Uusi Yritysbarometri kertoo taloustunnelmat lähes reaaliajassa

Tiedote 17.12.2015

- Procountorin kehittämä analyysimenetelmä perustuu tuhansien pienten ja keskisuurten yritysten jatkuvasti päivittyvään taloushallintodataan

Suomalainen sähköisen taloushallinnon pioneeri Procountor esittelee uuden Yritysbarometrin, jossa hyödynnetään yhtiön asiakkaiden yhdistettyjä taloushallintotietoja.

Perinteisistä julkistushetkellä jo vanhentuneisiin tietoihin perustuvista tilinpäätösanalyyseista poiketen Yritysbarometri tarjoaa lähes reaaliaikaisen näkymän yritysten talouden tilaan.

Yritysbarometrin luvut perustuvat Procountorin valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuvan asiakaskunnan taloushallintodataan. Procountoria käyttää tällä hetkellä yli 12 000 erikokoista organisaatiota ja lähes 500 tilitoimistoa. Suuren ja kasvavan määrän vuoksi tulokset ovat melko hyvin yleistettävissä koko Suomen pk-sektoria kuvaaviksi.

”Talouden tilasta ja kehityssuunnista kertovat tiedot ovat yleensä joko takautuvasti koottuja tilastoja tai ne perustuvat kyselyihin, jotka mittaavat pikemminkin tunnelmia ja odotuksia. Oivalsimme, että meillä on tietolähde, jollaista ei tietääksemme ole aiemmin hyödynnetty laajemman taloustilanteen ymmärtämiseksi: tilastollinen data, jota kertyy kun asiakkaamme hoitavat taloushallintoaan pilvipalvelullamme”, Procountorin toimitusjohtaja Mikko Siivola sanoo.

”Rutiineja automatisoiva pilvipohjainen järjestelmämme vapauttaa taloushallinnon ammattilaiset peräpeiliin tuijottelusta tiedon tulkitsemiseen ja ennakointiin. Yksittäisen asiakkaan ohella tämä pätee myös kokonaisuuteen: dataa voidaan käyttää suhdanteiden ja talouden trendien tarkasteluun, kunhan se tehdään tilastollisen analyysin keinoin siten, että yksittäiset yritykset eivät erotu”, Siivola kertoo.

Procountorin Yritysbarometri Q4/2015 kertoo esimerkiksi:

Yritysten maksukuri ei ole juuri heikentynyt

Pk-yritysten laskutuksessaan käyttämät maksuajat eivät ole radikaalisti venyneet. Useat tahot ovat viime aikoina ilmaisseet huolensa maksuaikojen pidentymisestä taloustaantumassa, mutta Procountorin yritysbarometrin data ei tätä näkemystä tue.

Myyntilaskujen keskimääräinen maksuehto oli vuonna 2009 13 päivää ja nyt 15 päivää: vaadittu ja annettu maksuaika on siis pidentynyt, mutta ei radikaalisti. Myös yli seitsemän päivää myöhässä olevien laskujen osuus on pysynyt vuodesta toiseen vakaana.

PK-sektorin edustuskulut ovat laskussa

Yritysten edustuskulut ovat viime vuosina olleet tasaisessa laskussa. Vuonna 2010 Procountoria käyttävien yritysten keskimääräiset edustuskulut henkeä kohden olivat reilut 60 euroa, kun ne nyt ovat enää reilut 40 euroa. Myös taksikulut ovat laskussa. Datasta ei kuitenkaan voi suoraan päätellä, johtuuko lasku talouden alavireestä, verovähennysten leikkauksista vai jostakin muusta.

Hotelli- ja ravinto-alan alkukesä oli hiljainen ja loppukesä parempi

Kesäsäiden vaikutus näkyy hotelli- ja ravintola-alan yritysten liikevaihdossa. Alan yritysten liikevaihto on kasvanut vuodesta 2014 vuoteen 2015, mutta heinäkuun liikevaihto laski n. 4 % edellisvuodesta.  Vastaavasti loppukesän paremmat säät siivittivät elo-syyskuun liikevaihdon kasvuun.

Laskutuksen näkökulmasta Suomi ei mene kiinni kesäksi. Kausivaihtelut laskujen määrässä ovat vuoden aikana isompia kuin lasku kesäkuukausina.  Kesäkuu on vilkas, heinäkuu ja elokuu n. 10 % alle vuotuisen keskiarvon. 

Venäjän-kaupan tilanne on alavireinen, Ruotsi tärkein vientimaa

Venäjän-viennin osuus yritysten laskutuksesta on romahtanut viidesosaan aiemmasta viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana. Procountorin yritysbarometrin mukaan vientilaskut Venäjälle muodostavat enää yhden prosentin pk-yritysten ulkomaille suuntautuvasta laskutuksesta.

Pk-yrityksien selvästi tärkein vientimaa on Ruotsi, johon suuntautuu sekä arvoltaan että kappalemääräisesti eniten vientilaskutusta. Seuraavina tulevat Saksa, Yhdysvallat ja Iso-Britannia.

Laskujen ohella Venäjän tilanne näkyy esimerkiksi Venäjän-päivärahojen vähenemisenä. Päivärahaan oikeuttavien Venäjälle suuntautuvien matkapäivien määrä on laskenut nopeasti noin puoleen huippuvuodesta 2013.

Verkkolasku etenee tasaisen varmasti

Laskutus on siirtymässä verkkoon tasaisella kasvukäyrällä. Erityisesti ostolaskujen vastaanotto on muuttunut sähköiseksi vauhdilla: Procountorin yritysbarometrin mukaan vuonna 2010 ostolaskuista noin 25 prosenttia vastaanotettiin verkkolaskuna, 50 prosentin rajapyykki ylitettiin viime vuonna ja tänä vuonna osuus on edelleen kasvussa.

Myyntilaskuista Procountor-käyttäjät lähettävät verkkolaskuna reilut 30 prosenttia, mutta jos myös sähköpostitse lähetetyt laskut huomioidaan, paperilaskun osuus laski 50 prosenttiin vuonna 2013 ja on sen jälkeen edelleen tasaisesti laskenut.

Lisätietoja:

Mikko Siivola, toimitusjohtaja, Procountor Oy 
mikko.siivola@procountor.com  
040 767 5168

Heidi Ignatius-Partanen, markkinointipäällikkö, Procountor Oy
heidi.ignatius-partanen@procountor.com
044 712 9448

Tommi Niittymies, viestintätoimisto Netprofile
tommi@netprofile.fi
040 556 2612

Procountor automatisoi taloushallinnon rutiinit ja tuo tosiaikaisen tiedon päätöksenteon tueksi. Pilvipalveluna toimiva suomalainen sähköisen taloushallinnon ohjelmisto pitää taloustiedot aina ajan tasalla ja turvallisesti saatavilla. Helppokäyttöinen ohjelmisto kokoaa tilitoimiston talousasiantuntijat sekä organisaation omat talousosaajat ja vastuuhenkilöt saman tiedon äärelle, mikä mahdollistaa täysin sähköisen taloushallinnon. Jatkuvasti kehittyvää Procountoria käyttää jo yli 12 000 erikokoista organisaatiota ja lähes 500 edistyksellistä tilitoimistoa. Suomesta johdettu yritys laajenee parhaillaan muihin Pohjoismaihin. Procountor on osa Accountorin ohjelmistoliiketoimintaa. Lisätietoa: www.procountor.com.

Avainsanat: