KORJAUS: PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Aiemmassa ilmoituksessa Ilari Koskelon osakemäärä oli virheellinen. Oikea määrä on 1.350.000 osaketta. Alla korjattu tieto.

Proha Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola, Navdata Oy, Seppo Siik, Rauni Siik, Eino Vaara, Timo Saros ja Eero Ruokostenpohja ovat valtuuttaneet Ilari Koskelon edustajakseen käyttämään omistamiinsa osakkeisiin liittyvää äänioikeutta Proha Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.2.2008. Valtuutusten sekä oman osakeomistuksensa perusteella Ilari Koskelon edustama osuus yhtiökokouksessa ylittää yhden viidesosan (1/5) Proha Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj

2. Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: Valtuutuksesta sovittu 6-14.2.2008.

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Osakkeenomistajan
täydellinen nimi Osakemäärä Osuus osakepääomasta ja äänimäärästä, %
Ilari Koskelo 1 350 000 2,19
Oy Etra Invest,
Y-tunnus 0672234-6 6 211 500 10,06
Erkki Olavi Etola 2 000 000 3,24
Navdata Oy,
Y-tunnus 0752616-0 1 150 000 1,86
Seppo Sakari Siik 350 000 0,57
Rauni Marjut Siik 650 000 1,05
Eino Pekka Vaara 144 050 0,23
Timo Saros 340 000 0,55
Eero Ruokostenpohja 703 950 1,14
YHTEENSÄ 12 899 500 20,89

Proha Oyj:n koko osakemäärä 15.2.2008 on 61.718.670 kpl.


Proha Oyj

Pekka Pere
Toimitusjohtaja

Lisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.com
www.proha.fi

JAKELU: Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit