Laskevat jakeluvolyymit heikensivät Itellan tulosta

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2013 KELLO 9.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Heinä-syyskuu 2013

 • Itella-konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 2,6 % ja oli 457,0 (445,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 257,0 (264,4) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi sen sijaan Itella Logistiikassa 210,1 (188,1) miljoonaan euroon ja Itella Informaatiossa 61,3 (60,3) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 8,0 (11,7) miljoonaa euroa eli 1,7 % (2,6 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 2,5 (12,5) miljoonaan euroon. Liiketulos kuitenkin parani Itella Logistiikassa 0,2 (-2,9) miljoonaan euroon ja Itella Informaatiossa 7,2 (5,7) miljoonaan euroon.
 • Kolmannen neljänneksen liiketulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 11,1 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Liiketulos oli -3,1 miljoonaa euroa tappiollinen (11,7), -0,7 % (2,6 %) liikevaihdosta. 
 • Itella Informaatio myi Puolan tulostusliiketoiminnan PostNordille. Itella myi tytäryhtiönsä Logia Softwaren sen toimivalle johdolle.

Tammi-syyskuu 2013

 • Itella-konsernin liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli tammi-syyskuussa 1 448,0 (1 404,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui VR Transpointin kappaletavaralogistiikan integroinnista Itella Logistiikkaan.
 • Liikevaihto laski Itella Viestinvälityksessä 832,7 (843,8) miljoonaan euroon, kasvoi Itella Logistiikassa 632,6 (558,7) miljoonaan euroon ja laski Itella Informaatiossa 198,0 (202,5) miljoonaan euroon. Itella Informaation vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,5 %.
 • Tulos heikkeni: liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 24,1 (40,4) miljoonaa euroa eli 1,7 % (2,9 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Viestinvälityksessä 32,4 (48,5) miljoonaan euroon ja Itella Logistiikassa -12,2 (-6,4) miljoonaan euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Itella Informaatiossa 18,1 (11,5) miljoonaan euroon.
 • Liiketulos heikkeni edellisvuodesta ja oli -2,4 (29,9) miljoonaa euroa, joka oli -0,2 % (2,1 %) liikevaihdosta. Liiketulosta rasittivat kertaluonteiset kulut 26,5 (10,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 9,8 (55,8) miljoonaa euroa ja käyttöomaisuusinvestointeihin käytettiin 28,5 (52,0) miljoonaa euroa.
 • Itella ilmoitti huhtikuussa käynnistävänsä 100 miljoonan euron tehostamisohjelman vuosille 2013–2014. Osana tehostamisohjelmaa Itella aloitti hallinnon yhteistoimintaneuvottelut, ilmoitti uudistavansa tietohallintonsa (ICT) toimintamallin, allekirjoitti IBM:n kanssa laajan kumppanuussopimuksen ja ulkoisti 1.6.2013 ICT-toimintojaan IBM:lle. Lisäksi Itella myi Itella Pankin Säästöpankeille 18.4.2013.
Konsernin avainluvut 7-9/2013 7-9/2012 1-9/2013 1-9/2012 2012
Liikevaihto, milj. euroa 457,0 445,6 1 448,0 1 404,1 1 946,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 8,0 11,7 24,1 40,4 53,2
Liiketulos (oikaistu), % *) 1,7 2,7 1,7 2,9 2,7
Liiketulos, milj. euroa -3,1 11,9 -2,4 29,9 39,0
Liiketulos, % -0,7 2,7 -0,2 2,1 2,0
Tulos ennen veroja, milj.euroa -5,2 10,3 -12,0 23,8 30,8
Tilikauden tulos, milj. euroa -3,7 4,9 -9,9 9,1 14,1
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -0,7 2,3 2,1
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 1,1 5,8 4,7
Omavaraisuusaste, % 47,6 48,0 46,2
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 30,3 22,3 23,5
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 19,6 41,3 64,8 134,7
Henkilöstö keskimäärin 27 669 27 391 27 460
Osingot, milj. euroa - - - - 6,8
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Postialan rakennemurros alkaa vaikuttaa entistä merkittävämmin Itellan liiketoimintaan. Perinteisten kirjeiden jakelumäärä laski 5 prosenttia tammi-syyskuussa, kun sanomalehtien osalta pudotus oli 6 ja aikakauslehtien osalta 7 prosenttia. Volyymilaskun ohella talouden taantuma vaikutti koko konsernin tulokseen heikentävästi.

Informaation tuloskehitys jatkui myönteisenä. Logistiikassa operatiivinen tulos parani edellisiin neljänneksiin verrattuna ja Logistiikkaan sisältyvän Venäjän liiketoiminnan operatiivinen tulos oli varsin tyydyttävä.

Tänään julkistetun uuden vision mukaan Itella uudistaa liiketoiminnan painopisteitä ja hakee lisää kasvua ja kannattavuutta voimakkaasti lisääntyvästä verkkokaupasta ja Venäjän markkinoilta. Pakettien ja tavaroiden jakelu kasvaa voimakkaasti verkkokaupan myötä samalla kun sähköinen viestintä uhkaa puolittaa perinteisten kirjeiden ja lehtien jakelumäärät vuoteen 2020 mennessä. Itellan uusi visio on ”Sinun ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa” ja missio ”Perustehtävämme on pitää huolta kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta”.

Kasvupotentiaalia näemme myös Venäjällä, joka on jatkossa Suomen ohella Itellan päämarkkina-aluetta. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Itellan liikevaihto Venäjällä vuoteen 2020 mennessä.  Venäjän liiketoiminta organisoidaan 1.1.2014 lähtien omaksi liiketoimintaryhmäksi ja sen resursseja vahvistetaan.

Toimivan postijakelun sekä kasvun ja uusien investointien edellytyksenä on kuitenkin kannattavuuden parantaminen. Jakelumäärien kiihtyvä lasku vaatii meiltä erityisiä toimia kannattavuuden varmistamiseksi. Keväällä aloitetun 100 miljoonan euron tehostamisohjelman tarkoituksena on tukea tätä tavoitetta muun muassa säästämällä hankinnoissa ja karsimalla kannattamattomia toimintoja.

Osana Itellan uutta strategiaa konserniin kuuluva Itella Informaatio vaihtaa nimensä OpusCapitaksi ja toimii jatkossa Itella-konsernin alakonsernina. Järjestely tukee OpusCapitan pyrkimyksiä tähdätä voimakkaaseen kasvuun ja markkina-aseman vahvistamiseen Euroopassa.

Ennakoimme Itellan vuoden 2013 liikevaihdon kasvavan edelliseen vuoteen verrattuna. Operatiivisen tuloksen ennen kertaeriä ennakoidaan jäävän vuoden 2012 tuloksesta. Koko vuoden liikevoittoa arvioidaan rasittavan merkittävät kertaluonteiset kustannukset.”

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (PDF)

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2014
Tilinpäätöstiedote 2013 julkaistaan 14.2.2014

VALOKUVAT JA LOGOT
www.itella.fi/media

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2012 oli 1 947 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 27 500 ammattilaisen voimin. www.itella.fi 

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Tilaa