CAMAKO DATA AB:N KAUPPAHINNAN TOINEN ERÄ MAKSETAAN OSIN OSAKKEISSA

Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 29.1.2008 maksaa Camako Data AB:n kiinteän kauppahinnan toisen erän 275.000 euroa osin Prohan uusissa osakkeissa antamalla myyjän, Entusiasten AB:n, merkittäväksi 500.000 uutta osaketta.

Osakkeiden merkintähinta on kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti Prohan osakkeen painotettu keskihinta Helsingin pörssissä aikavälillä 22-28.1.2008 eli 0,26 euroa kappaleelta, yhteensä 130.000,00 euroa. Osakkeista maksettava määrä merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Loppuosa kauppahinnan toisesta erästä, eli 145.000,00 euroa maksetaan rahassa.

Annettavista uusista osakkeista kahteen kolmasosaan kohdistuu luovutusrajoitus, joka lakkaa yhdellä kolmasosalla (1/3) annettavista osakkeista 26.10.2008 ja yhdellä kolmasosalla (1/3) annettavista osakkeista 26.10.2009. Annettavat 500.000 uutta osaketta muodostavat 0,8 % kaikista osakkeista uusien osakkeiden liikkeeseen laskun jälkeen.

Prohan hallitus päätti osakkeiden antamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 18.4.2007 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla.

Camako Data AB:n yrityskaupan ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 29.10.2007. Kauppahinta muodostuu 725.000 euron kiinteästä osasta ja mahdollisesta lisäkauppahinnasta, joka perustuu tiettyihin asetettuihin tulostavoitteisiin. Kauppahinnan kiinteän osan ensimmäinen erä 450,000 euroa maksettiin käteisenä kaupantekohetkellä. Mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan viimeistään vuonna 2009 joko käteisenä tai Proha Oyj:n osakkeina. Jos kaikki tulostavoitteet saavutetaan, lisäkauppahinnan määrä tulee olemaan 375.000 euroa.

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2006 Prohan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa vuonna 2005). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on yli 380 henkilöä.
www.proha.fi

Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätietoja
PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa