HALLITUKSEN PÄÄTÖS LAAJENTAA VUODEN 2005 OPTIO-OHJELMAA JA OSAKKEIDEN MERKINTÄ OPTIO-OIKEUKSILLA

PÖRSSITIEDOTE 22.09.2005 Prohan hallitus päätti laskea liikkeeseen 90.000 kappaletta optio-oikeuksia. Optio-oikeudet tarjottiin osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konserniyhtiöiden johdolle tapahtuneiden henkilövaihdosten mukaisesti. Optio-oikeudet merkittiin välittömästi. Optio-oikeuksia ei tarjottu Proha Oyj:n toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenille. Mikäli optioilla merkitään osakkeita, Proha Oyj:n osakepääoma voi merkintöjen johdosta nousta enintään 90.000 osakkeella ja enintään 23.400,00 eurolla. Optio-oikeuksia koskevat ehdot vastaavat osakkeiden merkintähinnalta ja muilta olennaisilta osin konserniyhtiöiden johdon vuoden 2005 optio-ohjelman ehtoja, jotka on esitetty kokonaisuudessa tiedotteena 30.3.2005. Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla Proha Oyj:n osakkeita on merkitty optio-oikeuksilla 900 kappaletta. Näistä osakemerkinnöistä johtuva osakepääoman korotus, yhteensä 234,00 euroa, merkitään kaupparekisteriin yhtiön alustavan arvion mukaan viimeistään 1.10.2005. Osakkeet on merkitty vuoden 2001 optioilla siten, että optio-ohjelman A, B, C ja D-optioilla merkittiin 225 osaketta kullakin. Optio-ohjelma perustuu hallituksen 4.2.2001 tekemään päätökseen. Rekisteröinnin jälkeen Prohan osakepääoma on 15.916.854,20 euroa ja osakemäärä 61.218.670 osaketta. Proha Oyj Pekka Pere Toimitusjohtaja Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.com http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit