Itellan jakelukokeilussa päivän postit luetaan jo sujuvasti sähköisenä

Itellan tulevaisuuden postinjakeluvaihtoehtojen kokeilu Porvoon Anttilan alueella on lähtenyt käyntiin sujuvasti. VTT:n tekemän haastattelututkimuksen mukaan pääosa pitää uusia postin vastaanottamistapoja toimivina. Haastattelututkimukseen vastasi 20 Anttilan kotitaloutta ja yritystä. VTT toteutti toukokuussa haastattelututkimuksen, jossa selvitettiin osallistujien ensikokemuksia päivittäisten postilähetysten vastaanottamisesta eri kanaviin: sähköiseen asiointipalveluun NetPostiin, lähikaupan yhteydessä olevaan postilokerikkoon ja kahdesti viikossa omaan postilaatikkoon. Haastatteluilla kerättiin myös osallistujien kokemuksia postipakettien noutoautomaatin käytöstä. Suurimman osan mielestä kokeilu on lähtenyt käyntiin hyvin. Osallistujat ovat myös pitäneet NetPosti-palvelun käyttöä sujuvana. Jonkin verran vastaajilla oli erilaisia tarpeita saapuneiden lähetysten tiedonsaannin suhteen: osa vastaajista ei kaipaa SMS-viestiä lokerikkoon saapuneesta lähetyksestä. Kehitysprojektissa hyödynnetään aktiivisesti kokeiluun osallistujilta tullutta palautetta ja kehitysideoita siitä, mitä kaikkia lähetyksiä voisi olla tai toivottaisiin sähköisessä muodossa. Jo nyt NetPosti-palveluun on luotu uusia ominaisuuksia saadun palautteen perusteella. Postilokerikon käyttöä pidetään yksinkertaisena. Tosin kaikki kokeiluun osallistujat eivät käy siellä lainkaan: heille riittää, kun postilähetykset jaetaan kahdesti viikossa omaan postilaatikkoon. Lokerikolla käydään lähinnä vain ohiajomatkalla tai jos on muutenkin lähikaupalle asiaa. NetPostia pidetään uudenlaisessa postinjakelutavassa tärkeänä lisäpalveluna. Kokeiluun osallistuvan Kristina Orelan perheen arkea kokeilu ei ole hetkauttanut: ”Lähdimme mukaan kokeiluun, koska NetPosti oli perheessämme jo tuttu palvelu. Kaikki kodin asiaviestintä voisi olla mielestäni sähköistä ja sen voisi siis vastaanottaa sähköisesti. Paperisella lehdellä sen sijaan on edelleen arvoa.” Myös Itellan näkökulmasta kokeilu on lähtenyt käyntiin odotusten mukaisesti, ja asukkaat ovat antaneet palautetta aktiivisesti. ”Tavoitteena on luoda malli postinjakelupalvelusta, joka vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Millaisia uusia palveluja ja hyötyjä he postinjakelulta odottavat. Olemme saaneet kokeilun myötä ideoita ja palautetta kymmeniltä suomalaisilta. Kokeilu on jo kiinnostanut ihmisiä, joiden asuin- ja olinpaikka vaihtelee ja joille postilähetysten vastaanottaminen päivittäin yhteen fyysiseen osoitteeseen ei ole ihanteellisinta. Kuten saaristossa ja osan vuodesta ulkomailla asuvia,” kehitysjohtaja Tommi Tikka kertoo. Kokeilu jatkuu vuoden loppuun asti. Kokemusten perusteella päätetään, jatketaanko kokeilua Anttilan alueella ja millaisia palveluja Itella voisi tulevaisuudessa asiakkaille tarjota. Mukana kokeilussa on lähes puolet Anttilan alueen asukkaista, yhteensä 140 kotitaloutta ja yritystä. Netti-tv: Sähköinen postinjakelu on jo tätä päivää http://deski.fi/page.php?page_id=124&tiedote_id=11449 Lisätietoja: Itellan kehitysjohtaja Tommi Tikka, tommi.tikka@itella.com, puh. 050 462 7645. Itellan MediaDeskissä puh. 020 452 3366 palvelemme toimituksia keskitetysti, kaikissa Itellaa koskevissa asioissa arkisin klo 8.30 - 16.30 välisenä aikana. Itellan kuvapankista saat julkaisuvapaat kuvat toimialastamme, johtohenkilöistämme ja logoistamme. Kuvamateriaalia on saatavissa konsernin nettisivujen Media-osiosta (Kuvapalvelu ja logot): www.itella.fi/group/media Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni. Näin kokeilu toteutetaan: Itella aloitti huhtikuussa vapaaehtoisuuteen perustuvan kokeilun, jonka tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevien vuosikymmenien postinjakelulle. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä kokeiluun osallistuvien asukkaiden kanssa. Heiltä tulevaa palautetta ja kehitysideoita hyödynnetään kokeilun aikana. • Kokeilu kestää vuoden 2010 loppuun asti. Kaikki osallistujat ovat siinä mukana vapaaehtoisesti. Ne kyläläiset, jotka eivät ole kokeilussa mukana, saavat postinsa perinteiseen tapaan. • Kokeilussa postilähetykset jaetaan kahdesti viikossa tavalliseen tapaan postilaatikkoon. Lisäksi jokaisella postinsaajataloudella ja -yrityksellä on oman lähipostin yhteydessä postilokero, jonne postilähetykset jaetaan muina päivinä, ja josta asiakas voi käydä noutamassa lähetykset milloin tahansa. Lokeroon saapuneesta postista ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä, jotta lokerolla ei tarvitse käydä turhaan. • Fyysisen postinjakelun lisäksi asiakkaan 1. ja 2. luokan kirjelähetykset skannataan sähköisiksi kirjeiksi, jotka voi käydä lukemassa NetPostista henkilökohtaisilla tunnuksilla. Postinsaaja saa ilmoituksen NetPostiin saapuneista lähetyksistä sähköpostilla tai tekstiviestinä ja kirjeet ovat luettavissa sähköisesti normaalia postinjakelua aikaisemmin eli jo yhdeksältä aamulla. • Skannauksen jälkeen kirjeet suljetaan kuoreen ja jaetaan asiakkaan postilokeroon tai -laatikkoon. Eli myös fyysiset kirjeet päätyvät vastaanottajille. Skannaus tehdään erillään muusta postinkäsittelystä skannaukseen erikoistuneessa yksikössä ja siihen tehtävään koulutetulla henkilöstöllä Helsingissä. Fyysisen postin skannaamista sähköiseen muotoon on tehty Itella-konsernissa jo vuosia yritysten ja julkisyhteisöjen, muun muassa vakuutusyhtiöiden, tilitoimistojen ja Valtiokonttorin toimeksiannosta. Päivässä skannataan satoja tuhansia papereita. Palvelun luotettavuus on välttämätöntä. • Myös pakettien jakelussa kokeillaan uutta vastaanottamistapaa. Oman lähipostin yhteydessä on pakettiautomaatti, josta asiakas voi noutaa paketit itse. Noudettavissa olevista lähetyksistä asiakas saa sähköposti- tai tekstiviestin. Isokokoiset ja kuittausta vaativat lähetykset noudetaan lähipostista kuten tähänkin asti. • Kokeilua valmisteltaessa Itella on käynyt keskusteluja sekä postitoimintaa valvovan Viestintäviraston että tietosuojavaltuutetun kanssa, jotka eivät esittäneet esteitä kokeilun aloittamiselle. • Jokainen kokeiluun osallistuva on kirjallisesti hyväksynyt postin avaamisen ja skannaamisen. Vastaanottajalla on oikeus luovuttaa hänelle osoitetun postin avaaminen kolmannelle osapuolelle. • Kirjesalaisuus ei kokeilussa vaarannu. Kirjeet skannataan tilassa, jonne ei ulkopuolisilla ole pääsyä, ja työntekijöillä on erittäin tiukat salassapitosopimukset.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Tilaa