RK-HANKE DEGERÖN RAKENNUTTAMISTEHTÄVÄT RAKENNUTTAJATOIMISTO PRIMAPLAN OY:LLE

Rakennuttajatoimisto Primaplan Oy on solminut merkittävän rakennuttamissopimuksen. Helsingin Laajasalon Yliskalliossa toteutettava ryhmäkorjaushanke Degerö koostuu kuudesta asunto-osakeyhtiöstä: As Oy Jussaarenkuja 1, As Oy Jussaarenkuja 3 ja Jussaarenkuja 4, As Oy Degerö sekä As Oy Laajasalontie 27.

RK-hanke Degerössä toteutetaan täydellinen, n. 400 asuntoa sekä kiinteistöjen yhteistilat käsittävä, asuinkerrostalojen putki- ja märkätilakorjaus. Lisäksi jalostetaan ja uudistetaan vajaakäytössä olleita tiloja siten, että ne vastaavat nykypäivän vaatimuksia sekä tekniseltä tasoltaan että tuottotavoitteiltaan. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 14 Meur.

Yliskallion kerrostaloalueen rakensi Otto Wuorio Oy vuosina 1963-1969. Alueella on 12 asunto-osakeyhtiötä ja yhteensä yli tuhat asuntoa.

Ryhmäkorjaushankkeessa mukana olevat asunto-osakeyhtiöt on rakennettu samanaikaisesti, samalla tuotantotekniikalla ja lähes yhtenevillä suunnitelmilla. Toteuttamalla nyt suoritettava peruskorjaus ryhmäkorjaushankkeena, hankkeessa mukana olevat asunto-osakeyhtiöt saavuttavat hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa merkittäviä kustannussäästöjä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Petri Saukkonen
Gsm 050-3137434

Rakennuttajatoimisto Primaplan Oy on rakentamisen asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys, joka valvoo asiakasyritysten ja -yhteisöjen etuja rakennushankkeiden eri vaiheissa.

Tavoitteenamme on kehittyä johtavaksi putkisaneerauksiin erikoistuneeksi rakennuttajatoimistoksi, joka yrityskulttuurin ja uudenlaisen lähestymistavan ansiosta on myös suunnannäyttäjä ja edelläkävijä omalla liiketoiminta-alueellaan