Itellan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011

 

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2011 KELLO 12

Itellan osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011

  • Itella-konsernin liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 462,9 miljoonaa euroa (453,9 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2010). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 33 % (31 %).
  • Liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa) eli 0,3 % liikevaihdosta (4,0 %).
  • Itella Viestinvälityksen liikevaihto laski hieman ja kannattavuus aleni merkittävästi. Taustalla vaikutti ennen kaikkea postilähetysten volyyminlasku, johon Itellan kulurakenne ei reagoi nopeasti.
  • Itella Informaation liikevaihto kasvoi ja kannattavuus aleni.
  • Itella Logistiikan liikevaihto kasvoi selvästi ja tappio pieneni.
  • Uusi postilaki hyväksyttiin eduskunnassa ja laki tullee voimaan 1.6.2011. Yleispalvelua koskeva toimilupa on Itella Posti Oy -tytäryhtiöllä.
Konsernin avainluvut 1-3
2011
1-3
 2010
2010
Liikevaihto, milj. euroa 462,9 453,9 1 841,6
Liiketulos, milj. euroa 1,3 18,3 38,1
Liikevoittoprosentti 0,3 4,0 2,1
 Liikevoitto, milj. euroa *) 1,3 17,6 55,3
 Liikevoittoprosentti *) 0,3 3,9 3,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa **) -1,7 17,1 31,0
Oman pääoman tuotto 12 kk, % -0,6 2,1 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk,  % 2,6 5,7 4,2
Omavaraisuusaste, % 48,8 49,1 50,5
Gearing, % 21,6 18,4 18,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 11,1 18,8 81,9
Henkilöstö keskimäärin 28 290 28 809 28 916
Osingot, milj. euroa 4,4
*) Ilman uudelleenjärjestelykuluja
**) Jatkuvat toiminnot

Konsernijohtaja Jukka Alho:

”Kauan ennakoidut postitoiminnan murrokset näkyvät nyt Itellan tulosluvuissa, kun jakelumäärissä tapahtui tähän asti merkittävin volyyminlasku. Kannattavuuden kannalta oli merkittävää 1. luokan kirjeiden vähentyminen 11 % sekä lehtien jakeluvolyymien lasku. Suomessa seurataan siis nyt viiveellä kehitystä, joka on useissa naapurimaissa tapahtunut jo aiemmin verkkolaskutuksen ja sähköisen viestinnän läpimurron myötä. 

Kiinteitä kuluja emme pystyneet alentamaan volyyminlaskun vaatimalla tavalla. Tällä on osaltaan vaikutusta lähiaikojen hintakehitykseemme. Lisäksi olemme käynnistäneet mittavan kustannussäästöohjelman, mikä auttaa varmistamaan maltillisen hintatason. Tuottavuuden selkeää parantamista tarvitaan myös postilainsäädännön mahdollistaman uuden kilpailutilanteen johdosta.

Kesäkuun alussa voimaan tulevassa uudessa postilaissa yleispalvelutuotteet määritetään aiempaa selkeämmin ja ne muuttuvat arvonlisäverottomiksi. Yleispalveluvelvoitteen pääperiaatteet säilyvät pääosin entisellään. Yleispalvelun rahoitusta koskevia kysymyksiä varten on perustettu liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä. ”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, tuija.soanjarvi@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011
Osavuosikatsaus huhti–kesäkuu ke 27.7.
Osavuosikatsaus heinä–syyskuu ke 26.10.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 28 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Liitteet & linkit