HILTI VALITSI LOGISTIIKKAKUMPPANIKSEEN POSTEN LOGISTIK FINLANDIN

Hilti (Suomi) Oy ja Etelä-Suomen Logistiikkatalo Oy, joka on osa Posten Logistikin Suomen maaorganisaatiota, ovat allekirjoittaneet 30.4.2008 yhteistyösopimuksen koskien Hiltin varastotoimintojen hoitamista Suomessa.

Yhteistyösopimus kattaa kaikki Hiltin tarvitsemat varastointi- ja käsittelypalvelut sekä niiden kehittämisen. Toiminta on käynnistynyt 5.5.2008 Hiltin omissa tiloissa ja siirtyy kokonaisuudessaan Logistiikkatalon uuteen laajennusosaan Vantaan Osumakujalle heinäkuun alusta lukien. Palvelusopimuksen lisäksi osapuolet ovat sopineet liikkeenluovutuksesta, jonka yhteydessä 11 Hiltin varastotyöntekijää siirtyy Logistiikkatalon palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Tilaus-toimitusketjun toimivuus on keskeinen osa Hiltin liiketoimintamallia. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaan palveluodotukset. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä logistiikkakumppaniemme kanssa. Kumppaneidemme on ymmärrettävä markkinoiden ja asiakkaidemme vaatimukset voidakseen tuottaa huippuluokan palveluja”, sanoo Timo Tiainen, Hilti (Suomi)Oy:n toimitusjohtaja.

”Logistiikkatalolla on vahvaa näyttöä vaativien logistiikkaratkaisujen implementoinnista ja tuottamisesta. Tämä yhdistettynä hyvämaineiseen, hyvin johdettuun ja hoidettuun yritykseen oli keskeinen tekijä, jonka vaikutti siihen että valitsimme kumppaniksemme Posten Logistik Finlandin”, perustelee Tiainen kumppanin valintaa.

”Sopimus Hiltin kanssa on uusi merkittävä osoitus luottamuksesta kykyymme rakentaa laadukkaita ja luotettavia logistiikkaratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Hilti tulee olemaan yksi suurimmista asiakkaistamme ja panostamme voimakkaasti toiminnan jatkokehittämiseen yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tehty sopimus vahvistaa markkina-asemaamme yhtenä johtavana sopimuslogistiikkatoimijana Suomessa” kertoo Posten Logistikin Suomen maajohtaja Jari Rinnekoski.


Lisätietoja:

Timo Tiainen
Toimitusjohtaja, Hilti Suomi Oy + 358 207 999 205 timo.tiainen@hilti.fi

Jari Rinnekoski
Maajohtaja, Posten Logistik Finland + 358 400 573 711 jari.rinnekoski@postenlogistik.com

Liitteet & linkit