Itellan tammi-maaliskuun tulos markkinatilanteeseen nähden tyydyttävä

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014 30.4.2014 KELLO 10.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

  • Itella-konsernin liikevaihto laski tammi-maaliskuussa 5,2 % ja oli 470,0 (496,0) miljoonaa euroa. Lasku johtui postinjakelun volyymien pienenemisestä, logistiikkamarkkinan laskusta ja kovasta kilpailutilanteesta sekä valuuttakurssien heikentymisestä. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla liikevaihdon lasku oli 3,0 %.
  • Liikevaihto laski Itella Logistiikassa 7,9 %, Itella Viestinvälityksessä 1,9 %, Itella Venäjällä 10,3 % ja OpusCapitassa 3,9 %. Itella Venäjän liikevaihto kasvoi ruplissa 7,3 %.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani ja oli 17,6 (12,4) miljoonaa euroa eli 3,7 % (2,5 %) liikevaihdosta.
  • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli Itella Viestinvälityksessä 20,5 (21,7) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Logistiikassa -4,8 (-8,3) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -2,2 (-2,3) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 6,8 (6,4) miljoonaan euroon.
  • Ensimmäisen neljänneksen liiketulos heikkeni ja oli 4,3 (10,8) miljoonaa euroa, joka oli 0,9 % (2,2 %) liikevaihdosta. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia kuluja 13,3 (1,6) miljoonaa euroa, joista henkilöstön uudelleenjärjestelyihin kohdistui 10,6 (1,6) miljoonaa euroa sekä muihin eriin 2,7 (0,0) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi ja oli 27,4 (23,4) miljoonaa euroa.
  • Ruplan heikkeneminen hidasti liikevaihdon kehitystä, mutta poliittinen epävarmuus ei vaikuttanut Venäjän tammi-maaliskuun tulokseen. Ensimmäinen neljännes on tyypillisesti kausivaihtelun mukaisesti vuoden heikoin.
  • Itella aloitti tammikuussa yhteistoimintaneuvottelut perusjakelussa. Neuvottelut päättyivät maaliskuussa ja johtivat 407 vakituisen henkilön irtisanomiseen.
  • Itellan liiketoiminta Venäjällä organisoitiin vuoden alusta omaksi liiketoimintaryhmäksi ja sen tulos raportoidaan ensimmäistä kertaa erikseen. Liiketoimintaryhmiä on vuoden 2014 alusta alkaen neljä: Itella Viestinvälitys, Itella Logistiikka, Itella Venäjä ja OpusCapita.
Konsernin avainluvut
1-3 1-3 1-12
2014 2013 2013
Liikevaihto, milj. euroa 470,0 496,0 1 976,8
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 17,6 12,4 50,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 3,7 2,5 2,6
Liiketulos, milj. euroa 4,3 10,8 9,9
Liiketulos, % 0,9 2,2 0,5
Tulos ennen veroja, milj.euroa 2,1 7,7 -2,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 4,0 4,7 7,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), % 1,0 1,0 1,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 0,7 3,5 1,3
Omavaraisuusaste, % 46,6 46,7 47,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 18,7 21,7 21,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 12,8 11,0 61,1
Henkilöstö keskimäärin 25 066 27 561 27 253
Osingot, milj. euroa - - -
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä, katso liite 2.

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Itellan toimintaympäristö pysyi hyvin haastavana alkuvuonna logistiikan vaativan markkinatilanteen ja postialan murroksen vuoksi. Oikaistu liiketulos parani voimakkaiden tehostamistoimien ansiosta ja kokonaisuutena tulosta voi pitää tyydyttävänä erittäin vaikeissa olosuhteissa. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat postinjakelun volyymien pieneneminen, kuljetuspalvelujen kysynnän lasku sekä valuuttakurssien, erityisesti ruplan heikkeneminen. Tulosta rasitti lähinnä henkilöstön uudelleenjärjestelyihin liittyneet merkittävät kertaluonteiset erät.

Itella Viestinvälityksessä liikevaihto laski, mutta tulos säilyi lähes edellisvuoden tasolla. Lisäksi osoitteellisten kirjeiden ja sanoma- ja aikakauslehtien volyymien lasku kiihtyi alkuvuonna voimakkaasti. Logistiikassa tulos oli edelleen tappiolla, mutta kehitys oli oikeansuuntainen tehostamistoimien ansiosta. Itella Venäjän tulos oli kausivaihtelut huomioiden suunnitelmien mukainen. Liikevaihto laski ruplan heikkenemisen vuoksi. OpusCapitassa tulos oli hyvä. Pilvipalveluiden kasvu jatkuu voimakkaana ja sen ennustetaan vuositasolla päätyvän noin 150 prosentin kasvuun. OpusCapita välitti tammi-maaliskuussa yhteensä 48 miljoonaa sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 30 prosenttia.

Organisoimme Venäjän liiketoiminnan tämän vuoden alusta lähtien omaksi liiketoimintaryhmäkseen ja raportoimme sen tuloksen nyt ensimmäistä kertaa omana segmenttinään. Tämä lisää Venäjän liiketoimintamme ja tulosraportoinnin läpinäkyvyyttä.

Kävimme alkuvuoden aikana lehtitalojen kanssa neuvotteluja jakelusopimusten uusimisesta sanomalehtien varhaisjakelussa, koska varhaisjakelu ei ole ollut kannattavaa nykyisellä tavalla toteutettuna, hinnoiteltuna ja nykyisellä levikkikehityksellä. Neuvottelut päättyivät viiden varhaisjakelusopimuksen päättymiseen. Osan kanssa päädyttiin sopimukseen lisäkuukausista. Lisäksi toisella neljänneksellä on tehty yksi uusi sopimus ja jatkettu neuvotteluja useamman lehtitalon kanssa.

Itella on halunnut etsiä yhdessä kustantajien kanssa uusia ratkaisuja jakelun kannattavuusongelmiin. Olemme esittäneet yhteistyötä, jossa voisimme perustaa mediatalojen kanssa varhaisjakeluun keskittyviä yhteisyhtiöitä. Olemme edelleen valmiita keskustelemaan yhteistyöstä varhaisjakelussa.

Toimialan voimakas murros vaatii meiltä jatkuvasti erilaisia sopeuttamistoimenpiteitä. Käynnistimme tammikuussa Itella Postin perusjakelussa yhteistoimintaneuvottelut, joissa irtisanottavien määrä väheni huomattavasti alkuperäisestä irtisanomistarpeesta eli 800 henkilöstä 407:ään. Irtisanomisten tarvetta kyettiin onnistuneesti vähentämään Uusi polku -ohjelmalla, joka tarjoaa henkilöstölle taloudellisen tuen lisäksi valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen. Uusi polku -ohjelmaan on hakenut tähän mennessä yhteensä 620 työntekijää.

Uudessa strategiassamme verkkokauppa on erittäin tärkeä painopistealue. Olenkin erittäin tyytyväinen, kun voimme käynnistää tänä vuonna verkkokaupan varastointiin ja toimituksiin liittyvän 10 miljoonan euron rakennushankkeen Vantaan Voutilan varastolla. Hankkeen ansiosta verkkokauppiaiden käytössä on pian huippumoderni varastointi- ja jakelujärjestelmä, jonka avulla kuluttajat voivat saada verkkokaupan ostokset kotiinsa jopa saman päivän aikana.”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, 
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 18.7.
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 3.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin. www.itella.fi.

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.