KUTSU PROHAN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 26.2.2008

Proha Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2008 kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 26.2.2008 alkaen klo 14:00 Hotelli Scandic Continental osoitteessa Mannerheimintie 46, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13:00.

Yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään seuraavista asioista:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Eräät yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, jotka edustavat yhteensä yli kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

2. Hallituksen jäsenten valinta

Eräät yhtiön suurimmista osakkeenomistajista, jotka edustavat yhteensä yli kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyisestä hallituksesta Olof Ödman, Ernest Jilderda ja Birger Flaa jatkaisivat tehtävässään ja että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Svein Stavelin, David Cairns ja Ilari Koskelo. Gjalt de Vries on ilmoittanut jättäytyvänsä hallituksesta.

Asiakirjojen nähtävillä olo

Yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset sisältyvät kokouskutsuun ja ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle, ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty Proha Oyj:n osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.2.2008.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään maanantaina 18.2.2008 klo 16 mennessä joko
a) kirjeitse osoitteeseen Proha Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo;
b) telefaksilla numeroon 020 4362 500;
c) puhelimitse numeroon 020 4362 000; tai
d) sähköpostitse osoitteeseen generalmeeting@proha.com.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla.

Espoossa helmikuun 4. päivänä 2008

PROHA OYJ
Hallitus

Proha lyhyesti

Proha on projektinhallintaan erikoistunut eturivin ohjelmisto- ja palveluyritys. Tuemme asiakkaitamme projektien toteuttamisessa ja liiketoiminnan johtamisessa projekteina toimittamalla heille kattavan valikoiman projektinhallinnan parhaita käytäntöjä hyödyntäviä työkaluja ja palveluja. Vuonna 2006 Prohan jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 41,0 miljoonaa euroa (26,4 milj. euroa vuonna 2005). Maailmanlaajuisesti Proha-konsernin palveluksessa on yli 380 henkilöä.
www.proha.fi

Proha Oyj
Pekka Pere
Toimitusjohtaja


Lisätietoja

PROHA OYJ
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000
pekka.pere@proha.com
http://www.proha.fi

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Liitteet & linkit