Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ja Proha Oyj:n (Proha) hallituksen 29.11.2002 ehdotukseen yhtiökokoukselle vaihtovelkakirja- lainan (Laina) liikkeeseenlaskusta perustuen ilmoitetaan seuraavista omistusosuuden mahdollisista muutoksista Prohassa: Pekka Peren omistusosuus Prohan osakepääomasta ja äänimäärästä voi nousta yli yhden kymmenesosan (1/10) sen jälkeen, kun Lainan osak- keiksi vaihtoa vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekis- teriin edellyttäen, että (i) yhtiökokous hyväksyy Lainan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, (ii) Pere merkitsee Lainaa antamansa merkintä- sitoumuksen mukaisesti, (iii) Pere vaihtaa Lainan osakkeiksi kokonai- suudessaan. Pere on sitoutunut merkitsemään Lainaa 1.405.000 eurolla. Pekka Peren omistusosuus tällä hetkellä on 8,18 % Proha Oyj:n osake- pääomasta. Vaihtovelkakirjalainan määrä on yhteensä enintään 8.000.000 euroa ja se voidaan lainaehtojen mukaisesti vaihtaa arviolta yhteensä noin 12.800.000 Prohan uuteen osakkeeseen, joka vastaa noin 19,8 prosent- tia Prohan uudesta osakepääomasta vaihtovelkakirjalainalla merkittä- vät osakkeet huomioonottaen, jos Lainan vaihtosuhdetta määriteltäes- sä osakkeen hintana käytetään 0,625 euroa (merkintäsitoumusten mukainen vaihtohinnan enimmäismäärä). Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/19/20021219BIT00430/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa