Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Proha Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24. päivänä tammikuuta 2000 alkaen klo 10.00 yhtiön konttorissa, osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset antivaltuutuksien peruuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen sekä suunnatuista osakeanneista. Yhtiökokouksessa käsitellään: 1. Käyttämättömien antivaltuutuksien peruuttaminen Hallitus ehdottaa ylimääräisten yhtiökokousten 24.8., 14.10. ja 7.12.1999 päättämien antivaltuutuksien peruuttamista käyttämättä olevilta osiltaan. 2. Valtuutus uusmerkintään Hallitus ehdottaa hallituksen valtuuttamista yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdellä tai useammalla kerralla osakepääoman korottamisesta siten, että uusmerkinnässä voidaan antaa enintään 740.489 uutta osaketta. Niiden perusteella yhtiön osakepää- oma voi korottua yhteensä enintään 962.635,70 euroa. Valtuutus oikeut- taa poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä päät- tämään merkintähinnan määräytymisperusteista, merkintähinnasta sekä muista ehdoista, kuten siitä, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin. Hallitus näkee yhtiön kasvustrategian mukaiset yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt sellaisiksi taloudellisesti painaviksi syiksi,jotka oikeuttavat poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 3. Suunnatut osakeannit CM-Systems Oy:n ja PlanMan Oy:n osakkeenomistajille Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 464.100 eurolla siten, että merkittäväksi tarjotaan 357.000 osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,30 euroa. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen pelkästään CM-Systems Oy:n (kr.nro 599.302) osakkeenomistajien merkittäviksi. Suunnattu osakeanti liittyy CM-Systems Oy:n osakekannan hankintaan ja osakkeet sijoitetaan apporttina yhtiöön siten, että jokaista CM-Systems Oy:n osaketta vastaan annetaan 5.250 yhtiön osaketta. Annettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 471.900 eurolla siten, että merkittäväksi tarjotaan 363.000 osaketta, joiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,30 euroa. Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen pelkästään Planman Oy:n (kr.nro 387.213) osakkeenomistajien merkittäviksi. Suunnattu osakeanti liittyy Planman Oy:n osakekannan hankintaan ja osakkeet sijoitetaan apporttina yhtiöön siten, että jokaista Planman Oy:n osaketta vastaan annetaan 12.100 yhtiön osaketta. Annettaviin osakkeisiin liittyy luovutusrajoitus. Kokousasiakirjat Hallituksen edellä mainitut ehdotukset ja osakeyhtiölain 4 luvun 4 a §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat 12.1.2000 alkaen nähtävänä yhtiön konttorissa osoitteessa Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 19.1.2000 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3 a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään keskiviikkona 19.1.2000 kello 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Proha Oyj, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo, puhelimitse numeroon 020 4362 000, telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai sähköpostilla osoitteella pia.kallio@proha.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päätty- mistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi henkilö- tai ly- tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä samaan osoitteeseen. Äänestysliput jaetaan kokouspaikalla. Espoossa tammikuun 10. päivänä 2000 PROHA OYJ:N HALLITUS Lisätietoja PROHA OYJ Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000 pekka.pere@proha.fi http://www.proha.fi JAKELU: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00060/bit0002.pdf

Yrityksestä

Proha on maailmanlaajuisesti toimiva ohjelmistokonserni liiketoiminta-alueina projektijohtaminen (Artemis), talousjohtaminen (Accountor) ja sovellusvuokrauspalvelut (Intellisoft). Proforma -liikevaihto 82,2 MEUR (v. 2000), henkilöstön määrä on n. 700.

Tilaa