Aurora Villagen valikoimissa on paljon erikoispalveluja ja- aktiviteetteja; revontuliretkiä moottorikelkalla, porolla, autolla, suksilla ja lumikengillä sekä hevosrekiajeluja, huskysafareja, pilkkiretkiä ja jääkartingia. - Yksi suosituimmista revontuliretkistämme on tunnelmallinen lumikenkäkävely pimeässä erämaassa. Oppaamme kertoo retkellä tarinoita Lapista, luonnosta ja revontulista, Juha Tuunanen kertoo.Teksti: Eila Lokka  Hotelli Ivalo Huoneet: 92 huonetta, 3 saunallista sviittiä, 250 paikkainen ravintola sekä 40-paikkainen hirsinen tilausravintola, Aurora Villagessa 25 revontulikotaa, jääsauna ja ravintola Liiketoiminta-alueet: revontulimatkailu, majoitus sekä ravintola- ja ohjelmapalvelut Yhteystiedot: www.hotelivalo.fi, www.auroravillage.fi, hotelivalo@hotelivalo.fi---Julkaisija: Editori.fihttps://www.editori.fi/artikkeli/family-business-invites-you-to-their-winter-adventures-in-ivalo/ 

Päivi Kangas-Lahti myymäläpäälliköstä kauppiaaksi Kangasalla ja Tampereella

Päivillä on takana pitkä ura ruokakaupoissa, ja useamman kaupan mallikin on entiselle monimyymäläpäällikölle tuttu. "Olen aiemmin toiminut kolmen lähikaupan monimyymäläpäällikkönä K-Marketeissa, Siwoissa ja Valintataloissa. Kauppiasurassa kiinnostaa se, että työssä pääsee aidosti kehittämään kauppoja asiakkaiden toiveiden mukaisiksi ja oman alueensa parhaiksi lähikaupoiksi", K-kauppias Päivi Kangas-Lahti sanoo. Ensimmäisenä, lokakuun puolivälissä Päivi ottaa ohjat K-Market Ruutanasta Kangasalla, ja vuodenvaihteessa Päiville siirtyvät myös Atalan ja Kumpulan K-Marketit Tampereen puolella. "K-Market Ruutana on kunnon kyläkauppa, jossa asiakkaiden toiveiden mukaista valikoimaa täydentävät ajankohtaiset ja trendikkäät uutuudet. Tuttu ja helposti lähestyttävä henkilökunta varmistaa sen, että meille voi turvallisesti lähettää vaikka lapsetkin ostoksille", kertoo Päivi. "Toivon, että asiakkaat tulevat rohkeasti juttelemaan kanssamme ja kertomaan meille toiveitansa. Erikseen olemme erinomaisia, mutta yhdessä ylivoimaisia", Päivi sanoo. Päivin K-Marketit työllistävät lähes 20 kaupan osaajaa. Kaupat ovat entisiä Siwoja ja Valintataloja. Kaikki K-Marketeiksi muutetut entiset Siwat ja Valintatalot siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Tuoreen kauppiaan perheeseen kuuluvat 23-, 21- ja 17-vuotiaat lapset sekä kääpiöpinseri ja "uskomaton pakkaus" Pasi. Vapaa-ajalla Päivi rentoutuu, keräilee voimia luonnosta ja parantelee maailmaa yhdessä ystäviensä kanssa. Päivi Kangas-Lahden K-Marketit Kangasalla ja Tampereella: · 16.10.2017 alkaen: K-Market Ruutana (os. Ruutanantie 869, Kangasala) · 12/2017 alkaen: K-Market Atala (os. Pulkkakatu 4, Tampere) · 1/2018 alkaen: K-Market Kumpula (os. Kumpulantie 1, Tampere)

53 % suomalaisista laiminlyö käsien pesua flunssakauden aikana

Aikuiset sairastavat 2-4 flunssaa vuosittain, pikkulapset jopa yli kymmenen. Flunssaa aiheuttavia viruksia ja bakteereja on sadoittain ja niitä on kaikkialla, missä ihmiset liikkuvat. Mehiläisen ja IROResearchin 1000 vastaajan tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista (53 %) ei kuitenkaan kiinnitä erityistä huomiota käsihygieniaan flunssakaudella. Vain 21 % suomalaisista pesee kätensä niistämisen jälkeen.   Mehiläisen työterveyslääkäri Sirkku Martti painottaa käsien pesun merkitystä flunssan ehkäisyssä. - Pisaratartunta on flunssan tärkein leviämisreitti. Huolellinen käsien pesu saippualla on paras keino flunssatartuntojen ehkäisyyn, sillä käsienpesu poistaa taudin aiheuttajia sisältävät eritetahrat käsistä. Käsidesin käyttö ei korvaa käsien pesua, sanoo Martti. Kädet pitäisi pestä ainakin aina niistämisen ja WC-käynnin jälkeen sekä ennen ruokailua. - Käsiä olisi hyvä pestä flunssakaudella päivän aikana reilusti toistakymmentä kertaa, Martti toteaa. Torju flunssaa kotikonstein - suojaudu influenssalta rokotteella Martin mukaan ei ole olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että erilaiset vitamiinivalmisteet ja luontaistuotteet estäisivät flunssatartuntoja. Käsien pesun lisäksi voi tartuntoja pyrkiä torjumaan myös muilla pienillä kotikonsteilla. - Vältä kasvojen alueen koskettelua, aivasta hihan suojissa poispäin muista ja katso, että likaiset nenäliinat eivät jää pyörimään pöydille. Flunssakaudella voi myös pyrkiä välttelemään massatapahtumia, joissa on paljon ihmisiä koolla, listaa Martti. Flunssasta eroavaa ärhäkämpää influenssaa vastaan kannattaa sen sijaan suojautua rokotteella. Rokotteen avulla suojaa sekä itsensä sekä perhettään ja lähiympäristöään, kun muita ei tule tartuttaneeksi sairastumalla itse. - Flunssan ja influenssan oireissa on suuri ero. Influenssaan sairastuessaan tuntee usein ”jääneensä jyrän alle”. Olo on voimakkaasti uupunut, lihas- ja nivelsäryt ovat voimakkaita ja korkea kuume sekä kuiva yskä vaivaavat. Taudista toipuminen voi kestää useita viikkoja, Sirkku Martti kuvailee. Lääkäriin, jos yleiskunto laskee voimakkaasti Tavallisen flunssataudin yhteydessä ei yleensä tarvita lääkäriä. Myös influenssaa perusterve aikuinen voi sairastaa 5-7 päivää kotona. Lääkäriin on syytä lähteä, jos yleiskunto laskee voimakkaasti tai jos influenssaa sairastavan vointi on viikon sairastamisen jälkeen vielä huono. *) IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista –tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1000 ajalla 30.8. - 8.9.2017.

Lidlin elintarvikealan vientikisa huipentuu finaaliin - torstaina valitaan seuraava suomalainen vientitoivo

Torstaina 12.10. Finlandia-talolla kruunataan Lidlin Viedään Suomi-ruoka maailmalle! -kilpailun voittajayritys. Kovatasoiseen kisaan osallistui lähes 100 yritystä, joiden joukosta kisan raati valitsi 11 finalistia: · Disas Caviar Oy Ltd: Savukirjolohimousse · HKScan Finland Oy: Pork Meat Omega-3 No Antibiotics Ever · HoviRuoka Oy: Gluteeniton Mustapapupihvi · Verso Food Oy: Härkis Original · Elixi Oil Oy: Elixi Makurouheet · Glutzero Finland Oy: Glutø – gluteeniton ja vegaaninen tuorepasta · Linkosuon Leipomo Oy: Ruislastu Sour Cream · Helsingin Mylly Oy: Helsinki Mills Overnight Oats Mix · Goodio Oy: Luomuraakasuklaa · Finn Spring Oy: Spring Aqua Premium -lähdevesi · Altia Oyj: Koskenkorva Vodka “Finalisteista löytyy suomalaista huippuosaamista muun muassa marjatuotteista, kauratuotteista, alkoholista sekä erikoisruokavalion elintarvikkeista. Korkealaatuisen ja uniikin tuotteen lisäksi vientiin tarvitaan markkinointiosaamista. Sitä torstaina seminaarissa tullaan testaamaan, kun finalistit pääsevät esiintymään messuilla. Luvassa on jännittävä finaali”, sanoo Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo Hansio. Kilpailun pääpalkintona Lidl maksaa voittajayritykselle vientiä edistävän henkilön palkan vuodeksi ja auttaa yritystä avaamaan ovia vientiin. Kilpailun voittajan valitsee raati, johon ovat lähteneet mukaan Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja, Finpron elintarviketoimialan johtaja Esa Wrang, suomalaista ruokakulttuuria edistävän Elo-säätiön johtaja Seija Kurunmäki, juontaja, toimittaja ja kolumnisti Tuomas Enbuske, hallitusammattilainen ja markkinoinnin konkari Anne Korkiakoski sekä Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo Hansio ja Lidl Suomen ostopäällikkö Riikka Nordqvist. Viedään Suomi-ruoka maailmalle -seminaarin asiantuntijapuheenvuorot ovat katsottavissa livestriimauksena MTV Katsomossa sekä Lidlin Facebookissa torstaina 12.10. klo 13.30–14.30. Myös kilpailun huipennus, palkintojen jako, on katsottavissa suorana Lidlin Facebookissa klo 15.30 alkaen. Suomalaista ruokaa viedään jo ympäri Eurooppaa   Lidlin kansainvälisen verkoston kautta viedään jo tällä hetkellä paljon suomaisia tuotteita maailmalle. Esimerkiksi vuonna 2016 20 suomalaista tavarantoimittajaa vei lähes 60 eri tuotetta yhteensä 23 Euroopan maahan. Satavuotiaan Suomen kunniaksi Lidl haluaa kirittää suomalaista elintarvikevientiä Viedään Suomi-ruoka maailmalle! -kilpailulla, jossa etsitään seuraavaa suomalaista elintarvikealan vientirakettia. ”Ruokavienti on Suomella elintärkeää ja meillä on täällä monia elintarvikeyrityksiä, joilla on potentiaalia vientiin. Kun pohdimme, mitä voisimme tehdä Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi, niin elintarvikeyritysten kannustaminen ja viennin vauhdittaminen tuntui meille luonnollisimmalta”, Hansio sanoo. Lue lisää kilpailusta osoitteesta www.lidl.fi/suomi100

Vauhtia ja vipinää sijoitussalkkuun

Startupit ovat ehdottomasti tämän hetken vetovoimaisin sijoittamisen trendi. Pörssiosakkeiden ja kiinteistöjen hintojen nousu on monen sijoittajan mielestä tiensä päässä. Korkosijoitusten tuotot ovat heikompia kuin koskaan, ja riskittömästä korosta on muodostunut viime vuosina koroton riski. Pääomat virtaavatkin uusiin omaisuusluokkiin, ja niiden etunenässä ovat startupit. ”Monet sijoitusammattilaiset ovat sitä mieltä, että sijoittamisen ei kuulu olla jännittävää, ainoastaan kylmän rationaalista tuoton maksimointia ja riskin minimointia. Sijoittaminen voi mielestäni kuitenkin olla mielenkiintoista, jopa hauskaa, ja sellaista on startup-sijoittaminen”, toteaa Antti Parviainen, kasvuyhtiöiden rahoitukseen erikoistuneen Innovestor Oy:n toinen perustajajäsen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja. Startup-sijoittaminen on riski- ja pääomasijoittamista. Muhkeat tuottomahdollisuudet tekevät omaisuusluokasta houkuttelevan, mutta toimintaan liittyy myös monenlaisia riskejä ja haasteita. Osa näistä liittyy kohdeyhtiöiden korkeaan riskitasoon, toiset sijoittajan tietämättömyyteen. ”Ensimmäisessä startup-sijoituksessani kiteytyvät aloittelevalle enkelisijoittajalle tyypilliset virheet: liian suuri ensisijoitus, kohdeyhtiön riskin väärinarviointi, liikeidean merkityksen korostaminen, resurssien riittämättömyys, sijoittajan yltiöpäinen innostuminen ja sopulikäyttäytyminen”, Parviainen kertoo. ”Tein ensimmäiset enkelisijoitukseni vuonna 2010. Tähän mennessä olen sijoittanut noin tusinaan startupiin, joista osan esittelen kirjassa. En ole asettanut sijoituskohteilleni tiukkoja rajauksia esimerkiksi toimialojen tai kasvuvaiheen suhteen, mutta valintakriteerini noudattelevat kirjani oppeja”, Parviainen sanoo. Antti Parviaisen neuvot startup-sijoituskohteen arvioimiseen: · Kiinnitä huomioita ennemminkin tiimiin ja sen toimeenpanokykyyn kuin liiketoimintaideaan. · Tutki, millainen on avainhenkilöiden motiivit ja kannustimet. · Perehdy tuotteen tai palvelun kysynnän vahvuuteen ja trendiin sekä markkinoilla oleviin kilpaileviin ratkaisuihin. · Selvitä, onko yrityksellä riittävät taloudelliset- ja henkilöstöresurssit, erityisesti myynnin osalta. · Varmista, että yrityksellä on tarvittava tuotantokapasiteetti ja että tuotannon laatu on hyvä. · Tarkista yrityksen tilinpäätöstiedot ja sen hetkinen taloustilanne aina itse. · Tarkista yrityksen kassatilanne, lyhytaikaiset velat, osakkaiden saamiset ja muut velat. ”Startup-sijoittaminen riskeineen ja vaikeuksineen on mahtavaa, mutta sijoitusten kanssa on kuitenkin syytä olla varovainen: startupeihin syntyy helposti intohimo, joka vie mennessään”, Parviainen naurahtaa. KTM Antti Parviainen on toiminut finanssimarkkinoilla toistakymmentä vuotta muun muassa Nordea Pankki Suomi Oyj:n pääomamarkkinayksikössä. Hän on osakkaana useissa startupeissa ja toimii niistä monien hallituksessa tai neuvonantajana. Parviainen on Innovestor Oy:n toinen perustajajäsen ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja hän on kirjoittanut aiemmin kirjat Pääomaturvattu sijoittaminen sekä Sijoittamalla miljonääriksi yhdessä KTT Sami Järvisen kanssa. Antti Parviainen: Startup-sijoittaminen 978-952-14-2977-4 sidottu pehmeäkantinen 978-952-14-2978-1 sähkökirja 228 s., 49 € Lisätiedot: Antti Parviainen, antti.parviainen@innovestor.fi, 050 3733 255 Arvostelukappaleet: suvi.aalto@almamedia.fi Kustantaja: Alma Talent, www.pro.almatalent.fi Kustannustoimittaja: Hanna Virusmäki, 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi Sisältöpäällikkö: Suvi Aalto, 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi Alma Talent Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu sekä tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä. Tuotamme vaikuttavia sisältöjä talouden, juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, teknologian ja terveydenhuollon ammattilaisille. Toimimme monikanavaisesti ja kansainvälisesti. Päätuotteitamme ovat mediasisällöt, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Enni Rukajärvi haluaa antaa lapsille mahdollisuuden harrastaa suosikkilajejaan ja haastaa myös muut urheilijat mukaan!

Anna lapselle mahdollisuus -kampanjan tavoitteena on kerätä yli 5000 lastenvaatetta ja -asustetta tai urheiluvälinettä vähävaraisille tai kriisin kokeneille suomalaisille lapsiperheille. Kampanja on tavoittanut viikossa satojatuhansia suomalaisia sosiaalisessa mediassa ja kerännyt jo 1500 lahjoitusta. Ammattilumilautailija Enni Rukajärvi lähti kampanjaan mukaan välittömästi siitä kuultuaan: “Halusin lähteä mukaan tähän kampanjaan, koska koen, että on tosi iso ja tärkeä asia tukea lapsia ja nuoria liikkumaan ja harrastamaan. Se tuo todella paljon iloa elämään.” Ennin video: https://www.youtube.com/watch?v=VdmQpzAnBZQ&t=11s Myös Laura Lepistö, Mari Laukkanen, Nooralotta Neziri ja Martti Jylhä ovat osallistuneet kampanjaan. Heidän lisäkseen Suomen lumilautaliitto, Urheilugaala ja useat muut tunnetut seurat sekä järjestöt tukevat kampanjaa. Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n toiminnanjohtajan, Eveliina Hostilan, mukaan vähävaraisten lasten määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti: “Vähävaraisia lapsia on tällä hetkellä yli 100 000. Meillä on avuntarvitsijoiden määrä kasvanut pitkin Suomea ja haluamme vastata siihen tarpeeseen. Toisaalta haluamme tehdä lahjoittamisesta helppoa. Mitä helpompaa se on, sitä enemmän saamme lahjoituksia lapsille.” Eveliina Hostilan video: https://www.youtube.com/watch?v=RtYJ43FPDdU Yhdessä Hope ry:n kanssa Zadaa mahdollistaa lahjoitukset pelkän mobiiliapplikaation kautta ja Matkahuolto toimittaa tuotteet perille. Kampanjaan voi lahjoittaa tuotteita 2.10.–15.10. välisenä aikana. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Hope - Yhdessä & Yhteisesti ry, Digital Fabric Oy (Zadaa), Oy Matkahuolto Ab sekä Videolle Productions Oy. Lisätietoja toimitukselle: Hope – Yhdessä & Yhteisesti ryEveliina Hostila, toiminnanjohtaja040 931 0114 / eveliina.hostila@hopeyhdistys.fi Digital Fabric Oy / ZadaaIiro Kormi, CEO044 5418 159 / iiro@zadaa.co Kampanjan kotisivu: http://www.annalapsellemahdollisuus.fi/

Viking Linen onnistunut ympäristökampanja tuotti 40 000 euroa Itämeren hyväksi – mukana neljä ympäristöjärjestöä

Viking Linen menestyksekäs ympäristökampanja muovikasseilla jatkuu myös tänä vuonna. Kampanjan kautta osa jokaisen laivojen tax-free-myymälöissä myydyn muovikassin tuotosta lahjoitetaan Itämerellä tehtävään ympäristötyöhön. Tänä vuonna avustuksen kohteiksi valittiin seuraavat järjestöt: BSAG (Baltic Sea Action Group), Pidä Saaristo Siistinä ry, John Nurmisen Säätiö ja Östersjöfonden. Viking Line korostaa, että suora yhteistyö ympäristöjärjestöjen kanssa on hyödyllistä, koska ne toimivat määrätietoisesti saavuttaakseen näkyviä ja konkreettisia tuloksia lähiympäristössä. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi Viking Line haluaa kerätä varoja Itämeren suojelemiseksi ja sitä koskevan tutkimuksen harjoittamiseksi. Siksi Viking Line haluaa juhlavuonna nostaa esiin myös oman ympäristötyönsä erilaisten panostusten ja kampanjoiden kautta innostaakseen muitakin suomalaisia toimijoita Itämerellä ja sen lähiympäristössä – yhdessä voimme saavuttaa enemmän! – Viking Linen alukset liikkuvat päivittäin saaristossa, ja haluamme eri tasoilla kantaa vastuumme ympäristöstä. Omien ympäristötoimiemme lisäksi haluamme tukea organisaatioita, jotka tekevät konkreettista työtä saariston suojelemiseksi, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.  Muovikassikampanja käynnistyi keväällä 2014. Tax-free-kassit valmistetaan kierrätysmuovista, ja niissä on uusi design. Lisätietoja: Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja, Corporate Communications, Viking Line, johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 27748 Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Viking Line Finland, christa.gronlund@vikingline.com , +358 9 123 5242 Eleonora Hansi, tiedotuspäällikkö, Viking Line Skandinavien, eleonora.hansi@vikingline.com ,+ 46-8-452 41 41 Sekä järjestöt: www.pidasaaristosiistina.fi/ http://www.ostersjofonden.org/ https://www.johnnurmisensaatio.fi/ http://www.bsag.fi/

Martti Suosalon tähdittämä Suomen hauskin mies ensi-iltaan Kaupunginteatterissa

Helsingin Kaupunginteatteri jatkaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmistoaan Mikko Reitalan ja Heikki Kujanpään kirjoittamalla ja Kujanpään ohjaamalla uutuusdraamalla Suomen hauskin mies. Martti Suosalon tähdittämä näytelmä saa ensi-iltansa 2. marraskuuta pienellä näyttämöllä. Tositapahtumiin perustuva hirtehinen draama sijoittuu sisällissodan jälkeiselle elokuulle 1918, jolloin yli 80 000 punaista oli suljettu vankileireille. Pahamaineisella Iso-Mjölön (Isosaaren) vankileirillä viruvat nälkäkuoleman partaalla myös Helsingin Kaupunginteatteria edeltäneen Työväenteatterin johtaja, koomisissa rooleissa mainetta niittänyt näyttelijä Toivo Parikka (Martti Suosalo) sekä hänen näyttelijätoverinsa. Kuolemaan tuomittu teatteriseurue saa yllättävän ehdotuksen: he säästyvät teloitukselta, jos onnistuvat valmistamaan viihdyttävän huvinäytelmän saarelle saapuville arvovieraille. Lehdistön “Suomen hauskimmaksi mieheksi” kutsuma Parikka joutuu elämänsä kovimman haasteen eteen. Leirisaaren suljetussa maailmassa kerrotaan tarina Suomen synnystä. Isot poliittiset tapahtumat ovat kehyksenä muutaman ihmisen kokemukselle aikakauden vallitsevista ristiriidoista, julmuudesta ja sovinnosta. Teatterin voima, huumori ja armo ovat esityksen tärkeitä teemoja. Komedia kumpuaa sieltä mistä suuri tuskakin. ”Traaginen ja hauska. Ylevä ja absurdi. Kaikkein kauhistavin ja koskettavin. Suomen hauskimmassa miehessä ääripäät viihtyvät vierekkäin ja huumori on oikotie kauheuksien ymmärtämiseen. Satiiri on sivistyksen mittari. Ahdistavissakin olosuhteissa mikä tahansa yhteisö selviää, kun se osaa käsitellä asioita huumorin keinoin”, sanoo ohjaaja Heikki Kujanpää.  Martti Suosalon lisäksi lavalla nähdään Rauno Ahonen, Pekka Huotari, Risto Kaskilahti, Petrus Kähkönen, Vappu Nalbantoglu, Jari Pehkonen, Pihla Pohjolainen, Heikki Ranta, Mikko Reitala, Heikki Sankari ja Tatu Sinisalo sekä muusikot Jesse Mast, Jani Jokinen, Annika Venäläinen ja Jarkko Soinikoski. Teoksessa keskeisessä osassa olevan musiikin on säveltänyt Timo Hietala. Lavastuksen on suunnitellut Pekka Korpiniitty ja puvut Sari Salmela. Valosuunnittelijana on Kari Leppälä, ja äänisuunnittelusta vastaa Aleksi Saura. Naamioinnin ja kampaukset on suunnitellut Tuula Kuittinen. Suomen hauskin mies on tulossa keväällä ensi-iltaan myös elokuvana, jonka ohjaajana ja pääroolin näyttelijänä ovat näytelmästäkin tutut Kujanpää ja Suosalo. Yleisöä ennakkoon kiinnostaneen näytelmän syyskauden esitykset ovat täynnä, mutta nyt myynnissä oleviin tammi-helmikuun esityksiin on vielä lippuja jäljellä.   Suomen hauskin mies  -ensi-ilta 2.11.2017 Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä (Eläintarhantie 5)Liput 22 - 44 € (sis. pm)

Sari Suutarinen uuden K-Market Rypysuon kauppiaaksi Kuopiossa

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 12.10.2017 Kauppiasperheestä lähtöisin oleva kolmannen polven kauppias Sari Suutarinen aloitti kauppiasuransa vuonna 1992 Sukevalla. Myöhemmin hän on toiminut kauppiaana myös Sonkajärvellä ja vuodesta 2015 lähtien K-Market Julkulassa Kuopiossa. ”Kauppiasurassa kiehtoo monipuolinen, vastuullinen ja haastava työ. Kauppiaana saa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa ja tehdä tiimityötä. Jokapäiväiset asiakaskohtaamiset ovat tämän ammatin suola”, Sari perustelee viihtymistään kauppiaana. Sari haluaa tehdä K-Market Rypysuosta alueen parhaan lähikaupan. Valikoimissa tuoretuotteet, hedelmät, vihannekset ja paistopisteen tuotteet ovat etusijalla. ”Palvelemme suurella sydämellä ja hymyissä suin. Haluamme tehdä kaupasta asiakkaidemme näköisen kuuntelemalla ja toteuttamalla heidän toiveitaan. Lämpimästi tervetuloa uuteen K-Marketiin”, toivottaa Sari. K-Market Rypysuo tulee työllistämään noin viisi kaupan alan ammattilaista, joiden rekrytointi on alkamassa. Sarin perheeseen kuuluvat kaksi aikuista lasta, Jermu ja Senni, sekä bostoninterrierit Onni ja Tyyne. Sari ulkoilee mielellään aina, kun työltään ehtii. Lisätietoja: K-kauppias Sari Suutarinen, puh. 040 767 8671 Suomessa on tällä hetkellä noin 1200 K-kauppiasta, joista ruokakauppiaina toimii noin 900 yrittäjää. K-kauppiasyrittäjä tuo hyvän palvelun, osaamisen ja paikallistuntemuksen kautta lisävoimaa ketjutoimintaan. K-kauppiaat vastaavat kauppansa asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Konflikti päivässä pitää yrityksen virkeänä

Konflikti päivässä ravistelee käsityksiämme organisaatioista, ihmisistä ja konflikteista. Jos tähän asti erimielisyyksiä on opetettu vähentämään, kannustaa Kirsi Piha nyt menemään orastavaa konfliktia suoraan kohti: – Ei maailman menestyneimpien yritysten kulttuuri perustu vaikeiden asioiden ja eriävien mielipiteiden välttelyyn. Muutoksessa täytyy voida pysyä mukana, ja se onnistuu vain kyseenalaistamalla jatkuvasti omaa tekemistä ja jopa niitä perusoletuksia, joiden päälle tuotteita ja palveluja on lähdetty rakentamaan. Pihan mukaan kirjan teemoihin – olemassaolon tarkoitukseen, rakentavaan konfliktointiin ja moderniin ihmiskäsitykseen – ollaan Suomessa vasta heräämässä, vaikka maailmalla näiden asioiden arvo tunnustetaan jo laajasti. Bisnestä draivaava yrityskulttuuri ei rakennu biljardipöydistä tai toimistokoirista, vaan vaatii syntyäkseen koko yrityksen toimintatavan pöyhimistä. Rytmihäiriön maailmassa menestyy vain muutosälykäs Maailman hurja muutosnopeus on jo ylittänyt yritysten oman kyvyn muuttua. Edellisessä kirjassaan rytmihäiriöksi tilan nimennyt Piha haluaa rohkaista johtajia keskittymään muutosta edistävän ajattelun ruokkimiseen. – Ihmiset ovat usein hyvinkin sitoutuneita ja motivoituneita muutokseen, kun ovat saaneet itse olla osallisena sen tekemisessä. Se, että kuka tahansa tiimin jäsen aidosti tuntee voivansa konfliktoida toistensa ja myös pomonsa näkemyksiä, innostaa ja motivoi. Toinen asia onkin sitten se, kuinka moni pomo on valmis tulla konfliktoiduksi, Kirsi Piha muistuttaa. Myös ihmiskäsitys on monella työpaikalla vanhentunut, eikä perustu nykyaikaiseen tutkimustietoon. Tämän tunnistaa Pihan mukaan siitä, ettei organisaatiossa osoiteta luottamusta tai kannusteta autonomiseen päätöksentekoon. Se, kuinka ihminen nähdään, on yrityksen menestyksen salaisuus tai sen epäonnistumisen siemen. Rakentavan konfliktoinnin ja modernin ihmiskäsityksen lisäksi muutoksen myllerryksissä painiskelevalla yrityksellä täytyy olla myös selkeä suunta. Vahva olemassaolon tarkoitus kytkee organisaation osaksi isompaa tehtävää. Pihan mukaan kaikessa toiminnassa näkyvä, aito olemassaolon tarkoitus motivoi paitsi työntekijöitä ja asiakkaita, myös sijoittajia, jolloin viivankin alle jää enemmän. Panostamalla konfliktoivaan kulttuuriin, moderniin ihmiskäsitykseen sekä oikean olemassaolon tarkoituksen määrittämiseen voi organisaatiosta tulla muutosälykäs. Silloin se löytää mahdollisuuksia yhä kiihtyvästä muutoksesta ja menestyy myös jatkossa. Kirsi Piha on viestinnän ja yrityskulttuurin ammattilainen ja yrittäjä, joka toimii perustamansa yrityksen, Ellun Kanojen hallituksen puheenjohtajana. Muutoksen tekijänä hän ravistelee yrityksiä rohkeaan muutokseen niin sisäisesti kuin ulkoisestikin liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Pihan edellinen kirja Rytmihäiriö voitti markkinointi- ja viestintäalan Kultasulka 2017 -palkinnon kirjana, joka asemoi viestinnän strategiseen rooliin. Konflikti päivässä -kirjaa myydään mm. Akateemisessa kirjakaupassa, Suomalaisessa kirjakaupassa sekä Alma Talentin verkkokaupassa . Lisätiedot: Kirsi Piha, kirsi.piha@ellunkanat.fi Haastattelut: Anna Solovjew-Wartiovaara, anna.solovjew-wartiovaara@ellunkanat.fi, 040 830 2825 Arvostelukappaleet: suvi.aalto@almamedia.fi Kustantaja: Alma Talent, www.pro.almatalent.fi Kustannustoimittaja: Liisa Poikolainen, liisa.poikolainen@almamedia.fi, 040 342 4767 Sisältöpäällikkö: Suvi Aalto, suvi.aalto@almamedia.fi, 040 342 4745 Alma Talent Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu sekä tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä. Tuotamme vaikuttavia sisältöjä talouden, juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, teknologian ja terveydenhuollon ammattilaisille. Toimimme monikanavaisesti ja kansainvälisesti. Päätuotteitamme ovat mediasisällöt, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Elämänmuutokset koettelevat parisuhdetta, mutta kriiseistä on mahdollista selvitä

Ihmisen perustarve on tuntea olevansa yhteydessä toisiin. Ihmissuhde, jossa ihminen kokee tulevansa hyväksytyksi omana itsenään, vahvistaa minäkuvaa ja pystyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. Mahdollisuus antaa ja saada läheisyyttä on yksi tärkeimpiä odotuksia parisuhteelta. Yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tunteita voidaan pitää yllä melko tavanomaisillakin keinoilla, ja myönteinen vuorovaikutus tukee yhteyden säilymistä kumppanien välillä myös vaikeina aikoina. – On myytti, että parisuhde hoitaisi itse itseään. Se, että on sitouduttu, menty avioon tai avoliittoon tai perustettu perhe, ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi ”hoidossa”, toteaa Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen. Kriittisyys, halveksunta ja vetäytyminen ovat Vaarasen mukaan parisuhteen pahimpia ankeuttajia. Kuinka saada rakkaus kestämään myös silloin, kun sitä eniten koetellaan?  – Parisuhteesta ja sen onnellisuudesta on paljon tutkimustietoa, jota kuka tahansa voi soveltaa omassa elämässään, Vaaranen muistuttaa. Hän on yhdessä Lotta Heiskasen, Keijo Markovan ja Anna Salmen kanssa toimittanut kirjan Läheinen parisuhde, joka perustuu Väestöliiton parisuhdesivuston sisältöihin. Läheinen parisuhde ‑kirjassa käsitellään laajasti samoja teemoja, jotka ovat myös Väestöliiton parisuhdesivuston suosituimpia sisältöjä, kuten tekstit tunnekeskeisestä parisuhteesta, parisuhteen kriiseistä sekä eron merkeistä. – Nykyajan haaste on se, että pareilla on hyvin vähän aikaa toisilleen. Läheisyyden tunteen kasvattamiseksi on hyvä tietää, mitä läheisyys on ja mitä voi tehdä, kun tuntee etääntyneensä kumppanistaan, kuvailee Vaaranen kirjan tavoitteita.    Terapiaan mieluummin ennemmin kuin myöhemmin Parisuhde muuttuu vuosien kuluessa. Lasten tultua perheeseen parin yhteinen aika vähenee. Silti parisuhdetta olisi hyvä hoitaa. Vanhempien läheinen ja lämmin parisuhde auttaa vanhempia muun muassa reagoimaan lapsen tarpeisiin johdonmukaisesti ja riittävän herkästi. Läheinen parisuhde ‑kirjassa käsitellään parisuhteen eri vaiheiden lisäksi myös seksuaalisuutta, monikulttuurisia parisuhteita sekä parisuhteen erityisiä kriisitilanteita. Kirjassa on oma lukunsa myös parisuhdeterapiasta: mistä parisuhdeterapiaa saa, mitä terapiassa tapahtuu, ja miten parisuhdeterapian eri suuntaukset eroavat toisistaan. Pariterapiaan hakeutumisen yleisimpiä syitä ovat kirjan mukaan vuorovaikutuksen ongelmat, riitely, etääntyminen kumppanista ja parisuhteen kriisit. Erään tutkimuksen mukaan parit hakeutuvat terapiaan keskimäärin vasta sitten, kun ovat kärsineet suhteensa vakavista ongelmista kuusi vuotta. – Moni terapiaa harkitseva saattaa pohtia, ovatko hänen ongelmansa riittävän vakavia. Oma kokemus tilanteen kuormittavuudesta on riittävä syy terapiaan hakeutumiselle, Vaaranen painottaa. – Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään, hän jatkaa. Uutuuskirjan viesti on, että parisuhteen kriiseistä voi selvitä ja apua on mahdollista saada. Kirja tarjoaa työkaluja parisuhdetaitojen kehittämiseen kaikille oman parisuhteensa hoidosta kiinnostuneille. Siitä on hyötyä myös parisuhteita työssään kohtaaville ammattilaisille sekä pari‑ ja yksilöpsykoterapeuteille. Lisätietoja Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen, heli.vaaranen@vaestoliitto.fi Viestinnän asiantuntija Anu Koivusipilä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, anu.koivusipila@duodecim.fi, p. 040 741 8654 Arvostelukappalepyynnöt: kirjat@duodecim.fi Läheinen parisuhde Lotta Heiskanen, Keijo Markova, Anna Salmi, Heli Vaaranen (toim.)Kustannus Oy Duodecim 1. painos 2017119 sivua, nidottuISBN 9789516568945

Se nyt vaan on tyhmää olla kierrättämättä

Gigantin myymälät ovat olleet virallisia sähkö- ja elektroniikkajätteen vastaanottopisteitä vuodesta 2004. Se tarkoittaa, että myymälöiden yhteydessä oleviin kierrätyspisteisiin voi palauttaa maksutta kaikki vanhat kierrätettävät sähkölaitteet.  – Olemme Suomen suurimpia sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanottaja, sillä myymälöidemme kautta kiertää vuositasolla noin 8 miljoonaa tonnia elektroniikkatuotteita. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut on syytä viedä kierrätykseen, jotta ne eivät päädy kuormittamaan luontoa. Kierrätyksessä vanhoista laitteista saadaan raaka-aineita ja materiaalia teollisuuden käyttöön, logistiikkapäällikkö Petri Saarinen toteaa. Gigantin yhteistyökumppanina toimii Kuusakoski, joka hoitaa kierrätyksen lain ja asetusten mukaisesti.  Saarisen mukaan myös laitteiden tietoturvallisuuskin on huomioitu.  – Tietoa sisältävät laitteet, kuten tietokoneet, tabletit ja puhelimet, voi palauttaa Gigantin henkilökunnalle, jotka huolehtivat ne lukollisiin tietoturva-astioihin. Kierrätyksessä laitteiden muistikapasiteettia sisältävät komponentit tyhjennetään tai murskataan. Yllättävän vähän meille kuitenkin tuodaan tämän tyyppisiä tuotteita kierrätykseen, vaikka palvelu löytyy kaikista myymälöistämme.    Tuotteet kotiin ekokuljetuksella Gigantti on vuodesta 2015 alkaen tarjonnut pääkaupunkiseudun myymälöistään myös kotiinkuljetusta, jolla vaikkapa televisio kuljetetaan kotiin kaasu- tai sähkövoimalla. Takana on jo lähes 2 000 ekologista pikakuljetusta, mikä tarkoittaa kymmeniä tuhansia vähäpäästöisiä kilometrejä ja tuhansia kiloja vähemmän hiilidioksidi- ja muita päästöjä. Gigantin ekokuljetuskumppani A2B kuljettaa 30 autolla, joista 28 pakettiautoa kulkee kotimaisella jätteistä tehdyllä biokaasulla ja kaksi sähköautoa tuulivoimalla – pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella. – Emme peri ekokuljetuksista ekologisen kuljetuksen lisää, jotta hinta ei muodostu esteeksi kotiinkuljetuksen tilaamiselle tai ympäristösäästöille. Saarinen muistuttaa, että Gigantti noutaa toki myös uuden tuotteen kotiinkuljetuksen yhteydessä vanhat laitteet asiakkaalta, mutta se on maksullinen palvelu. Tälläkin tavoin kiertää vuosittain jo merkittävä määrä elektroniikkaa.    Pelataanko Tetristä? Jätteiden tehokkaan lajittelun ja kierrätyksen lisäksi Gigantissa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen myös kuljetusten optimoinnilla.  – Olen leikkisästi todennut, että varastokaverimme ovat alansa huippuja Tetriksen pelaamisessa eli siinä, kuinka tehokkaasti kierrätystuotteiden kontit täytetään lattiasta kattoon minimoidaksemme kuljetuskerrat. Teemme myös kerran kuussa Kuusakosken kanssa tilannekatsauksen, jossa käymme läpi, kuinka voisimme entisestään tehostaa kuljetuksia heidän suuntaansa. Iso kiitos henkilöstöllemme, joka on sisäistänyt vihreät arvot todella hienosti, Saarinen kiittelee.   ”Tiesitkö, että muovipussit ovat olleet Gigantissa vuodesta 2016 maksullisia, koska elektroniikkajätti haluaa näin kannustaa asiakkaita pohtimaan muovipussin tarpeellisuutta ja auttaa näin vähentämään muovijätteen syntymistä? ”    Ei autolla töihin Jotain vihreiden arvojen sisäistämisestä kertoo sekin, että Gigantin hallinto muutti kesäkuussa Helsingin ydinkeskustaan Sanomataloon.  – Kenelläkään ei ole enää autopaikkoja eli kuljemme töihin julkisilla liikennevälineillä, jalan tai pyöräillen. Se on iso juttu, sillä aiemmin suurin osa joutui kulkemaan Vantaan toimipisteeseen autolla.    Vastuullista asiakaspalvelua Gigantissa korostetaan vastuullisuutta myös asiakaspalvelussa. Käytännössä se tarkoittaa, että sen sijaan, että asiakkaalle myydään laite, arjen työssä huomioidaan, miten asiakasta voidaan auttaa hyödyntämään nykyteknologian suomat mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. Siihen liittyy Saarisen mukaan olennaisesti vastuu.  – Meidän on kyettävä ratkaisemaan ihmisten teknologialähtöisiin arjen pulmiin myymälöissä, verkossa ja puhelinneuvonnassa. Meidän tehtävämme on opastaa asiakasta käyttämään laitteita. Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia on tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen, sillä voimme opastaa ongelmatilanteissa joko puhelimitse, myymälässämme tai etäyhteyden avulla. Eritoten After Sales -palveluissa tarvitaan järeää tuoteosaamista ja usein psykologistakin ongelmanratkaisutaitoa.  KNOWHOW on puolestaan Gigantin oma palveluvalikoima, johon kuuluvat kodinelektroniikan asennus-, huolto- ja tukipalvelut.  – Autamme asiakkaita laitteiden toimituksissa, käyttöönotossa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa. Siirrämme myös tärkeät tiedostot ja yhteystiedot vanhasta laitteesta uuteen sekä asennamme kodinkoneet, jotta asiakkaan digitaalinen arki olisi huolettomampi.   Lue lisää: www.gigantti.fi  NÄIN KIERRÄTÄT LAITTEESI GIGANTISSA  · Voit jättää käytetyt elektroniikkatuotteet mihin tahansa Gigantin myymälän kierrätyspisteestä maksutta – riippumatta siitä mistä tuote on ostettu.  · Tietoa sisältävät laitteet voi palauttaa Gigantin henkilökunnalle, jotka huolehtivat laitteet lukollisiin tietoturva-astioihin.  · Sähkö- ja elektroniikkalaite tulee toimittaa ilman tuotepakkauksia, ohjekirjoja tai muuta oheismateriaalia (esim. dvd- tai cd-manuaali) · Pölynimurit toimitetaan kierrätykseen ilman pölypusseja. Teksti: Mia Heiskanen   ---Julkaisija: Editori.fihttps://www.editori.fi/artikkeli/se-nyt-vaan-on-tyhmaa-olla-kierrattamatta/  

Lihapullat muusilla, kasvispizza vai kenties smoothie? Neste tutki liikenneasemaruokien suosikit

Lähestyvällä syyslomaviikolla ajomatka halki Suomen saattaa venähtää pitkäksi, ja tuolloin aterian tulee ravita pitkään. Nesteen teettämän kyselyn* mukaan suomalaisten suosikki on tavallinen kotiruoka (43 %), jota suosivat erityisesti miehet. Toisiksi suosituimmat ruokalajit ovat pizza ja hampurilainen, jotka valitsee joka neljäs (24 %) ruokailijoista. Lounasvalintoina ravintoloissa yleistyneet keitto tai salaatti eivät ole löytäneet tietään suosituimpien liikenneasemaruokien joukkoon, sillä lämpimänä aterianaan niitä söisi mieluiten vain noin joka kahdeskymmenes (6 %) vastaajista. Liikenneasemien ravintolat pullistelevat erilaisia vaihtoehtoja myös pienemmälle nälälle. Välipalana suositaan kaikkien automatkojen todellista klassikkoa: täytettyä leipää liha- tai juustotäytteellä. Klassikoiden lisäksi sämpylävalikoimaan toivotaan gluteenittomia ja erikoisruokavaliot huomioon ottavia vaihtoehtoja. Suhteellisen harva valitsee liikenneasemalla terveellisen välipalan, mutta toiveita niiden lisäämiselle kuitenkin löytyy. Naisista lähes puolet (43 %) nauttisi mielellään välipalana smoothien, miesten suosituin välipalatoive taas on puuro tai jogurtti marjoilla tai myslillä (39 %). Tuotteen raaka-aineiden alkuperä kiinnosti vastaajia hieman enemmän kuin sen sisältämät ravintoarvot. Tutkimukseen vastanneille on myös tärkeää, että tuotteet ovat helposti mukaan otettavia ja että niistä ei synny ruokahävikkiä. *Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 164 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 497) 2.–6.10.2017 välisenä aikana. SYYSLOMAREISSUN TOP 3 PYSÄHTYMISPAIKKAA – NÄIDEN TAKIA KANNATTAA POIKETA REITILTÄ  Neste K Teiskontie, Tampere Tampereen suunnalla liikkuvien ei kannata ohittaa tätä Teiskontien helmeä. Paikan bravuuri on erilaiset hampurilaiset, joiden pihvit ovat sataprosenttista naudanlihaa. Laajan asiakaskunnan suosimalla ruokalistalla on muutakin mistä valita: pihvien lisäksi eteensä saa vaikkapa pita-leivän tai suositun fish & chips -annoksen, ja lounas on aina laktoositon ja gluteeniton. Neste K Sipoonlahti, Sipoo Oli toiveissasi sitten kunnon kotiruokaa tai erikoisruokavaliosi huomioivia annoksia, Sipoonlahden Neste K on pysähdyksen arvoinen. Ravintola on tunnettu päivittäin vaihtuvasta kotiruokalounaasta, jossa kaikki vaihtoehdot saa myös laktoosittomina ja gluteenittomina. Laadukas salaattipöytä, viereinen vegaaniruokaa tarjoava Kotipizza ja liikenneaseman iso parkkipaikka takaavat, että jokaiselle nälkäiselle löytyy oma paikkansa. Neste Linnanportti, Sukeva Vitostien varrelta löydät Pohjois-Savon parhaat kahvileivät! Linnanportin aseman kahvilassa leivotaan joka aamu uunituoreet korvapuustit, pullat ja maankuulut Sukevan Nesteen rengasmunkit. Lounaskin on maittava, ja valmistetaan mahdollisimman pitkälle oman alueen raaka-aineista. Lue lisää: Löydä lähimmät Neste-liikenneasemat asemahaulla    Neste K – Liikenneasemien uusi kuninkuusluokka   Neste lyhyesti Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) luo vastuullisia vaihtoehtoja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Voimme auttaa asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään kaikkialla maailmassa laadukkailla ja vähäpäästöisillä uusiutuvilla tuotteilla ja korkealaatuisilla öljytuotteilla, jotka voidaan yhdistää räätälöidyiksi palveluratkaisuiksi. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lentämiseen ja muoviteollisuuteen. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2016 Nesteen liikevaihto oli 11,7 miljardia euroa ja olimme edelleen mukana 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lue lisää:  neste.com  

Caverionin osavuosikatsaus 1−9/2017 julkistetaan 27.10.

Caverionin osavuosikatsaus 1−9/2017 julkistetaan 27.10. Caverion Oyj:n osavuosikatsaus 1−9/2017 julkistetaan perjantaina 27.10.2017 noin kello 9.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysaineistot suomeksi ja englanniksi ovat tällöin saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille  Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 27.10.2017 klo 11.00 Hotelli Glo Kluuvissa, osoitteessa Kluuvikatu 4, 2. kerros, Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Ari Lehtoranta ja talousjohtaja Martti Ala-Härkönen. Tilaisuus on tarkoitettu sijoitusanalyytikoille, salkunhoitajille ja tiedotusvälineille.Webcast Tiedotustilaisuutta sekä johdon esityksiä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Suora lähetys alkaa klo 11.00. Tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 13.00. Puhelinkonferenssi  Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua (klo 10.55) numeroon +358 (0)9 7479 0404. Osallistujia pyydetään antamaan tunnus ”7876164 / Caverion”. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Aikataulu eri aikavyöhykkeillä:  Osavuosikatsauksen Tiedotustilaisuus, Webcast- julkistaminen   puhelinkonferenssi ja   lähetykse   n tallenne  suora webcast-lähetys saatavillaEEST 09.00 11.00 13.00(Helsinki)CEST 08.00 10.00 12.00(Pariisi,Tukholma)BST (Lontoo) 07.00 09.00 11.00EDT (New 02.00 04.00 06.00York)

Fazer, Nokia och Nightingale Health samarbetar för bättre kost och hälsa

Det moderna arbetslivet medför en stor belastning för våra hjärnor. Vi har flexibla arbetstider och arbetsuppgifterna har blivit mer varierande och abstrakta. För att möta framtida behov har Fazer, Nokia och Nightingale som mål att öka kunskapen kring det holistiska välmåendet och hjärnhälsa. Detta genom att på ett unikt sätt kombinera en särskilt utformad kost, bestående av brainfood (hälsosam mat som är särskilt framtagen för hjärnans välbefinnande och den kognitiva förmågan), biometriska data och bloddata. Arbetet sker i en klinisk forskningsmiljö. Informationen som samlas in under studien skapar förutsättningar för att analysera kopplingarna mellan kognition, fysiologi, sömnkvalitet, stresstålighet och metabolism – och hur dessa faktorer kan påverkas av näringsinnehåll och matvanor. Digital hälsa, bioteknik och kost ska tillsammans göra skillnad Fazer, Nokia och Nightingale Health verkar inom olika områden och bidrar med sin expertis. Fazer kommer att stå för brainfood. Nokia kommer att mäta den fysiologiska inverkan av stress, återhämtning och sömn under verkliga förhållanden. Detta med hjälp av mobila enheter och avancerad molnbaserad analys. Nightingale Health kommer att samla in omfattande hälsodata från blodprover och ansvara för de statistiska analyserna. Fazer har tagit fram särskilt framtagna brainfood-måltider för deltagarna i studien. Detta genom att utnyttja sin expertis inom mat och näringsfysiologi som erhållits genom programmet Fazer Brainhow. ”Genom att förena våra krafter med Nokia och Nightingale får vi en exceptionellt stor förståelse för de holistiska effekterna av en kost som har tagits fram enkom för att förbättra människors kognitiva förmåga. I bästa fall ger studien nya vetenskapliga insikter som inte enbart är av nytta för oss partners, utan för hela forskarvärlden. Denna studie är en viktig del i vårt program Fazer Brainhow där målsättningen är att hitta nya innovativa lösningar som hjälper människor att upprätthålla och förbättra sitt kognitiva välbefinnande”, säger Päivi Juolahti, chef för förnyelse inom Fazer-koncernen. Simon Longbottom, teknisk direktör på Nokia Technologies: ”Vi är mycket glada över samarbetet med Fazer och Nightingale inom denna banbrytande forskning. På Nokia är vi djupt engagerade i frågor som gäller individers och hela samhällets hälsa och välmående. Alla frivilliga som deltar i studien har tillgång till våra unika digitala hälsoprodukter samtidigt som de hjälper forskare att skapa en bättre förståelse för hur kosten påverkar vår förmåga att må bra både fysiskt och psykiskt och vara produktiva. I slutändan kommer vi alla att lära oss mycket och vi ser fram emot att utnyttja dessa kunskaper för att tillhandahålla ännu bättre hälsolösningar för kunder över hela världen.” Nightingale Health, ett finskt bioteknikföretag, kommer att utnyttja sin expertis inom blodanalys för att ta fram hälsodata från insidan av kroppen. ”Att skapa en bättre förståelse för människans hälsa är en komplex utmaning, men vanligen görs det ur ett väldigt smalt perspektiv”, säger Teemu Suna, vd för Nightingale. ”För att utmana status quo ska vi ha som mål att ta fram en ny holistisk syn på hur man håller koll på hälsan – en som förstår vad som pågår inuti oss på molekylär nivå, följer upp våra dagliga aktiviteter och hjälper oss att se vilken inverkan kosten har. Ensamt kan ett företag inte nå detta mål och därför är vi på Nightingale mycket nöjda över att samarbeta med Nokia och Fazer och gemensamt försöka förbättra människors hälsa över hela världen.” Finska innovationsfinansieringsverket Tekes deltar i finansieringen av de tre företagens forskningssamarbete. Resultaten av studien väntas bli klara under 2018. Kontaktuppgifter: · Fazer · Päivi Juolahti, chef för förnyelse, Fazer-koncernen · paivi.juolahti@fazer.com, +358 40 703 3480 · Jussi Loponen, forskningschef, Fazer-koncernen jussi.loponen@fazer.com, +358 40 732 9772 · Nokia · Jani Kivioja, chef för Digital Health Labs, Nokia Technologies(Simon Longbottom, teknisk direktör, Nokia Technologies – endast frågor på andra språk än finska) · Nightingale Health · Teemu Suna, VD, medgrundare, Nightingale Health, teemu.suna@nightingalehealth.com, +358 40 196 1669

Fazer, Nokia ja Nightingale Health yhteistyöhön paremman ravitsemuksen ja terveyden edistämiseksi

Nykyajan työelämä kuormittaa aivojamme yhä enemmän: työaika ja vapaa-aika sekoittuvat, ja työtehtävistä on tullut entistä monimuotoisempia ja abstraktimpia. Saadakseen uutta tietoa tulevaisuuden terveysratkaisujen kehitystyöhön Fazer, Nokia ja Nightingale pyrkivät lisäämään ymmärrystä aivojen terveydestä ja ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Kliininen tutkimus yhdistää ainutlaatuisella tavalla aivojen toimintaa edistävän brainfood-ruokavalion, digitaalisen biometriikan ja verenkuvasta saatavat tiedot. Tutkimuksen avulla kerättyjen tietojen pohjalta on mahdollista analysoida kognitiivisten ja fysiologisten toimintojen, unen laadun, stressinsietokyvyn ja aineenvaihdunnan välisiä yhteyksiä – ja sitä, kuinka näihin voidaan vaikuttaa ravinnon laadulla ja ruokatottumuksilla. Tuloksiin digitaalisen terveysteknologian, bioteknologian ja ravinnon avulla Eri aloilla toimivat yritykset tuovat projektiin oman asiantuntijuutensa. Fazer suunnittelee ja tuottaa terveelliset brainfood-ateriat, jotka on kehitetty edistämään aivojen terveyttä ja kognitiivista suorituskykyä. Nokia tuo projektiin digitaaliset terveysteknologialaitteet ja pilviteknologiaa hyödyntävän data-analytiikan, joita käytetään stressin, palautumisen ja unen fysiologiseen seurantaan arkiolosuhteissa. Nightingale Health tutkii terveyteen vaikuttavia tekijöitä kokeen aikana otetuista verinäytteistä ja tekee tutkimuksen tilastoanalyysin. Osallistujille tarjottavien Fazerin brainfood-aterioiden suunnittelussa on käytetty elintarvike- ja ravitsemustieteeseen perustuvaa tietoa, jota Fazer on kerännyt toteuttamansa Fazer Brainhow -ohjelman aikana. ”Yhdistämällä Fazerin, Nokian ja Nightingalen asiantuntija-alat saamme kattavaa tietoa kognitiivista suorituskykyä edistävän ruokavalion kokonaisvaltaisista vaikutuksista. Parhaassa tapauksessa tutkimuksemme tuottaa uutta tieteellistä tietoa paitsi projektiin osallistuvien yritysten käyttöön myös koko tiedeyhteisön hyödyksi. Tutkimus on oleellinen osa Fazer Brainhow ‑ohjelmaa. Sen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja, joiden avulla ihmiset voivat ylläpitää ja edistää omaa kognitiivista hyvinvointiaan”, kertoo Fazer-konsernin uudistumisesta vastaava johtaja Päivi Juolahti. Nokia Technologies -liiketoimintaryhmän teknologiajohtaja Simon Longbottom toteaa: ”Olemme iloisia siitä, että saamme olla mukana tässä uraauurtavassa tutkimushankkeessa Fazerin ja Nightingalen kanssa. Yksilöiden ja yhteisöjen terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä arvoja Nokialle. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat vapaaehtoiset saavat käyttöönsä Nokian ainutlaatuisia ja älykkäitä terveysteknologialaitteita, ja samalla tutkijat saavat tietoa siitä, kuinka ruokavalio vaikuttaa ihmisten terveyteen, elämänlaatuun ja tuotteliaisuuteen. Tällä tavoin me kaikki hyödymme projektin tuottamasta uudesta tiedosta. Odotamme myös, että voimme jatkossa käyttää näitä tietoja ja kehittää yhä edistyneempiä digitaalisen terveydenhuollon ratkaisuja asiakkaillemme ympäri maailman.” Suomalainen bioteknologiayritys Nightingale Health käyttää asiantuntijuuttaan veren analysoinnissa ja tuottaa terveystietoa ihmiskehon sisältä. ”Terveyden nykyistä laajempi ymmärtäminen on monimuotoinen haaste, jota kuitenkin usein tarkastellaan kapea-alaisesti”, sanoo Nightingalen toimitusjohtaja Teemu Suna. ”Jotta voisimme haastaa nykyiset käytännöt, olisi kehitettävä uusi, kokonaisvaltainen terveydenseurantatapa, joka antaa meistä molekyylitason tietoa, seuraa päivittäisiä toimiamme ja auttaa meitä havainnoimaan ruokavaliomme vaikutuksia. Mikään yritys ei voi tuottaa kaikkea tätä tietoa yksin, ja Nightingale onkin iloinen voidessaan tehdä yhteistyötä Nokian ja Fazerin kanssa tässä ainutlaatuisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä maailmanlaajuisesti.” Tekes on mukana monikumppanuushankkeessa osarahoittajana. Tutkimuksen tulosten arvioidaan olevan saatavilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Yhteystiedot: · Fazer: · Päivi Juolahti, uudistumisesta vastaava johtaja, Fazer-konserni, paivi.juolahti@fazer.com, puh. +358 40 7033480 · Jussi Loponen, tutkimusjohtaja, Fazer-konserni, jussi.loponen@fazer.com, puh. +358 40 7329772 · Nokia · Jani Kivioja, Digital Health Labs – tutkimusyksikön johtaja, Nokia Technologies, +358469228804 · Camilla Ekholm, viestintäpäällikkö, Nokia Technologies, +358 40 721 8345 · Nightingale Health · Teemu Suna, toimitusjohtaja, perustajajäsen, Nightingale Health, teemu.suna@nightingalehealth.com, puh. +358 40 1961669.

Coor solmii merkittävän valtakunnallisen hotellisiivoussopimuksen Sokotel Oy:n kanssa

Coor ja Sokotel Oy ovat tehneet sopimuksen siivouspalveluiden toimittamisesta kuuteen Radisson Blu ja Sokos Hotel -yksikköön Helsingissä, Espoossa ja Oulussa. Sopimukseen sisältyvät hotellihuoneiden sekä hotellien yhteydessä olevien ravintoloiden ja yleisten tilojen siivouspalvelut. Sopimuksen arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa. - Tämä uusi sopimus vahvistaa asemaamme merkittävänä valtakunnallisena siivouspalveluita tuottavana palveluyrityksenä sekä yhtenä koko kiinteistöpalvelualan kehittämisen edelläkävijöistä. Olen erittäin ylpeä tekemästämme pitkäjänteisestä kehitystyöstä ja siitä, että Suomen suurimpiin hotellioperaattoreihin kuuluva Sokotel Oy osoittaa luottamusta osaamistamme kohtaan valitsemalla meidät nyt palvelukumppanikseen. On suuri ilo pystyä tämän sopimuksen myötä tarjoamaan uusia uramahdollisuuksia lähes 200 kiinteistöpalvelualan ammattilaiselle, Coorin Suomen-toimitusjohtaja Johan Mild sanoo. Siivouspalvelusopimus käynnistyy vaiheittain joulukuun 2017 puolivälistä alkaen. Henkilöstön rekrytointi on käynnistynyt, ja uusi yhteistyö on käynnissä täydessä laajuudessaan helmikuuhun 2018 mennessä. - Halusimme siivouspalveluiden tuottajaksi kehittämiseen panostavan kumppanin. Hotelliemme siisteys ja asiakkaiden viihtyvyys on meille ensiarvoisen tärkeää, ja Coor on vakuuttanut meidät osaamisellaan ja sitoutumisellaan. Uskomme, että tämän yhteistyön myötä hotellien asiakaskokemusta voidaan parantaa entisestään, Sokotelin kenttäpäällikkö Petra Wikström sanoo.   Lisätietoja: Johan Mild, toimitusjohtaja, Coor Suomi, johan.mild@coor.com, puh. 010 234 6000 Jaska Mertaharju, liiketoimintayksikön johtaja, Coor Suomi, jaska.mertaharju@coor.com, puh. 010 234 6158 Petra Wikström, kenttäpäällikkö, Sokotel Oy, petra.wikstrom@sok.fi,  puh. 050 432 3940   Sokotel Oy on SOK:n matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö, joka operoi Suomessa seitsemää Radisson Blu Hotellia sekä neljäätoista Sokos Hotellia. Sokotel Oy toimii pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Radisson Blu Marina Palace Hotellin liiketoiminnasta Turussa vastaa Turun Osuuskauppa.

Sanoma tarjoaa mainostajille datalla rikastettua TV-mainontaa ensimmäisten joukossa Euroopassa

Tiedotusvälineille 12.10.2017 Sanoma lanseerasi markkinoinnin päättäjille järjestämässään Get Tomorrow -tapahtumassa 12. lokakuuta datalla rikastetun TV-mainonnan. Perinteisen ikä- ja sukupuolikohdennuksen lisäksi mainostajalle on tarjolla yhdeksän uutta katsojien kiinnostukseen perustuvaa kohderyhmää.  Sanoma Media Finland tarjoaa mainostajille ensimmäisenä Suomessa ja ensimmäisten joukossa koko Euroopassa datalla rikastettua tv-mainontaa, joka mahdollistaa mainonnan kohdentamisen katsojille heidän kiinnostuksensa perusteella. ”Televisio on vahva tunnemedia, jonka avulla tavoitetaan isoja massoja nopeasti. Jatkossa tarjoamme mainostajalle tarpeiden mukaan houkuttelevat kohdeyleisöt heidän kiinnostusalueensa huomioiden. Mainostajalle tämä merkitsee vaikuttavuuden kasvua”, sanoo myyntijohtaja Karri Ahonen.  Datalla rikastettu mainonta tarjoaa uusia mahdollisuuksia televisiomainonnalle. Kun kohdeyleisöstä on parempi ymmärrys, voidaan tietoa hyödyntää jo esimerkiksi mainoksen luovassa suunnittelussa. Mainostaja voi hyödyntää uusia kiinnostuksen kohderyhmiä spottimainonnan lisäksi myös luovissa ratkaisuissa.  ”Otetaan esimerkkinä autotoimialan asiakkaat, jotka ovat perinteisesti kohdentaneet iän ja sukupuolen mukaan vanhemmalle mieskohderyhmälle. Nyt heillä on valittavanaan kohderyhmä, jotka ovat itse ilmaisseet kiinnostuksensa autoiluun. Uskomme että mainonta puree paremmin”, toteaa Ahonen.  Mainostajille on tarjolla yhdeksän uutta katsojien kiinnostukseen perustuvaa kohderyhmää: esimerkiksi kauneudenhoito ja ulkonäkö, ruoanlaitto harrastuksena, asuminen, sisustus ja remontointi, autoilu ja moottoripyöräily sekä muoti ja pukeutuminen. Kohderyhmille voi kohdentaa mainontaa Nelonen Median TV-kanavilla Nelonen, Liv, Jim ja Hero.  ”Ymmärrys TV-katsojasta nousee datan avulla uudelle tasolle. Kampanjan vaikuttavuus paranee, kun päästään puhuttelemaan tarkemmin rajattua yleisöä heidän kiinnostusalueensa mukaan. Nyt lanseerattavat kohderyhmät ovat vain alkusoittoa datalla rikastetussa TV-mainonnassa. Tulemme esittelemään lisää dataan pohjautuvia ratkaisuja, joilla mainostaja saa TV-kampanjoista enemmän irti”, Ahonen sanoo. 

K-Market Reijolan Ahoset kauppiaiksi myös Hammaslahteen

Ahosten tavoitteena on tehdä K-Market Hammaslahdesta moderni kyläkauppa, josta löytyy lähialueen asukkaille kaikki tarvittava. Se tarkoittaa asiakkaiden toiveiden kuuntelemista. "Kaupan asiakkaille on uusi tilanne, kun pystymme kauppiaina nopeasti reagoimaan toiveisiin ja hankkimaan asiakkaiden toivomat tuotteet kaupan hyllyille. Tuomme myös Reijolassa kovasti kehutun iloisen asiakaspalvelumme mukanamme Hammaslahteen", K-kauppias Toni Ahonen lupaa. Kauppiasura oli luonteva valinta koko työuransa ruokakaupassa tehneelle Toni Ahoselle. K-Market Reijolan kauppiaina Ahoset ovat toimineet kahden vuoden ajan. "Tuttavapiirissäni on monta kauppiasta ja suvussani paljon yrittäjiä. Jo mummoni toimi aikoinaan kauppiaana Outokummussa. Kauppiaina pidämme erityisesti siitä, kun voimme kehittää kauppoja ja niiden henkeä juuri meidän näköisiksi", Toni kertoo. Ahosten K-Marketit työllistävät jatkossa yhteensä noin 10 kaupan ammattilaista. K-Market Hammaslahti on entinen Siwa. Kaikki K-Marketeiksi muutetut entiset Siwat ja Valintatalot siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Ahosten perheeseen kuuluu kolme lasta, Matilda (3), Eemeli (5) ja Emma (7). Vapaa-ajalla yrittäjäperhe viettää aikaa mökkeillen ja luonnossa. Kuva Henna ja Toni Ahosesta on liitteenä. Toni ja Henna Ahosen K-Marketit Joensuussa: · K-Market Reijola (os. Reijolantie 1) · 6.11.2017 alkaen: K-Market Hammaslahti (os. Lastaustie 1)

Nordean kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan torstaina 26. lokakuuta 2017

Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan noin klo 8.00 Suomen aikaa.  Lehdistötilaisuus Aika: 9.00 CET. Ilmoittautuminen alkaa klo 8.30 CET. Turvallisuussyistä osallistujia pyydetään esittämään voimassa oleva henkilöllisyystodistus.Paikka: Smålandsgatan 17, Tukholma Konsernijohtaja Casper von Koskull esittelee tuloksen.Tilaisuudessa käytettävä kieli on englanti. Tilaisuutta voi seurata Internetissä . Esitysmateriaali on saatavana myös osoitteessa www.nordea.com/ir.Tilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Petter Brunnbergille osoitteeseen petter.brunnberg@nordea.com.Lehdistötilaisuuteen ja sen jälkeen noin klo 9.30 CET alkavaan kysymystilaisuuteen voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3427 1919 tai +46 (0)8 5065 3936 viimeistään kymmenen minuuttia ennen lehdistötilaisuuden alkua, confirmation code 8792298. Kysymyksiin vastaavat konsernin operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jørgensen ja Rodney Alfvén sijoittajasuhteet-yksiköstä.Tilaisuudesta laaditaan editoitu versio, joka on saatavana täältä . Tilaisuutta voi seurata 2. marraskuuta saakka uudelleen numerosta +44 (0)20 7660 0134 tai +46 (0)8 5199 3077, access code 8792298.Nordean muutosta vuosina 2016 - 2021 käsittelevä analyytikko- ja sijoittajatilaisuus Lontoossa 27. lokakuutaAika: 8.00 paikallista aikaaPaikka: Andaz Hotel London, 40 Liverpool Street, London EC2M 7QN.Tilaisuudessa ovat läsnä konsernijohtaja Casper von Koskull, konsernin operatiivinen johtaja Torsten Hagen Jørgensen sekä Rodney Alfvén ja Pawel Wyszynski sijoittajasuhteet-yksiköstä. Esitys kestää noin tunnin ja sen yhteydessä voi esittää kysymyksiä.Webcast-lähetystä tilaisuudesta voi seurata Internetissä .Esitysmateriaali on saatavana osoitteesta www.nordea.com/ir.Tilaisuuteen voi ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Ruby Megranille osoitteeseen ruby.megran@nordea.com.Johdon osavuotinen selvitys julkistetaan englanniksi ja ruotsiksi. Lehdistötiedote, jossa esitetään yhteenveto tuloksista, julkistetaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi.  Lisätietoja:Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 722 350 515Satu Malkamäki, konserniviestintä, 050 448 1182 

Suomalaiselle HappyOrNot-yritykselle 13,5 miljoonan euron rahoitus hymiöpalautedatan maailmanvalloituksen edistämiseen

  Tamperelaisen HappyOrNot -yrityksen tavoitteena on parantaa asiakas- ja työtyytyväisyyttä ympäri maailmaa –  hymiö kerrallaan. HappyOrNot (www.happy-or-not.com) on kansainvälinen edelläkävijä asiakas- ja työtyytyväisyyden jatkuvassa mittaamisessa ja parantamisessa. Yrityksen kasvu on ollut pysäyttämätöntä sen perustamisesta, vuodesta 2009 lähtien. Tällä viikolla HappyOrNot saavutti jälleen uuden virstanpylvään saatuaan 13,5 miljoonan euron rahoituksen yrityksen kasvuun. Rahoituksen pääsijoittajana on Northzone (www.northzone.com), pääomasijoitusyhtiö, jonka konttorit sijaitsevat Tukholmassa, Lontoossa sekä New Yorkissa. Northzone on aiemminkin tukenut useita pohjoismaisia menestystarinoita, joihin lukeutuvat muun muassa Spotify, Klarna sekä Trustpilot. Toisena rahoittajana on mukana australialainen pääomasijoitusyhtiö AirTree (www.airtree.vc), joka on aiemmin investoinut muun muassa oman alansa markkinajohtajiin kuten Paxata, Prospa sekä 90Seconds -yrityksiin. Northzonen sijoittaja Marta Sjögren ja AirTreen osakas John Henderson liittyvät osaksi HappyOrNotin hallitusta. Tähän mennessä HappyOrNot on toiminut ilman ulkopuolista rahoitusta. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Tampereella ja Amerikan tytäryhtiön toimipiste Floridassa. HappyOrNotin huomiota herättäviä hymiölaitteita on otettu kansainvälisesti käyttöön jo 117 eri maassa mm. lentokentillä, palvelupisteissä ja kaupoissa. Yrityksen asiakkaita ovat useat suuret vähittäiskauppaketjut, kuten IKEA, Lidl ja Carrefour, sekä lisäksi myös kansainväliset brändit, kuten Microsoft, McDonald’s, Heathrow’n lentoasema (London Heathrow Airport), LinkedIn sekä Suomesta esimerkkinä Gigantti, Fazer Food Services ja Helsingin kaupunki. HappyOrNot-hymiöiden digiversiota integroidaan yhä useammin myös yritysten tai organisaatioiden verkkosivuille, mikä luo vaikkapa yritysten työntekijöille tai asiakkaillekin mahdollisuuden arvioida virtuaalikokemuksensa asteikolla hymynaamasta mutrunaamaan (erittäin tyytyväisestä erittäin tyytymättömään). HappyOrNotin palvelu tarjoaa selkeää ja älykästä palautedataa asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyystasosta. Tähän mennessä palvelu on raportoinut jo yli puoli miljardia hymiöpalautetta. Yrityksen asiakasmäärä on kasvanut jo 4000:een eri asiakasyritykseen tai –organisaatioon, ja sillä on yli 100n yrityksen kansainvälinen jälleenmyyjäverkosto. Uusi investointi tullaan käyttämään yrityksen kansainvälisen aseman vahvistamiseen ja laajentamiseen, erityisesti Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. Myös Australian ja Aasian markkinoihin, joilla AirTree on kokenut toimija, panostetaan. Heikki Väänänen, HappyOrNot -yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja muistelee yrityksen alkutaivalta: ”Alusta saakka tiesimme, että haluamme olla kansainvälinen menestystarina, mutta se miten nopeasti olemme kasvaneet, on ollut uskomatonta! Matka, jonka olemme kulkeneet siitä, kun toimitimme ensimmäisiä hymiölaitteita asiakkaillemme suoraan automme takakontista tähän päivään, jolloin meillä on maailmanlaajuinen jakelu, saa meidät tuntemaan suunnatonta ylpeyttä tiimistämme. Työlleen omistautunut henkilöstö on mahdollistanut tämän kaiken - ilman heitä emme olisi nyt tässä.” HappyOrNot aikoo myös investoida voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen parantaakseen entisestään jo olemassa olevaa data-analytiikkaansa. Hymiöpalautteen selkeys ja hyödynnettävyys ovat tärkeimmät tekijät, jotka ovat auttaneet asiakasyrityksiä parantamaan liiketoimintaansa sekä vertailemaan kehityssuuntaansa. Odotettavissa on, että yhä useammat asiakkaat tulevat hyödyntämään HappyOrNot tyytyväisyysindeksiä liiketoimintansa kehittämisessä sekä menestyksen mittarina. Tyytyväisyysindeksi kertoo palvelutason vaihteluista, joiden perusteella asiakas voi nähdä missä ja mihin kellon aikaan, minä viikonpäivänä tai minä kuukautena tyytyväisyystaso on alimmillaan tai korkeimmillaan. Tämä helpottaa yrityksiä entistä tehokkaammin ja kohdistetummin parantamaan toimintaansa. Marraskuun aikana HappyOrNot lanseeraa lisää uusia hymiötuotteita ja uudistaa raportointipalveluaan. Lisäksi HappyOrNot kaavailee suuntaavansa saatua rahoitusta tuotekehityksen, markkinoinnin sekä myyntitiimien henkilöstömäärän kasvattamiseen. Tämänhetkisen 65 työntekijän määrä pyritään nostamaan 200n henkilöön seuraavien 2–3 vuoden aikana. Heikki Väänänen kertoo: “HappyOrNotin idea syntyi omasta turhautumisestani siihen, etten saanut jätettyä helposti asiakaspalautetta. On hienoa, että yritykset ja kuluttajat ympäri maailman ovat ottaneet HappyOrNot palvelun omakseen, ja Northzonen ja AirTreen sijoitus meihin tukee HappyOrNotin matkaa yrityksenä. Northzone ja AirTree arvostavat saavutuksiamme ja tukevat meitä maailman suosituimman tyytyväisyystasodatan ja palvelualustan kehittämisessä sekä kansainvälisen asemamme vahvistamisessa ja laajentamisessa.” Marta Sjögren, Northzonen sijoittaja, kommentoi: “Kuten muukin maailma, kohtasin HappyOrNotin ensi kertaa käyttäessäni yhtä sen hymiölaitteista. Uskon vahvasti asiakaspalautteen antamisen tärkeyteen, sillä tiedän, että se saattaa vaikuttaa jonkun uraan, tai yksinkertaisesti parantaa tämän päivää. Tämän vuoksi olen erittäin aktiivinen HappyOrNot-hymiölaitteiden käyttäjä. Aloin huomata HappyOrNotin helposti tunnistettavia hymy- ja mutrunaamoja ympäri maailmaa, ja otettuani selvää yrityksestä olin äärimmäisen vaikuttunut siitä, miten syvälle joihinkin tunnetuimpiin brändeihin ja suurimpien työnantajien järjestelmiin yrityksen tyytyväisyysindeksi on integroitu. Olen innoissani siitä, että Northzone on nyt osa HappyOrNotin tarinan seuraavaa lukua.” John Henderson, AirTreen osakas kommentoi: “HappyOrNot voi olla ylpeä tuotteestaan, joka on kansainvälisesti tunnettu. Yritys luo vuosittain miljoonille asiakkaille ja työntekijöille mahdollisuuden antaa ratkaisevan tärkeää palautetta vaivattomasti. Data ja analyysimallit auttavat yrityksiä tekemään parempia, asiakaskeskeisempiä päätöksiä. AirTreen tiimi odottaa innolla pääsevänsä tekemään yhteistyötä HappyOrNotin kanssa kansainvälisen toiminnan laajentamisen ja erityisesti APAC markkina-alueen vahvistamisen osalta. On ilo liittyä mukaan HappyOrNotin matkaan.” Toimialasta American Expressin tutkimuksen mukaan kolme viidestä amerikkalaisesta (59%) kokeilisi uutta brändiä tai yritystä paremman palvelukokemuksen perusteella. RnRMarketResearch arvioi vastaavasti, että asiakaspalautetoimiala tulee kasvamaan 8,39 miljardiin vuoteen 2019 mennessä. HappyOrNotin rahoituskierros osoittaa, että yhtiö on markkinajohtajana ihanteellisessa asemassa hyödyntämään toimialan valtavaa potentiaalia. Tietoa HappyOrNotista - www.happy-or-not.com HappyOrNot perustettiin vuonna 2009 Heikki Väänäsen ja Ville Levaniemen toimesta. Yrityksellä on tällä hetkellä yli 4000 asiakasta 117 eri maassa sekä yli 110 yrityksen jälleenmyyjäverkosto, HappyOrNot palveluun on tähän mennessä kertynyt yli puoli miljardia hymiöpalautetta. Lentokentillä, palvelupisteissä, terveysasemilla sekä kaupoissa ympäri maailman on käytössä jo yli 25000 hymiölaitetta sekä lukuisilla verkkosivuilla digihymiöitä palautteenantoon. Yritys työllistää tällä hetkellä 65 henkilöä niin Tampereen pääkonttorissa kuin Amerikan toimipisteessään Floridassa. Asiakasyrityksiin kuuluvat mm. Microsoft, McDonald’s, Heathrow’n lentoasema, LinkedIn, Britannian kansallinen terveydenhoitopalvelu sekä monia muita tunnettuja brändejä. Keväällä 2017 arvostettu talousalan julkaisu The Financial Times nosti HappyOrNotin Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten FT1000-listauksensa kärkineljännekseen. Tietoa Northzonesta - www.northzone.com Northzone on teknologia-alan investointiyhtiö, jolla on neljä toimipaikkaa ja yhdeksän sijoitusammattilaista eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Northzone keskittyy erityisesti yrityksiin, jotka ratkovat haastavia ongelmia houkuttelevilla markkina-alueilla. Vuodesta 1996 lähtien Northzone on sijoittanut yli 120 eri yritykseen ja tukenut pitkänlinjan toiminta- ja sijoituskokemuksellaan juuri niitä yrityksiä, jotka saavat muutosta aikaan. Northzonen huomattavimpia investointeja ovat Spotify, Klarna, iZettle Seriously, Lesara ja Zopa. Tietoa AirTree Venturesista - www.airtree.vc AirTree Ventures on varhaisen ja kasvuvaiheen sijoittamiseen keskittyvä yritys, joka tukee maailmanluokan yrittäjiä. Australian suurimpana pääomasijoitusrahastona AirTree keskittyy tukemaan yrityksiä erityisesti pilvipalvelujen, rahoitusteknologian, älyohjelmistojen, infrastruktuurin, kuluttajaliiketoiminnan, SaaS ohjelmistopalveluiden sekä datan saralla. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana AirTree on sijoittanut 42 yritykseen, joista esimerkkeinä oman alansa markkinajohtajat kuten Canva, Prospa, 90Seconds ja Paxata. AirTree sijoittuu ainoana australialaisena sijoitusyrityksenä alan kansainväliseen parhaaseen kymmenikköön.

Tervetuloa Hankkijan osastolle A100 KoneAgriaan

Agronic WRT 900 hinattava karhotin Uusi Agronic WRT 900 on suuritehoinen hinattava karhotin, jonka työteho on omaaluokkaansa. Testiemme mukaan ajonopeus voi olla jopa 50 % suurempi kuinperinteisillä karhottimilla, mutta työnjälki on silti täydellistä. Suomessa Suomen oloihin suunniteltu ja tehty. Pakko-ohjaus ja riittävän suuret 500/50-17 renkaat. Tukipyörät roottoriparien ulkopuolella, ennakoi maan epätasaisuudet.Traktori voi kääntyä 90 asteen kulmaan, nivelakseli ei rajoita kääntymistä. Vähänkuluvia ja huoltoa vaativia osia. Puhdasta rehuaHeinä liukuu piikkien päällä, epäpuhtauksien siirtyminen karheeseen minimoituu. Mikälipiikki irtoaa, se ei vaurioita korjuukonetta, eikä ruokintalaitteita.Erinomainen karheToimintaperiaatteesta johtuen ei puno heinää kierteelle, vaan karhe on tasainen jailmava. Karheen- ja työleveys ovat hydraulisesti säädettäviä. Pakko-ohjauksen ansiostajouhevat kaarteet. Teknisiä tietoja:Paino 2.450- 2.650 kgTyöleveys max. 9.55 m.Kuljetusleveys 2.95 m.Kuljetuskorkeus 3.95 m.Karheenleveys max. 2.0 mPiikit, 20 mm polyamidi 4 x 32 kplRengaskoko 6kpl 16 x 6.50-8Rengaskoko takarenkaat 500/50-17Hydrauliikan tarve 3 x 2 toim.Oma hydrauliikka 2 x 52 l/min/ 540 1/min. Vakiovarusteet:Mekaaninen pakko-ohjaus, mekaaninen kuljetusasennon lukitus, hydraulinentyöleveyden ja roottoriparin kulmien säätö, nivelakseli. Pro-paketti:Rapuohjaus, karhonpaininrulla, roottorien sähköinen lohko-ohjaus, oikea, vasen taimolemmat ylös, hydraulinen kuljetusasennon lukitus, tarvittavat venttiilit, öljyntarve 3x2toim.Lisätietoja: Martti Oravala, tuoteryhmäpäällikkö, p. 010 76 83045, martti.oravala@hankkija.fiAmazone Cayros XM 4-850 VS Suomessa Amazonen aurat ovat uutuus tälle syksylle. Cayros-mallisto on myösAmazonella suhteellisen tuore uutuus. Itse aurat ovat tuttua perustekniikkaa, muttamallistosta löytyy runsaasti yksityiskohtia jotka takaavat Amazonen laadun. Mallisto on erittäin laaja kattaen kaksisiipiset aurat 100 hv tehonkestolla aina kuusisiipisiin 380 hevosvoiman tehonkestolla oleviin tuotteisiin. Kaikki voidaan varustellaerittäin laajasti eri leikkurein ja lisävarustein. Kaikissa malleissa on hydraulinen helposti säädettävä laukaisulaite. Siipimalli onennestään testattu ja Suomessa toimivaksi todettu. Siivissä on erityinen C-Pluskarkaisu. Sillä saadaan siiven kulutuspinnoista kovat, sileät ja kestävät kun samallasiiven kulutukselle ei-altis puoli on saatu jäämään pehmeämmäksi ja täten iskujavastaan joustavammaksi. Aurassa on käytetty runsaasti valettuja ja kuumamuokattujaosia. Näin vältetään hitsattujen osien heikkoudet ja paino. Auran runko on yhtenäinen,eikä siinä ole hitsaussaumoja. Lisäksi monet osat on koneistettu käsittelyjen jälkeen,jolloin ne ovat varmasti mittatarkkoja. Esillä oleva aura on Suomessa yleiseen luokkaan sopiva neljäsiipinen 140hevosvoiman tehonkestolla oleva XM-malli. Kyseinen kone on varustettu hydraulisellaviilunleveyden säädöllä. Kaikki mallit on mahdollista saada myös pulttisäätöisenä.Cayros-mallisarja ensiesitettiin Puontin peltopäivillä syksyllä 2017.Lisätietoja: Olli Korhonen, tuoteryhmäpäällikkö, olli.korhonen@hankkija.fi, p. 010 76 83033 Antti-Teollisuus Oy, Ultima-etähallintajärjestelmä Viljankuivaamon etähallintajärjestelmä. Täysin uuden tyyppinen kone, laite tai sovellus,uusi innovaatio. Ensiesittely KoneAgriassa! Ultima-etähallinta edustaa uusinta ja edistyksellisintä Antin osaamista. Monipuolinenpilvipalvelu antaa niin itse kuivaukselle kuin varastonhallinalle ennen näkemättömiämahdollisuuksia. Etähallinta kaikilla päätelaitteilla pilvipalvelun kautta• Ajantasainen kuivauksen seuranta ja ohjaus missä ja milloin vain• Automatiikka mahdollistaa jatkuvan eräkuivauksen• Erätiedot tallentuvat automaattisesti pilvipalveluun, josta saat aina haluamasiraportit• Kytkee siilot järjestelmään ja saadaan siten viljavarastonhallinnan• Jatkuva kosteudenmittaus suoraan viljasta Lisätietoja: Martti Oravala, tuoteryhmäpäällikkö, p. 010 76 83045, martti.oravala@hankkija.fi Avant 530 kaksinopeusmalli 18 km/h (suositun Avant 528:n sisarmalli) Kyseessä on suomen myydyimmän yksittäisen pienkuormaajamallin, 528:nrinnakkaismallin, jossa on kaksi eri nopeusaluetta. Pienemmällä alueella saadaanenemmän työntövoimaa ja isommalla enemmän ajonopeutta. Mallin maksimi ajonopeuson 19 km/h. Lisäksi Avant uutuustyölaitteet:• Lietekuilun sekoitin• Kantojyrsin Lisätietoja: Esa Matikainen, tuoteryhmäpäällikkö, esa.matikainen@hankkija.fi, p. 010 76 83172 Fliegl 3000 tiivistyskela Uudentyyppinen laite hyvälaatuisen säilörehun tuottamiseen. Tiivistää säilörehua optimaalisesti. Korkeiden 285 mm kiekkojen ansiosta tiivistyskela tiivistää rehua pintaa syvemmältä. Runko ja kela voidaan täyttää vedellä, jolloin painoa on helppo säätää. Sivurullat ottavat vastaan mahdollisen seinäkosketuksen. Rummun halkaisija 615 mm, kiekkojen halkaisija 900 mm.Kokonaisleveydet ja tyhjäpainot: 2000 mm/1450 kg, 2600 mm/1600 kg ja 3000 mm/1750 kg Lisätietoja: Martti Oravala, p. 010 76 83045, martti.oravala@hankkija.fi John Deere 6230R ja 6250R –traktorit CommandPRO-ajokahvalla John Deere 6R-mallisarjaan kaksi uutta mallia täysin uudenlaisella hallinnalla.Saksan Manheimista tulevat uudet 6R-sarjan isoimmat mallit mullistavat traktorin käytönCommandPRO-ajokahvalla. Luokkansa paras käyttömukavuus, ainutlaatuinenajostrategia ja uskomattoman monipuolinen muunneltavuus kahvan toiminnoilletakaavat sopivat asetukset kaikille kuljettajille. Muuta ajonopeutta, vaihda suuntaa jakäytä traktorin toimintoja 11 vapaasti valittavan painikkeen avulla siirtämättä kättä!6250R tarjoaa vaikuttavat 300 hevosvoimaa siirtoajoon Intelligent Power Management(IPM) –älytehon avulla, tehopainosuhteella 31kg/hp! Tämä takaa traktorille ennenkokemattoman kiihtyvyyden. Tieajossa mukavuuden takaavat 2,9 metrin akseliväli, TLSPlus –etujousitus sekä ohjaamojousitus. Virtaa riittää myös hydrauliikassa, jota onsaatavilla 160l/min jo 1500 moottorin kierroksella! John Deere 5R-mallisarjan traktorit Täysin uudistettu 5R-mallisarja. Command8-vaiheisto, CommandArm-kyynärnoja nytmyös 5-sarjaan. Täysin uudistuneet 5R-traktorit ovat nimellisteholtaan 90-125 hevosvoimaa. 2,25 metrinakseliväli takaa todella pienen, jopa 3,75 metrin kääntösäteen. 5R sopii erinomaisestikuormainkäyttöön ketteryytensä, hyvän etunäkyvyyden sekä integroidunkuormainhallinnan ansiosta. Uusi 5R on myös kuljettajalle entistä mukavampi, nytsaatavilla on myös CommandArm-kyynärnoja. Vaihteiston hallinta tapahtuu kuljettajan niin halutessa täysin ilman kytkintä. Saatavillaon kolme eri powershift-vaihteistoa, jopa Command8:n kahdeksalla pikavaihteella jaunohtamatta vaihteistoautomatiikkaa!John Deere 960 -paalain + Agronic MPC -paalainkäärin John Deeren muuttuvakammioinen paalain nyt saatavilla Agronicin käärimellä.Uskomaton parivaljakko, John Deere 960 –muuttuvakammioinen paalain ja Agronickäärin nyt samassa paketissa. John Deere 960 –paalaimen massiiviset, halkaisijaltaan jopa 160-senttiset paalit ovat todella tiiviitä. Työteho nousee, kun paaliin saadaan enemmän nurmea tai olkea suuremman paalin halkaisijan ja entistä tiukemman paalin ansiosta. Samalla kuljetuksen tarve vähentyy, kun samalta alalta saadaan sato pakattua tällä yhdistelmällä entistä tiiviimmin sullojan sekä 25 terän läpi. Etenemiskyvyn pellolla takaavat 710/35R22,5 –renkaat teliakselilla. Lisätietoja: Jukka Lehtinen, tuoteryhmäpäällikkö, jukka.lehtinen@hankkija.fi, p. 010 768 3030John Deere Farmsight palvelusopimukset ja Hankkijan Premium Harvest-paketti Farmsight on John Deere-koneisiin saatavilla oleva palvelusopimuskokonaisuus, jollavarmistetaan, että asiakas saa hankkimastaan koneesta kaiken hyödyn irti.Palvelupaketteja on eritasoisia, konetyypistä ja asiakkaan tarpeista riippuen – alkaenperustason käytönopastuksesta aina AMS- tai telematiikkalaitteiden käyttöönottoon jaMyJohnDeere.com pilvipalvelun hyödyntämiseen, täydentäen henkilökohtaisella 7pvä/vko puhelintuella ja vuotuisella koneen käyttöprofiilianalyysillä – asiakkaan valinnanmukaan. Hankkijan tarjoama Farmsight Premium Harvest -palvelusopimus on Euroopanmittakaavassa ainutlaatuinen, satokartoituksella varustetuille sadonkorjuukoneille(puimurit, ajosilppurit) tarkoitettu kokonaisuus. JDLink -telematiikkasovellus antaamahdollisuuden korjuukoneen sijainnin ja suorituskyvyn seurannan etänä sekä antaatekniselle tuelle pääsyn näyttöterminaaliin esim. säätöjä tai vikadiagnostiikka varten,konttorista tai korjaamosta poistumatta. Asiakkaan peltolohkot ja suoritettu työpaikkatietoon sidottuine satotietoineen pystytään siirtämään joko langattomasti (WDT)tai USB-tikulla MyJohnDeere.com -pilvipalveluun, missä satokarttoja pystytäänkäsittelemään ja vertailemaan, kun useamman vuoden historiaa on saatavilla.Hankkijan Premium Harvest-paketti tuo Hankkijan Kasvuohjelma-palvelut John Deereasiakkaan ulottuville myös agronomisella tasolla. Kasvuohjelma-asiantuntija onkäytettävissä satokarttojen tulkintaan ja esimerkiksi lannoituksen taipellonparannustoimenpiteiden suunnitteluun saatavilla olevan tiedon pohjalta.Hankkijan Farmsight Premium Harvest -paketti on saatavissa John Deere W-, T-, ja S-sarjan puimureihin sekä 8000-sarjan ajosilppureihin Connected Combine / ConnectedSPFH-varustelun tai täydellisen dokumentoinnilla olevan satomittaus- jatelematiikkapaketin yhteydessä (Harvest Mon+Doc, Harvest Lab, JDLink Connect). Lisätietoja: Juho Säteri, tuoteryhmpäällikkö, juho.sateri@hankkija.fi, p. 010 76 83040 Mustang AL 708 Runko-ohjattu kuormaajaSähköinen tasauspyörästön lukko – neliveto päälle joysticistäKorkeat kaatokuormat täysin linkussa 708 = 2780 kgKauha saadaan täysin täytettyä korkean murtovoiman ansiostaTurvakehikko tai umpiohjaamo mahdollisuudetYhdellä askelmalla sisäänMaastokelpoinen, keskinivelessä +/-10 asteen runkokeinuntaKorkea kuormaustehoHyvä näkyvyys ja ketteräEurosovite mahdollisuus työlaitteilleIlmastointi Mustang 708Hydrauliikan tuotto L/min 70 tai 115Paino kg 4950Pituus mm 4440Leveys mm 1740Korkeus mm 2470Kääntösäde sisä mm 1620Nostokorkeus mm 3470Kaatokuorma suorassa kg 3590Kaatokuorma linkussa kg 2779 Väderstad Ferox 700 Ferox on Väderstadin uusi äes-kevytkultivaattori, jonka pääasiallinen käyttökohde onkevytmuokattujen ja kasvipeitteisten peltojen kylvömuokkaus. Varustettunahanhenjalkaterillä se soveltuu erinomaisesti myös mekaaniseen rikkakasvien torjuntaan.Ferox perustuu Väderstadin hyväksihavaittuun NZ Aggressive-äessarjan runkoon, jotaon järeytetty mm. vetoaisan ja telien laakeroinnin osalta. Äkeessä käytetään täysin uuttasilmukkatyyppistä piikkimallia, joka on 7 cm perinteistä Agrilla Cobra-piikkiä korkeampi,ja antaa 18 cm enemmän vapaata korkeutta äkeen rungon alle S-piikkiin verrattuna.Kone on nimetty piikkimallin mukaan – Ferox (lat: vahva, raju). Ferox-piikinmaahakuisen teräkulman ja S-piikistä poikkeavan geometrian ansiosta muokkausonnistuu ja työsyvyys säilyy aikaisempiin ratkaisuihin nähden kevyemmälläpiikkipainolla, murustavista värähtelyominaisuuksista tinkimättä. Ferox-äes on saatavilla5,6,7 ja 9 m työleveyksillä.Feroxin prototyyppi on ollut nähtävillä jo Okra 2016-näyttelyssä ja keväälle 2017Suomeen on myyty jo 7 kpl esisarjan koneita. Maailmanlaajuinen lanseeraus tuotteelletapahtuu Agritechnica-näyttelyssä marraskuussa 2017.Väderstad CrossCutter DiscCrossCutter Disc on täysin uudentyyppinen muokkauslautanen Väderstadin Carrier300-400 ja 420-1225 -malleihin. Voimakkaasti muotoiltu lautanen poikkeaatoimintatavaltaan perinteisestä leikkaavasta ja sivulle murtavasta lautasesta.Leikkaavuuden osalta ominaisuuksia on haettu pohjoisamerikkalaisestavertikaalimuokkaus-konseptista (suoraan kulkeva, pystysuuntaisesti kuohkeuttavaaavistuksen aaltomainen lautanen). Pelkän pystysuuntaisen kuohkeutuksen sijaanCrossCutter Disc tekee voimakkaan, koko maaprofiilin läpi muokkauksen leikaten jasekoittaen kasvinjätteen ennennäkemättömän tehokkaasti ja luoden samallapöytätasaisen kylvöalustan – lautasten väliin ei jää muokkaamatonta kannasta edes 2cm:n muokkausyvyydellä.CrossCutter Disc on tehokas ratkaisu• kylvöalustan luomiseen keväällä ja syksyllä, sängestä tai kynnöksestä• rikkasiemenien ja jääntiviljan idätysmuokkaukseen syksyllä• erittäin tehokas syysviljakierrossa yleistyvien (ja herkästi herbisidiresistenssinkehittävien) heinämäisten rikkojen torjuntaan• kerääjäkasvustojen lopettamiseenEnsiesittely KoneAgriassa – suurelle yleisölle CrossCutter Disc esitellään Agritechnicanäyttelyssä. Lisätietoja: Juho Säteri, tuoteryhmpäällikkö,  juho.sateri@hankkija.fi, p. 010 76 83040 Kasvuohjelma tuoteryhmäKasvitautien torjuntaan tehoaine Solatenol, kauppanimeltään ElatusElatus-tuoteperhe edustaa Suomessa uuden kemiallisen tehoaineryhmän parastakärkeä. Vuosi 2017 osoitti selvästi Elatuksen erityisominaisuuden. Se ei viherräkasvustoa strobiluriinien tapaan, vaikka sen antaman tautisuojan kesto on pitkä.Siemenet jokaiseen käyttötarkoitukseenHaasteellisesta kasvukaudesta huolimatta Hankkijan siemenvalikoimasta löytyylaadukkaita ja hyvin itäviä lajikkeita jokaiseen käyttötarkoitukseen. Hankkijankylvösiemen on aina DON toksiineista testattua. Kylvösiemenen hankinnassasuositellaan olemaan ajoissa.Näyttelyosastolla on esillä ensi kevään huippu-uutuuksia ja jo tuttuja satoisia lajikkeita.Siemenvalikoiman huippu lajikkeet:• Harmony: Huikea kaurajätti uutuus. Laatua elintarviketeollisuuteen sekä vientiin.• NiklasBOR: Laadukas, aikainen ja satoisa elintarvike-, vienti- ja rehukaura.• Calixo: Valtavan satoisa ja suurijyväinen lajike, joka soveltuu rehu- jamyllyteollisuuteen.• KreiviBOR: Odotettu uutuus! Huippu laadukas, satoisa premium tasonmyllyvehnä. Kreivi tuli Kreivin aikaan vehnien lajikevalikoimaan.• Soulmate: Erinomaisen sadon omaava, suurijyväinen ja taudinkestävä!Potentiaalinen mallasohra kandidaatti. Soveltuu myös tärkkelystuotantoon jarehuohraksi.• RGT Planet: Erittäin satoisa ja lujakortinen. Uutuus lajike, joka on saanutvirallisen mallasohra statuksen.• KaarleBOR: Paikkansa lunastanut monitahoisten ohrien kiistaton sato Kuningas!Laadultaan huippu, lujakortinen ja taudinkestävä.• VerttiBOR: Aikaisten monitahoisten ohrien laadukas, lujakortinen ja satoisauutuus lajike. Soveltuu rehu ohraksi sekä tärkkelystuotantoon.• AlvariBOR: Keskimyöhäinen, satoisa lujakortinen uutuus monitahoisten ohrienvalikoimaan. Erinomainen rehu- ja tärkkelysohra. Lisätietoja: Jarmo Tervala, tuoteryhmäpäällikkö, jarmo.tervala@hankkija.fi, p.010 76 83431 Suomen RehuMenestyvään maidontuotantoon on kolme polkua, jotka perustuvat tuotosvaiheenhuomiointiin ja kotoisten säilörehujen kattavaan analysointiin. Kuntoluokat, maitomäärätja pitoisuudet kuntoon laittamalla saadaan hyvistä lehmistä erinomainen tulos. HankkijaOy on tuonut markkinoille uudistuneet lypsylehmille suunnitellut ruokintaohjelmatnostamaan tilojen maitotuotosta uusiin ennätyksiin ja parantamaan lehmien kestävyyttä. Lisätietoja: Milla Frantzi, kehityspäällikkö, milla.frantzi@hankkija.fi, p. 010 76 83130Markkinoille on juuri tuotu täysin uudet, ainutlaatuiset ja innovatiiviset Opti-Pekoni –porsasrehut. Uusi porsasrehukonsepti on jatkoa aiemmin lanseeratuille Opti-Pekoni -emakkorehuille.Opti-Pekoni -porsasrehut on kehitetty toimimaan saumattomasti Opti-Pekoni -emakkorehujen kanssa. Nykyiselle genetiikalle suunniteltu ruokintakonsepti varmistaaemakoiden ja porsaiden hyvinvointia. Hyödyt näkyvät tilalla parempanaporsastuotannon kannattavuutena, kun rehuja käytetään niille suunnitelluissakasvuvaiheissa ohjeiden mukaan. Rehujen ravinto-opilliset ja tekniset ratkaisutmahdollistavat porsaiden onnistuneen ja sujuvan ruokinnan.Ruokintakonsepti on suunniteltu Hankkijan, HKScanin ja kansainvälisten kumppanienyhteistyönä. Lisätietoja: Satu Illman, tuotepäällikkö, satu.illman@hankkija.fi, p. 010 402 7621

Suomen seuraava vientitähti on Helsingin Mylly

Helsingin Mylly Oy ja heidän tuorepuuronsa Helsinki Mills Overnight Oats Mix valittiin voittajaksi 11 finalistin joukosta 12.10. Lidlin ruokavientiseminaarissa Finlandiatalossa. -          Helsingin Myllyn kilpailutuote Helsinki Mills Overnight Oats Mix vastaa kaikkiin maailmalla vallitseviin terveystrendeihin ja se on pitkälle jalostettu, suomalaisista raaka-aineista tehty. Tuotteella on todellista vientipotentiaalia ja yritykseltä löytyy kykyä markkinoida sitä. Maailmalla ei ole käytännössä markkina-aluetta, jonne tuote ei sopisi, sanoo raadin jäsenenä toiminut Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo Hansio. Lidl maksaa voittajayritykselle vientiä edistävän henkilön palkan vuodeksi ja auttaa yritystä avaamaan ovia vientiin. Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin odottaa innolla Lidlin kanssa tehtävää yhteistyötä ja siitä saatavaa viennin vauhditusta. -          Olemme tehneet vientiä jo ennen kisaa, mutta tämä voitto antaa lisäpotkua ja intoa jatkaa tätä työtä. Haluamme olla viiden vuoden päästä maailman suurin lisäarvollisten kauratuotteiden jalostaja. Tämä kisa oli juuri sitä, mitä Suomi tarvitsee ja sen voittaminen on meille suuri kunnia, Kumlin sanoo ja omistaa voiton edesmenneelle isoisälleen. Viedään Suomi-ruoka maailmalle! -kisan voittajan viennin edistymistä seurataan koko tulevan vuoden ajan Lidl Suomen kanavissa. Kunniamaininnat HKScan Finlandille, Linkosuon Leipomolle ja Goodiolle Voittajan lisäksi kilpailussa jaettiin kunniamainintoja kotimaisen raaka-aineen käytöstä, työllistämisestä sekä markkinointiosaamisesta. Suomalaisen raaka-aineen käytön kunniamaininnan sai HKScan Finland tuotteellaan Pork Meat Omega-3 No Antibiotics Ever. -          Kyseessä on aidosti innovatiivinen tuote, jonka kehityksessä on ollut mukana suomalaiset maatilayrittäjät. Tuotteessa yhdistyy suomalaisen ruoantuotannon vahvuudet eli turvallisuus, laatu ja puhtaus, sanoo kunniamaininnan jakanut Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila. Linkosuon Leipomo ja Sour Cream Ruislastut palkittiin kotimaisen työllisyyden ja elintarvikeosaamisen arvostamisen kunniamaininnalla. -          Linkosuon Leipomo on perheyritys, jonka arvoina ovat laatu, periksiantamattomuus ja rohkeus. Vaikka he ovat perinteinen yritys, he ovat uskaltaneet uusiutua ja kehittää toimintaansa. Lisäksi he ovat hyvä työnantaja, joka työllistää Suomessa ja panostaa henkilöstönsä hyvinvointiin, perustelee kunniamaininnan jakanut Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja. Lisäksi Goodio Oy ja sen luomuraakasuklaa saivat kunniamaininnan taitavasta tuotteistamisesta, oivaltavasta pakkaussuunnittelusta ja vahvasta markkinointiosaamisesta. Kilpailun voittajan valitsi asiantuntijaraati, johon kuuluivat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Juha Marttila, Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Pia Pohja, Finpron elintarviketoimialan johtaja Esa Wrang, suomalaista ruokakulttuuria edistävän Elo-säätiön johtaja Seija Kurunmäki, juontaja, toimittaja ja kolumnisti Tuomas Enbuske, hallitusammattilainen ja markkinoinnin konkari Anne Korkiakoski sekä Lidl Suomen kaupallinen johtaja Timo Hansio ja Lidl Suomen ostopäällikkö Riikka Nordqvist. Kovatasoisen kisan 11 finalistia olivat: · Disas Caviar Oy Ltd: Savukirjolohimousse · HKScan Finland Oy: Pork Meat Omega-3 No Antibiotics Ever · HoviRuoka Oy: Gluteeniton Mustapapupihvi · Verso Food Oy: Härkis Original · Elixi Oil Oy: Elixi Makurouheet · Glutzero Finland Oy: Glutø – gluteeniton ja vegaaninen tuorepasta · Linkosuon Leipomo Oy: Ruislastu Sour Cream · Helsingin Mylly Oy: Helsinki Mills Overnight Oats Mix · Goodio Oy: Luomuraakasuklaa · Finn Spring Oy: Spring Aqua Premium -lähdevesi · Altia Oyj: Koskenkorva Vodka Lue lisää kilpailusta osoitteesta www.lidl.fi/suomi100

Handelsbanken Suomen Trade Finance Excellence Award Metsolle

Handelsbanken Suomi on myöntänyt vuoden 2017 Trade Finance Excellence Awardin teollisuusyritys Metsolle. Tunnustus jaettiin Handelsbankenin Post-EuroFinance 2017, The Intelligent Treasury -tilaisuudessa. ”Toimiva kansainvälisen kaupan rahoitus sekä riskinsuojaus ovat yritysten liiketoiminnan ydinkysymyksiä. Tällä suojaudutaan paitsi kaupan riskeiltä ja epävarmuustekijöiltä, luodaan myös yhä enenevässä määrin lisäarvoa rahoituksen myötä. Näistä esimerkkejä ovat ostajille myönnettävät pidemmät tai joustavammat maksuajat”, kommentoi Jukka Kuusala, Head of Corporate Banking Sales. ”Metso on erinomainen esimerkki miten jo strategisella tasolla tehdyt kaupan rahoituksen ratkaisut kulminoituvat kasvattavasti käytännön tulokseen myös kansainvälisen liiketoiminnan saralla. Kunnianhimoisella yritysasenteella ja -kulttuurilla on kauaskantoiset seuraukset, tämä erityisesti kannustimena yhtiöille kautta maan, Suomi 100 -hengessä!” Metsosta palkinnon vastaanottivat Virpi Gustafsson, Director, Trade and Project Finance sekä Jarmo Valjakka, Financial Manager, Finance & Accounting. ”Teemme yhteistyötä Handelsbankenin kanssa kaupanrahoituksessa mm. Suomessa, Ruotsissa, Singaporessa ja Kiinassa. Arvostamme Handelsbankenin henkilökohtaista, asiantuntevaa, joustavaa sekä nopeaa palvelua. Metson strategiaan kuuluu myös asiakkaiden rahoittaminen ja olemme pyrkineetkin löytämään Handelsbankenin kanssa uusia vaihtoehtoisia tapoja rahoittaa Metson asiakkaita”, toteaa Virpi Gustafsson Metsolta. Handelsbanken jakaa vuotuisen huomionosoituksen asiakkaalle tai yhteistyökumppanille osoituksena laadukkaasta osaamisesta ja halusta kehittyvä monimuotoisella, yhä nopeammin muuttuvalla ulkomaankaupan rahoituskentällä. Ensimmäisen kerran Trade Finance Excellence Award -tunnustus jaettiin viime vuonna, jolloin sen sai Valio. Lisätietoja: Jukka Kuusala, Head of Corporate Banking SalesPuh. +358 10 444 2654

YIT:n osavuosikatsauksen 1–9/2017 julkistaminen 27.10.2017

YIT Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2017 julkistetaan perjantaina 27.10.2017 noin kello 8.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysaineistot suomeksi ja englanniksi ovat tällöin saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com/sijoittajat/.  Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille  Osavuosikatsauksesta järjestetään englanninkielinen tiedotustilaisuus perjantaina 27.10.2017 klo 10.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa! Webcast-lähetys  Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 10.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa noin klo 12.00 mennessä.Puhelinkonferenssi Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 9.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 5197579.  Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi.Lisätietoja antaa: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi YIT OYJ  Hanna Jaakkola SijoittajasuhdejohtajaJakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi    YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Cleantech Investin salkkuyhtiö Nuuka Solutions allekirjoitti sopimuksen LähiTapiolan Kiinteistövarainhoidon kanssa

Cleantech Investin salkkuyhtiö Nuuka Solutions on allekirjoittanut sopimuksen LähiTapiolan Kiinteistövarainhoidon kanssa tehdäkseen LähiTapiolan Espoon kampuksesta ja kauppakeskus Ainoasta entistä innovatiivisemmat. Espoon kampus on 71 500 neliömetrin suuruinen rakennus, jonka 2500 mittapistettä on kytketty Nuukan Connect and Create –alustaan. Ainoa 1 on 17 000 neliömetrin suuruinen kauppakeskus, jonka 700 mittapistettä on yhdistetty Nuukan järjestelmään. Yhteistyön tavoitteena on tehdä LähiTapiolan rakennuksista entistä tehokkaammat, kestävän kehityksen mukaiset, innovatiiviset sekä tarjota erinomaiset työskentelyolosuhteet rakennusten käyttäjille. Nuukan ohjelmistoratkaisun avulla LähiTapiola pystyy optimoimaan ilmanvaihtolaitteet siten, että sisäilman laatu paranee. Kiinteistöautomaatiolaitteiden prosessidataan voidaan soveltaa koneoppimisen malleja ja suorittaa optimointi automaattisesti. Nuuka auttaa optimoimaan kiinteistöautomaatiolaitteiden prosesseja, jotta ne saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti rakennuksessa. Tämän optimoinnin tuloksena sisäilman laatu paranee sekä energia- että muut rakennuksen operointiin liittyvät kulut pienenevät. Tämän lisäksi, Nuukan kiinteistöautomaatiolaitteiden tuntemus on tärkeässä roolissa, kun selvitetään tulevaisuuden mahdollisuuksia käyttää LähiTapiolan rakennuksia eräänlaisina virtuaalivoimalaitoksina osana kysyntäjoustomarkkinaa. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy tarjoaa kiinteistösijoitus- ja kiinteistöjohtamispalveluja. Yhtiö hallinnoi noin 3 miljardin euron kiinteistökantaa. LähiTapiolan ympäristöjohtaja Eero Kokkonen kommentoi: “Näemme että Nuukalla on tarjota kiinteistöjen hallinnointiin uusi ja innovatiivinen lähestymistapa. Nuukan Connect & Create ratkaisu auttaa meitä kytkemään rakennustiedon uudella ja innovatiivisella tavalla, mikä korottaa meidän arvotarjoomaamme rakennuksen käyttäjille, auttaa optimoimaan rakennusautomaation prosessit ja tekee rakennuksistamme käyttäjäystävällisempiä ja tehokkaampia. Vielä olennaisempaa on, että Nuukan avulla voimme tarjota rakennustemme käyttäjille korkealaatuisia tiloja, jotka omaavat tasaiset sisäilmaolosuhteet sekä käyttäjilleen miellyttävät elinympäristö- ja työskentelyolosuhteet. Täten uskomme, että pystymme tekemään rakennuksistamme entistäkin houkuttelevampia kohteita.” Nuukan Kehitysjohtaja Olli Parkkonen kommentoi: ”Yhteistyö LähiTapiolan kanssa on ollut meille erityisen kiinnostavaa, koska LähiTapiolalla on ollut avoimen ennakkoluuloton suhtautuminen uusiin ja innovatiivisiin loppuasiakkaalle arvoa luoviin ratkaisuihin. Nuuka luo arvoa niin rakennusten käyttäjille, omistajille että eri palveluntuottajille tarjoamalla kaikkien käyttöön keskitetyn alustan, johon rakennuksen koko data on kerätty. Me kutsumme tätä Connect & Create ratkaisuksemme. Kun data on kerätty yhteen paikkaan se mahdollistaa optimoinnin, jatkuvan parantamisen ja innovoinnin, mikä edelleen merkittävästi nostaa kiinteistön arvoa. Olemme erittäin iloisia, että arvostettu suomalainen kiinteistönomistaja kuten LähiTapiola on valinnut meidän ratkaisumme.” Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi: “Olemme erittäin iloisia siitä, miten Nuukan asiakkaat arvostavat yhtiötä. Nuuka pystyy tuottamaan merkittävää lisäarvoa kiinteistöjen omistajille ja kun yhtiö nyt tekee yhteistyötä sellaisten kiinteistöomistajien kuten LähiTapiola kanssa, on helppo nähdä entistä enemmän potentiaalia horisontissa. Yhdistämällä Nuuka Connect & Create alustan tehokas datan keruu ja analytiikkaosaaminen ja LähiTapiolan merkittävät kiinteistöomistukset, voidaan saavuttaa merkittävä tehokkuus sekä ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, että säästöissä asiakkaille. Kun Nuukan Connect & Create alustaa käytetään isojen kiinteistösalkkujen kuten LähiTapiolan hallinnointiin, voidaan luoda merkittävää arvoa ja kiinteistösalkkujen managerit voivat varmistaa, että he täyttävät yhä tiukkenevien ympäristö- ja kestävän kehityksen standardien vaatimukset.” 

Omega-6-rasvahapot voivat auttaa diabeteksen ehkäisyssä

 Mitä suurempi on elimistön linolihappopitoisuus, sitä pienempi on tyypin 2 diabetekseen sairastumisen riski, havaittiin juuri julkaistussa, kymmenen eri maata ja lähes 40 000 tutkittavaa kattaneessa tutkimuksessa. Linolihappo on yleisin monityydyttymätön omega-6-sarjan rasvahappo. Tulokset julkaistiin erittäin arvostetussa Lancet Diabetes & Endocrinology -tiedelehdessä. Runsaan omega-6-monityydyttymättömien rasvahappojen saannin on esitetty lisäävän kroonisten sairauksien riskiä edistämällä muun muassa matala-asteista tulehdusta elimistössä. Ihmisillä tehdyissä tutkimuksissa ei kuitenkaan ole runsaankaan omega-6-rasvahappojen saannin havaittu lisäävän tulehdusreaktioita. Näillä rasvahapoilla on lisäksi edullisia vaikutuksia esimerkiksi sokeriaineenvaihduntaan. Varsinkin yleisimmällä omega-6-rasvahapolla, elimistölle välttämättömällä linolihapolla, onkin eri tutkimuksissa varsin johdonmukaisesti havaittu yhteys pienempään sydän- ja verisuonitautien riskiin. Tutkimuksessa oli mukana 20 eri väestötutkimusta kymmenestä eri maasta, yhteensä 39 740 tutkittavaa. Suomesta mukana olivat Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus (Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study) ja METSIM (Metabolic Syndrome in Men) -tutkimus Itä-Suomen yliopistosta. Tässä meta-analyysissä ei käytetty aiemmin julkaistuja tutkimustuloksia, vaan jokaisessa tutkimusaineistossa analyysit tehtiin uudestaan samoilla ennalta sovituilla kriteereillä ennen tulosten vetämistä yhteen. Tämä lisää tulosten vertailukelpoisuutta ja vähentää erilaisten virhelähteiden vaikutusta tutkimustuloksiin. Tutkittavat olivat tutkimusten alussa 49–76-vuotiaita. Tutkimusten seuranta-aikoina yhteensä 4347 tutkittavaa sairastui tyypin 2 diabetekseen. Tutkimuksessa havaittiin, että suuri elimistön linolihappopitoisuus oli yhteydessä merkittävästi pienempään tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tutkittavilla, joilla elimistön linolihappopitoisuus oli suurin, oli 35 prosenttia pienempi riski sairastua diabetekseen verrattuna tutkittaviin, joilla oli vähiten linolihappoa elimistössä. Sen sijaan toinen omega-6-rasvahappo, arakidonihappo, ei ollut yhteydessä tyypin 2 diabeteksen riskiin. Tutkimuksen yhtenä suurena vahvuutena on se, että omega-6-rasvahapot määritettiin verestä tai rasvakudoksesta. Tällöin tutkittavien itsensä raportoimiin ruokavaliotietoihin liittyvät harhat, kuten muistamisvirheet, eivät vaikuta tuloksiin. Linolihapon saanti ruokavaliosta vaikuttaa merkittävästi elimistön linolihappopitoisuuteen. Linolihapon pääasiallisia lähteitä ruokavaliossa ovat kasviöljyt, kasvimargariinit, pähkinät ja siemenet. Lisätietoja: Jyrki Virtanen, FT, ravitsemusepidemiologian dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p. 029 445 4542, jyrki.virtanen@uef.fi (Sepelvaltimotaudin vaaratekijätutkimus) Maria Lankinen, FT, Itä-Suomen yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Kuopio, p. 029 445 4464, maria.lankinen@uef.fi (METSIM-tutkimus) Omega-6 fatty acid biomarkers and incident type 2 diabetes: pooled analysis of individual-level data for 39 740 adults from 20 prospective cohort studies Fatty Acids and Outcomes Research Consortium (FORCE) Lancet Diabetes & Endocrinology, julkaistu internetissä 11.10.2017  linkki: http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(17)30307-8/abstract 

Helen sähköverkko Oy varmistaa sähkönjakelun Bookitin jatkuvuudenhallinnan avulla

Tiedotusvälineille 13.10.2017 – Control Room -ratkaisu tehostaa viankorjausta sähkökatkosten aikana Helsingin alueen sähkönjakelua hoitava Helen Sähköverkko Oy on ottanut käyttöönsä Control Room -ratkaisun, jonka avulla vikojen korjaaminen ja siihen liittyvä yhteydenpito hoituvat jatkossa aiempaa tehokkaammin. Käytännössä Control Room -ratkaisu mahdollistaa sen, että esimerkiksi sähkökatkoksen sattuessa viesti ongelmasta saadaan välittömästi ja luotettavasti tarvittaville avainhenkilöille, kuten vian korjaajille, siitä vastaaville johtajille ja viestinnälle. Aiemmin käyttökeskuksen piti soitella kaikille näille tahoille vuoron perään, mikä vei aikaa varsinaisen korjausprosessin edistämiseltä. ”Jo pelkästään Helsingissä on keskimäärin 35 merkittävämpää sähköjakelunkeskeytystä vuosittain, eikä niiden ajankohtaa voi ennustaa. Siksi meille on erittäin tärkeää, että saamme viankorjauksen pikaisesti käyntiin minä vuorokauden aikana tahansa. Bookitin Control Room ratkaisee asian kokonaisvaltaisesti ja kustannustehokkaasti”, kertoo Helen sähköverkko Oy:n käytönsuunnittelupäällikkö Ari Sipiläinen. Jatkuvuudenhallinta on nouseva teema Helen sähköverkko Oy:n lisäksi monissa muissakin yrityksissä, joiden toimintaa uhkaavat ulkoisista syistä johtuvat keskeytykset, joten kysyntää Control Roomin tyyppiselle ratkaisulle riittää. Perusajatuksena jatkuvuudenhallinnan taustalla on se, että normaalien olosuhteiden toiminta on viritetty sellaiselle tasolle, että poikkeustilanteissakin voidaan jatkaa palveluntarjontaa normaaliin tapaan. ”Sekä Suomessa että maailmalla ollaan nyt valtavan kiinnostuneita jatkuvuudenhallinnan ratkaisuista ja meille on kunnia-asia päästä pilotoimaan Control Roomia juuri Helen sähköverkon kanssa, joka on omalla alallaan erittäin edistyksellisenä ja vastuullisena tunnettu toimija”, kertoo Bookitin kehitysjohtaja Jouko Järvinen. Control Room -ratkaisu otetaan Helen sähköverkko Oy:ssä virallisesti käyttöön lokakuun 2017 aikana. Lisätietoja: Jouko Järvinen, Development Director, Bookitjouko.jarvinen@bookit.net (mailto;jouko.jarvinen@bookit.net)040 735 3763 Bookit on vuonna 1999 perustettu mobiiliteknologiayritys, joka tuottaa ratkaisuja monikanavaiseen asiakasviestintään sekä asiakaskokemuksen parantamiseen. Bookitin teknologialla on yli 120 kansainvälistä patenttia. Bookit toimii Helsingissä, Tukholmassa ja Dallasissa Yhdysvalloissa.

YIT on allekirjoittanut noin 20 miljoonan euron arvoisen katu-urakkasopimuksen Helsingissä

YIT on allekirjoittanut noin 20 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Helsingin kaupungin kanssa katu-urakasta Helsingin Pasilassa. Sopimus kattaa Veturitien katu-urakan, betonikaukalon ja kaksikerroksisen kiertoliittymän, joka liittää yhteen Teollisuuskadun ja Veturitien. Veturitie kulkee myös YIT:n rakentaman Tripla-hankkeen läpi. Hankkeen erityispiirteenä ovat erityisen vaativat pohjaolosuhteet. Hanke kirjataan neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan ja sen arvioidaan valmistuvan kesään 2019 mennessä. Lisätietoja antavat: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi   Jarkko Salmenoja, yksikönjohtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 040 3567 057, jarkko.salmenoja@yit.fi YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Mehiläiseltä uusi digipalvelu hoidontarpeen arviointiin – myös mobiilisovellus käyttöön Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa

Asiointi Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilussa mukana olevalla Hyvinkään Oma Lääkärisi -asemalla hoituu jatkossa aiempaa sujuvammin uuden sähköisen ajanvarauspyynnön avulla. Sähköinen ajavarauspyyntö tehdään Mehiläisen verkkosivujen ajanvarauksen kautta. - Ajanvarausta tehdessään asiakas kertoo, missä pääasiallinen vaiva on sekä kuvailee oireet ja aiemman hoidon. Asiakkaan antamien tietojen pohjalta hänet ohjataan sähköisesti suoraan oikeaan hoitoon ja tutkimuksiin. Terveysaseman ammattilaiset saavat ajanvarauspyynnöstä esitiedot vaivasta ja hoidon kiireellisyydestä, kuvailee Mehiläisen julkisista terveyspalveluista vastaava johtaja Markku Näreneva. Sähköinen ajanvarauspyyntö palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Palvelua voivat käyttää Hyvinkään Oma Lääkärisi -aseman asiakkaaksi listautuneet asiakkaat. Sähköiseen ajanvarauspyyntöön sisältyvän hoidontarpeen arvioinnin on kehittänyt ja sen teknisestä toteutuksesta vastaa Mehiläisen yhteistyökumppani Klinik Healthcare Solutions Oy. OmaMehiläinen-sovelluksesta suora viestiyhteys hoitajaan Mehiläinen on ottanut Hyvinkään Oma Lääkärisi -asemalla käyttöön myös OmaMehiläinen-mobiilisovelluksen. Mobiilisovelluksen Digiklinikan kautta asiakkaat voivat muun muassa saada maksutta, viestien välityksellä yhteyden omaan hoitajaansa. Hoitaja ohjaa asiakkaan tarvittaessa Digiklinikan lääkärille. - OmaMehiläisen kautta Mehiläisen valinnanvapauskokeilun asiakkaat voivat lisäksi uusia reseptejä Digiklinikalla hoitajan kautta, tilata reseptilääkkeet Digiapteekista suoraan kotiovelle sekä tutkia omia terveystietojaan, toteaa Näreneva. Digipalveluilla asioinnin helppoutta myös julkisiin terveyspalveluihin Mehiläisen Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeiluissa julkisissa terveyspalveluissa pilotoimat palvelut ja asiointikanavat ovat olleet jo pitkään käytössä Mehiläisen yksityis- ja  työterveysasiakkaille. - Digitaaliset palvelut tulevat parantamaan merkittävästi julkisten terveyspalveluiden saatavuutta, laatua ja asioinnin helppoutta, Näreneva arvioi. - Kun yksityiset palveluntuottajat pääsevät mukaan tuottamaan julkisia terveyspalveluja, esimerkiksi digitaaliset palvelut tulevat ottamaan nopeasti isoja loikkia eteenpäin. Asiakkaalle tämä näkyy parempina ja helpommin saavutettavina palveluina. Palveluntuottajille digitaaliset palvelut voivat taas tuoda säästöjä, kun osa asioista hoituu nopeammin digitaalisesti, sanoo Näreneva. Mehiläinen on käynnissä olevien valinnanvapauskokeilujen markkinajohtaja. Mehiläisen Oma Lääkärisi -asemien asiakkaaksi on valinnanvapauspiloteissa listautunut jo yli 5000 asiakasta.

Graniittitaloon avautuu lauantaina Suomen suurin Lidl – keskustamyymälöille on kysyntää

Lidlin myymälälle on remontoitu avarat lähes 2000 m2:n tilat Graniittitalon katutasoon. Omien konseptoitujen rakennustensa lisäksi Lidlillä on myymälöitä kauppakeskuksissa ja muissa vuokratiloissa, joiden myyntipinta-ala vaihtelee noin 500 neliöstä nyt lähes 2000 neliömetriin. Lidl muovautuukin tarpeen mukaan erilaisiin liiketiloihin. – Suuri koko ei ole meille itseisarvo, vaan tärkeintä on olla siellä, missä asiakkaat ovat. Tällä hetkellä muuttoliike kaupunkeihin ja niiden keskustoihin on merkittävä kehityskulku, joka ohjaa meidänkin investointejamme, Lidl Suomen toimitusjohtaja Lauri Sipponen sanoo. Lidl on kuluvana vuonna avannut Helsingin kantakaupungissa myymälät Makkaratalossa Citycenterissä, Lönnrotinkadulla ja Kalliossa Neljännellä linjalla. – On hyvä asia, että tähänkin dramaattisissa merkeissä tyhjäksi jääneeseen liiketilaan löytyi uusi toimija ja keskusta säilyy elävänä ja elinvoimaisena. Toimivan kilpailun kannalta on tärkeää, että Kampin, Keski-Pasilan ja Kalasataman kaltaisissa joukkoliikenteen keskuksissa on monipuolinen ja tiheä verkosto eri toimijoiden tarjoamia palveluita, kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki totesi Lidlin Graniittitalossa keskiviikkona järjestämässä lehdistötilaisuudessa. – Meitä ilahdutti, että tarvittavat kaavamuutokset ja lupa-asiat hoituivat sujuvasti ja muutostyöt päästiin aloittamaan kohtuullisen ripeästi, Sipponen kiitti Helsingin kaupunkia. Vilkkaan työmatkareitin ja vapaa-ajan tarjonnan varrella Sisäänkäynti Lidliin on Salomonkadulta Kampin keskuksen ja Tennispalatsin kulmalta. Myymälän värimaailma on Lidlin uusimman myymäläilmeen mukaisesti rauhallisen harmaa. Tarjolla on Lidlin täysi valikoima. Erityisen paljon tilaa on annettu käyttötavaralle, ja avajaisia seuraavalla viikolla myymälässä onkin käyttötavaran markkinat, joilla muun muassa vaatteita, työkaluja ja kodin tarvikkeita myydään outlet-hinnoin. Tavallista Lidl-myymälää suurempi koko näkyy asiakkaille leveinä käytävinä, ja mahdollistaa tuotteiden esillepanon leveästi. – Myymälää viime viikkoina valmistellessamme olemme joutuneet jatkuvasti käännyttämään ihmisiä ovelta. Paikka on vilkas ja huomisesta alkaen tänne on ilo toivottaa asiakkaat tervetulleiksi, myymäläpäällikkö Mikko Linnakorpi hymyilee. Graniittitalon myymälä on Suomen 168. Lidl-myymälä. Myymälä työllistää noin 30 kaupan alan ammattilaista, ja myymäläpäällikkönä toimii 11 vuoden Lidl-kokemuksella Mikko Linnakorpi. Myymälä sijaitsee Kampissa osoitteessa Salomonkatu 13, Helsinki ja se on avoinna arkisin ja lauantaisin klo 7–22 sekä sunnuntaisin klo 10–22. Avajaisissa minikonsertteja ja kassalla Tommi Evilä Avajaislauantaina 14.10. Graniittitalon Lidl-myymässä ja sen edustalla tapahtuu. Myymälän henkilökuntaa täydentää Lidl All Stars  -mentori ja pituushyppylegenda Tommi Evilä, joka palvelee asiakkaita kassalla klo 15–18. Ostoksia pakkaamassa ovat painija Elias Kuosmanen ja seiväshyppääjä Saga Andersson, jotka kuuluvat Lidl All Stars -ohjelman nuorten huippujen tiimiin. Musiikkia on tarjolla illansuussa, kun Younghearted-yhtye esiintyy akustisena duona myymälän edustalla klo 18 ja 19. Lisäksi myymälässä on kahvitarjoilu klo 8–16. Lapsille on erityistä ohjelmaa lauantaina 28.10., kun uudessa myymälässä vietetään suosittua Lastenlauantaina klo 11–16. Lidlin oma maskotti Lido Lohikäärme on tavattavissa tasatunnein. Lapsille on luvassa palkintoja Mestarimyymäläetsivä-aarteenetsinnästä, siirtokuvatatuointeja ja ilmapalloja.

Suomalainen onnistuu maailmalla tekemällä vähemmän mutta parempaa

Erottuminen kohinasta on elintärkeää. Jotta halutut asiakkaat onnistutaan tavoittamaan ja heidän ostopäätöksiinsä pystytään vaikuttamaan, kriittiseksi tekijäksi nousee kaksi asiaa: asiakkaiden ostokäyttäytymisen tunteminen sekä kyky sovittaa markkinoinnin ja myynnin sisällöt asiakkaan ostoprosessiin. ”Kumpikaan näistä perusvalmiuksista ei ole meillä suomalaisilla oikein hallussa. Ajattelemme asiakkaitamme usein liian geneerisenä massana. Asiakkaat esimerkiksi segmentoidaan toimialan tai maantieteellisen alueen perusteella. Tällöin unohtuu se tosiasia, että asiakkailla on tunteet, tarpeet ja tavoitteet – kaikilla toimialoilla ja kaikilla mantereilla! Hukkaamme valtavan potentiaalin, jos emme keskity siihen, miksi asiakas ostaa”, kuvaa Differo Oy:n kehitysjohtaja Kati Keronen. Syyskuussa 2017 julkaistussa kirjassaan Sisältöstrategia – Asiakaslähtöisyydestä tulosta Kati Keronen ja Katri Tanni antavatkin tuta. He nostavat esille suomalaisten organisaatioiden tyypillisimmät erheet ja myös tarjoavat testattuja ja tulokselliseksi todettuja työkaluja ja malleja, joiden avulla tilanne voidaan korjata. Kirja on laajasti uudistettu painos vuonna 2015 Kultasulka-palkinnon voittaneesta teoksesta Johdata asiakkaasi verkkoon. Vetovoimaisin voittaa Asiakasta ei voi pakottaa mihinkään. Kyse onkin siitä, minkä organisaation vetovoima riittää houkuttelemaan asiakkaat sen tarinan ja palveluiden ääreen. ”Olemme tottuneet puhumaan asiakkaille itsestämme. Moni organisaatio varoo vielä tänäkin päivänä ottamasta kantaa asiakkaan toiminnan kehittämiseen tai alan ilmiöihin – vaikka näissä asioissa asiakkaat juuri apua tarvitsevat. H-hetki hukataan, kun tarinaa ei osata viedä asiakkaan tilanteeseen. Tämä on erityisen haitallista silloin, kun pitäisi perustella investointia korkeaan osaamiseen tai teknologiaan, jonka hintalappu on korkeampi kuin kilpailijalla”, kuvaa Katri Tanni, Differo Oy:n toimitusjohtaja. Suomalainen pärjää, kun luopuu turhasta ”Aika on kortilla kaikilla, niin ostajalla kuin myyjälläkin. Kehotamme siksi keskittymään olennaiseen: niihin asiakasryhmiin, joihin organisaation menestys perustuu, ja niihin sisältöihin tai markkinoinnin ja myynnin toimenpiteisiin, jotka ovat arvokkaita asiakkaalle. Tätä kautta nämä sisällöt ja toimenpiteet ovat arvokkaita myös organisaatiolle itselleen. Moni yritys tekohengittää vanhoja tuloksettomia toimia tottumuksesta; nyt tähän ei enää ole varaa”, lataa Keronen. Tulos syntyy asiakaslähtöisyydestä. Siitä, että asiakasta ymmärretään ja tämä ymmärrys pystytään johtamaan pitkäjänteiseksi ja hyvin johdetuksi toiminnaksi, joka yhdistää markkinoinnin ja myynnin voimat. Sisältöstrategian menetelmät tarjoavat tähän erinomaisen perustan. ”Suurimmat sisältöstrategiatyön tuomat oivallukset ovat katseen kääntäminen asiakkaan ostoprosessiin markkinointi- tai myyntiprosessin sijaan ja se, että loppujen lopuksi asiakkaiden ostomotiivit ovat pohjimmiltaan hyvin samanlaiset, kaikilla mantereilla. Nämä muutokset mindsetissä ovat kirjamme johtavat ajatukset. Kirjan resepteillä suomalainen pärjää maailmalla”, päättävät Keronen ja Tanni. Kati Keronen (FM) on Differo Oy:n kehitysjohtaja, osakas ja sisältöstrategiamallien kehittäjä, ja Katri Tanni (FT) on Differo Oy:n toimitusjohtaja, osakas ja markkinoinnin muutoksen moniosaaja. Sisältöstrategia – Asiakaslähtöisyydestä tulosta  ISBN 978-952-14-3220-0 sidottu kovakantinen ISBN 978-952-14-3221-7 sähkökirja 213 s., 69 € Lisätiedot: Kati Keronen, 040 576 1704, kati.keronen@differo.fi @KatiKeronen, https://www.linkedin.com/in/katikeronen/ Katri Tanni, 044 592 8330, katri.tanni@differo.fi, https://www.linkedin.com/in/katritanni/ @Tannikat, Arvostelukappaleet: suvi.aalto@almamedia.fi Kustantaja: Alma Talent, www.pro.almatalent.fi Kustannustoimittaja: Hanna Virusmäki, 040 342 4759, hanna.virusmaki@almamedia.fi Sisältöpäällikkö Suvi Aalto, 040 342 4745, suvi.aalto@almamedia.fi Alma Talent   Alma Talent on monipuolinen mediaperhe, laaja-alainen tietopalvelu sekä tehokas liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä. Tuotamme vaikuttavia sisältöjä talouden, juridiikan, johtamisen, HR:n, myynnin ja markkinoinnin, teknologian ja terveydenhuollon ammattilaisille. Toimimme monikanavaisesti ja kansainvälisesti. Päätuotteitamme ovat mediasisällöt, kirjat, verkkopalvelut, tapahtumat ja koulutukset.

Toyota EcoRunin voittivat Terho Havumäki ja Timo Savilaakso

Viimeaikaiset keskustelut autojen todellisista kulutus- ja pakokaasupäästöistä antavat hyvän aiheen mitata autojen ja yhtä hyvin kuljettajienkin taloudellisen ajon ominaisuuksia arkiliikenteessä. Toyota aloitti syyskuussa seitsemässä jälleenmyyjäliikkeessään kulutuskisakarsinnat, joihin pystyi osallistumaan kuka tahansa asiakas. Karsintojen parhaimmisto kutsuttiin mukaan tänään Vesijärven Auto Lahdessa pidettyyn päätöskisaan. Autoina käytettiin Auris Hybridejä. Luotettavan kulutusmittauksen mahdollistajana toimi suomalainen Driveco-laitteisto, jota hyödynnetään myös Toyota-liikkeiden Läpinäkyvässä hybridikoeajokampanjassa (www.toyota.fi/hybrid/koeajo ). Driveco, joka on laajalti kansainvälisestikin autoalalla käytössä, lähettää autosta viiveettä esimerkiksi ajonopeus-, kulutus- ja sijaintitietoja. Tämän kaltaisen kilpailun järjestäminen ja tulosten saaminen onnistuu siis vaivatta. Lahden kilpailussa kaikki kilpailijat ajoivat aamupäivällä vaaditulla keskinopeudella Toyota Auris Hybrideillä saman, noin 13,5 kilometrin pituisen ajolenkin. Autoja oli käytössä kuusi, jolloin yleisön oli mukava seurata tapahtumaa. Tulosten perusteella yhteensä 27 kilpailijaparista pääsi finaaliin kuusi. Semifinaalin paras ajopari oli Tomi Salo ja Juha Hakuli, joiden ajama kulutus oli 3,3l / 100 km. Finaalissa ajettiin erilainen, noin 18 kilometrin pituinen lenkki sekä Auris Hybridillä että käsivaihteisella Yaris 1,5:llä. Kun kaikki ajoivat tuloksensa vuorotellen samoilla autoilla, olivat tulokset yksiselitteisesti vertailukelpoiset. Molempien automallien taloudellisuus ja kilpailijoiden taitotasot tulivat todistettua: vaativalla, myös märkää hiekkatietä sisältäneellä reitillä voittajien keskikulutus (molempien mallien ajosta) oli 3,85l / 100 km, jota vastaava hiilidioksidipäästö on 90 g/km. Lopputulokset: 1. Terho Havumäki ja Timo Savilaakso (CO2-päästö 90,05 g/km) 2. Tomi Salo ja Juha Hakuli (CO2-päästö 91,3 g/km) 3. Kalervo Westerlund ja Jorma Reunanen (CO2-päästö 94,25 g/km) 4. Ari Makkonen ja Harri Kuniala (CO2-päästö 94,5 g/km) 5. Ahti Viitanen ja Jarkko Pohjola (CO2-päästö 95,05 g/km) 6. Jukka Johansson ja Ari Parkkinen (CO2-päästö 101,6 g/km) TOYOTA AUTO FINLAND OY Tiedotus Mediapankkimme: http://news.cision.com/fi/toyota-auto-finland-oy

Suomi 100 -juhlavuoden viinien taustalla on vahva suomalainen tarina

Wine Gallery Suomi 100 -viinisarjaan kuuluvat punaviini, valkoviini ja samppanja. Altian Brand Manager Laura Kuusela, miten juhlavuoden viinisarja syntyi? – Mielestämme satavuotias Suomi ansaitsi arvoisensa viinit, joten halusimme löytää viinit, joilla olisi linkki Suomen historiaan. Saimme Alkon arkistoista käsiimme 1932 kieltolain päättymisen jälkeen julkaistun hinnaston ja havaitsimme, että Ranskan Bordeaux’n viinit ja Champagnen kuohuvat olivat siinä hyvin edustettuina. Niinpä ne olivat selvä valinta juhlavuoden viinien alkuperäisalueiksi. Suomalaisten makumieltymyksiin sopivia viinejä Suomen juhlavuoden teema on yhdessä, joten juhlaviinitkin ovat syntyneet yhteistyönä.  Altian tiimi kiersi ensin Ranskassa ja teki esikarsinnan, jonka perusteella asiantuntijaraadin sokkotestiin valittiin 12 puna- ja valkoviiniä sekä kahdeksan samppanjaa. – Asiantuntijaraadin tehtävänä ei ollut valita omia suosikkejaan, vaan sellaiset viinit, jotka sopivat suomalaisten makumieltymyksiin. Viinien tuli olla myös hintatasonsa puolesta kaikkien suomalaisten saatavilla. Tove Janssonin freskot juhlaviinien etiketeissä Yhdessä-teema ei jäänyt vain viinipullojen sisältöön, sillä viinien etikettejä koristavat rakastetun taiteilijan Tove Janssonin vuonna 1947 maalaamat freskot Juhlat maalla ja Juhlat kaupungissa. Kuusela kiittää Helsingin taidemuseota, joka vinkkasi hiljattain restauroiduista Tove Janssonin freskoista. – Juhlat maalla ja Juhlat kaupungissa -tematiikka kolahti, sillä suomalaisethan juhlivat tänä vuonna yhdessä läpi Suomen. Tove Jansson oli maalannut freskot vuonna 1947 tuomaan iloa ja kepeyttä sodan runtelemaan maahan. Koimme, että niiden viesti sopii hienosti myös tähän päivään. Olimme myös iloisia siitä, että pääsimme näin esittelemään häntä monipuolisena maalaus- ja kuvataiteilijana. Suomi-neidon raikkautta ja Boutique-tyyliä Wine Gallery -viinit tulevat perinteikkäiltä viinitaloilta. Viinien nyansseista löytyy myös yhtymäkohtia Suomeen. Punaviini Wine Gallery Suomi Finland 100 Bordeaux Rouge tulee Haut-Médocin alueella sijaitsevalta Château Liversanin tilalta, jonka historia ulottuu 1850-luvulle. Tasapainoisen tanniininen ja ryhdikäs punaviini sai kypsyä vuoden tammitynnyreissä ennen kuin viinintekijä Philippe Marchal antoi luvan pullotukseen. – Punaviinissä on hyvä ikääntymispotentiaali, joten sitä kannattaa ostaa vaikka kokonainen laatikko ja tarjoilla tulevinakin itsenäisyyspäivinä. Valkoviinin taustajoukoista löytyy saksalaista alkuperää oleva von Neippergin aatelissuku, jonka viininviljelyperinteet saivat alkunsa jo 800 vuotta sitten. Tänä päivänä viinitaloa luotsaa Bordeaux’ssa arvostettu viiniviljelijä, kreivi Stephan von Neipperg.  – Hän on hauska herrasmies, joka lohkaisi, että tammi on ihana asia – mutta vain huonekaluissa! Wine Gallery Suomi Finland 100 Bordeaux Blanc onkin raikkaan hapokas viini, joka sopii vaikkapa jouluiseen kalapöytään. Juhlavuoden viinisarjaa täydentää itseoikeutetusti samppanja. – Ayala on Champagnen alueen legendaarisia samppanjataloja, joka oli 1920-luvulla Englannin kuningashuoneen hovihankkija. Boutique-samppanjatalon kuohuvista vastaa Caroline Latrive, yksi harvoista Champagnen naispuolisista kellarimestareista. Wine Gallery Suomi Finland 100 Champagne Brut on on elegantti ja hienostunut – kellarimestarin mukaan kuin Suomi-neito. Sen maku on tasapainoisen raikas ja hedelmäinen.Juhlavuoden viinit ovat saatavilla vuoden 2017 loppuun Alkoista, Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamyynnistä sekä lentokoneista. Tilaa ennakkoon: www.finnairshop.comTeksti: Mia Heiskanen…………… Suomi 100 -juhlavuoden viinit herättävät henkiin Altian taideviinikonseptin. Vuoden 2018 Wine Gallery -taiteilija ja taideviini julkistetaan marraskuussa. Wine Gallery Suomi Finland 100 Bordeaux Rouge – hyvä ikääntymispotentiaali Viinin etikettiin on valittu Juhlat kaupungissa -freskosta osa, jossa Janssonin tuolloinen rakastettu Vivica Bandler tanssii tumman kavaljeerin kanssa! Wine Gallery Suomi Finland 100 Champagne Brut - elegantti kuin Suomi-neito Wine Gallery Suomi Finland 100 Bordeaux Blanc – raikas kalaruokien kaveri ……………Julkaisija: Editori.fihttps://www.editori.fi/artikkeli/a-strong-finnish-story-behind-finland-100th-jubilee-wines/Yhteydenotot:asiakaspalvelu@altiacorporation.comwww.altiagroup.com/fi

Finavian jätti-investointi etenee: Terminaali 1:een seitsemän uutta lähtöporttia

– Matkustajamäärät kasvavat nyt kohisten. Helsinki-Vantaalta avautuu tiheään tahtiin uusia reittejä ja vuorojen määrät nykyisiin kohteisiin lisääntyvät. Kaukoliikenteen kasvu tuottaa runsaasti lisää Euroopan ja kotimaan kohteisiin operoitavia reittejä, sanoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson. Kiihtyvän kasvun ansiosta lentoaseman Schengen-alueen kehittäminen käynnistyy nopeasti. Laajennusosa rakennetaan terminaali 1:n päätyyn, jonne tulee seitsemän uutta lähtöporttia. Lisää matkustajatilaa saadaan 3 350 neliömetriä. – Uudet tilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa. Lisäneliömetrien ansiosta terminaali 1:n viihtyisyys kohenee ja asiakaskokemus paranee, Hansson kertoo. Siirtyminen koneeseen ja koneesta terminaaliin tapahtuu kävellen. Porttien 8-11 odotustilat sijaitsevat toisessa kerroksessa, josta on hissi- ja porrasyhteys asematasolle. Porttien 5-7 tilat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa, lentokoneen pysäköintipaikan tasolla. Hanssonin mukaan ratkaisun tavoitteena on tehostaa lentokaluston käyttöä. Matkustajien kuljetukset busseilla terminaalin ja koneiden välillä vähenevät. Samalla koneiden kääntöajat nopeutuvat. Uudet tilat avautuvat runsaan vuoden kuluttua kesäkuussa 2019. Finavia investoi Helsinki-Vantaan kehittämiseen 900 miljoonaa euroa Helsinki-Vantaata ja sen palveluita laajennetaan eri puolella lentoasemaa. Painopiste on ollut kaukolentoja eli non-Schengen-liikennettä palvelevan terminaaliosan laajentamisessa sekä sen asematason uudistamisessa. Nyt kehitysohjelma etenee Schengen-liikenteen kehittämiseen. – Terminaali 1:n laajentamisen lisäksi tarkoituksena on ensi vuoden syksyllä käynnistää terminaali 2:n sisäänkäynnin ja sen tulo- ja lähtöhallien rakentaminen. Hankkeeseen liittyy myös Schengen-liikennettä palvelevan alueen laajennus, sanoo Hansson. Helsinki-Vantaan laajennus pähkinänkuoressa · Kaikkiaan terminaali laajenee 103 000 neliömetrillä. Se vastaa Linnanmäen huvipuiston kokoista aluetta. · Terminaalin koko pinta-ala 2020-luvun alussa on yli 250 000 neliömetriä. Silloin terminaaliin mahtuisi 10 Eduskuntataloa. · Laajarunkokoneiden siltapaikat kaksinkertaistuvat nykyisestä kahdeksasta 16:een. · Matkatavaran käsittelykapasiteetin nousee 50 prosenttia. · Lentokoneiden pysäköintialueita ja rullausteitä eli asematasoa uudistetaan 450 000 neliömetrin alueelta. Työmaalle mahtuisi 90 jalkapallokenttää. · Laajennuksen ansiosta lentoasemalla voidaan tulevaisuudessa palvella noin 30 miljoonaa vuotuista matkustajaa. Kehitysohjelman vaiheistus ·  Lähtöselvityksen ja turvatarkastuksen laajennukset T2:ssa (valmistunut 2014) ·  Non-Schengen-lentojen laajennus 1 (uusi porttialue bussikuljetuksille ja transfer-matkatavarajärjestelmän laajennus, valmistuneet 2016) ·  Non-Schengen-lentojen laajennus 2 (eteläsiipi valmistunut 2017) ·  Non-Schengen laajennus 3 (rajatarkastuksen laajennus suunnittelussa, arv. valmist. 2018) ·  Non-Schengen-lentojen laajennus 4 (keskusaukio käynnissä, valmis 2019) ·  Schengen-lentojen laajennus 1 (T1 käynnissä, valmis 2019) ·  Non-Schengen-lentojen laajennus 5 (länsisiipi, valmis 2020) ·  T2:n sisäänkäynti, tulo- ja lähtöaulat (suunnittelussa, arv. valmist. 2020) ·  Schengen-lentojen laajennus 2 T2:ssa (suunnittelussa, arv. valmist. 2022)

Huawei julkisti odotetun Huawei Mate 10 -puhelinmalliston

”Tekoäly ei ole enää virtuaalinen konsepti vaan se on enenevissä määrin osa jokapäiväistä elämäämme. Tekoälyteknologia parantaa käyttäjäkokemusta, tarjoaa arvokkaita palveluita ja parantaa tuotteen suorituskykyä”, kertoo Richard Yu, Huawei kuluttajaliiketoimintayksikön toimitusjohtaja. ”Huawei Mate 10 Prossa on ensimmäisenä tekoälyllä varustettu Neural Network Processing Unit -yksikkö (NPU).” Suomen markkinoille Huawei Mate 10 -mallistosta saapuu Huawei Mate 10 Pro sekä Huawei Mate 10 Lite. Huawei Mate 10 Pro keskeiset ominaisuudet:  · Kirin 970, maailman ensimmäinen tekoälyprosessori Neural Network Processing Unit -yksiköllä. · 3D-lasirunko ohuenohuilla kehyksillä, Huawei FullView -näyttö HDR10-teknologialla tekee katselukokemuksesta tarkan ja värikylläisen. · TÜVin sertifioiman Huawei SuperCharge -latausteknologia ja tekoälyn käyttötehostama 4000 mAh akku. · Uusi Leica-kaksoiskamera SUMMILUX-H-linsseillä, f/1.6-aukolla ja tekoälyä hyödyntävillä kuvausominaisuuksilla (esim. reaaliaikainen paikka- ja kohdetunnistus sekä Bokeh-toiminnallisuus) · Täysin uusi EMUI 8.0 -käyttöliittymä ja Android 8.0 -käyttöjärjestelmä.  Uusi tekoälyllä varustettu mobiiliarkkitehtuuri Huawei Mate 10 Pro pystyy tarjoamaan nopeamman ja personoidumman mobiilikokemuksen uuden Kirin 970 -prosessorin ansiosta. TSMC 10nm -prosessia hyödyntävässä Kirin 970:ssa on 8-ytiminen ARM CORTEX -suoritin, ensimmäisenä 12-ytiminen Mali G72 -grafiikkaprosessori sekä ensimmäisenä mobiililaitteelle optimoitu NPU. Kirin 970 -piirisarjassa on myös uusi kaksois-ISP älykästä kuvaamista tukemaan. HiAI-mobiiliarkkitehtuurialusta yhdessä NPU:n kanssa tekevät Kirin 970:stä tehokkaan; uusi piirisarja on 25 kertaa suorituskykyisempi ja 50 kertaa energiatehokkaampi verrattuna 4-ytimisiin Cortex-A73-ytimiin. Huawei Mate 10 Pro on maailman tehokkaampia mitä tulee LTE-yhteyksiin sekä latausnopeuksiin. Puhelimessa on ensimmäisenä maailmassa 4G kaksois-SIM-tuki sekä kaksois-VoLTE-yhteys.  Reaaliaikainen paikan ja kohteen tunnistus sekä AI Accelerated Translator tuovat puhelimen käyttöön uusia ulottuvuuksia. Avoimen Kirin 970 -tekoälyalustan avulla kolmannet osapuolet voivat luoda uusia ja kekseliäitä tekoälysovelluksia.  Hienostuneisuus ja mukavuus uudelle tasolle 6-tuumaisessa Huawei Mate 10 Prossa on puolestaan HDR10-teknologialla varustettu 18:9 OLED-näyttö. Puhelinten ergonominen käsituntuma on toteutettu kauniisti kaartuvaa 3D-lasia hyödyntäen. Huawei Mate 10 Pro on IP67-luokituksen mukaisesti veden- ja pölynkestävä.  Mate 10 vie kaksoiskamerateknologian uudelle tasolle Huawei jatkaa menestyksekästä yhteistyötä kameravalmistaja Leican kanssa. Mate 10 Pron kaksoiskamerassa on 12 megapikselin RGB- ja 20 megapikselin mustavalkoiset sensorit, optinen kuvanvakain (OIS), kaksoislinssit maailman suurimmalla mobiilikameroissa käytetyllä f/1,6-aukolla sekä tekoälyä hyödyntävä Bokeh-toiminto ja digitaalinen zoomaus. Mate 10 Prossa on lisäksi täysin uusi reaaliaikainen paikan- ja kohteentunnistustoiminto, joka valitsee automaattisesti kameran asetukset kohteen ja paikan perusteella. Toiminto tukee myös digitaalista zoom-toimintoa sekä liikkeentunnistinta, joiden ansiosta kuvien laatu on entistä selkeämpi ja terävämpi. Huawei Mate 10 Pro on varustettu 6 GB + 128 GB muistilla ja suuritehoisella 4000 mAh akulla, jossa on älykäs akunhallintajärjestelmä. Tämä tunnistaa käyttäytymismalleja ja jakaa tiedon perusteella käyttöresursseja akun käyttöajan maksimoimiseksi. Akku tukee 4,5V/5A:n pikalatausta. Sen avulla puhelimen pystyy lataamaan 1 prosentista 20 prosenttiin 10 minuutissa ja 1 prosentista 58 prosenttiin 30 minuutissa. ² Huawein SuperCharge on saanut ensimmäisenä maailmassa TÜVin Fast-Charge Safety Certification -sertifikaatin.  Huawei Mate 10 Pro julkaistaan Huawein uudella EMUI 8.0-käyttöliittymällä ja Android 8.0 -käyttöjärjestelmällä. Yhdistelmä mahdollistaa Kirin 970:n ominaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen käytännössä, AI Accelerated Translatorin, jonka avulla puhelin tuottaa nopeamman ja tarkemman interaktiivisen käännöksen, heijastusominaisuuden, jonka avulla Huawei Mate -sarjan puhelimet voidaan liittää isompaan näyttöön sekä tuen täydelle työpöytäkokemukselle, joko heijastamalla tai jatkamalla puhelimen näyttöä kuten PC:ssä.  Neljän kameran Huawei Mate 10 LiteHuawei Mate 10 Liten 5,9 tuuman FullView-näytön ansiosta puhelin erottuu kilpailijoistaan edukseen omassa hintaryhmässään. Resoluutioltaan FullHD+-laatuinen näyttö ja elegantti muotoilu sulautuvat moderniksi kokonaisuudeksi. 167-grammainen Huawei Mate 10 Lite on ensimmäinen älypuhelin, jossa on neljä kameraa. Bokeh-kuvaamisen mahdollistavat tuplakamerat on sijoitettu sekä eteen että taakse. Kuvaussalamat molemmin puolin puhelinta antavat kuvaustukea hämärissäkin olosuhteissa. Mate 10 Lite soveltuu myös selfie-kuvien ottoon, sillä kaksoiskameran ja pehmeän salamavalon yhdistelmä luo vaivatta luonnollisia syväterävöitettyjä muotokuvia. Etuosan kameroissa on 13 megapikseliä ja 2 megapikseliä, takakameroissa 16 megapikseliä ja 2 megapikseliä. Kirin 659 8-ydinprosessori tuo tehon Mate 10 Liteen. Laite suorittaa helposti monta tehtävää samanaikaisesti 4 GB + 64 GB muistikapasiteetin ansiosta. Android 7 -käyttöjärjestelmän ohella puhelimessa rullaa EMUI 5.1 -käyttöliittymä ja Huawei Ultra Memory -teknologia. Kirin-suorittimen ja EMUI-käyttöliittymän ansiosta käyttäjä saa enemmän irti yhdestä latauskerrasta. 3340 mAh:n akku kestää jopa kaksi päivää normaalissa käytössä.  Lisätarvikkeet Puhelinuutuuksien ohella Huawei lanseerasi Münchenin tilaisuudessa kolme uutta lisäosaa Huawei Mate 10 -mallistolle: the EnVizion 360 -kameran, SuperCharge™ Power Bank -lisäakun ja Smart Scale -terveysapplikaation. · The EnVizion 360 -kameralla on mahdollista kuvata 5K-laatuisia ja 360-asteen kuvia, 2K-videoita monikatselulla · Huawei’s SuperCharge™ Power Bank -varavirtalähde tukee matalajännitteistä 4.5V / 5A  -pikalatausta. · The Smart Scale -mobiiliapplikaatio mittaa ja analysoi terveydentilaa, kuten kehon rasvaprosenttia ja kehonkoostumusta.  Hinnat ja saatavuus Mate 10 Lite ja Mate 10 Pron Suomen ennakkomyynti alkaa 30.10.2017. Mate 10 Pron ennakkotilaajat saavat 149 euron The EnVizion 360 -kameran kaupanpäälle. Mate 10 Lite on saatavilla 6.11.2017 ja Mate 10 Pro 27.11.2017. Huawei Mate Lite 64 GB tallennusmuistilla ja 4 GB RAM-muistilla, mustan, sinisen ja samppanjan värisenä 399 euroa. Huawei Mate 10 Pro 128 GB tallennusmuistilla ja 6 GB RAM-muistilla, harmaan, mokan ja sinisen värisenä 799 euroa.