Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.7.2012 KELLO 12.00 (EET) 

Tammi-kesäkuu 2012

  • Itella-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 958,5 (932,6) miljoona euroa. Liikevaihto kasvoi 2,8 % ja kasvua oli kaikissa liiketoimintaryhmissä.
  • Tulos parani selvästi: liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 28,7 (-3,8) miljoonaa euroa eli 3,0 % (-0,4 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Viestinvälityksessä 36,0 (10,3) miljoonaan euroon, Itella Logistiikassa -3,5 (-8,8) miljoonaan euroon ja Itella Informaatiossa 5,8 (3,9) miljoonaan euroon.
  • Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulos kasvoi edellisvuodesta ja oli 18,0 (-4,1) miljoonaa euroa, joka oli 1,9 % (-0,4 %) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liiketulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 10,7 (0,3) miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuu 2012

  • Itella-konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 473,2 (469,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto (+0,7 %) pysyi Itella Viestinvälityksessä edellisvuoden tasolla ja kasvoi Itella Logistiikassa ja Itella Informaatiossa.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi ja oli 5,9 (-4,4) miljoonaa euroa eli 1,2 % (-0,9 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Viestinvälityksessä 10,7 (4,8) miljoonaan euroon, Itella Logistiikassa -1,8 (-3,7) miljoonaan euroon ja Itella Informaatiossa 2,5 (-0,8) miljoonaan euroon.
  • Toisen neljänneksen liiketulos parani edellisvuodesta ja oli -3,1 (-4,7) miljoonaa euroa, joka oli -0,7 % (-1,0 %) liikevaihdosta. Katsauskauden liiketulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 9,0 (0,3) miljoonaa euroa.
  • Itella Oyj ja VR-Yhtymä Oy solmivat toukokuun lopussa aiesopimuksen liiketoimintakaupasta, jolla Itella Logistiikka ostaa VR Transpointin kappaletavaralogistiikan liiketoiminnan Suomessa.
Konsernin avainluvut 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 2011
Liikevaihto, milj. euroa 473,2 469,7 958,5 932,6 1 900,1
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 5,9 -4,4 28,7 -3,8 30,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 1,2 -0,9 3,0 -0,4 1,6
Liiketulos, milj. euroa -3,1 -4,7 18,0 -4,1 -5,9
Liiketulos, % -0,7 -1,0 1,9 -0,4 -0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa -5,7 -6,4 13,6 -8,8 -16,4
Tilikauden tulos, milj. euroa -7,5 -8,5 4,2 -14,2 -30,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -1,8 -0,6 -4,5
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 2,0 2,4 -0,2
Omavaraisuusaste, % 47,0 49,6 46,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 22,0 21,7 22,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,2 12,7 45,2 23,8 102,9
Henkilöstö keskimäärin 27 660 29 216 27 431 28 753 28 493

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Itellan liikevaihto kasvoi ja tulos parani tammi-kesäkuussa selvästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä normaalin kausivaihtelun mukaisesti hieman vaisumpaa.

Yleinen taloustilanne muuttui toisella vuosineljänneksellä entistä epävakaammaksi, mihin nähden alkuvuoden tuloskehitys on vähintään tyydyttävällä tasolla.

Itella Viestinvälityksessä kasvatimme kireästä kilpailutilanteesta huolimatta volyymeja sekä osoitteettomassa jakelussa että pakettiliiketoiminnassa. Sitä vastoin osoitteellisten kirjelähetysten sekä sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua. Suoritetut voimakkaat tehostustoimenpiteet ovat olleet tässä suhteessa aivan välttämättömiä.

Itella Oyj ja VR-Yhtymä Oy solmivat toukokuun lopussa aiesopimuksen VR Transpointin kappaletavaralogistiikan kotimaan liiketoiminnan ostamisesta. Lopullisen kauppasopimuksen solmimisen jälkeen tarvitaan vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntä.

Kuten kerroimme Itella-konsernin osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuulta, oli Saksan tulostusliiketoiminnan osalta todettu muutostarve. Tähän liittyen on tulostusliiketoiminnasta irrottautuminen saatettu nyt päätökseen. Liiketoiminta Saksassa keskittyy nyt taloushallinnon palvelujen laajentamiseen.”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 379 1819, sari.helander@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 900 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.