Itellan osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2011

 

Tammi–kesäkuu 2011

  • Itella-konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 932,6 miljoonaa euroa (904,6 miljoonaa euroa tammi–kesäkuussa 2010). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 33 % (31 %).
  • Liiketappio oli 3,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 12,1 miljoonaa euroa) eli -0,4 % liikevaihdosta (+1,3 %).
  • Itella Viestinvälityksen liikevaihto pysyi ennallaan ja kannattavuus aleni merkittävästi. Taustalla vaikutti ennen kaikkea postilähetysten volyyminlasku.
  • Itella Informaation liikevaihto kasvoi hieman, mutta kannattavuus aleni.
  • Itella Logistiikan liikevaihto kasvoi selvästi, mutta liiketulos pysyi tappiollisena.
  • Uusi postilaki hyväksyttiin eduskunnassa ja laki tuli voimaan 1.6.2011. Yleispalvelua koskeva toimilupa on Itella Posti Oy -tytäryhtiöllä.

Huhti–kesäkuu 2011

  • Itella-konsernin liikevaihto huhti–kesäkuussa oli 469,7 miljoonaa euroa (450,6 miljoonaa euroa).
  • Liiketappio oli 4,7 miljoonaa euroa (liiketappio 6,3 miljoonaa euroa) eli -1,0 % liikevaihdosta (-1,4 % liikevaihdosta). Uudelleenjärjestelykulujen osuus oli 0,3 miljoonaa euroa (14,5 miljoonaa euroa).
Konsernin avainluvut 1-62011 1-62010 2010
Liikevaihto, milj. euroa 932,6 904,6 1 841,6
Liiketulos, milj. euroa -3,4 12,1 38,1
Liiketulosprosentti -0,4 1,3 2,1
   Liiketulos, milj. euroa *) -3,1 25,9 55,3
   Liiketulosprosentti *) -0,3 2,9 3,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa **) -8,1 11,5 31,0
Oman pääoman tuotto 12 kk, % -0,6 -0,2 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk, % 2,4 4,7 4,2
Omavaraisuusaste, % 49,6 50,3 50,5
Gearing, % 21,7 21,8 18,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,8 43,4 81,9
Henkilöstö keskimäärin 28 753 28 982 28 916
Osingot, milj. euroa 4,4
*) Ilman uudelleenjärjestelykuluja
**) Jatkuvat toiminnot


Konsernijohtaja Jukka Alho:

"Itellan kannattavuus oli tammi-kesäkuussa selkeästi epätyydyttävä, ja tulos jäi asetetuista tavoitteista. Suurin ero edellisvuoteen johtuu peruspostitoiminnan kannattavuuden merkittävästä laskusta Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmässä.

Viestinnän sähköistyminen vaikutti lehtien jakeluvolyymien vähenemiseen nopeammin kuin arvioitiin. Sen sijaan kirjevolyymit ovat Suomessa kansainvälisesti verrattuna vielä melko hyvällä tasolla. Asiakkaat ovat kuitenkin siirtäneet jakeluitaan yhä enemmän 2. luokkaan, mikä alensi tuloja ja kannattavuutta merkittävästi. Myönteistä on se, että etäkaupan kasvu jatkui vahvistaen pakettien jakeluvolyymeja.

Itella Logistiikan tulos pysyi edelleen tappiolla, vaikka liikevaihdon kasvu on ollut pääosin hyvä. Erityisesti kotimaassa liikevaihto ja kannattavuus ovat kehittyneet positiivisesti. Ruotsin, Tanskan ja Venäjän kannattavuudessa on merkittävä parannustarve. Venäjällä liikevaihto on kehittynyt hyvin, ja Moskovan alueella varastojemme käyttöaste on jälleen terveellä tasolla. Siellä logistiikkamarkkina on lähestymässä tilannetta, jossa kysyntä ylittää kapasiteetin. Muualla Venäjällä talouskriisin jälkeinen toipuminen on vasta käynnistymässä.

Itella Informaatiossa on menossa merkittävä strateginen kehitysvaihe, kun liiketoiminnan painopiste siirtyy yhä vahvemmin taloushallinnon ulkoistusratkaisuihin. Kannattavuutta rasitti sekä liiketoiminnan rakennemuutos että paperitulosteisiin perustuvan laskutuksen yleinen laskusuunta.

Jatkossa postitoiminnan rakennemuutos tulee vaatimaan voimakkaita otteita kustannusten hallitsemiseksi. Tämä edellyttää kaikkien toimintojen kriittistä tarkastelua ja myös luopumisia. Jotta pystymme takaamaan koko maan kattavan tehokkaan postipalvelun jatkumisen, on myös henkilöstömäärää sopeutettava asiakaskysynnän mukaisesti.

Uudessa postipalvelulaissa jäi avoimeksi ja jatkopäätöksenteon varaan yleispalvelun rahoitus. Nyt lähestytään ennakoituakin nopeammin tilannetta, jossa entisen kaltaisen postipalvelun maanlaajuinen tuottaminen ei onnistu pelkästään asiakkailta saatavilla maksuilla. Silloin on yhteiskunnallisen päätöksenteon paikka: hyväksytäänkö palvelutason sopeuttaminen asiakkailta saatavan tulorahoituksen mukaiseksi vai ylläpidetäänkö palvelua osittain verovaroilla. ”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, tuija.soanjarvi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu ke 26.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 28 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

 

 

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Tilaa

Liitteet & linkit