Kesä on monelle nuorelle yksinäistä aikaa – Nuorten turvataloilta apua myös lomakaudella

– Mielikuva nuorten kesästä on usein ruusuinen: ihanaa, kun on vapaata ja voi ottaa rennosti. Monelle asia toki on näin, mutta osalle nuorista kesä voi merkitä ahdistavaakin aikaa, kertoo Punaisen Ristin nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää. Nuorten loma koulusta on pitkä, ja monessa perheessä vanhemmat ovat siitä suuren osan töissä. Jos nuorella ei ole kesätöitä ja harrastuksia, hänen voi olla vaikea keksiä pariksi kuukaudeksi mielekästä tekemistä. Tilanne voi myös koetella nuoren ja hänen vanhempiensa välejä. – Joissakin perheissä myös tiukka taloudellinen tilanne vaikuttaa nuoren mahdollisuuksiin esimerkiksi harrastaa. Sen vuoksi maksuttomat kesätoiminnat ovat nuorille erityisen tärkeitä, Suurpää sanoo. Nuorten turvatalot auttavat perheitä päivittäin myös kesällä. Turvatalolta saa tukea kaikenlaisiin pulmiin, kuten perheen ristiriitoihin tai nuoren yksinäisyyteen. Apu on maksutonta, ja sitä saa nopeasti ilman lähetettä. – Turvatalolle voi tulla matalalla kynnyksellä vaikka vain juttelemaan. Tarvittaessa nuori voi myös majoittua turvatalolla tilapäisesti. Pääkaupunkiseudun turvatalojen kesäpäivystys on Helsingissä Nuorten turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Tampereella. Pääkaupunkiseudun turvatalojen kesäajan päivystys keskitetään torstaista 22.6. alkaen Helsingin turvatalolle osoitteeseen Uudenmaankatu 32 A. Espoossa turvatalo avautuu jälleen 31.7. ja Vantaalla 2.8. Turussa turvatalo on auki normaalisti myös kesällä. Tampereella turvatalo on auki 26.6.–31.7. välillä arkipäivisin klo 9–15. Talon kriisimajoitus on silloin suljettu. Nuorten turvatalojen yhteystiedot ja lisätietoa löytyy täältä: nuortenturvatalo.fi. Lisätiedot: Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää, 050 543 8251, leena.suurpaa@punainenristi.fi Tiedottaja Outi Huovinen, puh. 020 701 2244, outi.huovinen@punainenristi.fi 

VTT:n pieni hyperspektrikamera avaruuteen Aalto-1-satelliitissa – teknologialla uusia sovellusmahdollisuuksia piensatelliittimarkkinoille

Aalto-1-nanosatelliitin mukana avaruuteen laukaistava VTT:n pieni ja kevyt hyperspektrikamera tarjoaa skaalautuvan teknologiansa ansiosta uusia mahdollisuuksia myös piensatelliittisovelluksiin.Kyseessä on säädettävä näkyvän- ja lähi-infrapuna-alueen hyperspektrikamera, joka pystyy mittaamaan 500 – 900 nanometrin aallonpituuksia. Kooltaan kamera on puoli cubesat-yksikköä (0,5U) eli 5 cm x 10 cm x 10 cm. Pienikokoisuutensa lisäksi teknologian erityisominaisuutena on mahdollisuus ohjelmoida mitattavaa spektrialuetta maasta käsin – eli samaa laitteistoa pystyy helposti skaalaamaan eri sovelluskohteisiin myös laukaisun jälkeen.”Tähän asti hyperspektrikuvantaminen on ollut mahdollista vain isojen perinteisten satelliittien instrumenttien avulla, mutta VTT:n teknologia tuo tämän mahdollisuuden nyt myös nopeasti kasvavaan piensatelliittikuvantamiseen”, sanoo tutkija Antti Näsilä, joka on ollut luomassa ensimmäistä pienikokoista hyperspektrikameraa Aalto-1:een ja kehittänyt vastaavia laitteita myös tuleviin PICASSO- ja Reaktorin Hello World -nanosatelliittimissioihin.Piensatelliitteja kutsutaan nano- tai cube-satelliiteiksi niiden kuutiomaisen muodon takia. Viime vuosina piensatelliittien laukaisumäärät ovat kasvaneet nopeasti, minkä myötä niiden tekninen edistyminen on tapahtunut huomattavalla vauhdilla perinteiseen avaruusteollisuuteen verrattuna.Yksi laukaisuraketti voi viedä mukanaan kymmenittäin pieniä satelliitteja, mikä madaltaa huomattavasti laukaisukulua yhtä satelliittia kohden. Kustannustehokkuus mahdollistaa suurien satelliittikonstellaatioiden muodostamisen, ja niiden mittausinstrumentteja voidaan myös päivittää jatkuvasti uudemmalla teknologialla. Avaruuskäytössä olevat kamerateknologiat ovat viime vuosina kehittyneet jo niin, että ne havaitsevat maanpinnan kohteet jopa alle 1 metrin tarkkuudella.”VTT:n teknologian myötä piensatelliiteista voidaan mitata myös spektridataa, jolloin voidaan havaita myös niitä ominaisuuksia, joita tavalliset kuvat eivät näytä. Näitä voivat olla esimerkiksi veden laadun mittaaminen, saasteiden havainnointi tai kasvillisuuden monitorointi”, kertoo tutkimustiimin vetäjä Anna Rissanen.Piensatelliitit tuottavat paikallista dataa perinteisiä satelliitteja nopeammalla syklillä, jolloin sen pohjalta voidaan tulevaisuudessa luoda palveluita myös niille markkinoille, jotka perinteisesti eivät ole hyödyntäneet avaruusteknologiaa, kuten maanviljelyyn ja vakuutustoimintaan.VTT:n hyperspektriteknologiaa voidaan räätälöidä myös muille aallonpituuksille ja erilaisiin mittaustarpeisiin. ”Teemme tämän teknologian osalta yhteistyötä niin startuppien, tutkimuslaitosten kuin perinteisen avaruusteollisuuden toimijoiden kanssa uudenlaisten piensatelliittisovellusten- ja palveluiden kehittämiseksi”, Rissanen toteaa. Aalto-1:n laukaisua voi seurata täältä: http://aalto1.fi/Lisätietoja:VTTAnna Rissanen, tutkimustiimin vetäjä, puh. 040 820 1972, anna.rissanen@vtt.fiAntti Näsilä, tutkija, puh. 040 671 6266, antti.nasila@vtt.fi

Fingridiltä tukea perinneympäristöjen hoitoon

Voimajohtoalueista voidaan aktiivisella hoidolla kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita luontokohteita. Sen vuoksi Fingrid aloittaa kokeilun, jossa tarjotaan taloudellista tukea voimajohtoalueiden maisema- ja luontoarvojen hoitajille. Kaikki voimajohtoalueet eivät sovellu tuen piiriin vaan alueella tulee olla enemmän niitty- ja heinäkasvillisuutta kuin metsänpohjaa. Lisäksi alueen tulee muiden muassa tarjota ympäristöstä erottuvia maisema- tai luontoarvoja ja sen tulee sijaita maisemallisesti keskeisellä paikalla tai tarjota mahdollisuuksia virkistyskäyttöön. Hoidettavan alueen on oltava vähintään 0,3 hehtaarin suuruinen. Fingridin tarjoama tuki käsittää asiantuntijan laatiman hoitosuunnitelman sekä kohteen hoitajalle maksettavan tuen. Aluetta tulee hoitaa suunnitelman mukaisesti niin, että määriteltyjen kriteerien mukaiset luontoarvot säilyvät ja paranevat. Tuen määrä on kolmesataa euroa / hehtaari ja tukikauden pituus on kolme vuotta. Tukea voivat hakea yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset. ”Olemme iloisia siitä, että voimme osaltamme edistää Suomen luonnon monimuotoisuutta. Perinteisen maatalouden murroksen myötä niityt, kedot ja laitumet ovat häviämässä maisemastamme ja perinnebiotoopeilla viihtyneet lajit alkavat olla uhanalaisia. Niillä viihtyvät kasvit ja eläimet etsivät uusia asuinalueita, ja johtoaukeille on mahdollista luoda näille lajeille sopivia olosuhteita. Maanomistajat voivat vahvistaa luonnon monimuotoisuutta sopivilla johtoalueilla ja mukailla näin niin sanottuja perinnebiotooppeja”, Fingridin erikoisasiantuntija Tiina Seppänen kertoo.”Perinneympäristöjen hoidon tuki on jo herättänyt ennakkoon paljon kiinnostusta maanomistajissa ja odotamme paljon hakemuksia. Hoitosuunnitelman voi tehdä itse, mutta siihen voi saada myös apua Maa- ja kotitalousnaisten maisemapalvelulta.” Fingrid arvioi hoitosuunnitelman toteutumista normaalien voimajohtotarkastusten yhteydessä.Lisätiedot:Erikoisasiantuntija Tiina Seppänen, Fingrid Oyj, puh. 0303 95 5164 Perinneympäristöjen hoidon tuki Fingridin verkkosivuilla.  Maanomistajien ideakortit voimajohtoalueiden hyödyntämiseksi Fingridin verkkosivuilla. 

Nesteen mobiilisovellukseen credit- ja debit -maksuominaisuudet pankista riippumatta ensimmäisenä Suomessa

Nesteen mobiilisovellus, Neste-äppi , mahdollistaa tankkaamisen nyt myös Visan sekä Mastercardin credit- ja debit -korteilla käyttäjän pankista riippumatta ensimmäisenä Suomessa. “Lanseerasimme mobiilimaksamisen kuluttajille huhtikuun alussa, ja olemme nyt laajentaneet sovelluksen maksuvaihtoehtoja kaikkiin yleisimpiin debit- ja credit -kortteihin. Haluamme helpottaa asiakkaidemme arkea sekä tarjota mahdollisimman monipuolisia palveluita ja maksutapoja. Credit- ja debit -toiminto antaa asiakkaalle mahdollisuuden päättää itselleen sopivimman maksutavan - myös mobiilissa ja pankista riippumatta“, kertoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen markkinointijohtaja Mika Hyötyläinen. “Asiakkaamme arvostavat ostamisen nopeutta, turvallisuutta ja sujuvuutta. Neste-äppi nopeuttaa tankkaamista ja tekee siitä entistä turvallisempaa, kun maksamiseen ei enää vaadita erillisiä kortteja tai käteistä. Riittää kun ajaa asemalle ja avaa sovelluksella haluamansa mittarin”, Hyötyläinen jatkaa. Plussa-pisteitä mobiilitankkauksesta Neste-asemilla Mobiilisovellukseen voi myös liittää jo olemassa olevan Plussa-kortin. Sillä saa Plussa-pisteitä  polttonesteiden ostoista kaikilla Nesteen kevyen verkoston asemilla Suomessa Neste Express -automaattiasemia lukuun ottamatta. Maksamiseen käytetään käyttäjän itsensä määrittämää vahvistuskoodia, ja puhelimen kadotessa palvelu on helppo sulkea. Mobiilisovelluksella maksetut tankkaukset jäävät Neste-äpin maksutapahtumiin muistiin. Maksamisen lisäksi sovellus auttaa löytämään lähimmät Neste-asemat ja navigoimaan asiakkaan haluamalle asemalle. Neste-äppi tarjoaa myös rahanarvoisia etuja, joita voi käyttää maanlaajuisesti Nesteen asemilla. Mobiilitankkaus mahdollista yli 300 Nesteen asemalla Mobiilimaksaminen on tällä hetkellä mahdollista yli 300 Nesteen Express, automaatti- ja Neste K -asemalla. Asemat löytyvät helposti Neste-äpin avulla, ja se on käyttäjilleen maksuton. Credit- ja debit -kortit saa otettua käyttöön kätevästi syöttämällä kortin tiedot päivitettyyn Neste-äppiin. Sovellus vaatii verkkoyhteyden, ja se toimii seuraavien puhelimien ja käyttöjärjestelmien kanssa: · iPhone: käyttöjärjestelmä iOS 6.0 tai uudempi · Android: käyttöjärjestelmä Android 5 tai uudempi

Arto Mannermaa henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professoriksi

Filosofian tohtori, dosentti Arto Mannermaa on kutsusta valittu Itä-Suomen yliopiston henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan professorin tehtävään toistaiseksi 1.3.2017 alkaen. Mannermaa on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon genetiikan alalta vuonna 1990 ja filosofian tohtorin tutkinnon syövän genetiikan alalta vuonna 1995 Oulun yliopistossa. Hän on suorittanut lisäksi sairaalageneetikon erikoistumisohjelman vuonna 2002 Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmeniassa ja opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot vuonna 2005 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. Mannermaa nimitettiin Kuopion yliopiston molekulaarisen genetiikan dosentiksi vuonna 2006. Mannermaa on toiminut Itä-Suomen yliopiston henkilökohtaisen lääketieteen ja biopankkitoiminnan apulaisprofessorina vuosina 2014–2017 ja Itä-Suomen Biopankin tutkimuspäällikkönä ja varajohtajana vuodesta 2015 alkaen. Hän on työskennellyt Kuopion yliopistossa ja sittemmin Itä-Suomen yliopistossa eri tehtävissä vuodesta 1993 alkaen, vuosina 2002–2014 yliopistotutkijana ja tutkimuspäällikkönä lääketieteen laitoksella. Vuodesta 1994 alkaen hän on toiminut myös Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sairaalageneetikkona. Mannermaa on kansainvälisesti verkostoitunut tutkija, joka on tutkimustyössään tarkastellut erityisesti rinta- ja munasarjasyövän genetiikkaa sekä syövän leviämiseen liittyvää epiteeli-mesenkymaalista transitiota. Hän on julkaissut yli 200 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Hän on toiminut lukuisten tiedelehtien vertaisarvioijana ja apurahahakemusten arvioijana muun muassa EU:n COST-hauissa. Translationaalinen syöpätutkimus kuuluu Itä-Suomen yliopiston strategisiin tutkimusalueisiin, ja Mannermaa on yksi tutkimusalueen vastuullisista tutkijoista. Hän toimii myös muun muassa Itä-Suomen Genomi- ja Syöpäkeskusten johtoryhmissä ja FinnGen-hankkeen tieteellisessä ohjausryhmässä. Hän kuuluu kansallisen biopankkiverkoston BBMRI.fi:n avainhenkilöihin ja on mukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka valmistelee kansallisen genomikeskuksen perustamista. Lisätietoja: Professori Arto Mannermaa, p. +358 40 3552752, arto.mannermaa (a) uef.fi Arto Mannermaan painolaatuinen kuva on osoitteessa https://kuvapankki.uef.fi/A/UEF+kuvahakemisto/11393?encoding=UTF-8 

Mehiläinen avaa kehitysvammaisten palvelukodin Sipoon Nikkilään

Aivan Sipoon keskustan tuntumaan Nikkilän Aarretielle rakennettavan Omakoti Aarteen on tarkoitus valmistua alkukesällä 2018. Omakoti Aarre tulee työllistämään toistakymmentä hoiva-alan ammattilaista. Palvelukodin tilat sijaitsevat kaikki yhdessä tasossa ja niiden suunnittelun valmistelussa ovat olleet mukana niin kehitysvammaisten läheiset kuin Sipoon kuntakin. – Olemme suunnitelleet uutta kehitysvammaisten palvelukotia tiiviissä yhteistyössä Sipoon kunnan ja asukkaiden läheisten kanssa. Olemme innoissamme päästessämme vihdoin liikkeelle hankkeen kanssa, kertoo Kirsi Pellinen hoivapalveluiden palvelujohtaja Mehiläiseltä. Samaan pihapiiriin valmistuu myös päiväkoti, jonka rakennuttaja on Mehiläisen kumppani Suomen Hoivatilat Oyj. – Pyrimme innovatiivisesti löytämään uusia yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi mahdollisen päiväkotiyhteistyön ideoinnissa pyrimme löytämään sellaisen ratkaisun, josta niin lapset kuin asukkaatkin voisivat hyötyä, Mehiläisen hoivapalveluiden myyntijohtaja Sami Vaateri  kertoo. Yksilöllisistä asumispalvelua ainutlaatuisille ihmisille Mehiläisen vammaispalveluiden päätavoite on tarjota yksilöllisistä apua, tukea, ohjausta ja kannustusta. – Tuemme asukkaitamme siten, että heillä on mahdollisuus opiskella, työskennellä tai osallistua päivätoimintaan. Tavoite toiminnassa on se, että asukkaamme kokevat arjen mielekkäänä, kommentoi Vaateri. Omakoti Aarteen asukkaaksi voi hakeutua olemalla yhteydessä Sipoon kunnan vammaispalveluihin.

Uutisvinkki: kesällä moni lomailee, osa työskentelee kuumassa – tutustu vinkkeihimme!

Juhannuksesta alkaen elokuun alkuun saakka merkittävä osa suomalaisista palautuu työvuoden rasituksista lomalla. Avaimet onnistuneeseen kesälomaan –sivullamme on vinkkejä, jotka kannattaa huomioida ennen lomalle jäämistä, loman aikana ja lomalta takaisin työhön palattaessa, jotta palautuminen sujuu mahdollisimman hyvin. Moni kuitenkin työskentelee kesällä, vaikka lämpötila huitelee helleasteissa. Kuumassa työskentelyssä on syytä huolehtia elimistön neste- ja suolatasapainosta, palautumisesta ja levosta. Kuumuuden haittoja torjutaan myös suojavaatetuksella ja teknisillä keinoilla. Tutustu tarkemmin aiheeseen Kuuman haittojen hallinta -sivullamme. Työtilanteesta riippumatta kesällä riittää valoa ja muita vireyttä edistäviä tekijöitä, joiden myötävaikutuksella itse kunkin on normaalia helpompi arvioida elämäntapojaan ja omaa jaksamistaan ja palautumistaan. Valoisat aamut ja illat kannattaa hyödyntää luonnossa liikkumiseen ja ulkoiluun. Työmatkaliikunta edistää hyvinvointia monin tavoin ja kesällä ruokavalion rikastaminen tuoreilla marjoilla, vihanneksilla ja hedelmillä on helppoa. Elämäntapamuutosta pohtivalle hyviä vinkkejä löytyy esimerkiksi Kroppa ja nuppi kuntoon –sivustoltamme. Oli kesällä sitten töissä tai vapaalla, hyvälaatuinen ja riittävä uni on tärkeää palautumisen kannalta. Helteinen sää voi häiritä unta ja väsyneenä ihminen myös sietää kuumuutta normaalia heikommin. Tiivis vinkkilista parempaan uneen helteisenä päivänä löytyy Työpiste-verkkolehden jutustamme, joka löytyy kuuman haittojen hallintaa käsittelevän sivun lopusta.   Lisätiedot: linkit vinkkisivuille ja asiantuntijoiden yhteystiedot haastattelupyyntöjä varten Avaimet onnistuneeseen kesälomaan : vanhempi tutkija Sampsa Puttonen, puh. 043 824 6254, etunimi.sukunimi@ttl.fi, lomalla 3.7. - 28.7.2017 Kuuman haittojen hallinta : tutkimusprofessori Hannu Rintamäki, puh. 040 526 6156, etunimi.sukunimi@ttl.fi, lomalla 17.7. - 18.8.2017 Kroppa ja nuppi kuntoon  -sivusto Työkyvyn ylläpito elintapojen avulla: johtaja Jaana Laitinen, puh. 0468514426, etunimi.sukunimi@ttl.fi, lomalla 12.7. - 12.8.2017

Stora Enson SC-paperikone (PK8) Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa suljettu

Stora Enso ilmoitti helmikuussa 2017 suunnittelevansa pysyvästi paperikone 8:n (PK8) sulkemista Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa johtuen aikakauslehtipaperikysynnän rakenteellisesta heikkenemisestä Euroopassa. Yhteistoimintaneuvottelut tehtaan työntekijöiden kanssa ovat edelleen käynnissä, mutta PK8 suljettiin eilen pysyvästi. Henkilöiden määrä, joihin tehtaan uudelleenorganisointi ja paperikoneen sulkeminen vaikuttavat, määritellään vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana. PK8:n vuosittainen kapasiteetti oli 100 000 tonnia superkalanteroitua päällystämätöntä aikakauslehtipaperia (SC). Kvarnsvedenin tehtaan PK8:n sulkeminen ei vaikuta Stora Enson SC-paperin tarjontaan. Stora Enso jatkaa SC-paperin valmistusta Euroopassa Kvarnsvedenin tehtaan PK12:lla sekä Maxaun tehtaalla Saksassa ja Langerbruggen tehtaalla Belgiassa. SC-paperia valmistetaan lisäksi Dawangin tehtaalla Kiinassa. Tuotanto Kvarnsvedenin tehtaalla jatkuu kahdella linjalla, erikoissanomalehtipaperikoneella PK10 ja SC-paperikoneella PK12. Stora Enso tekee yhteistyötä paikallisen yhteisön kanssa auttaakseen irtisanottavia työntekijöitä löytämään uusia työllistymismahdollisuuksia sekä pyrkii vähentämään uudelleenorganisoinnin ja PK8:n sulkemisen vaikutuksia. Kaikki avoimet työpaikat muissa Stora Enson yksiköissä ovat irtisanottavien työntekijöiden haettavissa. Lisätietoja:Liisa Nyyssönen, Paper-divisioonan viestintäjohtaja, puh. 040 544 3491 Sijoittajatiedustelut:Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767 Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteenamme on korvata fossiilipohjaiset materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com  

Korjausrakentaminen vaatii kokemusta ja ammattiylpeyttä

YIT on Suomen kolmanneksi suurin korjausrakentaja. Parhaillaan Helsingin Käpylässä korjattava Käärmetalo on malliesimerkki siitä, millaista osaamista korjausrakentaminen vaatii. YIT Rakennuksen vastaava työnjohtaja Tero Waltari katsoo Käärmetalossa sijaitsevan makuuhuoneen seinää. Siihen pitäisi kiinnittää patteri, mutta alkuperäinen seinämateriaali ei kestä nykyaikaista pattereiden kiinnitystapaa. Nyt tutkitaan, miten patteri saataisiin varmasti pysymään seinässä. ”Tämä on hyvä esimerkki vanhan, suojellun talon korjauksessa eteen tulevista haasteista. Korjausrakentamisessa on hyvä ymmärtää ja tietää talon rakennusaikaiset tekniikat ja materiaalit. 1950-luvun Suomessa elettiin sodan jälkeistä pula-aikaa ja oli puutetta materiaaleista. Tällaisia yllätyksiä tulee aina vastaan”, Waltari selvittää. Helsingin Käpylässä, Mäkelänkadun varrella sijaitseva Käärmetalo nousi asuntobuumin aikana: vuonna 1952 Helsinkiä rakennettiin vauhdilla ja rakennustyössä käytettiin saatavilla olevia materiaaleja. Kun samassa makuuhuoneessa on seinärappausta hieman avattu, on paljastunut, että käytössä on ollut jopa erilaisia tiiliä. Myös kylpyhuoneiden seinät on tehty pystyyn muuratulla tiilellä. Se tarkoittaa, että seinät ovat heikkoja ja niitä on jouduttu vahvistamaan ennen laatoituksia. ”Jälleen hyviä esimerkkejä yllätyksistä, joita ei piirustuksia katselemalla saa selville”, Waltari sanoo. Kokemusta Waltari ei yllätyksiä hätkähdä. Mies on ollut mukana YIT:llä kunnostamassa korjausrakentamiskohteita pian 20 vuotta. Sitä ennen hän on jo koulupojasta ollut mukana erilaisissa linjasaneeraushankkeissa auttamassa rakennustyömaalla. ”Kokemuksesta on hyötyä, totta kai. Tällainen projekti on melkoista palapeliä. Meillä on oltava hyvä porukka ammattilaisia. Keskusteluyhteys suunnittelijaan on tärkeä”, Waltari listaa ja näyttää samalla, miten uudistetun ikkunan tiivisteenä on käytetty perinteiseen tapaan pellavasta valmistettua rivettä. Kokemusta painottaa myös YIT:n korjausrakentamisyksikön johtaja Tero Aaltonen. YIT tunnetaan monipuolisena korjausrakentajana. ”YIT oli vuonna 2016 Suomen kolmanneksi suurin korjausrakentaja. Kehitämme ja korjaamme kaupunkeja: kouluja, toimistoja, hotelleja. Kiinteistökehitystä teemme yhteistyössä kiinteistön omistajan kanssa tai omaperusteisesti. Asuintalojen korjaamisessa voimme päivittää kokonaisen asuinalueen tai tehdä yhdelle taloyhtiölle putkiremontin. Olemme korjanneet erikoisiakin kohteita, kuten majakoita tai infran puolelta esimerkkinä Suomenlinnan tunnelin käynnissä oleva korjausurakka”, Aaltonen luettelee. Ammattiylpeyttä Käärmetalo on poikkeuksellisesti suojeltu myös sisältä. Esimerkiksi keittiön kaapit pitää joko kunnostaa tai valmistaa kopiot alkuperäisistä. Se tarkoittaa paitsi puusepäntaitoja myös osaamista, vaikka oikean maalin hankkimisessa. Erikoisosaaminen on tarpeen nytkin, sillä suojellun kohteen ulkoseinän rappaus on tehtävä kuten alkuperäinen ja kyseisen tekniikan hallitsevat ovat harvassa. Aaltosen mielestä korjausrakentaminen vaatii työntekijöitä hieman erilaista paneutumista kuin uudisrakentaminen. ”Korjausrakentamisessa jokainen kohde on erilainen. On osattava sopeuttaa omaa osaamistaan ja hankittava tietoa kohteesta”, hän perustelee. Nykyvaatimusten mukaiseksi Taloa ei kuitenkaan olla korjaamassa museoksi vaan nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Koko talotekniikka on uusittava , mutta vanhaa kunnioittaen. Koska talon kattorakenteita ei saa muuttaa, katolle sijoitettava ilmanvaihtokone ei tule kysymykseen. Painovoimainen ilmanvaihto säilyy ja vanhat muuratut hormit pinnoitetaan uudelleen. Juuri talotekniikan kehittyminen on viime aikoina lisännyt korjausrakentamisen paineita: esimerkiksi sähkölaitteita on nykykodissa aivan eri määrä kuin 1950-luvun kodissa. Jo pelkästään talotekniikan päivittäminen nykymääräysten mukaiseksi tarkoittaa isoa remonttia. Keskellä kaupunkia Käärmetalosta remontoidaan nyt neljää ensimmäistä rappua. Korjaamista talokokonaisuudessa odottaa vielä lähes 150 asuntoa.  Suomi on pullollaan samanlaisia taloja. Aaltosen mukaan suomalaisten kerrostalojen ikäjakauma on sellainen, että korjattavaa on paljon. 1960- ja 70-luvuilla rakennettiin suuria lähiöitä, jotka nyt odottavat kipeästi päivittämistä. Käärmetalo kiemurtelee vilkkaan Mäkelänkadun varrella. Waltarin mukaan vilkasliikenteinen katu ei aiheuta ongelmia, mutta muut on otettava toiminnassa huomioon. ”Tässä vieressä on esimerkiksi lukio, joten meidän piti ylioppilaskirjoitusten kuuntelupäivinä rajoittaa kovaäänisiä töitä”, hän kertoo. Aaltosen mukaan yksi korjausrakentamisen merkittävimmistä muutoksista onkin asukasnäkökulma ja lähiympäristön huomioiminen. “Korjausrakentamiskohteet ovat usein keskellä kaupunkia ja meidän pitää osata toimia yhteistyössä ja muut huomioiden”, hän sanoo. Käärmetalon työmaa on valmis 2018. Waltarin mielestä yksi korjausrakentajan työn iloista on se, että työmaa edistyy, sen saa valmiiksi ja sitten vuorossa on seuraava kohde. ”Tämä työ on mukavan vaihtelevaa, kun yhden saa valmiiksi, toinen odottaa jo uudessa paikassa – sitten pitää taas etsiä uudet lounaspaikat”, Waltari nauraa. Tero Aaltonen listasi korjausrakentamisen viisi trendiä Suomessa: 1. Korjausrakentaminen on nousussa. Syynä suomalaisten kerrostalojen ikäjakauma. 1960- ja 70-luvuilla rakennetut talot vaativat korjausta nyt. 2.Kaupungistuminen edistää korjausrakentamista. Keskustat tiivistyvät myös korjausrakentamisen keinoin: talojen käyttötarkoituksia muutetaan ja talojen lisärakentaminen esimerkiksi lisäkerroksia rakentamalla kiinnostaa yhä useampia. 3. Asiakasnäkökulma korostuu. Korjausrakentamista tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa ja asiakasta kuunnellaan yhä enemmän. Erilaiset yhteistoiminnalliset urakkamuodot yleistyvät  myös korjausrakentamisessa. 4. Energiakysymykset ja ekologisuus ovat nousussa. Maalämpö ja aurinkoenergia otetaan huomioon yhä useammassa korjausrakentamishankkeessa. 5. Esivalmisteet ovat tulossa. Hormielementit tai seinäelementtiratkaisut voisivat olla käytännöllisiä ratkaisuja myös korjausrakentamisessa. Käärmetalo · rakennettu 1952 · Yrjö Lindgrenin suunnittelema · Helsingin kaupungin vuokratalo · Yhteensä  3 rakennusta, jotka käsittää yhteensä 191 asuntoa   · Peruskorjauksen ensimmäisessä vaiheessa korjataan 1 talo ja sen  45 asuntoa. · Peruskorjauksessa asuntojen kylpyhuoneet, keittiöt ja sisäpinnat kunnostetaan. Rakennuksen yläpohjarakenteet, ulkoseinän rappaus, parvekkeet ja ovet uusitaan. Ikkunoita ja ovia kunnostetaan ja huonoimmat uusitaan vanhan mallin mukaan. Myös talon yhteiset tilat sekä LVI-järjestelmä uudistetaan. Lisätietoja:Tero Aaltonen, johtaja, Korjausrakentamisen yksikkö, YIT Rakennus, puh. 040 839 9833, tero.aaltonen@yit.fiHanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi 

Kuplan valmistajasta liikkumispalvelujen tarjoajaksi: Volkswagen-konserni täytti 80 vuotta

Unelma kaikkien sosiaalisten luokkien edullisesta autoilusta on kiehtonut ihmisiä ja erityisesti insinöörejä 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Kansallissosialistinen hallinto hyödynsi suosittua ajatusta ja vuonna 1934 valtakunnallinen autoteollisuusyhdistys ”Reichsverband der Automobilindustrie” antoi Ferdinand Porschen tehtäväksi saksalaisen kansanauton suunnittelemisen. Ferdinand Porschen työryhmän suunnitteleman ajoneuvon tuotanto alkoi 1938 ja se demokratisoi liikkuvuutta vuosikymmenten ajan toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Kupla loi perustan Volkswagen-konsernille ja se oli aikansa menestyksekkäin auto, jota valmistettiin yli 21,5 miljoonaa kappaletta.  Toukokuussa 1938 nykyiseen Wolfsburgiin, Mittelland-kanavan tuntumaan alettiin rakentamaan tehdasta tuolloin KdF-Wagen -nimellä tunnetun Volkswagen Type 1:n valmistamiseksi. KdF-Wagenin tuotanto oli tosin pitkälti propagandaa, sillä siviiliautoa valmistettiin sodan loppuun mennessä vain 630 kappaletta. Sen sijaan toisen maailmansodan aikana tuotettiin sotilasajoneuvoja (Kübelwagen) sekä maihinnousuautoja. Sodan päätyttyä britit ottivat vastuun Wolfsburgin tehtaasta ja kaupungista sekä osoittivat suunnan Volkswagenin menestykseen. He sitoutuivat jälleenrakennukseen ja jo joulukuussa 1945 tehtaan tuotantolinja käynnistyi 55:llä Type 1 -ajoneuvon valmistuksella. Auto sai nimekseen Käfer, englanninkielisessä maailmassa nimi oli Beetle ja Suomessa Kupla. Britit loivat myös perustan Volkswagenin kansainvälisille markkinoille: vienti alkoi jo vuonna 1947, jolloin myytiin viisi autoa Alankomaihin.  Brittihallinto muutti Volkswagenin siviiliyhtiöksi, joka pystyi aloittamaan matkansa paalupaikalta nousten yhdeksi Saksan talousihmeistä. Lokakuussa 1949 britit luovuttivat yhtiön johdon Saksan liittohallitukselle ja Ala-Saksin osavaltiolle. Kupla ja Transporter olivat ratkaisevia malleja Volkswagenin laajentumisessa. Kummankin mallin suuri kysyntä johti uusien tehtaiden rakentamiseen: vuonna 1956 Transporteria alettiin valmistaa Hannoverissa, vaihteistoja Kasselissa ja akseleita Braunschweigissa. Emdenin tehtaassa puolestaan valmistettiin autoja vientimarkkinoille.  Volkswagenin saavutukset symboloivat Saksan talousihmettä toisen maailmansodan jälkeen – eikä vain Saksassa vaan myös ulkomailla: vuonna 1952 perustettiin ensimmäinen maahantuontiyhtiö Kanadaan ja vuonna 1953 tytäryhtiö Volkswagen do Brasil Ltda. Brasiliaan. Vuonna 1960 suurin osa valtionyhtiöistä yksityistettiin ja myös Volkswagen muutettiin osakeyhtiöksi. Jo tuohon aikaan yhtiöllä oli 64 100 työntekijää ja se valmisti 888 500 ajoneuvoa vuodessa.  Kasvuvauhti kiihtyi, kun yhtiö muuttui monimerkkikonserniksi. 1965 Volkswagen hankki Auto Union GmbH:n, joka fuusioitiin NSU Motorenwerke Aktiengesellschaftin kanssa vuonna 1969. Näistä muodostui tämän päivän Audi AG. Automerkkien määrä kasvoi 1980-luvun puolivälistä alkaen, kun mukaan tulivat SEAT (1986), Skoda (1991), Bentley (1998), Bugatti (1998), Lamborghini (1998), Porsche (2009), MAN (2011), Ducati (2012) ja Scania (2015). Volkswagen Financial Services AG yhdistää kaikkien yhtiöiden rahoituspalvelut ja uuden MOIA-yrityksen kautta konserni laajenee myös liikkuvuuspalveluiden tuottajaksi.  Volkswagenin historian uraauurtavia teknologisia virstanpylväitä olivat siirtymät ilmajäähdytteisistä vesijäähdytteisiin moottoreihin ja takavetoisista etuvetoisiin autoihin vuosina 1973–1975. Passat, Scirocco, Golf ja Polo viitoittivat tien ulos myynnin laskusta ja vuoden 1973 öljykriisistä. Golf – jonka mukaan nimettiin koko autoluokka, ja joita on myyty tähän päivään mennessä jo yli 33 miljoonaa kappaletta – otti nopeasti paikan Kuplan seuraajana. Volkswagenista on tullut maailmanlaajuinen toimija myös siksi, että se lähti jo varhain Kiinan markkinoille: ensimmäinen Volkswagen valmistettiin Kiinassa paikallisen yhteistyökumppanin kanssa jo vuonna 1985. Tänä päivänä Volkswagen-konserni toimii kahdessa yhteisyrityksessä kiinalaisten kumppaneiden kanssa ja kolmas aloittaa pian. Vuonna 2016 konserni myi Kiinassa noin neljä miljoonaa ajoneuvoa.  Vuosien jatkuvan kasvun jälkeen dieselkriisi ja markkinoiden uudet haasteet edellyttävät Volkswagen-konsernissa uudelleenjärjestelyjä. ”Yhdessä – strategia 2025” merkitsee yhden maailman suurimman autonvalmistajan muuntautumista maailman johtavaksi kestävien liikkumispalveluiden tarjoajaksi. Digitalisaatio, sähköinen liikkuminen, autonominen ajaminen ja uudet liikkumispalvelut ovat tärkeässä asemassa tavoitteen saavuttamisessa. Huomioiden yli 80 vuoden takainen historia, Volkswagen-konserni lähestyy tulevaisuutta optimistisesti. Sen on jälleen kerran osoitettava innovatiivisuutta ja halua muuttua, jonka jälkeen historiankirjaan voidaan kirjoittaa uusi, menestyksekäs kappale.  Lisätietoa yhtiön historiasta löydät Volkswagen-kronikasta: http://www.volkswagenag.com/en/group/history.html

Lemmikkiblogien Top 10 -lista Suomessa kesäkuussa 2017

Listan kärkipaikan vienyt Naukulan kerho  on kissablogi, jossa seurataan eurooppalaiskissaserkusten seikkailuja. Listauksen toiseksi tuli Pikku Punapippuri  , jonka kirjoittaja bloggaa Oulussa asuvasta kissasta. Kolmanneksi tuli Jillan blogi , jossa seurataan elämää ja hevosta Uudellamaalla. TOP 10: 1. Naukulan kerho  2. Pikku Punapippuri  3. Jillan blogi  4. Tassulinna  5. Trio MiuMau & Herran Nilsson  6. .mustaa valkoisella  7. Muuliprojekti  8. Iivari Määräkoera  9. Ketunpojan kolossa  10. Ride love laugh  Lähde: Cision Finland Oy Cisionin menetelmä yhdistää sosiaalista mediaa ja verkkonäkyvyyttä. Viimeisimmän kuukauden osalta arvioidaan blogin linkityksiä, päivitystiheyttä sekä lukijoiden ja bloggaajan välistä vuorovaikutusta. Sosiaalisessa mediassa arvioidaan eri kanavien seuraajamääriä sekä kuukausitasolla tykkäyksiä, jakoja ja kommentteja. Kehitämme jatkuvasti sosiaalisen median tutkimusmenetelmiämme sekä arvoimme uusia mittareita ja tietolähteitä. Pyrimme mittauksissa mahdollisimman täsmälliseen lopputulokseen. Cisionin määritelmän mukaan blogin tunnistaa kolmen ominaisuuden perusteella: sen sisältö on käänteisessä kronologisessa järjestyksessä, sisältöä luovat yksilöt tai tunnistettavien yksilöiden joukko ja sisältö on käyttäjien kommentoitavissa. Cision määrittelee blogin kotimaaksi sen, missä sen kirjoittajan voidaan olettaa asuvan. Jotkut sivut käyttävät .fi-verkkotunnusta, toiset paikannetaan kielen perusteella.

Tuoksuja ja tirinää – kesägrillien kuumin merkki yllättää

Tiedotusvälineille 22.6.2017Tämän kesän grilliherkut valmistuvat mitä todennäköisimmin Landmannin ja Weberin grilleissä. Hintavertailupalvelu Hintaoppaan vertailussa Suomen himoituimman grillin ykköstilaa pitää tällä hetkellä Landmann Triton PTS 3.0 -kaasugrilli. Toiseksi ja kolmanneksi eniten suomalaisia houkuttelevat Weberin Genesis II E-310 GBS -kaasugrilli ja Tefal OptiGrill GC702D -sähkögrilli.Saksalainen Landmann ja amerikkalainen Weber ovat kumpikin Hintaoppaan suurimpia grillimerkkejä. Molemmilta löytyy vertailusta yhteensä 45 mallia.Grillien hintoja kannattaa todella vertailla: suosituimman Landmann Tritonin hintahaarukka on 349,00–449,90 euroa. Hintaero toiselta sijalta löytyvään Weberin Genesikseen (899,00–969,90 euroa) on selvä, vaikka ominaisuuksiltaan tilastoa johtavat kaasugrillit ovat pitkälti samanlaisia. Kolmanneksi katsotuin Tefalin sähkögrilli on hinnaltaan edullisemmasta päästä (89,00–199,00 euroa).”Hakutilastomme osoittavat, että grillejä aletaan tutkailla jo maalis-huhtikuun vaihteessa. Ruotsissa kaksi suosituinta grilliä ovat Weberin malleja. Suomessa tilanne on perinteisesti ollut hyvin samanlainen. Viime grillikaudella Landmann ei ollut lähelläkään kärkeä, joten merkin nousukiito jopa yllättää”, sanoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi.Erityyppisistä grilleistä hiiligrilli on yleisin, joskin sen käyttöönotto on aikaa vievää ja se myös savuttaa ja käryää. Hiiligrilleihin verrattuna sähkö- ja kaasugrillit ovat helppokäyttöisempiä, mutta savuiseen grillauksen makuun niillä ei samalla tavoin päästä.Hintaoppaan suosituimmat grillit top-10 (22.6.2017):1. Landmann Triton PTS 3.02. Weber Genesis II E-310 GBS3. Tefal OptiGrill GC702D4. Weber Original Kettle Premium 57cm5. Weber Spirit Classic E-2106. Muurikka 58 Set7. OBH Nordica OptiGrill GO702D8. Anton Oliver GS-3009. Kamado Joe Classic 18''10. Weber Smokey Mountain Cooker 47 cm Vertaile ja tutustu grillitilastoihin täällä: https://hintaopas.fi/category.php?k=553 Hintaopas.fi kertoo yli 700 Suomessa toimivan verkkokaupan valikoiman hintatiedot. Grillivertailuun sisältyivät hinnat 73 kaupasta ja reilusta 700 grillimallista.

SM-viikko luo erityisen tunnelman myös urheilijoille – ”Eniten odotan uteliasta ja positiivista fiilistä”

Urheilijalle tärkeintä tietenkin on oma kisasuoritus ja mahdollisimman hyvä menestys mestaruustaistossa, mutta oman värinsä ja tunnelmansa kisavalmisteluihin tuo muiden lajien ja kilpailijoiden läsnäolo. - Historian ensimmäinen SM-viikko viime vuonna oli hieno tapahtuma. Nyt on mukana vielä useampia lajeja, mutta toisaalta kilpailupaikat hajaantuvat vähän kauemmas toisistaan. Odotan eniten sitä uteliasta ja positiivista fiilistä, joka vallitsee eri lajien kilpailijoiden ja toisaalta katsojien keskuudessa, kertoo Suomen maajoukkueeseen kuuluva jousiampuja Anne Lantee, joka oli mukana myös ensimmäisellä SM-viikolla helmikuussa 2016. Samalla linjalla on myös Euroopan mestaruuksia saavuttanut taidoka Laura Pellikka: - Viime vuonna tapahtumassa oli hieno urheilujuhlan tunnelma, kun tekemistä riitti joka puolella ja se oli hieno kokemus. Viimeksi en ehtinyt oikeastaan ollenkaan katsomaan muita lajeja, joten tällä kertaa haluaisin ehtiä tutustumaan niihin. Heinäkuussa järjestettävässä historian toisessa SM-viikossa on mukana kolmekymmentä lajia. Näistä lähes parikymmentä on ensikertalaisia. Yksi uusista lajeista on ITF Taekwon-Do. - Odotan tulevaa SM-viikkoa jännittyneenä, sillä en ole aiemmin osallistunut vastaavanlaiseen tapahtumaan. Näen ja tutustun SM-viikolla varmasti minulle uusiin lajeihin ja huippuluokan urheilusuorituksiin, joten tapahtumasta tulee varmasti mielenkiintoinen ja antoisa, kertoo Jari Ramberg, tuore miesten alle 57-kiloisten ottelun Euroopan mestari. Mikäli oma kilpailuaikataulu antaa siihen myöten, on urheilijoilla intoa ja kiinnostusta seurata myös muita SM-viikon urheilulajeja. - Riippuu varmasti aikatauluista mihin ehtii paikan päälle. Toki tuttuja olisi kiva käydä kannustamassa, mutta myös vieraammat lajit kiehtovat, toteaa ultimaten Euroopan mestari Ulla Kiili. - Haluaisin käydä seuraamassa triathlonia ja ratamelontaa, sillä triathlon kuulostaa mielenkiintoiselta ja haluaisin testata lajia joskus, kertoo puolestaan 16-vuotias uimari Nea-Amanda Heinola, jonka meriittilistalle kuuluu mm. Laskuvarjohypyn moninkertaisen suomenmestari Simo Lemisen listalta löytyy ainakin yksi uusi laji: - Roller Derbysta olen kuullut jotain, mutta livenä en ole aiemmin nähnyt. Täytyy yrittää mennä katsomaan, jos omilta kisasuorituksilta ehtii. SM-viikkolla juhlistetaan satavuotiasta Suomen ja juhlavuoden teema ”Yhdessä” sopiikin tapahtuman luonteeseen mitä parhaimmin. Nelipäiväinen monilajitapahtuma rakennetaan Olympiakomitean, Tampereen kaupungin, Yle Urheilun ja lajiliittojen yhteistyönä. SM-viikon media-akkreditointi on käynnissä Hae akkreditointia 3.7. mennessä, lomakkeeseen pääset tästä: https://www.lyyti.fi/reg/SMviikko2017media Taustaa toimituksille: SM-viikko on urheilun monilajitapahtuma, jossa noin 3000 urheilijaa kilpailee neljän päivän aikana 30 lajin SM-mitaleista. SM-viikko järjestetään Tampereella 6.-9.7. ja sen toteutuksesta vastaavat Olympiakomitea, Tampereen kaupunki, Yle Urheilu sekä lajiliitot. Heinäkuussa järjestettävä SM-viikko on järjestyksessään toinen, ja ensimmäinen kesätapahtuma. Kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen SM-viikko järjestettiin helmikuussa 2016, ja silloin mukana oli 22 lajia ja 1500 urheilijaa. Tapahtuma palkittiin Urheilugaalassa Urheilumarkkinointiteko-palkinnolla. Lisätietoa: www.sm-viikko.fi

Solita tutki: Suomalaiset eivät pidä robotteja uhkana työpaikoilleen - valtaosa ei antaisi robotin hoitaa itseään tai lähiomaistaan

Tiedot käyvät ilmi digitaalisen asiantuntijayritys Solitan Consumer Compassilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1125 suomalaista huhtikuussa 2017. Suomalaisista 27 prosenttia suhtautuu hoitavaan robottiin myönteisesti, mutta vain 5 prosenttia on täysin samaa mieltä siitä, että voisi antaa robotin hoitaa itseään ja lähiomaisiaan. Ikäluokan 30-39 -vuotiaat vastaajat suhtautuvat myönteisimmin hoivakuorman siirtämiseen roboteille. Naiset suhtautuvat robotteihin hoitotyön korvaajina selvästi miehiä negatiivisemmin. Naisista vain 16 prosenttia on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että voisi antaa robotin hoitaa itseä tai lähiomaista, kun miehistä 38 prosenttia suhtautuu asiaan positiivisesti.                Robotti ei ole suomalaisten mielestä myöskään ratkaisu yksinäisyyteen. Tutkimukseen vastanneista suomalaisista 66 prosenttia on täysin sitä mieltä, etteivät robotit voi koskaan korvata ihmisen seuraa, eivätkä ne voi olla ratkaisu ihmisten yksinäisyyteen. Vastaajista kymmenen prosenttia uskoo, että robotit voivat olla ratkaisu yksinäisyyteen ja pystyvät korvaamaan ihmisen seuran. Robotit vapauttavat rutiinityöstä Vaikka suhtautuminen robotteihin hoitoammattilaisten korvaajina on kansalaisten keskuudessa nuiva, suomalaiset eivät suhtaudu robotteihin kaikissa asioissa negatiivisesti. Tutkimukseen vastanneet eivät esimerkiksi pelkää, että robotit vievät tulevaisuudessa oman työpaikan. Vain 22 prosenttia vastaajista piti robotteja uhkana oman alan työpaikoille. Alle 30-vuotiaat suomalaiset pelkäävät eniten oman alan työpaikkojen puolesta. Tämän ikäluokan vastaajista 30 prosenttia kertoi pelkäävänsä robottien korvaavan oman alan työpaikat. Kaikista kansalaisista 68 prosenttia uskoo, että robotti ei korvaa tulevaisuudessa oman alan työpaikkoja. Heistä 41 prosenttia on täysin luottavainen asian suhteen. Suomalaisista 64 prosentin mielestä on vain hyvä asia, että robotit korvaavat raskaat ja rutiininomaiset työt, ja ihmiset voivat näin keskittyä mielekkäämpiin työtehtäviin. ”Tutkimustulokset osoittavat, että suomalaiset ovat hyvin perillä robotisaation vaikutuksista. Useissa tapauksissa robotit eivät vie ihmisen paikkaa työssä, vaan muuttavat sitä. Automatisaatio ja robotisaatio vapauttavat ihmisiä tuottavampaan ja luovempaan työhön. Ihmistyövoimaan verrattuna automatisaatio tekee liiketoimintaprosesseista nopeampia, ja ne kuluttavat huomattavasti vähemmän yrityksen resursseja. Robotteja ei kuitenkaan pidetä inhimillisyyden korvaajina. Tutkimustulokset tukevat vahvasti sitä yleistä viestiä, että empatian rooli tulevaisuuden työelämässä voimistuu. Ihmisten arvo irrationaalisina ja inhimillisinä olioina saa tulevaisuudessa aivan oman merkityksensä”, sanoo Solitan Digital Society -liiketoiminnoista vastaava johtaja Timo Honko. * Tutkimusaineisto on kerätty tutkimusyhtiö Consumer Compassin verkkopaneelitutkimuksessa huhtikuussa 2017. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1125 vastaajaa, jotka edustivat suomalaista aikuisväestöä. Aineisto painotettiin vastaamaan suomalaista aikuisväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.  

YIT käynnistää asuntokohteiden rakentamisen Helsingissä ja Espoossa

YIT käynnistää kerrostalokohteiden rakentamisen Helsingin Kuninkaantammessa, ja Espoon Mankkaalla. Kohteiden arvo on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa ja kumpaankin kohteeseen tulee noin 50 asuntoa. Aloitukset kirjataan toiselle vuosineljännekselle. Asunto Oy Helsingin Talvitammi sijaitsee Kuninkaantammen uudella asuinalueella Keskuspuiston läheisyydessä. Asunnot vaihtelevat kaksioista rivitalohuoneistoihin, joissa on terassi ja oma piha. Joidenkin asuntojen yhteydessä on työtila, jossa on lisäksi oma sisäänkäynti. Pysäköinti sijaitsee kellarikerroksen autohallissa. Kohde valmistuu keväällä 2019. Asunto Oy Espoon Klovinkukkulan kerrostalokohde sijaitsee rauhallisen pientaloalueen reunalla hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Osassa asunnoista löytyy valoisa kattoterassi. Palvelut ovat lyhyen matkan päässä ja alueella on myös useita päiväkoteja ja kouluja. Kohde valmistuu syksyllä 2018. Asunnot ovat parhaillaan ennakkomarkkinoinnissa. Lue YIT:n asuntosivuilta lisää Talvitammesta  ja Klovinkukkulasta . Lisätietoja antavat: Hanna Jaakkola, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@yit.fi   Esa Turkka, yksikön johtaja, YIT Rakennus Oy, puh. 040 551 5945, esa.turkka@yit.fi YIT OYJ Hanna Jaakkola Sijoittajasuhdejohtaja Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi  YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi

Delete-lehti 2/2017 ilmestyi

Muun muassa näihin aiheisiin pureudutaan uusimassa Delete-lehdessä. Esittelemme myös, miten mittasimme Helsingin Haapaniemenkatu 4 kiinteistön purkutyön hiilijalanjäljen  ja millainen ilmastovaikutus purkamisella oli. Samoin kerromme helmikuussa 2017 käynnistyneen Deleten RekryKoulutuksen  tuloksista – saimme koulutuksen avulla kuusi uutta ammattilaista joukkoomme. Ammattilaisuutta Deletessä on myös turvallinen ja riskitön työympäristö. Deleten HSEQ-päällikkö Janne Haaksluoto avaa Deleten työturvallisuustyötä ”Pysähdy miettimään” -artikkelissa . Lehti esittelee Deleten uuden innovaation säiliönpesurobotin , joka soveltuu erityisesti teollisuuslaitoksiin. Sen avulla teollisuuden erilaiset metallipintaiset säiliöt pudistetaan korkeapainepesumenetelmällä edullisemmin ja nopeammin verrattuna perinteiseen menetelmään. Tämä voi säästää sekä kustannuksia, että useita tunteja tai jopa päiviä seisokkiajassa. Esittelemme myös AquaCutter-vesipiikkausrobotin , jonka avulla kesällä lisääntyvät sillankorjaustyöt saadaan betonin vesipiikkauksen osalta hoidettua entistäkin turvallisemmin ja ketterämmin. Lehdessä on myös juttu Deleten lanseeraamasta purkulaskurista . Laskuri on oivallinen työkalu esimerkiksi tontinostajalle ja kiinteistönvälittäjille, sillä sen avulla saa muutamassa sekunnissa hinta-arvion kaikille kokonaispinta-alaltaan yli 50-neliöisille kiinteistöille. Talon purkuhinnan arviota tarvitaan usein tontin ostotilanteessa, kun suunnitellaan uuden rakennuksen rakentamista vanhan tilalle. Lue Delete-lehden verkkoversion tästä linkistä.  Palautetta ja juttuvinkkejä Delete-lehteen voi lähettää osoitteeseen info@delete.fi Delete-lehden toimitus toivottaa hyvää juhannusta!

Uusi Renault Koleos -  Renaultilta kookas ja tyylikäs katumaasturi

Viime vuonna Renaulteja rekisteröitiin Suomessa yli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2013. Tänä vuonna Renaultin suosio on jatkanut kasvuaan, sillä rekisteröinnit ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna, vaikka henkilöautojen kokonaismyynti on vähentynyt parilla prosentilla. Täysin uusi Koleos ja uudistunut Captur nostavat Renaultin entistä merkittävämmäksi tekijäksi katumaasturimarkkinoilla.  Upea ja edustava Uusi Koleos liittyy Renaultin kookkaiden, suurten automallien joukkoon. Ulkonäöltään ja sisustukseltaan Koleos on hyvin samantyylinen kuin upeat Espace ja Talisman. Tämä ei ole sattumaa, sillä malleja kehitettiin yhtä aikaa ja sekä Talismanien että Koleoksen korien muotoilusta vastaa Alexis Martot. ”Uusi Koleos vie päätökseen Renault-malliston renessanssin, joka alkoi Clion myötä vuonna 2012. Muotoilijoillemme oli haaste luoda katumaasturi, joka ei ole vain tyylikäs, vaan samalla myös moderni ja dynaaminen. Uusi Koleos ilmaisee sisäisen voimansa. Se on joka sentiltään täysiverinen katumaasturi ja se on joka sentiltään Renault”, kuvailee Renaultin muotoilujohtaja Laurens van der Acker Koleosta.   Renault halusi korostaa uuden kookkaan katumaasturin kuuluvan samaan sarjaan henkilöautojen lippulaivan, Talismanin kanssa. Sen takia keulan vaakasuorat linjat korostavat sen leveyttä. Renaultin tunnusmerkkinä ovat C-kuvion muodostavat LED-päiväajovalot. Lisäksi Intens-varustetasossa on ajovaloina LED-valot. Niitä käytetään myös takana, missä niiden kolmiulotteinen ja leveä muoto alleviivaa korin 1,84 metrin leveyttä ja kerää huomion korin keskellä olevaan Renaultin timanttiin. Kesän jälkeen myyntiin tuleva Koleos on 4,67 metrin mittainen eli yli kaksikymmentä senttiä Kadjaria pidempi. Akseliväli on 2,71 metriä, mikä varmistaa mahtavat tilat niin edessä kuin takana matkustaville. Takana istuvilla on jalkatilaa lähes 30 senttiä eli enemmän kuin missään muussa tämän luokan autossa. Suunnittelijoiden tavoitteena oli tarjota kaikilla Koleoksen paikoilla erittäin korkeatasoinen mukavuus. Sitä lisäävät omalta osaltaan sisustuksen miellyttävät materiaalit ja tehokas äänieristys. Maantielle ja maastoon Korkealuokkaiset ajo-ominaisuudet ja mukavuus ovat olleet aina Renaultin kantavia elementtejä. Asiakkaiden vaatimustason jatkuvasti noustessa Koleoksen alustan toiminnan viimeistelyn kanssa tehtiin valtavasti töitä. Tuloksena on erittäin hyvä suuntavakavuus ja jousitus, joka ei anna matkustajien huomata tien epätasaisuuksia. Renault Koleosta suunniteltaessa yhtenä avainsanana oli niin muotoilun kuin ominaisuuksien suhteen tutkimusmatkat. Uudesta mallista haluttiin tehdä auto, jolla voi poiketa tieltä tutustumaan maastoon. Siinä auttaa suuri maavara, joka on enimmillään 210 mm eli samaa luokkaa aitojen maasturien kanssa. ALL MODE 4x4i -voimansiirto on hyväksi testattu miljoonissa Renault-Nissan allianssin valmistamissa autoissa ympäri maailmaa. Nelivetojärjestelmä seuraa jatkuvasti pyörien pitoa voidakseen varmistaa optimaalisen vedon kaikissa olosuhteissa. Järjestelmä säätelee myös voimaa eri pyörille niin, että se vähentää ali- tai yliohjautuvuutta, mikä puolestaan parantaa ajettavuutta. Monissa kilpailijoissa ei kuljettajalle anneta mahdollisuutta tehdä valintoja vetotavan suhteen. Renault Koleoksessa on helposti käytettävä valitsin, jossa on kolme vaihtoehtoa. Kun ajetaan 2WD-asennossa, Koleos on aina etuvetoinen ja silloin säästetään polttoainetta. Tämä ajotila on mainio suurimman osan vuotta. Kääntämällä valitsin asentoon 4WD AUTO, auton ALL MODE 4x4i -järjestelmän elektroniikka havainnoi lukuisien anturien avulla ajotyyliä, keliä ja montaa muuta muuttujaa. Niiden perusteella voimaa jaetaan etu- ja taka-akselin kesken. Mikäli ajetaan hyvällä kesäkelillä, kaikki voima välitetään etupyörille, mutta tarpeen vaatiessa puolet voidaan antaa takapyörille. Hankalissa olosuhteissa tai maastossa kannattaa voi valita 4WD LOCK -ajotilan. Silloin moottorin voima jaetaan jatkuvasti tasan etu- ja taka-akselin kesken. Tätä ajotilaa voi käyttää alle 40 km/h nopeuksissa. Kun nopeus kasvaa suuremmaksi tai moottori käynnistetään uudelleen, siirrytään automaattisesti automaattiseen nelivetoon. Tehokas ja taloudellinen Euroopassa Koleokseen on tarjolla kaksi dieselmoottoria. Pienempi 1,6-litrainen dCi 130 kehittää 96 kW (130 hv) ja muhkean 320 Nm vääntömomentin. Maltillisesta iskutilavuudesta huolimatta mahtavan väännön ansiosta se liikuttaa Koleosta yllättävän kevyesti. Sen kanssa on kevyesti toimiva kuusivaihteinen käsivalintainen vaihteisto. Yhdistetty kulutus on vain 4,6 l/100 km ja vastaava hiilidioksidipäästö 120 g/km. Toisena vaihtoehtona on 2,0-litrainen dCi 175, jonka suurin teho on 130 kW (177 hv) ja suurin vääntömomentti 380 Nm. Viime mainittu on käytettävissä laajalla 2 000 – 3 000 r/min käyntinopeusalueella. Suomeen tuotavat suuremmalla moottorilla varustetut Koleokset ovat aina kehittyneellä X-Tronic-automaattivaihteistolla. X-Tronic vaihteisto yhdistää perinteisen automaattivaihteiston ja portaattomasti toimivan CVT-automaattivaihteiston parhaat puolet. Vaihteisto toimii erittäin joustavasti ja pehmeästi ja samalla se pitää polttoaineenkulutuksen alhaisena. Tällä voimalinjayhdistelmällä varustettuna Koleoksen yhdistetty kulutus on 5,8 l/100 km ja hiilidioksidipäästö 153 g/km. Turvallisuutta ja mukavuutta Renault Talismanin tapaan myös Koleos on jo perusmallina erittäin hyvin varusteltu. Tärkeimpänä tavoitteena on turvallisuus kaikissa tilanteissa, sillä Renault on panostanut vuosikymmenien ajan viiden tähden turvallisuuteen. Euro NCAP -turvallisuustestien alkamisesta lähtien Renault on ollut kärjessä parhaan tuloksen saaneiden automerkkien joukossa. Kori on tehty turvalliseksi, minkä lisäksi autossa on paljon kuljettajaa avustavia järjestelmiä. Sellaisia ovat muun muassa hätäjarrutusavustin, joka toimii sekä kaupungissa että maantiellä, kaistavahti ja liikennemerkkien tunnistus, joka antaa myös varoituksen, jos ajetaan suurinta sallittua kovemmalla nopeudella. Intens-varustetasossa tulee vielä sokean kulman varoitusjärjestelmä. Kuljettajan ja matkustajien tulee saada nauttia oikeasta lämpötilasta kaikilla keleillä. Siksi Koleoksessa on kaksialueinen automaatti-ilmastointi sekä lämmitettävät etuistuimet ja ohjauspyörä. Autoon pääsee vaivattomasti älyavainkortilla. Matkan alettua voi käyttää R-Link-multimediajärjestelmää, johon voi kytkeä oman älypuhelimen. Siihen kuuluva navigaattori varmistaa oikean osoitteen löytymisen. Intens-varustetasoon on ladattu vielä enemmän tavaraa. Edellä mainittujen lisäksi siinä on pysäköintitutkat edessä ja takana sekä peruutuskamera. Matkustamossa on tunnelmavalaistus, johon voi valita mieleisen viidestä väristä. Tavaratilan lattian voi säätää ja takaistuimet taittuvat eteen helpommin Easy Break -toiminnon avulla. Täys LED-valoissa on automaattinen valonvaihto. R-Linkin kosketusnäyttö on Intensissä 7 tuuman sijaan 8,7-tuumainen. Ulkoapäin Intensin erottaa Zen-varustetasosta tuumaa suuremmista 18-tuumaisista pyöristä ja tummennetuista takaikkunoista. Koleos Intensistä voi tehdä vielä ylellisemmän tilaamalla siihen vaikkapa nahkaverhoilun tai avattavan, lasisen panoraamakaton. Eurooppalaisille viimeistelty Koleos on suurimmalle osalle suomalaisista tuntematon Renaultin mallinimi, mutta sillä on jo lähes kahdenkymmenen vuoden historia. Koleosta on myyty vuodesta 2008 alkaen ympäri maailmaa yli 300 000 kappaletta. Nyt Eurooppaan tulevaa Koleos-sukupolvea on myyty muualla maailmassa viime syksystä alkaen. Renault halusi hioa uuden Koleoksen eurooppalaisten asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi, minkä takia siihen on tehty paljon parannuksia muualla myytäviin autoihin verrattuna. Muun muassa äänieristystä on parannettu ja matkustamon materiaalit ovat korkeatasoisempia. Turvavarusteita on enemmän ja perävaunupainot ovat Euroopassa suuremmat. Eurooppaan Renault Koleokset tulevat Busanin tehtaalta Etelä-Koreasta. Ensimmäinen Koleos nähtiin jo vuonna 2000 Geneven autonäyttelyssä eli vuosia ennen katumaasturin esittelyä. Silloin paljastettu Koleos oli ylellinen sekoitus henkilöautoa, maasturia ja tila-autoa, aivan kuten pian Suomeen saapuva uusi Koleos. Ennakkomyyntihinnat: dCi 130 Zen                               34 390 €dCi 175 X-Tronic Zen                37 990 €dCi 175 X-Tronic 4WD Zen       43 390 €dCi 175 X-Tronic 4WD Intens    46 390 €  

Suomalaisen rakentamisen mullistanut Gyproc täyttää 45 vuotta

Yrityksen nimestä on tullut synonyymi kipsilevyille, joilla toteutetaan muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä sekä turvallisia tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Tänä päivänä kevytrakentaminen on vallitseva käytäntö, mutta kesti aikansa, ennen kuin siitä tuli uskottava vaihtoehto. Kipsilevyjä tehtiin jo ennen Gyprocia, mutta niiden ongelmana oli epätasainen laatu. Gyproc loi suomalaisen osaamisen voimalla 1970-luvun alussa levyn, jonka kipsimassa oli täysin tasalaatuista. Myös levyn pinnassa alettiin käyttää juuri tähän tarkoitukseen sopivaa erikoiskartonkia. Tuote kantoi alkumatkan harteillaan edeltäjiensä huonoa mainetta, mutta sitkeän työn ansiosta hyvät ominaisuudet kiirivät rakentajien korviin. Lopputulos on historiaa: ”kyprokki” mullisti suomalaisen rakentamisen täysin. – Gyproc valloitti rakentamisen markkinat keveytensä, kuivan rakennustapansa ja rakenteiden ohuuden ansiosta. Lisäksi Gyproc-levyt edesauttoivat hyvän sisäilman toteutumisessa, kuvailee Gyprocin liiketoimintajohtaja Virpi Riekkinen. Gyproc aloitti eturintamassa kevytrakennejärjestelmien kehittämisen, ja tänä päivänä painopiste on yhä vahvemmin kevytrakentamisen ratkaisujen kehitystyössä. Kotimaisuus on Gyprocille tärkeä menestystekijä. – Tuotantomme kotimaisuus näkyy joustavana palveluna, lyhyinä toimitusaikoina sekä varmennettuina ja testattuina rakenteina, Riekkinen kertoo. Kipsilevyvalmistuksen ja -tuoteinnovaatioiden virstanpylväät Vuonna 1894 amerikkalainen Augustine Sackett sai maailman ensimmäisen patentin kipsikartonkilevyn valmistamiseksi. Vuonna 1949 Myllykosken Paperi Oy hankki Suomen ensimmäisen valmistuslinjan USA:sta. Vuonna 1970 Partek ja Gyproc AB perustivat Gyproc Oy:n ja ostivat tuotantolinjan Myllykosken Paperi Oy:ltä. Vuonna 1972 Gyprocin Kirkkonummen tehdas valmistui. Gyproc-tarjonta monipuolistui hiljalleen, kun eri käyttökohteisiin optimoitujen levytyyppien kehitystyö aloitettiin. Uusien tuotteiden lisäksi koko Suomi piti opettaa rakentamaan uudella tavalla. Tiivis yhteistyö rakentamisen ammattilaisten kanssa aloitettiin heti alussa ja se jatkuu edelleen. Vuonna 1985 ERIKOISKOVA-levyt mullistavat väliseinärakenteiden iskunkestävyyden ja ääneneristävyyden. Tänä päivänä noin puolet myydyistä Gyproc-levyistä on ERIKOISKOVA-levyjä. Vuonna 2003 Gyproc julkaisee ensimmäisen rakennusalan ammattilaisille tarkoitetun Kevytrakennejärjestelmien Käsikirjan, josta muodostuu nopeasti alan raamattu. Kaikki Käsikirjassa esitetyt rakenteet, detaljit, järjestelmät ja luokitukset perustuvat testiraportteihin, luokitusraportteihin, hyväksyntöihin ja asiantuntijoiden lausuntoihin. Syksyllä 2017 Kirkkonummen-tehtaalla alkaa Gyproc Habito -levyn kotimainen tuotanto, joka menee pohjoismaiseen tarpeeseen. Kuluneen 45 vuoden aikana Gyproc on kehittänyt merkittävien rakenneratkaisujen lisäksi myös palveluita, kuten logistiikkaa, kierrätystä ja asentajaystävällisempiä ratkaisuja. Kotimaisen rakentamisen laadun parantamiseksi Riekkisellä on tärkeä viesti suunnittelijoille ja rakentajille: – Käyttäkää vain testattuja ja laatuhyväksyttyjä tuotteita ja järjestelmiä, jotta on mahdollista saavuttaa tavoiteltu laatu ja rakennuksen elinkaari. LisätietojaVirpi Riekkinen, liiketoimintajohtaja, Gyproc 045 636 5254, Virpi.Riekkinen[at]saint-gobain.com Saint-Gobain Finland OyTuotamme toimivia rakentamisen ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja lisäävät asumismukavuutta. Olemme osa kansainvälistä Saint-Gobain -konsernia, joka on maailman johtava rakennustuotteiden toimittaja. Tärkeitä arvojamme ovat turvallisuus, energian säästäminen, ympäristöystävällisyys ja innovatiivisuus. Hyödynnämme koko konsernin maailmanlaajuista osaamista ja kokemusta asiakkaidemme eduksi. Gyproc tarjoaa korkealaatuisia ja monipuolisia kevytrakentamisen ratkaisuja, jotka kattavat kipsilevyt, Gypsteel-teräsrunkoiset kipsilevyseinät, kipsilaastit sekä Gyptone-alakatot. Tavoitteenamme on toteuttaa muunneltavia, viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia tiloja asumiseen ja työskentelyyn. Olemme luotettava kumppani suunnittelusta toteutukseen. www.gyproc.fi, www.facebook.com/GyprocSuomi  Liitteet: 1. Retro-mainos 2. Kuvia Gyprocin 45-vuotisjuhlasta. Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevalla tehdasalueella vieraili avoimien ovien päivänä 700 ihmistä nauttimassa Arttu Wiskarin energisestä keikasta, tehdaskierroksista ja työnäytteistä, joissa ammattilaiset esittelivät parhaat niksinsä kipsilevyjen käsittelyyn.

Cleantech Investin salkkuyhtiö Nuuka Solutions etabloituu Kaliforniaan

Cleantech Investin osakkuusyhtiö Nuuka Solutions on perustunut tytäryhtiön Los Angelesiin, Kaliforniaan. Nuukan Kalifornian tytäryhtiö tulee olemaan Nuukan ja Marylou Garcian yhteisyritys. Garcia on Nuukan kumppani hankkeessa jossa tuodaan uusi pohjoismainen teknologia Yhdysvaltoihin. Cleantech Invest omistaa 34% Nuukasta. Nuuka, joka omistaa 51% yhteisyrityksestä, on tietojärjestelmäyhtiö, joka toimii nopeasti kehittyvällä älykkäiden rakennusten alalla. Nuuka on kasvanut nopeasti vuoden 2017 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana ja on vahvalla kasvu-uralla myös toisella vuosipuoliskolla.    Kalifornia on Yhdysvaltojen johtava osavaltio puhtaan teknologian käyttöönotossa. Nuukan kaltaiselle yritykselle Los Angeles on tärkeä markkina-alue pyrittäessä johtavan toimijan asemaan. Nuuka tekee osansa, jotta älykkäistä ja kestävän kehityksen mukaisista rakennuksista tulee todellisuutta Yhdysvalloissa. Marylou Garcia, Nuuka Inc. toimitusjohtaja on Wharton MBA ja hyvin verkostoitunut Kalifornian markkinoilla. Hän on myös Expense Reduction Analyst-yhtiön Los Angelesin toimitusjohtaja. Expense Reduction auttaa asiakkaitaan vahvistamaan kassavirtaansa alentamalla kustannuksia ilman kompromisseja laadussa ja palvelussa. Partnereiden avulla Nuuka Inc tulee tavoittamaan tuhansia potentiaalisia asiakkaita Yhdysvalloissa.   Nuuka Oy:n toimitusjohtaja, Mikko Valtonen “Vuoden 2017 kaksi ensimmäistä neljännestä ovat olleet meille kiireiset. Olemme saaneet tietojärjestelmällemme uusia avainasiakkaita sekä täällä Pohjoismaissa että Benelux-alueella ja Yhdysvalloissa. Tytäryhtiön perustaminen Kaliforniaan on meille looginen seuraava askel matkallamme johtavaksi yhtiöksi nopeasti kasvavalla älykkäiden rakennusten markkinalla. Olemme innoissamme yhtiökumppanuudesta Marylou Garcian ja hänen laajojen verkostojensa kanssa. Tulemme käynnistämään asiakasprokekteja Kaliforniassa lähitulevaisuudessa.”    Cleantech Invest hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen Los Angelesista: “Cleantech Invest tuo yhtiöitään Yhdysvaltoihin ja yhdistää parhaan pohjoismaisen puhtaan teknologian vahvaan amerikkalaiseen yrittäjyyteen. Nuukan projekti käynnistyy näistä ensimmäisenä. Meillä on useita projekteja työn alla ja pystymme toivottavasti hyvin pian julkistamaan seuraavat projektit. Pohjoismainen puhdas teknologia on globaalisti erittäin kilpailukykystä ja Suomi ja Ruotsi ovat alan teknologisen kehityksen keskiössä.” Suomen Los Angelesin Pääkonsuli, Stefan Lindström: “Kalifornia ja Pohjoismaat ovat puhtaan teknologian johtavia kehittäjiä. Me olemme täällä tukemassa suomalaisten yhtiöiden pääsyä Yhdysvaltojen valtaville markkinoille ja meille on ollut ilo tukea Cleantech Investin menestystä Kaliforniassa. Nuukan kaltaiset innovatiiviset teknologiayhtiöt ovat tärkeitä pioneereja, jotka tasoittavat monien muiden pohjoismaisten yhtiöiden tietä USA:n markkinoille.” Cleantech Invest toimitusjohtaja, Alexander Lidgren: “Perustimme toimipisteen Kaliforniaan nimenomaan auttamaan yhtiöitämme kasvuun Yhdysvaltojen markkinoilla. En usko, että Lassi olisi voinut löytää Nuukalle Marylou Garciaa parempaa kumppania. Nuukalla on skaalatuva palvelu, jota kiinteistön omistajat Pohjoismaissa rakastavat ja odotan innolla miten Nuuka otetaan vastaan Amerikan markkinoilla.” Marylou Garcia, toimitusjohtaja Nuuka Inc: “Rakennuksista tulee jatkuvasti älykkäämpiä ja ne tuottavat yhä enemmän dataa. Nuuka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun, jonka avulla kiinteistöjen omistajat, kehittäjät ja huoltajat voivat reaaliaikaisesti seurata ja säätää kiinteistöjen automaatiojärjestelmiä. Nuuka yhdistää kestävän kehityksen parametrien, energiatehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden hallinnan yhden järjestelmän alle. California on historiallisesti ollut ensimmäisenä ottamaan käyttöön ja kaupallistamaan uusia teknologioita ja työskentelen yhdessä Nuukan kanssa, jotta näin tapahtuu jatkossakin.”   

K-Supermarket Säkylä tempaisee Satakunnan lähi- ja pientuottajien puolesta

”Järjestimme vastaavan lähiruokatapahtuman viime vuonna yksipäiväisenä ja tapahtumasta jäi todella hyvä fiilis. Saimme ainoastaan hyvää palautetta niin asiakkailta kuin tuottajiltakin, joten päätimme järjestää Paikallista sinulle -tapahtuman myös tänä kesänä, nyt koko viikonlopun mittaisena”, K-Supermarket Säkylän kauppias Jussi Tainio kertoo. K-Supermarket Säkylän valikoima erottuu muista alueen kaupoista kirkkaasti lähi- ja pientuottajien tuotteiden valikoiman laajuudella. Lähiruokaviikonlopun aikana kaupassa on yhteensä noin 15 paikallista lähi- ja pientuottajaa kertomassa toiminnastaan ja maistattamassa herkullisia tuotteitaan. Tapahtuma on myös oiva tilaisuus asiakkaille toivoa uusia lähi- ja pientuottajien tuotteita kaupan valikoimaan. Mukana tapahtumassa ovat muun muassa seuraavat tuottajat: Leipomo Salonen, Palvimestarit, Myssyfarmi, Maaritin Luomumylly, Ketunleipä, Murtolan Hamppufarmi, Elixi-pellavatuotteet sekä Arla. Lisätietoja: K-Supermarket Säkylä, kauppias Jussi Tainio, p. 0400 746367 Keskon päivittäistavaratoimiala, Kesäsomettaja Saija Jantunen, p. 050 4333404 K-Supermarket K-Supermarketit ovat tavallista parempia ruokakauppoja, jotka tarjoavat asiakkailleen aina ajankohdan parhaat raaka-aineet ja ideat niin arjen kuin juhlankin ruoanlaittoon. K-Supermarket-kauppias henkilökuntineen rakentaa kauppansa valikoiman oman asiakuntansa mukaan tarjoten runsaasti sekä paikallisia lähituotteita että erikoisuuksia. Monipuolisilla valikoimilla, vastuullisesti toimien ja parasta palvelua tarjoten inspiroimme asiakkaitamme innostumaan ja onnistumaan omassa ruoanlaitossaan! K-Supermarket-ketjuun kuuluu runsaat 220 kauppaa. www.k-supermarket.fi

K-Supermarket IsoKristiinan Teppo ja Liisa Kylmä laajentavat: "IsoK saa kaverikseen kaksi PikkuK:ta"

"IsoK saa kaverikseen kaksi PikkuK:ta. Aloitimme kauppiasuramme viisi vuotta sitten juuri Kannelkadulla, eli tämä on meille eräänlainen paluu juurille", Teppo Kylmä sanailee. "Lähekkäin toisiaan sijaitsevat kaupat tukevat toisiaan. IsoK tunnetaan hyvästä fiiliksestä, ja samaa fiilistä on luvassa uusissa kaupoissamme. Ensimmäiseksi keskitymme tuotteiden saatavuuden ja valikoiman parantamiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Lisäämme valikoimaan myös paikallisten tuottajien tuotteita, esimerkiksi perunaa, kananmunia ja leipiä", Teppo lisää. Kauppiasuralle pari siirtyi viisi vuotta sitten, ja K-Supermarket IsoKristiinassa on nyt täynnä kaksi vuotta. "Tässä työssä vaadittavat itsenäisyys ja dynaamisuus sopivat tehokkaalle kauppiasparille! Perhe-elämän ja työn yhdistäminen onnistuu kauppiaana helpommin: työ on itsenäistä ja työssä saa pistää oman persoonansa likoon", Teppo kertoo. Teppo ja Liisa Kylmä työllistävät jatkossa kolmessa kaupassaan yhteensä yli 30 työntekijää. Kannelkadun ja Vapaudenaukion K-Marketit ovat entisiä Siwoja. Kaikki K-Marketeiksi muutetut entiset Siwat ja Valintatalot siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Perheeseen kuuluu neljä lasta ja koira, ja suuri osa perheen yhteisestä vapaa-ajasta kuluukin lasten harrastusten, etupäässä pesäpallon merkeissä. Myös mökkeily kuuluu perheen harrastuksiin. Kuva kauppiasperheestä liitteenä. Teppo ja Liisa Kylmän K-ruokakaupat Lappeenrannassa: · K-Supermarket IsoKristiina (os. Kaivokatu 5 B) · 14.8.2017 alkaen: K-Market Kannelkatu (os. Kannelkatu 2) · 9/2017 alkaen: K-Market Vapaudenaukio (os. Valtakatu 51) Ruokakaupan valikoiman lisäksi kaupoista löytyy lähipalveluita kuten Matkahuollon pakettipalvelu ja Osta & Nosta -käteisnostopalvelu.

Valio pelastaa vanhoja pöytiä ja tarjoaa sitten ainutlaatuisia elämyksiä niiden ääressä

– Suomalaiset syövät yhdessä vähiten Euroopassa. Moni haluaisi istahtaa useammin yhteiseen pöytään perheen tai kavereiden kanssa. Valio on yli 110 vuoden ajan ollut mukana suomalaisten ruokapöydissä, ja meille syntyi ajatus, että voisimme tehdä enemmän innostaaksemme ihmisiä syömään yhdessä, markkinointipäällikkö Maria Pimenoff Valiolta perustelee. Kampanjan alkuvaiheessa Valio on etsinyt ja kunnostanut viisi ruokapöytää, joilla on jokaisella oma tarinansa. Uudenlaista käyttötarkoitusta vailla olevat pöydät ovat löytyneet Kierrätyskeskuksen, Facebook-kirpparin ja tori.fi:n kautta. Puuseppä Matti Palmu on kunnostanut ja entisöinyt pöydät, ja ne ovat nyt valmiina uusien tarinoiden äärelle.Kuluttajat voivat voittaa ikimuistoisen aamiaishetken yhdessä pöydässä perheen tai kaveriporukan kesken osallistumalla kilpailuun Valion Facebookissa 22.6.–11.7.2017. Kilpailuun osallistutaan kertomalla, kenen kanssa ja miksi haluaisi yhteiselle aamiaiselle. Parhaat tarinat voittavat. Ikimuistoiset aamiaiset järjestetään 1.7. Helsingissä Suomenlinnan Kustaanmiekassa, 8.7. Turussa Suomen Joutsenessa sekä 15.7. Repoveden kansallispuistossa. – Pöytien tarina saa jatkoa myös syksyllä ja ensi vuonna. Aiomme etsiä ja kunnostaa lisää pöytiä ja tarjota kuluttajille elämyksiä niiden äärellä, Maria Pimenoff lupaa. Katso video pöytien kunnostamisesta >>Lisätietoja >>Kilpailun säännöt >>

smartin sähköautomallisto täydentyy smart fortwo cabrio electric drive -mallilla

Uusi smart fortwo cabrio ed on oman kokoluokkansa ainoa aito täyssähköinen avomalli – sekä lisäksi aidosti monikäyttöinen, nykyaikaisesti varusteltu kaupunkiauto. Kiinteäkattoinen kaksipaikkainen auto muuttuu nappia painamalla puoliavoimeksi malliksi, kun matkustamoa peittävä canvas-katto siirtyy sivuun auringon tieltä. Kolmas vaihtoehto on täysin avoin cabriolet, joka syntyy kun taittuvaan tritop-kattoratkaisuun kuuluvat katon irrotettavat sivuttaistuet siirretään tavaratilaan. Muotoilu on selkeää, puhdasta ja hyvin edistyksellistä. smartille tyypilliset muotoiluvaikutteet kuten ultralyhyet etu- ja takaylitykset, selkeät linjat, tridion-turvakori ja hunajakennorakenteinen etusäleikkö toistuvat cabrioletissa. B-pilarit ovat kapeammat kuin kovakattoisissa serkuissa, ja tridion-kori on muotoiltu vieläkin dynaamisemmin cabrion urheilullisuuden korostamiseksi. ”Kaikista kolmesta täyssähkömallistamme juuri smart fortwo cabrio ed heijastelee sähköautoilussa juuri niitä arvoja, jotka erityisesti viehättävät asiakkaitamme. Katto aukenee sekunneissa, voit kruisailla lähes äänettömästi halki kaupungin ja tunnet sähköauton fantastisen kiihtyvyyden ihonsa alla”, smartin pääjohtaja Dr Annette Winkler kuvaa. Kestävä kangaskatto voidaan avata 12 sekunnissa smart ed-avomallin mitat ovat (pituus/leveys/korkeus) 2,695/1,663/1,553 metriä, Akseliväli on 1,873 metriä ja kääntösäde kaupunkiautolle ihanteellinen, ainoastaan 6,95 metriä. Eri väri- ja varustevaihtoehtojen ansiosta smart ed. tarjoaa maksimaaliset mahdollisuudet auton kustomointiin. Tavaratilan koko on 260–340 litraa. Pehmeä kangaskatto voidaan avata 12 sekunnissa myös silloin, kun autolla ajetaan huippunopeudella. Katon voi avata kaukosäätimellä myös auton ulkopuolelta. Katon pinta-ala on 1,8 neliömetriä. Uloin kerros on tehty erittäin kevyestä ja kestävästä polyakryylikankaasta, sisäkatto puolestaan puuvilla-polyesteristä. Väliin jää kestävä kumikerros. Katon paksuus on 20 milliä. Katon avautumista ja sulkeutumista on simuloitu testeissä 20 000 kertaa. Lisäksi katto mekanismeineen ja testattu eri lämpötiloissa –15 asteesta aina 80 asteen lämpöön saakka. Vedenpitävyys on varmistettu autonpesutestillä, joka vastaa 500 pesun aiheuttamaa rasitusta katolle ja sen saumoille. Latausaika lyhenee jopa 45 minuuttiin Uusi smart fortwo cabrio ed on ottanut merkittäviä askeleita sähköauton käyttäjän kannalta tärkeän latausajan lyhentämisessä. Kaikissa smart ed -malleissa on vakiovarusteena tehokas sisäänrakennettu laturi. Latausaika 0–80 prosentin lataustasoon on lyhimmillään 2,5 tuntia (USA ja Iso-Britannia), EU-maissa puolestaan 3,5 tuntia – jopa puolet vähemmän kuin aikaisemmin. Kotona 16A-pistorasiasta lataus kestää 6 – 8 tuntia. Kesästä 2018 lähtien tarjolle tulee myös erityisen voimakas 22 kW:n pikalaturi. Sen avulla latausaika 0–80 prosentin tasoon lyhenee 45 minuuttiin, kun käytettävissä on 3-vaihepistorasia. smart ed:n akun on valmistanut Daimlerin tytäryhtiö Deutsche Accumotive. 60 kW:n (82 hv) sähkömoottori on sijoitettu taakse, ja tarjolla on optimioloissa 155 kilometrin toimintamatka nollapäästöillä. Yhdistetty energiankulutus on 13 kWh/100 km. Autossa on yksi kiinteä vaihde, jolloin vaihteensiirtoa eteen ei tarvita. Peruutettaessa moottorin pyörimissuunta vaihtuu. Kuljettajan käytössä on myös erityinen ECO-ajotilavalinta, joka maksimoi akkukapasiteetin käytön ja energian talteenoton hidastuksissa ja jarrutuksissa. Tutka-anturi seuraa liikennetilannetta ja optimoi energian talteenoton kulloisiinkin ajo- ja liikenneoloihin. smart fortwo cabrio ed:n tekniset tiedot +------------------------------------+--------------------------------------+|Moottori |3-vaiheinen synkronisoitusähkömoottori|+------------------------------------+--------------------------------------+|Akku |Litium-ioniakku |+------------------------------------+--------------------------------------+|Akkukapasiteetti |17.6 kWh |+------------------------------------+--------------------------------------+|Teho |60/82 kW/hv |+------------------------------------+--------------------------------------+|Vääntö |160 Nm |+------------------------------------+--------------------------------------+|Kiihtyvyys 0–60 km/h, 0–100 km/h |4,9 s./11,8 s. |+------------------------------------+--------------------------------------+|NEDC-toimintamatka |155 km |+------------------------------------+--------------------------------------+|Huippunopeus |130 km/h |+------------------------------------+--------------------------------------+|Lataus 0–80 % (kotitalouspistorasia)|6 h (EU) |+------------------------------------+--------------------------------------+|Pikalataus 0–80 % |3,5 h (EU) |+------------------------------------+--------------------------------------+ Täyssähkö-smarteja vuodesta 2007 Energiankäytön maksimoimiseksi ja toimintamatkan pidentämiseksi smartin ominaisuuksiin kuuluu ennakkoon säädettävä sisälämpötila ja ilmastointi. Näin auton ohjaamoa voidaan viilentää tai lämmittää latauksen vielä kestäessä. smart control -appsin avulla latausta ja ilmastointia voi säädellä ja seurata etänä älypuhelimen, tabletin tai pc:n kautta. Energiankulutusta voi seurata kojelaudan näytöstä. Lisävarusteisiin kuuluu erityinen talvipaketti, joka sisältää muun muassa lämmitettävän ohjauspyörän. Erityisen electric drive design -paketin ominaisuuksiin kuuluvat sähkönvihreät tridion-turvakori sekä peilin kehykset. Uusi smart fortwo cabrio ed edustaa valmistajan neljättä sähköautosukupolvea vuoden 2007 jälkeen. Mallin 3. sukupolven auto oli ensimmäinen Euroopassa valmistettu täyssähköauto, jonka myynti aloitettiin Kiinassa. Täyssähkö-smartit ovat osoittaneet kykynsä myös osana valmistajan car2go-yhteiskäyttöpalvelua, jonka puitteissa niillä on ajettu vaativissa kaupunkioloissa jo 35 miljoonaa kilometriä. Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja: www.cisionwire.fi/veho-group  Lisätietoja myös: www.veho.fi, www.mercedes-benz.fi, www.media.daimler.com sekä www.smart.com   Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi 

Katja Siberg Finavian markkinoinnista ja viestinnästä vastaavaksi johtajaksi

”Sekä viestintä että markkinointi ovat Finavialle avaintoimintoja, joissa onnistuminen on yhtiön strategian toteuttamisen kannalta keskeistä. Meille on tärkeää vahvistaa kansainvälisesti bränditunnettuuttamme sekä toisaalta käydä tiivistä vuoropuhelua yhtiön eri sidosryhmien kanssa. Katja on osoittanut kyvykkyytensä aiemmissa tehtävissään Finaviassa ja on hienoa toivottaa hänet tervetulleeksi yhtiön johtoryhmätyöskentelyyn”, toteaa toimitusjohtaja Kari Savolainen. ”Samalla kiitän kuusi vuotta Finavian viestintäjohtajana toiminutta ja HKScanin viestintäjohtajana syksyllä aloittavaa Mikko Saariahoa hyvästä työtoveruudesta ja hänen merkittävästä panoksestaan yhtiön hyväksi”, Savolainen toteaa. Siberg on työskennellyt Finaviassa vuodesta 2011 lähtien ja vastannut viimeksi brändistä ja markkinointiviestinnästä ja verkostoliiketoiminnan kehittämisestä. ”Kilpailu lentoasemayhtiöiden välillä kiristyy erityisesti vaihtoliikenteessä tulevina vuosina. Matkustajat valitsevat usein oman lentoreittinsä sen perusteella, miten vaihtolentoasema palvelee. Tästä syystä brändin rakentamisen merkitys korostuu entisestään, ja siihen tarvitaan tehokkaasti koko markkinoinnin ja viestinnän keinovalikoimaa. Meille on tärkeää myös jatkossa jatkaa tiivistä dialogia sidosryhmiemme kanssa ja keskustella aktiivisesti siitä, miten lentoliikenne hyödyttää Suomen kilpailukykyä mahdollisimman hyvin”, Katja Siberg sanoo. Mikko Saariaho työskentelee Finaviassa syyskuun loppuun.

Turun seudun kolmelle K-Supermarketille yhtenäiset, aiempaa laajemmat aukioloajat

”Turussa ja Turun lähiseudulla näin laajat aukioloajat läpi viikon ovat uusi asia K-Supermarketien kokoluokassa”, kertoo K-Supermarketin ketjupäällikkö Karri Elomaa. K-Supermarket Raisio Centerin kauppias Timo Köntän mukaan päätös aukioloaikojen laajentamisesta syntyi yhdessä kauppiaiden ja kauppojen henkilökunnan kesken. ”Halusimme yhtenäiset ja selkeät aukioloajat. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, miten aukioloajat vaihtelevat, kun olemme auki joka päivä klo 7-22”, Könttä kertoo. Myös asiakkaiden muuttunut kulutuskäyttäytyminen vaikutti päätökseen aukioloaikojen laajentamisesta. Kaupat pyrkivät vastaaman entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin uusilla aukioloajoillaan. ”Etenkin kesäisin asiakkaat ovat entistä myöhempään liikkeellä. Aukioloaikojen vapauttaminen on myös vaikuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Avasimme kaupan aikaisemmin sunnuntaisin klo 10, silloin asiakkaita riitti ovella jonoksi asti”, Könttä toteaa. Lisätietoja: K-Supermarket Raisio Center kauppias Timo Könttä, p. 050 5875820 K-Supermarket Ukko-Pekka kauppias Sami Toivonen, p. 040 5285575 K-Supermarket Hirvensalo kauppias Juha Kalliala, p. 0500 828516 K-Supermarket K-Supermarketit ovat tavallista parempia ruokakauppoja, jotka tarjoavat asiakkailleen aina ajankohdan parhaat raaka-aineet ja ideat niin arjen kuin juhlankin ruoanlaittoon. K-Supermarket-kauppias henkilökuntineen rakentaa kauppansa valikoiman oman asiakuntansa mukaan tarjoten runsaasti sekä paikallisia lähituotteita että erikoisuuksia. Monipuolisilla valikoimilla, vastuullisesti toimien ja parasta palvelua tarjoten inspiroimme asiakkaitamme innostumaan ja onnistumaan omassa ruoanlaitossaan! K-Supermarket-ketjuun kuuluu runsaat 220 kauppaa. www.k-supermarket.fi

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: Suomalaisten ravintoloiden ja hotellien henkilökunnan asiakasystävällisyys Euroopan huippua

TCI Research -tutkimuslaitos teki tutkimuksen*, jossa arvioitiin kansainvälisten asiakkaiden hotelli- ja ravintolapalveluihin liittyviä elämyksiä Euroopan maissa. Tutkimus selvitti myös heidän tulevaisuuden odotuksiaan hotelli- ja ravintolapalveluista. Tutkimus toteutettiin hotelli- ja ravintola-alan eurooppalaisen kattojärjestön Hotrecin toimeksiannosta. Kansainväliset asiakkaat arvioivat suomalaiset hotellit ja ravintolat kolmen parhaan Euroopan maan joukkoon neljällä osa-alueella seitsemästä. Tutkimuksessa kysyttiin, mitkä asiat vaikuttavat voimakkaimmin asiakkaan positiivisen matkailuelämykseen. Kärkeen nousivat paikallisten asukkaiden ystävällisyys, turvallisuus, luonnonkauneus, vähäinen tungos, majoituksen taso, puhtaus ja ravintolaruokailun taso. Tutkimuksessa kysyttiin myös, minkälainen on ihanteellinen hotellielämys. Vastausten kärkeen nousivat turvallisuus, yksityisyyden kunnioittaminen, aidosti ystävällinen henkilökunta ja se, että hotelli saa asiakkaan tuntemaan olonsa kotoisaksi. Vastaavasti ravintolaelämyksessä kärkeen nousivat aidosti ystävällinen henkilökunta, erinomainen elintarviketurvallisuus, uudet nautittavat maut ja paikalliset raaka-aineet. ”Suomi täyttää matkailukohteena ihanteellisesti kansainvälisten matkailijoiden odotukset. Suomalaiset saavat matkailijakyselyissä hyvät arviot ystävällisyydestään ulkomaalaisia matkailijoita kohtaan. Hotellien ja ravintoloiden henkilökunta on Euroopan ystävällisintä. Myös palvelujen laatu on Euroopan huippua. Suomella on kaikki edellytykset kasvattaa ulkomaalaisten matkailijoiden määrää merkittävästi. Se tuo lisää työtä ja tuloja Suomeen. Suomen matkailualan akilleen kantapäinä ovat heikko hintakilpailukyky ja toimialan yritysten huono kannattavuus”, toteaa MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi. Liite:*Mapping the Future of Hotel and Restaurant Experience (ote alkuperäisestä tutkimuksesta, kevät 2017) 

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: Matkailu- ja ravintola-ala hyvässä kasvuvireessä – yritysten kannattavuus on heikko

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymisten kasvu Suomessa oli vuoden alussa Islannin jälkeen Euroopan nopeinta*. Majoitusliikkeiden liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lähes 12 prosenttia. Tammi-huhtikuussa kansainvälisten yöpymisten määrä kasvoi 19,5 % edellisvuoteen nähden. Venäläisten paluu vahvistuneen ruplan kurssin myötä näkyy yöpymistilastoissa. Venäläisten yöpymisiä kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä tammi–huhtikuussa 19,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajanjaksona. Myös kotimaiset yöpymiset kasvoivat parilla prosentilla. Ravintoloiden liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 7,6 %. Ravintola-alalla vuoden ensimmäisen neljänneksen kasvu oli nopeinta pikaruokaravintoloissa, yli kahdeksan prosenttia. Myös henkilöstöravintoloissa myynti kääntyi pitkästä aikaa plussalle. Anniskeluravintoloiden myynti kasvoi hyvin. Myynnin kasvu oli yhä selvemmin ruokamyynnin ansiota, sillä alkoholin anniskelu laskee edelleen kasvavan alkoholin matkustajatuonnin, korkeiden verojen ja viihderisteilyjen valtion tukien aiheuttaman kilpailuvääristymän puristuksessa. ”Ennätyksellisen korkealla tasolla oleva kuluttajien luottamus, hyvä talousvire ja erityisesti ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvu tukevat yritysten näkemystä myynnin lisääntymisestä. Myös rikas tapahtumavuosi ja lisääntyvä panostus kesämatkailuun näkyvät alan suhdanneodotuksissa. Esimerkiksi kansainvälisten kongressikävijöiden määrän odotetaan kohoavan uuteen ennätykseensä”, sanoo MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi. Matkailu- ja ravintola-alan hyviä kasvunäkymiä varjostaa alan yritysten heikko kannattavuus. Yritykset tekevät voittoa keskimäärin 1-3 prosenttiyksikköä liikevaihdosta. Heikko kannattavuus aiheutuu muun muassa korkeista henkilöstön sivukuluista ja veroista. Työvoimakustannusten osuus yritysten kustannusrakenteesta on noin kolmannes. ”Matkailu- ja ravintola-ala on vasta saavuttamassa finanssikriisiä edeltäneen palvelujen kysynnän tason. Toimialan yritysten kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä on johtanut yritysten kannattavuuden selvään heikkenemiseen. Toimialalla on erinomaiset kasvunäkymät. Lainsäätäjän tulisi kiihdyttää kannattavuuden parantumista, investointeja ja työllisyyden kasvua. Alle 26-vuotiaista työntekijöistä työnantajan maksamien sivukulujen puolittaminen parantaisi nuorten työllistämismahdollisuuksia merkittävästi. Myös anniskelun arvonlisäveron alentaminen 14 prosenttiin siirtäisi alkoholin kulutusta työllistäviin ja verotuloja tuoviin ravintoloihin”, tiivistää MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.  Liitteet:Suhdannekatsaus 1/2017 Toimiala on kasvu-uralla – mistä kannattavuutta?  *European Travel Commission, Quaterly Report Q1/2017 )

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry alkoholilain uudistamisesta: Alkoholilakiesityksessä korjattavaa ravintoloiden kannalta

Ravintoloissa nautitun alkoholin hinta on korkea Virosta ja muista Baltian maista hankittuun alkoholiin verrattuna. Se on myös selvästi kalliimpaa kuin Suomessa kaupasta hankittu alkoholi ravintola-alan raskaan kustannusrakenteen vuoksi. Samalla ravintolassa nautittu alkoholiannos tuo selvästi enemmän verotuloja ja työllisyyttä kuin ulkomailta tai kaupasta hankittu alkoholi. Alkoholin korkeasta hinnasta noin 35–40 prosenttia aiheutuu eduskunnan säätämistä veroista ja muista laeista. Lausunnolla olleessa lakiehdotuksessa kalliin ravintola-alkoholin ongelma ehdotettiin ratkaistavaksi niin, että asiakas saisi tuoda omat alkoholijuomat tilausravintolaan. Alkoholin myynnistä saaduilla tuloilla on ratkaiseva merkitys ravintoloiden kannattavuudelle. Omien alkoholijuomien salliminen rankaisisi vastuullista anniskelua harjoittavaa ravintola-alaa heikentämällä sen toimintaedellytyksiä entisestään. Esityksen taustalla on halu tukea maatilamatkailua. Tosiasiassa asiakkaan omien alkoholijuomien salliminen ravintoloissa iskisi kaikkein pahiten maaseudulla ja pienissä kunnissa toimiviin anniskeluravintoloihin, kylpylöihin ja hotelleihin. ”Hallituksen tavoitteena oli siirtää alkoholin kulutusta ravintoloihin. Se, että asiakkaan sallittaisiin tuoda omat alkoholijuomat ravintoloihin, vaikuttaa anniskelua vähentävästi. Anniskelun osuus alkoholin kokonaiskulutuksesta on romahtanut kahdessakymmenessä vuodessa 20 prosentista 10 prosenttiin. Kalliin ravintola-alkoholin ongelma tulee ratkaista karsimalla anniskelua koskevaa byrokratiaa enemmän kuin lakiesityksessä ehdotetaan ja alentamalla anniskelun arvonlisävero ravintolaruoan kanssa samalle tasolle 14 prosenttiin. Kilpailun tasapuolisuus edellyttää, että alkoholia voidaan nauttia ravintolassa vain anniskeluluvalla”, toteaa MaRan varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi. Liite:Miksi ravintolat tarvitsevat uuden alkoholilain? 

Santa Maria lanseeraa uudelleen koko foodservicen maustevalikoiman

Santa Marian nykyiset maustepakkaukset koostuvat 1 litran muovipurkeista ja 2 litran niin kutsutuista Pure pack -pakkauksista. Nämä korvataan nyt 1 litran Taste pack ‑kartonkipakkauksilla. Niissä on selkeät värikoodit eri kategorioille sekä ikkuna, josta näkee helposti sisällön. Ja mitä tulee sisältöön – myös ainesosia on muutettu. – Olemme käyneet läpi kaikki tuotteemme ja parantaneet niitä sekä maun että terveyden suhteen. Koska niissä on aiempaa vähemmän suolaa, sokeria ja lisäaineita, ne kannustavat laittamaan entistä parempaa ja terveellisempää ruokaa. Lanseeraamme lisäksi aivan uuden valikoiman ilman lisättyä suolaa, jotta suolaa voidaan lisätä oman maun mukaan, Paulig Groupin World Foods & Flavouring -divisioonan Marketing Manager Göran Widler sanoo. Santa Maria laajentaa myös luomumaustevalikoimaa Organic Juustokuminan ja Organic Cayennepippurin myötä. FSC®-sertifioidut pakkaukset Uusien pakkausten valmistukseen käytetyt raaka-aineet ovat peräisin uusiutuvista lähteistä. FSC‑sertifikaatti takaa, että raaka-aineet on hankittu vastuullisesti hoidetuista metsistä, mikä huomioi sekä ihmiset että ympäristön. – Ruoanlaitossa on monella tapaa kyse moniosaamisesta. Meidän pitää uskaltaa yhdistellä uusia ja klassisia makuja sekä huomioida samalla kestävät valinnat. Me, jotka työskentelemme Santa Marialla, tiedämme, että siinä on kyse tasapainottelusta. Siksi emme hae vain täydellisiä yhdistelmiä ja parhaita mausteita vaan myös ympäristöystävällisiä ja toimivia pakkauksia, Göran Widler. ”Göranin hylly” koristaa keittiötä Göran ja kollegat eivät halua auttaa asiakkaita vain paremmilla tuotteilla. Keittiössä pitää olla järjestys. Tuloksena oli ”Göranin hylly”. Siihen mahtuu 12 taste pack -maustetta, joissa pakkaukset voi lajitella värikoodien mukaan seuraavasti: Mausteet & yrtit, Street Food, Tex Mex, BBQ, Aasia, Intia, Luomu ja No added salt. – Luonnostelin vähän kollegani kanssa, kuinka maustehyllyyn voitaisiin saada järjestys. Nyt kun meillä on hienompia ja esteettisesti puhuttelevimpia pakkauksia, joita voit ylpeänä esitellä vieraille, sinun tulee tietenkin saada vähän apua matkan varrella, hymyilee ylpeä keksijä. Mitä tämä aarre maksaa? – Eihän se ihan ilmaista ole. Mutta jos olet suurasiakas meillä, on selvää, että sinun pitää saada hylly, Göran Widler. Santa Marian uusi maustevalikoima on tukkukauppiailla viikosta 31 alkaen. Tuotenäytteet? Haluatko tuotenäytteitä? Ota yhteyttä Marie Fribergiin, +46 (0)730-68 61 00  

Tietokeskus-konsernin johtotiimi vahvistuu

Tietokeskuksen asiakasta lähellä oleva, nopea ja osaava IT-kokonaispalvelu on kasvanut viime vuodet nopeasti. Tietokeskuksen liikevaihto oli viime vuonna 37 miljoonaa euroa ja tämän vuoden liikevaihto tulee ylittämään 60 miljoonaa euroa. Viime syksynä Vaaka Partners tuli Tietokeskuksen pääomistajaksi tukemaan 100 miljoonan euron liikevaihdon kasvutavoitetta vuoteen 2020 mennessä. Varmistaakseen ja nopeuttaakseen tavoitteidensa saavuttamista on Tietokeskus vahvistanut johtotiimiään uudella toimitusjohtajalla ja talousjohtajalla. Tietokeskus-konsernin uusi toimitusjohtaja on Janne Lipiäinen. Jannella on pitkä ja monipuolinen kokemus kasvavien IT-palveluliiketoimintojen johtamisesta ja hän on toiminut aikaisemmin mm. Elisa Appelsiinin toimitusjohtajana. Talousjohtajana aloittaa Mikko Jaskari. Mikko on liiketoimintalähtöisen talousjohdon ammattilainen ja toiminut CFO:na mm. TeliaSonera Finlandin matkapuhelinliiketoiminnassa ja Honkarakenne Oyj:ssä. Konsernin nykyinen toimitusjohtaja Tuomas Kaukinen jatkaa yhtiön palveluksessa ja merkittävänä vähemmistöomistajana. Tuomas keskittyy jatkossa Tietokeskuksen kasvun rakentamiseen mm. uusien strategisten asiakashankkeiden ja yrityskauppojen kautta. ”Tavoitteenamme on kasvaa ja laajentaa toimintaamme aivan uuteen kokoluokkaan jatkuvasti muuttuvilla IT-infrastruktuurimarkkinoilla. Tämän varmistamiseksi lähdimme yhdessä Vaakan kanssa etsimään vahvistuksia Tietokeskuksen tiimiin. Minulle on tärkeää nähdä kasvusuunnitelmamme toteutuvan. Itse pystyn keskittymään jatkossa hankkeisiin joissa olen parhaimmillani ja joista nautin eniten”, Kaukinen sanoo. ”Tietokeskus on kiihdyttänyt kasvuaan Vaakan tultua mukaan yhtiöön viime syksynä. Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme toivottaa Jannen ja Mikon tiimiin. Etenemme määrätietoisesti polulla, jossa Tietokeskus nopeasta kasvusta huolimatta pysyy asiakkailleen läheisenä ja mutkattomana kumppanina jotta asiakas voi keskittyä omaan liiketoimintaansa”, hallituksen puheenjohtaja Timo Hiltunen toteaa. Lisätiedot: Tietokeskus, hallituksen puheenjohtaja Timo Hiltunen,  timo.hiltunen@tietokeskus.com, puh. 0400 568996 Tietokeskus, Tuomas Kaukinen, tuomas.kaukinen@tietokeskus.com, puh: 040 845 4012

Uusi LV Easy Iron -huuhteluaine helpottaa pyykin silittämistä

LV Easy Iron -huuhteluainetiiviste, 750 ml, on hajusteeton ja väriaineeton huuhteluaine, joka auttaa tekemään vaatteista ja tekstiileistä pehmeämpiä. Easy Iron -huuhteluaine helpottaa silittämistä, sillä huuhteluaineen koostumus auttaa ryppyjä oikenemaan nopeammin ja helpommin. Huuhteluaine myös parantaa pyyhkeiden kuivauskykyä, ja poistaa sähköisyyttä synteettisistä materiaaleista. Huuhteluainetiiviste sopii sekä kone- että käsinpesuun. Milloin huuhteluainetta? Huuhteluaine hoitaa kangasta ja pidentää sen käyttöikää, auttaen samalla pehmentämään vaatteita ja muita tekstiilejä. Pehmeämpi kangas on hellävaraisempi erityisesti herkkää ihoa vasten. Huuhteluaine sopii erityisen hyvin helposti sähköistyville keinokuiduille ja pyyheliinoille, sillä huuhteluaine auttaa parantamaan pyyhkeen imukykyä ja vähentää keinokuitujen sähköisyyttä. Huuhteluaine auttaa myös vähentämään pellavan ryppyisyyttä esimerkiksi pellavalakanoissa ja pellavavaatteissa. Huuhteluaine kannattaa jättää pois, kun pestään teknisiä, vedenhylkimisominaisuuden sisältäviä urheiluvaatteita tai joustavia, elastaania sisältäviä vaatteita. Myös kestovaippoja pestessä huuhteluaine kannattaa jättää pois. Vinkit: Berner Oy:n tuotekehityskemisti Minna Salmela Tuotetiedot LV Easy Iron Huuhteluaine, 750 ml, hinta noin 2,60 euroa, tulee myyntiin syyskuussa 2017 Yhteystiedot ja tuotenäytteet: Maria Rämö, viestintä, maria.ramo@berner.fi, puh. 0207 91 4527Sanni Väinölä, brand manager, sanni.vainola@berner.fi, puh. 0207 91 4520Tuotekuvat: http://www.bernerbrandbank.fi/l/B_Z6HDPztR9P Kuluttajatiedustelut: Berner Oy, puh. 0207 91 00 LV on hoitanut suomalaisten herkkää ihoa yli 50 vuoden ajan. Hajusteettomat, väriaineettomat ja ympäristölle ystävälliset LV-tuotteet sopivat koko perheelle. Kotimainen LV-tuotesarja on kehitetty yhteistyössä suomalaisten ihoasiantuntijoiden sekä Allergia- ja astmaliiton kanssa. www.lumivalko.fiBerner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Me Bernerillä tuotamme ja maahantuomme tuotteita ja palveluita, jotka tuovat ihmisten arkeen lisää hyvinvointia, ja jotka on tuotettu kaikin puolin kestävällä tavalla. Konsernimme liikevaihto vuonna 2016 oli 314,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 546. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa. Lisätietoja: www.berner.fi. Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Oxygenol, GreenCare, Korrek, Lasol, Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe.

Nurminen Logistics tähtää strategiansa mukaisesti liiketoiminnan kasvattamiseen ja julkistaa pääomajärjestelyn

Nurminen Logistics Oyj                                            Pörssitiedote                                   26.6.2017 klo 13.50 Nurminen Logistics Oyj:n (”Nurminen Logistics” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt vahvistaa Yhtiön strategisia tavoitteita. Yhtiö keskittyy nykyisen strategiansa mukaisesti toimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen sekä logistisen arvoketjun pidentämiseen niin orgaanisesti kuin mahdollisten yrityskauppojenkin kautta painopistealueiden ollessa rautatieliiketoiminnan, teollisuuden logististen palveluiden sekä satamatoimintojen kehittämisessä. Yhtiön hallitus on päättänyt vahvistaa edellytyksiä toteuttaa sen strategiaa tukevia suunnitelmia Yhtiön pääomarakennetta vahvistavin pääomajärjestelyin. Nurminen Logisticsin hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen sille 21.4.2017 antaman valtuutuksen perusteella nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvan merkintäoikeusannin toteuttamisesta, jossa tarjotaan enintään 29 229 764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) osakkeenomistajien merkittäväksi merkintähintaan 0,28 euroa (”Merkintäoikeusanti”). Merkintäoikeusannissa ei ole toissijaista merkintäoikeutta ja merkitsemättä jääneiden uusien osakkeiden osalta Yhtiön hallitus voi päättää niiden tarjoamisesta ja allokoinnista tietyille tahoille. Tietyt tahot ovat antaneet sitoumuksia tietyin tavanomaisin ehdoin merkitä merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneitä uusia osakkeita (”Private Placement”). Lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (”Ilmarinen”) on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään uusia osakkeita siten, että Yhtiön eräiden kiinteistöjen takaisinostoon liittyviä Yhtiön maksuvelvoitteita Ilmariselle (”Sale and Lease Back -järjestely”) käytetään merkintähinnan maksuun kuittaamalla (”Suunnattu Konversioanti”). Yhtiön vastaanottamien merkintäsitoumusten enimmäismerkintämäärät Private Placementin osalta vastaavat yhteensä noin 59,87 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä ja Suunnatun Konversioannin osalta noin 30,04 prosenttia Merkintäoikeusannissa tarjottavien Uusien Osakkeiden enimmäismäärästä. Edellisten lisäksi tietyt Yhtiön johdon jäsenistä ovat ilmoittaneet käyttävänsä merkintäoikeuksiaan tai antaneet merkintäsitoumuksen Yhtiölle. Merkintäoikeusannin lisäksi Yhtiö on sopinut Ilmarisen kanssa järjestelystä, jossa 1,5 miljoonaa euroa Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle käytetään vaihdettavan oman pääoman ehtoisen hybridilainan merkitsemiseen (”Vaihdettava Hybridilaina”), jonka Ilmarinen on sitoutunut merkitsemään kokonaan. Vaihdettava Hybridilaina on ehdollinen muun muassa sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 5 330 000 uuden osakkeen osalta aiemman voimassaolevan valtuutuksen lisäksi, muuttamatta varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle myöntämää valtuutusta. Merkintäoikeusanti, Private Placement ja Suunnattu Konversioanti ovat ehdollisia Vaihdettavan Hybridilainan toteutumiselle. Mikäli (i) Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous ei valtuuta Yhtiön hallitusta päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai (ii) Vaihdettavaa Hybridilainaa ei merkitä kokonaan, Yhtiön hallitus tulee peruuttamaan Merkintäoikeusannin ja Uusista Osakkeista maksettu Merkintähinta maksetaan takaisin merkitsijöille. Mikäli hallitus päättäisi edellä kuvatusti peruuttaa Merkintäoikeusannin, käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina ja sijoittajat, jotka ovat hankkineet Merkintäoikeudet niiden ollessa kaupankäynnin kohteena ja jotka eivät ole merkinneet Uusia Osakkeita niiden perusteella, menettävät Merkintäoikeuksista maksamansa hinnan. Merkintäoikeusanti Merkintäoikeusanti lyhyesti · Noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat Nurminen Logisticsin Yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön velkarakenteen keventämiseksi. Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut merkitsemään merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita enintään 2 458 400,00 eurolla kuittaamalla merkintähinnan osalta Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle, mikä vähentää Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle. · Kaksi (2) uutta osaketta jokaista täsmäytyspäivänä 28.6.2017 omistettua yhtä (1) nykyistä osaketta kohden. · Merkintähinta 0,28 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta. · Nurminen Logisticsin osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeutta 27.6.2017 alkaen. · Merkintäaika alkaa arviolta 3.7.2017 kello 9.30 ja päättyy arviolta 21.7.2017 kello 16.30 Suomen aikaa. · Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa arviolta 3.7.2017 ja päättyy 17.7.2017. Yleistä Merkintäoikeusannista   Yhtiön hallitus on 26.6.2017 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella Merkintäoikeusannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen yhteensä enintään 29 229 764 uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”). Yhtiö antaa kaikille nykyisille osakkeenomistajilleen, jotka ovat Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä 28.6.2017 (”Täsmäytyspäivä”) merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nurminen Logisticsin osakasrekisteriin, kaksi (2) vapaasti luovutettavissa olevaa, arvo-osuusmuotoista merkintäoikeutta (”Merkintäoikeus”) jokaista Täsmäytyspäivänä omistettua osaketta kohden. Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Uuden Osakkeen 0,28 euron merkintähintaan (”Merkintähinta”). Merkintähinta vastaa noin 71,6 prosentin laskennallista alennusta osakkeen päätöskurssiin 0,985 euroa 22.6.2017. Osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeutta 27.6.2017 alkaen. Merkintäaika alkaa arviolta 3.7.2017 ja päättyy arviolta 21.7.2017. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin pörssissä arviolta 3.7.2017 ja päättyy arviolta 17.7.2017. Yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä voi Merkintäoikeusannin seurauksena nousta 14 674 410 nykyisestä osakkeesta ja yhdessä Uusien Osakkeiden kanssa enintään 43 904 174 Osakkeeseen. Olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään kokonaisuudessaan, Uudet Osakkeet vastaavat 199,19 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Merkintäoikeusantia ja 66,58 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Merkintäoikeusannin toteuttamisen jälkeen. Merkintäetuoikeusannissa ei ole toissijaista merkintäoikeutta. Merkintäsitoumukset Yhtiön suurin osakkeenomistaja Juha Nurminen ja hänen määräysvaltayhtiönsä JN Uljas Oy sekä Jukka Nurminen, Mikko Nurminen ja Satu Lassila, edustaen tämän tiedotteen päivämääränä yhteensä noin 76,13 prosenttia Yhtiön nykyisistä osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Yhtiölle, että nämä eivät tule käyttämään Merkintäoikeuksiaan suunnitellussa Merkintäoikeusannissa eivätkä tule myymään tai muutoin luovuttamaan Merkintäoikeuksiaan. Mikäli kaikkia Uusia Osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus voi päättää merkitsemättä jääneiden Uusien Osakkeiden tarjoamisesta ja allokoinnista Merkintähintaan private placement -järjestelyssä. Suomen Kauppayhtiöt Oy, K. Hartwall Invest Oy Ab, Avant Tecno Oy, Eva Hisinger-Jägerskiöld, Apteekkien Eläkekassa ja Matti Eestilä ovat kukin tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään Uusia Osakkeita Merkintähintaan, siltä osin kun niitä ei ole muutoin merkitty ja maksettu Merkintäoikeuksien nojalla, kuitenkin vain siinä määrin, että kunkin omistusosuus Yhtiöstä jää alle 30 prosentin ja yhteismäärältään enintään seuraavasti: Suomen Kauppayhtiöt Oy enintään 1 600 000,00 eurolla, K. Hartwall Invest Oy Ab enintään 1 000 000,00 eurolla, Avant Tecno Oy enintään 1 000 000,00 eurolla, Eva Hisinger-Jägerskiöld enintään 500 000,00 eurolla, Apteekkien Eläkekassa enintään 500 000,00 eurolla ja Matti Eestilä enintään 300 000,00 eurolla (”Private Placement”). Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut tietyin ehdoin merkitsemään Uusia Osakkeita kuittaamalla Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle Merkintähintaan enintään yhteensä 2 458 400,00 eurolla (”Suunnattu Konversioanti”) siltä osin kuin Uusia Osakkeita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien perusteella edellyttäen, että Ilmarisen omistusosuus Yhtiössä jää alle 20 prosentin. Suunnatussa Konversioannissa osakemerkintä maksetaan kokonaisuudessaan käyttämällä Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyn maksuvelvoitteita Ilmariselle osakemerkintöjen maksuun. Suunnattu Konversioanti vähentää Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle. Nurminen Logistics julkistaa Merkintäoikeusannin alustavan tuloksen arviolta 24.7.2017 ja lopullisen tuloksen 28.7.2017. Merkintäoikeusannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä. Hankittavien varojen käyttö Nurminen Logistics saa Merkintäoikeusannissa ja sen jälkeen mahdollisesti toteutettavassa Private Placementissa bruttovaroja noin 5,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Ilmarinen on sitoutunut merkitsemään merkitsemättä jääneitä Uusia Osakkeita enintään 2 458 400,00 eurolla, jossa merkintähinta maksetaan kuittaamalla Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle, mikä vähentää Yhtiön velkoja, mutta siitä ei kerry varoja Yhtiölle. Merkintäetuoikeusannin tarkoituksena on Yhtiön strategian mukaisten tavoitteiden edistäminen, Yhtiön taseen vahvistaminen ja Yhtiön velkarakenteen keventäminen. Listalleottoesitteen julkistaminen Nurminen Logistics on jättänyt Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi Merkintäoikeusantiin liittyvän listalleottoesitteen, joka julkaistaan arviolta 26.6.2017. Listalleottoesite tulee olemaan saatavilla Nurminen Logisticsin verkkosivustolla osoitteessa www.nurminenlogistics.fi arviolta 26.6.2017 alkaen. Nurminen Logisticsin ja Ilmarisen välinen oman pääoman ehtoinen vaihdettava hybridilaina Nurminen Logisticsin strategian mukaisten tavoitteiden edistämiseksi, Yhtiön taseen vahvistamiseksi ja Yhtiön velkarakenteen keventämiseksi Yhtiö ja Ilmarinen ovat sopineet oman pääoman ehtoisesta 1 500 000,00 euron vaihdettavasta hybridilainasta (oman pääomanehtoinen vaihtovelkakirjalaina), joka tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Ilmariselle merkittäväksi kokonaisuudessaan. Hybridilainan merkintä tehdään kokonaisuudessa käyttämällä Yhtiön Sale and Lease Back -järjestelyyn liittyviä maksuvelvoitteita Ilmariselle Hybridilainan merkintään. Vaihdettava Hybridilaina on ehdollinen sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta enintään 5 330 000 uuden osakkeen osalta aiemman voimassaolevan valtuutuksen lisäksi, muuttamatta varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2017 hallitukselle myöntämää valtuutusta. Mikäli ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen edellä kuvatusti ja Vaihdettava Hybridilaina toteutetaan, Yhtiö tiedottaa erikseen Vaihdettavan Hybridilainan liikkeeseenlaskusta ja merkitsemisestä. Ylimääräinen yhtiökokous Yhtiön hallitus on päättänyt oman pääoman ehtoiseen vaihdettavaan hybridilainaan liittyen kutsua koolle Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 17.7.2017. Yhtiö julkistaa yhtiökokouskutsun erillisellä tiedotteella. Nurminen Logistics OyjHallitus Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 900 6977Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puhelin 010 545 7011 Jakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.nurminenlogistics.fi TÄRKEITÄ TIETOJA: Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen, mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai (3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Liite                    Merkintäoikeusannin ehdot

Nurminen Logistics Oyj julkaisee merkintäoikeusannin suomenkielisen esitteen, pääomarakenne ja velkaantuneisuus sekä käyttöpääomalausunto

Nurminen Logistics Oyj                                            Pörssitiedote                                   26.6.2017 klo 13.55 Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Nurminen Logistics Oyj:n (”Nurminen Logistics”) merkintäoikeusannin enintään 29 229 764 uutta osaketta koskevan suomenkielisen esitteen. Esite julkaistaan Nurminen Logisticsin internetsivuilla www.nurminenlogistics.fi 26.6.2017. Merkintäoikeusannin ehdot julkistettiin erillisellä pörssitiedotteella 26.6.2017. Seuraavassa taulukossa esitetään toteutunut Yhtiön pääomarakenne ja velkaantuneisuus 30.4.2017. Luvut ovat tilintarkastamattomia ja perustuvat Yhtiön konsernin sisäisiin kuukausiraportteihin Yhtiön pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta 30.4.2017. Taulukkoa tulee lukea yhdessä Esitteen Liitteessä A olevien Yhtiön 31.12.2016 ja 31.12.2015 päättyneiltä tilikausilta tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa. Yhtiön pääomarakenteessa ja velkaantuneisuudessa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia 30.4.2017 jälkeen. 30.4.2017MEUR  (tilintarkastamaton) Lyhytaikaiset korolliset velatVakuudellinen  2Yhteensä  2 Pitkäaikaiset korolliset velatVakuudellinen 22Yhteensä 22 Korolliset velat yhteensä 24 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaOsakepääoma 4SuojausrahastoKäyttörahastoHybridilainaMuut rahastot 21Muuntoerot -7Kertyneet voittovarat -13Oma pääoma yhteensä 6 Oma pääoma ja korolliset velat yhteensä  30 Nettovelkaantuneisuus MEUR Likviditeetti (A)Rahavarat 4Yhteensä 4 Lyhytaikaiset korolliset velat (B) Rahoitusvelat 2Yhteensä 2 Lyhytaikainen nettovelkaantuneisuus (C = B–A) -2 Pitkäaikaiset korolliset velat (D) Rahoitusvelat 22Yhteensä 22 Nettovelkaantuneisuus (C+D)  21 Käyttöpääomalausunto Yhtiön nykyinen käyttöpääoma ei tämän Esitteen päivämääränä riitä kattamaan sen seuraavan 12 kuukauden tarpeita.Mikäli Yhtiön kassavirta kehittyy Yhtiön laatimien ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti, riittää käyttöpääoma Esitteen päivämääränä Yhtiön seuraavan 12 kuukauden operatiivisiin tarpeisiin, mutta kassavirta ei Yhtiön johdon mukaan riitä Yhtiön rahoituslaitoksilta saamien tullivakuuksiin liittyvien takauslimiittien alaisten velvoitteiden maksuun. Tullivakuuksiin liittyvät takaukset ovat Yhtiön johdon näkemyksen mukaan tavanomaisia huolintatoiminnassa. Yhtiöllä on tullivakuuksiin liittyviä tullitakauksia rahoituslaitoksilta, joihin sisältyvät kovenanttiehdot asettavat vaatimuksia muun muassa Yhtiön omavaraisuusasteelle (rahoituslaitoksilta saatujen takauslimiittien yhteismäärä on noin 8,9 miljoonaa euroa, joista yhteensä noin 7,5 miljoonan euron osuuteen liittyy kovenanttiehtoja) (katso kohta ”Tietoja Nurminen Logisticsista—Merkittävät sopimukset—Rahoitussopimukset”). Kovenanttiehdot olivat rikkoutuneet 31.12.2016, mutta Yhtiö on saanut rahoittajilta sitoumuksen 31.12.2017 asti, jonka mukaan kovenanttiehtojen rikkoutumisesta ei aiheudu Yhtiölle seuraamuksia. Yhtiön johdon käsityksen mukaan rahoitussopimuksen kovenanttiehdot eivät tulisi täyttymään 31.12.2017, jolloin tullitakauksen alaiset velvoitteet tulisivat maksuun välittömästi. Ei ole myöskään varmuutta siitä, että Yhtiö pystyy tulevaisuudessa toimimaan siten, että sen rahoitussopimuksiin sisältyviä kovenantti- ja muita ehtoja ei rikota eikä siitä, että Yhtiön rahoittajat suostuvat mahdollisten rikkomusten yhteydessä neuvottelemaan rahoituksen tai takauksen ehtoja uudelleen vaatimatta lainojen nopeutettua tai välitöntä takaisinmaksua tai takauksen vapauttamista. Mikäli Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti ja Vaihdettava Hybridilaina toteutetaan, Yhtiöllä on johdon mukaan edellytykset täyttää tullitakauksiin liittyvät rahoittajien kovenanttiehdot. (Katso kohta ”Merkintäoikeusannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö”.) Yhtiön johdon mukaan Suunnattu Konversioanti ja Vaihdettava Hybridilaina, joiden osalta Yhtiön on saanut Ilmariselta tiettyjen ehtojen mukaisesti merkintäsitoumukset ja joiden molempien merkitseminen vähentävät Yhtiön velkojen määrää (Suunnattu Konversioanti noin 2,4 miljoonalla eurolla ja Vaihdettava Hybridilaina noin 1,5 miljoonalla eurolla), luovat edellytyksiä Yhtiölle täyttää rahoittajapankkien myöntämien takauslimiittien kovenanttiehdot. Mikäli Yhtiö täyttää rahoittajapankkien kovenanttiehdot edellä kuvatusti, Yhtiön rahoittajapankkien kanssa sopima tullitakaus olisi voimassa 30.6.2018 asti. Yhtiö ja rahoittajapankit ovat neuvotelleet tullitakauksista säännöllisin ajoin ja Yhtiön tavoitteena on sopia rahoittajapankkien kanssa tullitakauksista myös 30.6.2018 eteenpäin. Mikäli Yhtiö ei onnistuisi sopimaan rahoittajapankkien kanssa tullitakauksista 30.6.2018 jälkeen, Yhtiön tulisi ryhtyä toimiin siitä johtuvan rahoitustarpeen kattamiseksi. Yhtiön johdon mukaan lisärahoitustarpeen edellyttämiä toimia voisivat olla (i) rahoituksen ja takausten uudelleenjärjestäminen, (ii) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynti, tai (iii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmät. Mikäli Merkintäoikeusanti ja Vaihdettava Hybridilaina eivät toteutuisi, eivätkä Yhtiön varat riittäisi tullitakausvelvoitteiden maksamiseen tilanteessa, jossa takauslimiittien kovenanttiehdot eivät olisi täyttyneet, tulee syntynyt rahoitustarve kattaa lisärahoituksella ja muilla toimenpiteillä. Yhtiön johto on arvioinut tällaisen mahdollisen lisärahoitustarpeen edellyttämiä toimia, joita voisivat olla (i) rahoituksen ja takausten uudelleenjärjestäminen, (ii) Yhtiön liiketoimintojen ja omaisuuserien myynti, tai (iii) edellä mainittujen keinojen yhdistelmät. Nurminen Logistics OyjHallitus Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, puhelin 040 900 6977Marko Tuunainen, toimitusjohtaja, puhelin 010 545 7011 Jakelu:Nasdaq Helsinki OyKeskeiset tiedotusvälineetwww.nurminenlogistics.fi TÄRKEITÄ TIETOJA Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikkaan tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan. Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen. Tätä tiedotetta ei saa edelleen välittää, levittää tai julkaista, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa (mukaan lukien sen territoriot ja alueet, Yhdysvaltojen osavaltiot sekä hallinnollinen piirikunta District of Columbia). Arvopapereita ei tarjota myytäväksi Yhdysvaltoihin tämän tiedotteen perusteella. Osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933), muutoksineen, mukaisesti, eikä osakkeita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei osakkeita ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain tai Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperilakeja noudattaen. Tarkoituksena ei ole tarjota arvopapereita Yhdysvalloissa. Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tämä tiedote ja tehtävä tarjous on suunnattu ainoastaan henkilöille, jotka ovat (1) Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (2) sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia sijoittajia vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000), määräyksen 2005 muutoksineen (”määräys”) artiklan 19(5) tarkoittamalla tavalla tai ovat määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) mukaisia tahoja (”korkean varallisuustason omaavat yritykset, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.”), tai (3) henkilöille, joille tiedote ja tarjous voidaan muutoin laillisesti vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain artiklan 21 mukaan kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat Tahot”). Henkilöiden, jotka eivät ole Asiaankuuluvia Tahoja, ei tule toimia tämän tiedotteen nojalla tai nojautua siihen. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvät sijoitukseen tai sijoitustoimintaan liittyvä tieto on tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Nurminen Logistics Oyj                               Pörssitiedote                        26.6.2017 klo 14:00    Nurminen Logistics Oyj:n hallitus kutsuu Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä heinäkuuta 2017 kello 15:00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 14:30. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen2. Kokouksen järjestäytyminen3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen4. Kokouksen laillisuuden toteaminen5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Ehdotetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 5 330 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, rahoitusjärjestelyihin, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja / tai henkilöstön kannustamiseen ja sitouttamiseen. Hallitus olisi valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältäisi oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 17. heinäkuuta 2022 asti eikä se kumoa 21.4.2017 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, joka on voimassa 30.4.2018 saakka ja jonka nojalla voidaan antaa enintään 30 000 000 yhtiön osaketta. 7. Kokouksen päättäminen YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nurminen Logistics Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Nurminen Logistics Oyj:n tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Hallituksen ehdotus, tilinpäätösasiakirjat ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään maanantaina 31.7.2017. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.7.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 12.7.2017 klo 10.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com b) puhelimitse numeroon 010 545 8820 (arkisin klo 9.00 - 16.00) c) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous, Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.7.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.7.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Muut ohjeet/tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.6.2017 yhteensä 14 674 410 osaketta ja ääntä. Helsingissä 26.6.2017 NURMINEN LOGISTICS OYJ Hallitus JAKELU                                                                     Nasdaq HelsinkiKeskeiset tiedotusvälineetwww.nurminenlogistics.com Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita sekä rautatiekuljetuksia ja niihin liittyviä projektikuljetuspalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

Terveystalo ja PerusTerveys avaavat Myyrmannissa

Citycon on kehittänyt kauppakeskus Myyrmannin kolmennesta kerroksesta monipuolisen terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden keskittymän. Uutena toimijana siellä avaa tammikuussa 2018 Terveystalo, joka tarjoaa kattavan terveyspalveluiden valikoiman. Terveystalo ottaa käyttöönsä yli 1200 m2 laajuiset tilat, jotka kunnostetaan sen käyttöön loppuvuoden aikana.  Elokuussa avaa toinenkin uusi yksityinen terveysasema, PerusTerveys. Jo aiemmin tämän vuoden keväällä Myyrmannissa avautuivat Psykoterapiakeskus Vastaamo ja hierontapalvelu Hierontaote. Näiden lisäksi Myyrmannista löytyvät siellä jo pitkään toimineet HusLab, Myyrmäen Hammaslääkäriasema ja lastenlääkäriasema Pikkujätti. ”Erilaiset yksityiset ja julkiset palvelut ovat entistä tärkeämpi ja kasvava osa kauppakeskusten tarjontaa. Asiakkaat haluavat yhä useammin yhdistää samaan käyntikertaan ostamista ja muiden asioiden hoitamista. Olemmekin kehittäneet aktiivisesti Myyrmannista läntisen Vantaan vahvaa terveyspalveluiden keskusta”, Cityconin kaupallinen johtaja Mari Laaksonen sanoo. Terveyspalveluiden lisäksi Myyrmannin kolmanteen kerrokseen keskittyy kauneus- ja kampaamopalveluita. Vuokralaisina ovat kampaamot HairStop ja MRoom sekä uutena toimijana kynsistudio Shasha Beauty Nails. Uusien vuokrasopimusten jälkeen Myyrmanni on lähes täyteen vuokrattu.    Lisätietoja: Mari Laaksonen, kaupallinen johtajaPuhelin 050 521 8217mari.laaksonen@citycon.com  Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi 

Suomi mainittu! Finproon kuuluvan Finnfactsin mediavierailut tekivät Suomea tutuksi sadoille miljoonille

Viime vuonna Finnfacts järjesti yhteensä 15 mediavierailua, joille osallistui yhteensä 104 toimittajaa. Vierailuiden teemat vaihtelivat arkkitehtuurista ja älyliikenteestä aina terveys- ja jäänmurtajateknologiaan. Vierailujen ansiosta kansainvälisessä mediassa julkaistiin kaikkiaan 222 Suomea eri tavoin käsittelevää artikkelia. Julkaisujen levikkien perusteella jutut jaettiin lähes 900 miljoonalle ihmiselle, ja ne tavoittivat arviolta miltei 300 miljoonaa ihmistä. Ylivoimaisesti suosituin aihe oli yrittäjyys, jota käsiteltiin joka neljännessä artikkelissa. Esimerkiksi Business Next -lehti Taiwanista julkaisi kattavan artikkelikokonaisuuden  esitellen suomalaista startup-kenttää ja esineiden internetiä hyödyntäviä yrityksiä. Forbesin teknologiatoimittaja Yhdysvalloista puolestaan tutustui kotimaiseen Karsa-kasvuyritykseen.  "Suomalainen osaaminen, erityisesti yritystoiminta ja innovaatiot, on valtakunnallinen ylpeyden aihe, jota kelpaa esitellä. Monet meille suomalaisille itsestään selvät asiat ovat saaneet metreittäin palstatilaa maailmalla, eli hyviä ideoita on syytä jakaa myös kotimaan rajojen ulkopuolelle”, Finpron markkinointi- ja viestintäjohtaja Maija Karhusaari sanoo. Peräti puolet kaikista jutuista julkaistiin ammatti- ja asiantuntijamedioissa. Neljännes artikkeleista julkaistiin perinteisissä uutismedioissa. Eniten artikkeleita julkaistiin Japanissa, Yhdysvalloissa, Venäjällä ja Britanniassa. Eniten vierailuille osallistui toimittajia Venäjältä, Japanista ja Kiinasta. Osallistujia tuli myös esimerkiksi Israelista, Omanista ja Kazakstanista. Kutsuttavat toimittajat valitaan mediavierailun teeman ja profiilin mukaan. Toimeksiantoina tehdyillä vierailulla kutsuihin vaikuttavat myös asiakkaan toiveet alueista ja julkaisutyypeistä. Startup- ja teknologiakonferenssi Slushin ympärille järjestetty vierailu keräsi suurimman julkisuuden. Artikkeliosumien määrä oli tänä vuonna 56, kun viime vuonna vastaava luku oli lähes puolet pienempi (29). Slush-mediavierailu järjestettiin yhteistyössä Tekesin  kanssa.   Lisätiedot: viestintäpäällikkö Hetta Huittinen hetta.huittinen@finpro.fi 040 033 9597   Lisää Finnfactsista: Kansainvälisen viestinnän asiantuntijaorganisaatio Finnfacts  toimii osana Finproa . Finnfactsin missio on auttaa suomalaisyrityksiä ja -innovaatioita menestymään ja levittää sanaa suomalaisesta osaamisesta maailmalla kansainvälisten mediavierailujen ja Good News from Finland  -verkkopalvelun kautta. Finnfacts on perustettu vuonna 1960. Finnfactsin toimintaa tukevat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

Huippuartistit juontavat KISSillä koko kesän

Radioasema KISS jatkaa tänä kesänä viime kesältä tuttua, menestyksekästä kesäjuontajakonseptiaan. Edellisen vuoden tyyliin kanavan juonnoista tulevat vastaamaan Suomen ykkösrivin nuoremman musiikin tähdet. Kesän värisuoran aloittaa uutta nousua tekevä Kasmir, ja seuraavan viikon studiota emännöi mm. Seuraavaan Elämään -hitistään tunnettu Jannika B. Antaudun-kappaleellaan listojen kärjessä tällä hetkellä viihtyvä Reino Nordin oli jo viime suvena juontamassa KISSillä, ja Reinon rauhallinen ääni tulee hellimään kuulijoiden korvia myös tänä kesänä. Tahti vain kiihtyy, kun mikrofonin ääreen pääsee Nikke Ankara. Hän on ollut erittäin innoissaan tästä uudesta aluevaltauksestaan, joka antaa mukavaa vastapainoa monessa liemessä keitetylle suomiräppärille. Myös Kylmii väreitä -kappaleellaan suosiota juuri tällä hetkellä niittävä Evelina kuuluu juontajakatraaseen. -        Olemme todella ylpeitä KISSin kesän kaikkien aikojen juontajakokoonpanostamme. Jokainen kuuluu juuri tämän hetken Suomen musiikkialan kirkkaimpiin tähtiin, ja oli upeaa, että he saivat aikatauluistaan varattua aikaa radiokanavallemme. Vaikka kaikki ovat konkareita mikrofonin ääressä, kaikki eivät ole konkareita radion tekemisessä. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita on siis varmasti luvassa, kertoo tulevasta kesästä kanavan päällikkö Jani Jääskeläinen. Kesäjuontajia kuullaan KISSillä viiden viikon ajan 3.7. lähtien.

Aktiivinen arki voi vähentää ylipainon riskiä jo lapsilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan päivittäin yli kolme tuntia liikkuvilla ja alle kuusi tuntia istuvilla 6–8-vuotiailla ylipainon riski on pienempi kuin fyysisesti passiivisemmilla ikätovereilla. Riittävän tehokasta liikuntaa ovat esimerkiksi kävely, pyöräily ja liikunnalliset leikit. Itä-Suomen yliopiston Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimukseen liittyvät tulokset julkaistiin Liikunta ja Tiede -lehdessä. Yhä suurempi osa lapsista ja nuorista on ylipainoisia. Siitä huolimatta tutkimusnäyttö liikunnan määrän ja kuormittavuuden yhteyksistä lasten ylipainoon on yllättävän vähäistä. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 386 kuopiolaisen 6–8-vuotiaan lapsen objektiivisesti mitatun liikunnan ja fyysisen passiivisuuden yhteyksiä ikä- ja sukupuolivakioituun painoindeksiin ja ylipainoon esiintyvyyteen. Fyysistä aktiivisuutta ja passiivisuutta mitattiin syketiedot ja kehon liikkeet tallentavalla mittarilla. Analyyseissä otettiin huomioon monet sekoittavat tekijät ruokavalion laadusta vanhempien ja perheen taustaan. Tutkimus osoitti, että lapsilla, joiden päivään sisältyi vähemmän liikuntaa sekä runsaasti fyysistä passiivisuutta, oli korkeampi painoindeksi kuin muilla lapsilla. Liikunnan tehoa ilmaistaan niin sanotulla MET-arvolla, joka kuvaa liikunnan aiheuttamaa lisääntynyttä energiankulutusta lepotasoon verrattuna. Tutkimuksessa riittävän liikunnan vähimmäisrajaksi osoittautui 3,5 tuntia liikuntaa päivässä millä tahansa kuormittavuustasolla joka ylitti 2 METiä. Lisäksi fyysisen passiivisuuden raja-arvoksi osoittautui alle 6 tuntia päivässä. Lapset, joiden liikkuminen oli tätä vähäisempää ja fyysinen passiivisuus runsaampaa, olivat muihin verrattuna useammin ylipainoisia tai lihavia. Vähintään 2 METin tasolla kuormittavia liikkumisen muotoja ovat esimerkiksi kävely, pyöräily, kiipeily, juoksuleikit, useat pallopelit, voimistelu ja tanssi. Fyysisesti passiivista toimintaa puolestaan on esimerkiksi istuminen sohvalla tai autossa sekä makailu. – Lapset voivat saada liikunnan myönteisiä, ylipainoa ehkäiseviä vaikutuksia liikunnallisesta elämäntavasta, joka sisältää runsaasti kuormittavuudeltaan eri tasoisia leikkejä ja pelejä ja muuta aktiivista puuhaa. Fyysisesti passiivisten puuhien kuten ruutujen katselun vaihtaminen liikkuvampaan leikkiin voi jo auttaa, toteaa tutkimusartikkelin ensimmäinen kirjoittaja, post doc -tutkija Eero Haapala. Aktiivisen elämäntavan edistäminen saattaa tukea ylipainoisuuden ehkäisyssä jo lapsuudessa. Myös lasten liikuntasuositusten mukaan lapset tarvitsevat päivittäin vähintään kolme tuntia kuormittavuudeltaan monipuolista liikuntaa.  Linkki julkaisuun Haapala EA, Väistö J, Lintu N, Eloranta AM, Lindi V, Lakka TA. Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja runsas fyysinen passiivisuus ovat yhteydessä 6–8-vuotiaiden lasten ylipainoon. Liikunta & Tiede 54 (2–3), 106–112. http://www.lts.fi/sites/default/files/page_attachment/lt2-317_tutkimusartikkelit_haapala_lowres.pdf  Lisätietoja Eero Haapala, post doc -tutkija, biolääketieteen yksikkö/fysiologia | Itä-Suomen yliopisto puh. 040 725 4025 | email. eero.haapala@uef.fi | Lasten liikunta ja ravitsemus -tutkimus | http://www.uef.fi/web/physical-activity-and-nutrition-in-children/home 

Ricoh Europen tutkimukseen osallistuneiden kuluttajien mukaan pienet brändit välittävät enemmän

Euroopan komission[1]  mukaan Euroopan yrityksistä 99 % on pieniä ja keskisuuria (PK-yrityksiä), joten tutkimuksen  tulokset avaavat huikeita mahdollisuuksia luoda asiakasuskollisuutta käyttämällä huippuasiakaspalvelua myyntivalttina. Kunnianhimoisten PK-yritysten kannattaa kuitenkin välttää yli-innokkuutta. Kuluttajista 61 % on sitä mieltä, että kaikkien brändien tulisi ilmoittaa selvästi, mitä tietoja kuluttajista kerätään viestinnän kohdentamista varten.   Ricoh Europen konsernimarkkinoinnin, vastuullisuuden ja ympäristövarojen toimitusjohtaja Javier Diez Aguirre kertoo: - Kuluttajilla on rajaton vapaus valita, missä ja miten he kuluttavat varojaan, ja eturivin brändit varmistavat, että heidän asiakkaansa tuntevat saavansa arvostusta. Pienet ja keskisuuret brändit ovat selvästi matkalla oikeaan suuntaan, mutta niiden tulee käyttää asiakaspalvelunsa laatua valttikorttina isompia kilpailijoita vastaan. Teknologiaa tulee ensinnäkin käyttää lisäämään tehokkuutta ja ripeyttä sekä lähentämään suhdetta asiakkaisiin.  Teknologian tehokkaampi käyttö asiakasviestinnässä on suuri etu. Vastaajista vain noin neljännes (27 %) ei ollut sitä mieltä, että parhaat brändit ovat kokoon katsomatta niitä, jotka hyödyntävät innovatiivista teknologiaa asiakasviestinnässään. Pienillä yrityksillä vaikuttaisi kuitenkin olevan vielä kurottavaa.   Diez-Aguirre lisää: - Teettämässämme keskisuuriin yrityksiin keskittyvässä tutkimuksessa  selvisi, että yrityksistä vain 36 % uskoo asiakaspalvelunsa tehostuneen digitekniikan ansiosta. Yritystiedusteluun sijoittamisen on oltava Euroopan talouden keskipisteessä, jotta viestintää voitaisiin kohdentaa ja jotta samalla voitaisiin voittaa kuluttajien uskollisuus sekä suuremmat markkinaosuudet.  Lisätietoja osoitteessa www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.  | Huomautus toimittajille |  Censuswide toteutti Ricohin rahoittaman tutkimuksen, joka kattoi 3 600 kuluttajaa 23 eri valtiossa Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä ja selvitettiin, millaista vuorovaikutusta kuluttajat toivovat brändeiltä asiakasketjun kaikissa vaiheissa. Ricoh on antanut ns. kolmen R:n luokituksen niille brändeille, jotka kuluttajien mielestä ylittävät kaikki odotukset kaikissa vaiheissa. ---------------------------------------------------------------------- [1]  Euroopan komissio - http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

Yli 10 000 espanjalaista paikannimeä nimiehdokkaiksi SEATin uudelle kolmannelle SUV:ille

Projekti #SEATseekingName, joka lanseerattiin kesäkuun 1. päivä, oli suuri menestys. Kaiken kaikkiaan 133 332 henkilöä 106 maasta otti osaa vuonna 2018 markkinoille tulevan uuden SEAT SUV:n nimeämiskilpailuun. Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyi kesäkuun 22. päivä. Auton nimeksi ehdotettiin yhteensä 10 130 eri espanjalaista paikannimeä. SEATin ilmoitettua maaliskuussa 2017 uudesta seitsenpaikkaisesta SUV:sta, se sai jo muutamassa kuukaudessa 500 ehdotusta uudeksi nimeksi. Odotukset ja suuri mielenkiinto mallia kohtaan johtivat ainutlaatuiseen nimenetsintäprosessiin. SEAT aloitti maailmanlaajuisen nimenetsintäkampanjan, jossa osallistujat pääsevät ehdottamaan autolle nimeä ja lopulta äänestämään voittajan.  SEATin toimitusjohtaja Luca de Meo ilmaisi tyytyväisyytensä tätä massiivista projektia kohtaan: ”Tulokset ovat ylittäneet kirkkaasti kaikki odotuksemme. Tämä ainutlaatuinen aloite aiheutti suurta mielenkiintoa merkin seuraajien joukossa mutta myös tuhannet muut henkilöt kautta maailman ovat ottaneet osaa kilpailuun ja ehdottaneet nimeä uudelle SUV:ille. Syyskuussa he kaikki pääsevät äänestämään suosikkiehdokastaan.” Kilpailun ensimmäinen vaihe on nyt päättynyt ja annetuista ehdotuksista tehdään esivalinta. Valintaan osallistuu SEATin tuoteasiantuntijoita ja ulkopuolinen nimitoimisto sekä SEATin organisoimia asiakasryhmiä eri maista. Tämän lisäksi useilla markkina-alueilla suoritetaan testausta, joissa valittavina on ainakin kolme eri nimiehdotusta. Tämän vaiheen tärkeitä valintakriteereitä ovat esimerkiksi – nimen täytyy edustaa merkin arvoja ja tuoteominaisuuksia, ja sen täytyy olla helposti lausuttava useilla kielillä. Finalistien nimet paljastetaan Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa. Tämän jälkeen jokainen voi äänestää suosikkiaan syyskuun 12.–25. välisenä aikana, ja kilpailun voittaja ja uuden SEAT SUV:n nimi julkistetaan lokakuun 15. päivään mennessä. SEATin kolmas SUV-malli liittyy näin aikaisempien 13 mallin joukkoon, jotka kaikki on nimetty espanjalaisen paikannimen mukaan. Tämä traditio alkoi vuonna 1982 Rondalla ja viimeisimpänä joukkoon liittyy Arona, kompaktin kokoluokan SUV, joka saa ensi-iltansa kesäkuun 26. päivä, Barcelonassa. Tämän lisäksi ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa uusi malli tulee kantamaan nimeä, joka on saatu äänestämällä.   

Suomalaiset suunnittelemaan rautatieasemaa Muumi-teemapuistoa varten Japanissa

Suomalainen design tunnetaan kansainvälisesti modernista otteestaan ja korkeasta laadustaan. Erityisesti muumeja, Marimekkoa ja Iittalaa rakastavassa Japanissa suomalainen muotoilu arvostetaan korkealle. Tästä tuoreena esimerkkinä on japanilaisen Seibu Railwayn lanseeraama kilpailu ainoastaan suomalaisille yrityksille. Toimeksiantona kilpailussa on suunnitella Tokion lähellä sijaitsevan Hannon kaupungin peruskorjattavasta rautatieasemasta kokonaisuus, joka henkii suomalaisuutta. Kaupunkiin ollaan ensi vuonna avaamassa Metsä-niminen pohjoismainen vapaa-ajankeskus sekä Muumi-teemapuisto vuonna 2019. -Suomalaista muotoilua ja suunnittelua arvostetaan maailmalla laajalti. Otamme usein itsestäänselvyytenä suomalaisen arkipäivän designin emmekä aina tunnista tämän muotoiluosaamisemme ja sen historian arvoa riittävästi. Muualla niin kutsuttu ”everyday” nähdään luksuksena. Tällaiset kilpailut tuovat vahvan viestin siitä, kuinka suomalaista osaamista arvostetaan, Finpron luovien alojen toimialajohtaja Irma Patala sanoo. Kilpailu kiinnostaa kotimaassa Finpro järjestää kilpailun yhteistyössä Seibu Railway kanssa. Kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua Finprolle elokuun puoliväliin saakka. Hanke on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, ja kilpailun voittaja julistetaan Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Tähän mennessä peräti yhdeksän kotimaista suunnittelu- ja sisustusarkkitehtitoimistoa ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tätä erityislaatuista mahdollisuutta kohtaan. ”Olemme innolla mukana tässä Hannon aseman suunnittelukilpailussa. Näemme sen mahdollisuutena osoittaa laajempaa suunnittelu- ja konseptointiosaamista. Olemme tällä saralla tehneet muun muassa hotelli-, toimisto- ja myymäläsuunnittelua. Merkittävin projektimme on ollut uudistuvan Hotel Presidentin liiketoiminta- ja sisustuskonseptin suunnitteleminen. On hienoa, että Finpro tarjoaa tällaisia konkreettisia väyliä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia Aasiassa”, sanoo Pirjo Suhonen kilpailuun osallistuvasta Ivana Helsingistä.   Lisätiedot:Irma Patala, toimialajohtaja, Finpro, irma.patala@finpro.fi p. 040 526 8682Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, hetta.huittinen@finpro.fi p. 040 033 9597 Finpro auttaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälistymään, hankkii Suomeen lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen. Finpron muodostavat Export Finland, Visit Finland ja Invest in Finland. Finpro on julkinen toimija, jonka 240 asiantuntijaa toimii 37 toimistossa 31 maassa Suomen ulkopuolella ja 6 aluetoimistossa Suomessa. Finpro on osa Team Finland -verkostoa. www.finpro.fi Finpro – kasvua Suomeen

Pinnoitteet pilalla? Näin saat silmälasisi säilymään pidempään

Yksi yleisimmistä syistä silmä- tai aurinkolasien rikkoutumiseen on se, että niiden päälle joko istutaan tai astutaan. Myös linssien naarmuuntuminen on yleinen kiusa. Silmä- ja aurinkolasien elinikä ja kunto pitenevätkin huomattavasti, kun niitä huoltaa ja säilyttää asiallisesti. Specsavers Itäkeskuksen optikko Marina Åkerlundin mukaan avainasia on puhdistaa lasit niille tarkoitetulla puhdistusaineella ja -liinalla sekä säilyttää laseja kotelossa, kun niitä ei käytä. –         Moni hieraisee nuhruiset lasit paidan kulmaan. Jos laseissa on likaa, tämä saattaa kuitenkin vaurioittaa linssejä: laseihin voi tulla naarmuja ja niiden kiilto voi pidemmän päälle heikentyä. Siksi linssit kannattaa puhdistaa vain niille tarkoitetuilla välineillä, Åkerlund ohjeistaa. –         Kehykset ja linssit voi esimerkiksi rantapäivän jälkeen pestä ensin hellävaraisesti vedellä. Sen jälkeen linssit on hyvä putsata niille tarkoitetulla puhdistusaineella, sillä vesi ei riitä poistamaan esimerkiksi rasvaa. Astianpesuaine on puolestaan lasien puhdistukseen liian tehokas, ja voi vahingoittaa linssien pinnoitetta ja kehyksien kiiltoa, Åkerlund jatkaa. Huomioi lasien suojaaminen seuraavissa tilanteissa: sauna, lenkki ja ranta Vaikka perusasioista, eli lasien kunnollisesta puhdistamisesta ja säilyttämisestä huolehtisikin, voivat kovat lämpötilat heikentää lasien kestävyyttä. Kuumuus vaurioittaa linssin heijastuksenestopintaa. Se voi kuumalle ilmalle altistuessaan mennä rikki tai irrota isommaltakin alueelta, jolloin linssin tasaisuus rikkoontuu ja optinen laatu heikkenee. –         Siksi lasit kannattaa jättää pois esimerkiksi saunassa käydessä. Kesäkuumalla laseja ei myöskään kannata säilyttää autossa suorassa auringonpaisteessa. Astianpesukonetta tai uunia avatessa on hyvä kääntää hieman katsetta pois, jottei kuuma höyry osu suoraan laseihin ja lämpöshokki riko linssien pinnoitetta, Åkerlund neuvoo. Kesällä urheillessa myös hiki virtaa herkästi. Hiki sisältää kuitenkin suolaa, joka voi joskus tehdä hallaa silmälasien materiaalille – hiki saattaa joissakin tapauksissa jopa syövyttää muovista tehtyjä kehyksiä. Siksi lenkin jälkeen on hyvä huuhdella silmälasien sangat vedellä ja puhdistaa sekä kehykset että nenätyynyt.   Myös rannalla rentoutuessa laseista on hyvä pitää erityistä huolta. –         Hiekka kuuluu varpaiden väliin, ei laseihin. Silti sitä päätyy helposti aurinkolasien koloihin ja väleihin. Myös aurinkorasvaa saattaa helposti tarttua linsseihin, samoin suolaisesta merivedestä jää usein tahroja laseihin. Piilolinssit ovatkin oiva vaihtoehto rantalomailijalle. Muuten samat säännöt pätevät lasien puhdistukseen rantapäivän jälkeen, eli huuhdo lasit ensin vedellä ja puhdista sitten linssit niille tarkoitetulla aineella, muistuttaa Åkerlund. Lisätiedot:Marina Åkerlund, optikko, Specsavers Oy, +358 40 585 7336, marina.akerlund@st.fi.specsavers.comIrene Hernberg, viestintäjohtaja, Specsavers Oy, +358 40 662 5866, irene.hernberg@specsavers.com  

Suomalaiset matkailevat ahkerasti, mutta vain reilulla puolella on matkavakuutus

POP Vakuutuksen teettämän kyselyn mukaan vain 56 prosentilla suomalaisista on jatkuva matkavakuutus. Vähäistä matkavakuutusten määrää selittänee ainakin osittain, että moni ei muista matkavakuutuksen kattavan myös kotimaan matkailut ja lyhyet visiitit esimerkiksi Tallinnaan tai Tukholman risteilylle. - Jatkuva matkavakuutus kattaa matkat, jotka suuntautuvat yli 50 kilometrin päähän kotoa tai muusta normaalista elinympäristöstä. Näin ollen suuri osa kotimaan matkoistakin kuuluu matkavakuutuksen piiriin, Tielinen sanoo. Kotimaan matkailun suosio on kasvanut parin viime vuoden aikana entisestään. Matkamessujen teettämän tutkimuksen** mukaan 75 prosenttia vastaajista ilmoitti matkailleensa kotimaassa ja 58 prosenttia ulkomailla vuoden 2016 aikana. Samana vuonna suomalainen teki keskimäärin 4,6 kotimaan matkaa. Harva ottaa joka kerta kotimaassa matkaillessaan määräaikaisen matkavakuutuksen. Tallinnan reissujakaan eivät kaikki ajattele matkoina, joille otetaan matkavakuutus. Kun jatkuva matkavakuutus on voimassa, vakuutusasioita ei tarvitse edes erikseen miettiä, vaan vakuutus seuraa mukana ja tien päällä voi olla huoletta. Edullinen ja huoleton vaihtoehto Jatkuva matkavakuutus on useimmille myös huokeampi vaihtoehto. Jos ulkomaille matkustetaan edes pari kertaa vuodessa, jatkuva matkavakuutus on usein määräaikaista vakuutusta edullisempi. Todella edulliseksi matkavakuutus osoittautuu todennäköisesti silloin, kun ikävä matkasairaus yllättää ja joutuu ulkomailla sairaalahoitoon. - Matkustajia kiusaavat erityisesti erilaiset infektiot ja ruokamyrkytykset. Pelkkä vierailu sairaalassa voi tulla kalliiksi, puhumattakaan ambulanssilennoista, sillä monissa maissa hintataso voi olla yllättävän korkea. Pahimmassa tapauksessa ambulanssilennon kustannukset voivat kivuta jopa yli sataan tuhanteen euroon, Tielinen arvioi. Matkavakuutuskorttia kannattaa aina pitää mukana vaikka lompakossa. Sen avulla todistat helposti, että sinulla on voimassa oleva matkavakuutus. Perheen matkustaessa yhdessä, POP Vakuutuksessa vanhemman matkavakuutus kattaa myös mukana matkalla olevat alle 18-vuotiaat lapset. - Varsinkin pienten lasten vanhemmat tietävät hyvin, että matkustettaessa lasten kanssa voi sattua melkein mitä vain, joten matkavakuutus on tärkeä ottaa myös lasten turvaksi, Tielinen toteaa. Matkavakuutus kattaa padit ja puhelimet POP Vakuutuksen teettämään kyselyyn vastanneista puolet ilmoittaa, että taloudessa on tapaturmavakuutus. Kotivakuutus on lähes 90 prosentilla vastaajista. Jos tapaturma- ja kotivakuutukset ovat voimassa, riittävätkö ne kotimaan matkoilla, eikä matkavakuutusta tarvita? - Koti- tai tapaturmavakuutus ei kata matkalla sairastumista tai matkan keskeytymistä, peruuntumista eikä myöskään matkalta myöhästymistä. Lisäksi kotivakuutuksen matkatavaraturva ei välttämättä riitä euromääräisesti kattamaan kaikkea matkalla mukana olevaa arvotavaraa. Jokaisella perheenjäsenillä voi esimerkiksi olla useampi älylaite mukanaan, jolloin summat kipuavat helposti melko korkeiksi, Tielinen laskee.   Vinkit koti- ja ulkomaanmatkailijoille · Matkavakuutus on paras matkatoverisi, matkustat sitten Suomessa tai ulkomailla. Sen kanssa varaudut esimerkiksi yllättäviin sairastumisiin ja turvaat matkatavarasi. · Matkavakuutuksen lisäksi kannattaa ulkomaanmatkoille hankkia Kelasta eurooppalainen sairaanhoitokortti, joka varmistaa hoidon julkisella puolella EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä, jos esimerkiksi sairastut äkillisesti. Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ilmainen. · Varaa mukaan aina jonkin verran käteistä siltä varalta, että kortti ei yllättäen toimikaan tai maksua ei voi suorittaa kortilla. Vaihda paikallisen maan valuuttaa jo etukäteen, jos matkustat muualle kuin euromaihin. · Suunnittele matkaasi etukäteen ja ota selvää määränpään ravintoloista ja nähtävyyksistä. Selvitä myös lähimmän lääkärin tai sairaalan sijainti, jos tarvitset pikaista hoitoa matkan aikana. · Talleta vakuutusyhtiön hätäpalvelunumero puhelimeesi. Ulkomailla matkaillessasi voit soittaa hätäpalvelunumeroon, kun kyseessä on esimerkiksi vakava sairastuminen, onnettomuus tai kuolemantapaus. Hätänumero 112 toimii kaikissa EU-maissa. · Taskuvarkaita voi olla sekä kotimaassa että ulkomailla, joten varmista, että puhelimet, lompakot ja muut arvotavarat ovat varkaiden ulottumattomissa. Älä ota matkalle laukkua, joka on helppo avata ja jossa ei ole vetoketjua. Lompakkoa tai passia ei kannata säilyttää housujen takataskussa. Vaatteiden alla olevat pussit ovat hyviä ja laukussa kannattaa olla vahva olkahihna sekä vetoketju. · Älä mainosta sosiaalisessa mediassa etukäteen äläkä mielellään edes matkan aikana, että olet poissa kotoa. Tällaiset ilmoitukset saattavat houkutella tyhjään kotiisi kutsumattomia vieraita.   *Kyselyn toteutti POP Vakuutuksen toimeksiannosta tutkimusyhtiö M3 Research toukokuussa 2017. Kyselyyn osallistui 1000 suomalaista aikuista eri puolilta Suomea, iältään 18−65-vuotta. ** Tutkimuksen toteutti Kantar TNS Matkamessujen toimeksiannosta marras-joulukuussa 2016.    

Atecan pikkuveli, SEAT Arona ensiesiteltiin Barcelonassa – Suomeen loppusyksystä

Uusi SEAT Arona on täällä. Uusin SEAT näki päivänvalon kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa maanantaina 26. kesäkuuta, Barcelonassa. Tämä odotettu uutuus esitellään suurelle yleisölle Frankfurtin autonäyttelyssä syyskuussa. Uusi SEAT Arona jatkaa SEATin historian suurinta mallistouudistusta. Arona on kompaktin kokoluokan SUV, joka yhdistää käytännöllisyyden, eleganssin, urheilullisuuden ja turvallisuuden sekä uusimman sukupolven liitettävyyspalvelut. SEAT Aronan erottuva muotoilu yhdistettynä hienostuneisuuteen ja lähes lukemattomiin personointimahdollisuuksiin tekee Aronasta yhden kokoluokkansa mielenkiintoisimmista uutuuksista. Uusi SEAT Arona on SEATin SUV-malliston uusi jäsen ja kooltaan isoveljeään Atecaa pienempi. Arona yhdistää raikkaalla tavalla kompaktin kaupunkiauton piirteet erinomaisiin ajo-ominaisuuksiin. SEAT Aronaa on vaikea kategorisoida tiettyyn luokkaan, sillä sen ehdoton valtti on monipuolisuus. Aronan kompakti koko, turvallisuusominaisuudet, korkea ajoasento ja moderni muotoilu tekevät Aronasta täydellisen kaupunkiajoon unohtamatta sen hauskaa ja seikkailunhaluista luonnetta niin maatiellä kuin hiekkatielläkin. SEAT Arona on rohkeasti muotoilu persoonallinen SUV. Uusi SEAT Arona on 4 138 mm pitkä ja 1 780 mm leveä. Arona on siis 225 mm isoveljeään Atecaa lyhyempi. Uusi SEAT Arona tarjoaa myös reilusti maavaraa – 190 mm, ja suuren 400 litran tavaratilan. SEAT Aronan akseliväli on 2 566 mm. Tarjolle tulee kuusi uutta taloudellista moottoria: kolme TSI-bensiinimoottoria teholuokissa 70 kW (95 hv), 85 kW (115 hv) ja 110 kW (150 hv) ja kaksi TDI-dieselmoottoria teholuokissa 70 kW (95 hv) ja 85 kW (115 hv) sekä täysin uusi 1,0 TGI maa-/biokaasumoottori teholuokassa 66 kW (90 hv). Pienin 1,0 TSI -bensiinimoottori on varustettu aina viisivaihteisella manuaalivaihteistolla ja 115-hevosvoimaiseen moottoriin voi valita joko kuusivaihteisen manuaalivaihteiston tai seitsemänvaihteisen DSG-automaattivaihteiston. Uusi nelisylinterinen 150-hevosvoimainen 1,5 EVO TSI -bensiinimoottori tulee tarjolle vain FR-varustelutasoon, ja on aina varustettu kuusivaihteisella manuaalivaihteistolla. Pienimpään 1,6 TDI -dieselmoottoriin voi puolestaan valita joko viisivaihteisen manuaalivaihteiston tai seitsemänvaihteisen DSG-automaattivaihteiston. Suurempi 1,6 TDI 115-hevosvoimainen dieselmoottori on aina varustettu kuusivaihteisella manuaalivaihteistolla. SEAT Aronan kompakti koko, monipuolisuus, yksilöintimahdollisuudet, korkeampi ajoasento ja moderni muotoilu tekevät Aronasta auton, joka sopii monenlaiseen elämäntilanteeseen. Uusi Arona on suunniteltu niille, jotka etsivät jännitystä, erilaisuutta ja käytännöllisyyttä. Uusi SEAT on täynnä uusinta teknologiaa, mukavuutta, tilavuutta, turvallisuutta, dynaamisuutta ja yksilöintimahdollisuuksia. Uusi SEAT Arona on aina viisiovinen ja siihen on tarjolla neljä varustelutasoa: Reference, Style, FR ja Xcellence. FR-varustelutasossa on neljä SEAT Drive -ajoprofiilia: Normal, Sport, Eco ja Individual. FR ja Xcellence -varustelutasoissa on aina vakiona kaksivärisyys, jolloin katto on joko harmaa, musta tai oranssi. Katto on kuitenkin saatavissa lisävarusteena samanvärisenä kuin auto. Uusi SEAT Arona tarjoaa kaikki infotainment- ja kuljettajaa avustavat järjestelmät, jotka ovat jo tuttuja muista SEATin malleista. Vakiovarusteita ovat mm. Front Assist -ympäristönvalvontajärjestelmä, Hill Hold -mäkilähtöavustin ja Media System Touch 5” kosketusnäytöllä. Saatavilla on myös mm. mukautuva vakionopeudensäädin ACC Stop&Go-toiminnolla, väsymyksen tunnistusjärjestelmä, Kessy avaimeton keskuslukitus ja käynnistys, 8” kosketusvärinäyttö, Park Assist -pysäköintiavustin ja Blind Spot Detection -katvealueen varoitusjärjestelmä sekä takana risteävän liikenteen varoitus. Saatavissa on myös tutut online-palvelut kuten SEAT Full Link -palvelu, joka sisältää Mirror Link, Apple CarPlay ja Android Auto -palvelut. SEAT Arona valmistetaan Martorellissa, Espanjassa. SEAT on varannut 900 miljoona euroa pelkästään Ibizan ja Aronan investointeihin ja tuotekehitykseen. Nämä investoinnit ovat osa SEATin 3,3 miljardin kokonaisinvestointeja, jotka on allokoitu vuosille 2015–2019. Suomessa SEAT Aronan myynti alkaa TSI-bensiinimoottoreilla syksyllä 2017. Dieselmoottorilla varustetut uudet SEAT Aronat saapuvat markkinoille loppuvuodesta 2017 ja maa-/biokaasuversio puolestaan vuonna 2018. Hintoja ei ole vielä vahvistettu. www.seat.fi

Samuli Koskinen ja Pirkko Ilanne-Koskinen haluavat tehdä Palokan K-Market Jälkkäristä kaupunkilaisen kyläkaupan

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 27.6.2017 Uusi kauppiaspariskunta haluaa tehdä K-Market Jälkkäristä kaupunkilaisen kyläkaupan, joka on ajan hermoilla ja palvelee iloisin mielin lähialueen asukkaita. He aikovat panostaa asioinnin helppouteen, iloiseen ja osaavaan asiakaspalveluun sekä valikoimaan. Suunnitteilla on myös kaupan ilmeen uudistus uuden K-Market-konseptin mukaiseksi. - Pyrimme vähitellen tekemään kaupasta oman näköisemme. Toivomme, että asiakkaille jää kaupassakäynnistä mukava mieli ja heistä on kiva palata sinne uudelleen. Haluamme tulevaisuudessa palvella asiakkaita heidän toiveidensa mukaan. Tärkeintä on, että asiakkaat rohkenevat kertoa henkilökunnalle, mitä he kauppaan toivovat. Näin saamme yhdessä asiakkaiden kanssa rakennettua kaupan valikoimasta kaikkia palvelevan, sanovat Samuli ja Pirkko. K-Market Jälkkäri työllistää kuusi työntekijää. Samuli ja Pirkko aloittivat kauppiasuransa Kuopion Vehmersalmella K-Market Katiskassa vuonna 2006. Sieltä he siirtyivät Jyväskylään vuonna 2011 K- Market Kauppahallin valmistuessa. Kauppiasparin perheeseen kuuluu myös touhukas Kerttu-tytär (2,5) sekä Siiri-koira. Vapaa-aika kuluukin tyttären kanssa puuhaillen ja koiran kanssa lenkkeillen. Lisäksi mailapeleistä innostunut Samuli harrastaa kaukalopalloa, sählyä, tennistä ja golfia. Lisätietoja: K-kauppias Samuli Koskinen, puh. 044 536 4932. Suomessa on tällä hetkellä noin 1200 K-kauppiasta, joista ruokakauppiaina toimii noin 900 yrittäjää. K-kauppiasyrittäjä tuo hyvän palvelun, osaamisen ja paikallistuntemuksen kautta lisävoimaa ketjutoimintaan. K-kauppiaat vastaavat kauppansa asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta

Biolan Groupin Novarbo Oy sai EU-rahoituksen kasvualustojen tuotannonkehittämiseen

Biolan Groupin Novarbo Oy sai EU-rahoituksen kasvualustojen tuotannonkehittämiseen Biolan Groupiin kuuluva ammattiviljelytuotteiden liiketoimintaan keskittynyt Novarbo Oy on saanut EU:n Horisontti 2020 –ohjelmasta pk-yrityksille myönnettävää rahoitusta 2,44 miljoonaa euroa. Yritys on kehittänyt uudenlaisen aidosti uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan, ympäristöystävällisen ja ekologisen rahkasammalpohjaisen vaihtoehdon kasvihuoneviljelyssä käytettäväksi kasvatusalusta tuotteeksi. Uusi kasvualustamateriaali on kompostoituva ja sillä voidaan korvata perinteisiä kasvatusmateriaaleja, jotka eivät ole biohajoavia. Alalla halutaan vahvasti siirtyä ympäristöystävällisempiin ja uusiutuviin vaihtoehtoihin kasvatusmateriaaleissa ja Novarbon innovaatio tarjoaa esimerkillisen ratkaisun tähän. Uusien kasvualustalevyjen raaka-aineina käytetään Biolan Groupiin kuuluvan EcoMoss Oy:n keräämää rahkasammalta. Rahkasammal on aidosti uudistuva luonnonvara. Rahkasammalta korjataan elävän, ojittamattoman suon pinnasta parinkymmenen sentin kerros ja korjuun jälkeen alueen suoekosysteemi jatkaa kehitystään. Arvion mukaan sammaltuotannon kiertoaika on noin 15–30 vuotta eli olennaisesti lyhempi kuin puuntuotannon nykyinen kiertoaika metsätaloudessa. - Olemme nimenneet tämän uuden tuotesarjan Mosswool-tuotteiksi. Mosswoolin etuja ovat muun muassa sammaleen erittäin hyvä toimivuus nykyaikaisessa viljelymenetelmässä, antiseptisyys, nopeasti uusiutuva sammalraaka-aine sekä kierrätettävyys esimerkiksi kompostoimalla käytön jälkeen, kertoo Biolan Groupin toimitusjohtaja Teppo Rantanen. Hanke käynnistyy syyskuussa ja sen kesto on kaksi vuotta. Novarbo Oy rakentaa ensivaiheessa demokokoluokan tuotantolaitoksen Biolan Groupin nykyisen tuotannon yhteyteen. - Mosswool merkitsee uutta päänavausta sellaiselle kasvualustatuotteiden markkinasegmentille, missä meillä ei aikaisemmin ole ollut tuotteita tarjottavana. Hankkeen tuloksena meillä tulee olemaan hyvät valmiudet käynnistää Mosswool-tuotesarjan suuren mittakaavan kaupallinen valmistus ja myynti, kertoo Biolan Groupin Teppo Rantanen. EU:n Horisontti 2020 -tutkimuspuiteohjelman pk-yritysosion viimeisimmällä kierroksella on myönnetty yhteensä 100 miljoonaa euroa 69 innovatiiviselle yritykselle 21 maasta. Suomesta rahoitusta tällä rahoituskierroksella saavat Novarbo Oy Eurasta ja Optomed Oy Oulusta. Novarbo Oy on ammattiviljelyn ja kasvihuonetekniikan asiantuntija. Novarbon tuotteet soveltuvat sekä perinteiseen että luonnonmukaiseen ammattiviljelyyn. Kasvihuoneteknologiassa Novarbo tarjoaa energiaa säästäviä ja satoa lisääviä kasvihuoneen ilmastonhallintaratkaisuja ja viljelymenetelmiä. Kotimaan myynnin lisäksi yrityksellä on vientitoimintaa jo lähes 60 maassa. Novarbo Oy on osa suomalaista Biolan Groupia. Lisätietoja: Teppo Rantanen, toimitusjohtaja, Biolan Group, 040 5010589, teppo.rantanen@biolan.fi 

Uusi My Helsinki -palvelu avattu – käyttäjäkokemuksia kerätään kesän mittaan

Kaupunkilaisten ja matkailijoiden on jatkossa yhä helpompi löytää Helsingin ajankohtaiset ilmiöt, tapahtumat, ravintolat ja paikallisten asukkaiden vinkit, kun uudistetun MyHelsinki.fi-sivuston beta-versio julkaistiin maanantaina 26.6. osoitteessa www.myhelsinki.fi. Uudistus on osa Helsingin kaupunkimarkkinoinnin muutosta. Sen tavoitteena on vahvistaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaa sekä parantaa Helsingin palvelu- ja elämystarjonnan löydettävyyttä. Myhelsinki.fi-sivuston kieliversiot ovat julkaisuvaiheessa suomi, ruotsi ja englanti. Myöhemmin päivittyvät myös japanin-, kiinan-, venäjän- ja saksankieliset versiot. Sivusto on vielä kehitysvaiheessa. Palvelun sisältöjä ja toimintoja, kuten tapahtumakalenteria, parannetaan kesän mittaan. Palveluntarjoajat voivat täydentää puuttuvia tietojaan ja palvelun käyttäjät voivat lähettää palautetta ja kehitysehdotuksia myhelsinki.fi-sivustolta löytyvällä lomakkeella tai osoitteeseen helsinki.marketing@hel.fi. – My Helsinki kokoaa yhteen osoitteeseen sekä kaupungin elämyksellisen että elinkeinopuolesta kertovan sisällön. Luotamme siihen, että täällä vierailevaa matkailijaa tai Helsingissä työskentelevää kansainvälistä osaajaa kiinnostavat samat asiat kuin meitä paikallisiakin. Jatkossa tuomme paikallisia elämyksiä esille myös oman Neighbourhoods -osion muodossa, Helsinki Marketingin markkinointiviestintäpäällikkö Tia Hallanoro sanoo. Your local guide to Helsinki on sivuston palvelulupaus, ja siksi kaikki sivuston sisällöt ovat kaupunkilaisten kokoamia. Sivuston markkinoinnissa kaupungin kasvoina näkyvät muun muassa kokki ja ravintoloitsija Antto Melasniemi, näyttelijä Seela Sella, startup-yrittäjä Maria Ritola, räppäri Gracias ja tubettaja Mariieveronica, jotka kertovat omat Helsinki-vinkkinsä. Henkilökohtaisen suosittelun voima on some-ajan markkinoinnissa kiistaton. Siksi My Helsinki -palvelussa on toiminto, jonka avulla kaupunkilaiset voivat tehdä uudessa palvelussa olevista sisällöistä suosikkilistoja ja jakaa niitä sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse. Palvelun kehitysvaiheen sisältöjen päätoimittajana on toiminut Veera Luoma-aho. Sisältöyhteistyötä tehdään jatkossa muun muassa Arctic Startupin, Design Weeklyn ja Random Lifen kanssa. Sivusto on kehitetty yhteistyössä Ideanin ja Digian kanssa. – Meille oli äärimmäisen tärkeää saada Helsingin asukkaat, vierailijat ja elinkeinoelämä mukaan palvelun kehitystyöhön. Suunnittelumme perustui käyttäjien tarpeisiin ja keräsimme palautetta jo työn varhaisessa vaiheessa. Palaute on toki edelleen erittäin toivottua, pääsuunnittelijat Matias Vaara ja Jori Larres Ideanilta sanovat. Myhelsinki.fi hyödyntää Helsinki Marketingin ylläpitämää tapahtuma- ja paikkatietokantaa. – Helsingin kaupungilla on poikkeuksellisen paljon avointa dataa, jota pyrimme nyt hyödyntämään tuomalla esimerkiksi tapahtumia, kivijalkakauppoja ja ravintoloita paremmin esille. Jatkossa meillä on myös mahdollista tarjota sivuston käyttäjille heille räätälöityjä, käyttäjädataan perustuvia suosituksia, Hallanoro sanoo. – On upeaa, että Helsinki haluaa panostaa avoimeen lähdekoodiin ja moderneihin, ketteriin menetelmiin. Myhelsinki.fi-sivusto osoittaa, että Helsingillä on halukkuutta olla edelläkävijä myös digitaalisen kehityksen teknisellä puolella, Räätälöityjen palveluiden johtaja Niklas Lahti Digialta sanoo. Myhelsinki.fi-palvelun tavoitteet: · Koota Helsingin elämys- ja elinkeinosisältö yhteen osoitteeseen · Olla helposti löydettävä palvelusivusto · Olla työkalu, jonka avulla kaupunkilaiset voivat kertoa mitä Helsingissä voi kokea ja tehdä · Liiketoiminnan edistäminen avoimen datan avulla.   Lisätiedot: Helsinki MarketingMarketing Communications DirectorTia Hallanorotia.hallanoro@hel.fi+358 40 826 3130 IdeanHead of Studio, FinlandJussi Hermunenjussi.hermunen@idean.com+358 44 553 4455 Digia OyjJohtajaNiklas Lahtiniklas.lahti@digia.com +358 40 774 1777    

Tiedote: Yhteydet maailmaan lähes tuplaantuneet kymmenessä vuodessa - Helsinki-Vantaa on Pohjois-Euroopan ylivoimaisesti verkottunein lentoasema

ACI Europen vertailussa nousevat korkealle ne lentoasemat, jotka ovat hyvin verkottuneita muihin hyvien yhteyksien kenttiin. Helsinki-Vantaan lentoaseman sijoitus on kaikkien Euroopan lentoasemien välisessä vertailussa 12. ja Pohjois-Euroopassa ylivoimainen ykkönen. - Helsinki-Vantaa on vahvistanut viime vuosina voimakkaasti asemaansa lentoliikenteen merkittävänä solmukohtana. Tässä suurimmat tekijät ovat, että Helsinki-Vantaan tarjoamille lentoyhteyksille syntyy kysyntää entistä laajemmalta Itämeren alueelta sekä kasvavasta vaihtoliikenteestä Euroopan ja Aasian välillä. Myös Suomen suosio matkailukohteena on tärkeää. Suomelle hyvä verkottuneisuus merkitsee isoa kilpailukykytekijää ja antaa täällä toimiville yrityksille etulyöntiaseman moneen muuhun maahan verrattuna, toteaa Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen. Helsinki-Vantaan indeksipistemäärä vertailussa (hub connectivity) on 9 982. Kasvua on tullut kymmenessä vuodessa 96 prosenttia. Helsinki-Vantaa on Pohjois-Euroopan lentokentistä ylivoimaisesti verkottunein, sillä toiseksi korkeimmalla indeksissä on Kööpenhaminan lentoasema pistemäärällä 5 404 (sija 15). Oslon lentoasema on sijalla 17 (3 868 pistettä). Sekä Kööpenhaminan että Oslon lentoasemat ovat matkustajamääriltään Helsinki-Vantaata suurempia. Helsinki-Vantaan lentoasemalta on Pohjois-Euroopan kentistä eniten suoria lentoyhteyksiä Aasiaan. Lentoyhteyksien määrällä mitattuna Helsinki-Vantaa on viidenneksi suurin solmukohta Kiinan ja Euroopan välillä. Lisäksi Helsinki-Vantaalta on enemmän suoria lentokohteita Japaniin kuin yhdeltäkään toiselta eurooppalaiselta lentoasemalta. Yhteensä Finavian lentoasemilta on yli 200 lentoyhteyttä eri puolille maailmaa. Kilpailu lentoyhteyksistä on lentoasemien välillä kovaa. Esimerkiksi Tukholman Arlandan lentoasema on pudonnut kymmenen vuoden aikana Euroopan 20 parhaiten verkottuneen kentän joukosta kokonaan. - Jokainen maa maailmassa haluaa omalle maaperälleen kilpailukykyisen lentoliikenteen solmukohdan. Euroopassakin on lukuisia maita, joissa solmukohtaa ei ole. Nämä maat jäävät helposti pussinperiksi. Jatkamme Finaviassa määrätietoista työtämme Suomen verkottuneisuuden parantamiseksi. Tälläkin hetkellä käymme lukuisten lentoyhtiöiden kanssa tiivistä keskustelua uusista lentoreiteistä ja Suomen-markkinan mahdollisuuksista, Savolainen sanoo. Kärkipaikkaa Euroopan lentoasemien verkottuneisuusindeksissä pitää koko maailman ykkönen, Frankfurtin lentoasema (indeksiluku 69 930). Toisena on Amsterdamin Schipholin lentoasema (56 535), kolmantena Pariisin Charles de Gaullen kenttä (47 217), neljäntenä Istanbul (33 908) ja viidentenä Lontoon Heathrow (32 437). Maailman parhaiten verkottuneet lentoasemat löytyvät pääasiassa Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta. Jo yli kymmenen vuoden ajan Lähi-idän ja Aasian, erityisesti Kiinan, lentoliikenteen solmukohdat ovat kasvattaneet verkostojaan nopeinta tahtia.

Destia toteuttaa kiertoliittymän ja alikulkukäytävän Järvenpäässä

Destia urakoi Poikkitie (Mt 145) parantamishankkeen vaiheen 3C Järvenpäässä. Hankkeessa rakennetaan kiertoliittymä Poikkitien, Puistotien ja Horsmakaaren risteykseen sekä parannetaan kevyen liikenteen yhteyksiä Poikkitien ali rakennettavan alikulkukäytävän myötä.Työt hankkeella alkoivat tällä viikolla puuston poistolla sekä sillan rakentamisen edellyttämän kiertotien rakennustöillä. Poikkitien liikenne siirretään kiertotielle viikolla 28 ja järjestelyt koskevat myös kevyttä liikennettä.– Urakan aikana alueella on käytössä alennetut nopeusrajoitukset sekä väliaikaiset kaistajärjestelyt. Liikenteen seassa tulee liikkumaan sekä työkoneita että työntekijöitä, joten toivomme tienkäyttäjiltä erityistä varovaisuutta urakka-alueella. Näin varmistamme kaikille turvalliset olosuhteet, sekä työntekijöillemme että kanssaliikkujille, sanoo Destian työpäällikkö Kimmo Perttu.Järvenpään kaupungin tilaaman urakan työt jatkuvat vuoden loppuun saakka. Viimeistely- ja vihertyöt toteutetaan pääosin keväällä 2018 ja koko hanke valmistuu 30.6.2018 mennessä.– Urakkaan sisältyvät silta-, louhinta- ja valaistustyöt toteutetaan sisäisenä aliurakointina. On hienoa, että meiltä löytyy niin monenlaista asiantuntijuutta saman katon alta, toteaa Perttu lopuksi. Lisätietoa: Destia Oy, työpäällikkö Kimmo Perttu, p. 0400 311 193, kimmo.perttu(a)destia.fi

Rolf ja Merja Suomalainen K-Supermarket Ruokamyllyn ja K-Market Myllykosken kauppiaiksi Kouvolassa

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 27.6.2017 Rolf ja Merja Suomalaisella on kokemusta kaupan töistä jo lähes 40 vuoden ajalta, sillä he olivat opiskelujen ohessa kaupassa töissä jo lukioaikana. He ovat toimineet kauppiaina Kouvolassa vuodesta 1997, ensin K-Market Vahterossa ja myöhemmin 16 vuotta K-Supermarket Sipatissa, jonka sulkemisen jälkeen he ovat pitäneet rästiin jääneitä vapaita ja odotelleet uutta kauppapaikkaa. - Kauppiaana on oman itsensä herra ja työnantajana on hienoa seurata ihmisten kehittymistä työssään, perustelevat Suomalaiset viihtymistään kauppiasuralla. K-Supermarket Ruokamyllyn painopisteitä ovat erinomainen palvelu, paikallisuus, paistopiste sekä alueen parhaaksi kehuttu liha- ja kalatiski, joka tulee olemaan kunnia-asia myös uudelle kauppiaspariskunnalle. Lähellä sijaitseva K-Market Myllykoski täydentää hyvin palvelutarjontaa alueella. K-Supermarket Ruokamylly pärjäsi erinomaisesti viimeisimmässä K-Supermarket ketjun asiakastyytyväisyystutkimuksessa. - Asiakkaat ovat siis jo todenneet, että tässä kaupassa on kiva käydä. Tästä kuuluu kiitos erinomaiselle henkilökunnalle ja heitä opastaneille aikaisemmille kauppiaille. Aiomme pitää kiinni haastavasta tasosta myös jatkossa, lupaavat Rolf ja Merja Suomalainen. K-Supermarket Ruokamylly työllistää noin 15 ja K-Market Myllykoski noin viisi kaupan alan ammattilaista. Rolfin ja Merjan lapset ovat jo lentäneet pois pesästä. Kauppiasparin vapaa-aika kuluu kolmea kissaa, kolmea koiraa, omakotitaloa ja kesämökkiä hoitaessa. Merja ehtii lisäksi harrastaa käsitöiden tekoa, erityisesti tilkkutöitä. Lisätietoja: K-kauppias Rolf Suomalainen, puh. 040 142 1761. Suomessa on tällä hetkellä noin 1200 K-kauppiasta, joista ruokakauppiaina toimii noin 900 yrittäjää. K-kauppiasyrittäjä tuo hyvän palvelun, osaamisen ja paikallistuntemuksen kautta lisävoimaa ketjutoimintaan. K-kauppiaat vastaavat kauppansa asiakastyytyväisyydestä, henkilökunnasta ja liiketoiminnan tuloksellisuudesta.

Tornien avulla tiivis kaupunki ja tehokas maankäyttö

Minne tornit sopivat ja minne eivät? Makuasia, mutta jos jonnekin, niin uuteen Pasilaan. Tätä mieltä ovat YIT:n kestävän kaupunkikehityksen johtaja Juha Kostiainen ja asuntorakentamisen johtaja Harri Isoviita. Miksi Pasila on hyvä paikka korkealle rakentamiselle? Juha Kostiainen perustelee näkemystään muistuttamalla, että joutomaa on ympäröinyt Pasilaa. Itäpuolella taas on 1970-luvun betonirakennuksia, joihin korkeat rakennukset luovat hienon kontrastin. ”Ratapiha-alue vaatii melko reipasta rakentamista, sen ilmettä ei pienin toimenpitein muutettaisi. Tornit sen sijaan muuttaisivat koko Pasilan luonteen”, Kostiainen sanoo. Hän huomauttaa, että Pasilan keskustaan, Triplaan, rakennetaan parhaillaan kolmea isoa rakennusten kokonaisuutta. ”Olisi suorastaan noloa, jos viereen tulisi kolmikerroksisia taloja. Tripla vaatii kaupunkikuvallista ilmaisuvoimaa, ekspressiivisyyttä.” Harri Isoviidan mukaan kaupungistumisen vauhti kiihtyy. Korkea rakentaminen on huomattu hyväksi ratkaisuksi eri puolilla maailmaa, miksei siis myös meillä? Keski-Pasilaan on suunnitteilla tornialue, jonka suunnittelusta ja toteuttamisesta päätetään syksyllä 2018. Viitesuunnitelmassa alueen korkein torni olisi 40-kerroksinen. Energiatehokasta rakentamista Kostiainen huomauttaa, että fiksut kaupungit rakennuttavat erilaisia kaupunkiympäristöjä. Empirekeskusta Torikortteleineen tulee säilyttää historiallisena Helsinkinä, kun taas esimerkiksi uusi pientaloalue sopii hyvin kauemmaksi keskustaa metsän reunamille. Osassa kaupunkia hyvin urbaani ja korkea rakentaminen voi olla viehättävää. Tästä hyvä esimerkki on Manhattan. ”Korkea rakentaminen luo profiilia, luonnetta ja tunnistettavuutta, kun sitä käytetään harkiten.” Fiksussa kaupungissa erilaisia asioita arvostavat ihmiset hakeutuvat itselle mieluisiin miljöisiin. Monimuotoisuus ja kerroksellisuus tekevät alueista mielenkiintoisia. Korkean rakentamisen ehdoton plussa on sen suuri aluetehokkuus, jota tarvitaan erityisesti silloin, kun tonttimaasta on pula. ”Suomessa ongelma on liian harva asutus. Palvelut ovat kaukana, jolloin joudutaan siirtymään autolla paikasta toiseen ja samaan aikaan ihmetellään, kun palveluja ei ole lähempänä.” Tiheys kuuluu kaupunkiin. Tämä on Kostiaisen mielestään oivallettu hyvin Helsingin yleiskaavassa ja otettu etunojaa tulevaan. ”Rakentamista ei kannata hajauttaa kauemmas vaan lähelle ja sisäänpäin, jotta kaupunki täydentyy. Kaiken ei tarvitse olla matalaa, ja on aina hyvä, kun ihmisille voidaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja.” Korkean rakentamisen plussa on myös hyvä energiatehokkuus, sillä iso väkimäärä hyödyntää infraa pienellä alueella. Korkean rakentamisen ansiosta on myös mahdollista tehostaa raideliikenteen asemaseutujen maankäyttöä. Ja syntyyhän torneista myös maamerkkejä, joita yritykset hyödyntävät tunnettuutta rakentaessaan. Tornin rakentamisessa omat sääntönsä Miten korkea rakentaminen sitten poikkeaa tavanomaisemmasta rakentamisesta? Isoviita luettelee poikkeuksia pitkän listan verran. Hänellä on käytännön kokemusta muun muassa Helsingin Vuosaaren Cirruksesta. ”Korkea rakentaminen vaatii jo suunnittelijoilta vankkaa ammattitaitoa. Viranomaisilla on rakentamisen vaatimusluokkia, jotka ovat korkeassa rakentamisessa korkeinta tasoa. ” Myös Helsingin kaupunki on tehnyt korkeaa rakentamista varten oman ohjeistuksen, joka koskee yli 16-kerroksisia rakennuksia. Isoviita kertoo esimerkkinä, että korkeiden rakennusten rakennesuunnittelussa vaaditaan ulkopuolinen tarkastus. Tosin sanoen suunnitelman tehneen toimiston työn tarkistaa toinen toimisto siltä varalta, ettei suunnitelmiin ole jäänyt esimerkiksi inhimillisiä virheitä. Korkeissa rakennuksissa joudutaan miettimään tavanomaista huolellisemmin esimerkiksi poistumistiet. Hisseillä on omat ohjeistuksensa, jotka suunnittelijoiden pitää tuntea. Myös paloturvallisuuteen liittyy joukko ohjeistuksia, jotka koskevat esimerkiksi sprinklereitä ja savunpoistoa. ”Sprinklauksella estetään tehokkaimmin palon leviäminen. Ilmeisesti Lontoon tornitalossa sellaisia ei ollut”, Isoviita viittaa tuoreeseen onnettomuuteen. Lisäksi tornitaloihin tulee Suomen määräysten mukaan aina kaksi savulta suojattua poistumistietä, ja kerrosten välissä on läpivientien kohdalla palomansetit, eli materiaalia, joka estää palon leviämisen kerroksesta toiseen. Suunnittelijoiden on ymmärrettävä myös vedenpaineen korotusta: ylimmässäkin kerroksessa on päästävä suihkuun. Myös varsinaiseen rakentamiseen liittyy ohjeita, joiden avulla pyritään ehkäisemään riskejä. Tornien vaikutus ympäristön tuuliolosuhteisiin ja varjostukseen on sekin otettava huomioon. Esimerkiksi Cirrusta suunniteltaessa Ilmatieteen laitos oli mukana tuulianalyyseja tekemässä. Korkean rakentamisen erityisvaatimukset myös maksavat, mutta se kuinka paljon enemmän kuin tavanomainen rakentaminen, riippuu aina hankkeesta. Isoviita kertoo, että esimerkiksi pystysuora on helpompi suunnitella ja rakentaa kuin pystysuunnassa kapeneva ja levenevä tiimalasin muotoinen rakennus. ”Kansainvälisesti tornien korkeudesta kuitenkin jo kilpaillaan. Tornit rakennetaan yhä useammin hybridihankkeina, jolloin samaan rakennukseen tulee liiketiloja, toimistoja, hotelli ja asuntoja. Silloin ne tuovat elämää ympärilleen myös iltaisin ja viikonloppuisin ja tehostavat infran käyttöä”, Isoviita kertoo. Korkea rakentaminen Ympäröivästä rakennuskannasta selvästi poikkeavaa ja kauas näkyvää rakentamista. Se vaikuttaa kaupunkimaiseman siluettiin. Pasilaan suunnitteilla olevasta tornialueesta järjestetään Helsinki High Rise -kilpailu, jolla haetaan alueelle korkeatasoista suunnitelmaa. Pasilan tornien on viitesuunnitelman mukaan oltava vähintään 15-kerroksisia. Lisätietoja: Harri Isoviita, liiketoimintaryhmän johtaja, Asuntorakentaminen, YIT Rakennus Oy, puh. 040 553 3833, harri.isoviita@yit.fiJuha Kostiainen, johtaja, YIT Oyj, puh. 0400 721 475, juha.kostiainen@yit.fiHanna Malmivaara, viestintäjohtaja, YIT Oyj, puh. 040 561 6568, hanna.malmivaara@yit.fi YIT luo parempaa elinympäristöä kehittämällä ja rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Visionamme on tuoda enemmän elämää kestäviin kaupunkeihin. Haluamme erottautua välittämällä aidosti asiakkaista, näkemyksellisellä kaupunkikehityksellä, sitoutuneella projektien toteuttamisella ja innostavalla tavalla johtaa. Kasvumoottorinamme toimii kaupunkien kehittäminen kumppaneita osallistaen. Toiminta-alueemme kattaa Suomen, Venäjän, Baltian maat, Tšekin, Slovakian ja Puolan. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli lähes 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 5 300 henkilöä. Osakkeemme noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.yitgroup.com/fi  

UEF: Musiikkia sensuroidaan ja hiljennetään monin eri tavoin

Musiikkisensuurin syyt ovat moninaisia. Sensuurin keskeisenä syynä pidetään usein sanoituksia, mutta aina syynä eivät ole verbaaliset viestit. Taustalla ovat usein poliittiset, ideologiset ja moraaliset perustelut. – Kyse ei myöskään ole vain ilmiöstä, joka tapahtuisi jossakin länsimaailman ulkopuolella. Meilläkin on kautta aikojen sensuroitu musiikkia, muistuttaa kulttuurintutkimuksen professori Helmi Järviluoma. Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat olleet keskeisiä pohjoismaisessa musiikkisensuurin tutkimusprojektissa Researching Music Censorship (RMC). Helmi Järviluoma koordinoi RMC-projektin Suomen yhdeksänhenkistä tutkijaryhmää. Tutkimusprojekti lähti kymmenen vuotta sitten liikkeelle huomiosta, että musiikkisensuuria ei tunnisteta, eikä se saa samassa määrin huomiota kuin esimerkiksi kirjallisuuden sensuuri. Nyt projekti on tuottanut aiheesta kolme artikkelikokoelmaa, joiden taustalla olevien tutkimustulosten mukaan musiikkia hiljennetään ja sensuroidaan mitä moninaisimmin tavoin joka puolella maailmaa. Järviluoman mukaan on oleellista seurata yhä hienovaraisempia ja piilotetumpia prosesseja siitä, miten ja kuka päättää, millaista musiikkia saa tehdä ja mitkä ovat ilmaisun rajat. Sosiaalinen media ja digitaaliset alustat ovat asettaneet politiikalle ja kontrollille uusia haasteita. – On turhaa ja mahdotonta löytää yhtä määritelmää musiikkisensuurille. Sen sijaan on erittäin kiinnostavaa tutkia neuvotteluja ja rajankäyntejä musiikkisensuurista. Sensuuri liittyy valtapeleihin Etnomusikologian tohtoriopiskelija Salli Anttosen artikkelissa sivutaan myös muusikoiden itsesensuuria. Se voidaan nähdä hyvien tapojen mukaisena kypsänä käytöksenä tilanteessa, jossa esimerkiksi hevimetalliyhtye ei esitä lauluja, jotka liittyvät kouluampumisiin. – Toisaalta taas muusikoita syytetään epäautenttisuudesta silloin, kun heidän sanoituksensa pursuavat väkivaltaa, mutta samaan aikaan he sanoutuvat irti todellisen elämän väkivallasta. Artikkeleista löytyy myös karjalaisten äänten sensuuriyrityksiä kylmän sodan ja suomettumisen kiihkeimmiltä vuosilta. – Projektin lähes kolmenkymmenen artikkelin perusteella voidaan sanoa, että sensuuri on aina neuvottelua, joka tapahtuu eri tavoin eri musiikkien konteksteissa ja asianosaisten valtapeleissä, Järviluoma summaa. Annemette Kirkegaard, Helmi Järviluoma, Jan Sverre Knudsen ja Jonas Otterbeck (toim.): Researching Music Censorship -artikkelikokoelma, Cambridge Scholars Publishing, 2017, ISBN: 978-1-4438-8617-8, 345 sivua. Lisätietoja:Professori Helmi Järviluoma, helmi.jarviluoma (at) uef.fi ja tohtoriopiskelija Salli Anttonen, salli.anttonen (at) gmail.com Linkit: http://www.cambridgescholars.com/researching-music-censorship   http://www.tandfonline.com/toc/rpms20/40/3?nav=tocList  http://www.danishmusicologyonline.dk/index_uk.html

Your Face ja Friitala avaavat myymälät IsoKristiinaan

Kauppakeskus IsoKristiinan muodin ja pukeutumisen tarjonta monipuolistuu loppukesän sekä syksyn aikana. Elokuussa avautuu nahkatuotteisiin erikoistunut Friitala ja lokakuussa uusi Your Face –myymälä. Your Face sijoittuu kauppakeskuksen ensimmäiseen kerrokseen, tulevaa Sokos-tavarataloa vastapäätä. Friitala tulee Your Facen naapurissa olevaan liiketilaan.  ”Olemme iloisia, että IsoKristiinan muodin tarjonta kasvaa tulevana syksynä merkittävästi. Tiedotimme jo aiemmin keväällä, että Bestseller avaa syksyllä VeroModa- ja Jack and Jones –myymälät. Nyt maaliin saadut sopimukset täydentävät erinomaisesti IsoKristiinan kaupallista kokonaisuutta, sillä Your Face ja Friitala tuovat IsoKristiinaan monipuolisuutta sekä lisää aikuisten pukeutumista”, Cityconin kaupallinen johtaja Ulla-Maija Kemppi sanoo. Kysyntä IsoKristiinan kohtaan on vahvaa, ja kauppakeskuksen vuokrausaste on korkea. Tilat ovat tällä hetkellä lähes täyteen vuokratut. ”Olemme tyytyväisiä, sillä hyvä vuokraustilanne osoittaa, että IsoKristiina on vakiinnuttanut asemansa Lappeenrannan ydinkeskustan ykköskauppapaikkana”, Ulla-Maija Kemppi toteaa. Lisätiedot: Ulla-Maija KemppiPuhelin 040 824 4630ulla-maija.kemppi@citycon.com Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi 

AWUX AUTOVAHINKOPALVELUT-KETJUUN SEITSEMÄN UUTTA TOIMIPISTETTÄ

Kolarikorjaamokenttä ketjuuntuu vauhdilla. Yksi nopeimmista kasvajista on kotimaisten kolarikorjaamoiden perustama Awux Autovahinkopalvelut-ketju. Tämän kevään aikana tehtyjen sopimusten myötä ketju on kasvanut seitsemällä toimipisteellä. Uusia Awux-yrityksiä löytyy nyt Vantaalta, Espoosta, Helsingin Malmilta, Kangasalta, Lahdesta, Paimiosta ja Tampereelta. Uusien yksiköiden myötä ketjun palvelupisteiden määrä on yhteensä jo 29. Ketjun tehtävänä on tarjota autoilijoille helppo, nopea ja luotettava palvelu kaikkiin kolari- ja kolhutilanteisiin. Parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja laadukkaan työnjäljen lisäksi Awux-ketjun asiakas saa aina käyttönsä paikallisen, kokeneen ammattilaisen, joka on valmis ottamaan henkilökohtaisesti vastuun asiakkaan auttamisesta. Awux-korjaamot tekevät yhteistyötä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa ja toimivat mm. valtuutettuina vahinkotarkastajina, jolloin asiointi vakuutusyhtiöiden suuntaan onnistuu ketterästi yhteisen tietojärjestelmän avulla. Lisää tulossa Ketjun kasvu ei pääty tähän, tarkoituksena on vahvistaa verkkoa siten, että palvelu pystytään tarjoamaan asiakkaille lähipalveluna kattavasti koko maassa. Awux-ketjun ovat perustaneet kotimaiset, yksityiset kolarikorjaamot. Yrittäjät ovat vahvasti mukana ketjun toiminnan johtamisessa ja kehitystyössä. Ratkaisulla on pyritty varmistamaan, että käytännön asiakaspalvelukulma näkyy kaikessa tekemisessä. Ketjun kehittämisen painopisteenä on asiakaskokemuksen parantaminen. Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on jatkuvaa ja uusia palvelumalleja etsitään ja hiotaan asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa yhteistyössä. Lisätiedot: Taneli Hakkarainen, hallituksen puheenjohtaja, 050 041 1897Timo Lahtinen, hallituksen jäsen, 040 044 4614 www.awux.fi

Nokian HTS G2: Nokian Raskaiden Renkaiden satamarenkaiden toinen sukupolvi – Tehokkuutta ja luotettavuutta kontinkäsittelyyn

Nokian Raskaiden Renkaiden  HTS-satamarenkaista  on kehitetty toisen sukupolven mallit. Tuotekehityksen tavoitteena oli kehittää uuden sukupolven renkaasta entistäkin pitkäikäisempi, taloudellisempi ja turvallisempi. Käyttötestit todistavat, että tässä onnistuttiin. 2000-luvun alussa lanseerattujen HTS-renkaiden jälkeen on aika esitellä täysin uusi rengassukupolvi: Nokian HTS G2. Uudet Nokian HTS G2 -renkaat saa halutessaan joko sileällä L-4S-pinnalla tai kuviollisella E-4-pinnalla. – Pintakuvion valinta riippuu todellakin asiakkaan mieltymyksistä. Sileässä L-4S:ssä on kulutuspinnassa enemmän kumia ja siten hieman pidempi elinikä. Toisaalta kuvioitu E-4 pysyy etenkin kuumassa ilmastossa ja pitkillä siirtomatkoilla viileämpänä, mikä myös pidentää renkaan elinikää, kertoo Nokian Raskaiden Renkaiden projektipäällikkö Martti Keinonen. Valitseepa kumman pintakuvion hyvänsä, saa yhden markkinoiden pitkäikäisimmistä renkaista. Renkaan runko on rakenteeltaan ristikudosta, mikä tekee renkaasta stabiilin ja tukevan. Stabiilius puolestaan lisää turvallisuutta, kun kurottaja ei niiaile raskaita kuormia käsiteltäessä. Kestävä kumiseos ja jäykkä ristikudosrunko Yhteistä kummallekin renkaalle on vaativaan satamakäyttöön optimoitu kumiseos. Hiertävää käyttöä asfaltilla kestävä kumiseos ja jäykkä ristikudosrunko takaavat sen, että rengas on pitkäikäinen, luotettava ja siten elinkaarikustannuksiltaan edullinen. Testeissä uuden sukupolven rengas on osoittautunut olosuhteista riippuen jopa kaksi kertaa pitkäikäisemmäksi kuin kilpailevat renkaat. Saatavuus Toisen sukupolven Nokian HTS G2 -satamarenkaat lanseerataan TOC-messuilla Amsterdamissa 27. kesäkuuta. Uuden rengasmallin toimitukset alkavat syksyllä. Aluksi kokona on 18.00-25 joko sileällä L-4S-pintakuviolla tai E-4-kuviolla. Isompi rengaskoko 18.00-33 tulee tarjolle vuonna 2018. Nokian HTS G2 -satamarenkaat 18.00-25        L-4S18.00-25        E-418.00-33        L-4S (vuonna 2018)18.00-33        E-4 (vuonna 2018) Lisätietoja: www.nokianraskaatrenkaat.fi Toni Silfverberg, myynti- ja markkinointijohtaja, Nokian Raskaat Renkaat Oytoni.silfverberg@nokiantyres.com, puh. 010 401 7854 Martti Keinonen, projektipäällikkö, Nokian Raskaat Renkaat Oymartti.keinonen@nokiantyres.com, puh. 010 4017288 Kuvia: www.nokiantyres.com/nokianhtsg2_materials 

Venäläinen Rosatomiin kuuluva TENEX vahvistaa yhteistyötään Suomessa - aiesopimus VTT:n kanssa

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja A-Insinöörit allekirjoittivat aiesopimuksen yhteistyöstä venäläisen Rosatomiin kuuluvan TENEXin kanssa 20.6.2017. Sopimuksen pohjalta valmistellaan yhteistarjouksia radioaktiivisen jätteen loppusijoituksen kehittämisestä. Myös käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyketjun loppupää, kuten välivarastoinnin ratkaisut, säiliöt ydinpolttoaineen jälkikäsittelytuotteille sekä niiden loppusijoitus, ovat tärkeitä yhteistyöalueita. ”VTT:llä on vahvaa kokemusta ja osaamista  ydinturvallisuudesta, johon kuluu esimerkiksi ydinpolttoaineen loppusijoittamisen ratkaisut. Sopimus antaa meille uusia mahdollisuuksia viedä tätä osaamista maailmalle yhdessä kumppanien kanssa”, toteaa VTT:n Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtaja Erja Turunen. "Arvostamme aiesopimuksen allekirjoittamista ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvästä yhteistyöstä suomalaisten kollegojen kanssa. Sen onnistunut toteuttaminen varmasti rohkaisee kumppanuuksien kehittämiseen yhteisillä kiinnostuksen alueilla", TENEXin toimitusjohtaja L. M. Zalimskaya kommentoi aiesopimuksen allekirjoittamista. Aiesopimus allekirjoitettiin osana kansainväliseen ATOMEXPO 2017 -tapahtumaan kuuluvaa yritysohjelmaa. Sopimuksen allekirjoittivat JSC TENEXin toimitusjohtaja Lyudmila M. Zalimskaya, A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen sekä VTT:n myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen johtaja Mika Toikka. Lisätiedot: Erja Turunen, Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät -liiketoiminta-alueen johtajaPuh. 0503809671, erja.turunen@vtt.fi Mika Toikka, Asiakas- ja liiketoiminnan kehitysjohtajaPuh. 0406608265, mika.toikka@vtt.fi

”Herne nenässä tai patteri vatsassa” – Milloin lapsen kanssa lääkäriin?

1) Herne nenässä. Lapset työntävät usein pieniä esineitä nenäänsä. Jos nenässä oleva herne tai muu esine on näkyvissä ja siitä saa otteen pinseteillä, sen voi vetää itse pois. Itkuinen säikähtänyt lapsi vetää usein sisään hengittäessään esineen syvemmälle nenään. Jos esinettä ei näe tai se on poisottoyrityksessä painunut syvemmälle, kannattaa lähteä lääkäriin. Esineet poistetaan lääkärissä yleensä puudutuksessa pihdeillä. Vaikeimmat terävät tai syvälle takanieluun kulkeutuneet esineet voivat vaatia leikkaussalireissun. 2) Patteri vatsassa. Pariston nieleminen vaatii aina käynnin lääkärissä, jossa paristojen kulkua suolistossa voidaan seurata röntgenkuvan avulla. Jos paristo ei kulkeudu suoliston läpi itsekseen n. 2 vrk kuluessa, sen poistoa tulee harkita tähystämällä tai leikkauksella. Useimmat nappiparistot ovat emäksisiä ja voivat ruoansulatuskanavassa liuetessaan aiheuttaa syöpymävamman. Suurin osa lapsen nielemistä taipuisista ja pehmeistä esineistä tulee ulos ulosteen mukana 2-4 vrk kuluessa. Tarvittaessa tyhjenemistä voi myös kiihdyttää lääkkeillä. 3) Sormet kuumassa grillissä. Grillit, nuotiot ja mökkisaunat voivat aiheuttaa myös lapsille palohaavoja. Ensihoitona palokohtaa kannattaa viilentää juoksevassa vedessä 15-20 minuutin ajan. Veden ei tarvitse olla jääkylmää - riittää, kun se on ihmisen iholämpöä (37 astetta) viileämpää. Vasta jäähdyttämisen jälkeen lähdetään lääkäriin. Suositeltavaa on, että kaikki lasten palovammat käytetään lääkärin arvioitavana. 4) ”Kato äiti! Ilman käsiä.” Pyörällä tai potkulaudalla temppuillessa ja kaatuessa saattavat ranteet ottaa osumia ja seurauksena olla murtuma. Tyypillinen rannemurtuma syntyy kämmenen ottaessa painon vastaan kaaduttaessa. Värttinäluun pää voi murtua, ranne turpoaa ja on koskettaessa arka eikä lapsi suostu käyttämään kättä. Kaikissa murtumaepäilyissä kipukohta kannattaa sitoa liikkumattomaksi esimerkiksi kantositeellä, tukilastalla tai sidoksella. Murtumaa hoidetaan joko kipsillä tai leikkauksessa.  5) Au! Ampiainen. Ampiaisen piston myrkky aiheuttaa välittömästi voimakkaan kivun ja turvotusta. Pistokohta laitetaan lepoon, kylmäkompressi voi lievittää kipua. Ampiainen vie pistimen mennessään, joten sitä ei tarvitse poistaa. Mehiläisen pistin sen sijaan jää ihoon ja kannattaa nypätä pois. Jos pistoja saa toistuvasti, voi allergisoitua ampiaisen tai mehiläisen myrkylle. Silloin on riskinä anafylaksia eli reaktio, joka pahimmillaan voi uhata henkeä. Anafylaksiaan on varauduttava lääkärin määräämällä adrenaliini-injektorilla. Tiedotteessa toimi asiantuntijana lastentautien erikoislääkäri Tero Kontiokari Mehiläisestä.

TUI laittaa pisteen suomalaisten suurimmalle lomaharmitukselle - aurinkotuolien varaamiselle

Kaikki tietävät seuraavan tilanteen lomalla: nukut pidempään, saavut uima-altaalle kello yhdeksältä ja altaan kaikki aurinkotuolit ovat varattuja yksittäisillä pyyhkeillä. TUI haluaa tehdä lopun tästä lomalla harmaita hiuksia aiheuttavasta ongelmasta ja ryhtyy toimiin TUI Family Life perhehotelleissa. TUI on värvännyt tehtävään sympaattisen Thomson the Dog -maskotin, joka kiertää aamuisin altaalla ja poistaa yksinäiset pyyhkeet. Pyyhkeet ovat noudettavissa uudelleen käyttöön altaan lähettyviltä. ”Poistamme pyyhkeet aurinkotuoleista aamulla ennen kello yhdeksää, mikäli pyyhkeen omistaja ei ole paikalla. Näin parhaat paikat auringosta ovat kaikille saatavilla”, sanoo TUIn PR- ja viestintäpäällikkö Pauliina Pajunen. TUIn asiakkailta saamat kommentit ovat olleet pääosin erittäin positiivisia. ”Tietenkin on asiakkaita, joille olemme joutuneet selventämään käytäntöä, mutta lähes kaikki asiakkaamme ovat ottaneet tämän erittäin positiivisesti. Toivomme, että voimme pidemmällä aikavälillä totuttaa lomailijat siihen, että hotelleissamme ei tarvitse varata aurinkotuoleja etukäteen”, kertoo Pajunen. TUI testasi käytäntöä kesällä 2016 Blue Star Paraiso de Alcudia -hotellissa Mallorcalla. Testi oli asiakkaiden keskuudessa menestys, joten TUI on laajentanut käytäntöä aurinkotuolien varaamisesta osaan suurimmista ja suosituimmista perhehotelleista täksi kesäksi. 

Yli puolet yrityksistä suunnittelee yrityskauppaa

Kansainvälisiä yrityskauppanäkymiä luotaavassa EY Global Capital Confidence Barometer  -selvityksessä haastateltiin yli 2 300 johtajaa 43 maassa tämän vuoden helmi-maaliskuun aikana. Lähes kaikki yritysjohtajat (96 %) odottavat tilanteen yrityskauppamarkkinassa joko parantuvan tai pysyvän samana seuraavan vuoden aikana. Selvityksen mukaan 56 % yrityksistä suunnittelee tekevänsä yrityskauppoja seuraavan 12 kuukauden aikana, mikä on 6 % prosenttiyksikköä viime vuotta enemmän. - Mielenkiintoista oli havaita, että vaikka poliittinen turbulenssi ja epävarmuus sääntelyssä tiedostetaan riskeinä, esimerkiksi Brexit tai USA:n uuden hallinnon politiikka eivät tunnu kansainvälisesti juuri vaikuttavan yrityskauppaintoon, sanoo yritysjärjestelypalveluista vastaava johtaja Mikko Äijälä EY:ltä. Reippaasti yli kolmannes (71%) yrityksistä kertoi, että Brexit-päätös joko kasvatti tai ei vaikuttanut lainkaan Iso-Britanniaan kohdistuviin investointisuunnitelmiin. - Spekuloinneista ja uhkakuvista huolimatta rajat ylittävät yrityskaupat ovatkin olleet kansainvälisesti keskeisessä roolissa vuoden 2017 aikana. Tästä ovat esimerkkinä varsinkin yrityskauppojen elpyminen USA:n ja Euroopan välillä. Vain 36 prosenttia yrityksistä aikoo selvityksemme perusteella keskittyä kotimaassa tehtäviin yrityskauppoihin seuraavan vuoden aikana, Äijälä sanoo. EY Global Capital Confidence Barometer  -selvitys osoittaa, että yrityskauppakiinnostus on siirtynyt takaisin kehittyneiden markkinoiden suuntaan. Viisi kiinnostavinta sijoituskohdetta maittain ovat USA, Kiina, UK, Saksa ja Kanada. Iso-Britannia nousi takaisin TOP5-listalle, jolta se putosi pois Brexit-äänestyksen jälkeen. Toimialoista yrityskauppavalmius on korkeimmillaan auto-, kulutustavara-, kaivos-, öljy- ja kaasu- sekä teletoimialoilla. Suomi houkuttelee Äijälän mukaan ulkomaiset ostajat kokevat Suomen turvallisena ja vakaana sijoituskohteena. Myös maamme vahvat teollisuustuote- sekä teknologia- ja teletoimialat houkuttelevat. Viime vuosina Suomeen on tehty määrällisesti eniten investointeja Ruotsista. Lisäksi ostajia tulee meille muun muassa USA:sta, Saksasta sekä Isosta-Britanniasta ja Norjasta. Toisaalta suomalaisyritykset ja sijoittajat etsivät myös entistä aktiivisemmin ostokohteita ulkomailta, erityisesti Euroopasta ja USA:n markkinoilta. Suomalaisten yritysten tärkein sijoituskohde on Ruotsi, jonne menee noin kolmannes ostoista. - Yrityskauppamarkkina on tällä hetkellä ennätyksellisen vilkas ja syksystä näyttäisi tulevan erittäin aktiivinen. Keskeisimpänä syynä tähän on Suomen talouden liikkeelle lähtenyt kasvu, Äijälä sanoo. Lisätietoja:Mikko Äijälä, partner, EY, puh. 040 709 2907, mikko.aijala@fi.ey.com,Katriina Puro, viestintäpäällikkö, puh. 0400 791 537, katriina.puro@fi.ey.com EY:n yrityskauppabarometrin tuloksista tarkemmin täällä:http://www.ey.com/gl/en/services/transactions/ey-capital-confidence-barometer

Unibet näyttää HJK:n ja SJK:n euroavaukset suorana

HJK ja SJK aloittavat Eurooppa-liigan karsinnat tällä viikolla. Peliyhtiö Unibet näyttää suomalaisjoukkueiden torstain vierasottelut suorina lähetyksinä verkkosivuillaan yksinoikeudella Suomessa. HJK:n ottelun selostaa suomeksi Aaro Linnalaakso. HJK:n vastustajaksi arvottiin walesilainen Connah’s Quay Nomads FC, joka elää luultavasti historiansa menestyksekkäintä jaksoa. Päättyneellä kaudella Nomads sijoittui Walesin Valioliigassa toiseksi. HJK marssii Veikkausliigassa vakuuttavasti kohti Suomen mestaruutta, mutta walesilaisten aliarvioiminen olisi vakava virhe. Nomads debytoi eurokentillä viime kaudella ja onnistui yllättämään norjalaisen Stabaekin Eurooppa-liigan ensimmäisellä karsintakierroksella. Vielä toisellakin kierroksella joukkue pystyi haastamaan serbialaisen Vojvodinan, mutta taipui yhteismaalein 1–3. SJK:lla puolestaan on edessään matka Islantiin, mistä seinäjokisilla on huonoja muistoja. Kaksi vuotta sitten seuran ensimmäiset europelit päättyivät mahalaskuun, kun FH pudotti SJK:n yhteismaalein 2–0. Viime vuonna SJK kärsi Mestarien liigan toisella karsintakierroksella 2–4-tappion valkovenäläiselle BATE Borisoville. Ennusmerkit eivät ole nytkään järin hulppeat, sillä SJK pelaa vaikeaa kautta. Valmentajaa jo kahdesti tämän vuoden aikana vaihtanut ryhmä on sarjassa vasta seitsemäntenä. Maanantain voitto PS Kemistä saattoi tosin tuoda kaivatun itseluottamusbuustin torstain otteluun. Toisaalta myöskään vastustaja KR Reykjavikin kausi ei ole mennyt toistaiseksi nappiin. Viime kauden Islannin liigakolmonen on sarjassa nyt vasta seitsemäntenä, joskin matkaa kolmossijalle on vain kolme pistettä. Suomalaisten ja islantilaisten kohtaamiset ovat olleet viime vuosina tasaisia, joten SJK:lla on edessään vaikea ottelupari. Unibetin kertoimissa KR Reykjavik onkin suosikki ensimmäisen osaottelun voittajaksi. Ohjeet otteluiden katsomiseen Unibet näyttää verkkosivuillaan suorana sekä HJK:n että SJK:n vierasottelut yksinoikeudella Suomessa. Connah’s Quay Nomads FC:n ja HJK:n välinen kamppailu alkaa Suomen aikaa kello 21, KR Reykjavikin ja SJK:n mittelö kello 22.15. Aaro Linnalaakso selostaa Nomadsin ja HJK:n välisen ottelun suomeksi. Lähetysten katsominen vaatii rekisteröitymisen Unibetille. Lisäksi pelitilillä on oltava vähintään yksi sentti rahaa tai veto lyötynä viimeisen 24 tunnin aikana. Itse ottelulähetysten katsominen on kuitenkin maksutonta, kuten kaikkien muidenkin Unibet TV:n suorien urheilutapahtumien katsominen. Connah’s Quay Nomads FC – HJKUnibet TV torstai klo 21.00Selostaja Aaro Linnalaakso KR Reykjavik – SJKUnibet TV torstai klo 22.15 Lisätietoja: Antti Tikka, antti.tikka(a)kindredgroup.com Kindred Group (entinen Unibet Group) on yksi Euroopan suurimmista online-pelejä ja digitaalisia sisältöjä tarjoavista yhtiöistä. Tukholman Nasdaq OMX Nordic Exchange -pörssiin listattu Kindred Group sisältää 14 asiakasbrändiä, joilla on yli 16,5 miljoonaa asiakasta maailmanlaajuisesti. Kindred valittiin marraskuussa 2016 vuoden parhaaksi ja vastuullisimmaksi peliyhtiöksi. Kindred on Euroopan suurimpien rahapeli- ja vedonlyöntiyhteisöjen etujärjestön EGBA:n (European Gaming and Betting Association) perustajajäsen. Yhtiö on eCOGRA:n (e-Commerce Online Gambling Regulation and Assurance) auditoima ja sertifioima vastuullinen toimija. Lisätietoja yhtiöstä löytyy osoitteesta www.kindredplc.com.

Vaivaako heinänuha? Ilmastonmuutos voi pahentaa oireita

Allergiasta kärsii keskimäärin yhä useampi. Myös ankara aivastelu, hengityksen vinkuminen sekä silmien, nenän ja kurkun ärsytys ovat tutkimusten mukaan kasvussa. - Tutkimustieto osoittaa, että siitepölyallergiakausi alkaa yhä aikaisemmin, mutta ei kuitenkaan pääty aikaisemmin kuin ennen. Ero näkyy joka vuonna. Allergiakausi venyy pääasiassa kohonneiden lämpötilojen takia, toteaa Maailman allergiajärjestö WAO:n puheenjohtaja, allergialääkäri Mario Sánchez-Borges. Ilmakehän kohoavien hiilidioksidipitoisuuksien aiheuttamat entistä korkeammat lämpötilat pidentävät siitepölyä tuottavien kasvien kasvukausia. Tämä vuorostaan lisää siitepölyn määrää ilmassa, jolloin myös allergikkojen altistuminen lisääntyy. Tutkijat povaavatkin nykyistä pidempiä ja voimakkaampia allergiakausia. Siitepöly allergisoi sisälläkin Suurin osa ihmisistä ei tiedä ilmastonmuutoksen vaikuttavan myös sisäilman laatuun. - Ilmastonmuutoksen myötä otsonin, hiilidioksidin, siitepölyjen, homeitiöiden ja pienhiukkasten pitoisuudet kasvavat ja kulkeutuvat myös sisäilmaan. Siksi on tärkeää ymmärtää ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ja tietää, mitä tehdä pysyäkseen terveenä, kertoo ilmanpuhdistimiin erikoistuneen Blueairin markkinointijohtaja Annika Waller. Mikä neuvoksi, kun allergian oireet iskevät? Allergioista kärsivälle lääkärin vastaanotto on aina paras osoite. Siitepölyallergiaan auttaa moni keino, joiden yhdisteleminen tuo yleensä oireisiin suurimman helpotuksen. 5 keinoa lievittää siitepölyallergian oireita 1. Välttely. Seuraa oman asuinseutusi siitepölypitoisuuksia ja vältä ylimääräistä ulkona oleskelua korkeiden pitoisuuksien aikana. Turun yliopiston Norkko -palvelu on tähän käytännöllinen työkalu. Myös Blueairin oma Air View  -palvelu antaa reaaliaikaista tietoa oman alueen ilman epäpuhtauksista. 2. Allergialääkitys. Lääkärin määräämät tai apteekeista ilman reseptiä saatavat allergialääkkeet voivat helpottaa oireita. 3. Vastustuskyvyn kehittäminen. Allergian siedätyshoito auttaa usein kausittaiseen allergianuhaan. Hoito alkaa lievittää oireita jo ensimmäisestä hoitovuodesta alkaen. 4. Kodin ilman puhdistaminen. Siitepöly kulkeutuu helposti myös sisäilmaan vaatteiden mukana tai kotia tuulettaessa. Tehokkaan ilmanpuhdistimen avulla sisäilma pysyy puhtaana ja allergiaoireet paremmin kurissa.  5. Suojaavat vaatteet tai asusteet. Siitepölyä voi vältellä monin eri tavoin. Esimerkiksi aurinkolasit tai hatut voivat pienentää altistusta, ja vakavissa tapauksissa allergiakauden intensiivisimpinä päivinä kasvosuojus auttaa estämään siitepölyn pääsyä hengitysteihin.

Haltonin keittiöratkaisut 13 risteilijään Meyerin telakoille Saksaan ja Suomeen

Haltonin kilpailuvaltteja ovat järjestelmien laatu ja energiatehokkuus sekä toimitusprojektin hallinta huuvien ja ilmamäärien suunnittelusta käyttöönottoon. Ammattikeittiöt ovat yleisesti erittäin vaativia ympäristöjä sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteiltaan sekä ruoanlaitossa syntyvien, sisäilmaan päätyvien epäpuhtauksien takia. Risteilijäympäristössä korostuvat lisäksi toimintavarmuus, paloturvallisuus ja hygienia. - Kehitämme ja testaamme ratkaisumme läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi hyödynnämme Haltonin poikkeuksellisen laajaa vaativien sisäilmakohteiden osaamista kehittäessämme asiakkaillemme uusia ratkaisuja, sanoo Haltonin Marine-liiketoiminnasta vastaava johtaja Tommi Rantanen. Halton tarjoaa maailman laajimman valikoiman sisäilmastoratkaisuja vaativiin erikoisympäristöihin ammattikeittiöistä ja laivoista energiantuotantoympäristöihin, terveydenhuoltoon ja laboratorioihin sekä vaativiin julkisiin rakennuksiin ja työtiloihin.  Halton on globaali markkinajohtaja isojen risteilyalusten laivakeittiöilmanvaihdossa sekä palopelleissä. Yhtiö valmistaa myös huipputeknologiaa edustavia hytti-ilmanvaihdon ratkaisuja. ”Olemme on vakiinnuttaneet asemamme useilla kansainvälisillä telakoilla. Nyt solmitun sopimuksen ja siihen liittyvien huuvatoimitusten myötä vahvistamme markkina-asemaamme edelleen risteilijäpuolella”, Rantanen sanoo. Sopimus MAC Hamburgin kanssa allekirjoitettiin marraskuussa 2016. Ensimmäisen projektin toimitukset alkavat syksyllä 2017. Toimitusten arvo optioineen on yli 10 M€.

Maailman laajin maastopyöräverkosto avattiin Ylläkselle

”Tämä on todella hieno juttu” toteaa Visit Ylläksen Janne-Juhani Haarma. ”Maastopyöräily on meille valtava mahdollisuus paikata Lappia perinteisesti vaivaavaa sesonkiluontoisuutta ja nyt se ei ainakaan ole puitteista kiinni” Haarma jatkaa Ylläs toimii oivana porttina Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon tarjoten hyvät palvelut ympäri vuoden ja helpon pääsyn puiston reiteille. Jo olemassa oleva reittiverkosto toimii hyvänä pohjana tulevaan ja uusien reittien kartoitus onko jo käynnissä. ”Nyt avattu reitistö tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia Ylläkselle, mutta myös paljon on tehtävä ennen kuin pyöräilijöitä voidaan aktiivisesti ohjata uusille alueille. Polkuja kartoitetaan parasta aikaa ja uusia reittejä avataan sitä mukaa kun kartoitus, merkintä sekä mahdolliset kestävöintityöt etenevät.” kertoo Hanna Ylipiessa Ylläksen Matkailuyhdistyksestä. Pyöräilystä on nopeasti tulossa uusi ympärivuotinen matkailuvaltti. Kesäreittien lisäksi Ylläksellä on huomattava talvipyöräilyverkosto, joka laajenee ensi talvena 90 kilometriin. Reittiverkosto on latujen tapaan säännöllisesti huollettu ja suuri osa reiteistä sopii kaiken tasoisille pyöräilijöille. Pyöräilyn uusin hitti, paksurenkaiset Fatbiket ovat oiva väline talviseen kansallispuistoon tutustumisessa.  ”Erityisesti kansainväliselle matkailijalle fatbiket tarjoavat talvella hienon mahdollisuudet tutustua kansallispuistoon ja latukahviloihin, jotka ovat aiemmin olleet vain hiihtäjien helposti saavutettavissa. Latukahvilaperinne on mahtavan eksoottinen kokemus kansainvälisille matkailijoille.” Janne-Juhani Haarma summaa. Ylläs on suomen suurin hiihtokeskus ja myös yksi maailman suurimmista yhtenäisistä latuverkostoista on Ylläksellä. Seitsemän tunturien ympäröimät kaksi aitoa lapin kylää tarjoavat ainutlaatuisia ympärivuotisia kokemuksia matkailijoille. Ylläs on portti Suomen suosituimpaan kansallispuistoon, Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon, joka tarjoaa ensiluokkaiset palvelut ja tekemistä koko perheelle.   Lisätietoja: Janne-Juhani Haarma, markkinointipäällikkö, Visit Ylläs0400 411 577, janne.haarma@yllas.fi  Hanna Ylipiessa, toiminnanjohtaja, Ylläksen matkailuyhdistys040 570 9666, hanna.ylipiessa@yllas.fi   Ylläs on ykkönen www.yllas.fiFacebook: www.facebook.com/visityllasInstagram: @visityllasTwitter: @VisitYllas 

SSAB, LKAB ja Vattenfall perustavat Joint Venture -yrityksen hiilidioksidivapaan teräksen tuottamiseen

- HYBRIT on erittäin tärkeä projekti SSAB:lle ja fossiilittomalle Ruotsille 2045. Yhteisyrityksen avulla pystymme työskentelemään tehokkaasti yhdessä päästäksemme eroon terästeollisuuden hiilidioksidipäästöjen perimmäisestä aiheuttajasta, SSAB:n konsernijohtaja Martin Lindqvist sanoo. - Yhteisen HYBRIT-projektin kehittämiseen keskittyvän yrityksen perustaminen osoittaa vahvaa uskoamme siihen, että fossiilivapaan tuotantoketjun kehittäminen on mahdollista aina kaivokselta terästehtaalle asti. Projektin onnistuminen merkitsisi teknistä läpimurtoa, joka voi auttaa hillitsemään voimakkaasti maailmanlaajuista ilmastonmuutosta, LKAB:n konsernijohtaja Jan Moström painottaa.  - Tämän aloitteen avulla selkeytämme toimintojamme ja pystymme löytämään tehokkaammin ratkaisuja ilmastokysymykseen. Vattenfall näkee, että teollisuuden sähköistämisellä ja ilmastoälykkäällä vetykaasulla voi olla tärkeä osa tässä, Vattenfallin konsernijohtaja Magnus Hall lisää.  Yhteisen Joint Venture -yrityksen perustamisen myötä käynnistyy myös rekrytointiprosessi uuden yrityksen toimitusjohtajan löytämiseksi. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana Martin Pei, jäseninä Åsa Sundqvist sekä Andreas Regnell ja varajäsenenä Olle Wijk. Viime vuoden keväänä SSAB, LKAB ja Vattenfall tekivät aloitteen Ruotsin terästeollisuuden hiilidioksidikysymyksen ratkaisemiseksi. Siirtymällä nykyisten hiiltä ja koksia käyttävien masuunien käytöstä vetykaasun käyttöön pyritään löytämään prosessi, jossa päästönä syntyy hiilidioksidin sijasta vettä. Lanseerauksesta lähtien projekti on saanut tukea Ruotsin energiavirastolta muun muassa nelivuotiseen tutkimusprojektiin. Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen. Esiselvitykset jatkuvat vuoden 2017 loppuun. Sen jälkeen seuraavat tutkimushankkeet ja kokeet pilottilaitoksessa vuoteen 2024 saakka. Lopulta tavoitteena on kokeilla prosessia täysimittaisessa pilottilaitoksessa vuoteen 2035. Ruotsilla on ainutlaatuiset edellytykset tämän laatuisen projektin toteuttamiseen. Sillä on erikoistunut ja innovatiivinen terästeollisuus sekä mahdollisuus ilmastoälykkään ja uusiutuvan sähkön tuottamiseen sekä Euroopan korkealaatuisin rautamalmi. Projektin läpivieminen edellyttää myös merkittäviä kansallisia panostuksia valtiovallalta, tutkimuslaitoksilta ja korkeakouluilta. 5. heinäkuuta 2017 järjestetään HYBRIT-projektia koskeva keskustelu Almedalenissa, Ruotsissa. Aiheena on "Oletko huolestunut ilmastokysymyksistä? Ratkaisuja on jo, mutta ne voivat olla erilaisia kuin luulit". Mukana vaikuttamassa ovat esimerkiksi SSAB:n tekninen johtaja Martin Pei, LKAB:n toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Jan Moström sekä Vattenfallin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja Magnus Hall. Paikka: Visby Strand, Dagens Nyheters ArenaAika: 14:15-15:00. Keskustelua voi seurata myös reaaliajassa osoitteessa facebook.com/ssab.ab "HYBRIT – Matkalla kohti fossiilivapaata terästä" on SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin Joint Venture -yritys. Käyttämällä teräksen valmistuksessa hiilen ja koksin sijasta vetykaasua pyrkimyksenä on luoda prosessi, jonka päästönä on hiilidioksidin sijasta vesi. Projekti lanseerattiin keväällä 2016, ja vuotta myöhemmin perustettiin Joint Venture -yritys. Tutkimus jatkuu vuoteen 2035 asti. HYBRIT-projektin onnistuminen merkitsisi suurta askelta kohti fossiilivapaata Ruotsia."

Tieto auttaa Södertäljen kuntaa digitalisoitumaan ja kokoamaan IT-palvelunsa yhteen

Tukholman läänissä sijaitseva Södertäljen kunta on valinnut Tiedon toimittamaan käyttäjäläheisiä IT-palveluja ja niiden taustalla olevaa infrastruktuuria, jotta kunta voi ottaa seuraavan askeleen palvelujensa digitalisoinnissa. Lisäksi Tieto koordinoi ja kehittää kunnan IT-palveluja ja palveluntarjoajia niiden hallinnan tehostamiseksi. Noin 140 miljoonan kruunun arvoinen sopimus on viisivuotinen ja siihen sisältyy neljän lisävuoden optio.  Organisaatioiden IT-tarpeet ovat muuttuneet merkittävästi viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana. Useimmat käyttävät tällä hetkellä useita palveluntarjoajia, mikä lisää haasteita eri järjestelmien yhteistoiminnassa sekä johtaa tehottomuuteen ja turhiin kuluihin. SIAM (Service Integration and Management) pyrkii helpottamaan IT-palvelujen koordinointia ja hallintaa. - Södertäljen kunta on tehnyt yhteistyötä Tiedon kanssa jo seitsemän vuoden ajan ja yhteistyö laajenee nyt, kun Tieto saa SIAM-vastuun ja ottaa näin ollen hoitaakseen IT-yksikön eri palvelujen ja palveluntarjoajien koordinoinnin ja hallinnan. Tieto vastaa yhdessä IT-yksikön kanssa kunnan ydintoiminnan tehokkaammasta digitalisoinnista. Tieto antoi selvästi parhaan tarjouksen ja Södertäljen kunta odottaa yhteistyön jatkuvan hyvänä, sanoo Södertäljen kunnan IT-päällikkö Jonas Knutsson.  Södertäljen kunnan IT-toiminnot ovat murroksen kynnyksellä, sillä tulevina vuosina on suunnitelmissa entistä laajempaa digitointia tällä hetkellä manuaalisesti hoidettaviin työtehtäviin erityisesti hoitoalalla ja kouluissa. Tavoitteena on kustannustehokkaampi toiminta samalla, kun IT-palveluista on tarkoitus tulla luotettavampia ja helpommin saatavia. Tieto toimittaa Södertäljelle käyttäjäläheisiä palveluita, kuten IT-työpaikkojen hallintaa, tukipalveluja sekä sähköposti- ja tulostuspalveluja. Lisäksi Tieto toimittaa infrastruktuuripalveluja, kuten verkkoja, internet-yhteyksiä, tietoturvapalveluja ja integrointialustoja. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suuri ruotsalaiskunta ulkoistaa SIAM-vastuun palveluntarjoajalle.  – On erityisen hienoa, että yhteistyömme laajenee ja saamme lisävastuuta kunnan digitalisoinnissa. Kokemuksemme ja laaja osaamisemme auttavat meitä vastaamaan toiminnan muutostarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Ruotsin Tiedon julkisen sektorin johtaja Mats Brandt.   Lisätietoja antavat:   Mats Brandt, julkisen sektorin johtaja, Tieto SverigePuh: +46-70-5303325, sähköposti: mats.brandt[at]tieto.com  Jonas Knutsson, IT-päällikkö, IT-yksikkö, kunnanhallituksen toimisto, Södertäljen kuntaPuh: +46-8-5230 1057, sähköposti: jonas.knutsson[at]sodertalje.se  Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi Södertäljen kunnassa on lähes 90 000 asukasta ja kunnan palveluksessa on lähes 6 000 henkilöä. Lue lisää osoitteesta www.sodertalje.se

Avoautoilun iloa vuoden ympäri, nyt myös 4Matic-nelivedolla

E-sarjan uusi Cabriolet on viimeinen pala Mercedes-Benzin tärkeään myyntimallistoon. Koko E-sarja on uudistunut täydellisesti vain runsaan vuoden kuluessa. Cabrioletin tuotanto alkaa syyskuussa, ja Suomeen ensimmäiset autot saadaan syksyn aikana. Avomallin muotoilu noudattaa E-Coupéssa ensimmäisen kerran esiteltyä Sensual Purity –muotoilulinjaa. Pehmeissä linjoissa on ripaus klassisuutta, jossa kantava teemana on pyöreys. Koripinnoilta, erityisesti kylkipinnoilta, on pyritty karsimaan kaikki terävät, pintoja jakavat muotopokkaukset. Terävät linjat ovat väistyneet pehmeämpien linjojen tieltä. Mercedes-Benzin uuden E-Cabrioletin mitat ovat (pituus/leveys/korkeus): 4826/1860/1428 milliä. Pituus on kasvanut malliuudistuksessa 123, leveys 74 ja korkeus 30 milliä. Auto on suunniteltu neljälle matkustajalle. Akseliväli (2873 mm) on peräti 113 milliä pidempi kuin ennen. Takajalkatila on lisääntynyt 102 millillä, ja myös etumatkustajien olot ovat selkeästi aikaisempaa väljemmät. Eturaideleveys on 1605 mm (+67 mm) ja takana 1609 milliä (+68 mm). Kattoratkaisu: Monikerroksinen katto avautuu ja sulkeutuu 20 sekunnissa Auton pehmeä kangaskatto on saatavana tummanruskeana, tummansinisenä, punaisena tai mustana. Katossa on vakiovarusteena akustinen monikerrosrakenne, joka vaimentaa tie- ja tuuliääniä ja takaa miellyttävän matkustus- ja keskusteluympäristön kovissakin nopeuksissa. Uusi E-Cabrio onkin oman luokkansa hiljaisin avoauto. Erinomaisen lämmöneristyksen ansiosta se sopii myös vaivattomasti käyttöön ympäri vuoden. Katto avautuu ja sulkeutuu 20 sekunnissa. Avaaminen ja sulkeminen on mahdollista alle 50 km/h nopeuksissa. Kun katto avataan, se taittuu kokoon tavaratilaan erillisen välikannen alle. Tavaratilaa on 385 litraa (katto avoinna 310 litraa). Takaselkänojat taittuvat 50:50-suhteessa, mikä mahdollistaa pitkien esineiden kuljettamisen. Matkustamossa on istuimet neljälle, ja etuistuinten vakiovarusteisiin kuuluvat automaattiset turvavyön ojentajat. Valinnaisvarusteena takaistuimille saa istuinlämmityksen ja matkustamoon lämpöä heijastavan nahkaverhoilun viidessä eri sävyssä. Matkustusmukavuuden katto avoinna voi maksimoida automaattisella Aircap-ilmanohjaimella ja Airscarf-ilmahuivilla (lisävaruste). Aircap-ilmanohjain nousee esiin napista painamalla ja pienentää ilman pyörteilyä ja turbulenssia matkustamossa. Airscarf puolestaan puhaltaa lämmintä ilmaa etupenkillä istuville kaulan ja niskan alueelle, mikä mahdollistaa mukavan avoautoilun myös ulkolämpötilan laskiessa. Moottorit: Viisi vaihtoehtoa, joista kaksi ensi kertaa 4Matic-nelivetomalleja E-Cabrion moottorivalikoimassa on aluksi viisi mallia: E 220 d, E 350 d 4Matic, E 200, E 300 sekä E 400 4Matic. Nelisylinterinen turbodieselvaihtoehto erottuu erinomaisella suorituskyvyllään ja taloudelli-suudellaan: teho on 143 kW/194 hv, mutta keskikulutus jää vain 4,3 litraan/100 km ja CO2-päästöt 116 gramman kilometrillä. Kaikkien moottorin yhteydessä on vakiovarusteena Eco start/stop-toiminto sekä 9G-Tronic-automaattivaihteisto. Ensimmäistä kertaa E-sarjan Cabrioletien historiassa tarjolla on myös kaksi nelivetoista 4Matic-mallia. E 220d 4Matic tulee myyntiin ensi vuoden alussa. E-Cabrioletin tekniset tiedot: +----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+| |E 220 d|E 350 d 4Matic |E 200  |E 300  |E 400 4Matic |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+|Sylinterit |rivi4 |V6 |rivi4 |rivi4 |V6 |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+|Iskutilavuuscm3 |1950 |2987 |¨1991 |1991 |2996 |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+|Teho kW/hv |143/194|190/258 |135/184|180/245|245/333 |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+|Vääntö Nm |400 |620 |300 |370 |480 |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+|Kulutus l/100 km|4,3 |8,1 |6,2 |6,8 |8,3 |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+|CO2-päästöt |116 |170 |145 |157 |187 |+----------------+-------+---------------+-------+-------+-------------+ (Suomessa 18”- vanteet vakiovarusteina, joka nostaa CO2- päästöjä eräissä malleissa) Vakiovarusteena on 15 milliä vakiojousitusta matalampi selektiivinen Agility Control –jousitus, jossa iskunvaimennus jäykistyy sisään- ja ulosjoustossa iskunvaimentimen liikematkan mukaisesti. Lisävarusteena saatavana ovat mukautuva Dynamic Body Control –jousitus (Comfort-, Sport ja Sport+ -ajoasetukset Dynamic Select -valitsimella) sekä Air Body Control –ilmajousitus (ajotilat Comfort, Eco, Sport, Sport+ ja Individual). Turvajärjestelmät: Pyrotekniset turvakaaret ja aktiivinen jarruavustin vakiona E-sarjan Cabriossa on kaksi turvakaarta, jotka on sijoitettu näkymättömiin takaistuinten taakse. Jos auto on kaatumassa, kaaret laukaistaan pyroteknisesti esiin, ja yhdessä A-pilarin kanssa ne muodostavat elintilan auton matkustajille. Turvapuolen vakiovarusteisiin kuuluu muun muassa aktiivinen, sekä ajoneuvoihin että jalankulkijoihin reagoiva jarruavustin, joka varoittaa törmäysvaarasta ja kykenee tarvittaessa jarruttamaan autoa itsenäisesti. Osittain autonomisen ajamisen tarjoava Driving Assistance –järjestelmä on tarjolla lisävarusteena. Siihen kuuluva Distronic-etäisyysavustin yhdistettynä aktiiviseen ohjausavustimeen kykenee paitsi säilyttämään halutun etäisyyden edellä ajavaan autoon, myös seuraamaan toista ajoneuvoa jopa 210 km/h nopeudella ajettaessa. Hyödyllinen lisävaruste on Magic Vision Control –pyyhinjärjestelmä, jossa tuulilasinpesunesteen ruiskutussuuttimet on integroitu lasinpyyhkimeen. Neste tulee näin lasiin täsmällisesti oikealle kohdalle sulan eteen eikä roisku sisälle matkustamoon, vaikka autolla ajettaisiin katto alhaalla. Pysäköintiä helpottava peruutuskamera ja aktiivinen pysäköintipaketti ovat myös vakiovarusteita. Matkustamo: Liitettävyys, integraatio ja tukipalvelut luokkansa huipputasoa E-sarjan Cabriolet harppaa pitkän askeleen eteenpäin yhdistettävyydessä ja digitalisaatiossa. Älypuhelin sisältöineen voidaan nyt yhdistää ilman johtoja auton Comand Online –järjestelmään, ja käytössä on niin ikään langaton latausmahdollisuus. Auton lähiverkkoon kytkettynä matkapuhelin muuttuu myös auton digitaaliseksi avaimeksi, jolla auton voi avata, sulkea ja käynnistää. Puhelinmallista riippuen käytössä on joko Applen CarPlay- tai Googlen Android Auto –infotainment-järjestelmä. Mercedesin oma Comand Online-järjestelmään liittyvä Concierce Service –palvelu on käytössä kaikille E-sarjan asiakkaille Mercedes me connect –toimintojen yhteydessä. Palvelu toimii 20 Euroopan maassa joko painamalla auton iCall-nappia tai käyttämällä Mercedes me –sovellusta. Kojelaudassa on vakiona kaksi pyöreää mittaria, 7-tuuman (17,7 cm) mittaristonäyttö ja 8,4 tuuman (21,3 cm) monitoiminäyttö korkeakiiltoisilla pianolakatuilla, yhtenäisillä kehyksillä. Lisävarusteena autoon saa 12,3-tuumaiset (31,2 cm) teräväpiirtonäytöt, jonka virtuaalimittariston ulkonäön ja toiminnot voi valita kolmesta vaihtoehdosta: Classic, Sport ja Progressive. Multimedian ja auton eri toimintojen käyttö on helppoa ja nopeaa ohjauspyörän Touch Control –painikkeilla ja keskikonsolin touchpadilla. Ensimmäisen kerran E-Cabrioletiin on saatavana myös korkealuokkainen HUD-tuulilasinäyttö (Head Up Display). Uusia sisävärivaihtoehtoja ovat ”yacht blue” ja ”titian red”. Tiedotteeseen liittyviä lisätietoja:  Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-oy-ab   Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/. Suuren resoluution kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/  Lisätietoja: Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490, pekka.koski@veho.fi  Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 

Flashnode kasvatti rahoitustaan kahteen miljoonaan euroon ja laajentaa Isoon-Britanniaan

Kotimainen Flashnode  on kasvattanut kokonaisrahoitustaan kahteen miljoonaan euroon Spintop Venturesin  johdolla. Kierroksen rahoitus tullaan käyttämään toiminnan laajentamiseen Isoon-Britanniaan sekä kumppaniverkoston kasvattamiseen. Flashnoden tavoitteena on tehostaa pk-yritysten toimintaa ja kasvua mahdollistamalla SaaS-ohjelmistojen, kuten verkkokauppa-alustojen, crm-järjestelmien ja taloushallinnon ohjelmistojen keskinäinen kommunikointi. “Olemme rakentaneet integraatiota vaativia SaaS-ohjelmistoja vuodesta 2001 ja huomanneet, että tiedonsiirron yksinkertaistamiselle on selvää tarvetta. Käytimme yli 10 henkilötyövuotta yrittäessämme luoda systeemin, joka pystyisi käsittelemään monimutkaisia integraatioita vaivattomasti ja nopeasti. Flashnode-alustan rakentaminen alkoi vuonna 2013”, kertoo Flashnoden perustaja ja uusi toimitusjohtaja Lennu Keinänen. “Yritykset käyttävät 6,5 miljardia dollaria käsitellessään prosesseja manuaalisesti. Nyt kun SaaS-pohjainen taloushallinto on saavuttamassa valtavirran suosion, tarve ongelman ratkaisemiselle on suuri.” Tähän mennessä Flashnode on käsitellyt yli miljoona ohjelmistojen välistä tiedonsiirtoa lähes sadalle asiakkaalle. “Kaikki hyötyvät ulkoistetuista SaaS-integraatioista”, toteaa Kari Ryynänen, Visma Solutionsin ohjelmistokumppanivastaava. “Me voimme keskittyä omien ohjelmistojen kehittämiseen yhteensopivuusongelmien ratkaisemisen sijaan. Flashnoden kehittämän integraatioratkaisun avulla pystymme tarjoamaan asiakkaille entistä parempaa palvelua.” Flashnode tekee yhteistyötä EU:n suurimpien verkkokauppa- ja taloushallintopalveluiden kanssa. “Flashnoden perustajilla on yhteensä yli 50 vuoden kokemus ohjelmisto- ja IT-alan yrittäjyydestä sisältäen kahdeksan onnistunutta exitiä. He ovat tunnistaneet suuren tarpeen asiakkaiden keskuudessa, ja heillä on tavoitteena saada merkittävä markkinaosuus toimialalta”, kommentoi Spintop Venturesin osakas ja yksi perustajista Finn Persson. Flashnode tarjoaa ohjelmistointegraatioita pk-yrityksille. Heidän ratkaisunsa minimoi ohjelmistojen manuaalisessa käsittelyssä mahdollisesti tapahtuvat virheet ja nopeuttaa työprosesseja mahdollistamalla eri ohjelmistojen keskinäisen kommunikoinnin. ### Lisätietoja:Mediakit  Lennu Keinänen, toimitusjohtaja044 7767 827lennu.keinanen@flashnode.com Flashnode on Jyväskylästä startannut yritys, joka tarjoaa integraatioita palveluna suosituimpien ohjelmistojen välille. Tavoitteenamme on tehostaa ja parantaa asiakkaidemme liiketoimintaprosesseja automaation avulla. Flashnoden vahvuudet: ·Kuukausimaksullinen integraatiopalvelu (mahdollistaa integraatiot pk-yrityksille) ·Osaaminen liiketoimintaprosesseista sekä niiden tehostamisesta ·Yli 50 vuoden kokemus integraatioista

Sectra Tiger -älypuhelin suojaa Norjan viranomaisia salakuuntelulta

Norjan puolustusvoimilla on vuodesta 2002 asti ollut käytössään aiempi, Norjalle varta vasten kehitetty, sukupolvi Sectra Tiger:stä. Käytössä olevat yksiköt vaihdetaan nyt uusimpaan versioon Sectra Tiger/S 7401:stä. Sectra Tiger/S 7401 on hyväksytty käsittelemään tietoa, joka on luokiteltu turvallisuusluokkaan SECRET (norj. Hemmelig) asti, alemmat turvallisuusluokat mukaanlukien. Käyttäjät ovat siviili- ja puolustusviranomaisten päätöksentekijöitä ja virkamiehiä, joilla on korkeat turvallisuus-, joustavuus- ja liikkuvuusvaatimukset.    Sectran laaja-alaisesta yhteistyöstä asiakkaiden ja monien maiden kansallisten turvallisuusviranomaisten kanssa on syntynyt yhtiön monipuoliset ratkaisut turvalliselle matkaviestinnälle, jota tänä päivänä käytetään suurissa määrin Euroopassa kansallisessa käytössä sekä EU- että NATO-yhteyksissä. Tietoa turvallisuusluokituksistaNeljä turvallisuusluokkaa – TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL ja RESTRICTED – määrittelevät arkaluontoisen tiedon käsittelyn ja mahdolliset vahingot oikeudettomassa paljastumisessa ulkopuoliselle. Turvallisuusluokitellun tiedon viestinnässä tulee käyttää turvallisuustasolle asianmukaista laitteistoa, jonka on tarkastanut ja hyväksynyt puolueeton turvallisuusviranomainen. Sectra Tiger/S 7401:n on tarkastanut ja hyväksynyt turvallisuusluokkaan SECRET sekä NATO ja Hollannin turvallisuusviranomaiset. Myös Sectra Tiger/S 7401:n aiemmat versiot ovat EU:n ja kansallisten tahojen hyväksymiä ja Sectra on ainut salatun matkaviestinnän valmistaja, jolla on EU:n tällä tasolla hyväksymiä ratkaisuja.

Finnair palkittiin lisäpalveluiden tuomisesta helposti asiakkaan saataville

Finnair on palkittu Future Travel Experience Ancillary Gold Award -tunnustuksella lisäpalveluista ja niiden tuomisesta helposti asiakkaiden ulottuville eri digitaalisissa kanavissaan. Finnair tarjoaa asiakkaille lentoa täydentävien lisäpalveluiden ostomahdollisuuksia niin nettisivujensa varauskoneessa, mobiilisovelluksessa kuin kaukolennoilla tarjolla olevassa Nordic Sky wifi-portaalissa. Tunnustus myönnettiin ilmailu- ja matkailualan Future Travel Experience -tilaisuudessa Dublinissa maanantaina. Finnairin tarjoamiin lisäpalveluihin kuuluu mm. mahdollisuus varata kuljetus lentokentälle ja takaisin jo varauksen yhteydessä, matkustusluokan korotus, ennakkoon tilattavat ruuat lennolle, istuinpaikan varaus, lisämatkatavarat sekä erilaiset kohdepalvelut. Lisäpalveluilla asiakkaat voivat räätälöidä matkustuskokemustaan, ja niiden osuus Finnairin myynnistä on kasvanut tasaisesti. ”Haluamme tuoda asiakkaille matkustuskokemusta parantavia ja mukavuutta lisääviä lisäpalveluita. Lisäpalvelut antavat jokaiselle mahdollisuuden muokata matkaansa, esimerkiksi lisätä matkustusmukavuutta tai helpottaa matkalle lähtöä. Kehitämme palveluvalikoimaa koko ajan asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa,” sanoo Finnairin lisäpalveluista vastaava johtaja Sari Nevanlinna. Finnairin tavoitteena on lähes tuplata lisäpalveluiden liikevaihto vuoden 2016 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 

Mathias Matsinen ja Heidi Valpio K-Market Gammelbackan kauppiaiksi Porvoossa

"Pyrimme tuomaan asiakkaillemme laajemman valikoiman lähituottajien tuotteita sekä muita asiakkaiden toivomia tuotteita. Palvelemme kaupassamme niin lähellä asuvia kuin kauempaakin saapuneita. Tavoitteenamme on ilmapiiri, jossa kauppaan astuessa arjen kiire unohtuu", Mathias sanoo. K-Market Gammelbacka saa helposti lähestyttävät ja positiiviset kauppiaat. Ennen kauppiasuralle siirtymistään Mathias on tehnyt pitkän uran turvallisuusalalla, viimeiset vuodet tavarataloympäristössä. "Muistan pienenä poikana ihmetelleeni ja tarkkailleeni vanhan K-lähikauppamme tuotteita. Jännittävimpiä vempaimia taisivat olla vanha leikkelekone sekä lihamylly. Kaupan ala on kiehtonut minua nuoresta asti, ja nyt pääsemme yhdessä avopuolisoni kanssa tavoittelemaan unelmaamme", Mathias kertoo. Entinen Valintatalo työllistää noin 15 kaupan osaajaa, jotka siirtyvät Mathiaksen ja Heidin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kaikki K-Marketeiksi muutetut entiset Siwat ja Valintatalot siirretään K-kauppiaiden hallintaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Perheeseen kuuluu kolme lasta. Kaksikielisessä perheessä puhutaan suomea ja ruotsia, ja vapaa-ajalla perhe viettää aktiivista arkea ulkoillen. Kuva K-kauppiasparista on liitteenä. Mathias Matsinen ja Heidi Valpio aloittavat K-Market Gammelbackan (os. Suolaketie 2) kauppiaina 14.8.2017. Ruokakaupan palveluiden lisäksi K-Marketista löytyy lähipalveluita, kuten Postin ja Matkahuollon palvelut ja Osta & Nosta -käteisnostopalvelu.

Espoonlahden kirkon suurremontti on valmis

Espoonlahden kirkko on saanut uuden elämän: kirkkosalin vanha vesikatto tukirakenteineen uusittiin, kuten myös ulkoseinät. Siitä kertovat uutuuttaan hohtavat kuparilevyt, joita asennettiin kaikkiaan 1 800 neliömetrin alueelle. Suurremontissa kirkon kaikki tilat modernisoitiin vastaamaan nykyaikaisia kokoontumis- ja työskentelytiloja. Samalla uusittiin myös ilmanvaihto, esteettömyyttä parannettiin kauttaaltaan, toimistotilat remontoitiin ja kirkon yhteyteen rakennettiin uusi suurtalouskeittiö. Hankkeen rakennuskustannukset ovat noin 5,8 miljoonaa euroa, ja toteutuksesta vastasi Consti Korjausurakointi Oy. – Vaikka kirkko näyttää ulkopinnoiltaan uudelta, peruskorjaus tehtiin vanhaa kunnioittaen ja olemassa olevaa vaalien, kertoo Constin työpäällikkö Juha Varis. Kohteessa sovellettiin yhteistoiminnallista projektinjohtototeutusta, jossa rakennuskohteen kaikki osapuolet sitoutetaan alusta alkaen yhteisiin, myös taloudellisiin tavoitteisiin. Hankkeessa käytetty menettely soveltuu erityisesti vaativiin korjausrakentamisen kohteisiin. Remontti takaa terveelliset ja turvalliset olosuhteet Espoonlahden kirkon korjaushaasteet liittyivät pääasiassa monimuotoiseen ja arkkitehtuurisesti harvinaiseen kattorakenteeseen. – Näin vaativia ja yhtä isotöisiä rakenteita ei kovin usein tule korjausrakentamisessa vastaan, Varis sanoo. Tilaaja eli Espoon seurakuntayhtymä on tyytyväinen lopputulokseen. – Onnistunut remontti takaa turvalliset ja terveelliset olosuhteet paitsi seurakuntalaisille myös kirkossa työskenteleville seurakunnan työntekijöille. Tilat kokivat toiminnallisesti isoja muutoksia, minkä ansiosta kirkon käytettävyys koheni merkittävästi, toteaa seurakuntayhtymän kunnossapitoinsinööri Taito Pajari. Kaupunkikuvallisesti merkittävä Espoonlahden kirkko valmistui vuonna 1980. Se on rinnastettavissa suojelukohteeseen sekä ulkoarkkitehtuurinsa että sisätilojensa puolesta. Kirkko suljettiin kattorakenteista löytyneiden vaurioiden vuoksi keväällä 2015. Sen ovat suunnitelleet arkkitehtiveljekset Timo ja Tuomo Suomalainen, joiden kädenjälkiin lukeutuu myös Helsingin Temppeliaukion kirkko. Lisätiedot: Consti Korjausurakointi Oy, työpäällikkö Juha Varis, puh. 050 449 9553, juha.varis@consti.fi Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien kohteiden rakennus- ja huoltopalveluita sekä asuintaloille että toimitiloille. Yhtiöllä on kolme liiketoiminta-aluetta: talotekniikka, julkisivut ja korjausurakointi. Vuonna 2016 Consti-konsernin liikevaihto oli 262 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1 000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista. Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi  

Viking Line kasvanut kesäkuussa 30 prosenttia Tallinnan reitillä – lisälähtöjä enemmän kuin koskaan aiemmin

Tallinnan risteily- ja reittimatkustuksen kysyntä on huipussaan juuri kesäaikaan. Viking Line on varautunut tähän lisäämällä ennätysmäärän vuoroja kesän 2017 liikenteeseen ja tänä kesänä on päässyt kätevästi Tallinnaan sekä M/S Viking XPRS:n että nopealla Viking FSTR -katamaraanilla. Näiden lisäksi 1.7.–6.8. välisenä aikana reitillä liikennöivät myös Helsinki–Tukholma-reitin M/S Gabriella ja M/S Mariella, jotka matkaavat Tallinnaan sen sijaan, että̈ seisoisivat päivän Helsingissä̈. Lisävuorot tarjoavat matkailijoille entistä enemmän joustavuutta liikkumiseen ja takaavat, että jokaisella on mahdollisuus ylittää Suomenlahti omien aikataulujen mukaan. Viking FSTR on huhtikuusta asti saavuttanut suuren suosion, kiidättäen jo yli 150 000 matkustajaa Suomenlahden yli alle kahdessa tunnissa. Katamaraani on niittänyt mainetta nopeana vaihtoehtona, joka tarjoaa ystävällistä palvelua ja maittavaa purtavaa. Kiitosta on tullut myös mahdollisuudesta nauttia ruoka- ja juomatarjoilun sisältävästä, rauhallisesta Club Loungesta 30 euron hintaan. Samalla Viking FSTR:lla voi tehdä Suomenlahden nopeimman ennakkotilausmatkan: asiakas voi varata edestakaisen meno-paluumatkan, ottaa auton mukaan ja tehdä ennakkotilauksen nettikaupastamme 12 tuntia ennen matkaa. Lisävuorojen lisäksi Viking Line tarjoaa kesän aikana kätevän mahdollisuuden yöpyä laivalla ja herätä aamulla kohdekaupungista. Tallinnassa matkustajat voivat tulla klo 00.10 sisään Viking XPRS:lle, nukkua siellä ja herätä aamulla Helsingissä. Yöpyminen on vaihtoehto hotelliyölle kaupungissa ja samalla myös auton saa heti kyytiin mukaan. Helsingistä voi puolestaan lähteä illalla klo 21.30, yöpyä laivalla ja saapua Tallinnaan klo 7 aamulla – hyvissä ajoin ennen aamuruuhkia kohti Viron muita kohteita tai Baltiaa. –      Helsinki–Tallinna-reitin kysyntä on kesäisin huipussaan. Olemme iloisia siitä, että pystymme Viking FSTR:n ansiosta tarjoamaan tänä vuonna ennätyksellisen määrän vuoroja ja vaihtoehtoja matkustajille. Lomamatkojen varausten kanssa kannattaa kuitenkin olla hyvissä ajoin liikkeellä – suositut vuorot varataan nopeasti loppuun, muistuttaa Viking Linen linjapäällikkö Jaakko Ahti. Tallinnassa tekemistä kaikenikäisille Tallinnassa löytyy tekemistä koko perheelle ja kaikenikäisille. Erilaiset museot, teemapuistot ja nähtävyydet, ostosmahdollisuudet ja vaativampaakin makua miellyttävä ravintolatarjonta, takaavat ohjelmaa niin päiväreissulle kuin pidemmällekin ajalle. Kesällä näkemisen arvoista on esimerkiksi Baltian korkein rakennus Teletorn, jonka huipulta kelpaa aurinkoisella säällä tarkastella maisemia. Sateen sattuessa voi puolestaan suunnata Merimuseo Lentosatamaan, jossa voi tutustua merenkulun ja meriteknologian kiehtovaan maailmaan. Lentosatamasta löytyy esimerkiksi sukellusvene Lembit, jonne pääsee sisälle katsomaan, miltä oikeassa sukellusveneessä tuntuu olla, sekä vanha jäänmurtaja Suur-Töll, joka on kesäisin avoinna museolaivana Lentosataman laiturissa. Varttuneempien lasten kanssa vierailun voi suunnata vaikkapa Tallinn Legends -elämykseen. Kyseessä on vanhan kaupungin sydämestä löytyvään keskiaikaiseen kellariholvistoon rakennettu elämysrata, jonka varrella oikeat näyttelijät näyttelevät yhdeksän erilaista Tallinnan legendaa. Näytökset alkavat 15 minuutin välein ja niitä vauhditetaan erilaisin ääni-, valo-, savu- ja tärinäefektein.

Lappeenrannan Neste K Simolantie avautuu huomenna uudistuneena – samalla avautuu aseman Burger King -ravintola

– Aseman kaikki pinnat, laitteet ja valaistukset on uusittu ja tietenkin kaikki ruokailukonseptit ovat uusia. Iso remontti meni suunnitelmien mukaan ja lopputulokseen olen tyytyväinen. Erityisesti mieltä lämmittää se, että asemalla on Lappeenrannan ensimmäinen Burger King -ravintola, kertoo Neste K Simolantien kauppias Mikko Korpela.Neste K Simolantie sijaitsee vilkkaan risteyksen varrella, johon asiakkaan on helppo pysähtyä. Samalla kerralla asemalta voi hakea maitotölkit, mutta nauttia myös pullakahvit tai herkutella laadukkailla hampurilaisilla.Simolantiellä uudistettiin myös pesupalvelut ja käyttöön otettiin modernisoitu Quick Wash ‑automaattipesu. Asemalle rakennettiin myös itsepesumahdollisuus, joten jatkossa asiakkaiden on mahdollista pestä autonsa myös itse laadukkailla ja tehokkailla välineillä.– Uskon paikallisten lisäksi myös kotimaan matkailijoiden ja ulkomaisten turistien löytävän aseman ja vaikuttuvan mahtavasta palvelutarjoomasta, sanoo Korpela.Lappeenrannan ensimmäinen Burger KingTammikuussa 2017 Neste K ja Restel sopivat Burger King -ravintolaketjun sub-franchising toiminnasta Neste K -liikenneasemien yhteydessä. Neste K Simolantie on ensimmäinen Neste K -liikenneasema jossa Burger King avautuu.Burger King erottuu kilpailijoista hampurilaisten valmistamisessa: naudanlihapihvit grillataan avotulella ja burgerit valmistetaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti tilauksesta. Lisäksi tuoreet raaka-aineet takaavat laadukkaan maun.Yhteistyön myötä Neste K liikenneasemat voivat tarjota monipuolisemmin ja laadukkaammin paikallisten asiakkaidensa toivomia ravintolapalveluita. Neste K Simolantiellä työskentelee noin 20 henkilöä, jotka työskentelevät yhteisesti Burger King ‑ravintolan ja liikenneaseman muiden toimintojen parissa.Remontissa myös liikenneaseman oma kahvila uudistettiin Koon kahvilaksi ja sen ruokatarjonta uudistui 2020-luvulle tarjoten parasta ruokaa Suomen maantiellä liikkujille. Tuotteiden tuoreuteen ja laadukkaaseen kahviin kiinnitetään erityistä huomiota.Remontin lisäksi myös henkilökunnan ruokaosaamista syvennettiin keittiömestari Pekka Terävän johdolla Food Camp Finlandin ravintolakoulutuksessa Helsingissä.Tavoitteena 100 Neste K -aseman verkostoNesteen ja K-ryhmän 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavoitteena on rakentaa kaikkiaan noin 100 Neste K -aseman verkosto. Investoinnin arvo on kokonaisuudessaan kymmeniä miljoonia euroja.Asemilla asiakkaille tarjotaan monipuolista ja laadukasta ruokaa joko paikan päällä nautittavaksi tai mukaan otettavaksi. Suomen Neste K -liikenneasemat eivät ole toistensa kopioita, vaan kullakin asemalla on omat erityistarpeensa ja mahdollisuutensa sijainnista ja asiakaskunnasta riippuen.Neste K -liikenneasemien uudistus on osa K-ryhmän lähimarkkinastrategiaa, jossa asiakkaille tarjotaan laadukkaita ja yksilöllisiä palveluita, nopeasti ja vaivattomasti.Lisätietoja:K-kauppias Mikko Korpela, p. 050 354 7896Mikko Paukkonen, ketjujohtaja, Neste K -liikenneasemat, p. 050 567 9761Mikko Mollberg, ketjujohtaja, Burger King, Restel Fast Food Oy, p. 040 485 4227Neste K -liikenneasemat tarjoavat asiakkaille palvelua ”Paremman pysähdyksen taktiikan” mukaisesti. Tavoitteena on tarjota asiakkaille Suomen ylivertaisin liikenneasemakokemus sekä parasta ruokaa maanteillä liikkujille. Nesteen ja Keskon 70 yhteistä asemaa muutetaan ja uudistetaan Neste K -liikenneasemiksi vuoden 2017 loppuun mennessä.K – jotta kaupassa olisi kiva käydä.Vuonna 1954 perustettu BURGER KING® on maailman toiseksi suurin hampurilaisketju. BURGER KING® -ravintoloita on yli 13 000 ympäri maailmaa 88 maassa. Ravintolat palvelevat noin 11 miljoonaa asiakasta päivittäin. Noin 97 prosenttia BURGER KING® -ravintoloista on itsenäisesti franchise-sopimuksilla toimivien yrittäjien pyörittämiä ravintoloita, joista monet ovat vuosikymmeniä toimineita perheyrityksiä. Lisätietoa saatavilla osoitteessa www.burgerking.fi sekä myös Facebookissa ja Twitterissä.

Maailman sadan suurimman yrityksen markkina-arvo kasvoi 12 %:lla ennätysarvoon

Listauksessa on mukana maailman 100 suurimman pörssiyrityksen markkina-arvo maaliskuun 2017 lopussa sekä vertailuluvut edellisvuoden vastaavalta ajanjaksolta. Jenkit hallitsevat listaa Jo kolmatta vuotta yli puolet sadasta suurimmasta yrityksestä on amerikkalaisia. Tänä vuonna listalla on 55 amerikkalaisyritystä, mikä on yksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Näiden yhteenlaskettu markkina-arvo kasvoi 63 %:iin koko listan arvosta. Kaikki kymmenen suurinta yritystä ovat amerikkalaisia. Apple on kuudetta vuotta peräkkäin listan kärjessä, ja se kasvatti markkina-arvoaan yli 25 edellisvuodesta 754 miljardiin dollariin. Toisena listalla on Alphabet (ent. Google) markkina-arvolla 579 miljardia dollaria. Amerikkalaisyritysten yhteenlaskettua markkina-arvoa kasvattivat Applen lisäksi mm. Amazon (yli 50 %:n kasvu markkina-arvossa), Facebook, Bank of America ja JPMorgan Chase. 22 eurooppalaista 100 suurimman listalla Ero Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä on kasvanut jatkuvasti rahoituskriisin jälkeisen ajan. Eurooppalaisia yhtiötä on sadan suurimman yrityksen listalla 22, kun viime vuonna niitä oli 2 enemmän ja vuonna 2008 jopa 19 enemmän kuin nyt. Eurooppalaiset yritykset vastaavat vain 17 %:sta listan markkina-arvosta, kun vuonna 2008 vastaava luku oli 36 %. Suurin eurooppalainen yhtiö listalla on sveitsiläinen Nestle, joka löytyy sijalta 17 markkina-arvolla 239 miljardia dollaria. Yksikään suomalainen yhtiö ei yltänyt sadan suurimman yrityksen listalle. Suomen markkina-arvoltaan arvokkaimmat yhtiöt ovat Nokia Oyj (36,8 miljardia dollaria), Sampo Oyj (28,9 miljardia dollaria) ja Kone Oyj (27,4 miljardia dollaria).  Kiinalaisia ja hongkonglaisia yrityksiä on listalla 11 kappaletta. Näistä suurimmat yritykset ovat Tencent ja Alibaba, jotka ovat sadan suurimman yrityksen listalla sijoilla 11 ja 12 markkina-arvoilla 272 miljardia dollaria ja 269 miljardia dollaria. Toimialoista teknologiasektori on hiukan rahoitusalaa edellä jo toista vuotta, mikä alleviivaa teknologiayritysten pysyvää houkuttelevuutta. Kolme suurinta ovat kaikki teknologiayrityksiä: Apple, Alphabet ja Microsoft – Facebookin seuratessa lähellä kuudennella sijalla. Näiden jättiläisten kattavuus maailmalla on ainutlaatuinen, ja ne ovat muuttaneet elämäämme ja tapaa, jolla toimimme yhteydessä toisiimme ja miten viestimme. ”USA:n suurimpien yritysten ja muun maailman ero jatkaa kasvuaan. Pienen laskusuhdanteen jälkeen kiinalaiset yritykset ovat suoriutuneet hyvin, ja kaksi niistä, Tencent ja Alibaba, aikovat nousta ensi vuonna Top 10 -listalle”, PwC:n IPO-keskuksen johtaja Clifford Tompsett sanoo. Top 10: markkina-arvoltaan maailman suurimmat yritykset (miljardia US dollaria) 1. Apple Inc - 754 2. Alphabet Inc-Cl A - 579 3. Microsoft Corp - 509 4. Amazon.Com Inc - 423 5. Berkshire  Hathaway Inc-Cl A - 411 6. Facebook Inc-A - 411 7. Exxon Mobil Corp - 340 8. Johnson & Johnson - 338 9. Jpmorgan Chase & Co - 314 10. Wells Fargo & co - 279 Lähde: Bloomberg ja PwC Lisää tietoa ja tarkemmat tiedot ja listaukset suurimmista yrityksistä: https://www.pwc.com/top100 Global Top 100 -raportti (sis. tarkat listaukset ja graafeja): https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/assets/pdf/global-top-100-march-2017.pdf Matias Lindholm, PwC, partneri, Corporate Finance, puh. 040 580 0478, matias.lindholm@fi.pwc.com Kaisa Heikkinen, PwC, viestintä, puh. 020 787 7906, kaisa.heikkinen@fi.pwc.com PwC:n Global Top 100 -listaus on kohdistettu aikavälille 31.3.2016-31.3.2017, ja siinä määritellään lähtömaiden perusteella luokiteltujen yritysten markkina-arvo USA:n dollareissa. Markkinadata on hankittu Bloombergiltä. 

Tutkimuksesta suuntaviivoja biotalouden koulutukselle

Maatalous- ja metsätieteellisen alan ja luonnonvara-alan opetusta tarjoavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut ryhtyvät syksyllä 2018 tarjoamaan biotalouden erikoistumiskoulutusta. Koulutuksen suunnittelua tukevassa, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa biotalouden erikoistumiskoulutuksen kehittämishankkeessa (BioERKO) korkeakoulut selvittivät teemahaastatteluin, kyselyin ja työpajatyöskentelyn avulla työelämän toimijoiden näkemyksiä biotaloudesta ja alan osaamistarpeista. Lopuksi laadittiin yhteinen sopimus erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä ja sen yleisistä suuntaviivoista. Hankkeessa olivat ammattikorkeakouluista mukana Hämeen, Oulun, Lapin, Jyväskylän, Seinäjoen ja Mikkelin ammattikorkeakoulut, Novia, Savonia ja Karelia sekä yliopistoista Itä-Suomen ja Helsingin yliopistot. Hankkeeseen liittyen Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto toteutti kaksi tutkimusta, joissa kiteytettiin kansallisia biotalouden osaamistarpeita ja tarkasteltiin biotalouden käsitteen hahmottumista. Osaamistarpeita selvitettiin kyselyn perusteella, käsitteen hahmottumista tarkasteltiin hankkeen aikana työpajoissa ja yrityshaastatteluissa syntyneiden raporttien avulla. Käsiteanalyysissä tutkittiin, miten hankkeen aikana käyty biotalouskeskustelu kiinnittyi eri toimialoihin ja tutkimuskirjallisuudessa biotaloudesta käytyyn keskusteluun, eli niin sanottuihin metadiskursseihin, sekä sitä miten biotalouskäsitteen käyttö kehittyi hankkeen aikana. Biotalouskäsitteen moninaisuus ja kestävä kehitys kouluttajien haasteena Kehittämishankkeessa biotalous asemoitiin, aika perinteisesti, ennen kaikkea biologisten raaka-aineiden entistä monipuolisemmaksi ja tehokkaammaksi hyödyntämiseksi, jossa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla on keskeinen tukeva rooli. Toimialoista biotalous liitettiin erityisesti maa- ja metsätalouteen, metsäteollisuuteen, elintarviketeollisuuteen, jätealaan sekä energia-alaan, mutta lisäksi viitattiin lukuisiin muihin toimialoihin. Monia biotalouden keskeisiä toimialoja ja toimijoita jäi kuitenkin hankkeen ulkopuolelle. Erityisesti aineetonta arvonlisää sekä korkean jalostusasteen biotuotteita tuottavia toimialoja olisi biotalouden kestävyystavoitteiden perusteella tärkeää houkutella mukaan koulutukseen. Lisäksi on syytä pohtia biotalouden ja biotalouskoulutuksen suhdetta aurinko-, tuuli- ja geotermisen energian tuotantoon, jotka tarjoavat bioenergian tavoin vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Biotalous nähtiin ennen muuta muutossuuntana ja uutena talouden muotona, omana metadiskurssinaan. Muista diskursseista liityttiin selkeimmin nationalistiseen sekä valtiojohtoiseen diskurssiin. Uusliberalismi, globaali hallinta, kasvun rajat, ekomodernisaatio ja kestävä kehitys ilmenivät monisyisemmin. Kansalaisten tai yhteisöjen osallistaminen ei kuulunut hankkeen sisältöihin. Käsitteellistä muuntumista havaittiin selkeimmin kestävän kehityksen näkökulmassa: biotalous nähtiin kehittämishankkeen alussa automaattisesti kestävänä toimintana ja lopussa biotaloudeksi miellettävän toiminnan keskeisenä tavoitteena. Biotalouden poliittisten tavoitteiden näkökulmasta kestävyys on myös erityisen tärkeä koulutuksessa pohdittava teema. Hankkeen aikana vahvistui ajatus siitä, että biotalous voi olla ekologisesti ja sosiokulttuurisesti kestävää, jos siitä sellaista tehdään. Tekemättä jättäminen ei puolestaan tule kyseeseen, kun biotalouden poliittinen tuki perustuu nimenomaisesti ajatukseen sen kestävyydestä. Koulutuksessa tulee erityisesti varoa, ettei biotaloutta esitetä automaattisesti kestävänä, jolloin sorrutaan helposti näennäisvihreyteen. Kestävyysnäkökulmaa tulee lisäksi laajentaa myös sosiokulttuurisen kestävyyden suuntaan, sillä tämä näkökulma jäi hankkeessa ohueksi. Biotaloudessa on osaamistarpeita, jotka ylittävät perinteiset toimialarajat Osaamistarpeita kartoittavaan kyselyyn saatiin vastauksia laajasti alkutuotannon ja teollisuuden eri aloilta sekä luonnonvara-alan asiantuntijoilta. Erikoistumiskoulutukselle koettiin tarvetta yli sektorirajojen alkaen valtion- ja aluehallinnosta aina yritysten ja yhdistysten työntekijöihin ja johtajiin, koska alalle arvioitiin rekrytoitavan uusia työntekijöitä jo lähivuosina ja myös työssä jo olevat tarvitsevat lisäkoulutusta. Kansainvälisesti kilpailukykyistä koulutusta toivottiin etenkin bioenergian tuotantoon, biomassan jalostusprosessien hallintaan ja näiden markkinoihin liittyvissä kysymyksissä. Osaamisvajetta on etenkin seuraavista aiheista: prosessiosaaminen, metsä- ja puuosaaminen, biojalostus, kestävä kehitys, kiertotalous, energiaosaaminen sekä bioraaka-aineiden ja niiden tuotantoketjujen hallinta. Yleiset työelämässä tarvittavat taidot korostuivat vastauksissa perinteisen luonnontieteellisen osaamisen rinnalla. Biotalouden konseptuaalinen ymmärrys ja kyky havaita eri toimialojen välillä olevia uusia liiketoimintamahdollisuuksia korostui useassa vastauksessa. Kansainvälisten, monialaisten projektien kannalta olennaiset kielitaito, esiintyminen ja myynnin ja markkinoinnin sekä juridiikan perusteiden tuntemus ovat tärkeitä biotalouden asiantuntijan ominaisuuksia. Verkostoituminen ja yhteistyö nähtiin avaintekijäksi uusille innovaatioille ja sitä kautta biotalousalan kehittymiselle. Erikoistumiskoulutus haastaa vakiintunutta toimintaa luodakseen uutta Biotaloudessa on sekä taloudellista että kestävyyspotentiaalia, mutta ne eivät realisoidu ilman päämäärätietoista toimintaa ja uudenlaista koulutusta. Päämäärätietoinen toiminta edellyttää puolestaan sitä, että biotalouden käsite ja tavoitteet ovat selvillä. Biotalouden ammattilaisten koulutuksessa onkin syytä perehtyä riittävän syvällisesti biotalouden käsitteeseen ja eri tapoihin ymmärtää biotaloutta. Käsitteeseen pääsee kiinni toimialojen ja biotalouteen liittyvien metadiskurssien kautta, mutta se ei ole niin helppoa kuin voisi olettaa. Oleellista on myös pohtia vakiintuneen toiminnan ja uuden luomisen välistä suhdetta ja tämä ajatus onkin uuden erikoistumiskoulutuksen keskiössä. Kun koko koulutuksen idea lähtee siitä, että biotalous on muutossuunta ja talouden uusi aalto, on painopisteen oltava uuden luomisessa. Korkeakouluille tämä on haaste, joka edellyttää avoimuutta, yhteistyötä ja muutosvalmiutta. Lisätietoja: Tutkimusjohtaja Jukka Tikkanen, p. 050 594 2049, jukka.tikkanen@uef.fi

Hyundain i20 & i30 kesän urheilutähtinä

Hyundain eri mallit näkyvät kesän aikana vahvasti eri autourheiluluokissa ympäri maailmaa. Vuonna 2012 perustetun ja nyt neljättä kauttaan rallin MM-sarjassa ajavan Hyundai Motorsportin belgialainen tähtikuljettaja Thierry Neuville osallistuu Suomessa, Sastamalan ympäristössä 14.-15.7. ajettavaan testiralliin uudella i20 Coupe WRC-autolla. Eniten pohja-aikoja tällä kaudella ajaneet Neuville ja kartanlukija Nicolas Gilsoul ovat alkukaudella myös voittaneet Korsikan ja Argentiinan MM-rallit. Hyundai kaksikon tulosputki on ollut erittäin vakuuttava, kun ennen tulevan viikonlopun Puolan MM-rallia he ovat sijoittuneet palkintopallille viidessä edellisessä osakilpailussa. ”Osallistuminen tähän testikilpailuun ennen Suomen MM-rallia tulee olemaan meille tärkeä asia. Suomen vaativilla sorateillä on aina haasteena löytää nopeasti ajorytmi ja huippuvauhti kohdalleen. Uskon, että Autoglym Rallin ajaminen auttaa meidän valmistautumisessa Suomen osakilpailua Neste Rallia varten”, Thierry Neuville kommentoi. Hyundai i20-mallin rallikesä Suomessa tulee jatkumaan heinäkuun lopulla ajettavassa maailman nopeimmassa MM-rallissa Jyväskylässä. Neste Ralliin starttaavat Hyundai Motorsportin WRC-tähdet Thierry Neuville, Hayden Paddon ja Dani Sordo ja WRC2-luokkaan Suomeen saapuu italialainen Fabio Andolfi sekä Rallybaronin väreissä ensimmäistä kertaa Hyundai i20 R5-autolla ajava Jari Kihlman. Hyundai i30 N & TCR Hyundain tuleva N-mallisto tulee saamaan kesän aikana ensimmäisen tulokkaansa kun uusi i30 N esitellään 13.7. Saksassa. 250 –sekä 275 hevosvoimaisina versiona esiteltävä ”hot hatch” -uutuus saa virallisen esittelynsä syksyllä Frankfurtin IAA autonäyttelyssä. Uutuusmalli tullaan näkemään tulevan syksyn aikana myös Suomessa. Hyundai Motorsport otti kevään aikana ensiaskeleensa rata-autoilun maailmassa, kun se esitteli uuden i30 TCR (Touring Car Racing) -luokitukset täyttävän rata-auton. Maailmalla suuren suosion saaneisiin TCR-kilpasarjoihin suunniteltu uutuusauto edistää Hyundai Motorsportin kasvua jälleen uudelle moottoriurheilun alueelle. Hyundai i30 N-malliin perustuvan uuden i30 TCR-ratakilpurin kehitysohjelma on ollut kesän aikana vauhdissa. Uuden sukupolven i30 on käynyt omalta osaltaan läpi tiukan testiohjelman – auto syntyi Korean Namyangissa ja se kehitettiin huippuunsa Nürburgringin Nordschleifella Saksassa. Nyt italialaisen vakioautoluokkien legendan Gabriele Tarquinin johdolla ajettavissa testeissä tiimi on kehittänyt autoa kohti joulukuuta, jolloin ensimmäiset kilpa-autot luovutetaan asiakkaille. i30 N-malliin pohjautuvalla kilpa-autolla on ajettu jo Nürburgringin 24h kilpailu ja seuraavaksi Hyundai Motorsport Customer Racing lähtee i30 TCR -autolla ensimmäiseen tositestiinsä, 7.-9.7. Italian Misanossa ajettavaan Touring Car Endurance Series 24h –kilpailuun.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat Provinssirockissa

- Festareilla ensiapuryhmää työllistävät yleensä eniten hiertymät, pienet haavat, auringon polttamat ja nyrjähtäneet nilkat. Kaikkien tuli muistaa juoda riittävästi vettä. Jos kuitenkin kaveri väsähtää, huonokuntoista ei saa jättää yksin, vaan paikalle tulee pyytää apua, muistuttaa ensiapuryhmän johtaja Marika Laukkanen. Ensiapuryhmä hoitaa paikan päällä juhlijoiden tapaturmat, haavat ja vammat. Ensiavun vapaaehtoiset tunnistaa punaisista ensiapuliiveistä. Selviämisasema auttaa päihtyneitä Provinssirockissa on myös Punaisen Ristin selviämisasema, jossa vapaaehtoisilla on valmius auttaa päihteiden vaikutuksen alaisina olevia. Selviämisasema toimii Sorsanpesän hotellilla koko festivaalin ajan. - Selviämisasema on hyvä paikka levätä pää selväksi turvallisessa ympäristössä. Koulutetut vapaaehtoisemme myös kiertävät festarialueella ja kansamme voi tulla rohkeasti juttelemaan mistä vain, kertoo selviämisaseman vastaava Jenni Soltin. Vapaaehtoiset tunnistaa punaisista liiveistä, joissa on Punaisen Ristin tunnus sekä selässä teksti ”Päihdetyö”. Kondomiajokortti tuo varmuutta turvalliseen seksiin Myös Punaisen Ristin hiv- ja seksuaaliterveystyön vapaaehtoiset kiertävät Provinssirockissa. Vapaaehtoiset jakavat kondomeja ja heidän kanssaan voi keskustella mistä vain seksiin, ehkäisyyn ja seksitauteihin liittyvästä. Festarijuhlijat voivat myös testata ehkäisytaitojaan suorittamalla kondomiajokortin. Kaikki Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat täysi-ikäisiä ja tehtäväänsä koulutettuja. Lisätietoa ja haastattelupyynnöt: Ensiapuryhmän johtaja Marika Laukkanen, puh. 040 653 1547 Selviämisaseman vastaava, päihdetyön vapaaehtoinen Jenni Soltin, puh. 040 777 3880

Citycon Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Citycon Oyj on 28.6.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtiltä (Ruotsin yritystunnus 502014-6865).Ilmoituksen mukaan Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin osuus Citycon Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista on ylittänyt viiden (5) prosentin rajan 27.6.2017.Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigtin osuus ilmoituksen mukaan: +---------------------+------------+--------------+-----------------------+| |% osakkeista|Yhteenlaskettu|Kohdeyhtiön osakkeiden || |ja äänistä |%-osuus |ja äänten kokonaismäärä|+---------------------+------------+--------------+-----------------------+|Osuus liputusrajan |5,10 |5,10 |45 375 000 ||saavuttamisen tai | | | ||rikkoutumisen jälkeen| | | |+---------------------+------------+--------------+-----------------------+ Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:Osakkeet ja äänet +------------+----------+-----------+----------+---------------------------+|Osakesarja /|Osakkeiden |Osakkeiden ||osakelaji |ja äänten |ja äänten ||ISIN-koodi |lukumäärä |%-osuus |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+| |Suora (AML|Välillinen |Suora (AML|Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)|| |9:5) |(AML 9:6 ja|9:5) | || | |9:7) | | |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+|FI0009002471|45 375 000| |5,10 | |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+|Yhteensä |45 375 000| |5,10 | |+------------+----------+-----------+----------+---------------------------+ Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.CITYCON OYJLisätiedot:Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtajaPuhelin 050 557 9137eero.sihvonen@citycon.comHenrica GinströmSijoittajasuhde- ja viestintäjohtajaPuhelin 050 554 4296henrica.ginstrom@citycon.comCitycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi