Postinjakelu on lähes normalisoitunut jakelureitistön uusimisen jälkeen

Itella Postin huhtikuun lopulla toteuttama päiväpostin jakelureitistön uudistus on onnistunut suurista muutoksista huolimatta pääsääntöisesti hyvin. Postinjakelu sujuu nyt jo lähes normaalisti eri puolilla Suomea. Postinjakelun taso on pysynyt hyvänä muutamia alueellisia poikkeamia lukuun ottamatta. Kuluvalla viikolla yhden päivän mittaiset, paikalliset jakeluviiveet ovat kohdistuneet enää 0,1- 0,2 %:iin koko maan postinsaajista.

- Hienosäädämme vielä tarvittaessa reittejä ajoittaisten ja paikallisten postinjakelun viiveiden välttämiseksi. Teemme kaikkemme, jotta postinkulku sujuu moitteetta. Ennen kaikkea ammattitaitoiset postinjakajamme ovat hyvän tuloksemme takana. Olemme palkanneet myös väliaikaisesti lisätyövoimaa ja normaaliin tapaan kesätyöntekijöitä, jotta työmäärä pysyy kohtuullisena ja jakelu sujuu häiriöittä joka päivä, prosessijohtaja Jarmo Ainasoja sanoo.

Suomessa postinkulku on luotettavaa ja hyvin hoidettua. Postinjakelulle asetettujen vaatimusten täyttymistä valvoo Viestintävirasto, jolle raportoidaan säännöllisesti jakelun häiriöistä ja korjaavista toimenpiteistä. Jakelun häiriöistä huolimatta lähes kaikki lähetykset on voitu jakaa asiakkaille luvatussa aikataulussa. Yleispalvelukirjeen kulkunopeus on lain vaatimalla tasolla.

Viisipäiväinen jakeluvelvoite koskee niin sanottuja yleispalvelutuotteita, joita ovat postimerkillä maksetut 1. ja 2. luokan kirjeet ja yleispalvelupaketit. Yleispalvelutuotteiden osuus on vajaat 5 prosenttia Itella Postin jakamista kaikista lähetyksistä.

Huhtikuussa toteutettujen muutosten taustalla on perinteisen postin voimakkaasti vähenevä määrä ja asiakkaiden muuttuneet tarpeet sekä tarve pitää postinjakelun hinnat lähettäjille mahdollisimman vakaina.

Tietoa postinjakelusta jakelureitistön uusimisen jälkeen

  • Itella Posti jakaa päivittäin koko maassa postia 2,8 miljoonaan jakelupisteeseen, joista suurin osa on kotitalouksia. 
  • Kotimaan perusjakelun muutosten jälkeen postitta jonakin päivänä on jäänyt keskimäärin 0,1 - 2 % kaikista jakelupisteistä. 
  • Alueellisia eroja on ollut: suurimmassa osassa Suomea on selvitty kokonaan ilman häiriöitä ja häiriöalueilla on joitakin jakelureittejä muutettu toimivammiksi.
  • Postitta jääneet taloudet ovat saaneet postinsa seuraavana päivänä. Kahden peräjälkisen häiriöpäivän kohdentuminen samaan talouteen on ollut hyvin satunnaista.
  • Jakeluajat päivän sisällä ovat voineet muuttua tai vaihdella eri päivinä. Itella Postin tavoitteena on edelleen jakaa päiväposti klo 16 mennessä.
  • Itella Postissa työskentelee postinjakelutehtävissä yhteensä noin 8000 henkilöä. Alkuvuoden yt-neuvottelujen myötä perusjakelusta irtisanottiin noin 400 henkilöä, joiden työsuhteet ovat osalta loppuneet tai loppumassa syksyyn mennessä. Irtisanottavien määrää vähensi merkittävästi Itellan Uusi polku -ohjelma, jossa henkilöstöä tuetaan myös rahallisesti. Henkilöstö voi vapaaehtoisesti hakeutua koulutukseen, työhön tai yrittäjäksi Itellan ulkopuolelle. 
  • Postinjakelun muutoksilla ei ole vaikutusta Itellan muihin palveluihin.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Itella MediaDesk, puh. 020 452 33 66 (ma-pe klo 9.00 - 16.30)

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista kaikkialla Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, Netpostista sekä Postin palvelupisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 1 160 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 16 700. Itella Viestinvälitys on osa Itella-konsernia. www.itella.fi 

Yrityksestä

Itella Posti Oy huolehtii postipalveluista kaikkialla Suomessa vastaten kirjeiden, lehtien ja suoramarkkinointilähetysten jakeluista, paketti- ja pikakuljetuspalveluista, Netpostista sekä Postin palvelupisteistä. Itella Posti Oy kuuluu Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmään, jonka liikevaihto vuonna 2013 oli 1 160 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 16 700. Itella Viestinvälitys on osa Itella-konsernia. www.itella.fi

Tilaa