Postin strategia tähtää uudistumiseen

Posti Group on täsmentänyt strategisia tavoitteitaan ja painopisteitään vuosille 2015 - 2017. Postin tavoitteena on olla vuonna 2018 asiakkaiden ensimmäinen valinta postin ja logistiikan palvelujen tarjoajana. Tärkeimpänä taloudellisena tavoitteena Postilla on hyvän kannattavuuden ylläpitäminen.

Postialan murros kiihtyy tulevina vuosina kirje- ja lehtijakelumäärien laskiessa jyrkästi sähköisen viestinnän seurauksena. Digitalisoituminen muuttaa Postin nykyisiä liiketoimintamalleja ja luo uusia palveluja ja kasvumahdollisuuksia.

Samalla kilpailu kiristyy posti- ja logistiikkapalveluissa ja verkkokaupan merkitys kasvaa. Paras asiakaskokemus, monikanavainen palvelu, uudistumiskyky ja osaava henkilöstö ovat tärkeimpiä menestystekijöitä.

Nämä trendit ovat taustalla Postin Groupin strategiassa uudistaa yhtiöstä asiakaskeskeinen, ensiluokkainen ja kannattava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys.

Postin strategiset painopisteet 2015 – 2017

Posti Groupin hallitus on täsmentänyt yhtiön strategisia tavoitteita vuosille 2015 - 2017. Ne tähtäävät Postin uudistumiseen ja kannattavaan kasvuun uusissa palveluissa.

 1. Puolustamme kirjeen, lehtien ja suoramainonnan jakeluliiketoimintaa pidentämällä tuotteiden elinkaarta mahdollisimman pitkään. Muokkaamme kapasiteettiamme tavoitteena säilyttää hyvä kustannuskilpailu- ja palvelukyky kirje- ja lehtivolyymien laskiessa.
 2. Olemme Suomen johtava logistiikkapalveluiden tarjoaja paketti-, varasto- ja kuljetusliiketoiminnoissa sekä merkittävä logistiikka-alan toimija Venäjällä. Luomme ratkaisuja tavaroiden verkkokaupan mahdollistamiseksi.
 3. Parannamme asiakaskokemusta monikanavaisilla digitaalisilla palveluilla ja kehitämme Postin palveluita asiakkaiden tarpeisiin.
 4. Postilla on tehokas, laadukkaasti johdettu, prosessiohjautunut ja digitalisoitu maan kattava tuotantoverkosto, jonka varaan rakennamme kasvumme.
 5. OpusCapita on tärkeä osa konserniamme ja siitä rakentuu vahva taloushallinnon ohjelmistojen, prosessien ja automaatiopalveluiden tuottaja Pohjois-Euroopassa.
 6. Etsimme synergiahyötyä uusilta kasvavilta markkinoilta. Kotipalvelut, ateriakuljetukset ja elintarvikelogistiikka hyödyntävät Postin valtakunnallista jakeluverkostoa. Kehitämme uusia data- ja analytiikkapalveluita asiakkaiden tarpeisiin.
 7. Kehitämme henkilöstön osaamista uusissa palveluissa ja kykyä vastata digitalisoituvan liiketoiminnan mahdollisuuksiin systemaattisesti. Tavoitteenamme on olla alan paras työpaikka.

Posti on Suomen suurin logistiikka-alan yritys

Posti Groupin toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo, että uudessa strategiassa konsernin posti- ja logistiikkatoiminnot keskittyvät Suomeen, Baltiaan ja Venäjälle.

- Olemme Suomen suurin posti- ja logistiikka-alan yritys, jolla on laajin palveluvalikoima ja verkosto. OpusCapita puolestaan tähtää omalla strategiallaan vahvaksi taloushallinnon ohjelmistojen ja prosessien tuottajaksi Pohjois-Euroopassa, Malinen kuvaa konsernin tahtotilaa.

Posti uudistuu turvatakseen kannattavuutensa

Kilpailun kasvaessa ja postimäärän laskiessa Postille on kriittisen tärkeää turvata kilpailukyky ja kannattavuus. Nykyinen tulos ei ole tavoitellulla tasolla.

Postin tavoitteena on kääntää logistiikka ja kotimaan rahtiliiketoiminta selvästi kannattavaksi. Postipalveluissa on tarve kiirehtiä uudistuksia postimäärän rajun laskun vuoksi. Tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan myös hyödyntämällä uutta teknologiaa ja lisäämällä automaatiota.

- Kannattavuuden vuoksi meidän on onnistuttava olemaan askeleen edellä postialan murroksessa. Uudistumalla varmistamme riittävän tuloskehityksen, painottaa Malinen.

Posti Group Oyj:n taloudelliset tavoitteet

 • Liikevoittoprosentti on yli 5 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto on vähintään 10 %
 • Nettovelkaantumisaste on enintään 35 %
 • Vuonna 2018 konsernin liikevaihdosta yli 10 % tulee uusilta liiketoiminta-alueilta

Posti panostaa digitaalisiin palveluihin ja liiketoimintaratkaisuihin

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia parantaa konsernin palvelua ja kehittää uusia liiketoimintoja.

- Monikanavaiset digitaaliset palvelut parantavat asiakaskokemusta. Postin markkinointipalveluissa hyödynnetään Postin data- ja analytiikkaosaamista uusien lisäpalveluiden luomiseksi. OpusCapitassa otetaan käyttöön uutta prosessirobotiikkaa, jatketaan pilvipalveluihin siirtymistä ja kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan asiakkaiden käyttöpääoman hallintaa, kuvailee strategiajohtaja Sanna Ahonen.

Uudet kasvualueet kotipalvelut ja elintarvikelogistiikka

Vaikka kirje- ja lehtijakelu vähenee noin 10 % vauhtia, kotiin vietävien palvelujen markkina on kasvava. Kotipalveluiden eli ateria- ja kotiapupalveluiden tarve lisääntyy kaiken aikaa väestön ikääntyessä.

- Postilla on avainasema uusien kotipalveluiden kehittäjänä, koska Postiin luotetaan, ja me käymme jokaisen suomalaisen kotiovella viisi kertaa viikossa, toteaa Ahonen.

Uuden strategian kulmakiviin kuuluu synergiahyötyjen hakeminen liiketoiminnasta ja tuotannosta. Kotipalvelujen lisäksi uuden kasvualueen ja synergiamahdollisuuden Postille tarjoaa elintarvikelogistiikka.

- Tämän strategiakauden aikana Posti laajentaa toimintaansa lämpötilasäädeltyihin kuljetuksiin mukaan lukien elintarvikkeet. Elintarvikelogistiikka on looginen kasvukohde, joka täydentää Postin logistiikkapalveluiden portfoliota ja tukee osaltaan yrityksemme kasvutavoitteita, sanoo Ahonen.

Verkkokaupassa laatu ja nopeus ovat ratkaisevia

Pakettipalveluissa strategiana on toimia suomalaisille yrityksille ja kuluttajille verkkokaupan mahdollistajana tilanteessa, jossa verkkokauppa kansainvälistyy kovaa vauhtia.

- Haluamme olla kuluttajien suosima ykkösvaihtoehto ja verkkokauppiaiden vahva kumppani. Toimituksen laatu ja nopeus ovat tärkeitä kuluttajille. Lisäksi uusilla tietojärjestelmäratkaisuilla luodaan toimitusketjuun tehokkuutta, nopeutetaan verkkokauppiaiden pääoman kiertoa ja vauhditetaan verkkokaupan kasvua, sanoo Ahonen.

Lisätietoja:

Sanna Ahonen, johtaja, strategia ja kehitys, Posti Group Oyj
Postin MediaDesk, puh. 020 452 3366 (ma-pe 9-16.30)


Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. Kaikki palvelumme Suomessa ovat hiilineutraaleja. www.posti.com

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.