Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA Proha Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 20.12.2002 hyväksyttyä vaihtovelkakirjalainan (Laina) merkinnät Proha Oyj:n osakkeiden omistusosuuksiin tulee muutoksia. Lainan merkinnän jälkeen Vahinko- vakuutusosakeyhtiö Pohjolan omistusosuus Proha Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ei tule nousemaan yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) toisin kuin 29.11.2002 tehdyssä omistusosuutta koskevassa ilmoituk- sessa ennakoitiin. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/20/20021220BIT01070/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa