Mepco liittyy Pretax konserniin

Molemmille osapuolille merkittäviä strategisia hyötyjä

Mepco liittyy Pretaxiin, joka on Pohjois-Euroopan suurin talous- ja palkkahallinnon konserni. Mepco on Suomessa alallaan johtava ohjelmistotalo. Samalla on sovittu siitä, että Pretaxilla on myöhemmin oikeus ostaa loputkin Mepcon osakkeet. Yhtiön perustajat jatkavat edelleen kaikki osakkaina ja Markku Pekkola toimitusjohtajana. Pretax konserin kansainvälinen markkinointinimi on Accountor Group ja se tarjoaa kattavia taloushallintopalveluja, joihin sisältyvät kirjanpito, osto- ja myyntilaskutus, palkanmaksu sekä matkakulujen käsittely, dokumentointi ja valvonta kaikenkokoisissa yrityksissä kahdeksassa maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Venäjällä ja Ukrainassa itse ja Englannissa ja Baltian maissa kumppaniensa kanssa. Mepcon liikevaihto kasvoi vuonna 2009 yhteensä 6,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto kohosi 0,5 miljoonaan euroon. Mepco toimii Helsingissä, Tampereella ja Turussa ja sen palveluksessa on 70 henkeä. Mepcolla on kolme liiketoiminta-aluetta, jotka kaikki ovat vahvassa asemassa ja kehittyneet erittäin hyvin: 1) Mepcon Palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ovat menestyneet hyvin viime vuosina. Ne edustavat kokemuksella tehtyä uuden sukupolven ajattelutapaa vailla historiallisia rasitteita. Pretax yhtiöt valitsivat Mepcon ohjelmistot kesällä 2009 tulevaisuuden ratkaisuksi omassa ulkoistuspalvelussaan. Yhdistyminen lisää Mepcon ohjelmistojen käyttäjämäärää merkittävästi ja antaa entistäkin paremman pohjan Mepcolle palkka ja HR ohjelmistojen kehittämiseen yrityksien omaan käyttöön, ulkoistuspalvelujen tuottamiseen ja tilitoimistokäyttöön. ”Palkka- ja HR järjestelmissä on tärkeätä laaja käyttäjämäärä, nykyaikaiset työvälineet ja historian rasitteista vapaa ratkaisu. Mepcon palkka ja HR ratkaisut ovat tässäkin mielessä yksi Pohjoismaiden vahvimmista ratkaisuista”, toteaa Pretax yhtiöiden palkka- ja HR prosessien omistaja Mirja Lamberg. 2) Asiakkuudenhallinnan järjestelmissä Mepco on merkittävä kotimainen toimija, jonka palvelutarjonta on vahvasti konsultoivaa. Mepcon asiakasreferenssien lista on vaikuttava. Pretax on juuri aloittanut Mepcon kanssa projektin, jonka tavoitteena on luoda konsernille kansainvälinen asiakkuuksien hallintajärjestelmä. Yhdistymisen myötä yrityksien asiakasrajapinta laajenee ja tarjontaa on mahdollista kehittää myös ulkoistuspalvelujen suuntaan. ” Asiakkuuden hallinta on jokaiselle yritykselle vähintään yhtä tärkeä kuin taloushallinto – kuitenkin se perinteisesti on ollut vain suurten yritysten tietoisesti ajattelema toiminto. Tarkoituksemme on etsiä uusia toimintamalleja pienten ja keskisuurten yritysten asiakkuushallinnan kehittämiseen ja uskomme, että lähes 15. 000 yritystä kattava kansainvälinen asiakaskuntamme pääsee nopeasti hyödyntämään Mepcon palvelutarjontaa”, kertoo Pretaxin Suomen maajohtaja Outi Lähteenmäki-Lindman 3) Toiminnanohjausjärjestelmien osalta Mepco on keskittynyt asiantuntijayrityksiin ja taloushallinnon ratkaisuihin. Pretax puolestaan on talousohjauksen ulkoistuspalvelujen tuottaja useille toimialoille monissa maissa. Molemmat osapuolet ovat valinneet keskeiseksi kehitysalustakseen Microsof-tin tarjoaman AX alustan ja ovat lisensioituja ohjelmistoasiantuntijoita. Mepco valittiin ainoana yrityksenä Suomesta marraskuussa 2009 jäseneksi arvostettuun Microsoft Dynamics Inner Circle -Clubiin. ”Liittouma tarjoaa osapuolille merkittäviä mahdollisuuksia yhteiseen palvelukehitykseen”, sanoo Mepcon toimitusjohtaja Markku Pekkola

Yrityksestä

Pretax Yhtiöt on Pohjois-Euroopan suurin talous- ja palkkahallinnon palveluyritys. 1 500 asiantuntijaamme huolehtii yli 15 000 yrityksen talous- ja palkkahallinnosta. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä eri toimialoilla. Toimimme Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Ukrainassa ja Hollannissa.

Liitteet & linkit