Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Posti-konsernin osavuosikatsaus Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä · Liikevaihto 277,0 miljoonaa euroa (+9 %) · Liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa (-33 %) · Voitto 10,7 miljoonaa euroa (-37 %) Suomen Posti -konsernin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2002 oli 277,0 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta 9 %. Liikevaihto kasvoi eniten kasvuliiketoiminnoissa sähköisessä viestinvälityksessä ja yrityslogistiikassa. Yrityskauppojen vaikutus liikevaihtoon oli 12,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu edellisestä vuodesta oli 4 %. Konsernin liikevoitto pieneni 15,3 miljoonaan euroon (22,9 miljoonaa euroa). Käyttöomaisuuden myynneistä johtuvia liiketoiminnan muita tuottoja kirjattiin katsauskaudella 9,1 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Näillä tekijöillä oikaistu liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa edellisvuotta parempi. Viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 210,2 miljoonaan euroon, jossa oli kasvua 23 %. Kasvu johtui lähinnä konsernirakenteen muutoksista. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 4 %. Kirjeiden kokonaismäärä oli lievässä laskussa. Suoramarkkinoinnin liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle. Lehtiliikenteen liikevaihto kehittyi odotusten mukaisesti. Sähköisten viestinvälityspalvelujen liikevaihto kasvoi 28,0 miljoonaan euroon eli 44 %. Liikevaihdon kasvu tuli pääosin sähköiseen dokumentinhallinnan ja tulostuksen toimialaan liittyvistä yritysostoista (Capella Group AB, Eurocom Depora GmbH). Logistiikkapalvelujen liikevaihto laski 25,1 miljoonaan euroon. Liikevaihdon 44 %:n lasku johtui konsernirakenteen muutoksista. Logistiikkapalvelujen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 28 %. Eniten liikevaihto kasvoi varastopalveluissa. Pakettipalvelut ja palvelukanavat -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 45,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 1 %. Pakettipalvelujen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 6 %. Erillisliiketoimintojen (Easy KM Oy, SPS Siivouspalvelut Oy, Postin IT Oy) liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon 15 %:n kasvu johtui lähinnä it-toimintojen yhtiöittämisestä. Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 65,7 % (68,6 %). Investoinnit olivat tammi-maaliskuussa 47,9 miljoonaa euroa (32,5 miljoonaa euroa). Suomen Posti -konsernin palveluksessa oli tammi- maaliskuussa keskimäärin 22 781 (23 556) henkilöä. Konsernijohtaja Jukka Alho kommentoi tulosta seuraavasti: "Postin kasvuliiketoiminnat sähköinen viestinvälitys ja yrityslogistiikka kehittyivät myönteisesti ja niiden osuus Postin kokonaisliikevaihdosta on kasvussa. Tämä on tärkeää, koska esimerkiksi kirjeiden kokonaismäärässä ei ole odotettavissa kasvua. Posti on saavuttanut yrityskauppojen kautta sähköisen dokumentinhallinnan ja tulostuksen Pohjoismaisilla markkinoilla merkittävän aseman. Palveluvarastoista on tulossa Postille yksi logistiikan painopistealueista". Vuoden 2002 yleistä talouskehitystä leimaa epävarmuus. Selkeää viestiä talouden käänteestä parempaan ei ole tullut. Posti-konsernin liikevaihdon odotetaan edelleenkin kasvavan sähköisen viestinvälityksen ja yritysten logistiikkapalvelujen kasvun ansiosta. Konsernin koko vuoden tuloksen odotetaan paranevan edellisestä vuodesta. LISÄTIETOJA konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600, jukka.alho@posti.fi talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Vertanen, puh. 020 451 5073, vesa.vertanen@posti.fi LIITTEET Posti-konsernin avainluvut, liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, osavuosikatsaus kokonaisuudessaan, tuloslaskelma ja tase POSTI-KONSERNIN 1.1.-31.3. 1.1.-31.3. Muutos- Koko vuosi AVAINLUVUT 2002 2001 % 2001 Liikevaihto, milj. 277,0 253,5 +9 1 046,1 euroa Liikevoitto, milj. 15,3 22,9 -33 32,0 euroa Liikevoittoprosentti 5,5 9,0 3,1 Oman pääoman tuotto, % 8,4 1 14,7 4,1 Sijoitetun pääoman 12,5 20,7 6,5 tuotto, % Omavaraisuusaste, % 65,7 6 68,6 63,0 Nettovelkaantumisaste -8,9 -29,9 -12,7 (Gearing), % Bruttoinvestoinnit, 47,9 3 2,5 +47 160,8 milj. euroa Henkilöstö keskimäärin 22 781 2 23 556 -3 23 304 POSTI-KONSERNIN Osuus Liikevaihto Liikevaihto Muutos- LIIKEVAIHTO liike- 1.1.- 1.1.- % LIIKETOIMINTARYHMITTÄI vaihdosta 31.3.2002 31.3.2001 N , milj. euroa milj. euroa % Viestinvälityspalvelut 63 210,2 170,7 +23 Sähköiset 8 28,0 19,5 +44 viestinvälityspalvelut Logistiikkapalvelut 8 25,1 44,5 -44 Pakettipalvelut ja 14 45,9 45,5 +1 palvelukanavat Erillisliiketoiminta 7 21,8 19,0 +15 Sisäinen liikevaihto -54,0 -45,7 Konsernin liikevaihto 100 277,0 253,5 +9 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00280/wkr0001.DOC The Full Report http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00280/wkr0002.pdf The Full Report