Puolet suomalaisista kuluttajista haluaa laskut sähköisinä

 

Itella Informationin teettämän tutkimuksen mukaan noin puolet suomalaisista kuluttajista haluaa vastaanottaa laskunsa sähköisesti ja toinen puoli pitää kiinni paperilaskuista. Tutkimuksen mukaan sähköisten laskujen osuus kaikista kuluttajalaskuista on tällä hetkellä noin 25 % ja niitä vastaanottavat eniten 25-34 -vuotiaat suomalaiset. Kuluttajat käsittelevät kuukausittain keskimäärin 7-8 laskua.

Vielä vuonna 2003 perinteinen paperikirje oli selkeästi suosituin tapa vastaanottaa laskuja ja vuonna 2006 sähköisesti vastaanotettiin vain noin 5 % laskuista. 2-3 vuoden kuluttua kuluttajat haluavat mieluummin verkkolaskuja kuin paperilaskuja. Sähköisistä vastaanottokanavista suosituin on verkkopankki, mutta laskuja halutaan vastaanottaa myös NetPostin, sähköpostin ja myyjän verkkopalvelun kautta.

Tulos käy ilmi Itella Informationin teettämässä kyselyssä, jossa tutkittiin paperisen ja sähköisen laskun suosiota eri kuluttajaryhmissä Suomessa. Kyselyyn vastasi 1 210 henkilöä, joka on edustava otos 18 vuotta täyttäneistä suomalaisista. Tutkimuksen toteutti Itellan Business Intelligence –yksikkö. Tuloksia voidaan verrata vuosina 2003, 2006 ja 2008 samalla tiedonkeruumenetelmällä tehtyihin kyselyihin.

Verkkolaskun ja paperilaskun kannattajat perustelevat samoilla argumenteilla omia tottumuksiaan. Sähköisen laskun kannattajat mainitsevat paperin kokemisen hankalaksi, roskaavaksi ja ympäristöä rasittavaksi.  Sähköinen lasku koetaan helpoksi käyttää, maksaa, arkistoida ja löytää. Sähköisen erityispiirteitä ovat nopeus, edullisuus sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta. Sen sijaan luotettavuus ei ole sähköiselle laskulle läheskään yhtä tärkeä perustelu kuin paperiselle.

Paperilaskun puolestapuhujat puolestaan pitävät verkkolaskua hankalana ja vaikeasti käytettävänä. Suurimpina syinä paperilaskun suosimiseen on sen kokeminen luotettavaksi, tutuksi ja hyvin toimivaksi. Paperilaskun vahvuuksiksi koetaan myös helppo tarkistaminen ja arkistointi. Lisäksi osa kuluttajista ei osaa tai halua käyttää tietokonetta laskujen vastaanottoon. Useimmat paperilaskun suosijat eivät kuitenkaan olisi valmiita maksaman lisähintaa paperilaskusta, vaan siirtyisivät tässä tapauksessa sähköiseen laskuun.

Itella Information tukee yrityksiä niiden siirtyessä paperista sähköiseen.

- Suomessa kuluttajien verkkolaskun käyttöä ei ole avitettu hintaohjauksella, kuten esimerkiksi Tanskassa, jossa moni laskuttaja on asettanut paperilaskun vastaanottajalle jopa 4-5 euron suuruisen lisämaksun. Tutkimuksessa huomattiin, että käyttäjätuen saaminen, kokeilumahdollisuus ennen käyttöönottopäätöstä ja sähköisen laskun paperilaskua vastaava ulkoasu helpottavat siirtymistä verkkolaskun käyttäjäksi, kertoo johtaja Heikki Pulli Itella Informationista.

Itella panostaa ympäristöystävällisiin tuotanto- ja jakelutapoihin. Itellan sataprosenttinen CO2-kompensointi tekee paperilaskujen jakelusta hiilineutraalia. Itella Information verkkolaskujen välittäjänä kompensoi verkkolaskun päästöt osallistumalla Itellan valitsemiin ilmastoprojekteihin.

Lisätietoja:

Johtaja Heikki Pulli, Itella Information Oy, puh. 050 3866 233
Tutkimuspäällikkö Kari Elkelä, Itella Business Intelligence -yksikkö, puh. 0400 406 822

Itella Information tarjoaa taloushallinnon prosesseja palveluna. Palvelumme kattavat koko taloushallinnon: ostotilauksesta maksamiseen, myyntitilauksesta saapuvan rahavirran hallintaan sekä laajimmillaan koko laskentatoimen ja palkkahallinnon. Ratkaisujemme perustana ovat tuotteistetut, modulaariset parhaat käytännöt. Suurten volyymien mittakaavaedut, automatisoidut prosessit ja alan parhaat käytännöt takaavat, että taloushallintoasi hoidetaan tehokkaasti ja joustavasti liiketoimintasi eduksi. Itella Information toimii 15 Euroopan maassa noin 1 900 ammattilaisen voimin. Vuonna 2010 liikevaihto oli 260 miljoonaa euroa. Itella Information -liiketoimintaryhmä kuuluu Itella-konserniin. Lisätietoja www.itella.com

Avainsanat:

Yrityksestä

Itella on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme 2013 oli 1 977 miljoonaa euroa. Palvelemme yritysasiakkaitamme Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä noin 26 000 ammattilaisen voimin.

Multimedia

Multimedia