Proha aiotaan listata Helsingin Pörssin NM-listalle

Proha aiotaan listata Helsingin Pörssin NM-listalle Proha Oyj:n ("Proha") hallitus on 16.9.1999 päättänyt hakea yhtiön osakkeiden ottamista Helsingin pörssin NM-listalle. Alustavan suunnitelman mukaan osakkeita tullaan tarjoamaan kotimaiselle yleisölle, institutionaalisille sijoittajille sekä Proha -konsernin henkilöstölle. Proha on nopeasti kasvava ja kannattava, kansainvälisesti toimiva suomalainen tietotekniikan palveluyritys. Listautumisen ja listautumisannin pääjärjestäjänä, myyjänä ja yhtiön neuvonantajana toimii PCA Corporate Finance Oy ja lisäksi toisena myyjänä FSB Pankkiiriliike Oy. Proha on Suomen johtava projektinhallintaohjelmistoja ja automaattisia testausvälineitä sekä niihin liittyviä palveluita kehittävä ja myyvä yritys. Prohan avaintoiminta- alueet ovat projektitoiminnan tietotekniikka, tietojärjestelmien testauksen automatisointi ja internet- liiketoimintasovellukset. Prohan päämääränä on saavuttaa johtava markkina-asema Pohjoismaissa valitsemillaan erikoistumisalueilla sekä vahvistaa jo ennestään vankkaa markkina-asemaa Suomessa. Proha -konserniin kuuluvat emoyhtiö Proha Oyj:n lisäksi Projektihallinto Oy Proha, Intellisoft Oy, Datamar Oy, DA Futura International Oy ja DA International Ltd. Prohan liikevaihto 28.2.1999 päättyneellä tilikaudella oli 18,8 miljoonaa markkaa ja liikevoitto 4,0 miljoonaa markkaa, joissa oli kasvua edellisestä vuodesta 102% ja 544%. Tilivuoden 1999 neljän ensimmäisen kuukauden liikevaihto kasvoi 9,3 miljoonaan markkaan vuoden 1998 vastaavan ajan 4,5 miljoonasta markasta. Tilivuoden 1999 neljän ensimmäisen kuukauden liikevoitto kasvoi 1,8 miljoonaan markkaan vuoden 1998 vastaavan ajanjakson 0,7 miljoonasta markasta. Tarkemmat luvut käyvät ilmi tänään (16.9.1999) julkaistavasta osavuosikatsauksesta. Datamar Oy ei sisälly edellä oleviin lukuihin, koska se on tullut konsernin osaksi 1.7.1999. Tällöin Proha Oyj:n osuus Datamar Oy:n osakkeista kasvoi 36 prosentista 78 prosenttiin ja äänistä 46 prosentista 93 prosenttiin. Datamar Oy:n kuuden kuukauden liikevaihto kesäkuun lopussa 1999 oli 3,5 miljoonaa markkaa ja liikevoitto 0,7 miljoonaa markkaa. Yhtiön johto ennustaa konsernin liikevaihdon nousevan 1.1.1999 - 31.12.1999 välisenä aikana yhteensä noin 36,0 Mmk:an ja tuloksen noin 7,5 Mmk:an (Proforma: Datamar Oy huomioitu koko tilikauden osalta). Proha -konsernin palveluksessa oli 30.6.1999 42 henkilöä. Datamar Oy:n tultua osaksi Proha -konsernia työntekijöitä on 67. Yhtiö on perustettu vuonna 1983 ja sen kotipaikka on Espoo. Proha Oyj:n johtoon kuuluvat Pekka Pere, Pekka Mäkelä, Lars Nyqvist ja Risto Saikko omistavat yhtiön osakkeista 85 ja muu henkilöstö 12 prosenttia. Yhtiön osakkeet siirtyvät arvo-osuusjärjestelmään 17.9.1999. Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi PCA Corporate Finance Oy Pekka Halonen, puh. (09) 6133 4427 pekka.halonen@pca.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Neither this press release nor any copy of it may be taken, transmitted into or distributed in or into the United States or to U.S. persons. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/16/19990916BIT00270/bit0002.pdf