Martti Suosalon Parasta elämässä koskettaa ja viihdyttää

[Helsingin Kaupunginteatteri Parasta elmss kuva OttoVille Vtinen] Martti Suosalon mestarillinen monologi Parasta elämässä  vierailee Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä 1. helmikuuta alkaen. Toiveikas ja surullisen hauska näytelmä kertoo pojasta, joka koettaa piristää masentunutta äitiään ja listaa asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Asioita, joita kaikkien on hyvä palauttaa välillä mieleen. Brittikirjailija Duncan Macmillanin yhdessä irlantilainen stand up -koomikko Jonny Donahoen kanssa kirjoittaman näytelmän erikoisuutena esitystapa, jossa näytelmä toteutetaan yhdessä yleisön kanssa. Niinpä jo esitystiedoissa kerrotaan, että näytelmän esittävät Martti Suosalo ja yleisö. ”Kyllä, katsojat pääsevät osallistumaan näytelmän tekemiseen, mutta sitä ei pidä yhtään pelätä. Kaikki tapahtuu hyvin turvallisesti ja lämpimästi eikä yksikään ihminen ole kieltäytynyt lähtemästä mukaan”, Martti Suosalo rauhoittelee. ”Myöskään aihetta ei kannata säikähtää. Poika haluaa piristää vakavasti masentunutta äitiään, mutta tekee sen loppujen lopuksi itseään varten, että pystyy elämään tilanteessa. Mukana on lämpimällä tavalla huumoria, ja täytyy myöntää, että Parasta elämässä on jopa viihdyttävä esitys, rankasta aiheestaan huolimatta!”, Suosalo summaa. Näytelmän on ohjannut ja suomentanut Pentti Kotkaniemi. Valosuunnittelija on Petri Suominen ja äänisuunnittelija Tuomas Rissanen. Parasta elämässä sai ensi-iltansa Turun Kaupunginteatterissa tammikuussa 2018. Parasta elämässä , Helsingin ensi-ilta 1.2.2019 ja esitykset 16.5.2019 saakka Helsingin Kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä (Eläintarhantie 5)36 € (sis. pm)

NCC voitti valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun historiallisella täyden sadan pisteen tuloksella

Rakennusalan valtakunnallinen työturvallisuuskilpailu osoitti, että alan yhteinen Nolla tapaturmaa -tavoite on mahdollista saavuttaa. Ykköseksi tullut työmaa oli Vantaalle rakennettava asuntokohde Asunto Oy Vantaan Asteria TR-indeksipisteillä 100. NCC vei kilpailussa myös 3. ja 4. sijan, joista molemmat 99 TR-indeksipisteellä. Kolmanneksi tullut työmaa oli Jyväskylän Seminaarinmäen Athenaeum-rakennuksen peruskorjaus ja neljänneksi tuli Oulun Metsokankaan yhtenäiskoulun työmaa. – Olen tehnyt työmaatarkastuksia 23 vuotta ja nyt ensimmäisen kerran tarkastin työmaata, jolla TR-havainnointimenetelmällä sain tulokseksi 100, kertoo kilpailussa tarkastukset tehnyt tarkastaja Peter Johansson Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta. – On upeaa havaita, että henkilöstömme sitoutuminen pitkäjänteiseen työturvallisuustyöhön tuottaa erinomaista tulosta. Kiitokset kuuluvat työmaidemme koko henkilöstölle, toteaa NCC:n maajohtaja Mika Soini. Kilpailun kakkoseksi sijoittui Peabin Asunto Oy Tampereen Förstin työmaa. Kilpailun toteuttivat edellisen vuoden tapaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriö, Aluehallintoviraston Työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus.

VTT:n uudella menetelmällä metsätähteistä liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja kestävästi

Lehdistötiedote 15.1.2019 Uuteen kaasutustekniikkaan perustuva menetelmä tarjoaa mahdollisuuden valmistaa kestävällä tavalla liikenteen polttoaineita ja kemikaaleja metsätalouden sivuvirroista eli kuoresta, purusta ja metsätähteistä. Fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna menetelmällä saavutetaan noin 90 %:n hiilidioksidipäästöjen vähenemä. Uudessa ratkaisussa biomassatähteistä valmistetaan kaasutustekniikalla välituotteita – nestemäisiä hiilivetyjä, metanolia tai metaania - yhdyskuntien kaukolämpölaitoksiin tai metsäteollisuuden voimalaitoksiin integroiduissa tuotantolaitoksissa. Niistä jalostetaan edelleen öljynjalostamoissa uusiutuvia polttoaineita tai kemikaaleja.VTT kehitti ja pilotoi uutta kaasutusprosessia ja arvioi menetelmää käyttävien laitosten kilpailukykyä juuri päättyneessä BTL2030-projektissa vuosina 2016 - 2018. Projektissa kehitetty hajautettu tuotanto hyödyntää biomassatähteiden energiasisällön tehokkaasti: Noin 55 % energiasisällöstä muutetaan liikennepolttoaineeksi ja lisäksi 20–25 % hyödynnetään yhdyskuntien kaukolämpönä tai teollisuuden prosessihöyrynä. Menetelmällä saavutetaan noin 90 %:n hiilidioksidipäästövähenemä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kestävällä bioenergialla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan nykyaikaisella bioenergialla on keskeinen rooli rakennettaessa puhtaampaa ja kestävämpää energiajärjestelmää. Bioenergian osuus maailman uusiutuvan energian kulutuksesta on nykyisin noin 50 % ja IEA:n arvion mukaan se on nopeimmin kasvava uusiutuvan energian muoto vuosina 2018–2023. Pidemmällä aikavälillä ilmaston lämpenemisen rajoittaminen kahteen asteeseen edellyttää IEA:n mukaan, että bioenergian osuus maailman energiankulutuksesta lähes nelinkertaistuu nykyisestä 4,5 %:sta noin 17 %:nttiin vuoteen 2060 mennessä. Bioenergiaa tarvitaan erityisesti lento- ja laivaliikenteen päästöjen vähentämiseen ja sähköistyvän maantieliikenteen tukipolttoaineena. Metsäteollisuuden kuoren, puun korjuutähteiden, purkupuun, oljen tai muiden biomassatähteiden käytöllä raaka-aineina ei ole vaikutusta metsien hiilinieluun eikä se kilpaile metsäteollisuuden raaka-aineen hankinnan tai ruuan tuotannon kanssa. Sivutuotteista lämpöä ympäri vuoden Menetelmä perustuu VTT:n kehittämään matalassa paineessa ja alhaisessa lämpötilassa toimivaan vesihöyrykaasutukseen, yksinkertaistettuun kaasun puhdistukseen sekä pienempään kokoluokkaan soveltuvien teollisten synteesien hyödyntämiseen. Pienemmän kokoluokan ansiosta sivutuotteena syntyvä lämpö voidaan hyödyntää ympäri vuoden ja raaka-aineena voidaan käyttää paikallisia tähteitä ja jätteitä. Suomeen aiemmin kaavaillut kaasutus-diesel-laitokset olisivat olleet selvästi suurempia, jolloin raaka-ainetarvetta ei voisi tyydyttää paikallisilla tähteillä. Suurten laitosten sivutuote-energiaa ei myöskään pystytä hyödyntämään kokonaan ja siksi laitosten energiahyötysuhde jää helposti alle 60 %:n. Merkittävä parannus laitosten kilpailukykyyn ”Vielä yhtäkään Eurooppaan suunnitelluista suurista yli 300 MW:n kaasutuslaitoksista ei ole toistaiseksi toteutettu. Tarvittava lähes miljardin euron investointi yhdessä uuden teknologian riskien kanssa on osoittautunut ylitsepääsemättömäksi esteeksi. Pienemmän kokoluokan ansiosta uuteen teknologiaan perustuvan ensimmäisen laitoksen tarvitsema rahoitus on helpompi järjestää”, toteaa johtava erikoistutkija Esa Kurkela VTT:ltä. BTL2030-projektissa tehtyjen arvioiden mukaan kotimaisista tähteistä valmistetun liikennepolttoaineen tuotantokustannus on 0,8–1 euroa bensiini- tai diesel-litraa kohti. Kehitetyn teknologian kilpailukyky on parantumassa huomattavasti kilpailevien teknologioiden raaka-ainekustannusten nousun myötä ja olevan erittäin kilpailukykyistä viimeistään vuoden 2030 jälkeen. Projektissa hahmoteltiin osallistuvien yritysten kanssa etenemispolkuja tehdystä pilot-mitan kehitystyöstä teknologian demonstrointiin ja kaupallistamiseen. Jo lyhyemmälläkin tähtäimellä lopullinen kilpailukyky riippuu olennaisesti raakaöljyn ja hiilidioksidikiintiöiden hinnasta sekä uusiutuvien liikennepolttoaineiden verotuksesta. Kaasutusteknologialla valtava vientipotentiaali Vuonna 2030 Suomessa arvioidaan tarvittavan muiden liikenteen toimenpiteiden ohella kestäviä biopolttoaineita 30 % liikenteen energiakäytöstä. Mikäli puolet tästä tarpeesta haluttaisiin tuottaa kotimaisista tähteistä, tarvittaisiin 5–10 paikalliseen energiantuotantoon integroitavaa laitosta. EU:n komission uusiutuvan energian RED2-direktiivissä asetettu kehittyneiden biopolttoaineiden 3,6 %:n tavoite vastaa 11 miljoonaa öljytonnia, mikä vastaisi noin 200 kaasutuslaitosta pelkästään Euroopassa. Liikenteen polttoaineiden ohella biomassatähteiden kaasutuksella voidaan tuottaa uusiutuvaa öljyä ja maakaasua korvaavaa raaka-ainetta erilaisiin kemianteollisuuden kohteisiin. Niin ikään synteesikaasureitti avaa mahdollisuuksia useille kiertotalouden tavoitteille, kuten muovien ja muiden pakkausmateriaalien kierron sulkemiselle. Tutkimus- ja kehitystyö jatkuu EU-projekteissa Kaasutusteknologian kehitystyö jatkuu kahdessa VTT:n koordinoimassa EU:n Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa. Niissä keskitytään kaasun puhdistuksen ja synteesiteknologian tehostamiseen ja todennetaan koko biopolttoaineketjun toimivuus VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksessa Espoossa. Kehitystyön kohteena on myös biomassaa ja aurinko- ja tuulisähköä hyödyntävä hybridiprosessi, jota voidaan joustavasti käyttää sekä pelkästään biomassalla että elektrolyysin avulla tehostettuna. Näin voidaan varastoida tehokkaasti aurinko- tai tuulisähköä uusiutuvana polttoaineena ja jopa tuplata uusiutuvan polttoaineen tuotanto käytettävissä olevista biomassalähteistä. BTL2030-hankkeen osapuolet: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Fortum Oyj, Gasum Oy, Helen Oy, Kumera Corporation, Gasification Technologies Oy, Oy Brynolf Grönmark Ab, ÅF-Consult Oy, Oy Woikoski Ab, Dasos Capital Oy, Kokkolanseudun Kehitys Oy ja MOL Group Unkarista.Hankkeen päärahoittaja: Business Finland Projekti on osa työ- ja elinkeinoministeriön liikenteen biopolttoaneiden kehittämisohjelmaa. BTL2030-hanke: https://www.vtt.fi/sites/BTL2030/en EU-projektit: http://www.flexchx.eu/ https://www.comsynproject.eu/ IEA:n ennuste bioenergian osuudesta: https://www.iea.org/newsroom/news/2018/october/modern-bioenergy-leads-the-growth-of-all-renewables-to-2023-according-to-latest-.html MEDIAMATERIAALI: Kuva 1: Kaasutusteknologian kehitystyötä tehdään VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksessa Espoossa (Kuvalähde: VTT) Transportation fuels from biomass via gasification route  (PowerPoint-esitys, Esa Kurkela/VTT) Lisätietoja: Teknologian tutkimuskeskus VTT OyEsa Kurkela, johtava erikoistutkijaesa.kurkela@vtt.fi, puh. 040 5026231

SAAS-OHJELMISTOYHTIÖ LEADDESK OY SELVITTÄÄ MAHDOLLISUUKSIA LISTAUTUA FIRST NORTH -MARKKINAPAIKALLE

LeadDesk Oy Lehdistötiedote 15.1.2019 kello 8.00 LeadDesk Oy ("LeadDesk" tai "Yhtiö") harkitsee osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle sekä listautumisannin toteuttamista. LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa.Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin ja on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi[1] pilvipalveluna tarjottavien myynti- ja asiakaspalveluohjelmistojen toimittajaksi. Yhtiöllä on toimistot kuudessa maassa Pohjois-Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää yli 700 asiakasta 34 maassa.  LeadDeskin liikevaihto on kasvanut vuosien 2012 ja 2018 välisenä aikana keskimäärin 46 % vuodessa. Vuonna 2018 Yhtiön liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa, mikä vastasi noin 21 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Liiketoiminnan kasvu ja kannattavuus pohjautuvat edistykselliseen LeadDesk-pilvipalveluun, jatkuvalaskutteiseen SaaS-liiketoimintamalliin, pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin sekä menestyksellisesti toteutettuun kansainväliseen laajentumiseen. Jatkuvan vuosilaskutuksen (ARR) arvo vuoden 2018 joulukuussa oli noin 8,8 miljoonaa euroa. Käyttökate (EBITDA) vuonna 2018 oli noin 1,9 miljoonaa euroa, joka vastasi noin 17 %:n osuutta liikevaihdosta. Luvut perustuvat 2018 konsernitilinpäätöksen ennakkotietoon ja ovat tilintarkastamattomia. LeadDesk työllisti 31.12.2018 yhteensä 73 henkilöä, joista Suomessa työskenteli 51 henkilöä. Yhtiön tuotekehitystoiminta on keskitetty Suomeen. Ulkomaan tytäryhtiöissä työskentelee myynti- ja asiakaspalvelun henkilöstöä. LeadDeskin kasvu- ja kansainvälistymisstrategia LeadDeskin tavoitteena on kasvattaa markkinaosuuttaan Yhtiön nykyisillä markkinoilla ja laajentua uusille markkina-alueille Euroopassa – orgaanisesti ja yritysostoin. Pilvipohjainen ratkaisu ja skaalautuva liiketoimintamalli tukevat Yhtiön kasvu- ja kansainvälistymisstrategiaa. Keskeisessä osassa Yhtiön strategiassa ovat jatkuvan kuukausilaskutuksen osuuden ylläpitäminen ja sen määrän kasvattaminen sekä uusille markkinoille laajentuminen ja yritysostot.   LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto kommentoi:  ”Digitalisaation käynnistämässä murroksessa LeadDesk tuo pilvipalvelun välityksellä henkilökohtaisen palvelun kaikkien ulottuville monikanavaisesti. Haluamme osaamisellamme parantaa ja tehostaa suurivolyymista myyntiä ja asiakaspalvelua tarjoamalla asiakkaillemme laadukkaan, älykkään ja täysin pilvipohjaisen ohjelmistoratkaisun. Tekoälyä hyödyntävä pilvipalvelumme parantaa asiakkaamme myynnin ja asiakaspalvelun laatua ja tuottavuutta. Meille on tärkeää, että LeadDesk-pilvipalvelun avulla asiakkaamme voivat tarjota oikean ratkaisun oikealle ihmiselle, oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa.  Olemme saavuttaneet johtavan[1] markkina-aseman Pohjoismaissa ja luoneet hyvän kasvualustan Euroopan keskeisissä maissa. Toimimme voimakkaasti kasvavilla markkinoilla, joiden kehitystä tukevat globaalit megatrendit. Pilvipohjaisten – skaalautuvien, joustavien ja kustannustehokkaiden – ohjelmistojen kysyntä kasvaa voimakkaasti. Myös asiakaskokemuksen roolista on tullut yhä keskeisempi kilpailukykytekijä yrityksille.  Tavoitteenamme on jatkaa voimakasta, kannattavaa kasvua nykyisillä markkinoillamme ja laajentua uusille markkina-alueille Euroopassa. Suunniteltu listautuminen tukisi kasvuamme ja mahdollistaisi meille investoinnit, joita tarvitsemme organisaation vahvistamiseen ja uusille maantieteellisille markkinoille laajentumiseen.” LeadDeskin vahvuudet  LeadDesk on tunnistanut seuraavat keskeiset vahvuudet, joiden Yhtiön johto uskoo tuovan LeadDeskille kilpailuetua: · Onnistunut kansainvälistyminen ja vahvat näytöt liiketoiminnan kasvattamisesta · Skaalautuva SaaS-liiketoimintamalli · Laaja kansainvälinen asiakaskunta useilla toimialoilla · Voimakkaasti kasvava markkina, jota megatrendit tukevat · Vahva kannattavuus · Kokenut johto  Listautumisannin taustaa  LeadDesk harkitsee listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North -markkinapaikalle ja osakeannin järjestämistä listautumisen yhteydessä.  Listautumisannin tavoitteena olisi edistää Yhtiön strategian mukaista kasvua tarjoamalla Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille, vahvistamalla Yhtiön pääomarakennetta ja tekemällä Yhtiöstä vahvemman ja uskottavamman kumppanin asiakkaiden keskuudessa. Listautuminen myös mahdollistaisi Yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena potentiaalisissa yrityskaupoissa.  Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat Yhtiön perustajat Olli Sirkiä ja Lauri Pukkinen, sekä näiden lisäksi Dawn Capital LLP:n hallinnoimat rahastot, Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy) ja toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto. Tesi osallistuu strategiansa mukaisesti Yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen ja on sitoutunut merkitsemään osakkeita suunnitellussa listautumisannissa tietyin edellytyksin ja ehdoin.  Yhtiö päättää mahdollisen listautumisen ja listautumisannin toteutuksesta ja ajoituksesta myöhemmin. Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Borenius Asianajotoimisto Oy. Lehdistötilaisuus  LeadDesk järjestää lehdistötilaisuuden tänään 15.1.2019 kello 9.30 alkaen Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.  Lisätietoja:  LeadDesk Oy lyhyesti LeadDesk Oy on suomalainen vuonna 2010 toimintansa käynnistänyt ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Yhtiön liikevaihto on kasvanut viimeisen kuuden vuoden (2012-2018) aikana keskimäärin 46 % vuosivauhtia ja vuonna 2018 liikevaihto oli noin 11,0 miljoonaa euroa (tilintarkastamaton ennakkotieto). LeadDesk työllistää yhteensä 73 henkilöä, joista Suomessa työskentelee 51. Suomen lisäksi LeadDeskillä on toimipaikat viidessä Euroopan maassa ja asiakkaita 34 maassa ympäri maailman. Huomautus  Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tämä lehdistötiedote ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.  Tätä lehdistötiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita tulla suunnitellussa Listautumisessa myymään alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mikäli Yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. ---------------------------------------------------------------------- [1] Johtava pilvipalveluna itsenäisesti käyttöönotettavan (self-provisioning) suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun ohjelmiston toimittaja liikevaihdolla mitattuna Pohjoismaissa. Tieto perustuu johdon selvityksiin alalla toimivista yrityksistä. Tarkastelussa ei ole ollut mahdollista huomioida ei-julkisia tietolähteitä.

Silchester International Investors International Value Equity Trustin omistus Tiedossa yli 5 %

Tieto Oyj          PÖRSSITIEDOTE          15.1.2019, klo 8.30 Tieto Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta. Silchester International Investors LLP on ilmoittanut, että Silchester International Investors International Value Equity Trustin omistus Tiedossa on noussut 3 737 389 osakkeeseen, mikä vastaa 5,04 %:a osakkeiden kokonaismäärästä.  Silchester International Investors LLP:n yhteenlaskettu omistus on yli 10%. Kohdeyhtiö: Tieto Oyj, Y-tunnus: 0101138-5 Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 10.2.2017 Tiedon osakkeiden rekisteröity lukumäärä on 74 109 252 ja ne oikeuttavat vastaavaan määrään ääniä. Lisätietoja: Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com TIETO OYJ JAKELU NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com

Finnair tuo asiakkaille mahdollisuuden hyvittää lennon päästöt ja tai ostaa biopolttoainetta

Finnairin asiakkaat voivat nyt hyvittää lentonsa hiilidioksidipäästöt tukemalla päästövähennysprojektia tai vähentää niitä ostamalla biopolttoainetta. Push for change -palvelu on saatavilla Finnairin nettisivuilla osoitteessa www.finnair.fi/pushforchange, ja maksamiseen voi käyttää myös Finnair Plus -pisteitä.   Finnair hyvittää oman henkilöstönsä työmatkustamisen tuottamat hiilidioksidipäästöt päästövähennysprojektia tukemalla.   ”Haluamme tarjota parhaat ratkaisut vastuulliselle lentomatkustajalle.” sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. ”Lentämisellä on paljon positiivisia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, ja siksi on tärkeää, että teemme työtä kestävämmän lentomatkustuksen eteen. Monet arjessa välttämättömät tuotteet kulkevat lentorahtina, lentoyhteydet mahdollistavat kansainvälisen kaupan ja suhteiden ylläpitämisen, ja matkailuteollisuus on tärkeä tulon- ja työpaikkojen lähde monelle maalle.”  Finnairin nettisivuilla asiakkaat voivat tukea päästövähennysprojektia, joka edistää polttoainetehokkaiden liesien käyttöönottoa Mosambikissa. Tehokkaat liedet vähentävät hiilen kulutusta ja paikallisten metsien hakkuuta polttoaineeksi. Tuen välittää projektille lyhentämättömänä Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO.   Päästöhyvitysmaksu on 1 euro edestakaisesta kotimaan lennosta, 2 euroa edestakaisesta Euroopan lennosta ja 6 euroa edestakaisesta kaukolennosta. Maksu on laskettu keskimääräisen päästömäärän ja projektissa aikaansaadun hiilidioksiditonnin vähentämisen kustannuksen perusteella.   Toinen vaihtoehto on päästöjen vähentäminen biopolttoaineostolla. Biopolttoaineen käyttö vähentää päästöjä raaka-aineesta riippuen 60-80%. Asiakas voi ostaa biopolttoainetta 10, 20 tai 65 eurolla sen mukaan, haluaako vähentää edestakaisin kotimaan lennon, Euroopan lennon vai kaukolennon päästöjä.   Finnairin biopolttoainekumppani on SkyNRG, ja biopolttoaine valmistetaan käytetystä keitinrasvasta Kaliforniassa. 

Keskon myynti kasvoi joulukuussa

Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli joulukuussa 2018 yhteensä 848,0 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 1,0 %. Raportoitu jatkuvien toimintojen myynti kasvoi 1,6 %. Tukkumyyntipäiviä oli yksi vähemmän kuin vuotta aiemmin. ”Myynti kasvoi joulukuussa päivittäistavarakaupassa onnistuneen joulukaupan ansiosta. Myös rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi edellisestä vuodesta. Myös neljännellä vuosineljänneksellä molemmilla toimialoilla myynnin kehitys jatkui vahvana. Autokaupassa joulukuun myyntiä laski WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotosta aiheutuneet toimitusviiveet”, Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo. Päivittäistavarakaupan myynti oli joulukuussa 513,7 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 2,2 %. Toimituspäiviä oli yksi vähemmän verrattuna edellisen vuoden joulukuuhun. Joulukaupan kasvun myötä myynti kehittyi hyvin kaikissa ketjuissa. Raportoitu myynti joulukuussa kasvoi 1,1 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti oli joulukuussa 283,4 milj. euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa 2,9 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti ilman erikoiskauppaa kasvoi 2,2 % vertailukelpoisesti paikallisissa valuutoissa, Suomessa myynti kasvoi 0,4 % ja ulkomailla 3,5 %. Erikoiskaupassa vapaa-ajankaupan myynti kasvoi 8,1 % ja konekaupan myynti kasvoi vertailukelpoisesti 14,0 %. Raportoitu rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi 6,6 %. Autokaupan myynti oli joulukuussa 50,5 milj. euroa ja se laski 16,5 % WLTP-päästömittausmenetelmän voimaantulosta johtuen. Lisäksi 1.1.2019 voimaan tullut autoveromuutos siirsi ensirekisteröintejä tammikuulle. Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa joulukuussa 2018: Joulukuu 2018 Vertailukelpoinen Milj. e Muutos, % muutos, %Päivittäistavarakauppa 513,7 +1,1 +2,2yhteensäRakentamisen ja 121,7 +1,3 +1,7talotekniikan kauppaSuomiRakentamisen ja 161,7 +11,0 +3,9talotekniikan kauppamuut maatRakentamisen ja 283,4 +6,6 +2,9talotekniikan kauppayhteensäAutokauppa yhteensä 50,5 -16,5 -16,5Yhteiset toiminnot ja 0,3eliminoinnitKaikki yhteensä 848,0 +1,6 +1,0 Suomi yhteensä 686,2 -0,4 +0,4Muut maat yhteensä 161,7 +11,0 +3,9Kaikki yhteensä 848,0 +1,6 +1,0 Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa loka-joulukuussa 2018: 1.10.-31.12.2018 Vertailukelpoinen Milj. e Muutos, % muutos, %Päivittäistavarakauppa 1 443,6 +2,1 +4,1yhteensäRakentamisen ja 488,2 +5,4 +5,8talotekniikan kauppaSuomiRakentamisen ja 571,1 +9,7 +4,7talotekniikan kauppamuut maatRakentamisen ja 1 059,3 +7,6 +5,2talotekniikan kauppayhteensäAutokauppa yhteensä 192,3 -13,3 -13,3Yhteiset toiminnot ja 0,5eliminoinnitKaikki yhteensä 2 695,6 +2,9 +3,0 Suomi yhteensä 2 124,6 +1,2 +2,6Muut maat yhteensä 571,1 +9,7 +4,7Kaikki yhteensä 2 695,6 +2,9 +3,0 Kesko-konsernin myynti euroina ilman arvonlisäveroa tammi-joulukuussa 2018: 1.1.-31.12.2018 Vertailukelpoinen Milj. e Muutos, % muutos, %Päivittäistavarakauppa 5 431,1 +1,8 +4,9yhteensäRakentamisen ja 2 025,2 -9,7 +4,2talotekniikan kauppaSuomiRakentamisen ja 2 185,2 +0,1 +0,9talotekniikan kauppamuut maatRakentamisen ja 4 210,5 -4,8 +2,4talotekniikan kauppayhteensäAutokauppa yhteensä 910,5 -2,1 -2,1Yhteiset toiminnot ja 1,5eliminoinnitKaikki yhteensä 10 553,6 -1,3 +3,2 Suomi yhteensä 8 368,4 -1,6 +3,9Muut maat yhteensä 2 185,2 +0,1 +0,9Kaikki yhteensä 10 553,6 -1,3 +3,2 Muutos-% kertoo muutoksen edellisen vuoden vastaavaan kauteen. Vertailukelpoinen muutos-% on laskettu päivittäistavarakaupan osalta ilman yrityskauppojen vaikutusta ja sisällyttämällä myyntiin ne Suomen Lähikaupalta hankitut kaupat, jotka ovat kuuluneet verkostoon molempina vuosina. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vertailukelpoinen muutos-% on laskettu paikallisissa valuutoissa ja ilman 2017 ja 2018 toteutuneiden yrityskauppojen vaikutusta. 16.2.2018 tiedotimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta. Venäjän rautakauppaliiketoiminta raportoidaan lopetettuna toimintona eikä sisälly tämän tiedotteen jatkuvien toimintojen myyntilukuihin. Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen raportoituun myyntiin sisältyvät 2018 toteutetut yritysostot. Näitä ovat päivittäistavarakaupassa Reinin Liha ja Kalatukku E. Eriksson sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa Skattum Handel AS, Gipling AS ja 1A Group. Joulukuussa 2018 oli Keskon tukkumyynnissä Suomessa myyntipäiviä 17 yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loka-joulukuussa ja tammi-joulukuussa myyntipäiviä oli yhtä monta kuin edellisenä vuonna.  Kesko julkistaa ennakkotiedon K-ryhmän vähittäismyynnistä vuosineljänneksittäin osavuosikatsauksen yhteydessä. Lisätietoja antaa talousjohtaja Eva Kaukinen, puh. 010 53 22338. Kesko Oyj JAKELUKeskeiset tiedotusvälineetwww.kesko.fi

Suomalaiset toimistotyöntekijät turhautuvat työssään

LEHDISTÖTIEDOTE 15.1.2019 Staplesin teettämä tutkimus  osoittaa, että suomalaiset työntekijät turhautuvat työssään. Peräti 91 % tutkimukseen vastanneista toimistotyöntekijöistä on turhautunut työympäristöönsä, minkä seurauksena he etsivät ulospääsyä. Jos muuta parannusta tilanteesta ei ole näkyvissä, töitä etsitään muualta. Joka viides esimerkiksi etsii Linkedinin työpaikkailmoituksista jotain parempaa. Työpaikkashoppailu on yleistä. Yhdysvaltain työministeriön tilastoyksikön  mukaan työntekijöillä on 18 ja 48 ikävuoden välillä keskimäärin 11,7 työpaikkaa. Vaihtohalukkuuteen vaikuttaa se, että ruohon uskotaan olevan vihreämpää aidan toisella puolella. Uusi työpaikka tuo monelle kuitenkin vain tilapäisen tyydytyksen. Tutkimuksen mukaan useampi kuin kaksi viidestä (42 %) työpaikkaa vaihtaneesta turhautuu uuteenkin työhönsä ensimmäisen puolen vuoden kuluessa. Tutkimus osoittaa tärkeän yhteyden työpaikassa pysymishalukkuuden sekä työtilojen ja -tovereiden välillä. Lähes kolme toimistotyöntekijää neljästä (72 %) on samaa mieltä väitteen kanssa, että hyvin toimiva ja viihtyisä työympäristö vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Valtaosa vastaajista (81 %) haluaa kokea merkityksellisyyttä työssään, ja suurimmalla osalla (82 %) työtilojen laatu on yksi tähän vaikuttavista tekijöistä. Koska niin moni tutkimukseen vastannut etsii muutosta, tämä viittaa siihen, että suuri osa työpaikoista ei yksinkertaisesti täytä työntekijöiden vaatimuksia. “Monet viettävät valveillaoloajastaan enemmän töissä kuin kotona. Siksi työpaikan tilat ovat erittäin tärkeitä sekä työntekijöiden hyvinvoinnille että työssä suoriutumiselle. Kuten tutkimuksessa todettiin, valtaosa haluaa saada tyydytystä työstään. Fyysinen ja psyykkinen ympäristö ovat äärimmäisen tärkeitä tämän saavuttamiseksi. Hyvä johtamistapa, kohtuullinen työmäärä, mahdollisuus joustavaan työhön tarvittaessa ja laadukas työympäristö ovat perustavanlaatuisia asioita työtyytyväisyyden parantamiseksi ja antavat viestin siitä, että yritys välittää työntekijöistään”, sanoo professori Sir Cary Cooper, Alliance Manchester Business School -korkeakoulun organisaatiopsykologian asiantuntija. ”Tutkimuksemme osoittaa selvästi, kuinka suuri merkitys fyysisellä ympäristöllä on työviihtyvyydelle myös meillä Suomessa. Tilojen ja välineiden on oltava kunnossa, jotta ihmiset voisivat nauttia työstään. Tähän tarvitaan tietysti muutakin kuin uusia työtuoleja tai parempaa kahvia, mutta perusasioista huolehtiminen on hyvä alku. Mikäli viihtyvyyteen ei panosteta, on luonnollista, että ihmiset alkavat hakea muutosta tilanteeseensa esimerkiksi työpaikkaa vaihtamalla”, sanoo Staples Finlandin toimitusjohtaja Mikko Hämäläinen. Lisätietoja tutkimuksesta löytyy osoitteesta staplesadvantage.fi/kun-tilasi-toimii-kaikki-toimii, josta myös raportin voi ladata.   StaplesMe Staplesilla tunnemme työympäristöt. Kansainvälisenä kokonaisratkaisujen tarjoajana tavoitteenamme on luoda työympäristöjä, jotka vastaavat tämän päivän vaihteleviin vaatimuksiin ja jotka auttavat ihmisiä tekemään työtään paremmin. Asiantuntijamme auttavat yrityksiä löytämään juuri heille sopivat ratkaisut, tuotteet ja palvelut. Kun tilasi toimii, kaikki toimii. Tietoja tutkimuksestaTutkimuksen toteutti itsenäinen tutkimusyhtiö Arlington Research lokakuussa 2018. Online-tutkimukseen vastasi 7000 toimistotyöntekijää kymmenestä Euroopan maasta: Isosta-Britanniasta (2000 vastaajaa), Saksasta (1000), Ranskasta (500), Alankomaista (500), Ruotsista (500), Norjasta (500), Espanjasta (500), Italiasta (500), Portugalista (500) ja Suomesta (500). Lisätietoja medialle:Mikko HämäläinenToimitusjohtaja, Staples Finlandmikko.hamalainen@staples-solutions.comPuh. 050 376 1062 Toni StubinNetprofiletoni@netprofile.fiPuh. 040 865 6560

Valtioneuvoston kanslialle uusi toimintamalli tekoälyn eettiseen käyttöön

Lehdistötiedote 15.1.2019 Tekoälyn ja robotiikan käyttö lisääntyy jatkuvasti kaikkialla yhteiskunnassa, myös viranomaistoiminnassa. VTT selvitti yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa tekoälyn viranomaiskäytön eettisiä haasteita. Tuloksena syntyi eettinen toimintamalli tekoälyyn perustuvien ratkaisujen suunnittelun tueksi. Viranomaistyössä käytetään jo laajasti automaatiota tilanteissa, jotka eivät vaadi harkintaa. Tekoälyn myötä automatiikkaa voidaan soveltaa myös harkintaa sisältävissä päätöstilanteissa. Tämä muuttaa julkisia palveluprosesseja ja vaikuttaa sekä yksittäisiin ihmisiin että koko yhteiskuntaan. Eettiset kysymykset nousevat yhä keskeisempään rooliin, sillä myös tekoälyn aikakaudella on varmistettava yhteiskunnan arvojen mukainen eettinen toiminta ja siitä kumpuava luottamus. – Eettisyys perustuu moraalikäsityksiin ja arvoihin eikä sitä voida yksiselitteisesti määritellä. Siksi yhteisen tavoitetilan tunnistamiseksi tarvitaan laajaa julkista keskustelua. Eettisyyttä on myös arvioitava tapauskohtaisesti oikeassa asiayhteydessään, huomauttaa VTT:n johtava tutkija Raija Koivisto. Selvityksessä pureuduttiin siihen, mitä tekoälyn eettisyys ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys tarkoittavat viranomaistyössä. Tekoälyn haasteita tarkasteltiin sekä kansalaisille kohdistetulla kyselyllä että eri hallinnonaloilta kerättyjen käyttötapausten avulla. Selvityksen pohjalta rakennettiin toimintamalli, joka painottaa eettisten näkökohtien huomioimista tekoälyyn perustuvien sovellusten suunnittelussa. Selvityksessä tunnistettiin kymmenkunta keskeistä kysymystä tekoälyn viranomaiskäyttöön liittyen.Yksi niistä on läpinäkyvyys, joka on tärkeää sekä eettisyyden että hyväksyttävyyden kannalta. Suomalaiset suhtautuvat tekoälyn käyttöön yleensä positiivisesti, mutta luottamus edellyttää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Viranomaisten on pystyttävä perustelemaan päätöksensä ja jos päätöksenteossa hyödynnetään oppivia algoritmeja, tämä on vaikeampaa. Toinen kysymys liittyy uudenlaiseen osaamiseen, jota tarvitaan kaikissa vaiheissa tekoälyyn perustuvan järjestelmän hankinnasta sen käyttöön. On arvioitava, onko julkishallinnossa riittävää osaamista järjestelmän hankintaa, ylläpitoa ja kehittämistä varten. Toisaalta pitää miettiä, mitä tekoälyyn liittyvää osaamista kansalaisilta vaaditaan ja miten tasa-arvo toteutuu osaamisesta riippumatta. Haasteiden lisäksi tekoäly avaa viranomaistoimintaan runsaasti uusia mahdollisuuksia. Se voi muun muassa parantaa ja nopeuttaa palvelua ja päätöksentekoa, tuoda uusia palvelukanavia asiakkaiden saataville tai parantaa yksilöiden huomioimista päätöksenteossa. VTT:n koordinoimassa selvityksessä kehitetty eettinen toimintamalli tukee näiden mahdollisuuksien hyödyntämistä. Mallin ensimmäinen kulmakivi on eettisen näkökulman omaksuminen suunnittelun lähtökohdaksi. Tämä tarkoittaa, että kaikkia ihmisiä kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, jokaisen yksilön tarpeita ja oikeuksia kunnioittaen. – Tekoälyn eettisyyttä on tarkasteltava systemaattisesti. Mallin avulla voidaan luoda käsitys tapaukseen liittyvistä erilaisista toimijoista, heidän rooleistaan, tehtävistään ja yhteistyöstään sekä tapaukseen liittyvistä keskeisistä eettisistä kysymyksistä. Tämän avulla voidaan hahmottaa, millaisia ratkaisuja tulisi tehdä ja millaisia ohjesääntöjä noudattaa eettisissä valinnoissa. Toimintamalli antaa välineitä systemaattisen tarkastelun tueksi. Viisaasti käytettynä tekoäly mahdollistaa positiivisia muutoksia ja parhaimmillaan jopa ratkaisee eettisyyteen liittyviä ongelmia, Koivisto toteaa. Selvitys toteutettiin Valtioneuvoston toimeksiannosta. Sen alustavat tulokset julkistettiin 15.1.2019 Tekoälyhankkeet – avoin seminaari sidosryhmille ja medialle -tilaisuudessa. Raportti selvityksen tuloksista julkaistaan kokonaisuudessaan 30.1.2019. Lisätietoja: VTTRaija Koivisto, johtava tutkijaraija.koivisto@vtt.fi, puh. 040 5313311

Astetta parempi liikenneasema

Mertsalmen kauppiasura käynnistyi Neste K Kirrissä vuonna 2011, mutta alalla hän on toiminut vuodesta 1998 lähtien. – Kirrillä on pitkä historia liikenneasemana suomalaisessa rallimaisemassa. Kun aloitin Kirrissä kauppiaana, käynnistimme vaiheittaiset muutostyöt ja toiminnan kehittämisen. Vuonna 2016 meistä tuli osa Neste K-ketjua ja samassa yhteydessä liikenneasema sai uuden ilmeen. Nyt meillä on raikas ja valoisa miljöö sekä astetta paremmat tarjoilut ja palvelut. On ollut kiva huomata, että henkilöstökin on ollut uudistuksesta innoissaan.  Raikas ilme ulottuu Kirrissä jopa wc-tiloihin. – Meidän wc-tilat ovat todella erityiset taustamusiikkeineen ja seinien metsämiljöineen. Saamme niistä asiakkailta joka päivä kehuja ja olemme wc-maailmastamme hyvin ylpeitä.   Moniosaajien valtakunta Kirri on kokoluokaltaan keskisuuri liikenneasema, jonka seinien sisällä toimii 140-paikkainen ravintola, pieni kauppa sekä Kotipizza. Työntekijöitä on tällä hetkellä 14. – Meillä työskentelee tällä hetkellä vain yksi mies ja olemmekin saanet huomioita osaksemme siitä, että naisetkin osaavat auttaa asiakkaita vaikkapa öljy- ja tuulilasinpyyhkimiin, rengaspaineisiin ja tankkaukseen liittyvissä asioissa.  Liikenneaseman maailma on tekijöidenkin näkökulmasta moniulotteinen. – Tavaraa tulee kuutena päivänä viikossa ja tekijöiden on hallittava asiakaspalvelu hyvin erilaisissa asiakaspalvelurooleissa. Liikenneasema on avoinna aamuvarhaisesta iltamyöhään, joten keittiössämme hääräävät kokit loihtivat herkkuja aamupalalle, lounaalle ja á la carte -listalle. Ammattitaitoisia kokkeja on tänä päivänä haastava löytää, joten olemme olleet onnekkaita. Tiimissämme vallitsee muutoinkin hyvä yhteishenki. Jokainen on valmis auttamaan toista, jotta arjen paletti pyörii. Koen työyhteisömme perheeksi, joten haluan omalta osaltani tehdä kaikkeni, että heillä olisi työssä hyvä olla.   Jokainen asiakaskohtaaminen on tärkeä Hyvä henki huokuu myös asiakkaisiin. – Meillä jokainen kiinnittää huomiota yksilölliseen palveluun, vaikka palveluhetket liikenneasemalla ovatkin usein hyvin nopeita. Haluamme, että asiakas voi lähteä meiltä hymyssä suin. Laatu ulottuu luonnollisesti myös tuotteisiin ja liikenneaseman yleisilmeeseen, jonka on oltava raikas ja siisti.  Asiakkaat ovat Mertsalmen mukaan tänä päivänä hyvin valveutuneita, joten hereillä on oltava. – Aikaa on seurattava anturit ylhäällä, sillä eritoten ruokailun trendit muuttuvat ja monipuolistuvat koko ajan. Vaikka miehet ovatkin perinteisesti liikenneasemien suurin asiakaskunta, haluamme puhutella esim. vegetuotteilla, raikkailla hedelmäsalaateilla ja smootheilla uusia asiakasryhmiä. Ravintolamme ruokatuote poikkeaa muutoinkin perinteisestä, sillä á la carte-ruokalistamme on suunnitellut keittiömestari Pekka Terävä. Valikoimamme on siis monipuolinen ja sämpylämme ovat aina tuoreita.  Mertsalmelle on tärkeää olla kasvollisena mukana liikenneaseman arjessa. – Kaipaan sitä, että pääsen jutustelemaan asiakkaiden kanssa ja tykkään häärätä monessa mukana. Kokki en ole, mutta voin olla keittiössä mukana auttamassa. Vaikka kauppiaan arki onkin välillä repivää, nautin siitä, että minulla on monta rautaa tulessa.   Paremman pysähdyksen liikenneasema Neste K -ketjun tavoitteena on olla paremman pysähdyksen liikenneasema. Mertsalmen tavoitteena on luotsata hänen liikenneasemansa yhdeksi ketjun parhaista. – Kaiken tekemisen lähtökohtana on asiakaslähtöisyys. Se tarkoittaa, että palvelemme jokaisen asiakkaan niin hyvin kuin pystymme ja jos hänellä on sellainen tarve, jossa emme pysty auttamaan, voimme auttaa häntä löytämään palveluntarjoajan lähistöltä.  Asiakkaan pulssilla on kyettävä olemaan monikanavaisesti. – Sähköisestä maailmasta huolimatta kasvokkain saatu palaute on parasta, sillä siihen voimme reagoida heti. Asiakkaiden toiveet niin kaupan hyllylle kuin ruokalistallekin ovat todella tervetulleita. Teemme myös aktiivisesti asiakastyytyväisyyskyselyjä ja olen juuri nyt iloinen siitä, että meidät rankattiin juuri Suomen kuudenneksi parhaaksi Neste K-liikenneasemaksi. Markkinointi some-kanavineen on luonnollisesti oma juttunsa, mutta Mertsalmi on uskaltanut laittaa markkinoinnissa myös oman persoonansa peliin. – Tein hiljattain radiomainoksen omalla puheäänelläni, jota jännitin kovasti. Olin kuitenkin iloisesti yllättynyt siitä, että sain mainoksesta niin kivaa palautetta, vaikka minulla onkin ärrävika. Teksti: Mia Heiskanen www.nestek.fi/jyvaskylakirri

Fazer investoi 40 miljoonaa euroa Suomeen

”Strategiamme mukaisesti kasvipohjaiset tuotteet ja ratkaisut ovat yksi keskeisistä kasvualueistamme. Haluamme olla edelläkävijä lisäarvoa tuottavissa viljatuotteissa ja panostamme uusien tuotantoteknologioiden ja ratkaisujen kehitykseen. Meillä on nyt käsissämme innovaatio, jolla uskomme olevan kiinnostusta myös Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolella, jopa globaalisti, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum. ”Tähän investointiin liittyy mielenkiintoisia uusia avauksia, joista kerromme lisää maaliskuussa, Vitzthum lupaa. Kasvipohjaiset ratkaisut kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän ja vastuullisuus trendinä jatkaa edelleen vahvistumistaan. Fazer kehittää liiketoimintaansa ja tuoteportfoliotaan kasvualue- ja kuluttajalähtöisesti. Tavoitteena on uudistua moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi. Strategian mukaisesti kasvua haetaan Pohjois-Euroopasta ja valituista kansainvälisistä markkinoista. Lahden investointi tukee tätä suuntaa. Investointi ajoittuu vuosille 2019-2020. Se tuo Fazerille Lahteen 30 uutta työpaikkaa, ja hanke tulee työllistämään myös välillisesti. Työt Fazerin Lahden tontilla käynnistetään mahdollisimman pian. Viimeisen kolmen vuoden aikana Fazer on investoinut toimintaansa yhteensä noin 195 miljoonaa euroa, joista 136 miljoonaa Suomeen.  Viestinnän yhteyshenkilö:Leena Majamäki, Viestintäjohtaja, Fazer-konserni puh. +358 40 585 1585, leena.majamaki@fazer.com

Fazer investerar 40 miljoner euro i Finland

”I enlighet med vår strategi är växtbaserade produkter och lösningar ett av våra mest centrala tillväxtområden. Vi vill vara en föregångare inom mervärdesskapande spannmålsprodukter och investerar i utvecklingen av nya produktionsteknologier och -lösningar. Vi innehar en innovation, som vi tror att kommer väcka intresse utanför Finland och de nordiska länderna, till och med globalt”, berättar Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer. ”Investeringen innebär nya och intressanta initiativ, som vi kommer att berätta mera om i mars”, fortsätter Vitzthum. Växtbaserade alternativ intresserar konsumenterna i allt högre grad och hållbarhet är en fortsatt växande trend. Fazer utvecklar sin affärsverksamhet och produktportfölj utgående från tillväxtområden och konsumenternas behov. Målet är att omvandlas till ett modernt, hållbart matföretag. I enlighet med sin strategi är Fazers mål att växa i Nordeuropa och på valda internationella marknader. Investeringen i Lahtis stöder denna strategi. Investeringen infaller under åren 2019–2020. Den kommer att skapa 30 nya direkta arbetstillfällen i Lahtis och projektet kommer också att sysselsätta indirekt. Arbetet på Fazers tomt i Lahtis inleds så fort som möjligt. Under de senaste tre åren har Fazer investerat totalt ungefär 195 miljoner euro, varav ca 136 miljoner euro i sin verksamhet i Finland.   Kontaktperson, kommunikation: Leena Majamäki, Kommunikationsdirektör, Fazer-koncernen tfn +358 40 585 1585, leena.majamaki@fazer.com

Autoillen Euroopassa -kirja ilmestyy jo 49. kerran

Autolomailu kiinnostaa suomalaisia ja erityisesti kesällä laivat ovat pullollaan Eurooppaan suuntaavia autoilijoita, karavaanareita ja moottoripyöräilijöitä. Euroopan yhdentyminen on tehnyt rajojen ylittämisestä helppoa ja nopeaa, mutta tähän tuudittautuneena matkalla voi sortua kalliisiin virheisiin. ”Autoilijoita koskevat määräykset muuttuvat kovalla vauhdilla. Esimerkiksi erilaiset ajokieltoalueet ja ympäristövyöhykkeet sanktioineen lisääntyvät koko ajan. Joissakin maissa maksullisille moottoriteille on helppo ajaa vahingossa maksamatta ja virhe selviää vasta kun sakko tulee perässä kotiin. Matkaan valmistautuminen ja asioiden selvittäminen etukäteen on olennainen osa onnistunutta reissua”, Autoliiton koulutuspäällikkö Susanna Suokonautio-Hynninen kertoo. Autoliiton uusi Autoillen Euroopassa -kirja antaa runsaasti eväitä matkan suunnitteluun sekä toimii oppaana, josta on helppo tarkistaa olennaiset maakohtaiset säännöt ja määräykset tien päällä. Päivitettyjen tietojen lisäksi kirjassa on ennen julkaisematonta, matkailijaa kiinnostavaa tietoa muun muassa matkailuteistä, matkamuistoista sekä paikallisista ruokaperinteistä. Kirjassa kerrotaan aiempaa laajemmin myös ruuhkista, annetaan turvallisuusvinkkejä, kerrotaan kojelautakameroita koskevista rajoituksista sekä käsitellään eri käyttövoimia. ”Yhä useampi automatkailija ottaa polkupyörän matkalle mukaan, mikä helpottaa esimerkiksi kaupunkien keskustoihin tutustumisessa. Kirjassa esitellään myös maakohtaisia polkupyöräilyä sekä polkupyörien kuljettamista koskevia määräyksiä”, Suokonautio-Hynninen kertoo. Autoliiton Autoillen Euroopassa -kirjalla on pitkät perinteet, sillä ensimmäinen ulkomaanmatkailuun keskittynyt automatkailuopas julkaistiin jo vuonna 1965. Nykyisin joka toinen vuosi ilmestyvä Autoillen Euroopassa -kirja ilmestyy nyt jo 49. kerran. Kirjan myynti alkaa torstaina 17.1.2019 Matka 2019 -messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Kirjaa saa myös Autoliiton toimipisteistä ja verkkokaupasta (www.kauppa.autoliitto.fi) sekä hyvin varustelluista kirjakaupoista. Autoillen Euroopassa -kirjan hinta on 39 euroa (Autoliiton jäsenille 32 euroa). Liitteenä kuvia Autoillen Euroopassa -kirjasta. Lisätietoja: Autoliitto, Susanna Suokonautio-Hynninen, matkailupäällikköPuh. 0400 620 139, susanna.suokonautio-hynninen(at)autoliitto.fi Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikköPuh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Fiskars on vastaanottanut sitovan ostotarjouksen MOB MONDELIN:lta Leborgne-liiketoiminnan ostamisesta

Fiskars Oyj AbpLehdistötiedote15.1.2019 klo 12.30 (EET)  Fiskars on vastaanottanut sitovan ostotarjouksen MOB MONDELIN:lta Leborgne-liiketoiminnan ostamisesta  Fiskars on vastaanottanut sitovan ostotarjouksen MOB MONDELIN:lta Leborgne-liiketoiminnan ostamisesta. Leborgne valmistaa ja myy rakennus- ja puutarhanhoitoon suunnattuja työkaluja Ranskassa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa liiketoimintakauppana ja sen mukana siirtyisi Leborgne-brändi, varasto, käyttöomaisuushyödykkeet sekä liiketoimintaan liittyvä henkilöstö. ”Fiskars tekee arjesta ainutkertaista, ja globaali strategiamme on keskittyä kuluttajatuotteisiin ja rakentaa ikonisia lifestyle-brändejä. Rakennusteollisuuden ammattilaiskäyttöön tarkoitetut työkalut eivät kuulu ydinliiketoimintaamme. Uskon, että uuden omistajan myötä Leborgne voisi hyödyntää täyttä potentiaaliaan ja edelleen kehittää tuotteita muurareille, käsityöläisille ja muille ammattilaisille”, kertoo Fiskarsin toimitusjohtaja Jaana Tuominen. ”Leborgne on kahden vuosisadan historiallaan johtava brändi Ranskan ammattilaiskäyttöön suunnattujen käsityökalujen markkinoilla. Brändi tunnetaan laadustaan sekä visionäärisistä innovaatioistaan, jotka pohjautuvat paikallisesta tehtaasta löytyvään osaamiseen. Nämä ominaisuudet vastaavat täysin arvojamme” sanoi Thibault Moulin, MOB MONDELINin toimitusjohtaja. Leborgne-liiketoiminta työllistää noin 70 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 12 miljoonaa euroa. Suunnitellulla myynnillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta Fiskarsin liikevaihtoon tai EBITAan vuonna 2019. Fiskars on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. MOB MONDELINMOB MONDELIN hallinnoi ammattilaiskäyttöön tarkoitettujen käsityökalujen premiumbrändejä. Yhtiöllä on tuotantolaitoksia Ranskassa, Saksassa ja Romaniassa, noin 400 työntekijää ja liikevaihtoa noin 60 miljoonaa euroa. LeborgneVuonna 1829 perustettu ranskalainen Leborgne on erikoistunut ammattilaiskäyttöön tarkoitettuihin käsityökaluihin. Tuotteisiin lukeutuu rakentamiseen ja muuraamiseen käytettäviä työkaluja, puurakentamiseen, teiden ja perustusten rakentamiseen, metsätöihin ja puun pilkkomiseen. Fiskars osti Leborgnen vuonna 2007, ja se on raportoitu osana Fiskarsin Functional-liiketoimintaa.FISKARS OYJ ABP KonserniviestintäMedia- ja sijoittajayhteydet: Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com  Making the everyday extraordinary  Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja työllistämme noin 7 900 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. 

Maailmalla suureen suosioon noussut suomalainen markkinoinnin raportoinnin automaatiotyökalu Supermetrics on saatavilla nyt myös Microsoft Officeen

HELSINKI (15.1.2019) – Yksi Suomen nopeimmin kasvavista startupeista, Supermetrics , on julkaissut uuden Supermetrics for Excel -tuotteen. Lanseerauksen myötä suosittu analytiikkatyökalu tulee myös Microsoft Excelin käyttäjien saataville. Supermetrics kerää dataa eri markkinointikanavista ja yhdistelee ne helposti käytettäviksi raporteiksi Google Sheetsiin tai Google Data Studioon – ja nyt lanseerauksen myötä myös Exceliin. Supermetrics on nopeasti kerännyt uskollisen asiakaskunnan digitaalisen markkinoinnin ammattilaisista jotka käsittelevät työssään paljon dataa eri lähteistä. Supermetrics kerää dataa yli 50:stä eri alustasta ja verkostosta yhdistäen sen selkeiksi, visuaalisiksi raporteiksi, joiden avulla yritykset voivat tehdä parempia, tietoon perustuvia päätöksiä. Yritykset, jotka työskentelevät digitaalisen markkinoinnin parissa, säästävät Supermetricsin avulla merkittävästi aikaa, kun tiedon kerääminen ja raporttien rakentaminen voidaan automatisoida. Toistuvat, manuaaliset työt vähenevät ja inhimilliset virheet raportoinnissa poistuvat. “Supermetrics for Google Sheets on ollut todella suosittu ja se on löytänyt paikkansa markkinoinnin ammattilaisten luottotyökaluna. Supermetrics helpottaa merkittävästi asiakkaittemme arkea ja tuo yrityksille kilpailuetua. Nyt voimme tarjota samat edut myös Microsoftin tuotteita käyttäville yrityksille. S&P 500 -listauksen yrityksistä 485 käyttää Microsoftin työkaluja, joten markkina on suuri”, sanoo Supermetricsin perustaja ja toimitusjohtaja Mikael Thuneberg. “Missiomme on auttaa kaikenkokoisia yrityksiä hyödyntämään dataa ja tekemään parempia päätöksiä sen avulla.” “Supermetrics for Excel tekee analytiikan hyödyntämisestä ja raportoinnista todella helppoa. Sen avulla saamme kaiken datan helposti yhteen paikkaan, säästämme valtavasti aikaa ja pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin ja läpinäkyvämmin”, sanoo Duane Brown, Take Some Risk Inc. -markkinointitoimiston toimitusjohtaja. Brown on valittu yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista digimainonnan ammattilaisista. Suomalaisella Supermetricsillä on jo yli 400 000 käyttäjää yli 120 maassa. Sitä käyttävät yritykset kuluttavat mainontaan vuosittain yli 15 miljardia dollaria. Asiakkaita ovat mm. BBC, iProspect, Dyson ja Nestlé. Marraskuussa 2017 Supermetrics sai 3,5 miljoonan euron rahoituksen liiketoiminnan kasvattamiseen OpenOcean-pääomasijoittajalta. ###   Lisätietoja: Kuvia medialle  (Google Drive -kansio) Zhao Hanbo, Head of Marketing +358 45 200 0081 zhao.hanbo@supermetrics.com   Supermetrics on markkinoiden johtava raportoinnin automaatiotyökalu. Supermetricsin avulla markkinoijat pystyvät helposti seuraamaan, analysoimaan ja raportoimaan markkinoinnin tehokkuutta Microsoft Excelissä, Google Sheetsissä tai Google Data Studiossa. Supermetrics on perustettu vuonna 2013, ja sillä on yli 400 000 käyttäjää yli 120 maassa. Lisätietoja: www.supermetrics.com 

Aurinkomatkojen ensi talven lämmin uutuus on Punta Canan lomaparatiisi Dominikaanisessa tasavallassa

Punta Canan rantalomakohde Dominikaanisessa tasavallassa on tunnettu valkoisista, puuterinpehmeistä palmujen reunustamista upeista rannoista, turkoosista merestä ja tasokkaista täyden palvelun all inclusive -hotelleista. Monet asiakkaamme ovat toivoneet lomavalikoimaan rentoa ja helppoa rantalomakohdetta Karibian auringon alla ja Punta Cana on vastaus toiveisiin. Se sopii niin aikuisten kesken lomaileville kuin lapsiperheiden lomakohteeksi. Punta Canan hotellialueet on rakennettu vastaamaan matkailijoiden tarpeita. Alueiden ulkopuolella on jonkin verran ravintoloita ja ostoskeskittymiä. Paikalliseen elämään tutustuu parhaiten päiväretkellä noin miljoonan asukkaan pääkaupunkiin Santo Domingoon, jonka siirtomaavallan aikainen kortteli keskustassa on erityisen värikäs ja kaunis. Kaupungissa on historian havinaa ja maan parhaat ostosmahdollisuudet. All inclusive -hotelleilla on Punta Canassa kattavat palvelut, mm. á la carte ravintoloita, rajattomat buffetateriat, urheilumahdollisuudet, ohjattu liikunta, spa-osastot, kuntosalit, rantapalvelut, lastenkerhot, lastenhoitopalvelua, vesiliukumäkiä, urheilukenttiä, kasinot ja yökerhot. Rantaelämän ohella Punta Canassa on erinomaiset surffaus- ja golfmahdollisuudet. Golfkenttiä on peräti kymmenen ja innokkaan golfaajan kannattaa valita hotelli, jolla on oma golfkenttä. - All inclusive -majoitusvaihtoehtoja on jokaiseen makuun, ja valinta kannattaa siis tehdä sen perusteella, mitä lomalla haluaa tehdä, kertoo Aurinkomatkojen tuotepäällikkö Timo Vürmer. Dominikaanisessa tasavallassa kuplii elämänilo ja riemukkaat latinorytmit tempaavat mukaansa. Luonto Punta Canassa on uskomattoman vehreää ja merivesi ihanan lämmintä. - Punta Canassa on hyvät mahdollisuudet maistaa paikallisia herkkuja, esimerkiksi Karibian hummeria, tuoreita hedelmiä, paistettua banaania ja seitsemän lihan pataa, Sancochoa. · Punta Canan matkat ensi talvelle ovat myynnissä maalis-huhtikuussa 2019 · Finnairin suora lento Airbus A350-koneella, lennot kerran viikossa ja lentoaika noin 11 tuntia · Aurinkomatkojen kaikki hotellit Punta Canassa ovat laadukkaita all inclusive -hotelleja · Yölämpötilat ovat keskitalvella noin 20 astetta ja päivälämpötilat noin 30 astetta · Helmikuu on karnevaalikuukausi · Aurinkomatkoilla on ensi talvena lomamatkoja myös muihin Dominikaanisen tasavallan kohteisiin

Lähivuosina saamme tarkkoja ennusteita liikenteestä ja ajamme täysin kierrätysasfaltista valmistetuilla teillä

Näitä ja lukuisia muita tulevaisuuden näkymiä käsittelee YIT:n uusi Future of Roads -tulevaisuusvisio. Liikenne ja tieinfra tulevat muuttumaan lähitulevaisuudessa monilla mielenkiintoisilla tavoilla. Tekoäly auttaa paitsi ennakoimaan ruuhkia ja sääolosuhteiden muutoksia kuin myös ennustamaan teiden kulumista ja kunnostamistarvetta. Uudet materiaalit ja niiden työstötavat tulevat pidentämään teiden käyttöikää ja samalla laskemaan tieinfran ympäristövaikutuksia. Hieman kauempana tulevaisuudessa tulemme näkemään robotteja tienkäyttäjinä ja droneja toimittamassa kaupunkien sisäisiä tavaralähetyksiä. Näitä ja lukuisia muita tulevaisuuden näkymiä käsittelee YIT:n uusi Future of Roads -tulevaisuusvisio. ”Tulevaisuusvision työstäminen aloitettiin viime toukokuussa. Vision tavoitteena oli etsiä ja tunnistaa erilaisia skenaarioita siitä, mihin liikenteen tulevaisuus on menossa. Tulevaisuusvisio on yhteenveto alan tutkimuksista ja selvityksistä”, kertoo projektia johtanut päällystyssegmentin strategiajohtaja Vesa Pirinen YIT:ltä. Tulevaisuusvisiossa kartoitettiin, miten tien käyttö muuttuu, millainen rooli tienkäyttäjillä tulee olemaan ja millaisia haasteita ja mahdollisuuksia teiden rakentamiseen ja kunnossapitoon. ”Tulevaisuusvisiossa keskityimme seuraavan 5–10 vuoden aikana tapahtuviin muutoksiin”, Pirinen korostaa. Digitalisaatio mullistaa liikenteen ja sääolosuhteiden ennakoinnin Viime vuosina on puhuttu paljon digitalisaation tai robotisaation yleistymisestä autoissa ja liikenteessä. Paljon huomiota ovat saaneet muun muassa itseohjautuvat autot ja letkassa ajavat robottirekat, joita johtamaan tarvitaan vain yksi ihmiskuljettaja. Koska autokantamme uusiutuu hitaasti, alkavat tällaiset teknologian vaikutukset näkyä kunnolla vasta noin 20 vuoden päästä. Merkittäviä harppauksia liikenteen digitalisaatiossa tapahtuu toki jo aiemmin. Seuraavien 5–10 vuoden aikana tekoälystä hyötyvät navigointi ja tiesään ennustaminen. Nykyiset navigaattorit ja Google Maps osaavat kertoa jo nyt liikenteen tilanteen juuri tällä hetkellä. Liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeämpää olisi kuitenkin tietää, miltä liikenne näyttää puolen tunnin tai vaikkapa tunnin kuluttua. ”Liikenteen ennustettavuudesta on hyötyä paitsi kuluttajille myös yrityksille. Sen avulla voidaan esimerkiksi ehkäistä tuotannon seisomista”, Pirinen sanoo. Ruuhkan lisäksi liikenteessä aiheutuu ongelmia ja vaaratilanteita haastavista sääolosuhteista. Tekoälyn avulla voidaan ennustaa muutokset, kuten tienpinnan jäätyminen tai tien kunnon heikkeneminen. ”Me YIT:llä kehitämme jo nyt Microsoftin koneälyn päälle ’kelikoneälyä’, joka osaa antaa tietoa sääolosuhteista ja muutoksista tien pinnassa.” Parhaimmillaan kelikoneälyllä saadaan hiottua toimenpiteet täsmälleen oikea-aikaisiksi, mikä tarkoittaa loppukäyttäjälle parempia olosuhteita liikkumiseen. Järjestelmä ennustaa esimerkiksi liukkautta aivan uudella tavalla, oppien aiemmista toimenpiteistä ja niiden tuloksista.  Asfaltin kierrättämisellä saavutetaan merkittäviä ympäristöhyötyjä Kestävyysnäkökulmasta katsottuna muutoksia tullaan näkemään erityisesti asfaltin lämmittämisessä ja kierrättämisessä. Nykyisellään asfaltti lämmitetään tyypillisesti 160 asteeseen ennen levittämistä. Pirinen kertoo, että esimerkiksi YIT:llä tutkitaan, miten voitaisiin siirtyä laajemmin 120-asteisen asfaltin käyttöön. ”Mitä vähemmän asfalttia lämmitetään, sitä vähemmän kuluu energiaa ja syntyy hiilidioksidipäästöjä. Matalalämpöasfalttiin liittyy kuitenkin ongelmia, jotka tulee ratkaista. Esimerkiksi sen vähäinen notkeus hankaloittaa työstöä.” Pirisen mukaan suurimmat ympäristövaikutukset päällystyksessä saavutetaan nostamalla asfaltin kierrätysastetta. Nykyisessä remix-menetelmässä vanhan asfaltin pintakerros rouhitaan pois ja sekoitetaan uuden asfalttimassan ja bitumin kanssa. Mutta entä jos uutta asfalttia ei tarvitsisi lisätä seokseen lainkaan? ”Yksi haaste nykyään on se, että kierrätysasfalttiin vaadittavaa asfalttia ei ole kaikilla paikkakunnilla saatavissa riittävästi tai se on huonolaatuista”, Pirinen sanoo. Rahoitushaasteisiin odotetaan ratkaisuja seuraavalla hallituskaudella Tulevaisuusvisiossa nousee esille myös haasteita, joista rahoitus ja sen ennakoitavuus ovat suurimpia. Jos rahoitusta ei saada lisättyä uusilla tavoilla, kuten esimerkiksi tienkäyttömaksuilla, tulee rahoituksen kohdistamista miettiä entistäkin tarkemmin: mitä teitä voidaan korjata, mikä on väyläverkon palvelutaso ja mitä innovaatioita voidaan lähteä kehittämään? Suomessa ennakoitavuuteen liittyvä ongelma on se, että hankkeiden rahoituksesta päätetään hallitus- ja budjettikausittain. Pitkäaikaisten ja isojen investointien tekeminen on vaikeaa, jos tulevaisuus on epävarmaa. Ruotsissa ja Norjassa valtiot tekevät pitkän aikavälin, kuten kymmenen vuoden, infrainvestointiohjelmia. ”Yli vaalikausien ulottuvaa investointiohjelmaa on suunniteltu Suomessa jo pitkään. Olen optimistinen sen suhteen, että tällainen saadaan aikaiseksi seuraavalla hallituskaudella ja liitetään yhtiömallisen hankerahoituksen kokeiluun”, sanoo YIT Suomi Oy:n divisioonanjohtaja Jarkko Salmenoja. ”Käyttömaksut olisivat helpoin tapa rahoittaa väyläyhtiötä, mutta niiden kanssa olemme jälkijunassa.  Esimerkiksi Espanjassa, Italiassa, Ranskassa ja Saksassa käyttömaksujärjestelmät ovat laajasti käytössä”, Salmenoja muistuttaa. Nämä muutokset uskomme näkevämme lähitulevaisuudessa: 1. Liikenne kasvaa pääteillä mutta vähenee pienemmillä teillä. Väestö keskittyy kasvukeskuksiin, joiden välinen liikenne lisääntyy. Kasvukeskusten sisällä osa liikenteestä siirtyy ketterille ja lentäville drooneille. 2. Äly lisääntyy liikenteessä. Reaaliaikainen analytiikka parantaa liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta ja ennustettavuutta ja vähentää samalla liikenteen ja liikenteeseen sidoksissa olevien toimintojen kuluja. 3. Uusia rahoitusmalleja tarvitaan. Muun muassa yksityinen rahoitus ja tienkäyttömaksut vastaavat akuuttiin rahoitustarpeeseen. Valtiolta tarvitaan pitkän aikavälin investointiohjelmia ja rakennusalan yrityksiltä korkeampaa kustannustehokkuutta. 4. Kestävä kehitys yleistyy päällystämisessä. Matalalämpöasfaltti laskee energiankulutusta ja päästöjä. Asfalttia voidaan kierrättää sataprosenttisesti, ja teistä rakentaa nykyistä kestävämpiä. Bitumin korvaaminen asfaltissa on pitkän tähtäimen tavoite. Lue lisää: Päällystyksestä: www.yit.fi/asfaltti Infrarakentamisesta: www.yit.fi/infrapalvelut Miten ihminen liikkuu tulevaisuudessa?YIT:n Kestävät kaupunkiympäristöt -seminaarissa marraskuussa 2018 kuvattu, asiantuntijahaastatteluja sisältävä video: https://bit.ly/2sq7S2v  Lisätietoja:Vesa Pirinen, strategiajohtaja, YIT Oyj, puh. 040 532 2211, vesa.pirinen@yit.fi  Pauliina Pykälä, viestintäpäällikkö, YIT Oyj, puh. 040 354 3360, pauliina.pykala@yit.fi YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Huumori-ilmiö Fingerpori nousee teatterin lavalle

[Helsingin Kaupunginteatteri Fingerpori Kuvassa Antti Timonen Jari Pehkonen Helena Haaranen Pekka Huotari Sanna Saarijrvi Leenamari Unho Juha Jokela Kuva Mirka Kleemola] Sarjakuva herää eloon ja musta huumori kukkii studio Pasilan uudessa  Fingerpori -näytelmässä. Pertti Jarlan suosittuun sarjakuvaan perustuvan komedian on kirjoittanut Petja Lähde, ja sen ohjaa Pertti Sveholm. Ensi-iltansa näytelmä saa Pertin päivänä, 7. helmikuuta. Tapahtumat sijoittuvat absurdiin Fingerporin kaupunkiin, jonka idylli rikkoutuu yllättäen, sillä Suomen hallitus aikoo pakkoliittää Fingerporin Helsinkiin. Heimo Vesa saa tehtäväkseen osoittaa päättäjille, että Fingerpori, sen omintakeinen väestö ja kulttuuri on säilytettävä itsenäisenä. Mukana itsenäisyyskampanjassa ovat niin kaupunginjohtaja Homelius, suurrikollinen Pahani Julmu, Rivo-Riitta, Krapula-Päivi, Mustanaamio kuin Jeesuskin. Heimo Vesan roolissa nähdään Jari Pehkonen ja muita, kaikkiaan noin 60 hahmoa näyttelevät Helena Haaranen, Pekka Huotari, Juha Jokela, Sanna Saarijärvi, Antti Timonen ja Leenamari Unho. ”Fingerporilla on aika laaja kaikupohja, se tuli juuri testattua Hesarin Vuoden paras Fingerpori -äänestyksessä, joka keräsi yli 23 000 ääntä. Itsekin olen ollut Fingerpori-fani jo pitkään. Sen huumorissa viehättää poliittinen epäkorrektius, kun sanotaan juuri se, mitä ei saisi sanoa. Ei ole aihetta, jota ei voisi käsitellä. Kuljetaan koko ajan siellä rajoilla, välillä menee överiksi ja välillä osuu ihan nappiin. Raikkaasti ja napakasti”, sanoo ohjaaja Pertti Sveholm. ”Fingerpori vaatii myös käyttämään hoksottimia, joutuu vähän miettimään, missä vitsi oli. Ja kun sen löytää, se palkitsee moninkertaisesti. Jarlan hengessä tehdään myös tätä näytelmää ja sarjakuvamaisuus näkyy esityksen kaikilla tasoilla, alkaen puvuista ja hahmoista aina valoon ja ääneen saakka”, Sveholm jatkaa. Lavastuksen on suunnitellut Mika Haaranen ja videosuunnittelusta vastaa Haaranen yhdessä Jaakko Siraisen kanssa. Puvut on suunnitellut Elina Vättö. Valosuunnittelusta vastaa Teppo Saarinen ja äänisuunnittelusta Lauri Koivisto. Naamioinnin ja kampaukset on suunnitellut Aino Hyttinen. Arvid Lydecken -palkitun Petja Lähteen kirjoittaman, Turussa toukokuussa 2017 kantaesityksensä saaneen Fingerpori-näytelmän tekstiä on päivitetty ja Turun sijaan Fingerporia uhkaa pakkoliitos Helsinkiin. Fingerporin  ensi-ilta 7.2.2019 klo 19 Helsingin Kaupunginteatterin studio Pasilassa (Ratamestarinkatu 5)Liput: 17,50 - 35 € (sis. pm)

Linolihapon vaikutus tulehdusvasteeseen riippuu perimästä

Välttämättömiin rasvahappoihin kuuluvan linolihapon vaikutukset elimistössä riippuvat paljon perimästä, osoittaa juuri julkaistu Itä-Suomen yliopiston tutkimus. Ruokavalion täydentäminen runsaasti linolihappoa sisältävällä auringonkukkaöljyllä vaikutti elimistön tulehdusvasteeseen ja paastoverensokeriin eri tavoin FADS1-geenin eri muotojen kantajilla. Tätä yhteyttä tutkittiin ihmisillä nyt ensimmäistä kertaa. Tutkijatohtori Maria Lankisen mukaan tulosten valossa voi pohtia, räätälöidäänkö linolihapon ja mahdollisesti muidenkin rasvahappojen saantisuosituksia tulevaisuudessa geeniperimän mukaan. – Se edellyttää kuitenkin vielä lisää tutkimusta aiheesta. FADS1-geeni säätelee rasvahappojen aineenvaihduntaa elimistössä ja vaikuttaa myös sokeriaineenvaihduntaan. Ruokavalio puolestaan vaikuttaa suuresti eri rasvahappojen pitoisuuteen elimistössä. Kasviöljyistä, pähkinöistä ja siemenistä saatava linolihappo on tavallisin omega-6-sarjan monityydyttymätön rasvahappo. Linolihapon runsas saanti ja pitoisuus veressä on yhdistetty muun muassa pienempään tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien riskiin. Toisaalta linolihapon aineenvaihduntatuotteet voivat toimia tulehduksen välittäjäaineina, minkä vuoksi on pidetty mahdollisena, että runsas saanti edistäisi matala-asteista tulehdustilaa. Nyt julkaistun tutkimuksen perusteella ristiriitaiset havainnot voisivat selittyä osin perimän eroilla. Tutkimuksessa selvitettiin, muokkaavatko FADS1-geenin rs174550-pistemutaatiot linolihapon vaikutuksia veren rasvahappokoostumukseen sekä paastoglukoosin, insuliinin ja tulehdusmerkkiaine CRP:n tasoihin. Nämä analysoitiin METSIM (Metabolic SYndrome in Men) -tutkimukseen osallistuneilta yli 1300 keski-ikäiseltä mieheltä. Lisäksi heistä osallistui 60 FADSDIET-interventiotutkimukseen, johon valittiin kahden toisistaan poikkeavan geenimuodon kantajia. He lisäsivät ruokavalioonsa neljän viikon ajan päivittäin 30–50 ml auringonkukkaöljyä, joka sisältää runsaasti linolihappoa. Tällainen tutkimusasetelma, jossa tutkittavat on valittu ravitsemustutkimukseen geeniperimänsä perusteella, on ainutlaatuinen. Sen avulla saadaan tietoa ruokavalion ja geenien yhteisvaikutuksista. Tulosten mukaan linolihapon vaikutukset elimistössä riippuvat paljon FADS1-geenimuodosta. Se vaikuttaa muun muassa siihen, miten tehokkaasti linolihappolisä madaltaa paastoverensokeria. CRP-taso puolestaan voi perimästä riippuen joko laskea tai kohota, kun linolihapon käyttöä lisätään. FADS1-geenimuoto vaikutti myös linolihapon ja muiden omega-6-sarjan rasvahappojen aineenvaihduntatuotteina syntyvien tulehdusvälittäjäaineiden määrään. Karoliinisen instituutin kanssa toteutetun tutkimuksen tulokset julkaistiin The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Kuuntele myös Maria Lankisen haastattelu tutkimustuloksista Itä-Suomen yliopiston Akateeminen vartti -podcastsarjan juuri julkaistussa jaksossa: https://soundcloud.com/uniuef/akateeminen-vartti-linolihappo Lisätietoja: Tutkijatohtori Maria Lankinen, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, p. 0504709365, maria.lankinen (a) uef.fi Tutkimusartikkeli: Maria A Lankinen, Alexander Fauland, Bun-ichi Shimizu, Jyrki Ågren, Craig E Wheelock, Markku Laakso, Ursula Schwab, and Jussi Pihlajamäki. Inflammatory response to dietary linoleic acid depends on the FADS1 genotype. Maria A Lankinen, Alexander Fauland, Bun-ichi Shimizu, Jyrki Ågren, Craig E Wheelock, Markku Laakso, Ursula Schwab, and Jussi Pihlajamäki. Inflammatory response to dietary linoleic acid depends on the FADS1 genotype. Am J Clin Nutr. 2019 Jan 8. doi: 10.1093/ajcn/nqy287.

Suomalainen sisäilmajärjestelmä sulautui Oodin arkkitehtuuriin

Yleisötiloihin suunnattuihin sisäilmajärjestelmiin kohdistuu erityisvaatimuksia kuten hiljaisuus ja vedottomuus sekä arkkitehtoniset näkökulmat. Oodin sisäilmaratkaisun suunnittelu tapahtui osana koko rakennuksen suunnittelua, tiiviissä yhteistyössä arkkitehdin ja talotekniikan asiantuntijan kanssa. Vedottoman ympäristön mahdollistava pieninopeuksinen sisäilmateknologia integroitiin talon arkkitehtuuriin ja kalustukseen. Hankkeen kuluessa suunnitelmat myös elivät, mikä nosti vaatimustasoa myös Haltonille rakennuksen ilmanvaihtoarkkitehtuurin toimittajana. ”Halton on tuttu yhteistyökumppani, jonka osaamiseen ja ratkaisujen laatuun sekä toimitusvarmuuteen saattoi luottaa myös Oodin arkkitehtonisesti ainutlaatuisessa hankkeessa. Työn valmistuttua on jopa ihmeteltävä ratkaisujen millintarkkaa mitoitusta ja säätöominaisuuksien ylivoimaisuutta”, toteaa Oodin taloteknisestä urakasta vastanneen Are Oy:n projektipäällikkö Tony Lindholm. Sisäilmahaasteet on otettu Haltonissa aina avoimesti vastaan. ”Halton on toteuttanut sisäilmaratkaisuja useisiin yleisötiloihin ja kulttuurikohteisiin niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Muista kotimaisista kohteistamme esimerkkeinä voi mainita Oodin läheisen Musiikkitalon sekä Helsingin Kulttuuritalon”, kertoo Haltonin Buildings -liiketoiminnasta vastaava johtaja Anu Saxén. ”Meillä puhutaan paljon kulttuurin viennistä, mutta meidän osaamistamme on viedä hyvinvointia kulttuurin äärellä yhdessä olemiseen”, hän toteaa. Haltonissa uskotaan julkisiin sisätiloihin liittyvän sisäilmaosaamisen kysynnän kasvuun. ”Kaupungistuvassa maailmassa suuret julkiset sisä- ja yleisötilat tulevat lisääntymään. Samalla vaatimukset sisäilman laatua, ympäristöystävällisyyttä ja mukavuutta kohtaan kasvavat ja nostavat vaikeuskerrointa näissä ennestäänkin haastavissa kohteissa. Uskomme, että intohimoiselle sisäilmaosaajalle näissä löytyy jatkossakin mielenkiintoista tehtävää”, Saxén sanoo.

MarkkinointiSuomi™-barometri loi pk-yritysten markkinoinnista tilannekuvan: Asiakaskeskeisyys, digitaalisuus ja rohkeus nousivat menestyneiden yritysten markkinoinnissa keskiöön

MarkkinointiSuomi™ -barometrin tuloksista piirtyi kuva, että markkinointi nähdään osin kapeakatseisesti markkinointiviestintänä tai mainontana. ‒ Jos Suomi eli ennen metsästä, niin nyt sen pitäisi elää markkinoinnista jo kansantaloudenkin kehityksen näkökulmasta. Markkinointiviestinnän sijaan markkinointi pitäisi nähdä laajemmin tuotteiden ja palveluiden kaupallistajana, joka luo yritykselle kasvuedellytykset, toteaa CSO Petri Matero mainostoimisto Miller & Leanista, joka oli yksi barometrin toteuttajista. Muita toteuttajia olivat Suomen Asiakastieto, viestintätoimisto Republic of Communications, Mediatoimisto Voitto ja MARK Suomen Markkinointiliitto Ry. Barometristä löydettiin kolmen tyyppisiä markkinoijia, joiden asenteet markkinointia kohtaan olivat samansuuntaisia. Yrityksistä 46 prosenttia luokiteltiin kuuluvaksi Markkinointi-aktiiveihin, 26 prosenttia Markkinointi-passiiveihin ja 28 prosenttia Markkinointi-natiiveihin. Tutkimuksessa yritykset jaettiin myös taloudellisten tunnuslukujen valossa eri ryhmiin: menestyjiin, kirittäjiin, selviytyjiin ja alisuoriutujiin. Markkinoinnin onnistumista siivitti asiakaskeskeinen ajattelu MarkkinointiSuomi™-barometrin mukaan markkinoinniltaan menestyneimpään ryhmää yhdistivät samat piirteet. ‒ Menestyneiden yrityksen reseptiin kuuluu juuri asiakaskeskeisyys ja tämän päivän digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen markkinoinnissa. Yritysten yhteisenä nimittäjänä on myös halu kokeilla rohkeasti ja testata uutta. Lisäksi niin brändille kuin digitaaliselle markkinoinnille ja mainonnalle asetetaan tavoitteet. Menestyneimpien yritysten ryhmässä näkyy myös kiinnostusta hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista, toteaa Petri Matero. Barometrin hyvät ja huonot uutiset MarkkinointiSuomi™-barometrin muodostama tilannekuva ei ollut huolestuttava, vaikka parannettavaakin riittää. Positiivista on, että monissa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tehdään hyvää markkinointia ja siihen halutaan satsata. ‒ Varsinkin Markkinointi-aktiivien keskuudesta löytyy osaamista, ymmärrystä ja tarvittavia resursseja. Markkinointi-natiivit taas pyrkivät hienosti hyödyntämään olemassa olevat resurssit mahdollisimman tehokkaasti. He myös rohkeasti kokeilevat uusia teknologisia mahdollisuuksia ja kohdentavat markkinointitoimenpiteitä datan avulla. Markkinoinnin painopiste on kuitenkin enemmän operatiivisessa ja taktisessa tekemisessä, siinä missä Markkinointi-aktiiveilla taas strategisessa suunnittelussa, toteaa Insight Director Pia Kari Mediatoimisto Voitosta. Barometrin mukaan vain neljännes yrityksistä kertoo etsivänsä aktiivisesti uusia kohderyhmiä markkinointinsa avulla. ‒ Tällöin yrityksen muutosvalmius on heikolla kantimilla eivätkä nämä yritykset varaudu mahdolliseen toimintaympäristön muutokseen tulevaisuudessa, vaan luottavat siihen, että vanhat kohderyhmät ostavat kuten ennenkin, Petri Matero luonnehtii tutkimuksen johtopäätöksiä. Etenkin Markkinointi-passiiveista moni ei aseta markkinointia osaksi yrityksen ydintoimintaa, eivätkä he toimi kovin asiakaskeskeisesti, kerää tai hyödynnä monipuolista asiakasdataa. ‒ Yritykset kuitenkin tekevät markkinointia, mutta intuitio ohjaa pääosin markkinointipäätöksiä ilman markkinoinnille asetettuja tavoitteita, jatkaa Petri Matero. Barometrin mukaan markkinoinnin tavoitteiden asettaminen on vielä lapsenkengissä, sillä vain 37 prosenttia kaikista tutkituista yrityksistä on asettanut koko markkinoinnille numeerisia tavoitteita. Markkinointiin panostetaan alle 5 prosenttia liikevaihdosta MarkkinointiSuomi™-barometrillä selvitettiin myös markkinoinnin rahallisia panostuksia. Suurin osa, 55 prosenttia yrityksistä, panostaa markkinointiin 1‒ 5 prosenttia liikevaihdostaan. Alle prosentin liikevaihdostaan panostaa taas 18 prosenttia yrityksistä. Liikevaihdostaan 6‒10 prosenttia markkinointiin panostaa 12 prosenttia yrityksistä ja sitä enemmän vain 5 prosenttia yrityksistä. ‒ Maltillisten panostusten syynä voi olla puutteellinen mittaaminen, jolloin markkinointia ei nähdä investointina, joka tuo jotain takaisin, vaan pelkästään kuluna, josta on helppo säästää. Tämä heijastuu myös markkinoinnin tekemiseen ja siinä onnistumiseen, sillä puolet yrityksistä kokee toimivansa riittämättömien resurssien kanssa, toteaa Insight Director Pia Kari. ‒ Vain puolet yrityksistä kokee markkinointikumppaneiden yhteistyön hyödylliseksi investoinniksi. Toki puolet kokee saavansa myös lisäarvoa, mutta tästä tuloksesta herää kuitenkin kysymys, olisiko alan aika katsoa peiliin, heittää Petri Matero. MARKKINOINTI-AKTIIVIT (46 % YRITYKSISTÄ) ‒ ASIAKKAIDEN OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KESKIÖSSÄ Markkinointi-aktiivi edustaa pk-yritysten suurinta kokoluokkaa ja markkinoi pääasiassa kuluttajille. Yrityksellä on toimintaa sekä Suomessa että kansainvälisillä markkinoilla. Heidän keskuudestaan löytyy osaamista, ymmärrystä ja resursseja. Markkinointi-aktiiveista 27 prosenttia kuuluu menestyneimpiin yrityksiin. · Markkinointi-aktiivi hoitaa markkinoinnin nimensä mukaisesti ”by the book”. · Markkinointi nähdään oleellisena osana yrityksen ydintoimintaa, painopiste on strategisessa suunnittelussa, ja yrityksessä ymmärretään, ettei hyväkään tuote tai palvelu myy itseään ilman markkinointia. · Markkinointiin panostetaan riittävästi ja myös resurssointi on kunnossa. Markkinoinnin johtaminen on tehokasta ja kumppanien käyttäminen nähdään investointina eikä kulueränä. · Eri markkinointikanavien integrointi on tärkeässä roolissa ja yrityksessä hyödynnetään markkinoinnin uusinta teknologiaa ja ymmärretään tämän päivän markkinointimahdollisuuksia. · Asiakas on keskiössä ja yritys hyödyntää tietoa asiakkaista ja heidän ostokäyttäytymisestään. · Myös uusia kohderyhmiä etsitään aktiivisesti ja viestejä personoidaan kohderyhmille. MARKKINOINTI-PASSIIVIT (26 % YRITYKSISTÄ) ‒ MARKKINOIDAAN INTUITIOLLA JA VANHALLA RUTIINILLA Nimensä mukaisesti Markkinointi-passiivi ei näe markkinointia osana yrityksen ydintoimintaa. Markkinointia passiivisesti tekevässä ryhmässä korostuvat teollisuusyritykset ja vain Suomen markkinoilla toimivat yritykset. Markkinointi-passiiveista 24 prosenttia kuului menestyneimpien yritysten luokkaan. · Yritys ei ole asiakaskeskeinen, eikä se kerää asiakkaista dataa monipuolisesti tai hyödynnä tietoja asiakkaista ja ostokäyttäytymisestä. · Yritykset eivät usein ymmärrä tarvitsevansa markkinointia, koska heidän asiakkaansa tuntevat heidät ja ostavat muutenkin. · Markkinointiin ei ole juurikaan resursseja ja markkinointikumppanien käyttöä ei nähdä hyvänä investointina. · Asenteistaan, osaamisvajeistaan ja resurssipulastaan huolimatta yritys kuitenkin tekee markkinointia, mikä on hieman yllättävääkin. · Markkinointipäätöksiä ohjaa pääosin intuitio, markkinoinnille ei ole asetettu tavoitteita eikä digitaalisia kanavia hyödynnetä täysmääräisesti. · Yrityksessä ei ole ymmärrystä tämän päivän markkinointimahdollisuuksista. MARKKINOINTI-NATIIVIT (28 % YRITYKSISTÄ) – KOKEILEVAA JA ROHKEAA Markkinointi-natiivit ovat ns. uuden ajan markkinoija, jotka ovat usein rohkeita ja ketteriä start-up -yrityksiä. Näistä yrityksistä 38 prosenttia kuuluu tunnuslukujen valossa menestyneimpiin yrityksiin. · Puuttuvia henkilö- ja taloudellisia resursseja kompensoidaan hyödyntämällä markkinoinnin uusia teknologisia mahdollisuuksia ja kohdentamalla markkinointitoimenpiteitä dataa hyödyntäen. · Yritys lähtee rohkeasti kokeilemaan ja testaamaan markkinoinnin uusia mahdollisuuksia. · Markkinoinnin painopiste nähdään enemmän operatiivisessa ja taktisessa tekemisessä, ja markkinoinnille on asetettu numeeriset tavoitteet. · Markkinointi-natiivit toimivat enimmäkseen vain Suomen markkinoilla ja ryhmässä korostuvat jonkin verran menestyneimmät yritykset. SUOMI ON PK-YRITYSTEN MAA · Suomessa on 373 856 aktiivista yritystä. · PK-yrityksiksi määritellään yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa. Tämän kokoluokan yrityksiä Suomessa on 372 795 kpl. Eli suomalaisista yrityksistä 99,7 prosenttia on pk-yrityksiä.    · Tutkimuksessa tarkasteltiin yrityksiä, joiden liikevaihto oli yli 2 miljoonaa euroa ja jotka työllistivät yli 5 henkeä. Näitä yrityksiä on Suomessa noin 12 000. Kohderyhmä: Suomalaiset pk-yritykset (pl. mikroyritykset). Yritykset, joiden liikevaihto on 2–50 M€ ja henkilöstömäärä 10‒249. Vastaajien vastuualueena olivat yleisjohto, myynti, markkinointi, viestintä, julkaisutoiminta, media ja kustantaminen, Yritysten menestystä arvioitiin liikevaihdon kasvun, taloudellisen kunnon ja takaisinmaksukyvyn perusteella Suomen Asiakastiedon edellisen vuoden tietoihin perustuen. Tutkimusmenetelmä ja otoskoko: Kvantitatiivinen kyselytutkimus, tiedonkeruumenetelminä nettikysely sekä puhelinhaastattelut. Tutkimuksen vastaajamäärä yhteensä 160.

Audi myi 1 812 500 autoa vuonna 2018

Audi toimitti maailmanlaajuisesti 1 812 500 autoa asiakkailleen vuonna 2018, mikä vastaa 3,5 % laskua edellisvuodesta. Euroopassa myynti laski 13,6 %. Kotimarkkinallaan Audi uudisti melkein kolmasosan mallistostaan, kun uudet Audi A1, A6 Sedan ja Avant, A7 ja Q3 saapuivat markkinoille. Kiinassa Audi vahvisti asemaansa menestyksekkäämpänä premium-merkkinä, jo 30-vuotena peräkkäin. Pohjois-Amerikassa vuosi 2018 päättyi samalle tasolle edellisvuoden kanssa (-0,9 %). Joulukuussa Audi toimitti asiakkailleen 154 550 autoa (-14,3 %). ”Kuten osasimme odottaa, vuosi 2018 osoittautui haasteelliseksi, sillä uusimme suuren osan mallistostamme, ja samalla vaihdoimme uuteen WLTP-päästömittaustapaan,” sanoi Audin toimitusjohtaja Bram Schot. ”Positiivinen palaute, jonka olemme saaneet uusista malleistamme osoittaa kuitenkin brändimme vahvuuden. Nyt valmistaudumme tulevan vuoden haasteisiin.” Kiinassa Audi saavutti jälleen ennätyslukemat ja toimitti 663 049 autoa, mikä vastaa 10,9 % nousua. Myyntivolyymit ovat nousseet Kiinassa viisinkertaisiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurimmat myyntivolyymit tulivat paikallisesti valmistettavista premium-malleista, joista erityisen hyvin menestyivät Audi A4 L (163 279 kappaletta, +42,6) ja Audi A3 (91 173 kappaletta, +12,7 %). Myös Audin uusi lippulaiva A8 L menestyi hyvin, sillä sitä myytiin Kiinassa yli 10 000 kappaletta. Vuoden 2019 toisella puoliskolla Audi aloittaa Kiinassa myös uuden aikakauden, sillä markkinoille tulevat Audin ensimmäiset täyssähköautot – Audi e-tron ja paikallisesti valmistettava Audi Q2 L e-tron. Euroopan markkinalla Audilla oli vuonna 2018 useita haasteita, sillä laaja mallistouudistus, poliittiset ja taloudelliset epävarmuustekijät ja uusi WLTP-päästömittaustapa vaikuttivat kaikki kaupankäyntiin. Kotimarkkinalla myynti laski edellisvuodesta 13,7 %, päätyen 743 600 toimitettuun autoon. Uusi Audi A7 suoriutui hyvin ja sen myynti kasvoi +47,4 % (10 100 kappaletta). Audin ensimmäinen täyssähköauto Audi e-tron sävähdytti markkinoita ja siitä tehtiin vuoden aikana Euroopassa yli 16 000 ennakkovarausta.   Yhdysvalloissa Audilla oli jälleen vahva vuosi. Audi toimitti asiakkailleen 223 323 autoa, joka on vain -1,4 % edellisvuotta vähemmän. Erityisesti Q-mallistoperhe on suosittu Yhdysvalloissa ja kokonaisuudessaan niitä toimitettiin asiakkaille 126 252 kappaletta (+8,3 %). Ensimmäistä kertaa Audin historiassa SUV-myynnin osuus toimituksista oli 57 %. Suosituin malli oli Audi Q5, jota toimitettiin asiakkaille 69 978 kappaletta (+21,0 %). Myös Kanadassa Audi menestyi SUV-mallien siivittämänä ja saavutti uuden ennätyksen 36 908 toimitetulla autolla (+2,5 %).

CapMan Infra sijoittaa tuulipuistoon Ruotsissa

Toimeksiannon perusteella CapMan Infra auttoi NHIS:ia ja NH-Amundia hankkimaan 50 prosentin osuuden rakenteilla olevasta tuulivoimapuistosta. Valmistuttuaan tuulivoimapuiston kapasiteetti on 235 MW, ja se pystyy tuottamaan ympäristöystävällistä sähköä vuosittain jopa 265 000 asunnolle tai vastaavasti 40 000 omakotitalolle. Tuulivoimapuiston rakentaminen on jo käynnissä, ja sen uskotaan olevan toiminnassa vuoden 2019 loppuun mennessä. CapMan Infra hallinnoi sijoitusta, joka tuottaa CapManille pitkäaikaisia hallinnointipalkkioita sijoitusjakson aikana. ”CapMan Infra on tyytyväinen saatuaan NHIS:in ja NH-Amundin kumppaneikseen, ja pystyessään näin osallistumaan yhden Ruotsin suurimman onshore- tuulipuiston rakentamiseen. Tämä kauppa todistaa kykymme löytää laadukkaita pohjoismaisia infrastruktuuriprojekteja ja sijoittaa niihin”, sanoo Harri Halonen, CapMan Infran partneri. ”Tässä toimeksiannossa pääsemme osoittamaan kykymme tarjota lisäarvopalveluja suurille institutionaalisille sijoittajille, jotka pyrkivät kasvattamaan pohjoismaisten pääomasijoitusten osuuksia salkuissaan. Strategiaamme kuuluu kansainvälisen asiakaskantamme laajentaminen, ja yhteistyömme NHIS:in ja NH-Amundin kanssa on mainio esimerkki onnistuneesta toteutumisesta”, toteaa CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig. CapMan Infran sijoittaa pääosin energian, liikenteen ja telekommunikaation infrastruktuuriyhtiöihin, ja sijoitusten markkina- tai sopimusriski on vähäinen. CapMan Infra perusti lokakuussa 2018 ensimmäisen keskisuuriin kohteisiin sijoittavan pohjoismaisen infrastruktuurirahaston. Tuulivoimapuistoon nyt mandaatin nojalla tehty sijoitus toteutettiin rahaston ulkopuolella. Pohjoismainen tiimi toimii Helsingistä ja Tukholmasta käsin, ja sillä on yhteensä 60 vuoden kokemus infrastruktuurisijoittamisesta. Scala Fund Advisory konsultoi CapMan Infraa varainhankinnassa ja Newsec toimi taloudellisena neuvonantajana kaupassa. Lisätietoja aiheesta:Harri Halonen, partneri, CapMan Infra, puh. +46 768 710 062 Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 529 0665 CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 3 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat enemmistösijoittamisen (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), infrastruktuurisijoitukset (Infra), velkasijoitukset (Credit) ja sijoitukset Venäjälle (Russia). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi  

Olisitko uskonut? Suurin osa kodinkoneita ja elektroniikkaa ostavista suomalaisista haluaa asioida myymälässä

Kodinkonekaupoilla -tutkimus luotasi suomalaisten ostamiskäyttäytymistä sekä myymälän ja verkkokaupan asemaa kodinkoneiden ja elektroniikan ostopaikkana. Tuhannesta vastaajasta suurin osa haluaa jossain ostamisen vaiheessa asioida myymälässä, ja 15 prosenttia vastaajista kertoo tekevänsä ostoksia vain verkkokaupassa. Myymälän vetovoimatekijöiksi yli puolet vastaajista nimesi mahdollisuuden tutustua tuotevalikoimaan ja saada henkilökohtaista palvelua asiantuntevalta myyjälä. ‒ Erikoistavarakaupan tuotteiden ostolta vaaditaan yleisestikin palvelua siinä missä päivittäistavarapuolen ostamista on viety yhä enemmän itsepalvelun suuntaan, aina ostosten maksamista myöten. Teknisesti uudistuvien tuotteiden, kuten kodinkoneiden ja elektroniikan kohdalla palvelulla on vahva merkitys ostopäätöksen teossa, toteaa kodintekniikkaketju Euronicsin toimitusjohtaja Tapio Sieviläinen. Hyvän tietämyksen tueksikin haetaan myyjältä lisätietoa Kodinkonekaupoilla tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa näkeekin myymälän tarjoaman palvelun tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi tekijäksi. Naiset peräänkuuluttavat palvelua hieman miehiä enemmän, ikäryhmistä etenkin vanhemmat haluavat palvelua mutta niin myös parikymppiset nuoret aikuiset. ‒ Monilla nuorilla on omasta takaa hyvä tietämys esimerkiksi tietokoneiden ja puhelimien ominaisuuksista ja tätä tietoa vaihdetaan kavereiden kesken. Tutkimuksen mukaan yli puolet nuorista haluaa kuitenkin poiketa myymälään, jossa he voivat ottaa itsenäisesti tuntumaa tuotteisiin ja testata niitä, mutta myös saada myyjältä lisätietoa tuotteista. Myymälässä myös monet haluavat varmistua tuotteen laadusta ja toimivuudesta ennen ostopäätöstä, summaa Sieviläinen. Vanhemmissa ikäluokissa nousivat tärkeiksi tekijöiksi myös myyjän avustuksella tuotteiden ominaisuuksiin tutustuminen ja niiden käytön opettelu. ‒ Olemme tiedostaneet palvelun merkityksen ostopäätöksessä. Huolehdimme myyjien ammatillisesta osaamisesta ja sen aktiivisesta kehityksestä Euronics Akatemian avulla, joka verkkokoulutusympäristönä on koko ajan myyjien käytössä, Sieviläinen jatkaa. Kodinkone- ja elektroniikkatuotteisiin ostetaan lisäpalveluja          Yhä useammalle tuotteelle halutaan oston yhteydessä hankkia jokin lisäpalvelu, kuten kännykälle takuu rikkoutumista varten, tietokoneeseen ohjelma-asennus tai pesukoneelle kotiinkuljetus asennuksineen ja vaikka vanha poisvienti kierrätykseen. ‒ Myymälässä palvelu ei rajoitu vain tuotteiden ominaisuuksien esittelyyn tai niiden käytön neuvomiseen. Lisäpalveluilla helpotetaan asiakkaiden hankkimien tuotteiden käyttöönottoa ja käytettävyyttä. Erilaiset lisäpalvelut muodostavat meille myös yhä kasvavan osan liikevaihdosta, Tapio Sieviläinen jatkaa. Valtakunnallinen Euronics-ketju palvelee noin 50 myymälällä ja verkkokaupalla. ‒ Verkkokauppa on toki meillekin tärkeä ja kehitämme jatkuvasti sen palvelutarjontaa. Samalla panostamme myös laajaan myymäläverkostoon ja sen kasvattamiseen, jotta voimme tarjota henkilökohtaista palvelua kattavasti eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Toimimme muista ketjuista poiketen kauppiasvetoisesti ja meille paikallinen palvelu on kaiken keskiössä, kertoo Tapio Sieviläinen. Euronicsin toimeksiannosta tutkimustoimisto Bilendin M3 Panelissa 17.–21.10.2018 tehtyyn Kodinkonekaupoilla -tutkimukseen vastasi 1000 iältään 18‒75-vuotiasta suomalaista. Otos edustaa suomalaisia sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Suuri puurotutkimus: Suomalaiset ovat puurokansaa – suosikit vaihtelevat alueellisesti ja niihin liittyy lämpimiä makumuistoja

Puuroa syödään ennen kaikkea terveellisyyden takia, mutta tärkeinä syinä mainitaan myös hyvä maku ja ravitsevuus sekä se, että puuro pitää nälän hyvin loitolla. ”Puuroja syödään usein aamiaisella, mutta niitä nautitaan myös väli- ja iltapalana. Puurojen syöminen lounaalla on sekin lisääntynyt. Valmispuuro on helposti mukaan otettava, kevyt ja maukas herkku moneen tilanteeseen”, kertoo Mirja Lonka Saarioisilta. Pohjoisessa syödään riisipuuroa, etelässä mannapuuroa Suosikkipuuroissa on tutkimuksen mukaan alueellisia eroja. Pohjois-Suomessa syödään erityisen paljon riisi- ja kaurapuuroa. Eteläsuomalaiset taas syövät muita useammin mannapuuroa, ja neljän viljan puuro on puolestaan suosittua Itä-Suomessa. Kaurapuuro on kaikenikäisten suosikkipuuro, ja sen suosio kasvaa iän myötä. Yli puolet vastanneista 50−75-vuotiaista mainitsi sen suosikkipuurokseen. Riisipuuro on puolestaan erityisesti nuoremman ikäpolven herkkua – noin joka viides 18−49-vuotiaista vastaajista kertoi riisipuuron yltävän suosikkipuurokseen. Puuroon liittyy lämpimiä makumuistoja Puuro herättää monessa suomalaisessa mukavia, tuttuja ja turvallisia muistoja omasta lapsuudesta tai esimerkiksi omien lasten lapsuusajoilta. Saarioinen keräsi suomalaisten puuromuistoja ja lempipuurohetkiä Lempiruokayhteisön*2 kautta. Moni muisteli omien vanhempien tai mummon valmistamaa uuniohrapuuroa, vispipuuroa tai jouluista riisipuuroa: ”Mummolassa syötiin paljon uunipuuroja, jotka hautuivat ison leivinuunin jälkilämmössä.” ”Muistan, kun äiti teki aikoinaan vatkattua marjapuuroa, ja jouluna oli yleensä riisipuuroa. Tykkään syödä puuroja edelleen.”Puuro taipuu moneksi Modernit tuorepuurot ovat monen mieleen, ja niitä nauttiikin tutkimuksen mukaan noin joka viides vähintään kerran viikossa. Tuorepuuroja, kuten muitakin puuroja, valmistetaan itse tai ostetaan valmiina kaupasta. Puuroihin lisätään makua ja mausteita, ja vain joka kymmenes syö puuron sellaisenaan. Viljapohjainen puuro syödään useimmiten voi- tai margariinisilmän tai marjojen kera. Riisipuuron sekaan puolestaan kuuluu useimpien vastaajien mielestä sokeri, kaneli ja voi tai margariini sekä vispipuuron sekaan maito tai kerma ja sokeri. ”Olen syönyt kaurapuuroa niin kauan kuin muistan! Vieläkin lähes jokainen aamu lähtee käyntiin lautasellisella kaurapuuroa. Lisukkeet tuovat hieman vaihtelua ja vaihtelevat kausittain.””Riisipuuro on hyvää muulloinkin kuin jouluna. Riisipuuro maistuu parhaalta kanelin, sokerin ja voisilmän kanssa.” Puurojen suosio näkyy myös valmisruokapuurojen ostojen selvänä kasvuna.*3 Saarioinen tarjoaa aamupuuroa torstaina 17.1.2019 klo 8.00 alkaen Helsingin Narinkkatorilla. Saarioisten valmispuurovalikoimasta löytyy herkullisia klassikkopuuroja sekä raikkaita Eväs Tuorepuuroja. Designuudistuksen myötä Saarioisten Riisi-, Manna-, Ohra- ja Luomu speltti-kaurarouhepuuro saavat myös uuden lämpimän ilmeen. *1 Saarioisten puurotutkimus toteutettiin elokuussa 2018 internetkyselynä CINT:n paneeleista. Siihen vastasi yli tuhat suomalaista.*2 Saarioinen keräsi puuromuistoja ja lempipuurohetkiä Lempiruokayhteisön keskustelussa elokuussa 2018. *3 Pt‐ostot Suomessa 2018, Nielsen HomeScan. Lisätiedot:Mirja Lonka, johtaja, syömisen muutos, puh. 050 582 4125, mirja.lonka@saarioinen.fi Kuva- ja materiaalipyynnöt:Anu Lehtinen, viestintäpäällikkö, puh. 050 529 8569, anu.lehtinen@saarioinen.fi Kuvat: https://aineistopankki.saarioinen.fi/l/QStXBQgqhX9c

Helppo ilmastoteko – käytä pakkaus uudelleen ennen kierrätystä

Leivän, kuten muidenkin elintarvikkeiden pakkausten on oltava laadukkaita ja kestäviä, jotta ne suojaisivat tuotteita ja torjuisivat hävikkiä. Siksi ne soveltuvat erinomaisesti myös uudelleenkäyttöön. Muovipakkausten kierrätettävyys on tärkeää, mutta merkittävämmän ilmastoteon pakkauksen osalta kuluttaja voi tehdä käyttämällä pakkauksen uudestaan. Keksimällä leipäpussille vain yhden uuden käyttötarkoituksen voi hiilijalanjäljen puolittaa, sillä silloin se jakautuu useampien käyttökertojen kesken. ”Tuoreimmat raportit ilmastonmuutoksen tilasta aiheuttavat ihmisille ilmastoahdistusta, mutta parhaita keinoja omien kulutustottumusten muuttamiseen voi olla vaikea hahmottaa. Elintapojen muutokset saattavat myös tuntua vaativilta. Haluamme muistuttaa, että pienillä ja yksinkertaisilla teoillakin voi vaikuttaa”, sanoo Vaasan Oy:n brändi- ja viestintäjohtaja Mari Dunderfelt. ”Tärkeintä on kuluttaa kaikki ruoka, jonka ostaa, sillä ruokahävikki on yksi isoista ilmastonmuutoksen vauhdittajista. Ruokapakkauksen taas voi usein käyttää uudestaan. Leipäpussi on ihanteellinen pakkaus uudelleenkäyttöön, sillä se on ensisijaisen tehtävänsä suoritettuaan kuiva ja puhdas – riittää, kun ripottelee leivänmurut pois pussista, Dunderfelt jatkaa. Joka neljäs suomalainen käyttää leipäpussin uudelleen Vaasan Oy teetti viime syksynä 1 000 suomalaista kattavan haastattelututkimuksen kuluttajien suhtautumisesta leipäpakkaukseen. Tutkimuksen mukaan joka neljäs suomalainen (27 %) käyttää muovisen leipäpussin uudelleen. Yhtä moni kierrättää pussin suoraan muovinkeräykseen. Loput laittavat leipäpussin sekajätteeseen tai energiajakeeseen. Vinkkejä leipäpussin uudelleenkäyttöön: 1. Eväspussi 2. Säilytyspussi kodin pikkuesineille, kuten legoille ja ruuveille 3. Pyykkipussi – Reissuun mukaan alusvaate- ja sukkapyykille 4. Taiminkasvatuspussi – Kääräise pussista kevyt ruukku ikkunalaudan taimi-istutuksille Lopuksi leipäpussi kuuluu muovinkierrätykseen! Lisätietoja: Mari Dunderfelt, brändi- ja viestintäjohtaja, Vaasan Oy,p. 040 556 5721 tai mari.dunderfelt@vaasan.com Anni Pyykkö, ulkoisen viestinnän asiantuntija, Vaasan Oy,p. 040 826 8254 tai anni.pyykko@vaasan.com *IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -haastattelututkimus 4.–11.9.2018, n=1000

Saksa on automatkailijoiden suosikkikohde

Autoliiton tuoreimman matkailututkimuksen mukaan useimmiten matka aloitetaan laivalla Helsingistä Tallinnaan (27 %). Laivamatkalla suoraan Saksaan matkan aloitti 19 % vastanneista ja kolmanneksi käytetyin reitti oli Turku-Tukholma, jonka valitsi 12 %. Helsinki-Tallinna -reitti on kasvattanut suosiotaan viidellä prosentilla kymmenen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna. Saksan asema pääkohdemaana on vankistunut kymmenessä vuodessa ja vuonna 2018 sen mainitsi pääkohteeksi 32 % vastaajista. Viron suosio on noussut 12 prosentista 23 prosenttiin ja Ruotsi on joka viidennen pääkohdemaa, kuten kymmenen vuotta aiemminkin. Neljänneksi listalla on kavunnut Latvia, viidentenä on Norja, kuudentena Puola ja seitsemäntenä Latvia. Baltian maiden suosion kasvu kymmenessä vuodessa on ollut merkittävä. Kysyttäessä sitä, mihin maahan matkustamista halutaan ehdottomasti välttää, nousi Venäjä ylitse muiden. Ennakkoasenteissa maata kohtaan esiin nousivat useimmin turvattomuus, liikennekulttuuri, palvelutaso sekä kieliongelmat. Saksan liikennekulttuurille annettiin puolestaan eniten kiitosta, joskin ruuhkat ja tietöiden määrä saivat moitteita. Paperikartat pitävät pintansa edelleen parhaana tietolähteenä matkaa suunniteltaessa. Ne mainitsi puolet vastanneista. Toiseksi käytetyin tietolähde oli internetin matkailusivustot (41 %) ja Autoliiton jäsensivut (33 %) sekä painetut oppaat (33 %) nousivat seuraavina matkan suunnittelun apuvälineiksi. Matkan aikana suunnistettaessa navigaattoria puolestaan käytti 80 % vastaajista ja perinteisiä karttoja 59 %. Älypuhelinten osuus reitin etsinnässä oli 50 % ja tabletin 23 %. Vastaajista 15 sai matkallaan pysäköintivirhemaksun. Halvimmillaan virheestä selvittiin kymmenellä eurolla Saksassa ja Kroatiassa ja kallein pysäköintivirhemaksu oli 60 euroa Italiassa. Ylinopeussakkoja kirjoitettiin 23 kappaletta ja muita sakkoja kahdeksan. Näistä kaksi liittyi siltamaksuihin, kaksi vinjettiin ja kolme moottoritiemaksuihin. Matkan jälkeen sakkoja tai maksumääräyksiä lähetettiin 14 maasta yhteensä 55 henkilölle. Saksasta sakkoja tuli perässä kymmenen, Latviasta ja Italiasta yhdeksän ja Virosta sekä Ruotsista viisi. Postitse saapuneiden sakkojen syynä oli useimmiten ylinopeus. Autoliitto teetti viime vuoden touko- ja syyskuun välisenä aikana ulkomaille tehtyjen lomamatkojen tutkimuksen. Kohderyhmänä olivat ulkomaille autolla, matkailuautolla, matkailuvaunulla tai moottoripyörällä matkustavat tai ajoneuvon kohteessa vuokraavat matkailijat. Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 775 henkilöä. Autoliitto teetti ulkomaan automatkailututkimuksen nyt jo kymmenennen kerran. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2004. Lisätietoja: Autoliitto, Susanna Suokonautio-Hynninen, matkailupäällikköPuh. 0400 620 139, susanna.suokonautio-hynninen(at)autoliitto.fi Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikköPuh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Työpaikan perheystävällisyys tukee hyvinvointia ja tuottavuutta – uusi maksuton koulutusmateriaali jokaisen työpaikan käyttöön

Kun työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin, henkilöstö voi keskittyä työhönsä, on tyytyväinen ja sitoutuu työpaikkaan. Tämä vaikuttaa myönteisesti myös työntekijöiden läheisten hyvinvointiin ja työpaikan tuottavuuteen. – Perheystävällisyys on käytännön tekoja ja myönteistä suhtautumista, kiteyttää ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta. Työpaikan perheystävällisiä käytäntöjä ovat esimerkiksi nämä: •    työaikojen joustavuus, kuten työaikapankki ja työaikaliukumat •    mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihinsa ja tehdä etätyötä •    toimivat sijaisjärjestelyt ja tuki perhevapaalta palaaville •    ylimmän johdon linjaukset ja toimintaohjeet esimiehille •    sovitut pelisäännöt, tasapuolisuus ja avoin keskusteluilmapiiri •    työn ja muun elämän yhteensovittaminen osana henkilöstöprosesseja •    lastenhoito ja muut arkea helpottavat palvelut. Epätyypilliset työajat hankaloittavat työ ja perhe -tasapainoa Tutkimusten mukaan työn ja perheen yhteensovittaminen onnistuu Suomessa keskimäärin hyvin. Työterveyslaitoksen vuonna 2015 tekemän selvityksen mukaan 73 prosentilla työpaikoista arvioidaan, että työn ja muun elämän yhteensovittaminen onnistuu hyvin. –Mahdollisuudet hyödyntää esimerkiksi työaikajoustoja kuitenkin vaihtelevat muun muassa toimialan ja ammattiaseman mukaan. Oleellista on tunnistaa ne työt, työaikamuodot ja elämäntilanteet, joissa perheystävälliset käytännöt ovat erityisen tärkeitä, Salla Toppinen-Tanner sanoo. Työn ja perheen yhteensovittaminen voi olla vaikeaa varsinkin yksinhuoltajille, omaishoitajille ja niille, joiden työajat ovat epätyypillisiä. Esimerkiksi vuorotyössä yhteensovittamista voidaan helpottaa julkaisemalla työvuorolistat riittävän ajoissa ja mahdollisimman pitkälle ajanjaksolle. Työpaikan kulttuuri ratkaisee, miten joustoja hyödynnetään Työterveyslaitos kannustaa työpaikkoja luomaan perheystävällistä kulttuuria. Viime kädessä juuri kulttuuri ratkaisee, miten erilaisia joustoja ja muita käytäntöjä hyödynnetään. – Myönteisessä työ ja perhe -kulttuurissa perheestä ja muusta elämästä saa puhua ja ne nähdään tärkeäksi asiaksi työntekijän hyvinvoinnin ja yrityksen tuloksen kannalta, Salla Toppinen-Tanner sanoo. Uusi maksuton Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutusmateriaali työpaikkojen kouluttajille Perheystävällisen kulttuurin ja hyvien käytäntöjen edistämiseksi Työterveyslaitos on julkaissut Perheystävälliseksi työpaikaksi! -koulutusmateriaalin. Se on tehty ensisijaisesti niille, jotka kouluttavat työpaikan avainryhmiä: johtoa ja esimiehiä, HR-asiantuntijoita, työsuojelutehtävissä toimivia, luottamusmiehiä tai työterveyshuollon ammattilaisia. Koulutuksen tarkoitus on antaa tietoa ja herättää ajatuksia siitä, miten työn ja muun elämän yhteensovittamista voi edistää työpaikan eri rooleissa. Koulutuksen voi suorittaa pääosin verkon kautta. Siihen kuuluu tietopaketti, välitehtäviä ja lähikoulutusta. Koulutuksen materiaali on maksutta saatavissa Työterveyslaitoksen verkkosivujen  kautta. Kouluttajille on oma tietopakettinsa ja osallistujille omansa. Jos yritys haluaa kouluttaa henkilöstöään, kannattaa ensin yhden henkilön, esimerkiksi HR-asiantuntijan, perehtyä materiaaliin ja ryhtyä kouluttajaksi. Myös oppilaitokset ja erilaiset kouluttajaorganisaatiot voivat hyödyntää materiaalia ja tarjota koulutusta yrityksille ja julkisille organisaatioille. Maksuton koulutuspaketti on toteutettu osana hallituksen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa eli LAPE-kärkihanketta. Tilaa koulutusmateriaali ”Perheystävälliseksi työpaikaksi! -kouluttajan työkalupakki” tästä     Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2517, salla.toppinen-tanner@ttl.fi , Twitter @salla_TT erityisasiantuntija Jaana Vastamäki, sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto,puh. 0295 163 468, 050 598 6486, jaana.vastamaki@stm.fi, Twitter @JaanaVastamaki

Työelämän varsinainen digiloikka on vielä ottamatta

Älykäs automaatio muuttaa työtä lähivuosina. Koneilla on uusia ominaisuuksia. Ne näkevät. Ne tekevät ennusteita. Ne ymmärtävät ja tuottavat puhetta ja tekstiä jatkuvasti yhä paremmin. Myös koneiden kyky oppia kehittyy. Muutokset tuovat älykkäät koneet entistä enemmän ihmisen perinteisille vahvuusalueille. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoinin tekemän laajan selvityksen mukaan älykkäät koneet korvaavat helpoimmin rutiininomaista fyysistä työtä sekä työtä, joka koostuu datan käsittelystä ja keräämisestä. Kehittyvän tekoälyn ja koneoppimisen myötä automatisointi ulottuu yhä enemmän myös sellaisiin asiantuntijatehtäviin, jotka ovat toteutustavaltaan ja tuloksiltaan suhteellisen ennustettavissa olevia. Huimimpien laskelmien mukaan digitalisaatio voisi viedä Suomessa 20 vuodessa jopa kolmanneksen nykyisistä työpaikoista. – Todellisuudessa muutos on todennäköisesti vähemmän dramaattinen. Suomessa on kansainvälisesti verraten vähemmän sentyyppisiä töitä, jotka on helppo automatisoida, sanoo tutkimusprofessori Tuomo Alasoini Työterveyslaitoksesta. Digitaalitekniikan kehitys synnyttää uusia työpaikkoja mm. tuottavuuden ja ostovoiman kasvun myötä Digitaalitekniikan kehitys muuttaa työtä kolmella lailla. Se ensiksikin hävittää kokonaisia työtehtäviä korvaamalla kokonaan ihmisen työpanoksen. Kokonaisautomatisointi on kuitenkin suhteellisen harvinaista. Arviolta vain alle viisi prosenttia nykyisistä työpaikoista on nykyteknologialla täysin automatisoitavissa. Yleensä automatisointi kohdistuu vain yksittäisiin työtoimintoihin. Digitaalitekniikan kehitys myös luo uusia työtehtäviä esimerkiksi aloille, jotka kehittävät digitaalitekniikkaan perustuvia tuotteita ja palveluja. Uusia työtehtäviä syntyy myös digitaalitekniikan aikaansaaman työn tuottavuuden ja ostovoiman kasvun myötä. – Koska automatisointi koskee yleensä vain yksittäisiä työtoimintoja, ei kysymykseen siitä, merkitseekö digitalisaatio työn kehittymistä vai köyhtymistä, voi vastata yksiselitteisesti, muistuttaa Alasoini. – Vastaus riippuu siitä, miten työt organisoidaan uudelleen. Yhdistelläänkö ihmisen tekemiksi jääviä toimintoja vaativammiksi ja monipuolisemmiksi kokonaisuuksiksi vai onko suuntana lisääntyvä standardointi ja osittaminen? – Digitalisaatio avaa mahdollisuuksia kumpaankin suuntaan. Ratkaisevaa on, millaisten näkemysten pohjalta työtä halutaan johtaa ja kehittää. Työn fiksussa kehittämisessä yhdistyvät ihmisen ja koneen parhaat ominaisuudet Työn kehittäminen digitalisaation yhteydessä tarkoittaa sellaisten työkokonaisuuksien muodostamista, joissa yhdistyvät fiksusti ihmisen ja koneen parhaat ominaisuudet. Ihmisen vahvuuksia ovat luova ja sosiaalinen älykkyys, koneen taas väsymättömyys, toistokyky ja laskentateho. Ihmisen ja älykkään koneen välisen vuorovaikutuksen suunnittelu onkin yhä tärkeämpi kehittämiskohde robottisovellutuksissa. Tämän seurauksena ”seurustelusta” älykkäiden koneiden kanssa tulee tärkeä osa yhä useamman työtä.   Yhteiskunnan on investoitava työn ja osaamisen kehittämiseen, jotta digikuilu ei syvenisi   Digitalisaation ei tarvitse johtaa massiiviseen työpaikkojen katoamiseen tai työn köyhtymiseen, vaan se voi auttaa kehittämään työtä lisäämällä ihmisen mahdollisuuksia keskittyä monipuolisempiin, vaativampiin ja enemmän arvoa luoviin toimintoihin. Tämän tarkoittaisi merkittävää osaamis- ja ammattirakenteen muutosta yhteiskunnassa, joka edellyttää investointeja työn kehittämiseen sekä lisä- ja uudelleenkoulutukseen. Tällaista investointia ei voi jättää yksin työnantajien tai ihmisten itsensä vastuulle. Ilman yhteiskunnan merkittävää panosta vaarana on, että ihmisten välinen digitaalinen osaamiskuilu syvenee. Suomesta digiajan johtava innovaatioiden kokeilija – suositukset tutkimusaiheiksi Digitalisaatio ei ole vielä näkynyt koko kansantalouden tasolla vauhdittuvana tuottavuuskasvuna. Työelämän todellinen digiloikka edellyttää teknologisia innovaatioita täydentäviä erilaisia työelämän organisatorisia innovaatioita. –  Suomella olisi hyvät edellytykset nousta digiajan työelämäinnovaatioiden johtavaksi kokeilijaksi koko maailmassa yhdistämällä innovatiivisella tavalla suomalaista työelämän kehittämisosaamista, johtamisosaamista ja teknologiaosaamista, esittää Alasoini. Tällaisten innovaatioiden syntyä tulisi Suomessa edistää nykyisessä teknologisessa murroksessa työpaikkojen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisillä kehittämisohjelmilla ja lisäämällä digitalisaation vaikutuksiin työssä kohdistuvaa tutkimusta. Tutkimusta pitäisi tehdä ainakin digitaalitekniikan käytön laajuudesta, luonteesta ja vaikutuksista. Käytön luonne kuvaa digitekniikan roolia ihmisen työssä – onko kyse ihmistä avustavasta roolista, päätöksentekoa tukevasta roolista vai ihmistä toimintaa ohjaavasta roolista. Käytön luonteen ymmärtäminen on olennaista, kun työtä organisoidaan uudelleen ja mietitään ihmisten osaamista ja valmiuksia työmarkkinakelpoisuuden säilyttämiseksi tai palauttamiseksi. Lisätiedot: tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, puh. 050 564 6140, tuomo.alasoini@ttl.fi, Twitter @tuomoalasoini Raportti Digitalisaatiolla työn uudelleenajatteluun, Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos 2018.  www.julkari.fi

Työn murros haastaa uuden eduskunnan

– Meidän on nähtävä työn murros mahdollisuutena tehdä hyvinvointivaltiosta parempi.  Suotuisat työelämän olosuhteet luomalla houkuttelemme tuottavan työn hakeutumaan hyvinvoiviin yhteiskuntiin kuten Suomeen, esittää Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula. – Tulevan eduskunnan ja hallituksen pitäisikin tarttua työelämän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Hallitusohjelmassa olisi hyvä näkyä niin sosiaaliturvan uudistus, digitalisaatio kuin lapsi- perhemyönteisyyden lisääminenkin. On tärkeää pystyä tarkastelemaan näitä kokonaisuutena yli vanhojen uskomusten ja hallinnollisten raja-aitojen. Osaamista, osallistumista ja työkykyä vahvistava sosiaaliturva Sosiaaliturvauudistuksen keskeinen tehtävä on selventää, mihin sosiaaliturvalla pyritään. Työterveyslaitoksen mielestä sosiaaliturvassa pitää vahvistaa osaamista, osallistumista ja työkykyä.– Meidän pitää saada liian pirstaloitunut sosiaaliturvajärjestelmämme paremmin haltuun ja löytää keinoja modernisoida prosesseja. Tarvitsemme innovaatioita, jotka tukevat kansalaisten siirtymistä työn murroksen siivittämässä muutospyörässä elämäntilanteesta toiseen, sanoo Antti Koivula, jonka valtioneuvoston kanslia on nimittänyt sosiaaliturvauudistuksen erityisselvittäjäksi.. On syytä varautua kaikki sidosryhmät kattavaan pitkäjänteiseen, parlamentaariseen ja kolmikantaiseen toteukseen. Yksittäiseen tukeen puuttuminen on turhaa, koska erilliset tuet ja palvelut eivät kommunikoi keskenään. Etenemistä varten tarvitsemme yhteisen tiekartan ja ensimmäisenä kriittisenä askeleena rohkeutta ja kärsivällisyyttä kokonaisvaltaiseen analyysiin nykytukien ja -palveluiden kohdentumisesta yksilötasolla – Ajaudumme helposti tilanteeseen, jossa vain siirrämme asian paikasta toiseen ratkaisematta itse ongelmaa, muistuttaa Koivula.  – Uuden toimintamallin ydin pitäisi olla tietoturvaltaan vahva My Data -ajattelu, joka muodostaa alustan innovatiivisille ja yksilöllisille palveluille. My Data on uudenlainen, ihmiskeskeinen näkökulma henkilötietojen hallintaan. Se tarkoittaa, että ihminen voi itse hallita hänestä eri rekistereihin kerättyä tietoa ja sen käyttöä ja samalla toteuttaa muun muassa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan. Yhteiskunnan on investoitava digimurroksessa sekä osaamisen että työn kehittämiseen  Digitaalisaation tärkein vaikutus työelämässä ei ole työn massiivinen automatisointi vaan sen sisällöllinen muutos. Tekoäly ja älykkäät robotit luovat mahdollisuuksia kehittää työtä siten, että ihmiset pystyvät keskittymään monipuolisempiin, vaativampiin ja enemmän arvoa luoviin toimintoihin. Tässä onnistuminen edellyttää panostusta sekä ihmisten osaamisen että itse työn kehittämiseen. –  Tapoja organisoida työtä tulisikin ajatella työpaikoilla rohkeasti uudelleen, kehottaa Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini. –  Työtä tulisi kehittää tavalla, jossa hyödynnetään optimaalisella tavalla ihmisen ja kehittyvien koneiden parhaat ominaisuudet. Koneen osalta näitä ovat väsymättömyys, toistokyky ja laskentateho, ihmisen osalta taas luovuus ja sosiaalinen älykkyys. Digitalisaatio ei ole toistaiseksi näkynyt teollisissa länsimaissa vauhdittuvana tuottavuuskasvuna. Alasoini muistuttaa, että teknologiset innovaatiot ovat kautta teollisen historian vaatineet tuekseen erilaisia työelämän organisatorisia innovaatioita. Tällaisten innovaatioiden syntyä tulisi nykyisessäkin teknologisessa murroksessa edistää työpaikkojen ja työmarkkinajärjestöjen yhteisillä kehittämisohjelmilla. Työpaikoilla avaimet perhemyönteisyyden lisäämiseen Nykyisen hallituksen käynnistämän lapsistrategian tavoitteena on vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamista parantamalla. Ihmisen hyvinvointi on kokonaisuus, joka rakentuu työssä ja työn ulkopuolella. Työpaikoilla perhemyönteisyyttä lisäämällä voidaan merkittävästi parantaa työhyvinvointia, mikä hyödyttää sekä työntekijää, hänen perhettään että työnantajaa. Tulevan eduskunnan ja hallituksen pitäisikin edelleen kannustaa työpaikkoja perhemyönteisyyden lisäämiseen ja konkreettisin toimiin ryhtymiseen. – Keinot ovat jo olemassa, ne pitää vain ottaa käyttöön, esittää ohjelmapäällikkö Salla Toppinen-Tanner Työterveyslaitoksesta.– Olemme tuottaneet maksuttoman koulutusmateriaalin, jota kaikki työpaikat voivat hyödyntää omia perhemyönteisiä toimintatapoja kehittäessään. Erityisesti huomiota asiaan on kiinnitettävä työpaikoilla, joissa tehdään vuorotyötä tai noudatetaan epätyypillisiä työaikoja. Myös yksinhuoltajien, omaishoitajien, perhevapailta palaavien ja pitkää päivää tekevien asiantuntijoiden tilanne vaatii erityistä huomiota. Lisätiedot:Antti Koivula, pääjohtaja, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2341, antti.koivula[at]ttl.fi, @senatoranttiTuomo Alasoini, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, puh. 050 564 6140, tuomo.alasoini@ttl.fi, Twitter @tuomoalasoini Salla Toppinen-Tanner, ohjelmapäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 046 851 2517, salla.toppinen-tanner[at]ttl.fi, @salla_TT LIITE: Kannanotto 16.1.2019 Kooste Työterveyslaitoksen ehdotuksista hallitusohjelmaan Tutustu myös: Työterveyslaitoksen ehdotukset hallitusohjelmaan –kooste (Kannanotto 16.1.2019)  Sosiaaliturva 2030 (Toimi-hanke, Valtioneuvoston kanslia)  Tiedote 16.1.2019 Työelämän varsinainen digiloikka on vielä ottamatta  Raportti Tietoa työstä: Digitalisaatiolla työn uudelleenajatteluun, Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos 2018.  www.julkari.fi Tiedote 16.1.2019 Työpaikan perheystävällisyys tukee hyvinvointia ja tuottavuutta – uusi maksuton koulutusmateriaali jokaisen työpaikan käyttöön  Koulutusmateriaali ”Perheystävälliseksi työpaikaksi! -kouluttajan työkalupakki” tästä   

Toimitusjohtaja, FT Juha Yrjänheikki työelämäprofessoriksi Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan

 Toimitusjohtaja, FT Juha Yrjänheikki on nimitetty Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekuntaan työelämäprofessoriksi eli Professor of Practice -tehtävään. Yrjänheikki on biolääketieteeseen erikoistuneen suomalais-sveitsiläisen Aurealis Pharma Oy:n toimitusjohtaja. Työelämäprofessorin tehtävä yliopistolla on osa-aikainen ja viisivuotinen. Yrjänheikki aloitti tehtävässä 1.10.2018. – Tavoitteena on vahvistaa paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten PK- ja suuryritysten ja yliopiston välistä kommunikaatiota, yhteistyötä ja rahoitusta tutkimuksen kaupallisessa hyödyntämisessä. Työelämäprofessuuri edistää osaltaan myös rakenteilla olevan Kuopio Health- avoimen innovaatioekosysteemin toimintaa, toteaa terveystieteiden tiedekunnan dekaani, professori Jussi Pihlajamäki. – On sovittu, että keskityn käytännön tekemiseen ja neljään pääteemaan “case-by-case” -periaatteella, Yrjänheikki kertoo. Yhtenä tavoitteena on kehittää yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelua ja toteuttamista kaupallistamisen näkökulmasta. Yrjänheikki jalkautuu myös tiedekunnan yksiköihin, ryhmänjohtajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden pariin selvittämään ja edesauttamaan yliopistolähtöisen teknologia- ja kasvuyrittäjyyden syntymistä ja muita kaupallisia hyödyntämismalleja. Kolmas tavoite on tuoda yliopiston tutkittavaksi ja ratkaistavaksi teollisuudesta tutkimushaasteita ja hankkeita, joista syntyy uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Lisäksi professorin tehtävänä on edistää kaupallisen ajattelun kulttuuria ja koulutusta ylipistossa opiskelijoiden, tutkijoiden ja muun henkilökunnan keskuudessa. Juha Yrjänheikki on bioteknologia-alan sarjayrittäjä, sijoittaja ja hallitusammattilainen. Hän on Aurealis Pharma Oy:n ja Aurealis Oy:n toimitusjohtaja ja sijoitusyhtiö Nostetta Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Yrjänheikki oli aivosairauksien non-kliinisiin tautimalleihin ja kuvantamiseen erikoistuneen lääketeollisuuden palveluyrityksen Cerebriconin perustajajäsen ja toimitusjohtaja sekä tieteellinen johtaja vuodesta 2000 vuoteen 2009, jolloin yritys myytiin Yhdysvaltalaiselle Charles River Laboratories (CRL) -konsernille. Vuosina 2009–2012 Yrjänheikki jatkoi CRL Finlandin toimitusjohtajana. 2010-luvulla hän on toiminut Pharmatest Oy:n ja Fennogate Finland Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on myös aktiivinen sijoittaja yhdeksässä teknologiayrityksessä. Juha Yrjänheikki valmistui bioteknologian maisteriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1997 ja väitteli filosofian tohtoriksi neurobiologiasta vuonna 2000. Yrjänheikki työskenteli vierailevana tutkijana Stanfordin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan neurokirurgian laitoksella vuosina 1997–1998 sekä tutkijana Kuopion Yliopiston AIV Instituutissa vuosina 1996–1997 ja 1999–2000. Lisätietoja: Professor of Practice, toimitusjohtaja Juha Yrjänheikki, puh. 045 843 3550, juha(at)aurealispharma.com Terveystieteiden tiedekunnan dekaani, professori Jussi Pihlajamäki, puh. 050 344 0187, jussi.pihlajamaki(at)uef.fi

Fazer Experience -vierailukeskuksessa yli 200 000 kävijää vuonna 2018

Fazerin vierailutoiminta on jatkunut jo yli 60 vuotta. Uuden keskuksen avauduttua syksyllä 2016 suosio on kasvanut jatkuvasti. Vuonna 2018 vierailijoita kävi yli 200 000, lähes 20 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.Eniten suosiotaan kasvattivat matkailijoiden, yritysten, yhdistysten ja yksittäisten kävijöiden vierailut, olipa sitten kyseessä kokous, virkistystoiminta tai mukava tapa viettää aikaa yhdessä. Myös luokkaretki Fazerille on klassikko, joka jää vuoksiksi kävijöiden mieleen. Matkailijoiden kiinnostusta edistää erinomainen kävijäpalaute, mistä kertoo mm. jo kahtena peräkkäisenä vuonna saatu Tripadvisorin Erinomainen kohde -sertifikaatti. ”Opastetuille näyttelykierroksille osallistui lähes 100 000 vierasta. Viidesosa opastuksista pidettiin kansainvälisille ryhmille, suomenkielisten ryhmien jälkeen eniten pidettiin englannin- ja kiinankielisiä opastuksia,” kertoo Fazer Experience -vierailukeskuksen johtaja Anu Kokko. Mukavaa yhdessä tekemistä vuoden 2019 Fazer Experiencen tapahtumissa Vuoden alussa Sinä 2.0 hyvinvointitapahtumassa 12.1. nautittiin hyvää tekevistä herkuista ja asiantuntijapuheenvuoroista. Ystävänpäivänä 14.2. taas on kiva muistaa hyvää ystävää ja koululaisten urheiluloman aikaan voi luovuutensa päästää irti suklaata taiteillen. Kevään aikana ohjelmassa on mm. lasten päivä sekä markkinat. Lankalauantain 20.4. pääsiäistapahtumasta on tullut jo perinne. Silloin paikalla seikkailee pääsiäispupu ja maalataan pääsiäismunia. Uutuustapahtumana kokousasiakkaille on tarjolla kahvitauon pituinen suklaameditaatio. Myymälästä uutuudet ensimmäisenä Fazer Experience -myymälän laajasta valikoimasta löytyvät tuliaiset ja tuotteet kodin juhliin. Valikoimassa on usein tuotteita, joita ei muualta saa. Fazerin uutuudet ovat myymälässä usein ensimmäisenä, mistä esimerkkinä on esim. maailman harvinaisimmasta kaakaosta tehty vaaleanpunainen Fazer Pure Ruby -suklaa, joka ostettiin loppuun marraskuussa vain kahdessa päivässä. Valikoima vaihtuu sesongeittain: ensimmäiset pääsiäistuotteet ovat saatavilla jo tammi-helmikuun vaihteessa. Fazer Café Fazerila on mukava paikka kohdata ja viettää aikaa yhdessä Kuten myymälä, myös vierailukeskuksen Fazer Café on kaikille avoin. Fazer Café Fazerilassa voi herkutella joka päivä runsaalla aamiaisella, ihanilla erikoiskahveilla ja höyryävän lämpimällä lounaskeitolla tai rapeilla salaateilla. Lämminhenkiset viikonloppubrunssit joka lauantai ja sunnuntai ovat niin suosittuja, että ainakin isompien porukoiden kannattaa tehdä pöytävaraus. Ajankohtaiseen tunnelmaan vievät suussa sulavat sesonkiherkut, kuten Runebergin tortut ja laskiaispullat. Artesaanileipää, kakkuja ja leivonnaisia voi ostaa myös mukaan. Vierailukeskuksen toiminta Vierailukeskuksen tavoitteena on inspiroiva ja vuorovaikutteinen vierailu, jossa jokaisella on mahdollisuus kokea Fazer omalla tavallaan sekä oivaltaa ja oppia uutta. Hyvinvointi ja nautintojen tasapaino ovat vierailukeskuksen kantavia teemoja. Vierailukokemuksesta tekee raikkaan ja erilaisen myös omaperäinen arkkitehtuuri. Rakennus on saanut useita tunnustuksia: Vuoden Teräsrakenne -palkinnon, Vantaan Kehäkukka -arkkitehtuuripalkinnon sekä Vuoden Lasirakenne -palkinnon. Syksyllä 2018 alettiin Fazerilan vesitornia valaista pimeän aikaan uudenlaisin valoteoksin. Näyttelyyn tutustutaan Fazerin omien oppaiden johdolla noin 1 tunnin opastetuilla kierroksilla. Näyttelyssä tutustutaan mm. Fazerin toimintaan, laajaan tuotevalikoimaan, pitkään historiaan, yritysvastuuseen ja innovaatioihin. Kävijöiden suosikiksi on muodostunut näyttelykierrokseen kuuluva trooppinen puutarha, jossa tutut maut, kuten kaakao, kaneli ja pippuri, näyttäytyvät alkuperäisinä, eksoottisina kasveina. Elämyksiä on tarjolla kaikille aisteille ja näyttelyteokset sekä viimeisin teknologia toimivat tarinankerronnan välineinä. Painokelpoiset kuvat: www.fazergroup.com/pictures (Media_Press – Fazer Visitor Centre) Lisätiedot ja varaukset: www.visitfazer.com  visitfazer@fazer.com   #visitfazer Anu Kokko, Director, Fazer Experience Visitor Centre, 040 504 2746Fazer Experience -vierailukeskus, Fazerintie 6, 01230 Vantaa                          Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 puh. 040 668 2998, media@fazer.comSähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com

Aurinkomatkat on jälleen Suomen suurin matkanjärjestäjä

–  Lämmin kiitos uskollisille asiakkaillemme, te olette nostaneet meidät Suomen suurimmaksi matkanjärjestäjäksi, sanoo Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa. Aurinkomatkat vei viime vuonna lomalle 238 600 asiakasta, ja Aurinkomatkojen markkinaosuus oli 27,2 prosenttia (Suomalaisten lentäen tehtäviä matkapaketteja järjestävien matkanjärjestäjien markkinaosuudet matkustajamäärien mukaan). –  Asiakkaamme arvostavat suomalaisuutta, laatua, henkilökohtaista palvelua sekä käyttäjäystävällisiä digipalveluja, mikä näkyy myös korkeissa asiakastyytyväisyysluvuissamme.  – Kuuntelemme asiakkaiden toiveita ja uudistamme kohdevalikoimaamme ja matkan lisäpalveluita niin, että ne vastaisivat mahdollisimman monen lomatoiveisiin. Onnistuneeseen lomaan vaikuttaa maan ja lomakohteen lisäksi moni muukin asia: helppous, turvallisuus, matkan kesto ja räätälöitävyys, lähtöpäivä, majoitusvaihtoehdot, paikallisuus, hinta, lisäpalvelut ja lentoyhtiö, jonka siivin lomalle lähdetään. – Me haluamme tarjota mahdollisimman vastuullisen tavan lomailla, ja Aurinkomatkojen lomat lennetään aina Finnairin suorin lennoin. Vastuullisuus kuluu Aurinkomatkoilla jokaiselle ja tänä vuonna vastuullisuus on nostettu erityisen voimakkaasti kaiken toiminnan ytimeen. Aurinkomatkat sai viime vuonna tunnustusta Suomen vastuullisimpana matkanjärjestäjänä ja se on arvokas tunnustus, jonka eteen tehdään töitä. Viime vuonna asiakaspalvelua ja tuotevalikoimaa kehitettiin monella tavalla. Asiakaspalvelun aukioloaikoja pidennettiin, sosiaalisessa mediassa lisättiin palveluresursseja, Aurinkomatkat-sovellus otettiin käyttöön kaikissa kohteissamme ja verkkokaupan toiminnallisuutta uudistettiin monipuoliseen ja mittavaan asiakaskuunteluun perustuen. – Digitaalisen kehityksen lisäksi olemme syventäneet yhteistyötä lomakohteiden paikallisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Pitkäaikaiset paikalliset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä onnistuneen loman takaajia, samoin suomenkielinen 24/7 palvelu, jota huippuosaavat oppaamme tarjoavat. Aurinkomatkat on Matkamessuilla Helsingissä 17.-20.1.2019 tutulla paikalla 6k50. Tervetuloa! https://www.aurinkomatkat.fi/mediatiedotteet/12-04-2018/aurinkomatkat-on-suomen-vastuullisin-matkanjarjestaja

Tiedon hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

Tieto Oyj                PÖRSSITIEDOTE           16.1.2019 klo 12.00 Tiedon hallitus on päättänyt kahdesta uudesta Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 250 avainhenkilöä, mukaan lukien Tiedon johtoryhmä. Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.   Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021  Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2019–2021. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021  Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2019–2021) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 110 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden. Lisätietoja:  Päivi Leiber, Head of Compensation & Benefits,puh. 040 568 6869, paivi.leiber (at) tieto.com TIETO OYJ JAKELUNASDAQ HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineet  Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com 

BATTLE OF THE KINGS GETS BIGGER THAN EVER

After an epic international title showdown in 2018 Battle of the Kings – Harley-Davidson’s annual dealer custom build-off competition – is set to be bigger than ever before in 2019.  This year sees even more countries, including the United States of America, joining the battle to be crowned the best in the world. The Nordic region enters the Battle of the Kings competition with 4 bikes built by Harley-Davidson Stockholm, Järvsö, Umeå and Malmö. The competition showcases the very best in customisation capability and the creativity of the Custom Kings who can be found at every Harley-Davidson dealership globally. In 2018 the Custom King crown was taken by debut-entrants Harley-Davidson Bangkok with their Street Bob-based build “The Prince”. With over 350 entries already, the title defense will be the toughest yet as competition hots up on a global scale. Any model in the Harley-Davidson range may be selected as a base for the build (excluding Trike and CVO models) meaning dealers have more choice than ever before in order to create a title challenger. To further inspire the competition dealers must choose from three style categories – Dirt, Chop and Race – for their build. The rules for the build are simple – 50% of the parts used must be genuine Harley-Davidson accessories and the customisation budget is a maximum of 50% of the donor bike retail price. The United States dealers have added an extra dimension to their competition, inspiring the next generation of custom builders by teaming each build with a trade school, with students working alongside the dealership team to create and build their machine. The Battle of the Kings competition takes place in national and regional phases throughout the year with the ultimate winner and 2019 Battle of the Kings Custom King to be decided and crowed in November 2019. Voting for the European phase of Battle of the Kings opens on 15th January. Voting for the Nordic region starts simultaneously and the voting for the Nordic region will end on 15th February. Steve Lambert, Director of Marketing for Harley-Davidson International: “The Battle of the Kings is an incredible showcase for the customisation DNA that is at the core of our brand. It inspires our dealers to show just what is possible and inspires customers globally that they can have a truly unique motorcycle – whatever the scale of their budget. After a fantastic  competition last year it is really exciting to have dealers from the USA joining the competition – we can’t wait to see the amazing entries from all over the globe!” For information on the Battle of the Kings contest visit: www.h-d.com/customkings

Tokmanni palkkaa jälleen noin tuhat kesäharjoittelijaa tai -työntekijää – Haku on käynnissä 15.2.2019 saakka

[Huipputiimi odottaa kestyntekijit] Tokmannin monipuolisiin työtehtäviin pääsee tutustumaan jälleen ensi kesänä, kun kauppaketju palkkaa yhteensä noin tuhat nuorta kesäharjoittelijaa tai -työntekijää eri puolilla Suomea sijaitseviin myymälöihinsä ja hallinto- ja logistiikkakeskukseensa Mäntsälään. Vastuullinen kesäduuni  -kampanjaan osallistuvan Tokmannin kesäharjoittelu- ja kesätyöpaikkoja voi hakea osoitteessa www.tokmanni.fi/kesatyo helmikuun puoliväliin saakka. Tokmannilla on jo lähes 200 myymälää  sekä hallinto- ja logistiikkakeskus varasto-  ja pääkonttoritoiminnoille , joten tarvetta apukäsille todella riittää, Tokmannin henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen iloitsee.– Etenkin ensimmäiset kesätyökokemukset ovat nuorille erittäin arvokkaita, ja me Tokmannilla olemme innolla mukana kantamassa vastuuta nuorten työllistämisestä. Myymäläverkostomme on entisestään kasvanut, joten voimme tarjota mielenkiintoisia työtehtäviä laajemmin kuin koskaan ennen – myös lukuisilla pienillä paikkakunnilla, joissa avoimet kesätyöpaikat voivat olla kiven alla, Huuskonen kertoo.Kaupan ala on elinkeinoelämän suurin työllistäjä, ja ala työllistää myös nuoria eniten. Erityisesti siksi nuorten tutustuttaminen työelämään ja sen pelisääntöihin koetaan yli 3 400 työntekijän Tokmannissa erittäin tärkeäksi.– On tärkeää kertoa nuorille, että työelämässä kannattaa olla oma-aloitteinen ja suhtautua erilaisiin työtehtäviin avoimin mielin. Samalla haluamme näyttää, millaiset asiat, kuten asiakaspalvelu sekä ihmisten- ja prosessien johtaminen, tekevät kaupasta merkittävän alan ja Tokmannista Suomen suurimman halpakauppaketjun, Huuskonen kertoo. [Myymlt kaipaavat kesksi harjoittelijoita] Minkä ikäisenä Tokmannille voi päästä töihin? Millaista kokemusta tai osaamista nuori tarvitsee?   Ensimmäisiä kosketuksia kaupan alaan ja Tokmanniin koetaan tänäkin vuonna erityisesti Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmassa . Alaikäisille suunnatun kesäharjoittelun kautta jo 13-vuotias voi päästä töihin Tokmannille, jos hän täyttää tänä vuonna 14 vuotta. Harjoitteluun voi hakea, jos on peruskoulussa, kymppiluokalla tai lukiossa (ei ammattitutkintoa opiskeleva tai sen suorittanut) eikä ole aiemmin ollut harjoittelussa samalla alalla. Kaksiviikkoisesta harjoittelusta maksetaan kokonaispalkkana 365 euroa. Kesätyöhön puolestaan palkataan rahankäsittelyä ja työturvallisuutta koskevien vaatimusten vuoksi 18 vuotta täyttäneitä. Kesätyön palkkauksessa noudatetaan kaupan alan työehtosopimusta, ja työsuhteen kestosta sovitaan tapauskohtaisesti. On kyse sitten kesätöistä tai -harjoittelusta, Tokmannilla uskotaan erityisesti hyvän perehdytyksen, ohjauksen ja kohtelun voimaan. – Haluamme tarjota monille nuorille ensimmäisiä kosketuksia työelämään, joten meille hakevan ei tarvitse murehtia esimerkiksi aiemman työkokemuksen puutetta. Korostamme nuorille, että reippaudella, ahkeruudella sekä aidolla halulla oppia uutta ja tulla toimeen erilaisen ihmisten kanssa pääsee ilahduttavan pitkälle. Luonnollisesti palkkaamme myös jo työkokemusta kerryttäneitä ja tarjoamme heille heidän osaamistaan ja koulutustaan vastaavia, vaativiakin työtehtäviä, Huuskonen kertoo.  [Kestihin konttorille] Millaisia työtehtävät Tokmannilla ovat? Miksi työ kannattaa tehdä hyvin?Tokmannin myymälöissä kesäharjoittelijoiden ja -työntekijöiden työnkuvaan kuuluu muun muassa tuotteiden hyllyttämistä ja asiakaspalvelua. Hallinto- ja logistiikkakeskuksessa Mäntsälässä apuvoimille on tarvetta erityisesti keskusvarastolla, jossa työskennellään esimerkiksi tuotteiden vastaanottamisessa, purkamisessa, keräämisessä sekä lähettämisessä eteenpäin myymälöihin ja suoraan asiakkaille. Lisäksi toimiston puolella työskennellään muun muassa asiakaspalvelun, taloushallinnon ja yritysmyynnin monipuolisissa tehtävissä. Tokmannin Facebook-sivuilla  on kaksi aiempien vuosien juttusarjaa, joissa muutama nuori kertoo omin sanoin kokemuksistaan kesätyössä tai -harjoittelussa. Tokmannilla työskentelyyn voi tutustua myös verkkosivuilla www.tokmanni.fi/kesatyo olevien videoiden avulla. – Meillä nuoret pääsevät aidosti osallistumaan arjen askareisiin. Aiempien vuosien kesätyökokemuksiin tutustumalla saa erittäin hyvän käsityksen siitä, miten kesätyö- ja kesäharjoittelupäivät Tokmannilla ovat sujuneet, Huuskonen muistuttaa. Kaikille nuorille työnantajasta ja työtehtävästä riippumatta tokmannilaiset antavat tärkeän neuvon: kun teet työsi aina hyvin ja annat itsestäsi myönteisen kuvan, jäät todennäköisemmin työnantajan mieleen.   – Kohtaamme vuosittain ilahduttavan paljon erittäin iloisia, asiakaspalveluhenkisiä ja toimeliaita nuoria. Aktiivisuus avaa helposti uusia mahdollisuuksia, ja nuori voi saada myöhemmin lisää työmahdollisuuksia. Me olemme palkanneet edellisvuosien kesätyöntekijöitä ja -harjoittelijoita ilomielin paitsi apulaisiksi joulu- ja muihin sesonkeihin, myös vakituisiin työsuhteisiin, Huuskonen iloitsee. [Varastolle haetaan tekijit kesksi] Vastuullisen kesätyön periaatteet  Vastuullinen kesäduuni  -kampanjaan osallistuessaan Tokmanni on sitoutunut kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle että työnantajalle.   1. Hyvä hakijakokemus Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla siitä, miten rekrytointiprosessi etenee. Myös hakijoille, joita ei valita tehtävään, ilmoitetaan asiasta asianmukaisesti.2. Mielekäs työKesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään. 3. Perehdytys ja ohjaaminenPerehdyttämiseen ja ohjaamiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan aluksi työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori pääsee nopeasti kiinni työtehtäviin, oppii ja kehittyy. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta. 4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuusNuorta kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Hänet otetaan työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Nuoren tukeminen on koko työpaikan asia. Kesätyöntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan samanlainen työympäristö ja työvälineet kuin muillekin työntekijöille. 5. Kohtuullinen palkkaKesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.6. Kirjallinen työsopimus ja todistus Vastuullinen kesätyönantaja tekee nuoren kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus, vaikka nuori ei itse sitä muistaisi pyytää. Työnantaja käy nuoren kanssa palautekeskustelun ja rohkaisee häntä kertomaan mielipiteitään.  TOKMANNI Lisätietoja: Sirpa Huuskonenhenkilöstöjohtaja puh. 040 504 5223sirpa.huuskonen(at)tokmanni.fi Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Yli 3 400 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2017 Tokmannin liikevaihto oli 797 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle.

QMG Partners kasvaa ja laajentaa palveluitaan kahdella yrityskaupalla

QMG Partners tarjoaa kiinteistöjen omistajille ja käyttäjille teknisiä palveluita kiinteistön koko elinkaaren aikana. QMG Partners liikevaihto ylsi viime vuonna 16 miljoonaan euroon ja se kuuluu talotekniikkakonserni Quattro Mikenti Groupiin. QMG Partners jatkaa yritysostoja ja -järjestelyjä strategiansa mukaisesti. Vuodenvaihteessa sen verkostoon liittyi yrityskaupalla Palokatkot Vänskä Oy. Palokatkojen rakentaminen on tärkeä osa talotekniikkakanavissa – Palokatkot Vänskän Oy laajentaa QMG Partnersin palveluvalikoimaa tärkeällä sektorilla. Palokatko-osaamista tarvitaan lähes poikkeuksetta ilmanvaihtokanavien ja vesiputkien sekä sähkökaapelien läpivienneissä, joten tarjoamme nyt tältäkin osin kattavan palvelukokonaisuuden rakennusliikkeille ja kiinteistönomistajille, QMG Partnersin toimitusjohtaja Matti Ranne kertoo. – Palokatkot Vänskä on toiminut Uudellamaalla, joten yhdistyminen QMG Partnersiin tuo paljon yhteisiä kasvumahdollisuuksia. Löysimme helposti yhteisen sävelen yrittäjähenkisestä urakointi- ja palvelumallista. Laaja henkilöstöomistus on selvä viesti ammattiylpeydestä, Palokatkot Vänskä Oy:n toimitusjohtajana jatkava Anton Vänskä sanoo. Pääkaupunkiseudun vahva LVI-osaaja kokonaan QMG Partnersille Vuonna 2016 QMG Partners osti 20 prosentin osuuden Vesijohtoliike J. Laitisessa, joka tarjoaa LVI-palveluita kiinteistönomistajille ja taloyhtiöille. Sopimuksen mukaisesti QMG Partners osti koko osakekannan vuoden 2018 lopussa. Yhtiö jatkaa toimintaansa nykyisellä nimellään ja Jukka Laitinen sen toimitusjohtajana. Kaupalla ei ole vaikutuksia työsuhteisiin tai asiakassopimuksiin. – Vesijohtoliike J. Laitinen on runsaassa 20 vuodessa saavuttanut merkittävän aseman Espoossa ja pääkaupunkiseudulla. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 4,2 miljoonaa euroa. Se tunnetaan laadukkaista huolto- ja asiantuntijapalveluistaan sekä Oma Putkimies -konseptistaan, Matti Ranne kertoo. Lisätietoja: Matti Ranne, toimitusjohtaja, QMG Partners Oy, puh. 0400 317110, matti.ranne@qmg.fi Anton Vänskä, toimitusjohtaja, Palokatkot Vänskä Oy, puh. 040 552 9667 Jukka Laitinen, Vesijohtoliike J. Laitinen Oy, puh. 050 591 5308

Keliber Oy:n Syväjärven kaivoslupa lainvoimaiseksi

Tukesin joulukuussa 2018 kaivoslain (621/2011) nojalla myöntämä Keliberin Syväjärven kaivosalueen kaivoslupa on saanut lainvoiman. Kaivoslupa on voimassa toistaiseksi luvan tarkistusvälin ollessa 10 vuotta. Myönnetyllä luvalla perustetaan Syväjärvi -niminen kaivosalue ja apualue (yhteystiereitti) kaivoslain 19 §:n mukaisesti. Kaivostoiminnan aloittaminen edellyttää kaivostoimitusprosessin suorittamista. Kaivostoimitus antaa oikeuden käyttää kaivosaluetta kaivostoimintaan. Kaivostoimituksen aikana määrätään ajankohta, mistä lähtien alueella saa ryhtyä myönnetyn luvan mukaiseen toimintaan, kuten myös korvaukset alueen käyttöoikeudesta tai kiinteistöille mahdollisesti aiheutuvasta haitoista tai vahingoista. Kaivostoimituksen suorittamisesta vastaa Maanmittauslaitos. Syväjärven louhoksesta louhitaan spodumeenipegmatiittimalmia enintään 540 000 tonnia vuodessa. Malmi kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi yhtiön Kaustisen Kalavedellä sijaitsevalle rikastamolle.  Kalaveden rikastamolla malmi murskataan, jauhetaan ja rikastetaan vaahdottamalla spodumeenirikasteeksi. Rikaste kuljetetaan yhtiön kemiantehtaalle Kokkolan suurteollisuusalueelle, missä rikasteesta valmistetaan akkulaatuista litiumkemikaalia. ”Olemme tyytyväisiä Syväjärven kaivosluvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Tämä on tärkeä virstanpylväs projektillemme. Odotamme, että saamme kaivostoimitusprosessin valmiiksi tulevien kuukausien aikana”, toteaa Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg. Lisätietoja Päägeologi Pentti Grönholm puh. +358 (0)50 3481 535 Toimitusjohtaja Pertti Lamberg puh. +358 (0)50 5991 189

KymiRingin rata on 80-prosenttisesti valmis – MotoGP ajetaan 2020 ja F1-selvitystyö on virallisesti aloitettu

KymiRing Oy:n uusi toimitusjohtaja Markku Pietilä avaa rakennustöiden vaiheistusta: ”Elokuun lopussa Dorna Sports järjestää KymiRingillä MotoGP-luokan testiajon, jonka jälkeen saamme lopullisen aikataulun radan käyttöön ottamiselle. Sitä ennen rakennetaan sisääntulotie sekä saatetaan räjäytystyöt valmiiksi kuluvan talven aikana. Suoja-alueiden loppuosat rakennetaan kevään kuluessa. Rataprofiilin lopullisen muodon ja kallistusten tekeminen tapahtuu huhti- ja toukokuun aikana, ja asvaltoinnit toteutetaan touko–kesäkuun aikana”, Pietilä kertasi KymiRing Oy:n, Suomen Moottoriliiton ja AKK Sports Oy:n yhteisessä infotilaisuudessa Helsingin Scandic Hotel Simonkentässä tänään keskiviikkona. Projektiin on alkuvaiheen selvitykset ja lupamenettely mukaan lukien käytetty noin 14 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myönnettyjä ja käyttämättömiä valtion apuja 4,6 miljoonaa euroa, joista 4,1 miljoonaa euroa kohdistuu itse GP-rataan. Yhtiöllä on noin 13 000 kerrosneliön rakennusoikeuksista esisopimus, jonka arvo on noin 6 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi rata-alueelle on kaavoitettu yli 100 000 kerrosneliötä.   MotoGP-osakilpailu järjestetään 2020 MotoGP-osakilpailun järjestämisestä on solmittu promoottorina toimivan Dornan kanssa sopimus, joka kattaa vuodet 2020–2024. Suomen osakilpailu järjestetään vuonna 2020, ja tarkka päivämäärä vahvistetaan sen jälkeen, kun MotoGP-testit ajetaan KymiRingillä elo–syyskuussa 2019. Kilpailun televisiosignaali lähetetään yli 200 maahan, ja katsojia sillä on arviolta 430 miljoonaa. Suomen Moottoriliiton puheenjohtajan Tapio Nevalan mukaan MotoGP-kilpailu tuo KymiRingin vaikutusalueelle suuren taloudellisen panoksen. ”KymiRingin MotoGP:n katsojamäärän arvioidaan olevan 100 000–150 000 katsojaa. Esimerkiksi Valencian GP:n suora taloudellinen vaikutus on 38 miljoonaa euroa”, Nevala vertaa.  Nevala avaa syitä sille, että MotoGP-osakilpailu saatiin Suomeen. ”Suomella on pitkä ja hieno moottoriurheilun traditio, ja suomalaiseen osaamiseen tapahtumajärjestäjänä ja moottoriurheilutoimijana luotetaan. Vaakakupissa painoi myös se, että tästä tulee ainoa osakilpailu Pohjois-Euroopassa ja kaiken lisäksi se järjestetään lähellä Venäjän rajaa.” ”MotoGP-osakilpailulla on suuri merkitys Suomen moottoripyöräurheilulle, sillä lajien tunnettuus lisääntyy Suomessa ja toisaalta suomalaisten ajajien on helpompi päästä ajamaan kansainvälisiin sarjoihin.”   AKK on aloittanut yhteistyön F1-selvityksestä Myös suomalainen autourheilu saa KymiRingistä kansainvälisen areenan, joka mahdollistaa huipputason tapahtumien järjestämisen. ”Suomesta on puuttunut korkeimman tason autourheilun suorituspaikka, mikä tekee KymiRingin valmistumisesta äärettömän tärkeän asian Suomen koko lajikattaukselle. Ennen kaikkea KymiRing luo mahdollisuuksia: aiempaa laajempien kansainvälisten kilpailujen järjestämiselle, kansallisen toiminnan tason nostolle ja entistä laadukkaammalle valmennustoiminnalle. Nyt suomalainen autourheilu kokonaisuudessaan saadaan maailman näyttämölle, rallin lisäksi”, toteaa AKK Sports Oy:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio. AKK Sports Oy on sopinut Formula One Groupin kanssa Suomen ja KymiRingin soveltuvuuden selvittämisestä F1-osakilpailun järjestämiseen. Virallinen dokumentti on allekirjoitettu ja yhteistyö aloitettu kesällä 2018. ”Olemme hakeneet OKM:n avustusta osakilpailuhaun vaatimusten selvittämiseksi. Emme pakonomaisesti aja kisan saamista vaan selvitämme, onko Suomella intressiä, mahdollisuuksia ja perusteltua syytä hakea osakilpailua tulevaisuudessa. Selvää on se, että saamme paljon oppia itse selvitystyöstä ja siitä, mitä kaikkein korkeatasoisin moottoriurheilukilpailu todellisuudessa vaatii”, Lehmuskallio toteaa.   Fakta: KymiRing-hanke Iitin Tillolan alueelle on valmistumassa n. 180 hehtaarin alueelle FIM:n ja FIA:n korkeimmat vaatimukset täyttävä GP-rata. KymiRing on ainoa GP-rata Pohjois-Euroopassa. Radan pituus on 4,5 kilometriä ja korkeusero 23 metriä. Sen leveys on 12–20 metriä ja siinä on 18 kaarretta. Radan pääsuora on 1,2 km pitkä ja se on pisin GP-ratojen suora Euroopassa. Alueelle rakentuu ekosysteemi, jossa yhdistyvät liikenteenturvallisuuskoulutus sekä testaus, moottoriurheilu ja ympärivuotinen toiminta. Erinomaisten liikenneyhteyksien varrella oleva KymiRing mahdollistaa suurtapahtumien – moottoriurheilukilpailujen lisäksi myös konserttien ja festivaalien – järjestämisen vuodesta 2020 eteenpäin. Rakentamisessa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet, ja KymiRing onkin ensimmäinen GP-rata, joka rakennetaan FIM:n ja FIA:n kestävän kehityksen ohjelmien mukaisesti. Ympäristöä koskevat selvitykset on tehty tiukimpien menettelyjen kautta, josta esimerkkinä on oma-aloitteinen YVA-menettely.

Finnair varautuu torstaille ennustettuun lumipyryyn perumalla useita huomisen lentoja

Voimakkaan lumisateen arvioidaan rajoittavan lentoliikennettä ja vaikeuttavan asematason toimintoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla huomenna 17.1. Finnair peruu etukäteen useita lentoja taatakseen mahdollisimman sujuvan liikenteen haastavissa olosuhteissa. Peruttujen lentojen asiakkaat uudelleenreititetään muille lentovuoroille. Huomenna lentävien asiakkaiden on hyvä varautua viivästyksiin. ”Seuraamme tilannetta tarkasti ja teemme parhaamme, jotta haastavasta säästä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa asiakkaillemme. Perumalla joitain lentoja jo nyt pyrimme varmistamaan huomisen liikenteen sujumisen ja saamaan kaikki asiakkaat kohteisiinsa. Olemme pahoillamme perumisten aiheuttamasta vaivasta asiakkaille,” Finnairin operatiivinen johtaja Jaakko Schildt sanoo. Finnairilla on torstain liikenneohjelmassa yhteensä 346 lentoa, joista tässä vaiheessa perutaan 41. Lista perutuista lennoista on julkaistu Finnairin nettisivuilla https://www.finnair.com/fi/fi/info  . Finnair on yhteydessä henkilökohtaisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla niihin asiakkaisiin, joiden matkaan tulee muutoksia. Asiakkaiden kannattaa varmistaa Finnairin nettisivujen Varaukseni-sivulta tai Finnair-mobiilisovelluksen kautta, että siellä on asiakkaan ajantasaiset yhteystiedot. Asiakkaat, joiden lento on peruttu, reititetään uudelleen määränpäähänsä. Uudelleenreititys voi viedä aikaa. Kun uudelleenreititys on tehty, Finnair on henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaisiin. Päivitetyn matkasuunnitelman voi tarkastaa myös Finnairin nettisivujen Varaukseni-palvelusta. Jos lento on peruttu, asiakas voi myös siirtää matkan ajankohtaa tai perua lennon ja hakea takaisinmaksua käyttämättömästä lentolipusta.

VIAFIN SERVICE OTTAA MERKITTÄVÄN KASVUASKELEEN OSTAMALLA SUOMEN JOHTAVAN KAASUVERKKOJEN JA -KAASUTANKKAUSASEMIEN KUNNOSSAPITOYHTIÖN

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 17.01.2019 kello 07.40 Viafin Service Oyj (”Viafin Service”) on sopinut ostavansa Gasum Tekniikka Oy nimisen yhtiön osake-enemmistön. Ostettavan yhtiön kertaluonteisilla konsernimyynneillä oikaistu liikevaihto oli noin 15,0 miljoonaa euroa ja tilintarkastamaton liikevaihto oli vuonna 2018 arviolta noin 17,7 miljoonaa euroa. Käyttökate vuonna 2018 oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Gasum Tekniikka Oy työllisti 31.12.2018 noin 100 henkeä. Osakekannasta maksettava kauppahinta on jaettu kiinteään osaan ja lisäkauppahintaan. Kiinteäksi velattomaksi kauppahinnaksi on sovittu 3,0 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan rahana. Lisäkauppahinta määräytyy Gasum Tekniikka Oy:n vuosien 2019 ja 2020 oikaistun käyttökatteen perusteella. Lisäkauppahinnan määrä riippuu käyttökatteen suuruudesta ollen korkeimmillaan noin 67% käyttökatteesta ja kuitenkin enintään kaksi miljoonaa euroa per tilikausi. Viafin Service tulee omistamaan tytäryhtiönsä kautta kaupan täytäntöönpanon aikaan 70 % ja Gasum Tekniikka Oy:n henkilöstön omistama yhtiö puolestaan 30 % Gasum Tekniikka Oy:stä. Viafin Service Oyj on erillissopimuksen mukaan sitoutunut lunastamaan vähemmistöosuuden myöhemmässä vaiheessa. ”Yrityskauppa tuo Viafin Serviceen vahvaa osaamista kaasun jakeluun liittyvistä laitteistoista sekä maakaasun siirto- ja jakeluverkkoihin liittyvästä kunnossapidosta. Gasum Tekniikan henkilöstöllä on Suomessa ainutlaatuista osaamista maakaasuverkon huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnasta sekä kaasutekniikasta. Olemme innoissamme, että meillä on mahdollisuus laajentaa konsernimme osaamista kaasutekniikassa ja vahvistaa asemaamme merkittävänä huolto- ja kunnossapitopalveluiden tarjoajana Suomessa”, sanoo Viafin Servicen hallituksen puheenjohtaja Marko Sipola. ”On hienoa toteuttaa yrityskauppa kokeneen kunnossapitopalveluihin erikoistuneen Viafin Servicen kanssa, jonka strategian keskiössä on kunnossapitoon ja siihen liittyvien palveluiden laajentamiseen keskittyminen. Yrityskaupalla varmistamme palveluiden laadun ja tulemme ostamaan palveluita yhtiöltä jatkossakin. Meillä molemmilla on yhteisenä tavoitteena ylläpitää ja kehittää kaasualan teknistä osaamista, korkeaa työn laatua ja kustannustehokasta toimintaa, ” kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen. Kaupan voimaantulo edellyttää kauppakirjassa sovittujen ehtojen toteutumista. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan helmikuun 2019 lopussa. Myyjänä yrityskaupassa toimii Gasum Oy. Gasum Oy jatkaa yrityskaupan jälkeen yhtiön suurimpana asiakkaana. Yrityskauppa tukee Viafin Servicen strategian toteutumista, eikä sillä ole vaikutusta yhtiön keskipitkän aikavälin julkaisemiin tavoitteisiin. Viafin Servicen tavoitteena on edelleen saavuttaa yli 100 miljoonan euron liikevaihto vuoteen 2022 mennessä, ylläpitää keskipitkällä aikavälillä keskimäärin noin 5-7 %:n liikevoittomarginaali oikaistuna liikearvon poistoilla (EBITA) ja jakaa osinkoina vähintään 30-50 % tilikauden tuloksesta liikearvopoistot eliminoiden. Lisätietoja:  Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. 050 371 4663 Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098 Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä. www.viafinservice.fi  Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. www.gasum.fi 

Kotisirkan lanta kasvattaa mehevät yrtit

Biolan tuo markkinoille EU-alueen ensimmäisen sirkkatuotantoon perustuvan lannoitteen Tällä hetkellä Suomessa tuotetaan ravinnoksi noin 2,5 miljoonaa kotisirkkaa vuodessa. Kasvatuksen sivutuotteena syntyy sirkkalantaa, josta Biolan valmistaa ekologista kierrätyslannoitetta puutarhaharrastajille. Uudella lannoitteella kasvavat niin yrtit, taimet kuin kukatkin. Hyönteistalouteen perustuvan lannoitteen kehitys on vaatinut tiivistä viranomaisyhteistyötä. Biolan on ensimmäinen yritys EU:n alueella, joka on lähtenyt jalostamaan hyönteiskasvatuksen sivutuotteena syntyvää lantaa lannoitteeksi. − Biolanin koko liikeidea perustuu kiertotalouteen. Olemme kierrättäneet ravinteita ja erilaisia sivuvirtoja jo 45 vuotta. On luonnollista, että seuraamme kehitystä ja olemme mukana myös hyönteistalouden sivuvirtojen kierrättämisessä, kertoo tuotepäällikkö Tuomas Pelto-Huikko Biolanin tuotekehityksestä. 1,2 miljoonan sirkan pakastettua lantaa taimille ja yrteille Biolanille sirkkalanta tulee Siikosten tilalta Tammelasta. Tilalla kasvatetaan vuosittain noin 1,2 miljoonaa kotisirkkaa. Pakastetut sirkat toimitetaan elintarvikkeeksi. Kotisirkkojen kasvatuslaatikoissa ei käytetä kuiviketta, joten lannoite on lähes pelkkää lantaa. Joukossa on myös kasviperäistä sirkkojen rehua sekä kitiinipitoisia kotisirkkojen kuoria, koska sirkat luovat kuorensa 8−9 kertaa viiden viikon kasvatuksen aikana. Sirkkojen lanta pakastetaan tilalla, jotta voidaan olla varmoja, ettei lannan mukana tilalta lähde aikuisia sirkkoja tai sirkan muita kehitysasteita. Kuten kaikki muukin eläinperäinen lanta, myös sirkkalanta kuumennetaan Biolanilla yli +70 °C vähintään tunnin ajaksi. Näin varmistutaan tuotteen hygieenisyydestä. Kuumennuksen jälkeen lanta jauhetaan. − Sirkkalannasta valmistettu lannoitejauhe soveltuu erinomaisesti esimerkiksi tomaatin ja chilin taimien sekä yrttien, salaattien ja parvekekukkien lannoitukseen. Kasvatuskokeissa olemme huomanneet, että sirkkojen lannalla kasvaneet taimet ovat olleet verrokkitaimia vihreämpiä väriltään. Lannan sisältämä kitiini parantaa kasvien vastustuskykyä, kehuu Biolanin Pelto-Huikko. Uuden lannoitteen kehitys on vaatinut viranomaisyhteistyötä Hyönteisten myynti ihmisravinnoksi tuli Suomessa sallituksi vuosi sitten ja sen jälkeen kasvatus on lisääntynyt voimakkaasti. Sekä tuottajat että viranomaiset olivat uuden edessä. Hyönteisten kasvatukselle ja lannan käsittelylle tarvittiin ohjeita. − Vaikka Biolanilla on pitkä kokemus lannoitevalmistelainsäädännön piirissä toimimisesta, tämän uuden lannoiteraaka-aineen kanssa tarvittiin uudenlaista selvitystyötä ja viranomaisyhteistyötä. Ruokavirasto (31.12.2018 asti Evira) teki suuren työn selvittäessään mitä uudelta tuotteelta vaaditaan, että se täyttää lannoitevalmisteelle asetetut vaatimukset, kertoo Biolanin Tuomas Pelto-Huikko. EU:n alueella ei ole päätetty yhtenäisistä vaatimuksista sirkkatuotannon sivuvirtojen käsittelylle. Suomen Ruokavirasto loi oman kansallisen ohjeen, joka perustuu tuotantoeläinten lannan käsittelyn vaatimuksiin. Hyönteisfaktat: ·hyönteisten myynti ihmisravinnoksi tuli Suomessa sallituksi vuoden 2018 alussa ·suosituimpia syötäviä selkärangattomia on kotisirkka (Acheta domesticus) ·yksi sirkka painaa noin 2 g ·kiloon tarvitaan 500 sirkkaa Biolan Yrtti- ja taimilannoite on valmistettu kotisirkkojen kasvatuksessa syntyvästä sivuvirrasta, joka sisältää sirkan lannan lisäksi kasviperäistä rehua. Lannoitejauhe soveltuu yrteille, salaateille sekä taimikasvatukseen. Yrtti- ja taimilannoite sisältää kaikkia kasvin tarvitsemia ravinteita luonnollisessa muodossa. Annostele lannoitejauhetta tomaatin ja chilin taimikasvatusruukkuihin 2 rkl/taimi. Yrteille koko kesän ravinnemäärä saadaan 0,5 dl/taimi. Hinta: 1 litran ämpäri noin 8 € Jälleenmyyjät: Puutarhatuotteiden myyntipaikat

Suomalainen Eckerö Line täyttää 25 vuotta ­– Itämerellä liikennöi nyt uudistunut m/s Finlandia

Suomalaisen laivayhtiö Eckerö Linen m/s Finlandian tammikuun telakoinnissa lisättiin laivan matkustusmukavuutta ja tehtiin määräaikaisia teknisiä huoltotöitä. Laivaan lisättiin toinen sisäänkäynti matkustajavirtojen liikkuvuuden parantamiseksi, ja muita uudistuksia tehtiin muun muassa hytteihin, Bar Naissaareen ja Cafeteria Satamaan, jonka toiseen kerrokseen rakennettiin viihtyisä matkustustila. Uusittu sisustus on arkkitehti Bettina Ingvesin käsialaa. M/s Finlandia on Ingvesille entuudestaan tuttu, sillä tämä vastasi laivan sisustuksesta myös sen aloittaessa liikennöinnin vuonna 2013.   Itämeren paras asiakaskokemus syntyy hyvästä ruoasta ja viihteestä Eckerö Linen asiakaskokemus on palkittu jo kolmena vuotena peräkkäin Asiakkuusindeksitutkimuksessa*.Tänä vuonna reilun kaksituntisen matkustusajan aikana voi kuunnella luentoja esimerkiksi mindfulnessista ja terveellisestä ruoasta. Suosituilla Makuja Merellä -luennoilla tullaan keskustelemaan muun muassa vastuullisesta liha- ja kalatuotannosta sekä annetaan vinkkejä pääsiäisruokien valmistamiseen. Kevään luennot toteutetaan yhdessä Eckerö Linen kotimaisten ruokakumppanien Atrian, Meiran ja Arvo Kokkosen kanssa. Laadukkaasta artistitarjonnastaan tunnettu m/s Finlandia on ollut Teoston tilastojen mukaan jo vuosia Suomen suurin keikkapaikka: siellä järjestetään eniten elävän musiikin esityskertoja vuodessa. Tänäkin vuonna lavalle nousee kotimaisia huippuartisteja moneen makuun, esimerkiksi Jannika B, Arttu Wiskari, Eini, Aikakone, Kasmir ja Karri Koira. Viime vuoden matkustajamäärä rikkoi ennätyksiä Tänä vuonna 25 vuotta liikennöinyt laivayhtiö teki vuonna 2018 huipputuloksen ja kasvatti matkustajamääräänsä 24 prosenttia. Asiakasmäärät kasvoivat Suomen ja Viron lisäksi kansainvälisellä markkinalla, vaikka kokonaismarkkina laski. ”Kahdessakymmenessäviidessä vuodessa olemme onnistuneet kasvattamaan liiketoimintaamme, ja olimme viime syys- ja marraskuussa Itämeren suosituin matkustajalaiva Helsinki–Tallinna-reitillä.  Olemme iloisia, että voimme nyt juhlavuonna tarjota asiakkaillemme uudistetun laivan ja sujuvat aikataulut. Lähdemme luottavaisin mielin seuraavalle neljännesvuosisadalle”, kertoo Eckerö Linen toimitusjohtaja Taru Keronen. *Asiakkuusindeksi on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakaskokemuksesta ja asiakasuskollisuudesta. Tutkimuksen ovat teettäneet Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ja Avaus vuodesta 2009 alkaen. Vastausten pohjalta lasketaan asiakkuusindeksi mukana oleville yrityksille. http://asiakkuusindeksi.fi Lue lisää telakoinnin tunnelmista:  https://www.eckeroline.fi/blog/m-s-finlandialla-riittaa-sapinaa-laiva-palaa-telakalta-liikenteeseen/

Muutoksia Apetit Oyj:n johtoryhmän rooleissa ja vastuissa

Apetit Oyj:n johtoryhmän jäsenten rooleja ja vastuita on täsmennetty tavoitteena kasvavan liiketoiminnan edelleen vahvistaminen sekä tulostasoltaan epätyydyttävien liiketoimintojen nopea kehittäminen. Kaksi perättäistä erittäin heikkoa satokautta ovat laskeneet viljakaupan volyymeja merkittävästi ja tehneet kaupankäynnistä olennaisesti normaaleja satokausia haasteellisempaa. Kotimaisen viljan vientimahdollisuuksien puuttuminen sekä Baltian osalta markkinan tarjonnan ja kysynnän epäsuhta ovat johtaneet kannattavuuden heikentymiseen. Antti Snellman keskittyykin jatkossa Viljakauppa-liiketoiminnan tuloksentekokyvyn palauttamiseen ja sen edelleen kehittämiseen. Snellman on vuodesta 2017 alkaen vastannut Viljakauppa- sekä Öljykasvituotteet-liiketoiminnoista. Anu Ora johtaa jatkossa Pakastetuoteryhmää sekä Öljykasvituotteet-liiketoimintaa tavoitteenaan niiden kannattavan kasvun varmistaminen tuotekehityspanostuksin, kansainvälistä kauppaa kasvattamalla ja merkittävien investointien läpiviennillä. Ora on vuodesta 2015 vastannut Ruokaratkaisut-liiketoiminnasta. Tuoretuoteryhmän ketteryyttä lisätään ja tulosvastuullista roolia vahvistetaan osana sen käynnissä olevaa rakennemuutosta vähittäiskauppaa ja ammattikeittiöitä palvelevaksi kumppaniksi. Vuodesta 2018 Tuoretuoteryhmän johtajana toiminut Leena Helminen raportoi jatkossa suoraan toimitusjohtaja Juha Vanhaiselle. Tuoretuoteryhmän keskeiset tavoitteet ovat liiketoiminnan edelleen tehostuminen sekä kannattavuuden selkeä parantaminen. ”Roolien ja vastuiden muutoksilla lisäämme panostuksia Viljakauppa-liiketoiminnan ja Tuoretuoteryhmän toimintaedellytysten vahvistamiseen sekä kannattavuuden parantamiseen”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhainen. Uudet vastuut ja roolit astuvat voimaan 17.1.2019. Snellman, Ora ja Helminen jatkavat Apetit Oyj:n johtoryhmän jäseninä ja he raportoivat toimitusjohtaja Juha Vanhaiselle. Muutoksilla ei ole vaikutusta Apetit Oyj:n raportointisegmentteihin.Apetit OyjLisätietoja:Juha Vanhainen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00 Apetit on kasvisten ykkönen, vahvasti kotimaiseen ruoan alkutuotantoon toimintansa perustava elintarvikeyhtiö. Luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla terveellisiä, maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja. Lisäksi jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä ja rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi sekä käymme viljakauppaa kansainvälisesti. Haluamme olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Apetitin liikevaihto vuonna 2017 oli 312 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä keskimäärin 557. Lue meistä lisää osoitteessa apetitgroup.fi.

HK Sininen Lenkki® - klassikon synty

Helsingin Kauppiaat Oy valmisti ensimmäiset lenkkimakkaransa irtomyyntiin, kuten 1950-luvun lopussa oli tapana. Lenkkimakkaran valmistus oli tuolloin ja vielä 1960-luvun alkupuolellakin pitkälti käsityötä ja kuori luonnonsuolta. Makkaranteko oli hidasta – ja lopputuotteen hinta sen mukainen. Kansallisruokaa lenkki ei vielä tuolloin ollut. Innovaatio kääntää lehden makkarahistoriassa Uutta makkarateknologiaa oli tarjolla ulkomailla ja kehitystä seurattiin Suomessakin. Keskeinen innovaatio oli Naturin-kuori, jonka raaka-aine on eläinperäinen sidekudosvalkuainen. Se sopii kestävyytensä vuoksi teolliseen tuotantoon hyvin. HK:n tuore makkaramestari Urho Hirvonen, jota pidetään HK Sinisen Lenkin isänä, otti sen käyttöön vuonna 1963. Makkaran päät sidottiin käsin ja päähän kiinnitettiin tuotesinetti eli plommi, jossa oli tuotteen laatunimi. Käsin sitominen loppui, kun HK:lle hankittiin klipsikoneita eli suljinlaitteita.   Menestysbrändi syntyi kansan suussa Valmistusteknologian kehittymisen myötä lenkkimakkaran myynti alkoi kuitenkin kasvaa. Helsingin Kauppiaat vastasi kysyntään ja toi markkinoille kaksi makkaralaatua: Lenkkimakkaran ja Kiuasmakkaran. Silloinen elintarvikeasetus määräsi, että makkarassa on oltava tieto sen laadusta ja valmistajasta. Koska tuotesinettiä ei enää ollut, HK ratkaisi asian painamalla tekstin ”Lenkkimakkara” sinisellä suoraan lenkin Naturin-kuoreen. Kiuasmakkaraan tuli teksti ”Kiuaslenkki” ensin valkoisella, myöhemmin punaisella. Ja eipä aikaakaan, kun kauppiaat jo lyhensivät nimen ja tilasivat HK:lta ”Sinistä” ja ”Punaista”. Tavan omaksuivat nopeasti myös kuluttajat. Menestysbrändi oli syntynyt. Perinteinen maku Klassikon reseptissä raaka-aineet ovat jonkin verran vaihdelleet ajan muutosten mukana. Alkuvaiheessa käytettiin hevosen- ja naudanlihaa, kun taas nyky-Sinisen pääasiallinen raaka-aine on sianliha. Myös Sinisen Lenkin rasva- ja suolaprosentteja on laskettu ajan saatossa nykyajan terveysvaatimusten mukaisesti. Sinisen mausta on aina oltu tarkkoja. Kun Urho Hirvosen aikaan makkaramestari arvioi mausteannostuksen määrää raakaa makkaramassaa maistamalla, tulevat mausteseokset nyt valmiina maustetoimittajalta ja ne lisätään tietokoneen ohjaamina makkaran massaan. Koko Suomen perusruokaa 1970-luvun taitteen rajun maaltamuuton myötä kasvoi myös Sinisen Lenkin kysyntä voimakkaasti. Menekkiä lisäsi entisestään vakuumipakkauksiin siirtymisen ansiosta parantunut säilyvyys. Mitä perheenemännät sitten tarjosivat nälkäiselle jälkikasvulle ja puolisolle? Makkarakastiketta, makkarakeittoa, uunimakkaraa ja makkarapyttipannua. Helppoa, nopeaa ja maukasta ruokaa makkarasta, joka oli valmistettu ”lihaa säästämättä, laadusta tinkimättä”. ”Ikiaikainen” lienee kuitenkin tapa nauttia Sinistä kylmänä suoraan paketista. Sinapilla tai ilman. Perinteinen uunimakkara 2-4 annosta / 30 minuuttia 1 pkt HK Sininen Lenkki® Perinteinen 580 g 100 g kerma- tai emmental juustoa Kuori makkarat ja tee niihin viiltoja. Viipaloi juusto ja täytä viillot juustoviipaleilla. Paista uunimakkarat 175 asteisessa uunissa noin 20 minuuttia, kunnes juusto on sulanut ja makkara kunnolla paistunut. Tarjoa uunimakkara perunamuusin, pikkelikurkkujen, ruskistettujen punasipulilohkojen ja hyvän sinapin kera.  Perinteinen pyttipannu 4 annosta / 30 minuuttia 1 pkt HK Sininen Lenkki® Perinteinen 580 g 1 iso sipuli 500 g keitettyjä perunoita (esimerkiksi edelliseltä päivältä jääneitä) 4 kananmunaa 2 rkl voita suolaa rouhittua mustapippuria Kuori ja leikkaa makkarat puolikuun muotoisiksi paloiksi. Silppua sipuli ja leikkaa perunat suupaloiksi. Paista makkarat, perunat ja sipuli voissa valurautapannulla kauniin värisiksi. Mausta suolalla ja mustapippurilla.Paista lisäksi häränsilmäkananmunat ja tarjoa pyttipannu paistettujen munien ja suolakurkkujen kera.  HK Sininen Lenkki® -valikoimassa on neljä varianttia: -         HK Sininen Lenkki® Perinteinen - on sarjan kiistaton klassikko ja kaikkein suosituin -         HK Sininen Lenkki® Juhla - lihapitoisuus on korkeampi kuin sarjan muilla varianteilla (63 %) -         HK Sininen Lenkki® Juusto - sisältää 5,5 % juustoa -         HK Sininen Lenkki® Kevyt - sisältää rasvaa vain 10 % Historialähteet: Haapio Markku: Sininen Lenkki ja kymmenen mestaria (Otava 2003) Haapio Markku: Sininen Lenkki 50 ja mestarien makkarareseptit (Otava 2013)Puro Laura, Åberg Veijo: Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä (Edita 2012)

SabriScan loi uniikin bisnesmallin – disruptoi globaalia muottiteollisuutta ja kiihdyttää kasvua

SabriScan Oy on näiden autojättien Tier1, eli ykkösketjun valmistajien kuten Valeon, Hellan ja Schiefferin muottitoimittaja. SabriScan toimittaa muotteja kansainvälisesti ja murtaa kansainvälisen muottitoimialan toimintatapoja, eli disruptoi niitä. Disruptoijan rooli on globaalissa konepajateollisuudessa erittäin harvinainen. ”Viime vuodet ovat osoittaneet, että alalla ainutlaatuinen bisnesmallimme toimii. Myynnin ja liikevaihdon kasvu johtaa merkittävään kasvu- ja kannattavuusloikkaan vuonna 2019. Kahdessa vuodessa ostavien asiakkaiden määrä on 3-kertaistunut ja tilauskanta on vahva. Nyt tarvitaan vain vähän lisäbuustia, jotta asiakasmäärä kasvaa edelleen”, sanoo Kokkonen. Asiakkaat tulevat kansainvälisiltä autovaloteollisuus- ja muilta muottimarkkinoilta, kuten sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta sekä kuluttajatuotebisneksestä. SabriScan Oy:n bisnesmalli on skaalautuva, eli myös kannattavuus nousee myyntiä kasvattamalla. Toimintamalli perustuu globaaliin toimitukseen, paikalliseen asiakaspalveluun, lean-menetelmillä korkeatasoiseksi hiottuun laatuun, toimitusvarmuuteen, insinööriosaamiseen sekä mittavaan valmistuskapasiteettiin. SabriScan Oy:n myynti kasvoi viime vuonna yli 50 prosentilla 8,7 miljoonaan euroon. Riihimäen korkean osaamisen konepajan lisäksi asiakkaita palvelevia tytäryhtiöitä on Intiassa ja Romaniassa. SabriScan on kevään aikana menossa myös Ruotsin markkinoille ja Marokossa aukeaa tytäryhtiö. Valmistuskapasiteettia on Kiinassa runsaasti ja se riittää nopeaan kasvuun. Tavoitteena on 4-kertaistaa myynti. Pitkällä tähtäyksellä yritys pyrkii jopa 12 prosentin liikevoittoon, joka olisi alan huipputasoa. ”Noin 2/3 liikevaihdosta tulee Suomesta, mutta tavoitteena on, että yli puolet liikevaihdosta tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Myös kotimaan bisneksen haluamme jatkuvan merkittävänä”, sanoo Kokkonen.

Autoliitto vetoaa liikkumisen vapauden puolesta

Autoliiton edeltäjäjärjestön, Autoklubin, perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta marraskuussa 2019. Vaikka sataan vuoteen mahtuu paljon muutosta, on Autoliiton ydintehtävä eli autoilijoiden etujen valvominen pysynyt samana. Auto ei ole enää harvojen luksustuote, vaan tavallisten ihmisten arjen mahdollistaja. Autoliitto keräsi viime syksynä suomalaisilta tarinoita siitä, mihin he tarvitsevat autoa. Kyselyn suosio yllätti, sillä tarinoita kertyi lähes kolme tuhatta. Ylivoimaisesti suurin osa kertoi tarvitsevansa autoa työssäkäyntimatkoihin ja muuhun välttämättömään asiointiin, kuten lasten hakemiseen ajoissa päiväkodista, kauppamatkoihin ja omien ikääntyneiden vanhempien asioiden hoitamiseen. ”Autoa käyttävät aivan tavalliset työssäkäyvät ihmiset arjen asioihin, joiden hoitaminen ei käytännössä ilman autoa onnistu. Silmiinpistävää oli myös se, että auton käyttötarve ei rajoitu maaseudulle, kuten monesti annetaan ymmärtää. Auto on ylivoimainen kulkuneuvo pääkaupunkiseutua myöten varsinkin asiointimatkoja yhdisteltäessä”, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen toteaa. Viime aikoina eri tahoilta on tullut esityksiä, joiden mukaan autoilua pitäisi hankaloittaa ja tehdä siitä kalliimpaa, jotta ihmiset siirtyisivät käyttämään muita kulkumuotoja. Autoliiton mielestä tämä on väärä lähestymistapa. ”Ihmiset valitsevat aina itselleen parhaiten sopivan kulkumuodon. Valintaan vaikuttaa kustannusten lisäksi, saatavuus, joustavuus, matka-aika, turvallisuus ja moni muu asia. Henkilöautoilua ei pidä keinotekoisesti hankaloittaa, jotta ihmiset siirtyisivät käyttämään itselleen huonommin soveltuvaa kulkumuotoa. Meidän ei pidä tahallaan kurjistaa Suomessa asumista, työskentelemistä ja yrittämistä”, Nieminen painottaa. Autoliitto kerää juhlavuotensa aikana nimiä vetoomukseen, jonka allekirjoittaneet edellyttävät, että kansalaisilla olisi jatkossakin mahdollisuus valita vapaasti parhaiten sopiva liikkumismuotoa, jotta autoilun kustannuksia ei kohtuuttomasti nosteta, ja että autoilun sujuvuutta ei heikennetä ja matka-aikoja pidennetä tarkoitushakuisesti. Vetoomuksen voi allekirjoittaa osoitteessa www.autoliitto.fi/vetoomus sekä juhlavuoden tapahtumissa, joissa Autoliitto on mukana. Ensimmäisenä tapahtumana on tänään alkavat Matka 2019 -messut Helsingissä. Tapahtumissa nimiä kerätään myös vuosimallin 1972 Kupla-Volkkariin. ”Autoilijoiden edunvalvontaa tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan Autoliiton satavuotisen historian aikana”, Nieminen sanoo. Lisätietoja: Autoliitto, Jukka Tolvanen, viestintäpäällikköPuh. 040 751 1173, jukka.tolvanen(at)autoliitto.fi

Markkinoinnin kohdentaminen, asiakkaiden osallistaminen, ostoihin kannustaminen – tässä 5 digitrendiä, jotka ovat tutkitusti pinnalla juuri nyt

  Markkinointiviestintä on yhä kohdennetumpaa Suomen Digimenestyjät 2019 -tutkimuksen mukaan yritykset paitsi toteuttavat aiempaa enemmän markkinointiviestintää, myös kohdentavat entistä enemmän näyttömainontaa niille kuluttajille, jotka ovat aiemmin käyneet yrityksen verkkosivuilla. Tutkimusotoksessa tällainen digimarkkinoinnin kohdentaminen on lähes tuplaantunut viime vuodesta.   Asiakkaiden osallistaminen yleistyy Pelien, kilpailujen ja arvontojen määrä on tasaisessa kasvussa. Niitä järjesti digikanavissaan tänä vuonna 43 % tutkituista suomalaisyrityksistä. Edellisvuonna osuus oli 7 prosenttiyksikköä pienempi, ja myös viime ja sitä edellisen vuoden erotus on 7 prosenttiyksikköä. Lisäksi crowdsourcingia verkkosivuillaan toteutti jo 31 % tutkituista yrityksistä. Vuotta aiemmin luku oli 19 %.   Trendikatsauksien ja ajatuksia herättävien kirjoitusten määrä kasvaa Tänä vuonna jo 82 % tutkituista suomalaisyrityksistä julkaisi digikanavissaan trendikatsauksia ja mielipidekirjoituksia, kun viime vuonna luku oli 69 %. Kaksi vuotta sitten vain kolmasosa yrityksistä teki tämänkaltaista rikasta sisällöntuotantoa, eli kasvu on ollut erittäin nopeaa.   Yhteistyön määrä yritysten välillä lisääntyy Yli kolmannes (34 %) suomalaisyrityksistä tarjoaa tai suunnittelee tarjoavansa avointa dataa kumppaniyritysten käyttöön. Tämä luku on yli tuplaantunut viime vuodesta (14 %). Datan jakamisen avulla yritykset pyrkivät hyödyntämään kumppaneita yhä parempien ja laajempien palvelukokemuksien rakentamiseksi asiakkailleen.   Ostamiseen kannustetaan entistä tehokkaammin Tuotteita voi yhä useammin ostaa suoraan suomalaisyritysten Facebookista. Kasvu on ollut huimaa: tällaisen mahdollisuuden tarjoaa 37 % tutkituista suomalaisyrityksistä, mikä on 32 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuosi sitten. Kaksi vuotta sitten prosenttiosuus oli nolla, koska kyseistä ominaisuutta ei ollut Facebookissa vielä silloin. Myös ostoon kannustavat call-to-action-painikkeet ovat yleistyneet. Tänä vuonna jo yhdeksän kymmenestä yrityksestä hyödynsi CTA-painikkeita – viime vuonna luku oli 77 % ja sitä edellisenä vuonna 69 %.   Tutkimukseen pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan osoitteessa (trendit sivuilla 22-23): https://www.bearingpoint.com/en-fi/our-success/digital-leaders/

Suomi vetoaa aasialaisiin - jälleen uusi lentoyhtiö Kiinasta Helsinki-Vantaalle

Helsinki-Vantaan erinomaiset suorat yhteydet Kiinaan kasvavat entisestään ensi kevään ja kesän aikana, kun myös Juneyao Air avaa reitin Suomeen. Uusien suorien yhteyksien odotetaan kasvattavan kiinalaisten matkailijoiden määrää ja tarjoavan myös uusia matkailumahdollisuuksia Suomesta Kiinaan ja Aasiaan. Juneyao Air aloittaa suorat lennot Shanghain Pudongin lentoasemalta Helsinkiin kesä-heinäkuussa 2019. Päivittäiset lennot operoidaan uusilla Boeing 787 Dreamliner lentokoneilla. Juneyao Air on osa yksityistä Shanghai Juneyao Groupia, joka on yksi Kiinan sadasta suurimmasta yrityksestä. Juneyao Air on perustettu vuonna 2006 ja sen kotikenttä on Shanghai, josta on yhteydet yli 50 Kiinan kohteeseen ja useisiin kansainvälisiin kohteisiin. Juneyao Air on Star Alliance-lentoyhtiöallianssin partneri. - Kiinan ja Suomen välillä matkusti yli 550 000 matkustajaa vuonna 2018. Kiinan kohteet olivat Japanin jälkeen suosituimpia kaukokohteita. Juneyao Air on hieno lisäys Helsinki-Vantaalle ja tarjoaa kattavan reittiverkoston Kiinassa, sanoo Finavian reittikehityksestä ja Helsinki-Vantaan lentoasemasta vastaava johtaja Joni Sundelin. Tibet Airlines avaa Jinan-Helsinki reitin 8. huhtikuuta  alkaen kerran viikossa ja toukokuusta lähtien kaksi kertaa viikossa. Reitti lennetään Airbus 330 koneella. Tibet Airlinesin päätoimipiste on Tiibetin Lhasassa, lentoyhtiö on perustettu vuonna 2010. Lentoyhtiö aloitti säännölliset lennot heinäkuussa 2011 Airbus A319-koneilla. Uudet kiinalaiset lentoyhtiöt aloittavat lentoliikenteen Suomeen ensimmäisenä Euroopan kohteena. Uusien yhteyksien myötä ensi kesänä Helsinki-Vantaalta on 51 viikoittaista suoraa lentoa Kiinaan. Finavialla asiakaskokemus on strategian keskiössä ja olemme panostaneet paljon kiinalaismatkustajien palveluihin Helsinki-Vantaalla, jotta ensihetket Suomessa olisivat mahdollisimman sujuvat. Lue lisää palveluistamme. 

Ensimmäinen kurkistus uusiin Hyundai IONIQ hybrid ja plug-in -malleihin

Kuluvan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Hyundai lanseeraa uudistetut IONIQ hybridistä ja ladattavasta IONIQ plug-in hybridistä. Myös täyssähköinen Hyundai IONIQ electric uusitaan myöhemmin. Uusitut mallit sisältävät Hyundai SmartSense -turvallisuus- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät, eCall-hätäpuhelujärjestelmän, säädettävän hyötyjarrutuksen ja nykyaikaisen tieto-viihdejärjestelmän, joka on vakiovarusteena kaikissa korimalleissa. Myös ulkoasua ja sisustaa on uusittu. - Hyundai lanseerasi IONIQ-malliston kolme vuotta sitten, ja se on ollut olennainen askel yhtiön tavoitteissa olla edelläkävijä tulevaisuuden liikkumisessa. IONIQ on ekoautomallistomme sydän vielä useiden vuosien ajan, sanoo Hyundai Motor Europen tuote- ja markkinointijohtaja Andreas-Christoph Hofmann. Hyundai IONIQia on myyty lanseerauksestaan, vuodesta 2016, lähtien yli 60 000 kappaletta. Yhdessä polttokennoauto Hyundai Nexon ja uuden täyssähköisen Hyundai Kona electricin kanssa IONIQ tarjoaa verrattoman, asiakkaiden tarpeisiin vastaavan ekoautomalliston. Mukavan ja turvallisen matkanteon takaamiseksi IONIQ-malleissa on vakiovarusteena Hyundai SmartSense -järjestelmä. Edistyksellinen turvallisuuspaketti sisältää mm. törmäysvaroittimen (FCA/FCW), kaistavahdin (LKA) sekä kuljettajan vireystilan valvonnan (DAW). IONIQ saa uutta ilmettä ja mukavuutta sisätiloihinsa. Lisävarusteena tarjolla oleva 10,25 tuuman infotainment-järjestelmä on luokassaan ensimmäinen. Huippuluokan järjestelmä toistaa monipuolisesti hyödyllistä tietoa, toimii ääniohjauksella ja siinä on Android Auto ja Apple CarPlay -valmiudet sekä Hyundai LIVE -palvelu. Ulkoisesti IONIQ saa uutta mm. uusituilla etu- ja takapuskureilla. Täysin uusitut lisävarusteena tarjolla olevat led-ajo- ja takavalot huolehtivat niin näkyvyydestä kuin turvallisuudestakin. Hyundai on kuunnellut IONIQ-asiakkaidensa toiveita, ja tuo viiden aiemman ulkovärin lisäksi IONIQ-mallistoon tulee tarjolle kolme uutta ulkoväriä: Fluidic Metal, Electric Shadow ja Liquid Sand. Ympäristöä huomioidaan jatkossa aiempaakin paremmin, sillä uusi Hyundai IONIQ on varustettu maailman ensimmäisellä ”Green-zone Drive” -ajotilalla (GDM), joka automaattisesti optimoi auton tietyissä olosuhteissa käyttämään enemmän energiaa sähkömoottorilta polttomoottorin sijaan. Kuten innovatiivisessa Hyundai Konassa, vuonna 2019 esiteltävässä Hyundai IONIQissa on mm. mahdollisuus pysäyttää auto ohjauspyörän vasemmasta siivekkeestä, älykäs hyötyjarrutus sekä mahdollisuus käyttää auton toimintoja ‒ kuten esimerkiksi lämmitystä, sisätilan valaistusta ja radiota ‒ auton ollessa sammutettuna. Eco+-tila säästää jäljellä olevaa energiaa arvaamattomien hätätilanteiden varalle. Kansainvälisillä markkinoilla uutuus tuo tarjolle myös Bluelink®-palvelun. Uuden Hyundai IONIQ hybridin ja ladattavan plug-in-hybridin aikatauluja ja hintoja ei ole vielä vahvistettu.

Basware toimittaa hankinnasta maksuun -pilviratkaisun DNA:lle

Espoo, 17.1.2019 – Basware (Nasdaq: BAS1V ), maailman johtava verkottuneiden kilpailutuksesta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä innovatiivisten rahoituspalvelujen tarjoaja, on sopinut hankinnasta maksuun (P2P) -ratkaisun toimittamisesta SaaS-palveluna DNA:lle, joka on yksi Suomen johtavista teleoperaattoreista. Sopimus kattaa Basware P2P SaaS -ratkaisun lisäksi Basware Marketplacen ja Basware Network -palvelut, kuten Smart PDF, e-Orders, CloudScan ja laskutietojen omatoiminen tarkistus. Sopimus jatkaa yhtiöiden pitkäaikaista yhteistyötä. "Baswaren ja DNA:n yhteistyön jatkuminen kertoo paitsi molemminpuolisesta luottamuksesta yhtiöiden välillä, myös siitä, että DNA uskoo vakaasti Baswaren jatkuvatoimisten ja helppokäyttöisten ratkaisujen tukevan heidän digitalisointistrategiaansa", kertoo Jaakko Tuomi, Sales Executive, Basware. "Siirtymällä pilvipalveluihin DNA voi hyödyntää täysin Basware SaaS -ratkaisun kaikkia etuja, kuten uusimpien innovaatioiden automaattisia päivityksiä", hän jatkaa. Baswaren tarjoama edistynyt P2P-alusta on intuitiivinen ja helppokäyttöinen. Se tukee aitoja verkkomaksutapahtumia ja takaa, että suuri osa saaduista laskuista voidaan täsmäyttää hyväksyttyihin ostotilauksiin automaattisesti. "Basware P2P -alustan ansiosta DNA voi saavuttaa kustannussäästöjä, nopeuttaa työskentelyprosesseja ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuudet minimiin. Ratkaisu edesauttaa merkittävästi myös sisäisten ohjeistojen noudattamista", Jaakko Tuomi lupaa.  DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta.

Lappi japanilaisen romanttisen draamaelokuvan näyttämönä

40 henkinen kuvausryhmä saapui helmikuussa 2018 Japanista Suomeen tallentaakseen Lapin maisemat ja revontulet elokuvaan. Lisäksi kuvausryhmässä Kittilässä ja Kolarissa työskenteli yli 10 paikallista työryhmäläistä. Kuvauspaikkana alueella oli pääasiallisesti Levi, mutta kuvauksia tehtiin myös Ylläksellä, Pallaksella ja Kolarin rautatieaseman ympärillä. Elokuvaa kuvattiin Lapin lisäksi Helsingissä kesällä 2018. Elokuvan tuottaja Mr. Toshihisa Watai A-Filmsistä kertoo Suomen valikoituneen elokuvan kuvauspaikaksi jo käsikirjoitusvaiheessa, ja pääsyy pohjoisen kuvauslokaation valintaan olivat juurikin revontulet. Levin Matkailu Oy ja House of Laplandissa toimiva Lapin elokuvakomissio ovat olleet tuotannon apuna alusta lähtien, muun muassa kuvauspaikkojen, paikallisten työryhmäläisten ja palveluntarjoajien löytämisessä. Tuotantoryhmä viipyi Lapissa noin kolmen viikon ajan käyttäen runsaasti paikallisia palveluita. Finnair toimi tuotannon yhteistyökumppanina ja tuotanto sai Business Finlandin hallinnoimaa av-alan tuotannoille suunnattua kannustinrahaa. Helsingissä tuotannon yhteistyökumppanina on Helsinki Marketing. ”Japanilaiset harrastavat paljon elokuvamatkailua eli matkustusta suosittujen elokuvien kuvauspaikoille”, kommentoi Levin matkailun markkinointijohtaja Maija Palosaari, joka odottaa elokuvan tukevan sekä Suomen että Levin matkailumarkkinointia Japanissa. ”Tämä on hieno mahdollisuus Leville saada näkyvyyttä Japanissa sekä kasvattaa japanilaisten matkailijoiden määrää alueella”. Elokuvan suomalaiset yhteistyökumppanit järjestävät Suomessa elokuvan ensi-iltanäytökset maanantaina 21.1. (Helsinki) ja tiistaina 22.1. (Levi). Ensi-illoissa ovat mukana elokuvan tuottaja Mr. Toshihisa Watai ja elokuvan ohjaaja Mr. Hashimoto. Ensi-iltojen yhteydessä järjestetään myös mediamatka japanilaiselle medialle. Pääpainona mediamatkalla ovat elokuvan kuvauslokaatiot sekä revontulet. Elokuvan Japanin ensi ilta on 1. helmikuuta. Helsinki Marketing, Levin Matkailu, Finnair ja Visit Finland järjestävät Tokiossa 5. helmikuuta tilaisuuden, jonne kutsutaan japanilaisia matkanjärjestäjiä sekä median edustajia katsomaan elokuvaa ja tutustumaan Levin ja Helsingin matkailutarjontaan.

Kiertotalous kouluihin – Martela tuo tarjolle oppimisympäristön palveluna

· Oppimisympäristön palvelumalli auttaa uudistamaan oppilaitoksia ja hallitsemaan kokonaiskustannuksia · Palvelumallissa tilat ovat aina optimaaliset jatkuvan kehitystyön avulla ja vanhat kalusteet jatkavat elinkaartaan muissa kohteissa · Martelan asiantuntijat ovat tavattavissa Educa-messuilla osastolla 6d48 Tiedotusvälineille 17.1.2019 Martela laajentaa palvelumalliaan toimistoista kouluihin ja tuo uuden oppimisympäristö palveluna -ratkaisunsa (Learning Environment as a Service) tarjolle Suomessa. Joustavaa reagointikykyä ja kustannusten ennakoitavuutta oppilaitoksille tarjoava hankintamalli on esittelyssä Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa 25.–26. tammikuuta. Suomalainen opetus- ja koulutusjärjestelmä on muutoksen keskellä. Uudet opetussuunnitelmat ja kansalaisten odotukset vaativat yhä yksilöllisempiä opetusmuotoja. Oppiminen halutaan viedä luokkahuoneesta koulun kaikkiin tiloihin ja ympäristöön, ja samalla halutaan ottaa oppilaitosten käyttäjät mukaan oppimisympäristön jatkuvaan kehittämiseen. Kaikki tämä lisää tarvetta muokata oppimisympäristöjä joustavasti ja käyttäjälähtöisesti. "Opetusmuotojen uudistaminen avaa upeita mahdollisuuksia, mutta pedagogiikan päivittäminen edellyttää usein myös puitteiden eli oppimisympäristöjen modernisointia. Auttaaksemme oppilaitoksia kehittämään toimintaansa lanseeraamme nyt oppimisympäristö palveluna -kokonaisratkaisun, jonka olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa palvelumuotoilun menetelmin”, sanoo Martelan Offering Manager Eerikki Mikkola. Perinteisesti kunnat ovat hankkineet oppimisympäristönsä suunnittelun projektina ja ostaneet kalusteet omaksi. Kustannusten vuoksi uudistuksia on saatettu lykätä, vaikka käyttäjien tarpeet edellyttäisivät jo selkeää muutosta. "Kukaan ei osaa tarkasti ennustaa, miltä tulevaisuuden oppimistilan pitäisi näyttää viiden tai kymmenen vuoden päästä. Siksi palvelumallissa aito käyttäjäkokemus ja oppimisympäristön käyttöä koskeva data nostetaan jalustalle ohjaamaan jatkuvaa suunnittelu- ja kehitystyötä, joka huomioi tarpeiden muutokset vuodesta toiseen", Mikkola jatkaa. Paras mahdollinen oppimisympäristö Oppimisympäristö palveluna -ratkaisu perustuu kiertotalouteen ja Martelan Waste Nothing -elinkaariajatteluun. Oppilaitosten käytetyt kalusteet lähtevät kiertoon ja löytävän Martelan avulla uuden kodin – ja samalla tilalle tulee tarpeeseen vastaavat kalusteet, jotka voivat myös olla käytettyjä. "Ajan myötä lopulta aina käy niin, että kerran hankitut kalusteet eivät enää sovellu uusiin vaatimuksiin. Palvelumalliin siirryttäessä me voimme lunastaa nämä kalusteet takaisin ja esimerkiksi myydä eteenpäin Martela Outletin kautta. Kaikki kalusteet voidaan myös vuokrata, mikä tekee opetussektorin budjetoinnista helpommin ennakoitavaa", Martelan oppimisympäristöistä vastaava Business Manager Henna Immonen sanoo. Sari Rautio on tehtävässään Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja Sitran vanhempana neuvonantajana pohtinut paljon kestävää kehitystä ja kaupunkien roolia muutoksen tekijänä. ”Koulut ja julkiset tilat ovat avainasemassa nuorisomme kestävän tulevaisuuden takia. Sen sijaan, että kuormitetaan luontoa ja kuntien kukkaroa hankkimalla aina uutta ja heittämällä vanhat tavarat pois, asioita on mietittävä koko elinkaaren kannalta. Viisaassa kunnassa kiertotalouden täytyy olla osana oppilaitoksen arkea. Kunnat ja kaupungit ovat hyvin oppineet jo liisaamaan tietotekniikkaa ja autoja. Kaupungin tehtävä on olla edelläkävijä, ja siihen tarvitaan hyviä kumppaneita”, Rautio toteaa. Martelan asiantuntijat tavattavissa Educa-messuilla Martela on aiempien vuosien tapaan vahvasti mukana Educa-messuilla. Martela esittelee osastollaan 6d48 paljon uutuustuotteita oppimisympäristöihin. Martela on kalustanut myös Educa-messujen Tulevaisuuden luokkahuoneen, osastolla 6m2. Siellä Martelan asiantuntijat kertovat perjantaina klo 11 ja lauantaina klo 13, kuinka toteutetaan käyttäjälähtöinen oppimisympäristö. Lauantaina Taito-lavalla työympäristöasiantuntija Eeva Terävä, Head of Workplace Development puhuu työ- ja oppimisympäristöjen muutosten johtamisesta klo 14.30. Median edustajat ovat tervetulleita Martelan osastolle tutustumaan tuotteisiin ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa.

Basware julkistaa tilinpäätöstiedotteen vuodelle 2018 torstaina 31.1.2019 klo 08:45

Basware Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2018 julkistetaan torstaina 31.1.2019 klo 08:45. Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.basware.com/fi. Basware järjestää analyytikoille ja lehdistölle tiedotustilaisuuden, jossa yhtiön toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen ja talousjohtaja Niclas Rosenlew kommentoivat edellisen neljänneksen tapahtumia ja tuloskehitystä. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast lähetyksenä tai puhelinkonferenssin kautta. Videotallenne tilaisuudesta tulee saataville pian tapahtuman jälkeen.Aika: Torstai 31.1.2019 klo 11:00Paikka: Glo Hotel Kluuvi (Kluuvikatu 4, 2. krs.), HelsinkiVideowebcast ja puhelinkonferenssi rekisteröityminen: https://basware.videosync.fi/2018-financial-statements Puhelinkonferenssin numerot: Suomi: +358 981 710 310Ruotsi: +46 856 642 651Iso-Britannia: +44 333 300 0804Yhdysvallat: +16 319 131 422 PIN: 58784810# Ilmoittautumiset analyytikoiden ja lehdistön tiedotustilaisuuteen: ir@basware.com Basware Oyj Vesa TykkyläinenToimitusjohtaja Niclas RosenlewTalousjohtaja  Lisätietoja: Ben Selby, VP IR & Treasury, Basware OyjPuh. 050 305 8077, ben.selby@basware.com Basware:Basware  (Nasdaq: BAS1V) on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen sekä lisäarvopalveluiden tarjoaja. Autamme kaikenkokoisia organisaatioita tehostamaan talousohjaustaan. Baswaren kaupankäynti- ja rahoitusverkosto yhdistää yrityksiä yli 100 maassa eri puolilla maailmaa. Basware on maailman suurin avoin yritysverkosto, joka tarjoaa skaalautuvuutta liiketoiminnan kasvattamiseen sekä ratkaisut talousprosessien yksinkertaistamiseen ja virtaviivaistamiseen. Pienet ja suuret yritykset ympäri maailman saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä, entistä joustavammat maksuehdot, tehokkuutta ja tiiviimmät liiketoimintasuhteet toimittajiensa kanssa. Lue lisää: https://investors.basware.com/fi. Seuraa Baswarea Twitterissä @BaswareFinland ja osallistu keskusteluun LinkedIn issä, Facebookissa  ja blogissa .

Kaivostoiminta tehostuu uusien sensori-innovaatioiden avulla

Uusien röntgen- ja 3D-kuvantamisteknologiaan perustuvien sensorien sensorifuusiolla parannetaan mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja tehostetaan arvometallien erottelua. VTT koordinoi sensorikehitystä yhdessä yritysten, kansainvälisten tutkimusinstituuttien sekä kaivosalan yhteisöjen kanssa X-Mine EU-projektissa.   EU-komissio on myöntänyt 9,3 miljoonan euron rahoituksen VTT:n koordinoimaan kolmivuotiseen X-Mine H2020-projektiin, jonka tavoitteena on kehittää kaivosten tarpeisiin uutta mittausteknologiaa sekä kairatankojen analysointiin että malmin arvomineraalien lajitteluun. Samalla X-Mine projekti tukee tehokkaampaa kaivosten mineraalivarojen 3D-mallinnusta ja parantaa arvomineraalien talteenottoa. Projektissa yhdistetään eri sensorikehittäjien tuotteita kaupalliseen malmin erotuslaitteistoon ja pyritään saavuttamaan sensorifuusio, jonka avulla saadaan eroteltua talteen malmin joukosta kiviaines, jossa on matalia mineraalimääriä. Projekti on saavuttanut puolen välin vuodenvaihteessa ja etenee vaiheittain sekä kairasydän-analysaattoreiden että malmin erotuslaitteistojen pilotointiin kaivoksilla kevään 2019 aikana. Projektissa on vuoden 2018 lopulla otettu käyttöön jo kaksi kairasydän-analysaattoria Kreikan ja Ruotsin kaivoksilla, ja lisäksi malmin erottelulaitteiston uusia sensoreita testataan parhaillaan sekä erotusalgoritmeja kehitetään. Hankkeeseen osallistuu maailmanlaajuisesti 15 tutkimus- ja yrityskumppania.    Figure 1. a) Projektissa mukana olevat konsortion osapuolet, b) Konsortion jäseniä Puolan Kety:ssä tutustumassa malmin erotuslaitteiston kehitykseen Comex:n järjestämässä esittelytilaisuudessa. Projekti tarjoaa osallistuville tutkimuslaitoksille ja yrityksille mahdollisuuden kehittää sensoreihin pohjautuvia ratkaisuja kaivosteollisuudelle yhdessä malmivarantojen hyödyntämisen, mineraalituotannon sekä geologisen kartoittamisen erikoisasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena konsortiolla on aikaansaada ratkaisuja tehokkaaseen malmivarojen käyttöönottoon sekä malmin louhinnan sivuvirtojen pienentämiseen. Kokonaisuudessaan projektin odotetaan vähentävän kaivostoiminnan ympäristökuormitusta vähentämällä sekä malmin jatkokäsittelyn, että kemikaalikäsittelyiden tarvetta arvokkaiden mineraalien ja metallien talteenotossa. Lisäksi pyritään pienentämään kaivostoiminnan tuotantokustannuksia. X-Mine -projektissa kehitetään ja pilotoidaan kahta laiteprototyyppiä kaivosten tarpeisiin. Mineraalivarantojen arvioimiseksi kaivokset kairaavat kalliosta materiaalia, joista analysoidaan malmivarannon sijoittumista ja mineraalimääriä. Malmin etsinnän tehostamiseen projektissa kehitetään laitteistoa, jolla päästään kuvaamaan kairatankoja tuotantopaikalla hyödyntämällä aiempaa herkempää röntgen fluoresenssiin perustuvaa kerroskuvausta sekä koostumusanalyysiä. Kairatankojen analysointi ja kuvaus tuotantopaikalla nopeuttaa kaivosten malmivarantojen arviointia.    Figure 2. a) Orexplore yrityksen kehittämä kaivosten kairatankojen analysointilaitteisto b) Comex:n tutkimusympäristöön rakennettava malmin erotuksen laiteprototyyppi. Lisäksi projektissa parannetaan malmin automaattisen lajittelusysteemin toimintaa luomalla sensorifuusio, jolla yhdistetään projektissa kehitettävien herkkien sensorien linjastolla tapahtuva röntgen transmissiokuvaus, röntgen fluoresenssikuvaus ja kolmiulotteinen kamerakuvaus nopeaan tulosanalyysiin tehokkaiden algoritmien avulla. Tehostunut malmin erotus parantaa resurssitehokkuutta ja kaivosten kannattavuutta sekä vähentää ympäristön kuormitusta. Projektille myönnettiin rahoitus Horizon2020 instrumentilta – EU:n tutkimus- ja kehitysohjelmasta, jossa eurooppalaista tutkimusta rahoitetaan yhteensä 80 miljardilla eurolla 7 vuoden aikajänteellä (vuodesta 2014 vuoteen 2020). EU:n H2020 rahoitusohjelma tavoittelee läpimurtojen, keksintöjen sekä uusien innovaatioiden siirtämistä tutkimusvaiheesta kaupallisiksi tuotteiksi. Projektin kokonaisbudjetti kolmelle vuodelle on 11,9 M€, josta Euroopan Unioni rahoittaa 9,3 M€. X-Mine -projektia viedään eteenpäin kansainvälisellä yhteistyöllä, jossa ovat mukana tutkimuslaitokset Suomesta (VTT), Ruotsista (Uppsala University, Geological Survey of Sweden) ja Romaniasta (Institutul Geologic Al Romaniei) sekä sensoreita ja laitteita valmistavat yritykset Suomesta (Advacam Oy), Puolasta (Antmicro Sp. z o. o. sekä Comex Polska Sp. z o. o), Tšekin tasavallasta (Advacam s.r.o.) ja Ruotsista (Orexplore AB). Lisäksi mukana ovat loppukäyttäjinä kaivokset Bulgariasta (Assarel Medet Jsc.), Kreikasta (Hellas Gold S.A.), Kyprokselta (Hellenic Copper Mines Ltd), Ruotsista (Lovisagruvan AB) ja kaivostoimintaa tukevat järjestöt Bergskraft Ruotsista sekä Swick Mining Services Ltd Australiasta. Lisätietoja projektista: www.xmine.eu Yhteystiedot: Projektipäällikkö: Janne Paaso, VTT, janne.paaso@vtt.fi Puh: +358 40 070 7052 Projektikoordinaattori: Jouko Malinen, VTT, jouko.malinen@vtt.fi, Puh: +358 405450893 Viestintävastaava: Stefan Sädbom, Bergskraft, Ruotsi, stefan.sadbom@bergskraft.se Puh: +46 70 27 327 87

Itä-Suomen yliopiston tutkijoita jälleen maailman siteeratuimpien joukossa

Clarivate Analytics -yhtiön ylläpitämälle maailman siteeratuimpien tutkijoiden listalle valitut huippututkijat edustavat maailman parasta yhtä prosenttia tieteellisten julkaisujensa saamien viittausten määrässä Web of Science -tietokannassa. Vuonna 2018 listalle valittiin noin 6 000 tutkijaa koko maailmasta. Itä-Suomen yliopistosta siteeratuimpien tutkijoiden listalle ovat päässeet professorit Markku Laakso, Johanna Kuusisto, Ari Laaksonen, Douglas R. Worsnop ja apulaisprofessori Amit Bhatnagar. He lukeutuvat viitatuimpaan yhteen prosenttiin, eli maailman vaikutusvaltaisimpiin tutkijoihin julkaisujensa saamien viittausmäärien perusteella.  Itä-Suomen yliopistosta professori Markku Laakso ja professori Johanna Kuusisto kuuluvat maailman siteeratuimpiin tutkijoihin molekyylibiologian ja genetiikan alalla, professori Ari Laaksonen ja professori Douglas R. Worsnop geotieteiden alalla. Apulaisprofessori Amit Bhatnagar on siteeratuimpia tutkijoita uudessa monitieteisessä kategoriassa. Sisätautiopin professori Markku Laakso on maailman johtavia tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkijoita. Laakson tutkimuksissa käytetään useita erilaisia lähestymistapoja tyypin 2 diabeteksen ja insuliiniresistenssin geneettisten taustatekijöiden selvittämiseksi. Hän johtaa metabolisten sairauksien tutkimusta Itä-Suomen yliopiston strategisiin kansainvälisen huipputason tutkimusalueisiin kuuluvassa Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet -kokonaisuudessa. Laakso on toiminut kaksi kautta akatemiaprofessorina ja hänen tutkimusryhmänsä on mukana Suomen Akatemian Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikössä. Sisätautiopin professori Johanna Kuusiston tutkimukset valaisevat paksuntavan sydänlihassairauden omaleimaista geneettistä tastaa suomalaisilla sekä taudin syntyä, piirteitä ja kulkua. Tautia tutkitaan muun muassa kansallisessa FinHCM-tutkimuksessa ja Suomen Akatemian rahoittamassa CardioPath -hankkeessa, joita Kuusisto johtaa. Toisena Kuusiston tutkimuskohteena ovat ateroskleroottisen valtimotaudin uudet biomarkkerit. Kuusisto on mukana Itä-Suomen yliopiston Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet –huippututkimuskokonaisuudessa. Ympäristöfysiikan professori Ari Laaksonen on myös Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja. Laaksonen on aikaisemmin johtanut Itä-Suomen yliopistossa aerosolifysiikan tutkimusryhmää ja ollut mukana pohjoismaisissa ja Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköissä tutkimuskohteenaan erityisesti ilmakehän hiukkasmuodostus sekä pienhiukkasten, pilvien ja ilmaston vuorovaikutus. Dr. Douglas R. Worsnop on Aeoridyne Researchin varajohtaja ja Aerosol & Cloud Chemistry - tutkimuskeskuksen johtaja. Hän toimii myös tutkijana Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella, Ilmatieteen laitoksella ja Helsingin yliopistossa. Worsnopin tutkimus keskittyy pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen analysointiin ja siihen tarvittavien massaspektrometrien kehittämiseen. Apulaisprofessori Amit Bhatnagar Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitokselta keskittyy tutkimusryhmineen uuteen mikrolevätutkimukseen. Siinä tavoitteena on jätevesien puhdistaminen mikrolevän avulla, ravinteiden talteenotto ja mikroleväbiomassan hyödyntäminen bioenergian valmistuksessa. Bhatnagarilla on taustallaan mittava kansainvälinen ura tiedemaailmassa. Lisätietoja: Yhteystiedot yliopiston puhelinluettelosta http://www.uef.fi/fi/yhteystiedot Clarivate Analytics, https://clarivate.com/

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 17.1.2019 klo 16.15 Nokian Renkaat on vastaanottanut 17.1.2019 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Janus Henderson Group plc:ltä, jonka mukaisesti yhtiön välillinen osakeomistus Nokian Renkaista laski alle 5 %:n rajan 16.1.2019 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Janus Henderson Group plc:n osuus ilmoituksen mukaan: +--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+| |% osakkeista |% osakkeista ja |Yhteen- |Kohdeyhtiön|| |ja äänistä |äänistä |laskettu %|osakkeiden || |(A:n |rahoitusvälineiden|-osuus |ja äänten || |yhteismäärä) |kautta |(A+B)  |kokonais- || | |(B:n yhteismäärä) | |määrä |+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+|Osuus liputusrajan |Alle 5 % |n/a |Alle 5 % |138 065 719||saavuttamisen tai | | | | ||rikkoutumisen | | | | ||jälkeen  | | | | |+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+|Edellisessä |5,00% |n/a |5,00 % | ||liputusilmoituksessa| | | | ||ilmoitettu osuus  | | | | |+--------------------+-------------+------------------+----------+-----------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: A: Osakkeet ja äänet: +-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|Osakesarja/ |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja||osakelaji |äänten |äänten |äänten % |äänten % ||ISIN-koodi  |lukumäärä  |lukumäärä  |-osuus  |-osuus  |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+| |Suora |Välillinen |Suora |Välillinen || |(AML 9:5)  |(AML 9:6 ja |(AML 9:5)  |(AML 9:6 ja || | |9:7)  | |9:7)  |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|FI0009005318 | |Alle 5 % | |Alle 5 % |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+|A YHTEENSÄ  | |Alle 5 % | |Alle 5 % |+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:  +----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|Rahoitusvälineen|Eräpäivä |Toteutusaika |Toimitustapa |Osakkeiden|Osakkeiden||luonne  | | |(osakeomistus|ja |ja || | | |/ |äänten |äänten % || | | |nettoarvon |lukumäärä |-osuus  || | | |tilitys)  | | |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|n/a |n/a |n/a |n/a |n/a |n/a |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+|B YHTEENSÄ  | | | |n/a |n/a |+----------------+---------+-------------+-------------+----------+----------+ Nokian Renkaat Oyj Päivi Antola, puh. +358 10 401 7327Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokiantyres.com

Täydennys Viafin Servicen 17.01.2019 klo 7.40 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Gasum Tekniikka Oy:n yrityskauppaa

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 17.01.2019 kello 18.00 Liittyen Viafin Service Oyj:n (”Viafin Service”) 17.01.2019 kello 7.40 julkaistuun yhtiötiedotteeseen koskien Gasum Tekniikka Oy:n (”Gasum Tekniikka”) yrityskauppaa, Viafin Service julkaisee lisätietoja Gasum Tekniikan toiminnasta, tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta. Gasum Tekniikka huoltaa ja kunnossapitää kaasuverkkoja, LNG- ja biokaasujärjestelmiä, kaasutankkausasemia sekä muita kaasujärjestelmiä. Yhtiö työllisti 31.12.2018 yhteensä noin 100 henkeä Imatralla, Kouvolassa, Mäntsälässä, Lempäälässä ja Vantaalla. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen Gasum Tekniikka tulee toimimaan itsenäisenä osana Viafin Service –konsernia. Olennaiset tiedot Gasum Tekniikka Oy:n tilinpäätöksestä tilikausilta 2017 ja 2018 +------------------------+-------------------+-------------------+|Miljoonaa Euroa |Tilintarkastamaton | Tilintarkastettu |+------------------------+-------------------+-------------------+| |1.1.2018-31.12.2018|1.1.2017-31.12.2017|+------------------------+-------------------+-------------------+|Liikevaihto | 17,7 | 15,5 |+------------------------+-------------------+-------------------+|Käyttökate | 0,7 | -1,0 |+------------------------+-------------------+-------------------+|Liikevoitto | 0,5 | -1,2 |+------------------------+-------------------+-------------------+| | | |+------------------------+-------------------+-------------------+|Oma pääoma | 0,5 | 1,1 |+------------------------+-------------------+-------------------+|Korollinen vieras pääoma| 0,0 | 3,0 |+------------------------+-------------------+-------------------+|Taseen loppusumma | 4,8 | 8,4 |+------------------------+-------------------+-------------------+ 17.01.2019 kello 7.40 julkaistussa yhtiötiedotteessa on myös kerrottu Gasum Tekniikan kertaluonteisilla konsernimyynneillä oikaistun liikevaihdon olleen noin 15,0 miljoonaa euroa tilikaudella 1.1.2018-31.12.2018. Viafin Servicen tiedossa ei ole, että vastaavia kertaluonteisia konsernimyyntejä olisi ollut tilikaudella 1.1.2017-31.12.2017. Kertaluonteisilla konsernimyynneillä ei ole ollut olennaista vaikutusta yhtiön kannattavuuteen tilikaudella 1.1.2018-31.12.2018. Lisätietoja:  Marko Sipola, hallituksen puheenjohtaja, sähköposti: marko.sipola@viafin.fi, puh. 050 371 4663 Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098 Viafin Service Oyj on teollisuuden kunnossapitoon, putkistojen ja laitteistojen huoltoon sekä asentamiseen erikoistunut yhtiö. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita sellu-, kartonki-, energia-, kemian- sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria yrityksiä. Yhtiöllä on kymmenen alueellista palveluyksikköä kahdeksalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä oli päättyneellä tilikaudella palveluksessaan keskimäärin 179 henkilöä. www.viafinservice.fi 

YIT Oyj:n tilinpäätöstiedotteen 2018 julkistaminen 1.2.2019

YIT Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018 julkistetaan perjantaina 1.2.2019 noin kello 13.00 Suomen aikaa. Pörssitiedote ja esitysaineistot suomeksi ja englanniksi ovat tällöin saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa http://www.yitgroup.com/sijoittajat/. Tiedotustilaisuus sijoittajille ja tiedotusvälineille Yhtiö järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden perjantaina 1.2.2019 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus pidetään YIT:n pääkonttorissa, osoitteessa Panuntie 11, 00620 Helsinki. Tilaisuus on yhteinen analyytikoille, salkunhoitajille sekä tiedotusvälineille. Tervetuloa! Webcast-lähetys Tiedotustilaisuutta ja YIT Oyj:n toimitusjohtaja Kari Kauniskankaan esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä YIT:n kotisivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/webcast. Suora lähetys alkaa klo 14.00 Suomen aikaa. Lähetyksen tallenne on katsottavissa samassa osoitteessa myöhemmin samana päivänä. Puhelinkonferenssi Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen vahvistuskoodi: 4693468. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Tilaisuuden lopussa tiedotusvälineillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös suomeksi. Lisätietoja antavat: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi   YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 pro forma -liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi  

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj Pörssitiedote 18.1.2019 klo 8 Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 2.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt: Nimitystoimikunta esittää, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Elly (Elizabeth) Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber sekä Marco Wirén, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi. Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Sonat Burman-Olsson. Uuden ehdokkaan lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Jari Rosendalia, joka toimii Kemira Oyj:n toimitusjohtajana ja on ristikkäisessä valvontasuhteessa, sillä Nesteen johtoryhmän jäsen Kaisa Hietala on Kemiran hallituksen jäsen. "Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pitkäaikaista pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksen kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen sanoo. Laura Raitio jää pois Nesteen hallituksesta toimittuaan kahdeksan vuotta Nesteen hallituksessa. "Haluan nimitystoimikunnan puolesta kiittää Raitiota hänen erinomaisesta työstään Nesteen hyväksi ja pitkäaikaisesta panoksestaan hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenä", Väisänen sanoo. Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosiVarapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosiJäsenet 35 400 euroa/vuosi.Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 12.9.2018. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen. Nimitystoimikunnan teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai käsitteli hallituksen jäsenten palkkioita. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com. Neste Oyj Kaisa LipponenViestintä- ja brändimarkkinointijohtaja Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Jarmo Väisänen, puh. 0295 160 162

Fennia Varainhoidolta uusi kiinteistökehityshankkeisiin sijoittava vaihtoehtorahasto

Rahaston pääomasitoumukset ovat yhteensä 45 miljoonaa euroa ja tavoitekoko noin 100 miljoonaa euroa. Terrieri Kiinteistöt Ky -vaihtoehtorahasto on ensimmäinen Fennia Varainhoito Oy:n kokonaan ammattimaisille institutionaalisille sijoittajille perustama vaihtoehtorahasto, joka laajentaa Fennian tuotevalikoimaa sijoittaa kiinteistöihin. Rahasto on sijoitettu täyteen. Terrieri Kiinteistöt Ky:n rahastonhoitajaksi on nimetty DI Harri Oravainen. – Tavoitteenamme on etsiä mahdollisuuksia kiinteistökehityksen kautta, toteuttaa kohteet ja luopua niistä optimaalisena hetkenä. Näin pyrimme saavuttamaan jatkuvan tuoton kassavirroilla, kehittämisen investoinneilla ja mahdollisilla luovutusvoitoilla. Kiinteistökehittämisessä tukenamme on aiemmin viime vuonna perustamamme Fennia Kiinteistökehitys Oy, kertoo Fennia Varainhoito Oy:n kiinteistöliiketoiminnasta vastaava johtaja Timo Rantala. Pääosa rahaston sijoituksista tullaan tekemään kiinteistökehityshankkeisiin Suomessa. Rahaston on myös mahdollista sijoittaa Itämeren alueella muun muassa muihin Pohjoismaihin, Viroon ja Latviaan. Terrieri Kiinteistöt Ky:n on tarkoitus muodostua pysyväksi toimijaksi kiinteistömarkkinaan. Rahaston sijoitusstrategia mahdollistaa kiinteistötyyppikohtaisen ja maantieteellisen hajautuksen lisäksi ajallisen hajautuksen. – Vallitsevassa matalien korkojen ympäristössä kiinteistösijoituksista maksettavat hinnat ovat nousseet korkealle tasolle. Ottamalla kiinteistökehitysriskiä sen eri muodoissa, on sijoittajan kuitenkin yhä mahdollista päästä houkutteleville tuottotasoille, toteaa Fennia Varainhoidon rahastonhoitaja Harri Oravainen. Lisätiedot ja yhteydenotot: Fennia Varainhoito Oy Rahastonhoitaja Harri Oravainen041 539 3985, harri.oravainen@fennia.fi Johtaja Timo Rantala040 528 7141, timo.rantala@fennia.fi Fennia Varainhoito Oy on sijoituspalveluja tarjoava yhtiö, joka tarjoaa laadukasta ja kustannustehokasta varainhoitoa niin yrityksille, yrittäjille, instituutioille kuin yksityishenkilöillekin. Fennia Varainhoidolla on hallinnoitavana yli miljardin euron kiinteistövarallisuus. Fennia Varainhoito on osa Fennia-konsernia.

Kaasu vahvisti asemaansa liikennepolttoaineena – kaasuautojen määrä lähes kaksinkertaistui Suomen maanteillä vuonna 2018

Vuosi 2018 merkitsi jatkoa kaasuautoilun huikealle kasvulle. Traficomin mukaan Suomen teillä alkoi kulkea viime vuonna 2 439 uutta kaasukäyttöistä henkilöautoa, joista 1 161 oli ensirekisteröintejä. Kasvu oli huimaa, sillä henkilöautojen rekisteröinnit lähes kaksinkertaistuivat verrattuna vuoteen 2017. Suosituimmat ensirekisteröidyt henkilöautomerkit olivat Skoda (555 kpl), Seat (298 kpl) ja Audi (150 kpl). Suosituimmat kaasukäyttöiset henkilöautomallit olivat Skoda Octavia (536 kpl), Seat Leon (150 kpl) ja Seat Ibiza (104 kpl). Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomessa on yhteensä noin 6 700 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Vuonna 2018 huomattava määrä kaasukäyttöisistä henkilöautoista tuotiin Suomeen käytettyinä. Maahantuotujen henkilöautojen osalta suosituimmat automerkit olivat Volkswagen (664 kpl), Volvo (316 kpl) ja Mercedes-Benz (94 kpl). Niitä tuotiin eniten Ruotsista (1 216 kpl), sitten Saksasta (34 kpl) ja Tsekistä (16 kpl). ”Kaasuautojen kysyntä Suomessa kasvaa, eikä ihme, sillä kaasulla on liikennekäytössä monia etuja. Se on hinnaltaan edullinen polttoaine. Kiinteähinta-kampanjamme, joka tarjosi biokaasua kiinteään kuukausihintaan, on ollut todella suosittu. Kaasuauto on myös hankintahinnaltaan kilpailukykyinen verrattuna diesel- ja bensiiniautoihin, ja erilaisia kaasuautomalleja on saatavilla entistä enemmän”, kertoo Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Heidi Kuoppala. Kaasu nähdään puhtaana polttoainevaihtoehtona myös raskaalle maantieliikenteelle. Viime vuoden aikana Suomessa ensirekisteröitiin ennätysmäärä uusia raskaan kaluston ajoneuvoja. Markkinan kehittymiseen vaikuttivat muun muassa uusien ajoneuvomallien lanseeraukset Ivecolta, Scanialta ja Volvolta. Gasum kehittää Pohjoismaista raskaan liikenteen kaasutankkausasemaverkostoa investoimalla noin 50 aseman rakentamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä. ”Sekä kevyiden että raskaiden kaasuajoneuvojen kysyntä kasvaa kaikissa segmenteissä, ja olemme hyvin sitoutuneita liikennekaasumarkkinan kehittämiseen. Osoituksena tästä Euroopan Unioni myönsi Gasumille 2,9 miljoonan euron tuen uusien kaasutankkausasemien rakentamiseen. Myös liikenne- ja viestintäministeriön ILMO45-työryhmä nosti erityisesti biokaasun merkittäväksi osaksi ratkaisua liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisessä”, Kuoppala kertoo. Kaasuajoneuvojen käyttö on yrityksille keino pienentää hiilijalanjälkeä Monet yritykset toimivat hiilijalanjälkensä pienentämiseksi kuluneena vuonna. Kaasukäyttöisten ajoneuvojen käyttöön ottaminen logistiikassa oli monille tehokas tapa vähentää hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi Vantti otti käyttöönsä neljä biokaasulla kulkevaa pakettiautoa osana Vantaan kaupungin kunnianhimoisen hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista. Lidl ja Valio aloittivat tavarankuljetusten toimittamisen biokaasulla kulkevilla rekoilla ja osallistuivat biokaasun tuotantoon toimittamalla jätteet biokaasulaitoksille. Postilla taas on käytössä jo 40 kaasukäyttöistä ajoneuvoa. Kaasuajoneuvojen määrän kasvu myös vuonna 2018 osoittaa, että sekä yksityishenkilöt että yritykset valitsevat kaasuajoneuvon käyttöönsä entistä useammin.

Icepeakin kevät/kesä 2019 -mallistosta teknisiä ja toimivia tuotteita ulkoiluun säällä kuin säällä

Icepeakin tavoitteena on tehdä ulkoilusta hauskaa joka säällä. Keväällä ja kesällä olosuhteet voivat kuitenkin vaihdella radikaalisti, myrskypäivistä porottavaan aurinkoon. Icepeakin tuotteiden avulla voi kuitenkin nauttia ulkoilusta pukeutuen keveästi mutta silti suojaavasti.  Helposti pakattavat asukokonaisuudet kesän matkoille Yksi Icepeakin kevään ja kesän malliston kulmakiviä on helppous: esimerkiksi kesän matkoille niin kaupunkiin kuin patikointiin löytyy nopeasti helppo asukokonaisuus.  – Icepeak tarjoaa esimerkiksi patikkaretkelle tarvittavan vaatesetin, ja kaikki tuotteet ovat pakattavissa pieneen tilaan repun pohjalle. Helpot pakkausohjeet on jopa printattu yhteen malliston t-paidoista. Lisäksi Quick Dry -tuotteet ovat malliston juttu, ja niistä saa rakennettua useita käytännöllisiä asukokonaisuuksia kesän retkille, Luhta Sportswearin markkinointipäällikkö Jenni Kuisma kertoo. Suojaa vaativiin olosuhteisiin Icepeakin kevät/kesä -mallisto tarjoaa vaatteita, joiden joustavat istuvuudet, tekniset materiaalit ja huolella harkitut yksityiskohdat tukevat aktiivista ulkoilua. Esimerkiksi naisten softshell-takki hylkii vettä ja on tuulenpitävä, mutta silti hengittävä, jolloin sitä voi käyttää kevyessä urheilusuorituksessakin, puhumattakaan patikkaretkestä keväisessä luonnossa. Huippu-urheilusta hyötyä tuotekehitykseen Vuonna 1996 perustettu Icepeak on vahvassa nosteessa kansainvälisesti: merkkiä myydään 52 maassa ympäri maailman ja solminut useita huippu-urheilun sponsorointisopimuksia, mm. Suomen Olympiajoukkue, Leijonat sekä viimeisimpänä Norjan mäkihyppymaajoukkue. Icepeakille yhteistyö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden saada ammattilaisurheilijoilta arvokasta palautetta, jota hyödynnetään tuotekehityksessä. Tuotetiedot: Icepeak Sandy -softshell-takki naisille A.W.S. EXTREME -takki täyttää aktiivisen ulkoilijan odotukset äärimmäisissäkin olosuhteissa. Rakenteelliset yksityiskohdat ja suojaavat materiaalit tekevät tuotteesta toimivan tilanteessa kuin tilanteessa säästä riippumatta. Miellyttävä ja toiminnallinen softshell-materiaali monipuoliseen ulkoiluun. Takki on vettä hylkivä ja tuulenpitävä. Hengittävä kangas viimeistelee täydellisen käyttömukavuuden. Kankaan vedenpitävyys- ja hengittävyysarvot ovat 10 000 mm/5 000 mvp. Hengittävyyden ansiosta olo pysyy miellyttävänä kevyessä liikunnassa. Säädettävät hihansuut ja helma. Irrotettava huppu on säädettävissä. Useita vetoketjullisia taskuja. Lämmin ja pehmeä sisäkaulus. Pidennetty takahelma on suojaava. Suositushinta 79,95 euroa. Icepeak -collegetakki miehille Takki on Antipilling-käsitelty, joka pitää tuotteen uudenveroisena ja nypyttömänä pitkään. Lyhyet hihat. Vetoketjulliset taskut. Suositushinta 64,95 euroa.  Lisätietoja: Jenni Kuisma, markkinointipäällikkö, Luhta Sportswear Company, L-Fashion Group Oyp. 050 427 4412, sähköposti: jenni.kuisma@luhta.fi  Tuotelainat ja hi res -kuvapyynnöt: Markus Hilden, Viestintätoimisto Manifestop. 044 363 9961, sähköposti: markus.hilden@manifesto.fi  Icepeak lyhyesti: Urheileminen ja ulkoilu ovat parasta yhdessä ystävien ja perheen kanssa. Tästä Icepeakissa on kyse. Se tekee ulkoilusta hauskaa säästä ja vuodenajasta riippumatta. Mallistoissa Icepeakin olemus tulee esille rohkeiden värien, trendikkään designin sekä toiminnallisten tyylien kautta. Icepeak vaatettaa koko perheen: nuoret, nuorenmieliset ja kaikkein nuorimmat – ympäri maailmaa. Luhta Sportswear Company on Pohjoismaiden johtavia vaatetusalan yrityksiä. Muodin, urheilun ja vapaa-ajan pukeutumiseen erikoistunut sukuyritys on perustettu vuonna 1907 Lahdessa, jossa edelleen sijaitsee yrityksen pääkonttori. Vakiintuneena, taloudellisesti vakaana ja luotettavana työnantajana, yhteistyökumppanina ja yhteiskunnan jäsenenä olemme yksi suurimmista tekstiilialan yrityksistä Pohjoismaissa. Työllistämme 1700 henkilöä ja teemme noin 245 miljoonan euron liikevaihdon. Konserni tunnetaan muoti- ja sporttivaatebrändeistään: Luhta, Icepeak, Rukka, Torstai, Ril’s, O.i.s. ja Your FACE. Yrityksen brändimallistoja myydään maailmanlaajuisesti, tärkeimmät vientimarkkinamme ovat Eurooppa, Venäjä ja Aasia. Yrityksen vähittäiskauppaketjut ovat: vapaa-ajan vaatetukseen erikoistunut Luhta Brand Store, urheilun Top Sport, muodin ketjut Aleksi 13 ja Your FACE sekä edullisesti edellisten sesonkien mallistoja ja erikoiseriä kuluttajille tarjoavat Luhta Outlet -myymälät.

Pääomasijoittaja Nexitin uudeksi partneriksi Markku Mäkeläinen Facebookilta

Tiedotusvälineille 18.1.2019 Digitalisaatioon keskittyvä pääomasijoitusrahasto Nexit Ventures on nimennyt kokeneen kasvuyrittäjän, johtajan ja sijoittajan Markku Mäkeläisen uudeksi partneriksi. Mäkeläinen työskentelee tällä hetkellä Facebookin kumppaniyhteistyöstä vastaavana johtajana (director, partnership solutions and operations). Mäkeläinen tulee Nexitin tiimiin hallinnoimaan seuraavaa venture capital -rahastoa eli nuoriin kasvuyrityksiin sijoittavaa toimijaa. Suomeen on noussut viimevuosina lukuisia alkuvaiheen rahastoja mutta ei kypsemmän vaiheen rahastoja. Nexitin tavoitteena on täyttää tätä nopean kasvun ja kansainvälistymisen rahoitusaukkoa. Uuden rahaston sijoitukset yhtiötä kohden nousevat keskimäärin 10 miljoonaan euroon, tarvittaessa ylikin. Suomen startup-kentällä on merkittävä ja jatkuvasti vahvistuva rooli Pohjoismaissa. Yritysten kasvuvauhti on kova, mutta järeän kotimaisen kasvurahoituksen puute on yksi nopean kansainvälistymisen ja skaalautumisen esteistä. Suomessa kasvuyhtiöistä irtaudutaan usein ennenaikaisesti, jolloin merkittävä osa yhtiön potentiaalista jää hyödyntämättä. ”Olen innoissani, että pääsen luomaan yhdessä Nexitin tiimin ja pohjoismaisten kasvuyritysten kanssa maailmanlaajuisia menestystarinoita. Pohjoismaisilla yrityksillä on maailmanluokan osaamista, mutta kasvupääoman puute on rajoittanut globaaleja suunnitelmia. Nexitin valmisteilla oleva rahasto täyttää teknologiayritysten rahoitusvajetta ensivaiheen rahoituskierroksen jälkeen”, Mäkeläinen sanoo. Mäkeläinen on työskennellyt Facebookilla viisi vuotta erilaisissa johtotehtävissä. Ennen nykyistä rooliaan hän vastasi maailmanlaajuisista mobiili- ja kasvukumppanuuksista. Facebook osti Mäkeläisen perustaman Pryte-yrityksen kesällä 2014, jolloin hän siirtyi työskentelemään Facebookille. Mäkeläinen on työskennellyt perustajana ja sijoittajana lukuisissa korkean teknologian kasvuyrityksissä maailmanlaajuisesti. Hänellä on kymmenien vuosien kokemus kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämisestä, kehittämisestä sekä yritysjärjestelyistä. Hän on työskennellyt niin Aasiassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Nexitin sijoitustoiminta keskittyy Pohjoismaihin ja Baltiaan, mutta rahastot tekevät sijoituksia maailmanlaajuisesti. Nexit on ainoa suomalainen pääomasijoittaja, jolla on pysyvä ja pitkäaikainen jalansija Yhdysvalloissa. ”Mäkeläisen nimitys vahvistaa Nexitin ainutlaatuista Atlantin ylittävää kasvusiltaa. Yhdysvallat on maailman suurin exit-markkina, noin kaksi kolmasosaa nopeasti kasvavista teknologiayhtiöistä myydään Yhdysvaltoihin. Myös yhtiöiden arvostustasot ovat siellä merkittävästi Eurooppaa korkeammalla. Nexit on tehnyt Yhdysvalloissa 12 menestynyttä irtautumista, esimerkkinä Ekahaun myynti muutama kuukasi sitten. Tuoreimman rahaston yrityksistä arviolta kolmannes saadaan kasvatettua vähintään 100 miljoonan euron arvoon”, Nexit Venturesin partneri Artturi Tarjanne sanoo. Nexit on pitkäaikainen sijoittaja, joka tarjoaa rahoituksen lisäksi merkittävää lisäarvoa kasvuun ja kansainvälistymiseen. Nexit on kehittänyt 20 vuoden aikana kuuteen periaatteeseen pohjautuvan Activist VC -mallin, jota se hyödyntää portfolioyritysten tukemisessa. Lisätietoja Activist VC -mallista löydät englanninkielisestä blogista Nexitin verkkosivuilta . Lisätietoja: Artturi Tarjanne, partner, Nexit Ventures+358 400 692 992artturi@nexitventures.com Markku Mäkeläinen, partner, Nexit Ventures+358 40 822 6295markku@nexitventures.com Nexit Ventures Nexit Ventures on digitalisaatioon keskittynyt pääomasijoittaja. Helsingissä, Kalifornian Piilaaksossa sekä Texasin Austinissa toimiva Nexit Ventures sijoittaa pohjoismaisiin business-to-business -kasvuyrityksiin sekä tukee niiden kasvua ja kehitystä käytännönläheisellä otteella. Nexit Ventures on tehnyt tusinan irtautumisia Yhdysvalloissa, jossa on maailman merkittävimmät teknologiayhtiöiden yritysjärjestelyiden M&A-markkinat. Nexitin portfoliyhtiötä ovat ostaneet mm. Akamai, Google, Hewlett-Packard, Sybase, UL ja DoCoMo. www.nexitventures.com

Kutsu Stora Enson tulospäivän webcast-lähetyksiin 1.2.2019

Stora Enso julkistaa viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2018 tuloksensa perjantaina 1.2.2019 noin klo 9.30. Samana päivänä järjestetään seuraavat tilaisuudet:1) Webcast ja lehdistötilaisuus medialle Helsingissä klo 11.00 Medialle suunnattu tiedotustilaisuus järjestetään klo 11.00 Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1. Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja viestintäjohtaja Ulrika Lilja esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä, jota voi seurata osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2018-full-year-result   2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 14.30Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/gngcow7q Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.Linkit webcast-lähetyksiin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors   Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot: Suora lähetys klo 14.30  09 2311 3291Tunnuskoodi 2894258 Tallenne  +44 (0)3333 009 785Tunnuskoodi 2894258  Puhelinkonferenssin tallenne on saatavilla 8.2.2019 asti. Webcast-lähetysten tallenteet ovat katsottavissa Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors Lisätietoja:Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. 040 766 9452  Sijoittajatiedustelut:Ulla Paajanen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767 Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com  STORA ENSO OYJ

Kesätyönhaku energiayhtiö Gasumille on käynnissä

Yhtiö palkkaa kymmenittäin kesätyöntekijöitä monipuolisiin työtehtäviin pääkonttoriimme Espooseen sekä muihin Suomen toimipisteisiimme Imatralle, Jyväskylään, Kouvolaan, Kuopioon, Lempäälään, Mäntsälään, Ouluun ja Vantaalle. Kesätyöpaikkoja on tarjolla laajasti esimerkiksi Portfolio Assistantin ja Energy Specialistin tehtävistä sähkö- ja automaatioasennukseen, biokaasulaitoksen kunnossapitoon ja kaasulinjojen linjaraivaukseen.   Kuka voi hakea kesätöihin?  Kaikilta kesätyöntekijöiltä edellytämme 18 vuoden ikää. Meille voi tulla moniin töihin ilman aiempaa kokemusta tai koulutustaustaa. Kuitenkin tehtävästä riippuen jossain töissä soveltuva koulutustausta ja tietty määrä opintoja on vaatimuksena. Kesätyöntekijöiden lisäksi haemme Vantaalle useampaa 'Työssä elämään tutustujaa' kahden viikon jaksolle.  Tarjoamme sinulle Tarjoamme kesätyöntekijöillemme mielekkään työn pohjoismaisessa työympäristössä ja näköalapaikan tulevaisuuden energiatoimialalla sekä kehittymismahdollisuuksia vastuullisessa ja uudistuvassa yrityksessämme. Yhtiössämme on inspiroiva ja modernin työympäristö sekä kannustava tiimi tukenasi. Yhtiömme yhteiset eettiset toimintatapamme kattavat niin henkilöistä kuin ympäristöstäkin huolehtimisen.  Oletko kiinnostunut rakentamaan puhtaampaa tulevaisuutta kanssamme? Hae kesätyöpaikkoja  viimeistään helmikuun loppuun mennessä 28.2.2019. Merkitse tehtävä ja toimipaikka, jossa haluaisit työskennellä. Kerro myös, miksi tehtävä kiinnostaa sinua ja miksi haluaisit juuri meille töihin. Tutustu yhtiöömme ja lue lisää kesätyöpaikoistamme sekä voit tutustua sivuillamme olemaan uratarinoihin , www.gasum.com.  

Kiina-Suomi talviurheilun teemavuosi 2019 käynnistyi: Kiinassa kysyntä suomalaiselle talviurheiluosaamiselle kasvaa kun Pekingin talviolympialaiset ja paralympialaiset lähestyvät

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön valtiovierailun yhteydessä juhlistettiin Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa sovittua Kiina-Suomi talviurheilun teemavuoden 2019 käynnistymistä. Suomi on ainoa maa, jonka kanssa Kiina on sopinut erityisyhteistyöstä talviurheilun saralla. Samaan aikaan Pekingiin matkusti myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen Team Finland -bisnesdelegaation kanssa. Bisnesdelagaatio muodostui Business Finlandin Winter Sports Clusterin yhteensä yli 20 suomalaisyrityksestä ja -organisaatiosta, jotka tapasivat kolmen päivän aikana kiinalaisia yhteistyökumppaneita. Tapaamisten teemana oli nimenomaan yhteistyö talviurheilussa. Pekingissä järjestetään 2022 talviolympialaiset ja paralympialaiset, ja Kiinassa on kysyntää suomalaisosaamiselle niin urheilijoiden valmentamisen kuin talviurheilukohteiden rakentamisessa. - On olut ilo seurata Suomen ja Kiinan kauppasuhteiden kehittymistä viime vuosien aikana. Kiina on nykyisin neljänneksi merkittävin kauppakumppanimme. Kiinan ja Suomen välinen talviurheilun teemavuosi tarjoaa sekä suomalais- että kiinalaisyrityksille ja -organisaatioille huikeita yhteistyömahdollisuuksia. Tästä esimerkkinä tällä viikolla allekirjoitettiin yli 15 aiesopimusta suomalais- ja kiinalaistoimijoiden välillä, ministeri Virolainen kertoo. Business Finlandin Finnish Winter Sports Clusterin järjestämässä seminaarissa allekirjoitettujen sopimusten aiheina on mm. eri talviurheilulajien valmennus- ja koulutusyhteistyö sekä erilaisten talviurheilukohteiden rakentaminen. Business Finland allekirjoitti sopimuksen Suomen osallistumisesta Pekingin World Winter Sports Expoon syyskuussa, jossa Suomi on kumppanimaa. - Finnish Winter Sports Cluster auttaa suomalaisyrityksiä saamaan konkreettista kauppaa Kiinan talviurheiluhankkeista tunnistamalla liidejä, järjestämällä tapaamisia ja tapahtumia suomalaisyrityksille sekä kiinalaisosapuolille sekä esittelemällä suomalaisosaamista kiinalaisille talviurheilupäättäjille, kertoo Clusterin johtaja Petri Tulensalo. Tavoitteena 300 miljoonaa kiinalaista talviurheiluharrastajaa Kiina on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saada 300 miljoonaa kansalaistaan innostumaan talviurheilusta. Maassa kaivataan nyt ideoita, miten tuoda toistaiseksi aika tuntemattomia talvilajeja harrastajien ulottuville. - Suomella on paljon tarjota, jotta Kiina pääsee talviurheiluharrastajatavoitteeseensa. Tarjontamme kattaa laajasti tuotteita ja palveluita esimerkiksi valmennuksen, koulutuksen, urheilurakentamisen ja -teknologian sekä tapahtumajärjestämisen saralla. Kiinalla ja Suomella on jo merkittävää yhteistyötä valmennuksen ja koulutuskeskusten kehittämisessä, kertoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, joka oli Pekingissä avajaisviikolla lajiliittodelegaation kanssa. Kiinalaismatkailijoille tarjotaan matalan kynnyksen talvilajien kokeilumahdollisuuksia Talviurheilun teemavuoden yhteydessä Business Finlandin Visit Finland -yksikkö nimitti kiinalaisnäyttelijä Wang Kain Suomeen suuntautuvat talvimatkailun erityislähettilääksi. Wang Kailla on kiinalaisissa sosiaalisissa medioissa 21 miljoonaa seuraajaa, ja Visit Finlandin ilmoitus hänen lähettilyydestään on kerännyt jo lähes 5 miljoonaa silmäparia, yli 100 000 jakoa ja lähes 4000 kommenttia. - Visit Finland hyödyntää Kiinan ja Suomen talviurheilun teemavuotta rakentaakseen Suomelle näkyvyyttä matalan kynnyksen talviliikunnan ja -urheilun kohdemaana. Tavoite 300 miljoonasta talviliikunnan harrastajasta luo huikeita mahdollisuuksia suomalaisille hiihtokeskuksille ympäri maan, ja tarjoaa työmahdollisuuksia sekä ammattilaisten valmentajille että hiihtokouluille, jatkaa Visit Finlandin johtaja Paavo Virkkunen. Kiinalaismatkailijoiden yöpymisten määrän odotetaan nousseen 400 000 vuoden 2018 aikana. Suomi on kohteena houkutteleva, mistä osoituksena kiinalaislentoyhtiö Tibet Airlines käynnistää kolme viikottaista lentoa Helsingin ja Jinanin välillä 8.4. ja kiinalainen JuneYao Airlines päivittäiset lennot Helsingin ja Shanghain välillä 28.6. Tämän lisäksi Finnair nostaa kesällä Hongkongin vuorojensa määrän kahteen päivittäiseen lentoon. Kiinan ja Suomen talviurheilun teemavuosi päättyy päätösseremonioihin Rovaniemellä joulukuussa.

Bridgestone toimittaa ensiasennusrenkaat uuteen täyssähköiseen Audi e-tron -katumaasturiin

Turvallista suorituskykyä Audi e-tronin kaksi sähkömoottoria takaavat uskomattoman kiihtyvyyden; auto kiihtyy seisahduksista 100 kilometrin tuntinopeuteen alle kuudessa sekunnissa. Niinpä renkailta vaaditaan erinomaista tuntumaa tiehen, jotta renkaan käsiteltävyys- ja jarrutusominaisuudet vastaavat katumaasturin äärimmäistä suorituskykyä. Bridgestone valitsi Audiin Alenza 001 -kesärenkaat, jotka on nimenomaan suunniteltu katumaastureihin. Renkaan kuviopalarakenne optimoi tiekosketuksen ja tarjoaa loistavan ohjausvasteen kaarteissa ja suuntavakavuuden suorilla tieosuuksilla. Renkaan märkäpidolle on myönnetty paras mahdollinen A-luokan EU-rengasmerkintä. Talviolosuhteisiin Bridgestone toimittaa Audi e-troniin Blizzak LM 001 -renkaat, joilla on luotettavat kaarreajo- ja käsiteltävyysominaisuudet niin kuivalla, märällä, jäisellä, loskaisella kuin lumisellakin tienpinnalla. Erinomaisen pidon taustalla on kumiseos, jossa yhdistyvät korkea silica-pitoisuus ja Bridgestonen NanoPro-Tech-polymeeri. Alhainen vierintävastus pidentää toimintasädettä Toimintasäteeseen kiinnitetään täyssähköautojen kohdalla erityistä huomiota. Pitkä toimintasäde edellyttää renkailta alhaista vierintävastusta. Bridgestonen renkaille on myönnetty A-luokan EU-rengasmerkintä vierintävastuksen osalta, ja ne toimivat täydellisesti yhteen Audi e-tronin kanssa taaten sille 400 kilometrin toimintasäteen yhdellä latauksella.  Niiden kulumiskestävyys on myös huippuluokkaa, ja ne tukevat ihanteellisesti e-tronin ajomukavuutta ja kokonaisajokokemusta. Korvinkuultava hiljaisuus Audin brändiin yhdistettäviä mielikuvia ovat luksus ja mukavuus. Audi halusi korostaa sähköisen voimalinjan etuja kaikkien aikojen ensimmäisessä täyssähköautossaan. E-tronin äänieristykseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Katumaasturissa on myös kaksinkertaiset lasit sekä erityiset eristeet, joiden ansiosta kuljettaja voi kuulla moottorin hiljaisuuden. Bridgestone ymmärsi täysin Audin tavoitteet ja ehdotti auton sisämelun minimointiin itse kehittämäänsä B-Silent-teknologiaa, joka ehkäisee renkaan onteloissa syntyvää melua sekä vähentää tiekosketuksesta aiheutuvaa värinää tavallista vahvemman renkaan kyljen ja rakenteen kautta. Tyytyväinen ja ylpeä Bridgestonen renkaiden valinta täysin sähköisen Audi e-tronin ensiasennusrenkaiksi on viimeisin osoitus Bridgestonen ja Audin vahvasta yhteistyöstä, minkä ansiosta Bridgestone on noussut renkaiden ykköstoimittajaksi Audille. ”Olemme tyytyväisiä, että Audi valitsi meidät toimittamaan ensiasennusrenkaat kaikkien aikojen ensimmäiseen täyssähköiseen autoonsa”, Bridgestone EMEAn ensiasennusliiketoiminnasta vastaava johtaja Mark Tejedor toteaa. ”Audi on kehittänyt innovatiivisen ja ympäristöystävällisen auton, joka tarjoaa uskomatonta ajomukavuutta. ”On vain loogista yhdistää autoon Bridgestonen renkaat, jotka tarjoavat samoja ominaisuuksia.” ”Bridgestonen tarjoamien uusien ratkaisujen ja teknologioiden avulla autovalmistajat pystyvät vastaamaan nopeasti muuttuvan alan vaativimpiin haasteisiin, joita tuovat mukanaan autojen verkottuminen, autonomisuus, jakaminen ja sähköistyminen [CASE – Connected, Autonomous, Shared, Electric]. Tästä on kiittäminen alan johtavia T&K-panostuksiamme.” Belgiassa valmistettava Audi e-tron on saatavana jälleenmyyjiltä tammikuussa 2019.

Suomen 180. Lidl-myymälä avaa ovensa Kokkolan Intiaanikylässä

Lidl avaa Suomen 180. myymälänsä Kokkolan Intiaanikylään. Avajaisia vietetään torstaina 24.1. Myymälä edustaa Lidlin uusinta myymäläilmettä ja yleisilme on avara ja tyylikkään harmaa. Myymälässä on leveät käytävät ja hyllyjen reunoissa on tuotekohtaisia opaskylttejä helpottamassa myymälässä asioimista. Vastaavia myymälöitä on jo esimerkiksi Seinäjoella ja Vaasassa. Intiaanikylän myymään myyntipinta-ala on noin 1400 m². Intiaanikylän uusi myymälä on Kokkolan toinen Lidl-myymälä. Lidlillä on Kokkolassa ennestään jo vuodesta 2003 toiminut myymälä Tervahovintiellä keskustassa. – Kokkolassa on viimeksi juhlittu Lidl-myymälän avajaisia 16 vuotta sitten. On todella hienoa, että saamme Kokkolaan vihdoin uuden tyylikkään Lidlin, myyntipäällikkö Mikko Laanniemi iloitsee. Suomen Lidl-myymälöillä on energiatehokkuuden ISO 50001 -sertifikaatti, joten myös Kokkolan  myymälän sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta seurataan yksityiskohtaisesti ja poikkeamiin puututaan herkästi. Esimerkkejä energiatehokkaista ratkaisuista ovat led-valaistus sekä kannelliset ja ovelliset pakastealtaat ja -kaapit. Myymälän parkkipaikalle tulee myös varaus sähköautojen latauspisteelle. Intiaanikylän myymälän erinomainen sijainti mahdollistaa kasvavan asiakasmäärän palvelemisen Kokkolassa Uusi Intiaanikylän myymälä sijaitsee Kokkolan keskustan itäpuolella Stranginkadulla ja myymälään on helppo poiketa Eteläväylältä. Keskeinen sijainti valtatien varrella takaa sen, että Lidl palvelee ihmisiä siellä missä he liikkuvat ja poikkeaminen myymälään onnistuu myös matkalla. – Kokkolan asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja Intiaanikylän myymälä tulee tarpeeseen tasaamaan keskustan myymälän asiakaspainetta. Nyt Kokkolan itäpuolella liikkuvat asiakkaamme pääsevät entistä kätevämmin poikkeamaan ostoksille, Laanniemi kertoo. Intiaanikylän Lidl työllistää noin 20 kaupan alan ammattilaista, ja myymäläpäällikkönä toimii Kokkolan keskustan myymälästä tuttu, yli kymmenen vuotta Lidlillä työskennellyt Terhi Alanen. Myymälä sijaitsee osoitteessa Stranginkatu 1 ja on avoinna arkisin ja lauantaisin klo 8–21 sekä sunnuntaisin klo 11–20. Intiaanikylän myymälä on ensimmäinen vuonna 2019 avattava Lidl-myymää. Vuoden aikana Lidl suunnittelee avaavansa Suomeen vielä noin 10 uutta myymälää.  Uudessa myymälässä vietetään Lastenlauantaita 26.1. klo 11–16. Lidlin oma maskotti Lido Lohikäärme on tavattavissa tasatunnein ja lapsille on luvassa palkintoja Mestarimyymäläetsivä-aarteenetsinnästä.

Alueensa paras K-Market tulee Salosta – kunniamainintoja Turkuun

Alueiden parhaita K-Marketeja palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä tiistaina 15. tammikuuta Nokia Scandic Edenissä Nokialla. Juhlaan olivat kerääntyneet noin 100 K‑Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta.Salon salaisuus positiivinen energia ja asiakaslähtöinen asenne – Meillä välitetään aidosti asiakaskokemuksesta, meillä tervehditään ihan jokaista ja toivotetaan tervetulleeksi. Asiakastoiveiden kautta olemme kehittäneet valikoimaa todella paljon, ja se on onnistunut. Ostoskori vaihtuu ostoskärryksi yhä useammin, kertoo kauppias Tarja Kaartinen.– Iloinen puheensorina asiakkaiden ja henkilökunnan välillä luo kauppaan hyvän fiiliksen ja tämä tunnelma näkyy kaikessa mitä teemme. Henkilökuntamme on vastuuntuntoista ja tekee työnsä suurella sydämellä, arvostavat toisiaan ja tekemäänsä työtä. Ylipäätään työssä viihtyminen on tärkeää, jatkaa Tarja Kaartinen.– Tulevaisuudessa korostuu vielä entistä enemmän asiakaspalvelun merkitys, lähikaupan toimivuus ja laadukkuus. Nykypäivän kiireiden keskellä nopea ja iloinen palvelu yhdessä asiakaslähtöisen valikoiman kanssa auttaa arjen pyörittämisessä, sanoo kauppias Sauli Kaartinen.Kaartisten kaupat Salossa ovat K-Market Alhaisi, K-Market Ollikkala ja K-Market Pahkavuori.Turkuun tunnustus johtajuudestaK-Marketin kauppiaspäivillä Nokialla palkittiin myös muiden alueiden parhaita kauppiaita sekä annettiin kunniamainintoja eri osa-alueilla onnistuneesta kaupanteosta.Vuoden Monimyymäläkauppias -tunnustuksella palkittiin Anni Puhakka, joka luotsaa Turussa kolmea ketjun kauppaa; K-Market Kivikartio, K-Market Vasaramäki ja K-Market Vähä-Heikkilä. Tunnustus myönnettiin monikauppamallin erittäin ansiokkaasta johtamisesta.Turussa osataan sitouttaaVuoden Plussakauppias -kunniamaininnan sai K-Market Deliä Hirvensalossa luotsaava Turo Tikanmäki. Hän oli ansiokkaasti sitouttanut asiakkaitaan Plussa-kanta-asiakasohjelman kautta kauppansa asiakkaiksi erilaisten kampanjoiden ja etujen monipuolisella tarjoomalla.K-Market ketjuun kuuluu lähes 800 kauppaa ympäri Suomen. Oman alueidensa parhaita K-Marketeja palkitaan tammikuun aikana myös kolmessa muussa vastaavassa tilaisuudessa.Lisätietoja ja kuvia palkituista pääsee katselemaan palkintosivuston kautta:https://www.k-market.fi/kauppiaspalkinnot-2019Lisätietoja:K-kauppiaat Tarja ja Sauli Kaartinen, p. 050 525 6153K-kauppias Anni Puhakka, p. 050 521 3986K-kauppias Turo Tikanmäki, p. 050 411 8471K-Market-ketjun kauppiastoiminnanjohtaja Minna Leinonen, p. 050 502 3125K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi 

Metsä Board vahvistaa pakkaussuunnittelupalveluitaan

Metsä Boardin pakkauspalvelutiimit Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa kehittävät yhdessä asiakkaiden kanssa kevyempiä, ympäristöystävällisempiä ja tehokkaampia pakkauksia. Tiimi vahvistuu nyt kahdella uudella asiantuntijalla kun Marko Leiviskä ja Iiro Numminen aloittivat Metsä Boardilla tammikuussa.   Graphic Packaging Designer Marko Leiviskä on työskennellyt merkkituotevalmistajien, jalostajien ja kartonkitehtaiden kanssa globaalisti ja tuo tiimiin vahvan kokemuksensa siitä, miten pakkauksella vahvistetaan brändiä sekä yhdistetään tekninen tietotaito suunnitteluun ja strategiaan. Hän siirtyy Metsä Boardille OneMusketeer Oy:stä, jossa hän työskenteli yrittäjänä ja pääsuunnittelijana. Leiviskällä on kokemusta maailmanlaajuisten kampanjoiden suunnittelusta ja konseptoinnista yrityksille kuten Metsä Board, Stora Enso, Kotkamills, Walki Group ja Woikoski. Ennen OneMusketeeria hän työskenteli Konsepti Advertisingilla ja Drum Communicationsilla. Structural Packaging Designer Iiro Numminen on työskennellyt pakkausten rakennesuunnittelijana lähes kahdeksan vuotta, ja hän tuntee niin kartongin jalostuksen kuin digitaaliset työkalut. Numminen etsii jatkuvasti uusia tapoja käyttää kuitupohjaisia materiaaleja. Hänen viimeisin innovaationsa ”Stretching Inner Part” voitti Metsä Boardin Better with Less – Design Challenge -pakkaussuunnittelukilpailun vuonna 2018. Hän siirtyy Metsä Boardin palvelukseen aaltopahvia ja pakkausratkaisuja tuottavan Pa-Hu Oy:n pakkaussuunnittelutiimistä. Ilkka Harju, Packaging Services Director, EMEA, kommentoi uusia tiiminjäseniä: On hienoa saada Marko ja Iiro mukaan tiimiimme vahvistamaan globaalia osaamistamme ja tarjoamaamme pakkauspalveluissa. Molemmat ovat erittäin kokeneita pakkaussuunnittelijoita. He ymmärtävät hyvin kestävän, tehokkaan ja vaikuttavan brändäämisen ja pakkaamisen vaatimukset.” Linkki valokuvaan 

Nightingale Health -yritykselle 20 miljoonan euron EU-rahoitus: uusi aikakausi kroonisten sairauksien ehkäisemisessä

Suomalainen Nightingale Health -yritys, joka on kehittänyt kansainvälisesti tunnustetun kroonisten sairauksien ehkäisemiseen tarkoitetun verianalyysiteknologian, allekirjoitti tänään Euroopan investointipankin (EIP) kanssa sopimuksen 20 miljoonan euron lainasta. Lainan takaa Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) , joka on myös Junckerin suunnitelmana tunnetun  Euroopan investointiohjelman keskeinen pilari. Laina käytetään vauhdittamaan Nightingale Healthin verianalyysiteknologiaan liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Verianalyysiteknologialla voidaan ennustaa ja ehkäistä paremmin kroonisia sairauksia. Innovaatiosta vastaavan EIP:n varapääjohtajan Alexander Stubbin mukaan krooniset sairaudet ovat painajainen paitsi niistä kärsiville myös niille, jotka yrittävät parantaa kroonisia sairauksia. ”EIP on sitoutunut tukemaan Nightingalen kaltaisia yrityksiä, joilla on todelliset edellytykset tehdä paljon EU:n kansalaisten terveyden parantamiseksi. Euroopan investointiohjelman tuki on erityisen arvokas tässä yhteydessä, ja hanke on täysin linjassa korkean osaamistason työpaikkojen tukemiseen tähtäävän tavoitteen kanssa. Tämä myös vahvistaa Euroopan merkittävää johtoasemaa lääketieteellisten innovaatioiden alalla.” Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan eurooppalaiset investoinnit koulutukseen ja tutkimukseen ovat huomattavia strategisia satsauksia, joista voi olla valtavasti hyötyä. ”Tämän sitoumuksen tuloksena Euroopalla on tänä päivänä maailmanlaajuinen johtoasema lääketieteellisessä huippututkimuksessa. Olemme tyytyväisiä, että Euroopan investointiohjelmalla edistetään Nightingalen teknologian kehittämistä, mikä voi tuottaa merkittävää lisäarvoa eurooppalaiselle terveydenhoidolle.” Nightingalen toimitusjohtaja ja perustaja Teemu Suna korosti Nightingalen pyrkimystä rakentaa maailma, jossa terveydenhoidon rooli on pitää ihmiset terveinä koko elinkaaren ajan, ei vain hoitaa sairaita. ”Kun perustimme Nightingalen vuonna 2013, halusimme saattaa yhteen bioteknologian, lääketieteen ja tietojenkäsittelytieteen innovaatiot luodaksemme erityyppisen terveydenhuollon, jossa jokaiselle annetaan mahdollisuus elää terveempää elämää. Tänään julkistettu EIP:n laina merkitsee sitä, että Nightingale saa tarvitsemansa rahoituksen, jonka avulla näkemyksemme yksilöllisestä lääketieteestä saadaan siirrettyä eurooppalaiseen terveydenhuoltoon.  Antamalla lääkäreille välineet ennakoida potilaidensa riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin tarjoamme ihmisille paremmat mahdollisuudet ymmärtää omaa terveydentilaansa ja ryhtyä toimiin vähentääkseen itseensä kohdistuvaa riskiä. Tämä ei mullista ainoastaan sitä, miten hoidamme diabeteksen ja sydäntautien kaltaisia yleisiä sairauksia, vaan vähentää myös huomattavasti nykyistä terveydenhoitojärjestelmiin ja -henkilöstöön kohdistuvaa taloudellista rasitetta.” Kroonisten sairauksien kasvava taakka on merkittävä uhka Euroopan kansalaisten hyvinvoinnille. Arvioiden mukaan 70–80 prosenttia EU:n terveydenhoitomenoista eli noin 700 miljardia euroa liittyy kroonisiin sairauksiin [1] . Nightingalen innovatiivisella verianalyysiteknologialla voidaan havaita monien tällaisten sairauksien ensimmäiset merkit aikaisessa vaiheessa. Näin voidaan arvioida paremmin henkilön riskiä sairastua tulevaisuudessa sydänsairauksiin ja aikuistyypin diabetekseen. Kun lääkäreitä ja potilaita autetaan ymmärtämään paremmin henkilön riskiä sairastua krooniseen sairauteen, sairauden etenemistä voidaan hidastaa tai ehkäistä tehokkailla toimenpiteillä, kuten lääkkeillä ja elämäntapamuutoksilla. EIP:n myöntämä 20 miljoonan euron laina on jälleen yksi merkittävä edistysaskel Nightingalen teknologian sisällyttämiseksi eurooppalaiseen terveydenhuoltoon. Yrityksen tavoitteena on, että sen jo nyt kansanterveystutkimuksessa laajalti käytössä oleva teknologia sisällytettäisiin kaikilta osin kliiniseen käytäntöön siten, että se korvaisi kroonisten sairauksien perinteiset biomarkkerit (esim. kolesterolitestit). Yritys pyrkii lunastamaan lupauksen yksilöllisestä lääketieteestä vauhdittamalla säänneltyä hyväksymismenettelyä laajan tieteellisen näytön avulla. Nightingale on jo saanut vuonna 2017 CE-merkinnän verianalyysiteknologialleen, mikä mahdollistaa sen kliinisen käytön Euroopassa, ja sen laadunvalvontajärjestelmä on sertifioitu standardin EN ISO 13485:2012 mukaisesti. Nightingale aikoo investoida tuotekehitykseen EIP:n lainaa vastaavan määrän, jolloin kokonaisinvestointi on 40 miljoonaa euroa. Investoinnilla on seuraavien 3–5 vuoden aikana tarkoitus edistää edelleen Nightingalen tuotekehitystä sekä tieteellisen näytön tuottamista. Taustatietoja: Euroopan investointipankki (EIP) on pitkäaikaista lainaa myöntävä EU-elin, joka on EU:n jäsenvaltioiden yhteisessä omistuksessa. Se tarjoaa pitkäaikaisrahoitusta EU:n poliittisia tavoitteita tukeviin investointikohteisiin. Vuonna 2017 EIP asetti käyttöön yli 1,3 miljardia euroa lainaa suomalaisiin hankkeisiin . Suomalainen Nightingale Health -yritys on palkitun verianalyysiteknologian kehittäjä. Nightingalen biolääketieteen asiantuntijat voivat yhden henkilöltä otetun verinäytteen perusteella tehdä havaintoja elämäntapojen vaikutuksista ja riskeistä sairastua tulevaisuudessa, mikä vauhdittaa läpimurtojen tekemistä kroonisten sairauksien torjunnassa. Yritys investoi ja pyrkii siihen, että sen teknologia sisällytettäisiin kliiniseen käytäntöön, mikä edistäisi yksilöllisen lääketieteen toteutumista: potilaiden mahdollisuudet seurata omaa hyvinvointiaan paranisivat samoin kuin heidän mahdollisuutensa ryhtyä ennakoiviin toimiin terveytensä ylläpitämiseksi. EIP:n lisäksi Nightingale Health:n taustalla on useita strategisia kumppaneita kuten PerkinElmer Inc. ja Cor Group Oy. EIP:n rahoitukseen liittyvässä taustatyössä Nightingalen rahoitusneuvonantajana on toiminut Grannenfelt Finance. Euroopan investointiohjelman eli Junckerin suunnitelman tavoitteena on lisätä investointeja työllisyyden ja kasvun edistämiseksi EU:ssa. Tähän pyritään käyttämällä tehokkaammin niin uusia kuin nykyisiä rahoitusresursseja, poistamalla investoinnin esteitä sekä tarjoamalla investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on Junckerin suunnitelman keskeinen pilari. ESIR myöntää suuririskisimmän osan kattavan takuun, jonka avulla EIP voi investoida useampiin ja usein riskialttiimpiin hankkeisiin. Tähän mennessä ESIRistä rahoitettaviksi hyväksyttyjen sopimusten ja hankkeiden odotetaan saavan liikkeelle yli 371,2 miljardin euron investoinnit, ja niillä tuetaan noin 856 000:ta pk-yritystä kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Viimeisimmät ESIR-rahastoa koskevat luvut toimialoittain ja maittain ovat saatavilla täältä  tai katso Usein kysyttyä -osion vastaukset . [1] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/health_policies/docs/improving_health_for_all_eu_citizens_en.pdf

Alueen paras K-Market-kauppias löytyy Vimpelistä – Asiakastyytyväisyyspalkinto Laihialle

Alueiden parhaita K-Marketeja palkittiin K-Market-ketjun kauppiaspäivillä tiistaina 15. tammikuuta Nokia Scandic Edenissä Nokialla. Juhlaan olivat kerääntyneet noin 100 K‑Market-kauppiasta ja kauppiaspariskuntaa Varsinais-Suomesta, Satakunnasta, Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Keski-Pohjanmaalta ja Pirkanmaalta.Pitkät perinteet kauppiaina – Olemme hyvin ylpeitä tunnustuksesta. Olemme Marin kanssa kehittäneet kauppaa pitkäjänteisesti. Henkilökuntamme on myös hyvin sitoutunutta ja yhdessä teemme uudistuksia. Kiitos kuuluu heille sekä myös asiakkaille, sillä heitä varten me kauppaa teemme, kertoo kauppias Ulla Laakso.– Viime vuosi oli uusien tuulien aikaa; kouluttauduimme äitini kanssa molemmat tahoillamme ja saimme sitä kautta uusia ideoita kaupan pyörittämiseen. Takataskussa onkin vielä paljon ideoita tulevaisuuden varalle, kertoo kauppias Mari Takala. – Suvullamme on jo niin pitkät perinteet kauppiaana, että intohimo kaupan kehittämiseen on saatu jo varmasti äidinmaidosta. Taustalla on lisäksi koko ajan ajatus siitä, ettemme kehitä vain kauppaa, mutta myös itseämme ja henkilökuntaamme, jatkaa Takala.Laakson ja Takalan kauppa Vimpelissä on K-Market Veto.Asiakastyytyväisyyspalkinto LaihialleVuoden asiakastyytyväisyyspalkinnon nakkasi Tony ja Elina Bengs, jotka luotsaavat K-Market Pirkkaa Laihialla.K-Market ketjuun kuuluu lähes 800 kauppaa ympäri Suomen. Oman alueidensa parhaita K-Marketeja palkitaan tammikuun aikana myös kolmessa muussa vastaavassa tilaisuudessa.Lisätietoja ja kuvia palkituista pääsee katselemaan palkintosivuston kautta:https://www.k-market.fi/kauppiaspalkinnot-2019Lisätietoja:K-kauppiaat Ulla Laakso ja Mari Takala, p. 040 551 5570K-kauppiaat Tony ja Elina Bengs, p. 050 595 4995K-Market-ketjun kauppiastoiminnanjohtaja Minna Leinonen, p. 050 502 3125K-Market on moderni kylä- tai kaupunkiyhteisön keskus, 2020-luvun kyläkauppa, lähellä jokaista suomalaista. K-Marketissa kaikki hyvä on lähellä, asioiminen on helppoa ja nopeaa sekä palvelu ystävällistä. K-Marketin kauppias luo valikoiman ja palvelut omien asiakkaiden toiveiden mukaisesti, joten jokainen K-Market on lähialueensa asiakkaiden näköinen. Kaupassa on asiakkaille sopiva monipuolinen valikoima, kattavat palvelut sekä luotettava kilpailukykyinen hintataso. www.k-market.fi

Perparim Hetemaj’n Chievo saattaa saada apua kabineteista

Italian Serie A jatkuu talvitauon jälkeen tänä viikonloppuna. Chievon keskikenttäpelaaja ja Unibetin asiantuntija Perparim Hetemaj pohtii tuoreessa haastattelussa sarjan asetelmia kevätkauden alla. Serie A:n kärjessä tilanne on aiemmilta vuosilta tuttu. Seitsemän edellistä mestaruutta rohmunnut Juventus pelasi kauden ensimmäisen puoliskon saldolla 17 voittoa ja kaksi tasapeliä. Lähin uhkaaja Napoli on jäänyt kauas. Jos viime vuonna mestaruustaistelu meni edes jokseenkin tiukalle, nyt ”Vanha Rouva” näyttää olevan omilla lukemillaan. "En näe mitään syytä, miksi Juventus ei voittaisi mestaruutta. Ero toiseen sijaan on yhdeksän pistettä eikä Juven kone ole yskinyt, Hetemaj toteaa ykskantaan." "Juventuksella on hyvä draivi päällä, mutta meidän ei auta kuin tehdä heidän pelistään mahdollisimman vaikeaa ja ottaa heiltä tila pois. Tietenkin lähdemme siitä, että meillä on omat mahdollisuutemme heitäkin vastaan." "Jos vertaa Juventusta esimerkiksi meidän joukkueeseemme, niin henkilökohtainen taitotaso on todella paljon kovempi ja muutama heidän pelaajansa on aidosti maailmanluokkaa. Juve puolustaa hyvin, ja hyökkäyspäässä on Cristiano Ronaldo, joka pystyy tekemään maalin mistä tahansa ja millä tavalla tahansa. Siinä ne suurimmat erot Juventuksen ja muiden välillä syntyvät, ei se pohjimmiltaan sen erikoisempaa ole."Valitus voi palauttaa menetetyt pisteetChievon syyskausi oli perin ohdakkeinen ja täynnä turbulenssia. Jo alku oli tahmea, ja päävalmentaja Lorenzo D’Anna sai potkut lokakuussa. Tilalle palkattu Gian Piero Ventura sai asiat entistä pahempaan solmuun. Entinen Italian maajoukkueluotsi valmensi Chievoa vain muutaman viikon, heitti pyyhkeen kehään kolmen tappion jälkeen ja tyrmistytti joukkueen eroamalla ennen kuin oli ehtinyt kunnolla aloittaakaan. Marraskuussa peräsimeen tulleen Domenico Di Carlon johdolla kurssi on kuitenkin ainakin oiennut, joskaan ei vielä kokonaan kääntynyt. Vuoden lopussa Chievo napsi useita tasapelipisteitä, ja syyskauden päätöskierros toi kauan kaivatun kauden avausvoiton Frosinonesta. "Jatkamme samalla mentaliteetilla kuin pelasimme viime vuoden lopun Di Carlon alaisuudessa. Ensimmäinen peli Juventuksen vieraana on toki erittäin kova, mutta vuoden lopun hyvä draivi halutaan pitää yllä. Annetaan kaikkemme ja pelataan joukkueen eteen, Hetemaj lupaa." Matematiikka on Chievon kannalta julmaa. Koossa on kahdeksan sarjapistettä, viimeisellä säilyjän paikalla olevalla Empolilla pinnoja on tuplamäärä. Chievo saattaa tosin saada hieman vetoapua kabinetista. Kauden alla veronalaisille lätkäistiin kolme miinuspistettä kirjanpitoepäselvyyksien takia, mutta asiasta tehty valitus voi palauttaa menetetyt pisteet. Ratkaisua odotetaan lähiaikoina. "Sarjatilanne on tietenkin haastava, mutta nykyisen valmentajan alaisuudessa luotto on koko ajan ollut kova ja joukkuehenki on tiivistynyt. Nyt arkeen on löytynyt oikea tekemisen meininki. Ei ole mikään salaisuus, että tästä tulee vaikeaa, mutta pelejäkin on jäljellä paljon. Väitän, että meillä on paremmat säilymismahdollisuudet kuin moni uskookaan, Hetemaj täräyttää Unibetille." "Tauoilla ei vaikutusta voimasuhteisiin"Keskellä kautta pidettävä sarjatauko on kuuma puheenaihe eurooppalaisessa jalkapallossa. Useimmissa talven yli pelattavissa sarjoissa pidetään taukoa vuodenvaihteen tienoilla, mutta kaikkein suurimmissa sarjoissa tilanne vaihtelee. Yhdessä ääripäässä on Englanti, jossa joulu–tammikuu on kauden kiireisintä aikaa. Espanjassa pidetään talvitauko, mutta se on lyhyehkö, ja Espanjan cup tuo otteluruuhkaa tammikuulle. Pisimpään tauolla ovat Saksan ja Italian sarjat, joissa huilataan noin kuukausi. Etenkin Englannissa keskitalven otteluruuhkan vaikutus joukkueiden menestymismahdollisuuksiin Euroopassa on kuuma puheenaihe. Hetemaj tietää talvitauolla olevan piristävä vaikutus, mutta hän ei usko sen keikauttavan voimasuhteita Mestarien liigassa ja Eurooppa-liigassa. "En tiedä, onko pitkästä talvitauosta lopulta etua vai ei. Meidän joukkueellemme se on toki tehnyt hyvää, olemme päässeet harjoittelemaan. Mielestäni on kiva, että kauden keskellä on taukoa, mutta en tiedä, onko siitä lopulta italialaisille mitään konkreettista iloa eurokentillä." "Tauko tekee aina hyvää, ennen sitä oli vedetty puoli vuotta kovaa. Tauon alussa oli viikon loma. Siihen kuului toki vähän lenkkiä ja lihashuoltoa, mutta pääosin otin loman lomana. Nyt on ollut todella kiva fiilis tulla takaisin aloittamaan kauden jälkimmäistä puoliskoa." Lisätietoja: Antti Tikka, antti.tikka(a)kindredgroup.comKindred Group (entinen Unibet Group) on yksi Euroopan suurimmista online-pelejä ja digitaalisia sisältöjä tarjoavista yhtiöistä. Tukholman Nasdaq OMX Nordic Exchange -pörssiin listattu Kindred Group sisältää 14 asiakasbrändiä, joilla on yli 16,5 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Kindred valittiin marraskuussa 2016 vuoden parhaaksi ja vastuullisimmaksi peliyhtiöksi. Kindred on Euroopan suurimpien rahapeli- ja vedonlyöntiyhteisöjen etujärjestön EGBA:n (European Gaming and Betting Association) perustajajäsen. Yhtiö on eCOGRA:n (e-Commerce Online Gambling Regulation and Assurance) auditoima ja sertifioima vastuullinen toimija. Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta www.kindredplc.com.

Eagle Filters saa 0,8 MEUR rahoituksen Loudspring:ltä ja muodostaa strategisen allianssin australialaisen Baltec IES:n kanssa

Loudspring on myöntänyt 800 000 EUR lainan tytäryhtiöllensä Eagle Filters:ille. Loudspring sopi hiljattain 2,5 MEUR kasvurahoituksesta Nordic Environmental Finance Corporation (NEFCO) kanssa. Eagle Filters:in saama laina on ensimmäinen NEFCO-rahoituksen mahdollistama rahoitusjärjestely ja se antaa Eagle Filters:ille resursseja kasvustrategian kiihdyttämiseen. Loudspring omistaa 67,6% Eagle Filters:istä ja sillä on optio nostaa omistuksensa 80%:iin. Molempien yhtiöiden kasvun nopeuttamiseksi Eagle Filters ja australialainen Baltec IES  käynnistävät markkinointi- ja teknologiayhteistyön. Baltec IES on The Environmental Group Limited:in (EGL)  suurin tytäryhtiö. EGL on ympärstöteknologiayhtiö, joka on listattu Australian Securities Exchange ASX -pörssissä (koodi: EGL). Baltec IES:llä on asiakkaita kaikilla mantereilla ja se on vakiintunut yli 40 maahan. Baltec IES keskittyy räätälöityihin ratkaisuihin, joilla optimoidaan suurten kaasuturbiinien toimintaa. EGL:n Executive Director Ellis Richardson, kenestä tulee Eagle Filters:in hallituksen jäsen, kommentoi: “Strateginen allianssi Eagle Filters:in ja Baltec IES:n kanssa perustuu kummankin yhtiön omiin tuotteisiin, jotka keskenään täydentävät toisiaan ja joilla on samat markkinat sekä yhteinen asiakaskunta. Odotan allianssin luovan merkittävää kasvua molemmille yhtiöille.” Toimitusjohtaja Lassi Noponen, Loudspring: “Eagle Filters on viime vuonna keskittynyt rakentamaan puitteita globaalille kasvulle. Yhtiön saama pääomaruiske ja allianssi Baltec IES:n kanssa tuovat Eagle Filters:ille merkittäviä lisäresursseja. Loudsprign ryhtyy mielellään kehittämään yhteistyötä Environmental Group Limited:n kanssa.” Eagle Filters Eagle Filters mahdollistaa kansainväliselle energiateollisuudelle sekä merkittävät energiasäästöt että CO2 päästövähenemät. Yhtiö toimittaa tehokkaita ilmansuodattimia voimalaitosten kaasuturbiineihin. Tehokas ilmansuodatus vähentää kompressorin siipien likaantumista ja parantaa turbiinien polttoainetaloutta. Eagle Filters:in teknologia on käytössä useissa maissa Aasiassa, Euroopassa, Afrikassa ja sekä Pohjois- ja Etelä Amerikassa. Asiakkaina on sekä suuria valtio-omisteisia että yksityisiä energiayhtiöitä. Seuraa seuraavaa linkkiä katsoaksesi lyhyen videon Eagle Filters:istä: https://youtu.be/Yt3EdBzy5tw

NCC kehittää Ruoholahteen avoimia pääkonttoritason toimistotaloja

Ensimmäisen talon alue sijaitsee F.A. Fagerholmin aukion raitioliikenteen kääntöraiteiden kohdalla ja toisen talon alue Neste-jakeluaseman kohdalla.  Konseptoinnin lähtökohtana on ollut halu nostaa entisestään Ruoholahti yhdeksi Helsingin vetovoimaisimmista pääkonttoreiden alueista sekä kehittää sinne elävä ja avoin ilmapiiri, joka luo inspiroivan työnteon ja elämisen kulttuurin koko alueelle 24/7.  Kaikille avoin, täyden palvelun We Land  Ensimmäisen vaiheen rakennus We Land tarjoaa kaikille eri kokoisia tapahtumatiloja yhdessä neljän konseptiltaan erilaisen lounas- ja illallisravintolan kanssa. 14. kerroksen näköalaravintolassa on huikeat puitteet kulinaristiselle nautinnolle. Palvelutaso vastaa hotellin vieraanvaraisuutta, jonka arkiylellisyyttä tavoittelevat palvelut nostavat työntekijöiden tunnelmaa ja alueen ihmisten arvostusta.  Työn sujuvuuden tukeminen vihreät arvot huomioiden  Työssä viihtymisen ja tehokkuuden kannalta merkittävin yksittäinen tekijä on työn tahtomaton keskeytymättömyys, minkä varmistamiseksi erilaisille töille on oltava erilaiset tilat. We Land venyttää yritysten tilatarpeet elinkaaren mukaan ja takaa palveluita, jotka tukevat työn tekemistä.  – Haluamme kaikin tavoin tukea työn tekemistä ja työssä onnistumista. Näistä tarpeista syntyi We Land – talo, joka on luotu korkealla palvelukulttuurilla ja verkostoitumista tukevalla avoimuudella, kertoo Senior Developer Heikki Alén NCC Property Developmentista.  We Land -talolle suunnitellaan korkeinta BREEAM Outstanding -luokitusta. We Land ei ole pelkästään teknisesti ympäristöä huomioiva, vaan talon käyttäjät kokevat arjen valinnoillaan osallistuvansa ympäristöä kunnioittaviin tekoihin.   Kohteelle haetaan investointipäätös ennen rakentamisen arvioitua aloitusta vuoden 2020 aikana. Ensimmäisen vaiheen, We Land -talon valmistumisen tavoite on vuonna 2022.  www.ncc.fi/weland   Lukuina  Ensimmäinen vaihe We Land, F. A. Fagerholm aukio Työpaikkoja 2500 Kerrosala 22500 m2 Pyöräpaikkoja 450, osa ladattavia Autopaikkoja 200, kaikki ladattavia, vuorottaispysäköinti    Toinen vaihe, Neste-jakeluaseman alue Työpaikkoja 2000 Kerrosala 19000 m2 Pyöräpaikkoja 400, osa ladattavia Autopaikkoja 200, kaikki ladattavia, vuorottaispysäköinti

Etteplan laajentaa jälleen Kiinassa ja avaa uuden toimiston

Etteplan Oyj laajentaa jälleen toimintaansa Kiinassa ja avaa kahdeksannen toimiston Shenzheniin, joka on Lounais-Kiinassa Guangdongin maakunnassa sijaitseva Pearl River Delta megalopolikseen kuuluva suurkaupunki. Laajentuminen Lounais-Kiinaan vastaa Etteplanin palveluiden kasvavaan kysyntään kiinalaisten asiakkaiden keskuudessa. Uusi Shenzhenin toimisto avataan helmikuun puolivälissä heti kiinalaisen uuden vuoden jälkeen. Teollisten koneiden ja laitteiden suunnitteluratkaisuja, ohjelmisto- ja sulautettuja ratkaisuja sekä teknisen dokumentoinnin ratkaisuja tarjoava Etteplan toimii uuden toimiston myötä kahdeksassa eri kaupungissa Kiinassa. Toimistot sijaitsevat Pekingissä, Shanghaissa, Kunshanissa, Suzhoussa, Xi´anissa, Quindaossa, Wuhanissa ja Shenzhenissä, joissa on yhteensä lähes 400 työntekijää. Etteplan on toiminut Kiinassa vuodesta 2004 ja siitä lähtien jatkanut voimakkaasti investointejaan Kiinan markkinoille. Kiinalaiset yhtiöt pyrkivät aiempaa vahvemmin globaaleille markkinoille samalla kun palvelumarkkina on avautumassa Kiinassa ja kiinalaiset yhtiöt ovat alkaneet ostaa asiantuntijapalveluita. ”Kiinan palvelumarkkinan avautuminen luo kysyntää Etteplanin tarjoamille asiantuntija- ja suunnittelupalveluille. Nyt avattava toimisto on laajentaa Etteplanin toimintaa maantieteellisesti Kiinassa uudelle alueelle ja antaa mahdollisuuden palvella Lounais-Kiinassa toimivia yrityksiä aiempaa paremmin”, Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Juha Näkki kertoo.

Veho investoi uuteen paketti- ja kuorma-autojen asiakaspalvelukeskukseen Kokkolassa

Veho on panostanut viime vuosina voimakkaasti asiakaspalveluun sekä oman, koko maan kattavan myynti- ja huoltoverkoston kehittämiseen. ”Panostamme erityisesti asiakkaiden ajoneuvojen elinkaaren hallintaan ja siksi olemme investoineet määrätietoisesti joko täysin uusiin tai uudistettuihin toimitiloihin, nykyaikaisiin ja turvallisiin työvälineisiin sekä henkilöstön koulutukseen”, kertoo Vehon kuorma- ja linja-autoliiketoiminnan johtaja Rami Keinänen. ”Kokkolan talousalueen myönteinen kehitys sekä paketti- ja kuorma-autokannan kasvu ovat lisänneet palveluidemme tarvetta. Tässä tilanteessa on erityisen ajankohtaista ja tärkeää toteuttaa käynnistetty investointi, jonka avulla voimme varmistaa asiakkaidemme odotusten mukaisen palvelukokemuksen toteutumisen”, Rami Keinänen jatkaa. Kokkolaan valmistuu uusi toimitalo lokakuussa 2019 Uusi noin 1700 m2:n kokoinen toimitalo rakennetaan Kokkolaan osoitteeseen Mestarintie 6. Rakentaminen aloitetaan helmikuussa ja talo valmistuu lokakuussa 2019. Uuteen toimitaloon tulee kahdeksan raskaan kaluston läpiajettavaa huolto- ja korjauspaikkaa Mercedes-Benz-kuorma-autoille, SISU kuorma-autoille sekä erilliset huolto- ja korjauspaikat pakettiautoille. Korjaamon dynamometrihallista tulee 38 metriä pitkä, joka helpottaa uusien entistä pidempien autojen huoltotoimintaa. Lisäksi uudisrakennukseen tehdään tekniset valmiudet katsastustoiminnalle. Uuden toimitalon valmistuessa Veho jatkaa uusien Mercedes-Benz paketti-, kuorma-autojen myyntiä ja vuokrausta, sekä käytettyjen autojen myyntiä.   Uusi asiakaspalvelukeskus sijaitsee keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella Jyväskylän tien varressa. Tontin pinta-ala on 1,3 ha, joka mahdollistaa hyötyajoneuvojen sujuvan liikennöinnin toimitalon pihassa. Ajo tontille tapahtuu suoraan Mestarintieltä, mikä varmistaa helpon ja turvallisen asiakasliikenteen.       Uudet toimitilat tarjoavat hyvät puitteet asiakaslähtöiseen palveluun huolto- ja korjaustoiminnassa sekä automyynnissä Kokkolan uusi asiakaspalvelukeskus palvelee asiakkaita laajoilla aukioloajoilla kuutena päivänä viikossa yhden luukun palveluperiaatteella. Palveluihin kuuluu mm. Service 24h -hätäpalvelu ja CharterWay Rent -autonvuokrauspalvelut. Kokkolassa myydään Vehon maahantuomia Mercedes-Benz-paketti- ja kuorma-autoja sekä Fuso Canter -mallistoa. Valtuutettu monimerkkikorjaamo palvelee kaikkien edellä mainittujen merkkien lisäksi Mercedes-Benz- ja Setra-linja-autoja sekä SISU-kuorma-autoasiakkaita varaosa- ja huoltopalveluissa. Lisätietoja:  Rami Keinänen, johtaja, Veho Oy Ab, Kuorma- ja linja-autot, puh. 050 560 0008, rami.keinanen@veho.fi Kimmo Heikkinen, aluejohtaja, Veho Oy Ab, 050 442 1871, kimmo.heikkinen@veho.fi

Enersensen yt-neuvottelut ovat päättyneet

Enersense International Oyj (”Enersense”, ”Yhtiö”) tiedotti 5.12.2018 tehostavansa toimintaansa ja aloittavansa yt-neuvottelut. Yhtiön mukaan vuoden 2019 ensimmäisen puolivuotiskauden osalta Yhtiön kannattavuus vaatii organisaation sopeuttamistoimenpiteitä, koska Yhtiön toiminnan painopiste siirtyy osin asiakasprojektien myötä kotimaasta kansainvälisiin hankkeisiin. Tuolloin Yhtiö arvioi henkilöstön vähennystarpeen olevan enintään 12 henkilöä, jolla saataisiin noin puolen miljoonan euron vuotuiset säästöt vuonna 2019. Yt-neuvottelujen tuloksena Enersense irtisanoo 8 henkilöä. Nämä henkilöstömuutokset kohdistuvat Suomessa omissa toimistoissa työskentelevään hallintoyhtiöiden henkilökuntaan. Lisätietoja:Toimitusjohtaja Jussi HolopainenPuhelin: 044 517 4543Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance OyPuhelin: 050 520 4098 Lyhyesti YhtiöstäEnersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

YIT:lle sopimus Tukholman Henriksdalin jätevedenpuhdistamon infrarakentamistöistä

YIT ja Stockholm Vatten AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen Tukholman Henriksdalin jätevedenpuhdistamon infrarakennustöistä. Työt alkavat helmikuussa 2019 ja valmistuvat joulukuussa 2023. Sopimuksen arvo on noin 60 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tilauskantaan. Sopimus sisältää puhdistamon maansiirto-, betoni- ja louhintatyöt sekä maanalaisten puhdistusjärjestelmien asennustöitä tunnelitilassa. YIT vastaa tunnelin sisäpuolisista töistä, joilla valmistellaan laitoksen uuden jätevedenpuhdistustekniikan käyttöönottoa. Lisäksi YIT kunnostaa ja tehostaa koko lietteenkäsittelyprosessia. Urakan suurin yksittäinen osa koostuu uuden lietteenerottelurakennuksen ja sen vaatimien laitteistojen rakentamisesta. Nykyisen puhdistamon toiminta jatkuu normaalisti rakennustöiden ajan. ”Meillä on paljon osaamista vaativien maanalaisten laitosten rakentamisesta. Stockholm Vatten AB:n kanssa olemme tehneet yhteistyötä vuodesta 2016 lähtien ja toteuttaneet heille kolme merkittävää urakkaa. Olemme ylpeitä luottamuksenosoituksesta, että saamme olla osana jätevedenpuhdistamon kehitysprojektia, mikä tukee visiotamme rakentaa kestäviä kaupunkiympäristöjä. Yhteisenä tavoitteenamme on, että asiakas saa käyttöönsä uusinta ja moderneinta tekniikkaa edustavan jätevedenpuhdistamon”, kertoo YIT:n Infraprojektit-segmentin johtaja Harri Kailasalo. Henriksdalin jätevedenpuhdistamo on Ruotsin suurin ja yksi suurimpia koko Euroopassa. Se palvelee noin miljoonaa ihmistä ja käsittelee noin kaksi kolmasosaa suur-Tukholman kunnallisista jätevesistä. Se on myös yksi maailman suurimmista peruskallion sisään rakennetuista jätevedenpuhdistamoista. Lisätietoja: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 566 6070, hanna.jaakkola@yit.fi Harri Kailasalo, johtaja, Infraprojektit, YIT Oyj, puh. 040 040 1538, harri.kailasalo@yit.fi YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi YIT on suurin suomalainen ja merkittävä pohjoiseurooppalainen rakennusyhtiö. Kehitämme ja rakennamme asuntoja, toimitiloja ja kokonaisia alueita. Lisäksi olemme vaativan infrarakentamisen erikoisosaaja ja päällystäjä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa 10 000 ammattilaistamme luovat entistä toimivampia, vetovoimaisempia ja kestävämpiä kaupunkeja ja elinympäristöjä. Toimimme 11 maassa: Suomessa, Venäjällä, Skandinaviassa, Baltiassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Puolassa. Uusi YIT syntyi, kun yli 100-vuotiaat YIT Oyj ja Lemminkäinen Oyj yhdistyivät 1.2.2018. Vuoden 2017 yhdistetty vuotuinen liikevaihtomme oli yli 3,8 miljardia euroa. YIT Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Kutsu: Tikkurilan tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018

Tiedotustilaisuus Tikkurilan tammi-joulukuun 2018 tilinpäätöstiedotteesta järjestetään tiedotusvälineille ja analyytikoille Tapahtumatalo Bankin kabinettitilassa 24-25 (Unioninkatu 20, Helsinki) tiistaina 12.2.2019 klo 12.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tiedotustilaisuuteen osallistujille on tarjolla lounas samoissa tiloissa alkaen klo 11.30. Tilinpäätöstä esittelee toimitusjohtaja Elisa Markula. Englanninkielinen webcast-lähetys järjestetään 12.2.2019 klo 15.00, ja se on seurattavissa internetin kautta osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. Webcast-lähetyksen yhteydessä järjestetään puhelinkonferenssi, jonka tiedot on esitetty alla: +358 9 7479 0361 (soittajat, Suomi) +44 330 336 9105 (soittajat, UK) +1 323 794 2551 (soittajat, USA) Osallistujatunnus: 9710721 Webcast-lähetyksen taltiointi on saatavilla osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat myöhemmin samana päivänä.  Tilinpäätöstiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi/sijoittajat  Lisätietoja:  Tikkurila Oyj Minna Avellan, johtaja, viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. 040 533 7932, minna.avellan@tikkurila.com Osa kestävää pohjoista  Tikkurila on johtava pohjoismainen maalialan yritys. Kehitämme vuosikymmenten kokemuksella korkealuokkaisia tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat asiakkaillemme ajan ja sään kestävää laatua. Noin kymmenessä maassa toimivat 3 000 työntekijäämme haluavat luoda kestävää tulevaisuutta merkityksellisten pintojen avulla. Liikevaihtomme oli 582 miljoonaa euroa vuonna 2017. Yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Pohjoismaista laatua alusta loppuun vuodesta 1862. www.tikkurilagroup.fi

SEATin SUV-mallisto - Arona, Ateca ja Tarraco

"Uusi SEAT Ateca näyttelee tärkeää roolia uudessa brändistrategiassamme. Se aloittaa SEAT brändin historian suurimman tuotehyökkäyksen." Näillä sanoilla aloitti SEATin toimitusjohtaja Luca de Meo SEATin ensimmäisen SUV-mallin lanseerauksen vuonna 2016. Nyt, kaksi ja puoli vuotta myöhemmin, hänen aikeensa on toteutunut ja SEATin mallistosta löytyy kolme SUV-mallia. Nyt ne ovat ensimmäistä kertaa yhdessä Barcelonan kaduilla, kaupungissa missä ne on suunniteltu.  Barcelonassa luotua muotoilua: muotoilu on yksi päätökseen vaikuttavista tekijöistä 65 %:lla asiakkaista, jotka ostavat SUV-mallin. SEATin tapauksessa kaikkia malleja yhdistää sama alkuperä – Barcelona. "Kolmikkoa ei olisi voitu suunnitella muualla, kuin tässä kaupungissa", sanoo SEATin muotoilujohtaja Alejandro Mesonero-Romanos. Näitä kolmea mallia yhdistää eleganssi, urheilullisuus ja huolitellut yksityiskohdat, mutta silti jokaisella on omat erityispiirteensä. Esimerkiksi Aronalla on "crossoverin luonne ja valittavissa on jopa 68 erilaista väriyhdistelmää", Ateca puolestaan erottuu "elegantin siluettinsa" ansiosta ja Tarraco "saa luonteensa etusäleikön muotoilusta, joka antaa viitteitä siitä miltä SEATin tulevien mallien muotokieli näyttää". Moottorivaihtoehto joka tarpeeseen: kolmikon suorituskyky vaihtelee Aronan 95 hevosvoimasta Tarracon 190 hevosvoimaan. SEATin kolme SUV-mallia tarjoavat laajan valikoiman moottorivaihtoehtoja, varmistaen suorituskyvyn, taloudellisuuden ja luotettavuuden. Lisäksi Arona on ensimmäinen malli segmentissään, joka tarjoaa maa-ja biokaasuversion. Tarracoon puolestaan tulee myöhemmin saataville ladattava hybridi. SEATin suurin SUV-malli on "mestariteos toiminnallisuudessa ja monipuolisuudessa", vakuuttaa SEATin tuotekehitysjohtaja Matthias Rabe. Turvallisuus, tärkein ominaisuus: SEATille turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää ja ajamisen helppouteen on kiinnitetty paljon huomiota. Traffic Jam Assist -ruuhka-avustin, Lane Assist -kaistanpitoavustin, mukautuva vakionopeudensäädin ACC ja hätäjarrutustoiminto – nämä ovat vain muutamia monista huippuluokan turvajärjestelmistä, joita SEATin SUV-malleista löytyy. SEAT Tarraco nostaa riman vielä astetta korkeammalle, sen Front Assist -ympäristönvalvontajärjestelmä tunnistaa jalankulkijoiden lisäksi myös pyöräilijät. Liitettynä tulevaisuuteen: 28 %:lle auton ostajista liitettävyyspalvelut on tärkeä ominaisuus. SEAT työskentelee intensiivisesti tarjotakseen parhaat ratkaisut ja pystyäkseen vastaamaan ympäristömme kasvavaan digitalisoitumiseen – SEATin kolme SUV-mallia osoittavat sen. Esimerkkeinä tästä toimivat mm. digitaalinen mittaristo ja 8" näyttö sekä Full Link -älypuhelimen peilaus, jolla voi turvallisesti yhdistää matkapuhelimen autoon käyttämällä Apple Car Playta, Android Autoa (ei vielä saatavilla Suomessa) ja Mirror Linkiä.  Myyntimenestys: 30 % ostajista valitsee nykyisin auton, joka – kuten SUV-mallit – tarjoaa korotetun ajoasennon. Viimeisen viiden vuoden aikana tämän kaltaisten keskikokoluokan autojen myynti Euroopassa on lähes tuplaantunut ja tämä trendi näyttää olevan edelleen nousussa. Myynnin odotetaan nousevan 40 % vuoteen 2025 mennessä, yhteensä 2,8 miljoonaan kappaleeseen. SEATin tapauksessa SUV-mallit ovat olleet avainasemassa myynnin kasvattamisessa. Joka kolmas myyty SEAT-malli on SUV ja näihin lukuihin tullaan tulevaisuudessa vielä lisäämään Tarraco. Kolme SUV-mallia lukuina   ATECA ARONA TARRACOLanseerausvuosi 2016 2017 2018Istuimet 5 5 5- tai 7-paikkaaPituus (mm) 4363 4138 4735Moottorit 115 hv 1,0 95 hv 1,0 150 hv 1,5 TSI–190 TSI–190 hv 2,0 TSI–150 hv 1,5 hv 2,0 TSI ja TDI TSI TSITavaratilan tilavuus Jopa 1604 Jopa 1280 Jopa 1920 litraa(takaistuimet litraa litraakaadettuina)Suunniteltu (kaupunki) Barcelona Barcelona BarcelonaValmistuskaupunki (maa) Kvasiny Martorell Wolfsburg (Saksa) (Tsekki) (Espanja)

Rauma Marine Contrustions ja Kvarken Link allekirjoittivat Merenkurkun lautan rakentamissopimuksen – osapuolet kiittelevät ministeriöitä sopimuksen ripeästä edistämisestä

Rauma Marine Constructions ja Kvarken Link AB ovat allekirjoittaneet rakentamissopimuksen Vaasa–Uumaja-välin liikenteeseen tulevan matkustaja-autolautasta. Sopimuksen myötä aluksen suunnittelu voidaan aloittaa Raumalla välittömästi. ”Sopimusneuvottelut saatettiin loppuun onnistuneesti reilussa viikossa aiesopimuksen solmimisesta, ja olemme nyt valmiita käymään itse työhön. Haluamme kiittää erityisesti työ- ja elinkeinoministeriössä, valtiovarainministeriössä ja liikenne- ja viestintäministeriössä asian toteutumiseen ansiokkaasti vaikuttaneita ministereitä ja virkamiehiä”, kommentoi RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa. Laiva valmistuu vuonna 2021 ja se liikennöi Vaasan ja Uumajan väliä päivittäin. Autolautan tilaajan, Kvarken Linkin, omistaa myös laivan rahoituksen takaajina toimivat Uumajan kunta ja Vaasan kaupunki. Autolautan kauppahinta on noin 120 miljoonaa euroa, ja tilauksen työllisyysvaikutus on arviolta noin 800 henkilötyövuotta. Laivassa on tilaa 800 matkustajalle ja lastikapasiteettia rekoille on 1500 kaistametriä. Ympäristöystävälliseksi suunniteltava laiva toimii kaksoispolttoaineratkaisulla: pääpolttoaineena käytettävän nesteytetyn kaasun lisäksi siinä voidaan käyttää myös biokaasua. Lautan jääluokka 1A Super varmistaa sen, että alus voi kulkea Merenkurkun haastavissa jääolosuhteissa mahdollisimman itsenäisesti. Rauma Marine Constructions solmi syksyn 2018 aikana aiesopimukset myös Tallinkin Helsinki-Tallinna-välin aluksesta sekä puolustusvoimien Laivue2020-hankkeesta. Nopeasti kasvaneen tilausmäärän myötä telakalle on rekrytoitu uusia työntekijöitä, ja työvoiman lisäämiselle on tarvetta myös lähitulevaisuudessa. Kuvia RMC:n telakalta: https://rmcfinland.fi/fi/yhteystiedot/medialle/