Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

Vuosi 2009 • Itella-konsernin liikevaihto oli 1 819,7 (1 952,9) miljoonaa euroa. Laskua oli 6,8 % ja vertailukelpoinen liikevaihto ilman edellisvuoden yritysostojen ja -myyntien vaikutusta väheni 11,4 %. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 30 %. • Kertaluonteiset erät sisältävä liikevoitto oli 46,7 (69,0) miljoonaa euroa eli 2,6 % (3,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 86,3 (95,1) miljoonaa euroa eli 4,7 % (4,9 %) liikevaihdosta. • Merkittävin kertaluonteinen erä oli henkilöstön uudelleenjärjestelykulu 29,0 miljoonaa euroa. Itella Logistiikan Venäjän liiketoiminnan liikearvosta tehtiin 10,6 miljoonan euron arvonalennus. • Itella Viestinvälityksen kannattavuus laski. Osoitteelliset kirjelähetykset vähenivät 7 %. Uusi lajitteluteknologia otettiin käyttöön ja tuotiin markkinoille hiilineutraalit Itella Green -jakelupalvelut. • Itella Informaation kannattavuus parani ja liiketoimintaa laajennettiin Keski-Euroopassa ja Venäjällä. • Itella Logistiikan liiketulosta heikensi volyymien merkittävä pieneneminen alan yleisen suhdannekehityksen mukaisesti. • Kokonaisinvestoinnit olivat 144, 9 miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat valtaosin kotimaan postitoimintaan. Kyse oli Viestinvälityksen kehitysohjelman viimeisestä merkittävästä investointivuodesta. • Hallituksen esitys on, että osinkoa ei jaeta. • Itella julkaisee tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Loka-joulukuu 2009 • Liikevaihto oli 491,0 miljoonaa euroa (561,4 miljoonaa euroa). • Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 39,4 miljoonaa euroa (27,0 miljoonaa euroa) eli 8,0 % (4,8 %) liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät sisältävä konsernin liikevoitto oli 24,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa) eli 5,0 % (0,2 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 22,2 miljoonaa euroa (-26,8 miljoonaa euroa). • Itella Oyj laski liikkeeseen 150 miljoonan euron kotimaisen joukkovelkakirjalainan, joka listattiin 17.12. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin. Itella-konsernin avainluvut 2009 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 1 819,7 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 46,7 69,0 101,8 Liikevoittoprosentti 2,6 3,5 6,0 Liikevoitto, milj. euroa *) 86,3 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti *) 4,7 4,9 6,0 Tulos ennen veroja, milj. euroa 19,6 46,6 109,5 Oman pääoman tuotto-% -0,7 2,6 11,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,8 12,4 15,6 Omavaraisuusaste,% 48,5 51,1 65,9 Gearing, % 19,7 14,8 -36,4 Henkilöstö keskimäärin 30 217 28 163 25 623 Investoinnit, milj. euroa 144,9 351,5 94,2 Osingot, milj. euroa - 10,0 39,0 *) Ilman kertaluonteisia eriä Konsernijohtaja Jukka Alho: ”Vuonna 2009 Itellassa panostettiin vahvasti tulevaisuuden kilpailukykyyn ja sopeutettiin toimintaa kysynnän muutoksiin. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta yhtiön kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli lähes edellisvuoden tasolla. Koko vuoden liikevoittoa rasittivat merkittävät henkilöstöön liittyvät kertaluonteiset kulut. Viimeisen vuosineljänneksen aikana tehostusohjelma alkoi purra ja operatiivinen kannattavuus vahvistui verrattuna vastaavaan ajanjaksoon edellisvuonna. Kaiken kaikkiaan Itella on taloudellisesti terve yritys tämän suhdannekuopan jälkeenkin. Erityisen olennainen asia on vakaa kassavirta, minkä olemme pystyneet säilyttämään taloussuhdanteesta huolimatta. Itella Informaation liiketoiminta kehittyi erityisen hyvin; kannattavuus parantui selkeästi edellisvuodesta. Itella Viestinvälityksen liikevaihto laski 2,1 prosenttia. Vaikka laskutuksen ja muun ns. transaktioviestinnän sähköistyminen on nyt käynnistynyt toden teolla, oli tämän vaikutus Itellan kirjejakeluihin jopa yllättävän pieni. Näin voidaan sanoa, koska jakeluvolyymin lasku oli matalasuhdanteesta huolimatta varsin maltillinen. Itella Logistiikan liiketoiminta elää suoraan teollisuuden tuonti- ja vientikaupan sekä kulutustavarakaupan vanavedessä. Sen volyymilaskut ovat vaihdelleet eri liiketoiminta-alueilla noin 10 ja 30 prosentin välillä. Kuluttajien asiakastyytyväisyys nousi korkeammalle tasolle kuin koskaan aiemmin. 83 prosenttia suomalaisista antaa Postille arvosanan ’hyvä’ tai ’erinomainen’. Teemme lujasti töitä, jotta Itella on valmis, kun uusi postipalvelulaki astuu voimaan vuoden 2011 alusta. Olemme jo usean vuoden ajan investoineet postinkäsittelyn tuotantokoneiston uudistukseen ja toiminnan tehostamiseen. NetPosti – vastauksemme kuluttaja-asioinnin sähköistymiseen – on vakiinnuttanut asemansa. Siitä tulee kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kun siihen liitetään pian e-laskujen vastaanottomahdollisuus. Tämän mahdollistaa vuonna 2009 perustettu Itella IPS Oy (Itella Payment Services), jolle saatiin Finanssivalvonnan toimilupa ja kaikki tekniset tuotantovalmiudet ennätysajassa. Asiakas – niin yritys kuin kuluttaja – voi jatkossa keskittää sähköistä asiointiaan entistä joustavammin.” LIITTEET Itellan tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010 Vuosikertomus 2009 ilmestyy viikolla 11 (suomi) ja 12 (ruotsi, englanti). Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu pe 30.4. Osavuosikatsaus huhti–kesäkuu ke 28.7. Osavuosikatsaus heinä–syyskuu ke 27.10. LISÄTIETOJA Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@itella.com Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907, tuija.soanjarvi@itella.com www.itella.fi/group/taloustiedot/ VALOKUVAT JA LOGOT http://www.itella.fi/group/media Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Henkilöstömäärä on noin 30 000 ja vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/group.

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.