Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Proha Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 20.12.2002 hyväksyttyä vaihto- velkakirjalainan (Laina) merkinnät Proha Oyj:n osakkeiden omistus- osuuksiin tulee muutoksia. Pekka Peren omistusosuus Proha Oyj:n osak- keista ja äänimäärästä tulee nousemaan 10,7 %:iin edellyttäen, että Pere vaihtaa Lainan osakkeiksi kokonaisuudessaan ja että Laina muu- toinkin vaihdetaan kokonaan osakkeiksi ja että Lainan osakkeiksi vaihtoa vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Pekka Peren omistusosuus tällä hetkellä on 8,18 % Proha Oyj:n osake- pääomasta. Vaihtovelkakirjalainan määrä on yhteensä 2.810.000 euroa ja se voidaan lainaehtojen mukaisesti vaihtaa yhteensä 4.496.000 Prohan uuteen osak- keeseen, joka vastaa noin 7,4 prosenttia Prohan uudesta osakepääomasta vaihtovelkakirjalainalla merkittävät osakkeet huomioonottaen. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01090/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa