Itellan osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.7.2010 KELLO 10  

Tammi-kesäkuu 2010

  • Itella-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 904,6 miljoonaa euroa (916,2 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2009).  Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 31 % (30 %). Liikevaihto nousi Itella Informaatiossa ja Itella Logistiikassa; laskua oli Itella Viestinvälityksessä.
  • Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa) eli 1,3 % liikevaihdosta (3,0 %). Tulosta rasittivat yhteensä 13,8 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut (6,1 miljoonaa euroa). Kannattavuus heikkeni Itella Viestinvälityksessä merkittävästi ja Itella Informaatiossa hieman. Itella Logistiikan tappio pieneni.
  • Postilähetysten volyymikehitys noudatti muiden teollistuneiden maiden suuntaa. Osoitteellisten kirjelähetysten jakelumäärät vähenivät vuoden 2009 vastaavaan jaksoon verrattuna 1 %. Sanomalehtiä jaettiin 2 % ja aikakauslehtiä 8 % vähemmän. Pakettien volyymit laskivat 4 %.
  • Työntekijämäärä väheni Suomessa keskimäärin 1 050:llä ja muissa maissa 650 henkilöllä verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2009.

 

Huhti-kesäkuu 2010

  • Itella-konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 450,6 miljoonaa euroa (438,6 miljoonaa euroa).
  • Liiketulos oli -6,3 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa), missä uudelleenjärjestelykulujen osuus oli 14,5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa euroa). 

 

Konsernin avainluvut 1-6 / 2010 1-6 / 2009 2009
Liikevaihto, milj. euroa 904,6 916,2 1 819,7
Liikevoitto, milj. euroa 12,1 27,7 46,7
Liikevoittoprosentti 1,3 3,0 2,6
   Liikevoitto, milj. euroa *) 25,9 33,8 86,3
   Liikevoittoprosentti *) 2,9 3,7 4,7
Tulos ennen veroja, milj. euroa 11,5 3,1 19,6
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -0,2 -2,2 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 4,7 9,4 5,8
Omavaraisuusaste, % 50,3 50,9 48,5
Gearing, % 21,8 19,7 19,7
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 43,4 64,8 144,9
Henkilöstö keskimäärin 28 982 30 683 30 217
*) Ilman kertaluonteisia eriä      

 


Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Itellan liikevaihdossa ei ole vielä nähtävissä selkeää suhdannekäännettä. Logistiikka on herkin ilmapuntari, ja katsauskauden tuloksen perusteella näkymät ovat hitaasti elpymässä.  Markkinoiden piristymistä on viime aikoina ollut nähtävissä esimerkiksi kansainvälisessä rahdissa ja Venäjän varastologistiikassa.

Kotimaassa olemme tulossa tilanteeseen, jossa matalasuhdannetta seuraa postilähetysten kiihtyvä sähköistyminen. Odotettavissa on siis vuosia kestävä sopeutuminen aleneviin volyymeihin. Tähän liittyy luonnollisesti myös pidempiaikainen työvoiman sopeuttamistarve.

Kotimaisen postitoiminnan kannattavuus ei ole enää riittävällä tasolla, ja kehitys on mennyt huonompaan suuntaan. Tästä huolimatta Suomen viranomaisvalvonnalla heikennetään postitoiminnan kannattavuutta. Muissa maissa ja muilla toimialoilla tavoitteena on vastaavissa tilanteissa ollut toimintaedellytysten vahvistaminen. Näin eritoten, kun on kyse kansalaisten peruspalveluista. Toimintaedellytysten vaikeutuminen tuo henkilöstön vähentämispaineiden lisäksi merkittäviä haasteita erityisesti haja-asutusalueiden postipalvelujen tuottamiseen. ”

  

 

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, tuija.soanjarvi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu ke 27.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media


Itella-konserni
tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois- ja Keski-Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 29 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Tilaa

Liitteet & linkit