Itella tuomitsee työntekijöihinsä kohdistuvan väkivallan ja sen uhan

Tänään julkisuudessa on uutisoitu lehdenjakajan pahoinpitelystä Kokkolassa. Valitettavasti Itellan työntekijät muiden palvelualoilla toimivien tavoin joutuvat kokemaan aika ajoin uhkaavia tilanteita työtehtävissään. Itella tuomitsee työntekijöihinsä kohdistuvan väkivallan  ja sen uhan.

Lehden- ja postinjakajat kulkevat reiteillään yksin myös yöaikaan ja varhain aamulla. He palvelevat asiakkaita, jotka ovat tilanneet lehden ja joille se toimitetaan kotiin toisinkuin monissa muissa maissa.

Mikään työpaikka tai kukaan työntekijä ei ole immuuni väkivallalle. Väkivalta tuo henkistä tai fyysistä kärsimystä työntekijälle sekä hidastaa tai estää työn tekemisen, jolloin asiakkaat jäävät ilman päivittäistä lehteään tai postejaan. Työntekijän inhimillisen kärsimyksen lisäksi väkivallasta syntyy kustannuksia työnantajalle ja yhteiskunnalle.

Väkivallan pelko voi vähentää ihmisten halua hakeutua näihin suomalaisen yhteiskunnan kannalta tärkeisiin tehtäviin. Itellan mielestä sen jokaisella työntekijällä tulee olla oikeus tehdä työtään ilman väkivallan uhkaa. Haluamme myös, että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus saada tilatut aamulehtensä ajallaan.

Itellan jakajia koulutetaan ja ohjeistetaan väkivaltatilanteiden varalle. Lisäksi Itella tekee työntekijöihinsä kohdistuneissa väkivaltatilanteissa poliisille aina rikosilmoituksen.

Lisätietoja:  turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja Markku Rajamäki, puh. 020 451 7899, sähköposti: etunimi.sukunimi@itella.com

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. www.itella.fi/konserni.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Tilaa